Către Conferinţa Fa ceho-slovacă

Salutările mele discipolilor Dafa care participă la Conferinţa Fa ceho-slovacă!

Fiecare discipol Dafa trebuie să persiste ȋn a studia bine Legea, indiferent de circumstanţe. Numai făcând astfel veţi fi capabili să vă ȋndepliniţi misiunea istorică ca discipoli Dafa şi să ȋl ajutaţi pe Maestru să salveze vieţi. Voi sunteţi speranţa vieţilor din rasa sau grupul etnic ȋn care v-aţi născut. Faceţi bine lucrurile pe care ar trebui să le faceţi. Fie ca aceasta să fie cea mai bună conferinţă a voastră de până acum!

Învățătorul vostru,
Li Hongzhi
5 martie 2022

(Tradus din engleză. Data ultimei actualizări: 2022-03-10)