Falundafa.org

Comentariul Maestrului la articolul unui student

Bine spus. Calea cultivării fiecărei persoane este diferită, modul în care fiecare validează Fa este diferit, pozițiile lor sociale sunt diferite, munca pe care o efectuează sunt diferite și mediile lor sunt diferite, dar cu toate acestea ei toți pot cultiva. Aceasta este calea pe care Dafa o prezintă cultivatorilor ei. Discipolii Dafa sunt un singur corp și eu confirm toate lucrurile pe care ei le-au făcut în timpul rectificării Fa – ei toți fac ceea ce discipolii Dafa ar trebui să facă. Abordările diferite sunt de fapt calea atotcuprinzătoare în care rolurile sunt distribuite în mod dinamic în activitățile legate de Fa, iar puterea Fa este o reflectare a corpului unic.

Li Hongzhi
16 februarie 2003
Revizuit pe 8 octombrie 2005