FalunDafa.org
smallA bigA

De ce vrea Creatorul să salveze toate viețile

De ce vrea Creatorul să salveze toate viețile? Datorită iubirii Lui pentru acestea, și pentru că El este cel care le-a dăruit viață.

În timpul ultimei faze a ciclului formării, stagnării, degenerării și distrugerii cosmosului, Creatorul a petrecut 200 de milioane de ani construind Cele Trei Tărâmuri, planificând și punând la punct multe căi și oportunități prin care viețile să poată fi salvate, în tot acest timp punând o fundație pentru cultura, gândirea și conduita umanității. În plus, a folosit propriul corp divin pentru a reduce și a dezlega păcatele și karma nenumăratelor vieți. A dat tot ce este al Lui pentru a salva toate viețile.

Pe parcursul acestor 200 de milioane de ani, Creatorul s-a reîncarnat în multiple corpuri în același timp, de nenumărate ori, și a așezat în această lume fundația culturii umane, în timp ce a supravegheat și a protejat moralitatea umanității; acest lucru a fost făcut pentru ca oamenii să atingă standardul stabilit de divinitate pentru ei, atunci când vremea salvării va veni, într-o zi, la Sfârșitul Vremurilor. De-a lungul veacurilor lungi și extinse ale istoriei, sufletele oamenilor s-au reîncarnat în repetate rânduri și au petrecut zeci de milioane de ani în așteptare. În acest timp, adevăratele corpuri ale sufletelor majorității oamenilor lumii (din toate etniile și rasele) au stabilit o formă de legătură de familie cu Creatorul. Aceasta Îl determină pe Creator să iubească oamenii lumii, oamenii Lui, chiar mai mult. Odată cu sosirea sfârșitului vremurilor, viețile fără o astfel de legătură nu pot fi ființe umane în acel moment; acest lucru a fost făcut pentru a Se asigura că sarcina salvării va putea fi îndeplinită mai bine. Până la acea vreme, corpurile adevărate ale oamenilor de pe acest Pământ sunt toate ale oamenilor Săi. La fel sunt și ființele divine în care oamenii cred, care s-au întrupat ca ființe umane și au servit la transmiterea învățăturilor spirituale. Misiunea lor era ca, în timp ce își asumau formă umană, să pună bazele culturale lăsate de divinitate pentru salvarea oamenilor de către Creator, la final. Religiile drepte și autentice pe care ele le-au lăsat acestei lumi s-au transmis pentru a susține moralitatea, în timp ce oamenii așteaptă salvarea lor finală de către Creator. Creatorul are dreptul să-Și iubească oamenii, iar iubirea Lui este chiar mai mare pentru cei pe care îi consideră demni de iubire. Este îndreptățit să facă astfel, și nimeni sau nicio entitate nu are dreptul să intervină. Aceasta este grația Sa supremă care se manifestă față de aceste vieți!

Creatorul este Domnul tuturor ființelor divine din Cosmos. El este Creatorul Lordului lorzilor, Regelui regilor și Suveranul tuturor vieților, incluzând viețile umane din Cele Trei Tărâmuri, ființele spirituale și lucrurile materiale pe care le-a creat. Iubirea Lui este cea mai înaltă și cea mai sacră binecuvântare pentru toate viețile! Nu există o onoare mai mare pentru nicio persoană din această lume decât aceea de a fi iubită de El!

Învățătorul Li Hongzhi
17 aprilie 2023

(Tradus din engleză,
și verificat cu originalul în limba chineză.
Data ultimei actualizări: 2023)