Despre Dafa
(Lunyu)

(prima traducere)


Dafa este înțelepciunea Creatorului. Este fundamentul creației, pe care sunt construite cerurile, pământul și universul. Cuprinde toate lucrurile, de la cele mai minuscule până la vastitatea imensității, manifestându-se în mod diferit la fiecare dintre planurile de existență ale corpului cosmic. Din adâncurile corpului cosmic, apar mai întâi cele mai minuscule particule, urmând straturi peste straturi de particule nenumărate, variind ca mărime de la mici la mari, ajungând până la cele ale planurilor exterioare pe care le cunoaște omenirea – cele ale atomilor, moleculelor, planetelor și galaxiilor – și dincolo, până la ceea ce este chiar mai mare. Particulele de diferite mărimi alcătuiesc vieți de diferite mărimi precum și lumile de diferite mărimi, care sunt răspândite pretutindeni în corpul cosmic. Viețile de la oricare dintre diferitele planuri de particule percep particulele următorului plan mai mare ca fiind planete pe cerurile lor și acest lucru este adevărat la fiecare plan. Pentru viețile de la fiecare plan al universului, asta pare să continue la infinit. Dafa a fost cea care a creat timpul și spațiul, multitudinea de vieți și specii și toată creația; tot ceea ce există se datorează acesteia, neexistând nimic în afara ei. Toate acestea sunt expresiile tangibile, la diferite niveluri, ale calităților Dafa: Zhen, Shan și Ren.

Oricât de avansate ar putea fi mijloacele oamenilor de explorare a spațiului și de examinare a vieții, cunoașterea dobândită este limitată la anumite părți ale acestei singure dimensiuni, unde se află ființele umane, la un plan coborât al universului. Alte planete au fost explorate în trecut de către oameni în timpul civilizațiilor preistorice. Însă, indiferent de toate înălțimile și distanțele atinse, omenirea nu a reușit niciodată să iasă din dimensiunea în care există. Omenirii îi va fi imposibil să știe vreodată cu adevărat manifestările reale ale universului. Pentru ca o ființă umană să înțeleagă misterele universului, ale spațiu-timpului și ale corpului uman, trebuie să urmeze cultivarea într-o Cale adevărată și să atingă adevărata iluminare, înălțându-și planul de existență. Prin cultivare caracterul său moral se va eleva, iar odată ce a învățat să discearnă ceea ce este cu adevărat bun de ceea ce este rău și virtutea de viciu, și trece dincolo de planul uman, va vedea și va avea acces la realitățile universului, precum și la viețile din alte planuri și dimensiuni.

Deși oamenii pretind adesea că preocupările lor științifice sunt pentru a "îmbunătăți calitatea vieții", ceea ce îi conduce este competiția tehnologică. Iar în majoritatea cazurilor, ele au apărut doar după ce oamenii au renegat divinul și au abandonat codurile morale menite să asigure stăpânirea de sine. Tocmai din aceste motive civilizațiile anterioare au fost de multe ori distruse. Explorările oamenilor sunt inevitabil limitate la această lume materială, iar metodele sunt astfel încât numai ceea ce a fost recunoscut este studiat. Între timp, lucrurile care sunt intangibile sau invizibile în dimensiunea umană, dar care există în mod obiectiv și se manifestă în moduri reale în această lume apropiată – precum spiritualitatea, credința, cuvântul divin și miracolele – sunt tratate ca tabu, deoarece oamenii au alungat divinul.

Dacă rasa umană este capabilă să-și îmbunătățească caracterul, comportamentul și gândirea, fundamentându-le pe valori morale, va fi posibil ca civilizația să dăinuie și chiar miracole să aibă loc din nou în lumea umană. De multe ori în trecut, culturi care au fost la fel de divine pe cât erau de umane au apărut în această lume și au ajutat oamenii să ajungă la o înțelegere mai adevărată a vieții și a universului. Când oamenii arată respectul cuvenit și venerație față de Dafa în timp ce ea se manifestă aici în această lume, ei, rasa lor sau națiunea lor se vor bucura de binecuvântări sau onoare. A fost Dafa – Marea Cale a universului – cea care a creat corpul cosmic, universul, viața și întreaga creație. O viață care se îndepărtează de Dafa este cu adevărat coruptă. O persoană care se poate alinia la Dafa este cu adevărat bună și va fi răsplătită și binecuvântată cu sănătate și fericire. Ca și cultivator, dacă te asimilezi la Dafa, ești un iluminat - o ființă divină.

Li Hongzhi
24 mai, 2015


[Nota traducătorului:
Vedeți aici a doua traducere: 2015-05-24_DespreDafa_traducerea-2017-04-27.html.
Articolul se poate citi și în limba engleză la adresa:
//en.minghui.org/html/articles/2015/5/25/150752.html.
Data ultimei actualizări a traducerii este 2015-12-14]

Descărcați de aici fișierele pdf printabile pentru a înlocui Lunyu în cărțile publicate books/Lunyu2015pdf/LunyuPrint-Despre_Dafa_2015-12-13.zip