FalunDafa.org
smallA bigA

De ce ar trebui ca toate ființele să fie salvate?

De ce vrea Creatorul să salveze toate ființele? Pentru că le iubește! Și pentru că El le-a dat viață.

În timpul care corpul ceresc a ajuns la sfârșitul ultimei faze din procesul de apariție, existență și descompunere până la anihilare, Creatorul a petrecut 200 de milioane de ani pentru a crea cele Trei Tărâmuri și pentru a aranja cele mai diverse forme și oportunități, astfel încât toate ființele să poată fi salvate. În același timp, el a pus bazele culturii, gândirii și comportamentului uman. Mai mult, el și-a folosit corpul divin pentru a elibera toate ființele de păcate și pentru a le reduce karma! Pentru a salva toate ființele, El a dat totul.

Pentru ca ființele umane să îndeplinească cerințele zeităților atunci când începe salvarea în faza finală, nenumărate imagini ale Creatorului s-au întrupat în lumea umană pentru a pune bazele culturii umane și pentru a susține moralitatea ființelor umane. De-a lungul istoriei îndelungate, toate ființele s-au reîncarnat din nou și din nou timp de milioane de ani pentru a-l aștepta pe Creator. Treptat, între corpurile adevărate ale ființelor umane pământești (cuprinzând toate grupurile etnice) și Creator au apărut diferite tipuri de relații de înrudire. Creatorul își iubește cu atât mai mult poporul Său de pe pământ. Pentru a realiza mai bine salvarea, nicio ființă vie care nu are astfel de relații cu Creatorul, nu se poate încarna ca ființă umană în momentul în care are loc faza finală. În prezent, toate corpurile adevărate ale tuturor oamenilor de pe pământ aparțin deja poporului Său. Diferitele zeități în care cred oamenii de pe pământ s-au întrupat ca ființe umane pentru a preda legile cerești și Tao. Chiar și oamenii pe care i-au folosit în acest proces aparțin poporului Creatorului. Divinitățile au folosit corpuri umane cu scopul de a pune bazele unei culturi divine pe care Creatorul o poate folosi atunci când îi va salva pe oamenii de pe pământ în faza finală. Motivul existenței tuturor religiilor drepte care au fost menținute este, de asemenea, acela de a păstra moralitatea umanității. Toți așteaptă salvarea finală de către Creator. Creatorul are dreptul de a-și iubi poporul. El îi va iubi și mai mult pe cei pe care îi consideră demni de iubire. Acesta este dreptul Său. Nimeni nu are dreptul să intervină! Iubirea Sa este cel mai înalt har față de ființele!

Creatorul este Domnul tuturor zeităților. El este Stăpânul tuturor stăpânitorilor, creatorul Regelui regilor, stăpânul tuturor creaturilor, inclusiv al tuturor ființelor umane, al zeităților și al obiectelor din cele Trei Tărâmuri pe care le-a creat. Iubirea Sa este cel mai înalt dar sfânt față de toate creaturile. Este cea mai mare onoare pentru oamenii de pe pământ să fie iubiți de El!

Maestrul Li Hongzhi
17 aprilie 2023

(Tradus din chineză.
Data ultimei actualizări: 2023)