Falundafa.org

Comentariul Maestrului la articolul unui student

Ideile din acest articol sunt expuse bine, iar autorul are o înțelegere foarte clară a rectificării-Fa a Maestrului și a a validării Fa a discipolilor Dafa. Dacă toți discipolii Dafa pot fi la fel de raționali și clari mental ca el, și au gânduri drepte și acțiuni corecte în validarea Fa, atunci nu ar mai exista nicio persecuție, și nu ar mai exista nicio lipsă pe care maleficul s-o exploateze. Nu este important pentru mine cine a scris acest articol. Atâta timp cât ceea ce este prezentat [într-un anumit articol] este ceva folositor pentru validarea Fa a studenților, eu îl încurajez – chiar în cazul unui articol scris de cineva care ni se opune. Asta este din cauză că noi de fapt salvăm toate ființele și atâta timp cât persecuția încă nu s-a terminat și călătoria cultivării studenților Dafa nu s-a terminat, acest lucru oferă oamenilor oportunități și le dă o speranță.

Li Hongzhi
29 august 2003
Revizuit pe 8 octombrie 2005