Demonul Roşu este încinerat în timp ce diamantini sunt căliţi

La Zhongnanhai zece mii s-au strâns să facă apel
Dar capul răutăţilor al Partidului malefic are o minte stricată
El a pariat soarta Regimului Roşu într-o luptă cu Legea Divină
Provocând valuri de malefic peste tot, declanşând trădarea
Niciodată pe acest pământ nu a mai fost un ticălos la fel de groaznic ca el
Forţele lor violente s-au epuizat, şi-a săpat propriul mormânt
De multe ori cei diamantini au fost căliţi în timp ce Regimul Roşu se dezintegrează
Discipolii Dafa se întorc în Ceruri, îndeplinindu-şi jurămintele

Li Hongzhi
14 februarie 2014

(o nouă traducere)

Demonul Roşu este incinerat în timp ce adamantinii sunt temperaţi

La Zhongnanhai zece mii s-au strâns pentru a petiţiona
Dar maleficul instigator din Partid are mintea deformată
Soarta Regimului Roşu a pus-o rămăşag în lupta contra Legii Divine
Stârnind pretutindeni şuvoaie de malefic, dezlănţuind înşelăciunea
Nicicând pe acest Pământ nu a existat un nelegiuit mai cumplit ca acesta
Forţele frenetice le-au secătuit, el şi-a săpat propriul mormânt
Deseori au fost temperaţi adamantinii în timpul dezintegrării Regimului Roşu
Discipolii Dafa se întorc la Cer, împlinindu-şi jurămintele

Li Hongzhi
14 februarie 2014

[Nota traducătorului: Articolul se poate citi și în limba engleză la adresa: //en.minghui.org/html/articles/2014/2/16/145471.html. Data ultimei actualizări a traducerii este de 2014-04-09]