O scrisoare de felicitare către Conferinţa Fa din Taiwan

(după traducerea echipei galbene)


Salutări discipolilor Dafa din Taiwan şi celor din alte regiuni care participă la conferinţă!

Lăsaţi-mă să încep prin a ura succes conferinţei voastre Fa!

Discipolii Dafa din Taiwan au avut un impact foarte pozitiv în timpul acestor ani, când discipolii din China continentală au fost sever persecutaţi. Acest lucru este cu adevărat remarcabil! Iar diferenţa în sistemul politic şi tratamentul discipolilor Dafa pe cele două părţi ale Strâmtorii Taiwan a făcut izbitor de clară absurditatea regimului malefic. Dar, indiferent de circumstanţele în care s-ar afla un cultivator, ceea ce se cere de la un cultivator este la fel. Cultivarea este despre a lucra asupra minţii şi inimii umane; este despre propria cultivare. Numai atunci când sunteţi capabili să vă examinaţi pe voi înşivă, privind în interior în mijlocul problemelor, conflictelor, dificultăţilor, sau atunci când sunteţi trataţi nedrept, [aceasta] este adevărata cultivare. Şi numai făcând astfel vă veţi îmbunătăţi în mod constant, rămânând pe drumul drept al călătoriei voastre de cultivare şi progresând spre desăvârşire!

Preţuiţi această oportunitate, care vine numai o dată în eternitate!

Preţuiţi oportunitatea de a cultiva!

Preţuiţi călătoria pe care aţi făcut-o!

Maestrul vă aşteaptă la final!

Încă o dată, urez succes conferinţei voastre Fa!

Vă mulţumesc tuturor!

Învăţătorul vostru,

Li Hongzhi

27 noiembrie 2016Un mesaj de felicitare Conferinţei Fa din Taiwan

(după traducerea echipei albastre)


Discipoli Dafa din Taiwan: Salutări tuturor!

Discipoli Dafa veniţi din alte regiuni pentru a participa la Conferinţa Fa: Salutări tuturor!

Mai întâi urez Conferinţei voastre Fa un succes deplin!

În toţi aceşti ani, în timp ce discipolii Dafa din China continentală au fost în mijlocul persecuţiei severe, discipolii Dafa din Taiwan au jucat un rol foarte bun, ceea ce este remarcabil. În acelaşi timp, faptul că sistemele diferite de pe cele două maluri tratează discipolii Dafa în mod diferit este în sine cea mai mare bătaie de joc a regimului malefic. Indiferent de circumstanţe, totuşi, cerinţele pentru cultivatori sunt aceleaşi. Cultivarea este despre a cultiva propria inimă şi despre cultivarea propriului sine. Atunci când există probleme, conflicte, dificultăţi şi tratamente nedrepte, cineva este capabil încă să caute în el însuşi şi să privească în interior, şi aceasta este cultivare adevărată şi numai atunci cineva va fi capabil să se îmbunătăţească în mod continuu, să păşească drept pe calea cultivării şi să se îndrepte spre Desăvârşire!

Preţuiţi această şansă de eoni!

Preţuiţi această şansă de a cultiva!

Preţuiţi calea pe care aţi mers!

Maestrul vă aşteaptă la final!

Doresc din nou Conferinţei Fa să fie un succes!

Mulţumesc tuturor!

Maestrul vostru,

Li Hongzhi

27 noiembrie 2016

[Nota traducătorului: A fost tradus din limba engleză folosind ca referință două traduceri. Traducerea galbenă și traducerea albastră. Data ultimei actualizări a traducerii este de 2016-11-29.]