Predând Legea în capitala SUA

Predând Legea în capitala SUA

"20/7" este o dată care are o semnificație extraordinară pentru noi; ea poate juca un rol important în istoria care urmează. Într-o clipită, au trecut opt ani de când discipolii Dafa au început să fie persecutați. În timpul acestui proces discipolii Dafa au traversat multe căi dificile, și într-adevăr nu a fost ușor. Voi ați mers de la a nu ști întâi ce să faceți sau cum să tratați persecuția până la a înțelege treptat cum ar trebui să faceți lucruri. Și nu numai că ați ajuns să știți cum să faceți lucruri, ci ați devenit de asemenea, din cauza durității persecuției, chiar mai raționali și mai limpezi la minte.

Ființele de la diferite nivele au fiecare propria lor perspectivă asupra acestei persecuții. Unii o văd ca pe o cale ce trebuie străbătut care este plin de teste, pe când alții o consideră rezultatul stârnirii vechilor elemente din întregul cosmos. Cu toate astea unii o privesc drept așternerea unei căi pentru discipolii Dafa. Iar ființele de la nivele joase gândesc că, atunci când dreptatea apare, maleficul este sortit să facă rău. Indiferent de perspectivele ființelor de la diferite nivele, eu intenționez să fac bine lucrurile mele iar discipolii Dafa trebuie să meargă pe căile lor. În timp ce înfruntați diferitele așa zise teste și diferitele tipuri de interferență demonică, voi ați devenit din ce în ce mai maturi.

N-a mai trebuit să mă îngrijorez în ultima vreme prea mult deoarece v-ați maturizat și știți ce să faceți. În diferitele proiecte care au ca scop salvarea ființelor conștiente, v-ați asumat rațional și preventiv sarcini multiple ba mai mult, voi faceți o treabă excelentă. Așa că, eu nu trebuie să-mi fac nici o grijă cu privire la ceva sau cu privire la toate, cum îmi făceam în trecut când ați început să lucrați contra persecuției, când îi corectam continuu pe discipolii noștri Dafa, îndrumându-i cu privire la felul în care să meargă bine și corect pe calea lor de cultivare și să salveze ființe conștiente în timp ce rezistă persecuției, cât și cum să clarifice mai bine faptele în mijlocul persecuției. De aceea voi vedeați că publicam deseori diferite articole scurte menite să vă corecteze în mod constant pașii. Acest fapt a devenit mai rar în ultima vreme, deoarece voi v-ați maturizat cu adevărat și știți cu adevărat ce să faceți. Așa că eu nu trebuie să-mi mai fac atâtea griji. Trebuie să vă focalizați acum pur și simplu să găsiți căi de a face mai bine, de a fi mai eficienți, de a avea un impact mai mare și de a salva mai mulți oameni.

Pe lângă cele prin care voi ca indivizi trebuie să treceți și să le stabiliți pe drumul vostru final către Desăvârșire, ceea ce este cel mai important pentru voi și cel mai semnificativ în momentul de față este să salvați oameni. Dacă nu era asta, vă spun, cultivarea voastră s-ar fi încheiat demult. Ca discipoli Dafa voi ați făcut ceea ce trebuia să faceți în cultivare, dar în rectificarea Fa au avut loc unele schimbări. De exemplu, oamenii din societatea umană nu mai sunt aceiași cu cei de atunci atunci când zeii au creat omul odată demult — ființe divine au luat locul vieților ființelor umane. Ei par încă oameni la suprafață, dar de fapt sunt ființe din diferite dimensiuni și de la diferite nivele. Din acest motiv oamenii din societatea de azi posedă un intelect mai dezvoltat și o capacitate mai mare decât ființele umane din orice perioadă din istorie. Niciodată până acum nu s-a mai întâlnit o asemenea schimbare. Conform aranjamentelor anterioare, o mare plivire va avea loc în acest proces, [afectându-i pe toți], cu excepția discipolilor Dafa care cultivă și a unei porțiuni din oamenii lumii care va rămâne pentru a servi ca întemeietori ai viitoarei rase umane. Lucruri despre care vorbesc multe profeții s-au împlinit, singurele schimbări fiind în această perioadă a istoriei care a început cu rectificarea Fa a mea; sunt implicate lucruri de această natură. Aceste lucruri s-au schimbat.

Atunci ce ar trebui voi să faceți când sunteți confruntați cu astfel de vieți? Din perspectiva Maestrului, eu știu că acești oameni ar trebui salvați și sunt demni de a fi salvați. Cu excepția celor Trei Tărâmuri, toate enormele corpuri cosmice din cosmos sunt zei. Desigur, însă, atunci când zeii privesc în jos din corpurile comice mai înalte, zeii de la diferite nivele de sub ei li se înfățișează de fapt așa cum oamenii li se înfățișează zeilor. În colosalul firmament precedent, legea creației — staționării — degenerării — distrugerii era una absolută. Așa că legile cosmosului nu sunt în felul în care și le imaginează omul — ele sunt nediscriminatoare. Legile de acest fel nu țin cont de compasiunea pe care o întrupează zeii când salvează ființe umane, fiindcă în felul acesta erau legile [cosmosului]. Chiar dacă zeii care au coborât în cele Trei Tărâmuri vin de la nivele diferite, fiecare a venit în lumea umană numai datorită faptului ca a avut credință fermă în Dafa și în rectificarea Fa. Ei voiau să vină aici să obțină Fa și, împreună cu aceasta, să-și ofere ajutorul pe când Dafa era răspândită. Așa că pentru aceste ființe, indiferent de nivelele lor, gândurile drepte stabile pe care le aveau erau extrem de prețioase. Motivul este, așa cum este văzut din tărâmuri divine, că omenirea și societatea umană sunt imagini cu adevărat îngrozitor de privit și asta mai ales în acest caz, zeii putând privi la ființele umane în timpul celei mai proaste perioade a lor. Ei au fost destul de curajoși să coboare datorită credinței lor stabile în Dafa și a convingerii lor că rectificarea Fa va reuși cu siguranță. [Ei credeau că] Fa ar putea cu siguranță să-i salveze, că Dafa va reuși cu siguranță (aplauze entuziaste), și că rectificarea Fa va reuși cu siguranță și astfel au avut curajul divin de a veni în lumea umană. Eu nu vorbesc despre discipolii Dafa sau studenții care au obținut Fa în diferite perioade de timp, ci mai degrabă despre situația generală a rasei umane din prezent. Multe ființe și multe lucruri din societatea umană s-au schimbat. Cu astfel de ființe în fața noastră, noi trebuie să acționăm, trebuie să le salvăm.

Atunci care ființe trebuie prețuite în timpul perioadei de rectificare a Fa, în acest punct critic din istorie? Aceia care au încredere totală în Dafa și au acțiuni corespunzătoare; aceste vieți sunt prețioase. Așa că eu simt că fie că priviți la asta din perspectiva mea sau în contextul responsabilităților discipolilor Dafa, noi toți avem această datorie și ar trebui să ne asumăm această sarcină. De aceea discipolii Dafa trebuie să încerce să salveze oamenii lumii și să salveze ființele conștiente. Voi ați inițiat multe eforturi în societatea obișnuită pentru a salva oameni și ați ținut multe activități similare acelora din societatea obișnuită, sau ați făcut lucruri care semănau cu cele ale oamenilor obișnuiți, dar punctul de plecare și scopurile sunt diferite. Fie că este vorba de instrumente ale media sau site-uri web sau oricare din lucrurile pe care le faceți folosind o diversitate de abordări din societatea umană obișnuită, ele sunt de fapt salvarea oamenilor. Indiferent ce faceți este pentru binele oamenilor din această lume. Pare ca și cum noi am căuta ajutor de la oameni, când de fapt noi îi salvăm pe ei. Nu contează dacă este căutare de ajutor pentru finanțare, resurse umane sau asistență materială; clarificarea faptelor guvernelor din diferite țări; luarea de contact cu grupuri civile din societate; sau comunicarea cu alte sectoare ale societății, nici una dintre acestea nu este pentru binele Falun Gong, nici pentru propria voastră cultivare. Acestea nu au nimic de a face cu ceea ce face cineva în cultivare. Toate acestea sunt pentru salvarea oamenilor. Când voi vă adresați oamenilor, atunci voi îi salvați. Când oamenii dau ajutor după ce s-au clarificat asupra adevărului, mulțumită clarificării faptelor de către voi, asta înseamnă salvarea oamenilor; și rezultatele pozitive pe care le obțin ei după ce ajung să înțeleagă adevărul este pentru salvarea oamenilor. Cu alte cuvinte, după ce oamenii obișnuiți reușesc să înțeleagă lucruri și pot oferi sprijin, impactul pe care acesta îl are poate în sine salva oameni. Poți merge un pas înainte și spune că atunci când facem lucruri, fie că au sau nu succes, acele lucruri totuși salvează oameni și clarifică faptele. Asta este ceea ce fac discipolii Dafa. Dacă nu ar fi fost nevoie să se facă astfel de lucruri, cultivarea discipolilor Dafa s-ar fi încheiat deja. Așa că tot ceea ce faceți acum este menit pentru ființele conștiente.

Eu am spus în prelegerea mea anterioară că Desăvârșirea individuală nu mai este o problemă pentru discipolii Dafa. Poate că un mare număr de oameni nu a prea înțeles la ce mă refeream, dar asta e ideea. Desigur, pe când ne aflăm în procesul [de a obține acesta,] calea finală pe care voi ca discipoli Dafa trebuie s-o luați pare să fi fost prelungită. Din acest motiv lucrurile pot părea să meargă puțin mai lent când vine vorba de îmbunătățirea personală, dar acest fapt nu vă va afecta prea mult. Deci ceea ce faceți clădește inerent virtute măreață mai mare și este remarcabil, pentru că aceasta se face în totalitate pentru binele ființelor conștiente și nu pentru câștig personal sau doar pentru cultivare personală.

Atunci, în procesul efectuării acestor lucruri de către voi, vor exista multe, multe zone care sunt mai puțin decât satisfăcătoare, și vor fi oameni — chiar și studenți Dafa — care nu înțeleg. Vor exista mereu aceia care sunt sârguincioși și cei care nu sunt și vor fi întotdeauna studenți noi care tocmai au intrat și studenți cu diferite circumstanțe, așa că vor exista diferite interpretări și puncte de vedere asupra lucrurilor. Și aceasta este în special adevărat cu studenții care sunt din China continentală, a căror gândire este complet deformată după ce au trăit mult timp sub înaltă presiune, în cadrul culturii partidului, și în cadrul relațiilor interpersonale distorsionate de către cultura partidului. Când studenți continentali — și nu numai studenți, ci și oameni obișnuiți — se mută în lumea din afara [Chinei], ei descoperă că modurile în care oamenii gândesc și acționează în societățile normale este complet diferit de cel din China continentală. Și asta până la limita la care fiind totuși obișnuiți cu modul de viață din cultura partidului și cu relațiile interpersonale tensionate de acolo, odată ce ies din China ei de fapt îi percep pe străini ca fiind cu adevărat proști. Iar non-chinezii, de partea lor, nu pot înțelege comportamentul continentalilor, obiceiurile, sau modurile de interacțiune cu oamenii. În realitate, modul în care lucrurile sunt în lume reprezintă ceva normal pentru relațiile interpersonale. Acolo nu trebuie să puneți așa de mult efort mental în relațiile voastre cu oamenii, și nu este nevoie ca să fiți așa de șireți. Acesta este felul de a fi al oamenilor normali.

Dar indiferent cât de isteață sau șireată este o persoană, totul sfârșește la fel în final. Să luăm cazul cuiva care este foarte prost. Poți să consideri o persoană proastă și naivă pe când alta este foarte șireată. Dar indiferent cum îți trăiești viața, rezultatul este același. Acesta categoric că nu se va schimba defel doar pentru că persoana e șireată, nici nu se va schimba defel pentru că persoana e naivă. Tot ceea ce poate face șiretenia este să te transforme într-o persoană mai rea, și în timp ce tu creezi karma vei aluneca în jos. Cu anturajul tău și tu însuți deveniți tensionați și încordați, mințile celor din jurul vostru vor deveni la rândul lor chiar mai complicate și atunci gândirea lor complicată vă va cauza la rândul ei să deveniți chiar mai răi.

Aș vrea să vă mai spun câteva cuvinte despre asta. Foarte recent, studenți au venit din China unul după altul. [Acelor studenți le-aș spune asta:] Ar trebui să încercați să faceți tot posibilul pentru a comunica mai mult cu studenții ne-continentali, să vă deschideți mai mult, și prin discuții să vă curățați. Felul în care oamenii își trăiesc viața în afara Chinei este felul normal de a fi pentru ființele umane, cel puțin în timpurile moderne. Comparat cu anticii, care au trăit fără tehnologie modernă, prezentul mod de viață este desigur total diferit. Lucrurile erau mai bune pe atunci. Așa că eu doar vorbesc despre lucruri în prezent, care, în contextul societății de azi, pot fi considerate relativ normale. Așa că, voi ar trebui să faceți schimb și să comunicați mult pe această temă cu studenți din afara Chinei, și să nu vă agățați întotdeauna și să folosiți atitudinea culturii partidului din China continentală atunci când aveți de a face cu această societate. Mulți oameni care au părăsit China continentală la un moment dat și-au revenit treptat, numai după ce au petrecut o considerabilă perioadă de timp în străinătate. Ca discipoli Dafa, voi trebuie să validați Fa și să faceți ceea ce discipolii Dafa trebuie să facă. Nu puteți lua o perioadă atât de lungă de timp pentru a vă schimba. Nu este timp pentru asta. Aceasta este relevant în special pentru acei studenți care nu au făcut bine în China și care au făcut greșeli: rectificarea Fa nu s-a încheiat încă, așa că grăbiți-vă s-o prindeți din urmă. Desigur, eu nu cred că este o problemă prea mare pentru studenții mai noi — studiați doar mai mult Fa, faceți ce puteți mai bine să ajungeți din urmă, și țineți pasul cu progresul rectificării Fa.

Desigur, voi ați reușit printr-o perioadă atât de lungă de încercări și nenorociri, și ca discipoli Dafa voi ați salvat într-adevăr mulți oameni în societatea umană și ați anulat cu adevărat efectul otravei răspândite în toată lumea de către media PCC atunci când a început evenimentul "20/7" din 1999. La acea vreme, toată media lumii transmitea propaganda publicată de către purtătorii de cuvânt ai partidului ticălos din China continentală, care însemna promovarea persecuției în numele partidului. Cei din societatea occidentală nu erau destul de limpezi la minte asupra acesteia. Ei nu înțelegeau că partidul malefic este atât de ticălos, și nici nu aveau o înțelegere bună asupra partidului malefic. Presiunea era cu adevărat uriașă deoarece ne aflam contra unei mașini de propagandă atât de negativă, pe scară mare, globală, care ne defăima. Dar discipolii Dafa și mai ales veteranii, nu erau speriați de ea. Discipolii Dafa care trăiau în lumea întreagă erau la fel de remarcabili. Ați început prin a nu ști ce să faceți. Mai târziu, totuși, ați devenit treptat limpezi la minte și raționali și ați știut cum să tratați lucrurile. În timpul acelei perioade de timp, mulți se gândeau: "Oare este Falun Gong cu adevărat așa cum spune partidul malefic în propaganda sa? Este practica pe care o învăț cu adevărat dreaptă?" Într-adevăr, confruntați cu o astfel de defăimare din partea maleficului, multe ființe au trecut printr-un proces în mințile lor. În orice caz, discipolii Dafa au făcut foarte bine în cele din urmă. Marea majoritate au reușit, au ajutat imensul flux al rectificării Fa să întoarcă întreaga situație în sens invers și în cele din urmă a ajutat să-i determine pe acei purtători de cuvânt care sunt complet controlați de partidul malefic să nu mai îndrăznească să ne calomnieze în întreaga lume. Ei nu mai îndrăznesc să născocească lucruri deoarece ei știu că discipolii Dafa pe care îi înfruntă sunt capabili să-i demaște. De îndată ce partidul ticălos creează mai multe minciuni sau face ceva rău, discipolii Dafa îl demască și îndreaptă lucrurile în lumea întreagă, permițând întregii lumi să vadă maleficul așa cum este el și ajutând mai mulți oameni să afle despre el. Așa că fie ne calomniază sau face lucruri rele, este la fel ca și cum ar spune întregii lumi să privească la ticăloșia lui în timp ce simultan răspândește Falun Gong pentru noi și extinde influența Falun Gong asupra gândirii oamenilor de pretutindeni. Indiferent ce face, el ne promovează.

Cu adevărat, indiferent ce fac vechile forțe, asta se va întâmpla sub efectul [legii] cosmosului a generării mutuale și a inhibiției mutuale — orice fac ele va echivala cu a face publicitate în numele discipolilor Dafa. Să luăm spre exemplu multiplele proiecte realizate de discipolii Dafa. De îndată ce maleficul intervine, forțele care sunt drepte și bune ies la iveală la rândul lor. Și este la fel cu orice fac oamenii răi: de îndată ce ei ne defăimează, sau vor să facă ceva rău și să stârnească conflicte, aceasta în mod firesc are ca efect extinderea influenței noastre.

Au existat multe cazuri de-a lungul anilor în care partidul malefic promova lucruri în numele nostru. Fie că este vorba de site-urile web conduse de discipolii Dafa, de stația de televiziune sau de ziarul Epoch Times, în multe cazuri ei au trecut prin așa ceva. Este în special adevărat în cazul spectacolului gala de anul trecut (New Tang Dynasty Television's Chinese New Year Spectacular și turneul de spectacole). La început n-au știut despre el prea mulți oameni, dar atunci ei [PCC-ul] au mers peste tot cu propaganda lor, spunând oamenilor să nu vină să vadă spectacolul — ei făcând lucrurile chiar mai minuțios decât discipolii Dafa (toată lumea râde), ei au căutat chiar mai mulți oameni decât noi. (Toată lumea râde, aplaudă) Un caz tipic a fost spectacolul din capitala Australiei, Canberra. Ei au telefonat și au scris scrisori tuturor membrilor Parlamentului, spunându-le să nu meargă la spectacol, gândind că lumea nu știe ce fel de entitate este PCC și că vor da atenție la ceea ce spun ei. Propaganda lor a fost împinsă atât de departe și influența sa a fost atât de mare încât nu a putut fi egalată la acea vreme de discipolii Dafa. Cu toate acestea, rezultatul a fost că aproape toți acei oficiali au participat la spectacol. (Toată lumea râde, aplaudă tare) După cum s-a dovedit, oficialii chiar au spus în glumă: "Am putea ține o sesiune a Parlamentului aici înainte să vedem spectacolul". (Toată lumea râde, aplaudă) Aceeași situație teatrală s-a petrecut la spectacolul din Ottawa, Canada.

Desigur, aceste lucruri despre care tocmai am discutat, văzute dintr-un alt unghi, sunt de asemenea menite să vă spună faptul că vechiul cosmos a putut dura până în ziua de azi și să atingă acest punct și faptul că ființele conștiente și omenirea au putut să rămână până în prezent, este pentru că aceste ființe au așteptat salvarea. Cu alte cuvinte, atunci, ei au așteptat ca discipolii Dafa să-și întemeieze virtutea lor măreață și în același timp să-și arate capacitatea pe care o au discipolii Dafa pentru a salva ființe conștiente. Atunci n-a fost oare ținută această scenă pentru discipolii Dafa? (Aplauze entuziaste) Da, în mod cert. Așa că, orice persoană rea poate merge și comite actele sale incorecte și să meargă peste tot dând naștere la tulburări, dar orice va obține este sigur că va da ajutor discipolilor Dafa în salvarea oamenilor de către aceștia. (Aplauze) Asta nu a fost intenția lor originară sau ceea ce doreau acei oameni răi, dar de îndată ce ei fac o mișcare, este inevitabil efectul avut.

Adică, nu dați nici o atenție felului în care se prezintă realitatea omenirii de astăzi sau la cât de violent este maleficul: Oamenii care au venit în această lume așteaptă ca voi să-i salvați! (Aplauze) Toate aceste lucruri potrivnice care apar sunt teste pentru discipolii Dafa legate de creșterea virtuții mărețe. (Aplauze) Acum că am pus astfel [problema], gândirea voastră va fi mai clară. Peste orice dificultăți specifice veți da, deși ele se pot înfățișa într-o formă identică cu cele ale oamenilor obișnuiți și părea mai mult sau mai puțin la fel ca dificultățile oamenilor obișnuiți, în realitate, dacă priviți cu atenție și calm, dacă vă uitați puțin înapoi la calea pe care ați parcurs-o, nu este acesta cazul? Da, așa este. Aceasta deoarece sarcina pe care o îndeplinesc îmi urmează planurile și nu facem toată omenirea să vină să învețe Falun Gong; această întreprindere a mea este împărțită în două etape. Este perioada de rectificare Fa, așa că în perioada de rectificare Fa există discipolii Dafa ai perioadei de rectificare Fa. După încheierea perioadei de rectificare Fa, este perioada în care Fa rectifică lumea umană. Așa că sunt două etape. Atunci, în viitor, când Fa rectifică lumea umană vor fi discipolii Dafa ai perioadei Fa-rectifică-lumea-umană și virtutea lor măreață va fi diferită de aceea a discipolilor perioadei de rectificare a Fa. Acestea sunt două faze distincte.

Așa că în timpul acestui proces, în timpul perioadei de rectificare a Fa, discipolii Dafa se confruntă cu responsabilitatea de a salva ființele conștiente ale viitorului. Dacă nu era faptul că vieți de nivel înalt au coborât în această lume pentru a obține Fa, discipolii Dafa nu ar fi trebuit să facă aceste lucruri. Dar de îndată ce ființe de nivel înalt au venit și au luat locul [oamenilor], asta a mărit importanța acestei chestiuni și a salvării oamenilor. Dar, dacă era altfel, dacă era încă o societate umană obișnuită, ea ar fi fost totuși împărțită în două etape. Și de ce este așa? Deoarece în procesul de plivire al omenirii pe scară largă, unii oameni buni vor fi lăsați pentru a servi ca precursori ai rasei umane viitoare; de asemenea, în timpul perioadei în care Fa rectifică lumea umană, o glorie urmează a fi creată pentru Dafa prin care omenirea răspunde în același fel Marii Legi și va fi o perioadă în care Dafa va înflori în societatea umană. Aceasta este o inevitabilitate istorică. Omenirea va trebui să mulțumească. Faptul că rectificarea Fa se va încheia în ultimă instanță aici este considerat drept un mare noroc pentru omenire.

Deși un corp uman nu înseamnă cu adevărat nimic fără un spirit principal (yuanshen), el poartă totuși o cantitate mare de informație și dacă ar fi recreat cu siguranță că nu ar mai fi așa cum este el acum. O ființă umană nou creată ar fi ca o foaie albă de hârtie și în privința lumii care a precedat-o mintea sa ar fi ca o tavă goală. În ceea ce privește lumea naturală, el nu ar avea gândirea completă sau conceptele pe care le are un om și nici conceptul conform căruia acționează un om în diferite moduri în relație cu lumea materială și la fel cu diferitele teorii și norme umane care au fost create de omenirea acestui ciclu; chinezii acestei perioade au conceptele de "omenie", "dreptate", "decență", "învățătură" și "corectitudine", pe când în vest, există de asemenea norme pentru comportamentul uman și așa mai departe. O ființă umană nou creată va găsi o varietate uriașă de lucruri ca acestea de neînțeles. Omul s-a îmbunătățit doar prin trecerea sa prin nenumărați ani de viață în societate și trăind în lungul curs al istoriei. După cum tocmai am indicat, eu nu mă refer la spiritul principal, ci mai degrabă la informația purtată de corpul uman de carne. Și este în felul acesta pentru ființele umane de astăzi, care nu reacționează în moduri foarte extreme atunci când întâlnesc ceva — nu sunt șocați și mișcați instantaneu când se întâmplă ceva rău și nu sunt prea bucuroși atunci când se întâmplă ceva bun. Însă astfel se va comporta doar cineva care nu are o gândire profundă. Cu trecerea timpului, omul a devenit chiar mai constant. Totuși aceasta nu este doar o chestiune a gândului uman, fiind de asemenea direct legată de corpul uman de carne. Atunci când corpului uman de carne, ajuns până în prezentul timp al istoriei, i se curăță și elimină toate lucrurile rele, acel corp desăvârșit care rămâne este cu adevărat o capodoperă, demnă să fie cu adevărat prețuită și cu adevărat o culme a istoriei cosmosului. (Aplauze)

Cu alte cuvinte, în cosmos, multe ființe minunate cât și o varietate de elemente prețioase au fost într-adevăr create în timpul lungului și vastului curs al dezvoltării prin care au trecut corpurile cosmice și acestea nu ar fi la fel dacă ele s-ar recrea. Acesta este un factor important în necesitatea pentru rectificarea Fa. Dacă totul în cosmosul acesta ar dispărea și totul trebuia să înceapă de la zero, rezultatele, indiferent cum ar fi fost făcute lucrurile în cursul dezvoltării, ba chiar folosindu-se aceeași istorie, totuși ele s-ar fi dovedit cu siguranță diferite decât sunt lucrurile cu ființele care există astăzi. Este imposibil ca ele să fie identice și de aceea ființele divine din întregul cosmos privesc istoria prin care au trecut ele drept extrem de prețioasă.

Eu spun deseori că nu îmi fac multe griji cu privire la rezultatul final, deoarece ceea ce trebuie finalizat în timpul rectificării Fa este inevitabil. Indiferent cât de chinuitoare pot deveni lucrurile în timpul rectificării Fa, rezultatul este sigur. Așa că nu îi dau multă atenție dat fiind că aceasta este menită să reușească. Ceea ce apreciez eu cel mai mult este procesul. Numai prin întregul proces prin care trece o ființă obțineți entitatea completă care este acea ființă. Întregul proces al rectificării Fa este cel mai prețios — el este cosmosul în totalitate și cea mai remarcabilă sarcină. Ceea ce primează este procesul rectificării Fa, așa că vechilor forțe nu li se poate permite doar să participe după cum o doresc. Dat fiind că aceasta este rectificarea Fa, eu insist în special asupra căii pe care doresc s-o urmez, deoarece aceasta privește crearea viitorului. Tot ceea ce am făcut în cosmos este demn de o maximă prețuire și este ceea ce voi afirma și recunoaște în viitor. Lucrurile pe care eu nu le vreau nu pot fi recunoscute sau afirmate — ele sunt o rușine. Așa că în rectificarea Fa, indiferent ce tipuri de chinuri demonice întâlnesc sau cu ce tipuri de lovituri mă confrunt, ele nu pot nici să-mi modifice voința, nici să schimbe ceea ce plănuiesc eu să duc la îndeplinire. (Aplauze entuziaste)

A trecut aproape o jumătate de an de la ultima conferință Fa. Voi ați făcut o treabă excelentă în decursul acestei jumătăți de an. Lucrurile progresează rapid. Cum ființele ticăloase devin din ce în ce mai puține, mințile oamenilor lumii se schimbă, societatea se schimbă și ființele conștiente se schimbă. Când spun "ființe conștiente" asta nu se limitează la rasa umană. Toate obiectele, indiferent dacă sunt considerate de știința modernă drept organice sau anorganice, sunt de fapt vii. Totul este viu. Când vorbim despre "ființe conștiente" ea se referă la toate lucrurile vii. Schimbările care se produc în ființele conștiente sunt o reflectare a realizărilor discipolilor Dafa în paralel cu progresul rectificării Fa, în timp ce performanța discipolilor Dafa noștri, de-a lungul perioadei de rectificare a Fa, a confirmat în totalitate onoarea și gloria pe care le au discipolii Dafa din perioada de rectificare a Fa. Cât este de măreț! În faza următoare, faceți chiar mai bine ceea ce trebuie să faceți, pășiți bine în ultima parte a călătoriei și faceți chiar mai bine în ceea ce ar trebui să faceți. Nu deveniți automulțumiți numai pentru că gândiți că ați făcut una și alta, fiindcă sunt atât de multe ființe conștiente pe care trebuie încă să le salvăm. Trebuie încă să vă impuneți vouă înșivă astfel încât să puteți să vă stabiliți o virtute măreață chiar mai mare într-o perioadă limitată de timp și pentru ca să nu aveți vreun regret când totul se va încheia. Așa că sper că voi veți face chiar din ce în ce mai bine și veți fi chiar mai minunați.

Voi aveți negreșit încă multe lipsuri în cultivarea voastră și am văzut multe lipsuri care ies cu adevărat în evidență. Eu nu am spus nimic în tot acest timp și nu vreau să spun nimic acum. Asta pentru că știu că deși aceste lipsuri sunt destul de mari, unele au avut efectul de a împiedica interferența în timpul rectificării Fa. Dar acestea fiind spuse, nu încercați să ghiciți ce sunt ele — nu vă gândiți că lipsurile voastre ar trebui păstrate. (Maestrul râde) Doar că am văzut unele probleme. În ultimă instanță, voi avea grijă totuși de aceste lucruri pentru voi.

Indiferent ce, voi ar trebui să faceți lucrurile finale chiar mai bine și să stabiliți o virtute măreață chiar mai mare. Nu este pentru mine sau pentru rectificarea Fa: Este pentru voi înșivă. (Aplauze entuziaste) Ființele conștiente ale viitorului vă vor mulțumi. (Aplauze) Fie ca viețile voastre să lumineze chiar mai strălucitor în cosmosul viitorului. (Aplauze lungi entuziaste)

Li Hongzhi,
22 iulie 2007

Nota editorului: Pentru a înțelege în profunzime conținutul acestui articol este recomandat să citiți mai întâi cărțile Falun Gong și Zhuan Falun care sunt disponibile gratuit aici.