Salutări Conferinței Fa Europene

Salutările mele discipolilor Dafa care participă la Conferința Fa Europeană!

În timpul Conferinței Fa, veți împărtăși experiențele personale de cultivare alături de colegii practicanți și, astfel, vă veți descoperi propriile neajunsuri pentru a vă îmbunătăți pe parcurs în cultivare. Acest lucru este grozav! Ca discipoli Dafa, acest lucru este necesar, deoarece numai îmbunătățindu-vă în cultivare puteți face bine ceea ce ar trebui să faceți. Doresc Conferinței vostre Fa un succes deplin!

Învățătorul vostru, Li Hongzhi
11 septembrie 2022

(Tradus din engleză,
și verificat cu originalul în limba chineză.
Data ultimei actualizări: 2022-09-25)