Despre Dafa
(Lunyu)

(a doua traducere)


Dafa este înțelepciunea Creatorului. Este fundamentul creației cerurilor, pământului și universului. Cuprinde totul, de la microscopicul cel mai extrem până la imensul cel mai vast, manifestându-se în mod diferit la fiecare plan de existență al corpului cosmic. De la cel mai profund microcosmos al corpului cosmic până la cea mai mică particulă apărută mai întâi, există niveluri peste niveluri de nenumărate particule, de dimensiuni variabile de la mici la mari, ce se extind până la planurile mai exterioare pe care umanitatea le cunoaște – cele ale atomilor, moleculelor, planetelor și galaxiilor – și chiar mai mari. Particule de diferite dimensiuni au constituit vieți de diferite dimensiuni și lumi de diferite dimensiuni, care sunt răspândite peste tot în corpul cosmic. Viețile în fiecare din diferitele planuri de particule percep particulele planului mai mare situat imediat deasupra, ca fiind planete pe cerurile lor și acest lucru este adevărat la fiecare plan. Pentru viețile din fiecare plan al universului, pare să continue la infinit. A fost Dafa cea care a creat timpurile și spațiile, multitudinea de forme de viață și miriadele de specii vii și toată Creația; este atotcuprinzătoare și nimic nu este în afara sa. Aceasta este manifestarea concretă la niveluri diferite a caracteristicilor Dafa: Zhen, Shan, Ren.

Oricât de avansate ar fi mijloacele oamenilor de explorare a spațiului și a vieții, cunoștințele obținute sunt limitate la anumite părți ale acestei singure dimensiuni, în care trăiesc oamenii, la un nivel coborât al universului. În timpul numeroaselor civilizații umane anterioare din istorie, omenirea a explorat de mai multe ori alte planete. Totuși, indiferent de înălțimea și distanțele atinse, omenirea nu a reușit niciodată să treacă dincolo de dimensiunea în care există. Omenirea nu va fi niciodată capabilă să cunoască adevărata realitate a universului. Dacă o ființă umană vrea să înțeleagă misterele universului, ale spațiu-timpului și ale corpului uman, trebuie să cultive într-o Cale dreaptă și să obțină adevărata iluminare, elevându-și planul de existență. Prin cultivare, caracterul său moral se va eleva, iar când va învăța să discearnă ceea ce este cu adevărat bine de ceea ce este rău, bunul de rău, trecând dincolo de planul uman, va vedea și va avea acces la realitățile universului, precum și la viețile din alte planuri și dimensiuni.

În timp ce oamenii afirmă deseori că cercetările lor științifice sunt menite “îmbunătățirii calității vieții", ceea ce îi conduce este competiția tehnologică. De cele mai multe ori cercetarea se bazează pe renegarea divinului și pe relaxarea constrângerilor morale ale ființei umane față de ea însăși. De aceea civilizațiile din trecut au fost distruse de multe ori. Explorările se limitează la lumea aceasta materială, iar metodele sunt astfel încât va fi studiat numai ceea ce a fost recunoscut. În același timp, lucrurile ce sunt intangibile sau invizibile în dimensiunea umană dar care există în mod obiectiv și se manifestă în moduri concrete în această lume fizică - precum spiritualitatea, credința, cuvântul divin și miracolele - sunt tratate ca tabu pentru că oamenii au renegat divinul.

Dacă rasa umană este capabilă să își îmbunătățească caracterul, comportamentul și modul de a gândi, bazându-se pe valori morale, va fi posibil ca civilizația să dăinuiască și chiar miracole să aibă loc din nou în lumea umană. În trecut au apărut în această lume de multe ori culturi cu o puternică prezență divină și au ajutat oamenii să ajungă la o înțelegere mai adevărată asupra vieții și universului. Dacă omenirea arată un respect adecvat și reverență față de Dafa și de manifestările ei în această lume, aceasta va aduce oamenilor, națiunii sau țării lor binecuvântare sau glorie. A fost Dafa – Marea Lege a universului - cea care a creat corpul cosmic, universul, viața, și toată creația. Orice viață care se îndepărtează de Dafa, va deveni cu adevărat coruptă. Orice persoană care se poate alinia la Dafa este cu adevărat bună și va fi recompensată și binecuvântată cu sănătate și fericire. Și orice cultivator care este capabil să devină una cu Dafa este un iluminat – o ființă divină.

Li Hongzhi
24 mai, 2015


[Nota traducătorului:
Vedeți aici prima traducere: 2015-05-24_DespreDafa.html.
Data ultimei actualizări a traducerii este 2017-04-27]

Descărcați de aici fișierele pdf printabile pentru a înlocui Lunyu în cărțile publicate books/Lunyu2015pdf/LunyuPrint-Despre_Dafa_2015-12-13.zip