Predarea Fa la Conferința Fa din New York 2007

7 aprilie 2007, Manhattan
Li Hongzhi

Bună ziua!

(Aplauze) Ați muncit din greu! (Aplauze)

Conferința Fa este o mare reuniune a discipolilor Dafa, și unii dintre voi prezenți aici au călătorit mii de mile pentru a vă identifica lipsurile și neajunsurile participând la conferința Fa, și astfel pentru ai prinde din urmă [pe ceilalți în cultivare] în acele aspecte. Cultivarea personală a discipolilor Dafa și îmbunătățirea lor nu mai este sub semnul întrebării, nici faptul dacă discipolii Dafa ating Desăvârșirea. În acest moment, un lucru important căruia este nevoie să îi acordați atenție este cum să salvăm mai multe ființe simțitoare, și este ceva ce discipolii Dafa trebuie să realizeze în timpul procesului actual de atingere a Desăvârșirii. Aceasta este misiunea discipolilor Dafa, o datorie de la care nu se pot sustrage, ceva ce ei trebuie să facă și să ducă la îndeplinire.

Multe profeții din trecut au spus că un număr foarte mare de oameni vor fi eliminați în timpul unei anumite epoci și că doar foarte puțini oameni buni vor supraviețui. Cu mult timp în urmă, eu însumi am spus odată: "Îi vreau doar pe oamenii mei." În vest, multe legende și biblia au spus că în Ziua Judecății doar un procent foarte mic de oameni vor supraviețui. Situația la început a fost aceea că oamenii lumii, inclusiv ființele simțitoare din cele Trei Tărâmuri, au fost create din elemente materiale din interiorul celor Trei Tărâmuri. Elementele materiale din cele Trei Tărâmuri sunt complet diferite de cele din ceruri, așadar astfel de ființe nu puteau urca în ceruri și puteau sta numai în acest tărâm. Dar, mai târziu, situația a suferit schimbări, în conformitate cu schimbările continue din istorie, până la marile schimbări din vremurile moderne.

Am intrat în aceste detalii și înainte – multe ființe de nivel înalt au venit în lumea umană și s-au reîncarnat ca ființe umane. Cu alte cuvinte, în ceea ce privește aspectul exterior, ele arătau ca fiinţele umane și aveau o structură umană. Dar la un nivel fundamental, în interiorul substanțelor microcosmice în materia cea mai de suprafață a lumii umane, sau sub materia de suprafață umană, ele erau totuși de dincolo de cele Trei Tărâmuri. Multe corpuri umane au fost îmbrăcate – așa cum cineva ar îmbrăca o piesă de îmbrăcăminte – de zei care au coborât în lume de la niveluri mai înalte; așadar ei arată ca oamenii, dar fundamental sunt ființe de la niveluri mai înalte. Desigur, indiferent de cine a venit, și indiferent de cât de înalt este nivelul de la care provin aceste ființe sau zei, odată ce vin în lumea umană, ele intră într-o societate a iluziei și sunt lipsite de orice cunoaștere. Cu alte cuvinte, ei nu mai sunt zei, ci în schimb, sunt ființe umane. În aceste circumstanțe, indiferent de cât de înalt este nivelul de la care provin, părțile lor divine nu sunt în măsură să apară și înțelepciunea lor este sigilată, rămânând la fel ca ființele umane. Atunci când societatea face bine, ei ca și întreg pot să mențină un anumit standard de moralitate care este în concordanță cu starea generală a societății, iar acest lucru nu este atât de înspăimântător ca și perspectivă pentru oameni sau alte ființe. Dar dacă moralitatea societății decade rapid sau dacă vechile forțe conduc în mod deliberat societatea să alunece în jos, atunci acest lucru este extrem de înspăimântător pentru toate vieţile, inclusiv pentru zeii de la niveluri înalte care au coborât să devină ființe umane.

De fapt, în societatea actuală chineză, valorile morale ale oamenilor au încălcat cu mult standardul care a fost stabilit de zei ca și cerință pentru oameni în trecut, atunci când zeii au creat pentru prima dată ființele umane. Cu alte cuvinte, oamenii nu mai sunt în starea umană. Să o spun în mod neplăcut, ei nu mai sunt demni de a fi ființe umane. În trecut, ei ar fi fost distruși, dacă nu ar fi avut loc rectificarea-Fa. De-a lungul istoriei, omenirea a trecut prin catastrofe după catastrofe, și a fost distrusă iar și iar. Lucrurile funcționează în același fel pentru marele univers, este precum procesul metabolic al corpului uman: atunci când celulele îmbătrânesc și nu mai sunt bune, ele sunt înlăturate, și unele bune sunt create din nou. În diferite regiuni din marele univers, acest gen de eveniment nu se întâmplă chiar frecvent, dar de fapt [se întâmplă] în mod constant – și asta este destul de normal. Atunci, în ceea ce privește o ființă umană, viața sa este la cel mai scăzut nivel; și ca și ființă a celui mai coborât nivel, indiferent de cât de grozavă crede o persoană că este, ea nu reprezintă nimic în ochii zeilor, și va fi eliminată atunci când nu mai este bună. Tocmai datorită rectificării-Fa și a salvării tuturor ființelor din univers ce are loc astăzi, acele ființe umane degenerate nu au fost eliminate. Aceasta se datorează stării omenirii care trece prin anumite schimbări, precum și faptului că discipolii Dafa au nevoie să își stabilească virtuțile lor mărețe prin acest eveniment, și prin urmare umanității i-a fost permis să supraviețuiască și să continue. Ca și discipoli Dafa, dacă acum nu puteți să îndepliniţi acest lucru și să conduceți ființele spre salvare, atunci veţi fi eşuat să vă îndepliniți jurămintele făcute odată, și veți fi adus calamități întregii rectificări-Fa, universului și ființelor simțitoare. De aceea tocmai am spus că este ceva ce discipolii Dafa trebuie să facă bine.

Am să vă spun mai multe despre cele Trei Tărâmuri în timp ce ne aflăm la acest subiect. În ciuda stării actuale a societății umane; a modului în care ființele din cele Trei Tărâmuri se consideră pe ele însele atât de importante; sau de cât de avansați, realizați, puternici și cât de bogați cred oamenii că sunt în societate; sau de cum fiecare națiune, fiecare guvern, și fiecare așa-numită persoană realizată crede ea însăși că este foarte remarcabilă – pot să vă spun, că tot ceea ce ține de omenirea de azi, și tot ceea ce s-a întâmplat în istorie și inclusiv apariția celor Trei Tărâmuri toate există pentru rectificarea-Fa. Cu alte cuvinte, totul a fost creat pentru această rectificare-Fa, totul a venit aici pentru această rectificare-Fa, și totul din acest proces a fost stabilit pentru această rectificare-Fa. Tot ceea ce omenirea – inclusiv viața, materia, tot ceea ce o persoană a ajuns să cunoască, să înțeleagă, și să ajungă la o înțelegere – există pentru această rectificare-Fa, și în mod absolut nu ar fi existat în altă situație.

Cu alte cuvinte, cele Trei Tărâmuri au fost create astfel încât la final, toate ființele din univers să poată fi salvate pe parcursul rectificării-Fa și astfel ca discipolii Dafa să poată reuși. Altfel, cele Trei Tărâmuri nu ar fi existat. Societatea umană este doar o particulă din interiorul celor Trei Tărâmuri – o societate care există pe o particulă micuță, ceva atât de nesemnificativ încât nici măcar nu merită să fie menționat – și indiferent de cât de mărețe cred ființele umane din interiorul ei că sunt lucrurile lor, indiferent de cât de mărețe consideră oamenii că sunt realizările lor, și indiferent cât s-a dezvoltat omenirea, acestea toate sunt opinii la care au ajuns ființele umane privind lucrurile dintr-un punct de vedere uman. Atunci când oamenii, în timp ce se află în iluzie, gândesc că societatea umană este remarcabilă, acesta este rezultatul faptului că nu știu adevărata situație. Ființele umane pot să spună orice vor [despre ele însele], dar zeii nu le privesc în felul acesta. Odată ce toate ființele află adevăratul scop din spatele vieții umane și a împrejurimilor în care trăiesc ființele umane, vor ajunge la revelația că "dezvoltarea" omenirii nu este mai mult decât un proces de creștere a ființelor ei și starea în care societatea umană este susținută în timp ce se așteaptă sosirea evenimentului major final. Toate aceste lucruri nu au fost mai mult decât manifestări specifice în procesul susținerii stării de existență a omenirii, și adevăratul scop a fost acela de a aștepta acest ultim pas – sosirea zeilor și începutul rectificării-Fa.

Am început să predau Fa încă din anul 1992. Pe atunci, discipolii Dafa promovau în mod continuu Fa, iar acum, pe parcursul persecuției, discipolii Dafa salvează toate ființele pe o scară globală. Iar oamenii lumii pe care îi salvează discipolii Dafa au trecut prin schimbări în ultimul timp. Ceea ce omenirea a așteptat și ceea ce profeții au prezis urmează să se întâmple. Pierduți și confuzi, și conduși de câștigul material, înfățișări false, și minciuni, oamenii nu îndrăznesc să creadă că totul din ultima fază a început cu adevărat și că este în progres. Societatea umană pare să funcționeze ca de obicei, și totul funcționează fără probleme, în mod constant și în mod normal. Dar în realitate, totul funcționează pentru rectificarea-Fa. Atunci când zeii ajung aici, ei nu fac un mare spectacol din asta și nici nu fac o mare manifestare cosmică – "Am ajuns, ascultați la tot ce vă spun, și vă voi lua în cer necondiționat." Asta nu s-ar întâmpla niciodată. Ființele umane trebuie să plătească pentru păcatele pe care le-au comis de-a lungul istoriei. Dacă sunt vrednice să vadă zei nu este atât de simplu cum își imaginează ființele umane că este. Dacă ființele umane sunt demne de a obține Fa și de a urca la ceruri este ceva pentru care e nevoie să fie testate aflându-se în iluzie, și astfel zeii nu se vor dezvălui în acea manieră. Atunci când zeii se vor manifesta în societatea umană, ei vor părea foarte asemănători ființelor umane, cu toate acestea, ceea ce spun este Adevărul. Este o chestiune determinată de faptul dacă standardul moralității și valorilor morale umane le permite oamenilor să recunoască [acel zeu], și de faptul dacă ei pot încă să se identifice cu cele mai de bază standarde morale pe care universul le-a stabilit pentru omenire – adică standardele morale elementare ale oamenilor determină dacă ei pot recunoaște Fa care a venit pentru a salva toate ființele. Dacă ești capabil să o recunoști atunci vei fi salvat şi eliberat. Dacă nu ești capabil să o recunoști, atunci ești dincolo de a [putea] fi salvat și nu poți fi păstrat. Și acesta este rezultatul colapsului standardului moral; fără moralitate, o persoană nu mai atinge standardul de ființă umană. Din timpuri antice până în prezent, fie în Est fie în Vest, oamenii au pus întotdeauna accent pe moralitatea umană. În timpurile moderne, însă, câți oameni din societate o apreciază cu adevărat? La final, în perioada când zeii ar fi trebuit să salveze oamenii, deși gradul de moralitate al unei persoane nu este luat în calcul în mod direct, deteriorarea moralității personale a dus la căderea standardului, și asta este ceea ce v-a făcut să nu reușiți să vă identificați cu Fa și să o recunoașteți. Nu este acesta motivul pentru care nu puteți fi salvați și eliberaţi?

În trecut, societatea umană menținea întotdeauna o stare în care valorile morale erau luate foarte în serios. În vremurile recente, oamenii erau meniți să obțină Fa și să fie salvați și să fie eliberați. Dar vechile forțe nu ar permite ca atât de mulți oameni să fie salvați, și au dorit să elimine o parte din rasa umană. Astfel că ei au creat ticălosul Partid Comunist pentru societatea umană, și în mod special semnificativ, ticălosul PCC a făcut multe pentru a submina moralitatea umană și a creat o cultură a Partidului, și au alterat de asemenea modurile de gândire ale oamenilor, toate acestea fiind cu scopul de a opri oamenii să obțină Fa atunci când ar veni timpul. Noțiunile alterate privesc atunci lucrurile cu mentalitatea inoculată de cultura Partidului ticălos. A înlătura complet gândirea și cultura umană, [așa cum Partidul a obligat oamenii să facă], echivalează cu a deveni o ființă care a deviat și face parte din rândul celor care urmează să fie eliminate. Cinci mii de ani de cultură chineză au pus fundația pentru toată cultura omenirii, pentru modurile de gândire și de comportament, iar zeii au fost cei care au creat totul în mod sistematic. Cu toate acestea, a fost ruinată și distrusă de un Partid ticălos care a fost sprijinit de către vechile forțe. De-a lungul acestei perioade scurte de câteva decenii, a negat continuu cultura antică chineză și a călcat în picioare civilizația antică chineză. Zeii au conferit ființelor umane idei, moralitate și civilizație, astfel încât în ultima fază ființele umane să le poată folosi pentru a deosebi binele de rău, să înțeleagă Fa și să fie salvate. Ticălosul PCC nu numai că sabotează în mod sistematic și deliberat toate acestea, dar de asemenea a inoculat în oameni sistematic și deliberat cultura imorală a Partidului. O numeşte "educarea oamenilor" și "reformarea oamenilor" – au folosit termeni clari – și vă fac să vă schimbați chiar și perspectiva asupra lumii, o schimbare care vă determină să urmați comportamentul, modurile de gândire și mentalitatea creată de ticălosul PCC. Atunci când chinezii privesc lucrurile cu mentalitatea inoculată de Partidul ticălos, este într-adevăr greu pentru ei, fiind "reformați" în acestă manieră, să facă deosebirea între ce este bine și ce este rău sau să deosebească binele de rău în lumea umană, sau ca ei să recunoască Fa sau Adevărul. Oamenii mai în vârstă și oamenii din vechile generații au fost odată educați și formați de cultura umană antică, [epoca lor fiind] înaintea apariției culturii ticălosului PCC. Deși lucrurile ticălosului PCC au apărut în timpurile mai recente, baza morală a acelor persoane a rămas intactă până în zilele noastre, iar ei pot să deosebească binele de rău la un nivel fundamental. Cei mai lamentabili sunt tinerii moderni, ale căror capete sunt complet infuzate cu idei moderne ale ticălosului PCC, și totuși aceste persoane cred că sunt grozave și că înțeleg tot. Ei gândesc în mod greșit că starea haotică al relațiilor umane, sistemele de valori, și relațiile etice – ele însele fiind rezultatul faptului că PCC a ruinat în mod deliberat acele lucruri – sunt așa cum a fost omenirea dintotdeauna de-a lungul istoriei, și ei cred că este în instinctul uman să te porți în acel mod. În plus, există teoria eretică a evoluției, prin care ei se consideră animale, ignorând faptul că acest lucru s-a întâmplat ca rezultat al acțiunilor deliberate ale PCC. Oamenii au uitat ceea ce omenirea a așteptat și au uitat adevăratul scop de a fi om, dar spectrul malefic al Partidului ticălos știe acest lucru, astfel că a corupt în mod deliberat ființele umane. Acel tip de ignoranță modernă fără valoare îi blochează complet, iar ei nu mai pot recunoaște adevărul universului, și aceasta este o perspectivă terifiantă pentru această generație.

Desigur, este vorba despre Rectificarea-Fa și salvarea tuturor ființelor, și nu sunt zeii atotputernici? Și nu este Buddha Fa nemărginită? Desigur, puterea nemărginită Fa a Dafa este pe deplin demonstrată în procesul salvării ființelor. Când Dafa a fost prima dată răspândită am spus ceva oficial: am spus că ușa este larg deschisă pentru salvarea tuturor – atât de deschisă încât nu mai este o ușă. Nicio greșeală făcută de către ființele simțitoare în decursul istoriei nu va fi folosită împotriva lor, pentru că ființele de toate tipurile și felurile de la diferite niveluri nu mai sunt bune, și niciun nivel nu mai îndeplinește standardul pentru acel nivel. Asta nu înseamnă că cei de la un nivel înalt nu mai ating standardul pentru un nivel scăzut. Ci mai degrabă o ființă divină trebuie să atingă standardul pentru nivelul la care este o ființă divină – nu va merge dacă voi atingeți doar standardul pentru o ființă umană. Dacă atingeți doar standardul pentru o ființă umană, atunci sunteți ființe umane. Cu alte cuvinte, ființele de la fiecare nivel nu mai ating standardele pentru nivelurile lor, iar acest lucru include și faptul că ființele umane nu mai îndeplinesc standardul oamenilor. Atunci, în acest punct, ce se poate face pentru a salva ființe simțitoare?

Voi toți știți că în acest univers există atât ființe bune cât și rele. Acolo unde există Buddha, există și demoni. Acolo unde sunt zei pozitivi, există și zei negativi. Ei sunt opusul unul celuilalt pentru că ei sunt rezultatele inevitabile ale universului. Atunci, dacă cineva vrea să salveze toate ființele, există o singură cale, și anume să treacă cu vederea toate greșelile pe care le-au făcut toate ființele de-a lungul vieților lor. Ele pot fi salvate doar după ce greșelile pe care le-au făcut toate ființele de-a lungul istoriei sunt lăsate deoparte. Cu alte cuvinte, întregul univers nu mai este bun, atunci care este sensul de a mai căuta nod în papură în legătură cu cine este puțin mai bun decât altcineva? Chiar dacă unii ar fi puțin mai buni decât ceilalți, ei tot nu ar putea să atingă standardul universului, de aceea astfel de lucruri nu sunt luate în considerare deloc în procesul salvării lor. Atunci ce se ia în considerare? Important este dacă, atunci când unei persoane îi este oferită salvarea, ea este capabilă să recunoască această Fa care este aici pentru a o salva! Pentru că totul din viitor este creat de această Fa, ființele în viitor vor exista în mediul de viață pe care această Fa îl creează pentru ele. Oricine este capabil să ajungă în viitor, va fi făcut acest lucru numai după ce a fost curățat de Fa și s-a asimilat la Fa. Dacă nu poţi nici măcar să recunoşti această Fa, atunci desigur nu poţi sta. Unde ai merge dacă ai rămâne? Universul din viitor este creat de către această Fa, astfel că nu va fi niciun loc pentru tine, și nu vei mai exista.

Pentru a spune mai clar, chiar acum, în timpul rectificării-Fa, indiferent de cât de mari sunt păcatele comise de ființele simțitoare sau cât de grave sunt greșelile pe care le-au făcut în trecut, singurul lucru care este luat în considerare este atitudinea pe care o au față de Dafa și față de discipolii Dafa în timpul perioadei de rectificare-Fa. Există doar această singură linie de demarcație. De fapt, această linie nu este deloc o linie; este vorba doar dacă vrei să intri în viitor. În mijlocul minciunilor care au înșelat lumea, și în mijlocul culturii imorale create de către maleficul PCC, câți oameni mai pot încă înţelege acel aspect? Câți oameni pot deosebi binele de rău? Câți oameni pot să vadă clar ticăloșenia maleficului PCC? Este foarte greu, și de aceea discipolii Dafa clarifică adevărul, expun răul și ajută oamenii să vadă maleficul PCC așa cum este. Numai făcând aceste lucruri pot fi oamenii lumii salvați. Acest lucru este tocmai ceea ce trebuie să facă discipolii Dafa.

Unii oameni spun: "Atunci când voi promovați cele Nouă Comentarii sau expuneți maleficul PCC, nu vă implicați în politică?" Ei bine, ce este "politic"? În mințile vesticilor, toate lucrurile care au loc în sfera publică, cu excepția activităților religioase, sunt considerate politice. Astfel este definit cuvântul "politic" în întreaga lume. Activitățile religioase fac parte din activitățile unei persoane în societate. În privința activităților din sfera publică, în afară de acest gen, care sunt activitățile religioase, totul aparține categoriei activităților politice. Atunci, ce nu e considerat o activitate politică? Atunci când sunteți acasă și gătiți și vă vedeți de treburile casnice nu este considerat politică. Dar de îndată ce activitățile voastre se amestecă cu societatea, ele sunt considerate politice. Asta vorbind din punctul de vedere al unei societăți libere. Dar încă nu este nimic important, nici atunci când este privit din perspectiva distorsionată a "politicii" înfăptuite de maleficul PCC. Acea versiune deformată a "politicii" este un băț folosit pentru a ataca oamenii. Deși, dacă oamenii pot fi salvați prin politică, atunci ne putem folosi de acea formă – ce ar fi greșit în asta? Am spus acum un moment că totul în cele Trei Tărâmuri a fost creat pentru Dafa, dezvoltat pentru Dafa și a venit pentru Dafa. Fără această rectificare-Fa, nimic din omenire nu ar exista. Atunci, trecând la un alt mod de gândire, luați în considerare acest lucru: nu sunt toate acestea pregătite pentru Dafa? Nu sunt toate acestea pentru a fi folosite la salvarea oamenilor? Nu sunt ele pentru a fi folosite în cultivarea discipolilor Dafa? Cu siguranță sunt! Este doar o chestiune de ceea ce eu, Li Hongzhi, aleg pentru discipolii Dafa.

Vorbind dintr-un alt unghi, modul în care discipolii Dafa cultivă este diferit de toate căile de cultivare din istorie. Ca rezultat, gândirea multor oameni nu a fost capabilă [să înțeleagă] și să țină pasul [cu dezvoltarea] și aceștia se simt confuzi, pentru că ei folosesc modul de gândire pe care maleficul PCC l-a crescut în ei pentru a privi modul în care trecutul și prezentul sunt legate între ele, și pentru a interpreta cultivarea pe care o fac discipolii Dafa în lumina cultivării religioase din trecut. Astfel de oameni gândesc despre cultivarea din trecut că este modul în care ființele umane ar trebui să cultive, și că formele trecute de credință ar putea cu adevărat să îi facă pe oameni să reușească să se întoarcă în ceruri. Dar oamenii nu erau capabili să se întoarcă în ceruri câtuși de puțin. Acum, din ce în ce mai mulți oameni, inclusiv persoane din societatea vestică, au ajuns să să își dea seama și să înțeleagă chiar mai profund faptul că ființele umane se reîncarnează. Atâta timp cât cineva venea în acest loc uman, el nu avea niciun mijloc de reîntoarcere în ceruri. Și acest lucru era absolut – nimeni nu putea să se ridice la cer. Sufletele subordonate (fu yuanshen) nu erau în interiorul celor Trei Tărâmuri, deși acestea erau în vecinătatea celor Trei Tărâmuri. Este similar cu faptul că eu stau în picioare lângă acea masă, dar nu am intrat în masă. De aceea sufletele subordonate puteau reuși în cultivare și puteau să se întoarcă în ceruri. Dar chiar și în acele cazuri, deoarece el a ajuns în vecinătatea celor Trei Tărâmuri, odată ce s-a întors în ceruri, zeii de la nivele mai înalte au așezat un strat de separare în jurul lui, separându-l pentru eternitate de ființele din ceruri. Însă el nu poate să vadă separația. Scopul este de a preveni poluarea de către acesta a cerurilor și a ființelor simțitoare de acolo. Dacă nu aș fi vorbit despre acest lucru, nici măcar zeii nu ar ști despre el.

Cu alte cuvinte, oricine a intrat în cele Trei Tărâmuri și a venit în acest loc uman căzuse, şi nu a mai putut niciodată să urce din nou, deoarece în trecut omenirea niciodată nu a avut adevărata Fa care ar fi putut da posibilitatea ființelor umane să se întoarcă în ceruri. Se spunea că Shakyamuni a predat Fa, și Iisus a predat Calea. Dar, de fapt, ceea ce au predat ei era menit doar pentru unul dintre spirite, pentru un spirit secundar al fiecărei persoane, în timp ce partea umană de aici nu putea să înțeleagă, și acest lucru a făcut imposibil pentru ca persoana de la suprafață și spiritul său principal (zhu yuanshen) să se schimbe prin cultivare. Oamenii vorbesc despre modul în care Buddha Shakyamuni a răspândit Fa în cutare și cutare fel. Cu toate acestea, el și cei ca el doar stabileau cultura omenirii. Am vorbit despre aceste lucruri atunci când am început [să predau Fa] prima dată. Când ființele umane au fost create de către zei, mințile lor erau o pagină goală. Ei nu aveau nicio abilitate să înțeleagă această lume. Ei nu aveau nicio experiență în viața reală, nu înduraseră niciodată vreo dificultate sau greutate, și nici nu puteau să facă diferența între cele patru anotimpuri în timp ce își vedeau de viețile lor. Omului trebuia să i se ofere un proces de învățare și de înțelegere a lumii – un proces menit să stabilească în mod continuu diferitele forme de cultură – și, prin urmare, pentru omenire trebuia să fie creat un mod de gândire sistematic, corect și un set de credințe morale. Ceva de acest gen putea fi format numai printr-un proces extrem de lung în istorie, și de aceea omenirea a trebuit să treacă prin atâția ani de istorie. Cele Trei Tărâmuri și omenirea nu puteau fi create în timp ce rectificarea-Fa era în desfășurare. Asta nu ar funcționa, astfel că a trebuit să existe un proces istoric care să permită oamenilor să înțeleagă lucrurile la un nivel rațional în timp ce treceau prin experiențele din viața reală în timpul acestui proces în istorie. Numai atunci puteau să fie stabilite starea, mentalitatea, aspectul exterior, credințele morale și comportamentul pe care omul le are astăzi.

Și atunci, în timpul acestui proces de trecere prin experiențele vieții reale din această lume și învățând despre lume, oamenilor trebuia să li se spună despre cele mai importante lucruri, în timp ce cultura omenirii se fonda, precum: Ce sunt zeii? Ce sunt Buddhas? Ce sunt Daos? Și ce sunt diferiții zei? Deci, cum a fost fondată cultura omenirii? Acei zei au fost trimiși în lumea umană pentru ca oamenii să afle aceste lucruri prin care să fie salvați. De fapt, în ce priveşte salvarea oamenilor, tocmai am spus că cei care erau salvați erau spiritele secundare. Nicio singură persoană nu a fost capabilă să se întoarcă în ceruri – toată lumea încă se reîncarnează în lumea umană. Pentru că spiritul secundar este afectat de forma exterioară a persoanei, are același aspect ca și persoana. Cei cu o calitate înnăscută bună de iluminare pot să vadă că s-a întors în ceruri, dar această ființă divină era doar un spirit secundar al ființei umane care se întâmpla să aibă aceeași imagine ca persoana. El totuși nu era cu adevărat corpul principal al acelei persoane, iar persoana încă mai trebuia să treacă prin reîncarnare. Istoria a fost stabilită într-o asemenea manieră, pas cu pas, până în prezent, iar omul a fost construit în acest mod ca să devină o persoană cu gândire și comportament modern, iar acest lucru a fost astfel pentru ca atunci când istoria omenirii a atins această ultimă fază, ființele umane să fie capabile să recunoască Fa. Cu alte cuvinte, apariția lui Shakyamuni și apariția unor zei în istorie au dus la apariția culturilor divine împărtășite. Și, de fapt, însuși acest lucru a fost pentru a stabili pentru ființele umane un mod de gândire care le va face să înțeleagă ființele divine, și pentru a înființa o cultură care ar face ideea de ființe divine ușor de înțeles. Dacă istoria nu ar fi fost în felul acesta, atunci când am venit să transmit Fa astăzi ar fi fost foarte dificil pentru mine să predau Fa, pentru că nu ați fi știut ce este un Zeu, ce este un Buddha, sau ce este un Dao. Cum aș preda-o, atunci? Ar trebui să vă explic totul, inclusiv ce sunt Buddha, Dao și Zeii, care sunt caracteristicile lor, ce fac ei, cum salvează ei oamenii, ce înseamnă salvarea oamenilor, ce se întâmplă cu oamenii care sunt salvați, și așa mai departe. Și chiar dacă ar fi să vă explic toate acelea, voi nu ați avea experiența de viață și cunoștințele necesare, nici vreo imagine în mintea voastră, și nici nu veți fi trecut printr-un proces de înțelegere a lucrurilor. Cum aș împărtăși Fa în acel caz? Cum ați putea să o înțelegeţi? De aceea toate acestea au trebuit să fie îndeplinite în decursul istoriei, pentru ca oamenii de azi să poată să înțeleagă ce este un zeu, ce este Fa, ce este cultivarea, ce este Desăvârșirea și așa mai departe.

Atunci, ce este cultivarea? Numai cultivarea făcută de discipolii Dafa astăzi este adevărata cultivare, deoarece ființele umane sunt prin aceasta capabile să cultive – ceva ce nu a mai fost cazul în istorie. Ce înseamnă "salvarea tuturor ființelor"? Deși zeii au lăsat în urmă această cultură omenirii, ei nu s-au ocupat cu adevărat de acest lucru [de salvarea tuturor ființelor]. Eu fac astfel, totuși, și acum și voi – discipolii Dafa – sunteți cei care salvează toate ființele. Și voi faceți asta pentru toată omenirea (aplauze), salvând oamenii la o scară cuprinzătoare. Cu alte cuvinte, făcând tot ce fac discipolii Dafa astăzi – fie că sunteți parte dintr-un proiect, sau că mergeți pe străzi și clarificați adevărul, împărțind materiale, sau stând în fața consulatelor și ambasadelor pentru a expune răul – voi înșivă vă cultivați, validând Fa, și în timpul procesului salvați oamenii lumii. Asta fac discipolii Dafa. Deși pare obișnuit, aceste acte sunt magnifice, remarcabile, pentru că toate profesiile din lumea umană și toate conjuncturile sunt locul vostru de cultivare. Pentru cultivarea făcută în trecut, începerea cultivării însemna retragerea într-o mănăstire sau în munți. Mulți oameni nu înțeleg această metodă de cultivare pe care eu o prezint discipolilor Dafa. Ei se miră: "Cum se face că ei cultivă în timp ce muncesc? Cum de nu au devenit călugări?" Asta e de înțeles. De fapt, cu mult timp în urmă Shakyamuni a vorbit despre acest subiect. El a spus că atunci când Regele Sfânt care Învârte Roata coboară în lume, oamenii vor fi capabili să cultive pentru a deveni Tathagata fără să părăsească lumea seculară. Astfel, cum se face că cineva își vede de [cultivare] fără să părăsească lumea seculară? Și într-o societate precum cea de azi, cum poate cineva cultiva?

Tocmai am spus, și am discutat înainte, că există discipoli Dafa în toate profesiile și în toate straturile sociale, iar ei salvează ființe simțitoare, validând Fa și jucând rolul discipolilor Dafa în toate profesiile diferite. Și, de fapt, atunci când reușiți, în timp ce sunteţi în diferitele profesii, să faceți bine toate lucrurile pe care ar trebui să le faceți, voi atunci de fapt cultivați. Diferitele profesii din lumea umană sunt toate locuri de cultivare care vă sunt oferite. Acest lucru [ne] duce înapoi la subiectul pe care l-am adus în discuție mai devreme – faptul că tot ceea ce a creat omenirea în cele Trei Tărâmuri a fost pentru Dafa, a fost construit pentru Dafa și a venit pentru Dafa. Cineva poate să cultive în timp ce face orice sau în timp ce muncește în orice profesie. Cu alte cuvinte, societatea umană este un loc mare de practică pentru cultivarea discipolilor mei Dafa, și voi puteți să cultivați indiferent unde vă aflați. Depinde doar dacă sunteți sau nu sârguincioși în cultivarea voastră, și acest lucru este valabil și pentru cei care fac lucruri ca și agenți speciali. (Publicul râde) Voi toți puteți să cultivați și să salvați ființe. Este doar o chestiune legată de modul în care vă aliniați gândirea și ce fel de atitudine aveți față de Fa.

Lucrurile despre care tocmai am vorbit sunt lucruri pe care de fapt le-am mai spus înainte în învățăturile mele despre Fa; de data aceasta doar vorbesc cu voi dintr-un alt punct de vedere. Aș vrea să folosesc cealaltă bucățică de timp pentru a răspunde la câteva din întrebările voastre. (Aplauze) Nu v-am văzut de mult timp, și mulți oameni au multe întrebări de pus. Dar întotdeauna sunt cei care nu au fost sârguincioși în trecut și care acum au devenit sârguincioși. Ei trebuie să meargă din nou pe cărarea pe care ceilalți deja au pășit, și vor pune întrebări pe care alții le-au pus înainte. (Publicul râde) Există, de asemenea, o parte dintre oameni care nu prea citesc cărțile. Cărțile conțin toate răspunsurile, dar astfel de persoane nu citesc cărțile, și de aceea, atunci când mă văd, ei încă vor să pună acele întrebări [la care cărțile răspund]. (Publicul râde) Dar, cu toate acestea, din moment ce au reușit să devină discipoli Dafa și să cultive în Dafa, ei ar trebui să fie considerați remarcabili. Dacă aveți întrebări, dați-i înainte și puneți-le. Sunt Maestrul vostru, până la urmă. Atunci când discipolii au întrebări, și în special cele legate de cultivare, este o chestiune atât de serioasă încât trebuie să adresez acele întrebări și să vorbesc cu voi despre ele. Mai departe, în timp ce puneți întrebări ar trebui să faceți asta trimițând bilețelele de hârtie, ca de obicei. Și mai este un singur lucru. Sunt mai mult de trei mii dintre voi așezați aici, fără să număr și sălile auxiliare. Dacă este un bilețel cu întrebări de la fiecare persoană, nu vom putea să trecem prin toate. (Maestrul râde) Astfel că, cei care fac parte din comitetul de organizare al conferinței le vor sorta și le vor da mai departe pe cele care sunt selectate.

(Maestrul se așează, discipolii aplaudă)

Discipolul: Discipolii Dafa din orașele Wuhan și Shenzhen trimit urările lor Maestrului! (Aplauze) și suntem hotărâți să facem cele trei lucruri bine și să pășim bine pe ultima parte a călătoriei.

Maestrul: Vă cred! Veți face cu siguranță astfel! Mulțumesc! (Aplauze)

Discipolul: Am descoperit că ceea ce îmi împiedică îmbunătățirea este de fapt faptul că credința mea dreaptă nu este destul de solidă și că există elemente la nivel microcosmic care nu cred, astfel că acest lucru mă întristează foarte tare. Eu, discipolul dumneavoastră, tânjesc cu adevărat să mă întorc acasă cu Maestrul.

Maestrul: Pot să văd din această întrebare, că există aspecte nesatisfăcătoare, dar că în același timp tu chiar îți dorești să cultivi bine. Eu cred că atâta timp cât citești Fa mai mult, vei putea să rezolvi ceea ce te deranjează și cu siguranță vei cultiva bine. Nu există niciun mijloc special. Nu există niciun mod prin care Maestrul ar putea să predea personal fiecărei persoane cum să cultive, având în vedere câți oameni sunt în lume. De aceea, v-am învățat întotdeauna să luați Fa drept maestru. Am spus că Maestrul a comprimat totul în Fa, dar în prezent nu sunt mulți dintre voi au înțeles greutatea acelor cuvinte. Vă voi vorbi despre asta din nou în viitor. Dacă într-adevăr vă aliniați la Fa și cultivați, cu siguranță că veți reuși în cultivare! De aceea trebuie să citiți cartea mai mult și să studiați Fa mai mult. (Aplauze)

Discipolul: Transmit salutări Maestrului din partea discipolilor din orașul Shenyang! (Maestrul: Mulțumesc!) (Aplauze) Atunci când ne curățăm propriile câmpuri dimensionale, ar trebui să folosim poziția mâinilor unite (jieyin) sau poziția palmei ridicate (lizhang)?

Maestrul: Când mâinile sunt unite, corpul și mintea voastră sunt curățate, iar când palma este ridicată, atunci se emite. Forma de la suprafață este doar pentru a vă întări gândul în timp ce trimiteți gânduri drepte și ca să vă ajute să vă concentrați mai bine ca să faceți acel lucru. De fapt, atunci când gândurile voastre drepte sunt puternice, vor fi suficiente și doar gândurile voastre.

Discipolul: Toți discipolii Dafa din orașele Bengbu, Hefei și Huainan din provincia Anhui trimit salutări marelui lor Maestru! Ne lipsiți foarte mult! Când vom putea să îl vedem pe Maestrul plin de compasiune în persoană? În prezent, în China, toți copiii de șase ani sunt obligați să se alăture în masă Tinerilor Pionieri, la două luni după ce încep școala. Copiii din acest scenariu se vor confrunta cu un pericol mortal atunci când Partidul ticălos este dezintegrat?

Maestrul: Nu contează pentru copii. Nu contează pentru copii atunci când sunt forțați să se alăture Tinerilor Pionieri. (Aplauze) Cu siguranță nu contează pentru copiii de șase ani, sau mai mici. (Aplauze) Ticălosul PCC doar își pierde vremea. (Publicul râde) Indiferent cât încearcă un lucru după celălalt, nu contează. (Publicul râde)

Discipolul: Toți discipolii Dafa din Turcia îi trimit salutările lor Maestrului! Îi mulțumim Maestrului nostru milostiv și măreț pentru salvarea lui divină!

Maestrul: Mulțumesc! (Aplauze)

Discipolul: Răspândirea celor Nouă Comentarii și eforturile discipolilor Dafa de a clarifica adevărul au dus la schimbări uriașe în situația din China continentală. Putem să îl întrebăm pe Maestru dacă putem folosi motivații precum călătoriile de afaceri pentru a ne întoarce în China?

Maestrul: Mai bine ați mai aștepta puțin. (Maestrul râde) Întreaga rectificare-Fa înaintează spre suprafață cu o viteză foarte mare, și acum este foarte rapidă, astfel cantitatea elementelor malefice distruse este foarte mare, și ele sunt eliminate și decimate pe o scară foarte largă în rectificarea-Fa. În dimensiunile de suprafață unde rectificarea-Fa nu a ajuns încă, atunci când gândurile drepte ale discipolilor Dafa sunt deosebit de puternice, ei de asemenea distrug un număr foarte mare de elemente malefice. Discipolii Dafa din întreaga lume, inclusiv cei din China continentală, distrug rapid entitățile Partidului ticălos, cât și demoni care interferează. Și, merită menționat faptul că în ultima perioadă o multitudine de zei urmăresc și omoară vechile forțe pe toate fronturile. În momentul în care sunt găsite, sunt aruncate în iad. Și chiar și atunci când niciuna nu este găsită, zeii le caută peste tot cu intenția de a le elimina complet (aplauze), și, de-a lungul drumului, unii dintre factorii aranjați de vechile forțe sunt distruși, de asemenea. Un alt lucru acum este că acele zeități care interferează și sunt afiliate religiilor, despre care am discutat recent, sunt de asemenea eliminate. Astfel că, situația generală se schimbă rapid. Dar, atâta timp cât ființele malefice nu sunt complet eliminate, ele vor face lucruri rele, și își vor centra eforturile lor asupra oamenilor teribili și asupra lucrurilor rele. Astfel că, pentru moment, nu fiți prea nerăbdători [să vă întoarceți].

Discipolul: Ce rol ar trebui să joace în procesul de rectificare-Fa studenții de la Academia de Arte Fei Tian care sunt în turneu? Încă mai trebuie să termine liceul și colegiul?

Maestrul: Academia de Arte Fei Tian este o instituție profesională creată pentru a antrena talente de primă clasă, și desigur include un curriculum academic. Când vine vorba de subiectele obișnuite, elevii participă la testele standard din America pentru elevii de liceu, asigurându-se că nu rămân în urmă în privința acelor subiecte. Discipolii Dafa încă învață la școală și lucrurile sunt continuu perfecționate.

Rolurile pe care le joacă studenții Academiei de Arte Fei Tian în validarea Fa nu este deloc mic. Atunci când se clarifică adevărul nu este posibil să se ajungă la atât de mulți oameni dintr-o dată, deși discipolii Dafa au salvat mulți oameni prin eforturile lor de clarificare a adevărului, acel efect este greu de extins la milioanele de oameni din lume. Voi toți ați văzut asta. Atunci când explici lucrurile cuiva, de obicei se face de la persoană la persoană, sau doar cu câțiva oameni în același timp. Dar un singur spectacol atrage o audiență de mii sau cel puțin de o mie [de persoane] dintr-o dată. Sunt remarcabile în mod special rezultatele spectacolelor ce au avut loc în timpul Crăciunului trecut, care au fost excelente. În cea mai mare parte toți din auditoriu au trecut printr-o schimbare completă. La început, câțiva agenți speciali au fost trimiși să facă probleme, și au făcut probleme prin provocarea zeităților care interferează din partea religiilor. Au fost luate măsuri suplimentare atunci, și până la urmă nu au mai fost niciun fel de probleme de acel gen. Până la părăsirea teatrului, atitudinea inițială a membrilor auditoriului față de discipolii Dafa a trecut printr-o schimbare completă – atitudinea lor față de Falun Gong s-a schimbat. Cu acea schimbare în gândirea persoanei, soarta ei – și anume, dacă acea persoană rămâne sau nu – este decisă.

Studenții din clasa avansată sunt în turneu în acest moment, și când turneul va fi finalizat, mai mult de două sute de mii de oameni îl vor fi văzut. Gândiți-vă la asta: cât de bine a ieșit acest demers? (Aplauze) Cred că a meritat efortul investit. (Publicul râde) Așa că, atunci când ne-am dat seama că o singură trupă de dans nu este suficientă, am creat o a doua, și apoi pe a treia. Noi salvăm ființe, până la urmă. Acei discipoli Dafa tineri nu fac doar lucruri pentru a salva ființe, dar, de asemenea, se elevează prin cultivare. Și ei își formează propria fundație, pentru că ceea ce fac este însăși cultivare, și calea pe care pășesc este calea către divinitate.

Discipolul: Datorită egoismului și atașamentelor lor, mulți coordonatori din Taiwan au deviat în timp ce coordonau practicanții în a face lucrurile pentru validarea Fa, iar acele lucruri nu erau conform cu cerințele Fa. S-a dovedit ca fiind inutil schimbul de experiență cu aceste persoane, chiar și după mai multe runde. Discipolul dumneavoastră a văzut asta și este destul de îngrijorat. Maestre, aș vrea să vă întreb cum își poate juca bine rolul un practicant obișnuit în acest scenariu fără să înceapă unele fricțiuni și cooperând bine?

Maestrul: Cred că [ceea ce ai descris] este produsul unei gândiri mult prea umane, și astfel merg lucrurile atunci când oamenii îndeplinesc sarcinile discipolilor Dafa cu o gândire umană. Dacă fiecare persoană pășește pe propria sa cale bine și se cultivă pe sine însăși în timp ce își vede de cultivare, va face lucrurile bine. Asistenții din diferite zone chiar sunt doar persoane care coordonează lucrurile, excepția fiind că atunci când Asociațiile Falun Dafa sau Maestrul au ceva de care trebuie să se ocupe ei, sunt contactați și sunt rugați să comunice practicanților informații și ce este necesar. Fiecare dintre ei trebuie să se cultive pe sine însuși bine, exact ca toți ceilalți. Toți discipolii Dafa, inclusiv asistenții, trebuie să privească în interior atunci când apar probleme. Când toată lumea face astfel, lucrurile cu siguranță merg bine. Este o problemă dacă toți ochii sunt fixați pe asistenți, și toată lumea îi ajută pe ei să cultive în timp ce uită că ei înșiși sunt, de asemenea, cultivatori. Din ce în ce mai multe probleme vor apare când acesta este cazul, din moment ce priviți în exterior, priviți extern.

Dacă, totuși, asistenții într-adevăr nu fac o treabă bună, sau dacă abilitățile lor sunt insuficiente, atunci chiar trebuie luată în considerare o schimbare. Asta e pentru că eșecul lor în a face bine, corelat totuși cu problemele mai mari ce implică îmbunătățirea ca un întreg în acea regiune, va interfera cu eforturile discipolilor Dafa de a valida Fa. Dar dacă fiecare discipol Dafa se descurcă să fie responsabil de propria cultivare și de Dafa, cred că asta va duce la o stare excelentă a lucrurilor pentru întreaga regiune.

Un asistent este menit să facă greșeli. Ați auzit ce tocmai am spus, corect? El este menit să facă greșeli. Asta pentru că dacă nu ar face, ar fi un zeu, și nu ar mai avea nevoie să cultive deloc. Atunci ar trebui un asistent care face o greșeală să fie tratat mai aspru decât alții care fac greșeli? Cultivarea este egală și îi tratează pe toți la fel. În ceea ce privește impactul, desigur, responsabilitatea sa este mai mare, și comportamentul său va afecta probabil alți practicanți. Astfel că, în mod normal Maestrul are cerințe mai înalte pentru el. Dar în realitate, ca și cultivator individual, el este tratat la fel. În circumstanțe normale, un asistent nu poate fi eliberat din funcție doar pentru că face o greșeală. Ei bine, de ce este acesta cazul? În timp ce discipolii Dafa își văd de cultivare, asistenții sunt ei înșiși formaţi și temperați, pentru că modul în care asistenții discipolilor Dafa își fac munca nu se compară cu nimic din ce se găsește în societatea obișnuită. Este fără precedent. Dacă este înlăturat pentru că face o greșeală, și apoi următoarea persoană [care este numită curând] este înlăturată pentru că va face și ea greșeli, atunci asta nu e ceea ce doresc. Eu vreau să îl temperez și să îl maturizez. Altfel spus, cum ar funcționa dacă atunci când tu, un discipol Dafa, faci o greșeală, să nu îți mai permit să fii un discipol Dafa și să te înlocuiesc cu altcineva? (Discipolii râd) Dar atunci când acea persoană a făcut o greșeală și nu i s-ar mai permite să fie un discipol Dafa și ar fi schimbată cu altă persoană – ar funcționa asta? Problemele sunt menite să apară în timp ce cultivați, și atunci când apar, important este cum îl ajută toată lumea, cu bunăvoință, pentru a se schimba în bine, spre deosebire de a-l găsi cumva vinovat sau a-l critica. Atitudinea pe care fiecare cultivator o are față de alţii este o reflectare a propriei cultivări, și voi toți ar trebui să fiți clari în această privință.

Atunci când ceva este greșit cu un asistent, responsabilitatea pe care trebuie să o poarte pentru asta este cu siguranță mai mare, și voi toți știți acest lucru. Maestrul are nenumărate Corpuri ale Legii care au grijă de aceste lucruri, și ele cu siguranță nu vor lăsa ca problemele lui sau oportunitățile de îmbunătățire să rămână nesupravegheate. Dar dacă sunteți prea atașați de problemele lui, problemele voastre vor fi ele însele expuse prin problemă, și veți fi făcuți să vă vedeți propriile probleme prin [acea] chestiune; și asta ar putea determina ca problema lui să nu fie rezolvată pentru moment datorită faptului că atașamentele voastre nu au fost înlăturate. Și dacă totuși, mai mulți oameni sunt mobilizați și se implică, atunci în regulă – toate problemele voastre vor fi expuse prin asta pentru ca voi toți să le vedeți. Astfel de lucruri se vor întâmpla. Asta nu înseamnă că problemele ar trebui să rămână nerezolvate, și nu înseamnă că nu vor fi abordate de Corpurile Legii ale Maestrului.

Discipolul: Centrul de Servicii Globale pentru Retragerea din PCC primește deseori telefoane de la oameni din diferite cercuri din China continentală, cerându-ne să transmitem urările lor Maestrului!

Maestrul: Atunci le mulțumesc oamenilor din China continentală și ființelor simțitoare! (Aplauze) Odată ce oamenii lumii sunt eliberați de controlul factorilor malefici, ei se trezesc și își vor folosi propriile minți să înțeleagă lucrurile. Atunci când oamenii și-au declarat pozițiile sau au făcut declarații împotriva Dafa mai devreme sub amenințarea și suprimarea de către maleficul care a eclipsat cerul și a acoperit pământul, indiferent cât de multe cazuri de acest gen au existat, cea care a spus acele lucruri nu a fost însăși persoana. Ci mai degrabă factorii malefici au folosit gurile acelor oameni. Eu fac o distincție clară cu privire la aceste lucruri! Astfel că eu spun maleficului: acele lucruri pe care le-ai făcut și dorința ta de a persecuta oamenii vor fi tratate fără cea mai mică eroare, în cursul rectificării-Fa.

Discipolul: Bună ziua, Maestre! Eu, discipolul dumneavoastră, lucrez ca jurnalist în mass-media. Deseori simt că abilitățile mele sunt limitate și că am făcut foarte lent progrese. Îmi ia mult mai mult să scriu articole de știri decât cerințele profesionale. Așa că sunt foarte îngrijorat de acest lucru, și simt că are legătură cu îmbunătățirea lentă a xinxing-ului meu.

Maestrul: Progresele vor apare dacă ții pasul cu studiul Fa. Numai studiind bine Fa poți valida Fa, și numai studiind bine Fa poți să faci mai bine. Mulți practicanți au descoperit că sunt capabili să se gândească la lucruri pe care nu știau cum să le facă înainte, într-un mod mai creativ, mai complet, datorită studiului Fa, și ei sunt capabili să facă totul cu o mare competență. Asta se întâmplă când studiezi bine Fa. Acum eu nu spun că nu ai cultivat bine. Vorbesc despre un principiu Fa. Citește cartea mai mult, studiază Fa mai mult, și fii sigur că vei dobândi înțelepciune.

Discipolul: În cursul clarificării faptelor, deseori întâlnesc acest gen de persoane: el se identifică cu Falun Gong, dar nu cu ziarul Dajiyuan (Epoch Times). Întrebarea mea este dacă modul în care Dajiyuan este condus îi determină pe oameni să înțeleagă greșit Falun Gong, sau [dacă asta se întâmplă] pentru că există probleme cu înseși aceste entităţi mass-media?

Maestrul: Din punctul meu de vedere, nu este niciunul. Sunt tot felul de oameni în această lume: unuia s-ar putea să îi placă mâncarea picantă iar altuia acră – există o multitudine de gusturi acolo. Oamenii au diferite înțelegeri greșite, toate datorându-se faptului că au fost otrăviți de minciuni nefondate răspândite de ticălosul PCC. Oriunde se află neînțelegerea unei persoane, acolo vor apărea probleme în privința modului în care privește lucrurile și acest lucru se manifestă sub forma diferitelor puncte de vedere. Desigur, asta nu e pentru a spune că această entitate media a fost condusă în mod ideal. Dar, cel puțin, revistele mass-media pe care le conduc discipolii Dafa sunt mai curate decât cele ale oamenilor obișnuiți. Ei salvează oameni și îi ajută, până la urmă, și din acel punct de vedere publicațiile mass-media obișnuite nu se compară. Atunci, cum se face că încă sunt oameni care gândesc în acel mod și spun astfel de lucruri? Acest lucru indică faptul că diferiți oameni sunt la diferite niveluri și au diferite înțelegeri asupra lucrurilor. Oriunde o persoană este otrăvită cel mai mult de către Partidul ticălos, acela este locul unde lucrurile vor ieși la suprafață. Deci, eu cred că este cel mai bine ca voi să clarificați în întregime adevărul acelei persoane în orice problemă și să o ajutați să înțeleagă lucrurile. Nu înseamnă că Dajiyuan are cu adevărat probleme atât de serioase.

Discipolul: În ceea ce privește postul TV al Partidului ticălos, ce a intrat în Canada, și înființarea televiziunii New Tang Dynasty, cum putem să facem un progres?

Maestrul: Depinde de discipolii Dafa cum fac acest lucru. Ar trebui să vă amintiți un singur lucru: astăzi, scena omenirii este pentru ca discipolii Dafa să joace pe ea, și cu siguranță nu este pentru acei malefici! (Aplauze) Atâta timp cât voi faceți bine și toată lumea poate ajunge la o bună înțelegere, să coopereze și să se coordoneze unii cu alții, și au gânduri drepte puternice, atunci nu există nimic pe care să nu-l puteți realiza, deoarece punctul de pornire din care voi faceți lucrurile nu este egalat de nimeni – este acela de a salva toate ființele! Cele Trei Tărâmuri au fost create pentru ceea ce se întâmplă astăzi, nu pentru a oferi oamenilor obișnuiți recreere, și cu siguranță nu este pentru distracția oamenilor obișnuiți. Într-adevăr, ființele umane au propriul lor divertisment, dar aceasta este doar o parte a vieții umane, și este o stare pe care ființele umane o mențin în timp ce așteaptă Fa.

Discipolul: De ce indiferent de cât de mult încerc eu, discipolul dumneavoastră, întotdeauna simt că nu pot ține pasul cu progresul rectificării-Fa?

Maestrul: Eu cred că înțelegerea ta este destul de bună. Dacă întotdeauna simți că există un decalaj, atunci trebuie să te grăbești și să ajungi din urmă, studiind Fa mai mult și făcând mai mult din ceea ce ar trebui să facă discipolii Dafa. Asta este tot ceea ce trebuie să faci.

Discipolul: Suntem o echipă care facem manuale în limba chineză. Am vrea să îl întrebăm pe Maestru: în etapa actuală a procesului de rectificare a Fa, cât de multă energie ar trebui să folosim pentru crearea manualelor? Ar trebui să folosim mai mult timp creând aceste manuale sau pentru alte proiecte?

Maestrul: Eu cred că indiferent dacă voi creați manuale în limba chineză sau faceți altceva, ar trebui să vă gândiți să faceți lucrurile într-o manieră organizată și să vedeți dacă școlile conduse de discipolii Dafa vor folosi manualele voastre. Dacă nu, când veți termina să le pregătiți și nimeni nu le folosește, nu vă veți fi irosit timpul? Astfel că, acest lucru ar trebui făcut într-un mod organizat. Dacă școlile conduse de discipolii Dafa au nevoie cu adevărat de ele, atunci faceți-le, și să le faceți bine. Atunci când ceva de acest gen începe, nu este ușor, şi nu este minor. [Munca voastră] va fi lăsată în urmă umanității. În cazul în care doar voi înșivă doriți să le creați, dacă, după finalizarea lor, se constată că au greșeli sau sunt nepotrivite, și nu pot fi folosite – atunci nu ați întârziat voi alte lucruri? Aşa că trebuie să vă coordonați bine.

Discipolul: Mai întâi, aș dori să transmit salutări Maestrului din partea tuturor discipolilor din Marea Britanie! Noi nu am făcut bine în pregătirea turneului mondial al spectacolului de Anul Nou Chinezesc NTDTV. Spectacolul nu s-a ținut în Marea Britanie, datorită numeroaselor dificultăți întâlnite în timp ce căutam o sală. Acest lucru s-a întâmplat pentru că există unele probleme cu discipolii din Marea Britanie ca și întreg?

Maestrul: Cred că dacă nici măcar o sală nu s-a putut găsi, atunci într-adevăr este o problemă. (Discipolii râd) Cum s-a putut întâmpla asta? A fost datorită faptului că nu ați acordat destulă importanță acestui lucru, și nu ați cooperat bine? În fiecare an, discipolii Dafa au pregătit un spectacol de Anul Nou Chinezesc, și cu timpul s-a răspândit în alte regiuni, alte țări ținând chiar propriile spectacole. De ce facem asta? Pentru a distra oamenii obișnuiți? Cu siguranță nu. Toată lumea este clară în această privință. Ceea ce dorim să facem este ca, prin intermediul acestui mediu, să afișăm comportamentul discipolilor Dafa, să îndepărtăm minciunile și defăimarea pe care Partidul ticălos le-a insuflat în oameni, și în același timp să salvăm toate ființele și să clarificăm faptele. Astăzi, dacă există oameni, oriunde în lume, în clasele de mijloc și înalte, care spun că ei nu știu despre Falun Gong, aș spune că se prefac că sunt ignoranți. Și, mai ales, dacă este cineva dintr-o agenție guvernamentală care pretinde că nu știe ce este Falun Gong, atunci acesta face pe prostul în mod voit – chiar așa face. Astfel, cu alte cuvinte, practic toată lumea știe despre ce este vorba în Falun Gong, și ei toți știu că PCC persecută Falun Gong, și că Falun Gong este un grup de oameni buni, binevoitori care cultivă conform Zhen, Shan, Ren. Ei sunt foarte clari în această privință.

Astfel că, eu cred că din moment ce a apărut o problemă, există necesitatea de a merge să explicați lucrurile. Cred că ar trebui să se rezolve clarificând adevărul, și, în același timp, ar trebui să ne dăm seama ce ne blochează. Cea mai mare problemă este de fapt că practicanții nu au cooperat bine unii cu ceilalți. Desigur, există regiuni unde practicanții au fost blocați de discuții interminabile – unul a dorit să închirieze acel teatru, iar altul a dorit unul diferit – iar ei au uitat că trebuiau să valideze Fa, nu pe ei înșiși.

În ultimii ani, totul a fost făcut de voi, discipolii Dafa. Totuși, în fiecare an după ce am privit [spectacolul], am simțit în acelaşi timp atât bucurie, cât și nemulțumire. Discipolii Dafa au cheltuit multe resurse financiare, materiale și umane la fiecare spectacol de Anul Nou Chinezesc, iar persoanele implicate erau de obicei membrii cheie din diferite proiecte. Astfel că, dacă nu am atinge rezultatele dorite, ar fi o pierdere reală, și nu ar merita. Chiar și în timpul spectacolului am auzit comentarii sarcastice, iar amatorii de teatru au spus tot felul de lucruri în timp ce ieșeau de la spectacol – însemnând că rezultatul dorit nu a fost atins. Desigur, discipolii Dafa validează Fa, și în timp ce clarifică adevărul ei s-ar putea să nu reușească întotdeauna să pună punctul pe i. Mai târziu, am reflectat pentru o vreme, gândindu-mă: "Ar trebui să continuăm să ținem spectacolul? Dacă rezultatele rămân aceleași, nu mai poate continua. Discipolii Dafa nu au făcut toate acestea pentru a oferi oamenilor obișnuiți distracție. Dacă nu poate salva oameni după ce noi am cheltuit atât de multe resurse umane, materiale și financiare pentru el – și s-a ținut în numeroase zone – atunci nu mai poate continua." Mai târziu, când am cântărit lucrurile cu grijă, am văzut că erau într-adevăr unele persoane cu talent în acest domeniu printre discipolii noștri Dafa, care au dorit întotdeauna să valideze Fa pe această cale. Ei toți aveau o dorință similară. Desigur, vorbesc despre asta de la nivelul de la suprafață. Astfel că, am gândit: "Din moment ce aceasta este situația, voi merge înainte și voi prelua conducerea acestuia." (Aplauze) Sau cel puțin, îi voi coordona până când devin maturi; îi voi coordona pentru câțiva ani, până în momentul în care vor ști cum să facă lucrurile.

Desigur, lucrurile sunt întotdeauna mai ușor de spus decât de făcut, și odată ce m-am implicat, însăși natura lucrurilor s-a schimbat. Voi toți știți că discipolii Dafa sunt pentru a valida Fa, atunci ce face Maestrul? Maestrul a venit pentru a face rectificarea-Fa. De aceea, odată ce am decis să fac asta, totul s-a schimbat – spectatorii din fața noastră, oamenii pe care am vrut să îi salvez, și chestiunea în sine de care trebuia să am grijă. Dacă acest lucru trebuia să fie făcut bine, atunci trebuia să atingă cele mai bune rezultate și să salveze şi elibereze cu adevărat oamenii. Numai atunci l-aș fi făcut, și acest lucru trebuia realizat. Astfel că nu puteam face lucrurile ca înainte. Înainte, discipolii Dafa nu făceau spectacolul cu normă întreagă, iar acum, dacă trebuia făcut, trebuia să fie de înaltă calitate. Desigur, unii oameni au spus: "Orice face Maestrul e sigur că va fi făcut cel mai bine." Adevărat! Dacă nu ar fi cel mai bun, nu l-aș face. (Aplauze) Astfel, am rugat oamenii să înceapă să recruteze și să înființeze o școală de dans, am selectat oameni talentați și am format o orchestră. Această întreagă succesiune de evenimente a necesitat formare și dezvoltare de la bază, și toate trebuiau să conducă la performanțe reale remarcabile. Maestrul a fost implicat în multe dintre aceste lucruri, inclusiv în elementele de creație și repetiții. Voi toți ați auzit despre asta.

În orice caz, copiii s-au descurcat grozav în interpretările lor. Ei într-adevăr au făcut o treabă minunată. Rar se întâmplă să vezi publicul vărsând lacrimi la un spectacol de artă. La fiecare spectacol pus în scenă de Divine Performing Arts, au fost mulți membri ai audienței care au vărsat lacrimi de la început până la sfârșit, mulți dintre ei fiind nevoiți să își șteargă continuu lacrimile. Fiecare spectacol a fost astfel. Oamenii au fost profund impresionați și mișcați. În această dimensiune, tinerii erau cei care interpretau, pe când în alte dimensiuni, multe dintre Corpurile Legii mele și multe ființe divine făceau acest lucru. (Aplauze) Puterea impactului asupra oamenilor, precum și schimbările pe care le-a cauzat în ei, sunt foarte similare cu ceea ce s-a întâmplat atunci când am predat personal Fa la începuturi. (Aplauze) Astfel, acest lucru a cauzat schimbări considerabile în oameni.

Este un spectacol de artă, până la urmă, deci cu cât mai înalt nivelul, cu atât oamenii vor fi mai receptivi la el și cu atât mai mari vor fi schimbările ce vor avea loc în oameni. Astfel că, spectacolele trebuie să fie perfecte. Ele trebuie să fie perfecte în toate privințele – din momentul în care se ridică cortina, ochii ar trebui să vadă cea mai frumoasă scenă. Cerințele sunt ca: efectele scenice, coregrafia, costumele; toate trebuie să fie frumoase. Oamenii din societatea de astăzi nu mai înțeleg deloc acest lucru. Simțul estetic al oamenilor se schimbă odată cu tendințele societății. Într-o zi asta și asta sunt la modă, așa că se spune că sunt bune; apoi, a doua zi, altceva este la modă, și astfel ceva diferit este considerat bun. Numai principiile Dafa nu se schimbă și sunt imuabile, și suntem singurii care știm ce este adevărata frumusețe. Pentru că discipolii Dafa cultivă Zhen, Shan, Ren, noi suntem capabili să știm ce este cu adevărat bun – ceva ce nu se schimbă niciodată – și astfel rezonează cu partea bună și frumoasă a oamenilor. Acest lucru este ceva ce oamenii obișnuiți nu pot să facă acum. De asemenea, energia emisă de cântecele artiștilor noștri, de muzica orchestrei și de mișcările dansatorilor în spectacol este pură și benevolentă, plină de compasiune și extrem de puternică. De fapt, multor membri din auditoriu li s-au rezolvat problemele de sănătate în acel câmp. Cei care au privit spectacolele nu știu asta încă, dar treptat își vor da seama. Până au terminat de vizionat spectacolul, mințile lor au fost purificate și sănătatea lor a fost recuperată. (Aplauze) Așadar, eu cred că ceea ce am făcut noi a avut rezultate excelente. Și, desigur, cei mai mulți dintre artiști sunt discipoli Dafa tineri, astfel că, prin acest mod, nu se consumă [mult] din resursele discipolilor Dafa.

Discipolul: Care este scopul primei Competiții de Dans Clasic Chinezesc Internațional NTDTV?

Maestrul: Nu vreau să îl explic în întregime așa devreme, pentru că astfel ne vom păstra ceva bun despre care să vorbim mai târziu. (Discipolii râd) Dar pot să vorbesc cu voi despre asta la nivel superficial. Ticălosului PCC îi este frică de orice fac discipolii Dafa. Spectacolele date de discipolii Dafa sunt spectacole de cultură chineză pură și dreaptă, de cultură antică și de adevărata cultură conferită de zei. Și desigur, aceasta distruge cultura ticălosului PCC, astfel că e normal să îi fie frică. Indiferent de cum continuă Partidul ticălos toate mașinațiile sale, este un guvern infam care a ocupat numai bucata de pământ care este China, astfel că orice face este limitat de granițele Chinei. Prin contrast, atunci când televiziunea New Tang Dynasty face ceva precum această [competiție], este la nivel mondial – este o competiție internațională și un eveniment internațional, dincolo de orice altceva. (Maestrul râde) (Publicul râde, aplaudă) Învingătorii vor câștiga o competiție internațională.

Discipolul: Ați putea să spuneți, vă rog, dacă este în regulă ca școala Minghui să folosească caracterele chinezești simplificate?

Maestrul: Faceți ceea ce este mai eficient. Puteți să faceți lucrurile numai bazându-vă pe circumstanțele curente ale omenirii. Școala Minghui din Taiwan folosește caractere tradiționale, iar cele care se ocupă de chinezii de pe continent folosesc caractere simplificate. Nu sunt împotriva niciuneia dintre ele. Problema nu este legată de modul cum ar trebui scrise caracterele în sine. Important este cum să curățăm cultura Partidului și să salvăm ființele simțitoare. Asta este ceea ce contează cel mai mult. Nu insistați asupra acestor lucruri minore.

Discipolul: Unii discipoli care trăiesc în zone retrase nu au participat la proiectul recent din rectificarea-Fa în care Maestrul a condus discipolii din America de Nord în organizarea Noului An Spectacular. Ei simt că e posibil să fi rămas în urmă.

Maestrul: Nu, nu este așa. Nu v-am cerut tuturor să veniți și să luați parte. Chiar și [când am comentat în privința] vânzării de bilete pentru Spectacular, a fost pentru că studenții erau nerăbdători și mi-au cerut să spun câteva vorbe; nu v-am cerut să veniți toți și să participați. Doar am spus că cei dintre voi cu circumstanțele potrivite pot veni să ajute. Dacă circumstanțele voastre nu erau favorabile, nu veneați. Dacă era să spuneți: "Eu sunt foarte ocupat aici și nu pot lăsa proiectul care validează Fa", atunci nu veniți.

Discipolul: (Maestrul: Voi sări peste nume). Salutări Maestrului din partea discipolilor Dafa din provincia Zhejiang! (Maestrul: Mulțumesc!) (Aplauze) Sunt diferite cerințele pentru discipolii locali față de cei din străinătate? Sau cantitățile de karma sunt diferite? Sau se datorează diferitelor tipuri de cunoștințe și anumitor legături predestinate?

Maestrul: Nu este vorba despre a avea karma diferită sau diferite cerințe, și cu siguranță nu este vorba de legături predestinate. Are legătură cu diferitele jurăminte pe care le-ați făcut la început. Discipolii Dafa sunt un singur corp, și este la fel oriunde vă aflați – progresul rectificării-Fa este sincronizat. (Aplauze) Dacă nu ar fi fost eforturile de a rezista persecuției ale discipolilor Dafa din afara Chinei, care au expus cu putere maleficul la nivel internațional, maleficul ar fi persecutat discipolii Dafa din China chiar și mai sever și cu mai puțină reținere. Toate acestea au adus mari schimbări, iar acele lucruri sunt inseparabile de ceea ce au făcut discipolii Dafa din afara Chinei. Astfel, în legătură cu întrebarea [ridicată de voi], singura diferență este în privința a ceea ce faceți. Problemele cu care vă confruntați sunt la fel. Nu există nicio diferență în privința tărâmurilor de cultivare sau nivelurilor.

Discipolul: Toți studenții din Rusia îi transmit Maestrului salutările lor. Câțiva studenți ruși au fost arestați sau reținuți pentru clarificarea faptelor. Pot să vă întreb cum ar trebui studenții ruși să schimbe acest gen de situație și de mediu?

Maestrul: De obicei, oriunde există o problemă, acela este locul unde discipolii Dafa ar trebui să meargă să clarifice adevărul, și să facă asta cu tenacitate. Studenții noștri chinezi împărtășesc o impresie, și anume, că în societatea occidentală totul se întâmplă într-un mod ordonat și organizat. Pentru anumite lucruri trebuie să se facă programări în avans, și trebuie să se aștepte un timp îndelungat pentru ca lucrurile să fie făcute. Dar ce se întâmplă cu persecuția este atât de urgent, iar în timp ce noi rezistăm persecuției nu este timp să facem lucrurile într-un mod atât de lent și fără grabă. Studenții și-au dat seama că acest lucru nu ar funcționa. De aceea mulți dintre studenții noștri chinezi au ales propriile abordări, mergând la întâlniri în persoană, făcând lucrurile cu tenacitate, determinați să clarifice faptele cât mai mult și să-și îndeplinească misiunea. Desigur, unii studenți occidentali găsesc asta greu de suportat, fiind obișnuiți să facă lucrurile în modul lor. Dar asta nu va funcționa – chiar nu va funcționa. Nu puteți aștepta. Ființele simțitoare sunt persecutate, iar moralitatea este într-un declin rapid. Numărul oamenilor pe care urmează să îi salvați devine din ce în ce mai mic, și devine chiar mai dificil. De aceea nu putem aștepta.

Discipolul: De ce sunt folosite caracterele chinezești simplificate pe materialele didactice care se vor da în viitor? Nu sunt caracterele simplificate un produs al PCC?

Maestrul: Într-adevăr, caracterele simplificate au fost create în mijlocul societății ticălosului PCC. Asta e sigur. Dar, astăzi, mai mult de un miliard de oameni folosesc caracterele simplificate în China. Dacă noi clarificăm adevărul folosind caractere tradiționale și ei nu pot să le citească, atunci nu va funcționa. Nu este ceva care poate fi schimbat peste noapte. Faceți ce este cel mai eficient atunci când clarificați adevărul. Nu contează ce fel de tip de caractere folosesc oamenii acum. Nu este o problemă atâta timp cât putem salva oamenii cu el. Salvarea oamenilor este principala prioritate! (Aplauze)

Discipolul: Maestrul a spus că discipolii Dafa au dobândit viață nouă, ieşind din vechiul cosmos și din vechile principii Fa. Putem să considerăm că asta înseamnă că Dafa a dat tuturor ființelor o șansă de a se reînnoi, o șansă care este unică și incomparabilă?

Maestrul: Cosmosul nu mai este bun, și același lucru este adevărat pentru ființele simțitoare. Dacă nu ar fi reînnoite, cosmosul ar înceta să mai existe. Aceasta este situația. Și nu este limitată la ființele umane: ceea ce am spus se aplică și la ființele divine, și la ceruri, la toate ființele – se aplică la tot ce e viață. Fa este rectificată în cosmos, nu doar în lumea umană. Dar, de fapt, adevărata rectificare-Fa a lumii umane nu a început încă.

Discipolul: Vă rog să ne spuneți: care este legătura dintre înființarea unui colegiu și rectificarea-Fa?

Maestrul: Dacă discipolii Dafa vor să înființeze un colegiu, nu este nimic în neregulă cu a face asta, cu condiția să îl puteți utiliza pentru a valida Fa, a clarifica adevărul și a salva ființele simțitoare. Ideea este să căutaţi să vedeți dacă proiectul are vreo legătură cu salvarea ființelor simțitoare. Și dacă nu are niciuna, atunci nu prea are sens să îl faceți.

Discipolul: Văd multe elemente ale culturii Partidului în modurile în care colegii practicanți fac lucrurile, dar nu știu cum să le comunic asta.

Maestrul: Modul de gândire și tiparele frazelor persoanelor care vin din China continentală sunt compuse, în diferite grade, din practicile sociale rele create de ticălosul PCC pentru chinezii de pe continent. Pe măsură ce cultivați, veți ajunge să recunoașteți treptat acele lucruri. Când chinezii de pe continent trăiesc într-o societate normală, practicile rele și obiceiurile pe care le au se schimbă în timp. Cu toate acestea, acele lucruri nu afectează cultivarea, iar ele nu pot interfera, astfel că asta nu este o problemă. La început, când am răspândit Fa în China, mulți oameni aveau aceeași stare mentală, și cu toate acestea ei puteau înțelege Fa și puteau să cultive. Acel lucru nu poate fi oprit. Faptul că noi aducem la lumină cultura Partidului ticălos este pentru a expune natura sa malefică și pentru a-i face pe oameni să o vadă așa cum este, să vadă cum otrăvește chinezii, cum distruge conștiința de sine a omenirii, și cum ruinează cultura chineză antică. Scopul final al răului este de a distruge omenirea.

Discipolul: Cărțile Dafa [scrise] cu caractere tradiționale și simplificate sunt la fel în alte dimensiuni?

Maestrul: În alte dimensiuni ele nu sunt [scrise] cu caractere tradiționale sau simplificate. (Publicul râde) Ele sunt [scrise] cu scrierile din alte dimensiuni. (Publicul râde) În ceruri, ei au scrierile din ceruri.

Discipolul: Când văd un punct strălucitor mișcându-se în fața ochilor mei, pot să recit "mie"?

Maestrul: Să spunem așa: dacă tu crezi că nu este un lucru bun, atunci poți să rezolvi cu gânduri drepte. Dar dacă este un lucru bun, gândurile tale drepte nu îl vor afecta. Este astfel pentru că [gândurile] tale sunt drepte, și dacă acel lucru este de asemenea drept, nu va fi afectat.

Discipolul: În viitor, vor fi doar Dafa și limba chineză, așa că este în regulă pentru copiii născuți în afara Chinei să nu meargă la școală și să studieze numai Dafa și limba chineză?

Maestrul: Nu v-am cerut să faceți asta. Atunci când, în viitor, Fa rectifică lumea umană, indiferent de cum vor fi lucrurile la acel moment, va fi o stare către care ființele umane rămase vor fi nevoite să meargă. Dacă spuneți: "Vreau să fac acum lucrurile care sunt menite în viitor", atunci nu le puteți face. Cel mai bine v-ați concentra pe a face bine lucrurile actuale, care sunt [legate] de salvarea ființelor simțitoare. De lucrurile viitoare nu se vor ocupa discipolii Dafa, pentru că la acel moment Maestrul va fi singurul care se va ocupa de lucruri.

Discipolul: Nu am menținut activitățile noastre la locurile de atracție turistică în multe orașe mari, deoarece mulți practicanți sunt implicați în organizarea spectacolului de Anul Nou Chinezesc, Fanfara Tărâmului Divin și alte proiecte. Astfel că sunt din ce în ce mai puțini practicanți implicați în clarificarea faptelor în mod direct.

Maestrul: De fapt, Fanfara Tărâmului Divin cu greu mai reușește să exerseze vreo piesă nouă în ultimul timp. Deseori membrii fanfarei își găsesc timp să exerseze de unii singuri, individual; și este puțin timp pentru repetițiile de grup. Acesta este cazul în toate regiunile, astfel că, în majoritatea cazurilor, nu au fost afectate alte proiecte. La început, când fanfara s-a înființat pentru prima dată, era necesar mai mult timp pentru repetițiile de grup în acea perioadă. Dar în prezent nu prea mai afectează [alte proiecte].

Discipolul: Persecuția PCC asupra Falun Gong a trecut dincolo de granițele Chinei și au fost cazuri în care practicanții au fost repatriați. Cum ar trebui să trateze aceste probleme mass-media noastră?

Maestrul: Când maleficul ne persecută, noi îl raportăm - asta nu este o problemă. Nu are de ce să ne fie rușine, căci ceea ce arătăm publicului este răutatea PCC. Discipolii Dafa nu vor fi speriați de malefic. Discipolii Dafa au fost căliți de furtuni teribile, deci cui să-i fie frică? Dacă nici măcar discipolilor Dafa din China continentală nu le e frică de asta, cui din afara Chinei i-ar fi frică de asta? Expuneți maleficul oriunde ar trebui expus și raportați orice ar trebui raportat.

Discipolul: Eu, discipolul dumneavoastră, vreau să memorez foarte mult Fa, dar datorită diferitelor proiecte urgente, timpul este insuficient.

Maestrul: Depinde de tine. Această dilemă a fost mereu prezentă, pentru că discipolii Dafa trebuie să valideze Fa în timp ce studiază Fa bine și astfel timpul lor este cu siguranță încărcat. Aceasta este provocarea cu care aveți de-a face. Cultivați-vă bine și salvați ființe simțitoare. Ambele sunt importante, cu siguranță.

Discipolul: De când Maestrul ne-a spus în prelegerea din 2005 din San Francisco că Chinatown era un punct gol în clarificarea faptelor, am încercat să facem eforturi în această direcție. Totuși, maleficul este încă violent și astăzi, iar discipolii din Bay Area sunt destul de îngrijorați. Maestre, vă rugăm să ne dați un sfat în această privință.

Maestrul: Câți oameni s-au dus cu adevărat în Chinatown din San Francisco pentru a clarifica faptele? Dacă nu ați persistat în asta și n-au fost decât câțiva oameni implicați, bineînțeles că lucrurile nu se vor schimba! Având în vedere că sunt atât de mulți discipoli în Bay Area, de ce nu faceți din acea zonă o prioritate și de ce nu depuneți ceva efort acolo?

Discipolul: Discipolii Dafa din diferite zone vă trimit salutări! Aceste urări vin din orașul Fushun din provincia Liaoning, orașul Shashi din provincia Hubei, orașul Yantai, orașul Puyang din provincia Henan, orașul Hefei, orașul Pingjiang din provincia Hunan, orașul Jinan, orașul Kunming, orașul Dangdong din provincia Liaoning, orașul Hangzhou, provincia Fujian, orașul Nanping, orașul Minbei, provincia Guizhou, orașul Zunyi, orașul Panjin, orașul Huaiʼan din provincia Jiangsu, orașul Changchun, Beijing, Tianjin, Nanjing, orașul Changzhou, orașul Guiyang, orașul Xishuangbanna din provincia Yunnan, orașul Shenyang, orașul Ningde, orașul Zhengzhou din provincia Henan, orașul Jilin, Hongdu din orașul Nanchang, orașul Zhuhai, orașul Laiyang, orașul Chenzhou, orașul Hengyang, orașul Hengnan, orașul Luzhou din provincia Sichuan, universitatea Tianjin și orașul Yiyang din provincia Hunan.

Maestrul: Vă mulțumesc tuturor! (Aplauze)

Discipolul: Discipolii Dafa au venit în lumea umană cu jurămintele pe care le-au făcut Maestrului. Dacă în această viață trăită în iluzia umană un discipol nu a mers pe calea pe care a jurat, încă mai are o cale de cultivare care duce la Desăvârșire? Și mai exact, cum va afecta asta copiii?

Maestrul: Dacă o ființă nu-și ține promisiunea, cerul consideră asta o problemă gravă. Bineînțeles, dacă în timp ce un discipol Dafa este persecutat, el n-a urmat maleficul, nu a agravat o situație care a fost rea de la început, nu a fost implicat în persecutarea discipolilor Dafa și a putut în acest timp să se identifice cu Dafa, atunci cel puțin îi va fi permis să rămână în faza următoare. În faza următoare vor mai fi oameni care vor cultiva. Bineînțeles, ei nu vor avea onoarea și gloria discipolilor din perioada de rectificare, din moment ce această virtute măreață este incomensurabilă. Când Fa va rectifica lumea umană în viitor, va fi un grup de discipoli Dafa, dar cultivarea lor va fi foarte grea, atât de grea încât cea mai mică deviație în gândirea cuiva va face ca Fa să nu i se arate acelei persoane. După obținerea cărții, ei s-ar putea să o citească în fiecare zi și să nu fie totuși cultivatori. Așa că ei vor fi ținuți la standarde mai înalte, din moment ce adevărata imagine a tuturor lucrurilor se va arăta în viitor. Cu alte cuvinte, cu toate că va fi greu în viitor, oportunitatea de a cultiva va mai exista.

Discipolul: Cu privire la discursurile dumneavoastră din anumite regiuni care nu au trecut în mod oficial prin Asociația Falun Dafa, este în regulă ca oamenii din alte regiuni să asculte ceea ce le transmit unii practicanți?

Maestrul: Unor practicanți le place să iasă în evidență și din când în când se dau mari făcând ceva nou sau unic. Așa cum am mai spus în multe ocazii: ceea ce spun cu privire la circumstanțe specifice sau spun unui număr mic de oameni nu ar trebui înregistrat și nici nu ar trebui transmis altor practicanți. Cu toate acestea, unii oameni nu ascultă și insistă să facă asta. Ei se dau mari, subminând Dafa și perturbând cultivarea discipolilor Dafa. Știți, în cultivare, cel mai evident semn că o persoană are încă atașamente umane este că face lucruri care nu validează Dafa, ci se validează pe sine însuși! Acesta joacă un rol distrugător. Sunt aceia care deseori fac lucruri în numele Maestrului, spunând: "Maestrul m-a rugat să fac cutare și cutare", "Maestrul a spus asta și aia" sau "Maestrul te-a rugat să faci asta sau aia." N-am rugat niciodată pe nimeni să facă asta sau cealaltă. Cine spune asta își promovează propriile interese în numele Maestrului. Chiar dacă instruiesc pe cineva să facă o anumită acțiune specifică pentru a rezolva ceva și acea persoană spune lucruri altor practicanți, el joacă totuși un rol distructiv. Țineți minte cuvintele mele: oricine spune lucruri în numele meu, face un lucru rău. Cel puțin, în acel moment el nu spune absolut deloc lucruri pe care un cultivator ar trebui să le spună; el îi reprimă pe ceilalți și se ridică pe sine însuși în numele Maestrului. Bineînțeles, aș putea să le cer principalilor coordonatori ai discipolilor Dafa să transmită cuvintele mele și în acele cazuri le cer să facă asta.

Discipolul: Istoria de cinci mii de ani a culturii chineze a pus bazele pentru ca omenirea să înțeleagă Fa. Acum, că procesul rectificării-Fa se apropie de final, trebuie să petrecem mult timp compilând manuale care predau cultura chineză standard, adevărată și care sunt potrivite pentru elevii de școală elementară și gimnazială, precum și pentru studenții străini.

Maestrul: Cred că asta ar trebui întreprinsă în comun cu conducerea școlilor și făcută într-o manieră coordonată. Dacă printre voi este o persoană care vrea s-o facă și o altă persoană vrea de asemenea să facă același lucru utilizând resurse umane, resurse materiale și energie, ei bine, la sfârșit s-ar putea să nu fie folositor, și nu veți fi făcut-o în zadar? Clarificarea faptelor și salvarea oamenilor este cu adevărat o treabă urgentă acum. Oamenii viitorului vor trebui să îndrepte lucrurile pe care le-au distrus odată. Nu contează că maleficul a fost cel care i-a condus să facă astfel de lucruri, căci acele fapte rele au fost făcute totuși de ființe umane. Oamenii vor trebui să repare nedreptatea pe care au făcut-o odată. De aceea, tot ceea ce fac lucrurile acum discipolii Dafa este pur și simplu pentru a da omenirii o cale corectă de urmat.

Discipolul: Vă rog să ne ajutați să înțelegem importanța dansului clasic chinez.

Maestrul: Nu sunt multe de spus în termeni de importanță. Discipolii Dafa folosesc dansul clasic chinez în spectacolele lor. Ar trebui să vorbesc de dansul chinez aici? (Audiența râde) Din moment ce îl folosiți în spectacolele voastre, voi spune câteva cuvinte despre asta. "Dansul chinez" este de fapt spus pe scurt dansul clasic chinez. Și bineînțeles, dansul chinez include dans folcloric, dans etnic și așa mai departe. De ce este considerat dansul clasic chinez un dans clasic? Pentru că a fost transmis din China antică. Cât despre lucrurile transmise, sunt de fapt două metode: una este când culturi antice din diferite perioade sunt infuzate în genele oamenilor, formând un tip de comportament care este asociat cu fiecare mișcare a ființei umane, numită "comportament yun"; o altă cale este prin moștenirea culturală, iar transmiterea culturală poate fi împărțită pe de o parte în transmitere orală sau scrisă, și în transmiterea pozițiilor sau mișcărilor de dans pe de altă parte. Regiuni diferite au stiluri diferite de dans, iar în schimb lucrurile care sunt infuzate în corpul uman, duc la mișcările și pozițiile care definesc unicitatea etnică a oamenilor; asta se referă la comportamentul etnic care există în ceea ce definește o ființă umană. De asta este o mare diferență în fiecare mișcare făcută de un chinez față de cea făcută de un vestic - de exemplu ridicarea unei mâini sau ridicarea unui picior - cât și expresiile faciale. De fapt, acesta este "comportament yun" etnic, ceva foarte dificil de învățat. Orice poziție de dans sau orice mișcare ai face, fiecare extensie a mâinii tale și fiecare ridicare a piciorului exprimă acest comportament și este un fir comun care trece prin istorie.

Sunt trei componente majore ale dansului chinez: yun fizic, formele fizice și tehnica. "Yun fizic" pe care dansul chinez îl scoate în evidență este de fapt despre exprimarea comportamentului etnic prin performanțe fizice. De-a lungul istoriei nu s-a transmis în mod sistematic aspectul de formă-fizică al dansului chinez, dar totuși, tehnicile au fost transmise, și au fost transmise chiar excepțional de bine. După cum știți, caracterul "wu" din cuvântul "wushu" (arte marțiale) și caracterul wu din cuvântul "wudao" (dans) sunt omofone, ceea ce a fost plănuit intenționat de zei. Și ca fapt divers, dacă caracterul wu [ca în wushu] ar fi folosit în context relaxat, s-ar referi la dans; iar dacă caracterul wu [ca în wudao] ar fi folosit într-un context agresiv, s-ar referi la arte marțiale. În diferite dinastii de-a lungul istoriei și într-o varietate de aşezăminte, variind de la curți imperiale până la cele ale oamenilor obișnuiți, în multe ocazii, ca de exemplu aniversări și banchete, dansurile erau interpretate de luptători care executau salturi, piruete și tumbe, mișcări ce implică tehnici de arte marțiale și spectacole cu săbii, sulițe, toiage și altele de genul acesta. Prin contrast, formele fizice au fost în mare parte transmise printre oameni și ele includ multe elemente din stiluri diferite. Diferite dinastii aveau de asemenea dansurile lor de curte și această practică nu a încetat niciodată. Doar de curând au început oamenii să standardizeze totuși sistematic dansul chinez și să înființeze studiul și predarea formală a dansului chinez - adică predarea dansului chinez într-o manieră sistematică. Totuși, această [formă de dans] categoric nu a fost creată în vremurile recente.

Dansul chinez are propriul sistem complet de formare pentru a perfecționa elementele de bază. Are exerciții similare celor din balet, cum ar fi cele ce implică bare sau cele făcute la sol. Totodată, are de asemenea yun fizic, forme fizice și tehnici. Yun fizic al dansului clasic pe care-l folosește China continentală în ziua de azi este limitat de sistemul culturii partidului, iar înțelegerea acolo este de fapt destul de superficială. Yun nu are legătură doar cu mișcările de dans văzute la suprafață; este vorba în principal despre calitățile interioare ale acelei etnii. De exemplu, când un vestic și un chinez, ambii fără să fi luat lecții de dans înainte, încep să studieze dansul chinez împreună, cu siguranță vor manifesta comportamente diferite. Lucrurile transmise prin etnicitatea cuiva sunt în oasele și în ființa sa. Tehnicile avansate din dansul chinez includ rostogoliri, sărituri și întoarceri care sunt mai dificil de executat decât baletul și necesită aptitudini tehnice mai mari decât baletul. Dansul chinez este mai vast decât baletul în termeni de amploare și are cu mult mai multe mișcări.

Baletul nu are decât câteva mișcări și, dacă încerci să adaugi o alta la acestea, nu va fi o mișcare de balet. Așa că nu poate fi modificat. Pe de altă parte, dansul chinez are atât de multe mișcări încât este relativ ușor să portretizeze orice personaj. Se poate face totul, indiferent despre ce personaj, decor sau împrejurări sunt descrise în dans. Acesta este unul din punctele sale forte și crearea sa este relativ ușoară. În schimb, la balet, este teribil de greu să vii cu o compoziție nouă, datorită puținelor mișcări pe care le are - conține doar atât - și odată ce mergi dincolo de asta, nu mai este balet. Din moment ce dansul chinez este vast și este atât de cuprinzător, este relativ ușor să creezi ceva. Deci, acesta este un avantaj pentru discipolii Dafa când folosesc dansul chinez în spectacolele de Anul Nou Chinezesc. Mai mult, China a avut cinci mii de ani de civilizație, așa că orice poveste sau orice lucru poate fi luat și pus în scenă. Furnizează un izvor nesfârșit, inepuizabil de material. Cât valorează cultura plictisitoare și neinteresantă a PCC? Anul trecut, maleficul PCC a irosit atât de mulți bani și mână de lucru trimițând mai mult de șaizeci de trupe artistice în jurul lumii într-o încercare de a interfera cu spectacolele discipolilor Dafa, lansând un caleidoscop de bufonerie, iar spectacolele lor necizelate și degradante n-au interesat pe nimeni. A trebuit să plătească oamenii ca să meargă să vadă spectacolele lor și totuși aceștia au râs de ei în continuu. Au irosit miliarde și s-au întors acasă cu un eșec complet. Și mulți dintre interpreții lor au profitat de ocazie să fugă în afară. Au fost lupte interne violente în diferite trupe artistice pe seama compensațiilor care au fost distribuite inegal; i-a costat o avere, dat fiind faptul că nimeni nu voia să le vadă spectacolele; iar publicul de abia a găsit destule insulte să le adreseze. Toți interpreții lor au fost puternic contaminați de obiceiurile proaste ale culturii de partid, așa că maleficul partid nu face nimic decât că se află în treabă. (Aplauze)

Discipolul: Spectacolul pentru Anul Nou Chinezesc a jucat un rol important în salvarea ființelor simțitoare. Unii practicanți au spus că pentru a salva ființe simțitoare și a permite mai multor oameni să vină și să vadă spectacolul nostru, am putea reduce prețul biletelor fără să ținem cont de pierderile financiare pe care le-ar cauza spectacolului. A fost corectă o asemenea gândire?

Maestrul: Nu, nu a fost corectă. A trebuit să reduceți prețurile sau să dați gratuit unele bilete pentru că nu ați făcut bine, nu ați realizat ceea ce trebuia, nu ați avut nicio altă opțiune și v-ați confruntat cu o problemă iminentă. De aceea s-a făcut asta. A fost rezultatul faptului că nu ați făcut bine.

Discipolul: Când clarific faptele, am descoperit că unor chinezi din străinătate le este mai greu să accepte adevărul decât celor care trăiesc în China.

Maestrul: Așa a fost înainte, dar nu mai este cazul. Generația mai în vârstă a chinezilor din străinătate care au părăsit China continentală mai devreme au ajuns în țările respective tocmai când blocul Partidului ticălos și lumea liberă se confruntau în toată lumea. Țările din ticălosul bloc al Partidului și chiar și oamenii lor erau priviți de sus de către ceilalți. Asta nu era pentru că oamenii aceia erau dintr-o țară diferită, ci deoarece China are o societate condusă de ticălosul Partid; și prin urmare, chinezii sunt priviți de sus. De fiecare dată când venea vorba despre subiectul China, nimeni nu era de acord, deoarece China era sinonimă cu maleficul Partid Comunist. Astfel că unii chinezi mai în vârstă din afara țării s-au simțit rușinați și umiliți. Ei sunt fericiți atunci când China este puternică și prosperă, și acesta este rezultatul faptului că ei nu au reușit să facă o distincție clară între PCC și China - este o stare de spirit complicată - cu toate că ei nu sunt neapărat de acord cu ticălosul PCC. Dacă China nu ar fi sub regimul ticălosului PCC azi și ar avea un guvern normal, și dacă în același timp ar fi puternică și prosperă, bineînțeles că ei ar fi bucuroși. Trebuie să identificăm unde se află problema cheie. Când explicăm adevărul, trebuie să ne dăm seama unde este obstacolul din mintea persoanei.

Discipolul: Unele dintre spectacolele care descriu direct lucrurile Dafa au suferit schimbări în timpul spectacolelor de Anul Nou Chinezesc din New York. A fost deoarece discipolii nu au avut gânduri drepte puternice sau pentru că auditoriul nu a putut accepta acele lucruri?

Maestrul: Schimbările din program au fost lucruri minore. Dacă ceva nu este tocmai potrivit, atunci ar trebui schimbat. A fost interferență venită de la agenți speciali ai Partidului. Au încercat să interfereze cu mine, dar nu au reușit sub nicio formă. Dacă vreau să fac ceva, nimeni nu poate influența acel lucru, indiferent de cum încearcă. (Aplauze) Astfel, eu le spun deseori discipolilor Dafa: "Trebuie să fiți clari în legătură cu ceea ce faceți. Puteți asculta și lua aminte la sugestiile altora, dar dacă mergeți pe calea dreaptă nu ar trebui să șovăiți într-una."

Apropo, aș vrea să vă spun ceva. Voi știți cu toții că în timpul acestor ani când ticălosul PCC a persecutat discipolii Dafa, fie că au fost niște agenți ai PCC ce afișează comportament nemernic pe internet sau nemernicul PCC ce inventează minciuni în media, cu siguranţă că m-au calomniat continuu și au inventat minciuni de tot felul. Bineînțeles, acelea au fost genurile cele mai grave de păcate, unele pentru care nu pot să plătească; și ei își vor da seama de asta în viitor. Dar eu nu le-am ascultat și nu le-am băgat în seamă pe niciuna dintre ele. V-aţi dat seama de asta? Niciodată nu m-am uitat la acele site-uri web, deloc - puteți crede asta? (Aplauze) Știam că m-ar denigra, dar nu m-a interesat cum mă numesc ei. Și, bineînțeles, practicanții nu ar veni să-mi spună, așa că nimeni nu mi-a repetat acele lucruri. (Audiența râde) De ce aș vrea să mă uit la acele lucruri? Acele lucruri nu m-ar putea influența. Știam ce fac și știam începutul și sfârșitul acestei chestiuni, şi asta este suficient! (Aplauze) Cât despre acest proces din mijloc, eu ignor complet aceste nenumărate schimbări care apar, oricare ar fi ele. Atâta timp cât discipolii mei Dafa merg bine pe căile lor și eu iau măsuri să nu fie probleme, aceasta este tot ce mă preocupă. (Aplauze)

Discipolul: Noua scriptură a Maestrului spune să dezintegrăm complet zeitățile care se amestecă în cele Trei Tărâmuri și care au un rol în interferarea rectificării-Fa. La ce se referă "zeități care interferează"?

Maestrul: Zeitățile care interferează... vechile forțe și tot ce are un impact negativ asupra Dafa sunt considerate zeități care interferează. (Aplauze)

Discipolul: Religiile ortodoxe din istorie nu mai pot asigura îndrumare în cultivare și acum ele interferează cu rectificarea-Fa. Cum ar trebui să le privim atunci?

Maestrul: Am vorbit despre cum ar trebui să procedăm. Nu ar trebui să acționați în vreun fel țintind religiile, căci noi doar avem în vedere ce e în mintea oamenilor. Dacă o persoană vrea să cultive, atunci vorbiți cu ea [despre Dafa]; și dacă vrea să asculte faptele, atunci explicați-i-le și va fi bine. Nu este nimic special ce ar trebui făcut și nu trebuie să mergeți să căutați acest grup. Doar așteptați-i să vină la voi. Am spus că toate ființele ar veni să asculte adevărul, pentru că atitudinea lor față de Dafa va determina dacă vor fi păstrate sau nu. De ce trebuie eliminate aceste zeități care interferează și exercită control asupra religiilor? Pentru că oamenii din acele [religii] trebuie să ia atitudine, iar acele zeități care interferează nu îi lasă și îi privează de oportunitățile de a fi salvați, așa că trebuie să fie eliminate. Și pentru că ele distrug ființele simțitoare. Deşi se manifestă ca zeități, multe ființe [cu afilieri religioase] s-au reîncarnat de la niveluri chiar mai înalte [decât acele zeități] și au devenit ființe umane. Sunt la un nivel atât de înalt față de ele încât [zeitățile care interferează] nu sunt demne să îi ruineze pe acei oameni. Așa că zeitățile care interferează trebuie să fie eliminate, și tuturor ființelor trebuie să li se dea o șansă de a lua atitudine.

Discipolul: Salutări, Maestre! Sunt un discipol Dafa din Beijing. Înainte de a părăsi China, câțiva discipoli Dafa din Beijing ne-au reamintit în mod repetat că dacă avem ocazia să-l vedem pe Maestru, să-i trimitem salutări! Îi simțim foarte mult lipsa Maestrului. Astăzi, în sfârșit, avem ocazia să ducem la îndeplinire ce ne-au încredințat să facem, așa că, din partea lor, fac Heshi Maestrului și îi trimit salutări călduroase! Salutări, Maestre! Salutări, Maestre!

Maestrul: Mulțumesc! (Aplauze) Mulțumesc discipolilor Dafa din Beijing! Nu e vorba că discipolii Dafa din Beijing nu fac o treabă bună. După cum știți, cele mai multe forțe malefice sunt concentrate în Beijing, așa că în ceea ce priveşte eficiența în clarificarea faptelor și starea practicanților, lucrurile de acolo cu siguranță rămân în urmă față de alte locuri. Nu e vorba că practicanții sunt mai slabi, ci mai degrabă, vechile forțe sunt mai mari și mai concentrate acolo. Pe măsură ce maleficul este distrus pe scară largă, discipolii Dafa din Beijing nu vor mai rămâne în urmă și nici nu vor fi mai slabi în comparație cu discipolii din alte locuri. Asta cu siguranță. (Aplauze)

Discipolul: Discipolii Dafa din Osaka, Japonia, trimit salutări marelui nostru Maestru! Maestre, ați muncit atât de mult! Am suferit din cauza incapacității de a renunța la ego-ul meu, care a cauzat o întârziere în salvarea ființelor simțitoare. Pe lângă studierea mai îndelungată a Fa, ce altceva mai pot să fac pentru a atinge cerințele necesare unui discipol Dafa din perioada de rectificare-Fa?

Maestrul: Din moment ce știi că nu ai făcut destul de bine, ar trebui doar să recuperezi și să te aliniezi cerințelor. Cele trei lucruri ale discipolilor Dafa trebuie făcute bine. În prezent, cel mai important lucru este să salvezi ființele simțitoare, să salvezi mai mulți oameni! Acesta este cel mai important lucru.

Discipolul: Discipolii din California fac Heshi Maestrului! Maestre, vă rugăm să ne spuneți dacă ar trebui să înființăm Universitatea Renascentistă? Știința medicală a viitorului este o parte a cultivării?

Maestrul: Înființarea unei universități depinde de existența unor condiții propice. [Mă întrebi despre] știința medicală a viitorului? Se pare că nici științele medicale actuale nu sunt cultivare. (Discipolii râd) Discipolii Dafa pot cultiva în timp ce lucrează în orice meserie, dar acele meserii nu sunt ele însele cultivare.

Discipolul: Salutări, Maestre! Discipolii din orașul Harbin trimit salutările lor Maestrului!

Maestrul: Mulțumesc discipolilor Dafa din Harbin!

Discipolul: Ne poate ajuta Maestrul cu câteva îndrumări, având în vedere modul în care a funcționat de curând Epoch Times de limba engleză?

Maestrul: Aceste lucruri au legătură cu modul în care abordezi lucrurile. De ce au fost probleme, întrebi? Întrebarea asta ar trebui să ți-o pun eu. (Maestrul râde) (Discipolii râd) Aveți deficit de resurse umane, materiale și financiare, astfel că provocările sunt cu siguranță descurajante. Totuși, a avut de a face cu aceste probleme și Epoch Times în limba chineză și a reușit să le depășească. Ați putea încerca să învățați mai multe din acele lucruri și să învățați din acele experiențe. Detaliile despre cum să conduceți ziarul țin totuși de voi. Este același lucru cu a-ți da seama cum să cultivi bine.

Discipolul: Cu puțin timp în urmă, website-ul Minghui a adăugat o notă unui articol, spunând că în prezent discipolii ar trebui să încerce tot posibilul să nu se căsătorească cu persoane care nu practică sau cu practicanți noi. Un discipol Dafa din Taiwan ar vrea să întrebe asta pentru un discipol Dafa din China continentală.

Maestrul: Acel articol a fost scris de un discipol Dafa și ce a scris un discipol Dafa este deschis discuției și schimbului de idei. Nu e vorba că Fa ți-a cerut să faci ceva și nici că trebuie făcut într-un anume fel. Maestrul nu a spus asta și Fa nu cere asta. Totuși, când discipolii Dafa fac lucruri, este prudent pentru ei să se gândească mai mult la ceea ce fac. Ești un discipol Dafa, la urma urmei, deci trebuie să fii responsabil pentru cultivarea ta și trebuie să fii responsabil pentru mediul pe care-l au discipolii Dafa. Deci, cred că dacă reușiți să aveți în vedere lucrurile pe această bază, veți ști dacă anumite lucruri trebuie făcute, și, dacă este așa, cum ar trebui făcute. Dacă te pui pe tine pe primul plan, e posibil ca multe lucruri să nu meargă bine, iar problemele vor apărea. Dacă vreți cu adevărat să fiți responsabili față de Dafa și față de propria voastră cultivare, [atunci] veți face lucrurile bine.

Discipolul: Trebuie să lucrez în timpul trimiterii de gânduri drepte. Va fi eficient dacă trimit gânduri drepte în timp ce muncesc?

Maestrul: În condiții extrem de speciale, adică, atunci când nu poți cu adevărat să lași deoparte ceea ce faci în acel moment, îți poți termina munca și apoi să trimiți gânduri drepte. Poți spune: "Voi munci în timp ce trimit gânduri drepte", dar asta e foarte greu de făcut, cu adevărat foarte greu. Când lucrezi la un loc de muncă obișnuit, nu trebuie să folosești neapărat pozițiile mâinilor, deoarece alții s-ar putea să nu înțeleagă. Este în regulă dacă doar stați acolo în liniște, deoarece folosirea minţii este suficientă pentru scopul trimiterii de gânduri drepte. Dacă și munciți în același timp, cu siguranță nu veți putea să trimiteți eficient gânduri drepte. Dacă spui că nu poți cu adevărat [să te oprești din muncă], atunci este în regulă să-ți continui munca și să recuperezi mai târziu. Dar acestea fiind spuse, când discipolii Dafa din toată lumea trimit gânduri drepte împreună în același timp, puterea este nemărginită. Astfel că, dacă fiecare persoană ar fi fost capabilă să gestioneze această problemă cu gânduri drepte foarte puternice și ar fi făcut-o foarte bine de la început, atunci probabil că acum n-ar mai fi fost nicio ființă malefică. Tocmai pentru că mulți practicanți au fost interferați de un lucru sau de altul acest lucru nu s-a făcut bine.

Discipolul: Este 15:30 acum și Maestrul ne-a predat Fa de aproape două ore. Discipolii îl invită pe Maestru să își ia o clipă și să ia o gură de apă.

Maestrul: În scurt timp. (Aplauze)

Discipolul: Ce pot face discipolii Dafa pentru a-l ajuta pe un alt discipol care este pe patul de moarte?

Maestrul: Cel mai bun lucru este să-i citiți Fa. Indiferent dacă trebuia să plece în momentul de față, totul depinde numai de el. De asemenea, indiferent dacă discipolii mei Dafa au fost uciși ca urmare a persecuției sau au plecat din această lume ca urmare a persecuției vechilor forțe în această perioadă de timp, cu toții au atins Desăvârșirea. (Aplauze) De ce se întâmplă asta? Voi știți că întregul univers privește această rectificare-Fa cu atenție, și cele Trei Tărâmuri au fost create pentru rectificarea-Fa. Toate ființele au așteptat, pe tot parcursul lung al istoriei, rectificarea-Fa de azi. Fiecare lucru care se întâmplă în lumea umană de azi este cu adevărat semnificativ! Și, în special semnificative, sunt evenimentele care au legătură directă cu Dafa, rectificarea-Fa sau discipolii Dafa. Dacă cineva îndrăznește să zică "Falun Dafa este bună" în această perioadă de timp când are loc persecuția - doar pe baza acestei declarații din inimă și fără să mai facă și altceva - această persoană se va întoarce cu siguranță în locul ei de origine! (Aplauze) De ce este așa? În timpul acestei perioade de timp și în mijlocul unui mediu malefic, el îndrăznește totuși să valideze Fa, așa că el va deveni cu siguranță o ființă divină. Oricine face chiar și o mică faptă bună sau un lucru bun minor pentru discipolii Dafa în timpul acestei perioade a persecuției, cu siguranță va deveni o ființă divină! (Aplauze) Asta deoarece acesta este cel mai crucial moment din istorie, și zeii privesc atent fiecare gând din mintea fiecărei persoane. Nenumărate ființe din univers privesc oamenii lumii. Sunt ochi în fiecare particulă de aer - aerul este umplut până la refuz cu cei care privesc totul, văd fiecare mică schimbare [în gânduri și comportament] a ființelor din acest loc. Asta deoarece acest loc este punctul focal al rectificării-Fa, și [lucrurile care se întâmplă aici] influențează viitorul tuturor ființelor din întregul univers. Ochii umani nu pot vedea aceste lucruri, astfel că lor li se pare că nu se întâmplă nimic semnificativ. Dar, nenumărați zei, un număr fără precedent dintre ei, privesc cele Trei Tărâmuri cu atenție. Dacă o ființă umană ar putea cu adevărat să vadă asta, ar găsi asta de-a dreptul terifiant. Niciun singur gând pe care-l are o persoană și nicio singură idee care-i trece prin minte nu trece nevăzută de o mulțime de zei. De aceea, orice face o persoană în timpul acestei perioade de timp îi determină propriul viitor. Cât despre un discipol Dafa, cineva care a făcut atât de multe lucruri pe care discipolii Dafa ar trebui să le facă, gândiți-vă: unde ar trebui să ajungă, atunci? Nu a fost [tipul de persoană menționată mai sus] persecutată până în pragul morții doar pentru că este un discipol Dafa? Nu este el un discipol Dafa? Nu doar că va atinge Desăvârșirea, dar va primi toată onoarea și gloria pe care un discipol Dafa ar trebui să o aibă. (Aplauze)

Acum, pentru că sunt la acest subiect, ceva îmi vine în minte. Avem unii practicanți care nu pot fi numiți chiar agenți secreți, dar lucrurile pe care le-ați făcut sunt cu adevărat teribile. Voi încă vreți să cultivați, dar lucrurile rele pe care le-ați făcut înainte sunt exploatate de PCC, care în schimb folosește acele informații pentru a vă amenința. Vă este frică de faptul că, odată ce PCC vă va expune, discipolii Dafa vă vor trata diferit. Vă este frică de faptul că Maestrul vă va trata diferit. De fapt, știu lucrurile astea de mult despre voi! Din cauza acestei [frici], voi faceți lucruri pe care maleficul vrea să le faceți împotriva propriei voastre voințe. Pe de o parte vreți să fiți un discipol Dafa, dar pe de altă parte ați continuat să faceți lucruri rele. Așa că, spuneți-mi, ce ar trebui să fac în privința voastră? Chiar acum aveți doar două variante: puteți cultiva cu adevărat cu determinare, caz în care sunteți un discipol Dafa și tot ce ați realizat va deveni virtutea voastră măreață; sau, puteți sta de partea maleficului, caz în care tot ce ați făcut va fi în zadar și vor deveni lucruri pe cale le-ați făcut pentru a vă acoperi urmele. Am clarificat deja foarte bine aceste lucruri. Mai mult, lăsați-mă să vă spun tuturor că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, fiecărei persoane descrise mai înainte nu i se va mai da timp. Timpul acela vine foarte curând! Va avea loc foarte curând. În cuvinte omenești este "retribuție", și este iminentă. Dar, indiferent de ce am spus înainte, unor oameni le-a intrat pe-o ureche și le-a ieșit pe cealaltă. Dacă alegeți sau nu să credeți, în acest moment istoric crucial, [decizia voastră] nu este un lucru mărunt. Ați citit Fa. Ce cale alegeți? Ar trebui să vă gândiți și să decideți pentru voi înșivă!

Discipolul: Cum ar trebui să îndrumăm copiii și să le arătăm drumul în cultivarea lor?

Maestrul: Oare ar trebui ca vouă, discipolilor Dafa, să vi se spună cu adevărat ce să faceți? Dacă ei nu pot face încă exercițiile, ar trebui să le citiți Fa și să-i învățați cântecele discipolilor Dafa. Copiii multor discipoli pot recita Hong Yin. Unii dintre ei pot recita multe poezii din el de la o vârstă foarte fragedă. Ei sunt copii cu adevărat buni.

Discipolul: După ce maleficul le-a spălat creierul, anumiți practicanți din China continentală au ajutat maleficul să persecute discipolii Dafa care erau încarcerați, lăsând acei practicanți infirmi. Membrii familiilor victimelor vor să deschidă procese pentru vătămare corporală împotriva lor. Maestre, vă rugăm să ne spuneți cum ar trebui să tratăm acest caz.

Maestrul: Oamenii obișnuiți au desigur propriile lor metode de a rezolva lucrurile când vine vorba despre asta. Dacă cineva a lăsat infirm pe cineva prin persecuție, bineînțeles că partea lezată îl va acuza. În cultivare, este vorba de ființe umane care cultivă, nu zei. Dacă cineva a comis crime printre ființele umane, bineînțeles că va trebui să plătească pentru asta. Dar, pe de altă parte, dacă [acea persoană cu creierul spălat] poate cultiva cu adevărat din nou și poate să cultive sârguincios, este posibil ca multe lucruri să se schimbe. Am spus că totul este aici pentru Fa, iar acest lucru este cel mai important. Dar dacă nu puteți face lucrurile bine și dacă nu puteți atinge standardul, atunci sunteți o persoană obișnuită. Iar, ca persoană obișnuită, trebuie să înfruntați realitățile cu care se confruntă oamenii obișnuiți.

Discipolul: Discipolii din San Diego trimit salutări Maestrului! Maestre, ce ar trebui să facă discipolii Dafa, având în vedere creșterea bruscă a interesului pentru învățarea limbii chineze? Oare dacă lucrăm la predarea limbii chineze, vor fi afectate celelalte proiecte care validează Fa?

Maestrul: Într-adevăr, discipolii Dafa știu că americanii nu au o bună înțelegere a lucrurilor făcute de maleficul PCC. Americanii încă nu înțeleg cultura Partidului, în ciuda faptului că atât de mulți ani au contestat maleficul Partid Comunist. Manualele făcute de maleficul PCC sunt [pline] de cultura Partidului. Dacă oamenii învață chineza folosind manuale din China continentală, nu vor fi transformați în oamenii culturii Partidului ticălos? Discipolii Dafa pot vedea asta foarte clar, astfel că s-au gândit: "Putem face niște manuale și putem să le punem la dispoziția instituțiilor de educație americane?" În acest caz, manualele trebuie aprobate de Departamentul de Educație al Statelor Unite. În caz contrar, ele nu vor fi de folos chiar dacă le creați. Dacă voi credeți că puteți face asta, atunci puteți să-i dați înainte cu acest lucru, iar dacă nu, atunci nu are o importanță prea mare în cazul în care nu se poate face.

Discipolul: Când promovează biletele pentru spectacolele NTDTV, discipolii au adoptat o expresie abreviată, "tui", pentru "promovarea" tichetelor. Dar, în chineză, cuvântul sună similar cu termenul care înseamnă "restituit pentru rambursare" (tui). Oamenii s-au întrebat dacă asta va avea un efect negativ.

Maestrul: Nu există niciun efect negativ. Dar, din moment ce "promovarea" biletelor și "restituirea" biletelor pentru rambursarea banilor au același sunet, ar fi mai bine să schimbăm expresia. Să nu le mai spunem "promovarea biletelor" ci "vânzarea biletelor" (mai) - nu va rezolva asta problema? (Audiența râde) Este adevărat - [ați spune] "promovarea biletelor, promovarea biletelor", și la început nu puteam spune dacă voi "promovați biletele" sau le "restituiți pentru rambursare." " A-i spune "vânzarea biletelor" este destul de bine, corect? (Audiența râde)

Discipolul: Organizațiile media ca Televiziunea New Tang Dynasty și Epoch Times au jucat roluri imense în rectificarea-Fa. Ce se poate face ca organizațiile noastre media să fie independente financiar și să nu mai aibă îngrijorări legate de bani?

Maestrul: Depinde de voi. Am vorbit despre aceste lucruri de multe ori, dar va fi mereu nevoie ca oamenii să facă lucruri precum vizitarea de clienți potențiali și să facă vânzări și marketing. Pentru că sunteți discipoli Dafa, orice vi se cere să faceți - fie că scrieți articole, distribuiți materiale sau ieșiți pe străzi - le puteți face bine. Dar se pare că dacă vi se cere să vizitați potențiali clienți și să faceți vânzări și marketing, nu mai vreți.

Discipolul: În lecturile anterioare, Maestrul spunea întotdeauna despre cultura chineză că este o cultură semi-divină. Astăzi spuneți că este o cultură conferită de divin.

Maestrul: Corect. Ființele divine au dat cultura lor poporului chinez, și ceea ce se manifestă aici este o cultură jumătate umană și jumătate divină. Cele două nu sunt incompatibile. Cultura Chinei este o cultură semi-divină, dar a fost conferită oamenilor de către zei.

Discipolul: Ce tip de atitudine ar trebui să avem noi, practicanții Dafa din străinătate, față de practicanții din China care vor să plece în străinătate? Ar trebui să-i încurajăm să stea în China?

Maestrul: Nu vreau să spun nimic în termeni absoluți când vine vorba despre aceste lucruri. Altfel, pe baza a ceea ce spun astăzi, mulți oameni ar merge la extreme. Discipolii Dafa trebuie să îndeplinească lucrurile pe care ar trebui să le facă! Acest lucru este adevărat indiferent unde s-ar afla. Jurămintele pe care le-ați făcut odată trebuie să fie îndeplinite și ființele pe care trebuie să le salvați trebuie salvate!

Discipolul: Datorită numărului din ce în ce mai mare de proiecte care validează Fa, numărul oamenilor care clarifică faptele în guvernul Statelor Unite a scăzut și multe lucruri progresează încet.

Maestrul: Există o anumită cantitate de resurse financiare, resurse materiale și mână de lucru și mai sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le facem. Acesta fiind cazul, trebuie să vedeți care sunt importante și care nu sunt importante, și trebuie să determinați cum să le echilibrați bine.

Unele guverne într-adevăr nu au făcut bine, și asta datorită faptului că vechile forțe au pus constrângeri enorme asupra guvernelor din diferite țări. De ce este astfel? Este așa pentru că ei știu că discipolii Dafa trebuie să facă atât de multe lucruri în rectificarea-Fa și au de-a face cu provocări atât de mari, iar scopul este de a stabili virtutea măreață a discipolilor Dafa. Dacă un guvern puternic ar spune ceva, sau dacă toate guvernele s-ar opune regimului Partidului ticălos, maleficul PCC s-ar prăbuși peste noapte și persecuția nu ar mai putea continua. În acel caz, nu-i așa că acest mediu care-i testează pe discipolii Dafa n-ar mai exista? Și atunci, ei ar mai putea cultiva? Astfel că piedicile pe care vechile forțe le-au plasat la fiecare dintre diferitele guverne sunt de tipul cel mai puternic. Privind la situația de astăzi, este clar că în curând demonii putrezi ai maleficului Partid nu vor mai putea controla fiecare dintre diferitele guverne. Cu anihilarea masivă a maleficului care are loc acum, abilitatea maleficului de a controla ființele umane se diminuează rapid.

Discipolul: Eu văd că sunt mulți oameni credincioși care vor cu adevărat să cultive, dar credințele lor religioase îi blochează să afle adevărul.

Maestrul: Nu din cauza religiei lor nu pot afla ei adevărul, ci, mai degrabă, se datorează zeităților acelor religii, care interferează și care au un efect negativ. Chiar acum factorii din acea categorie devin din ce în ce mai puțini; din ce în ce mai mulți sunt distruși. Schimbări mari vor apărea treptat. Doar așteptați și veți vedea. (Aplauze)

Discipolul: Discipolii Dafa din Belgia, Long Island din New York, Bay Area din San Francisco, Besançon din Franța, Toronto și Edmonton din Canada, America de Sud, Irlanda, Sri Lanka și Coreea de Sud îi trimit salutări Maestrului!

Maestrul: Vă mulțumesc tuturor! (Aplauze)

Discipolul: (Această întrebare este de la un practicant vestic.) Maestrul spune că în acest moment [noi nu facem] cultivare individuală, ci mai degrabă [ceea ce facem este] salvarea ființelor simțitoare. Aș putea să-l rog pe Maestru să ne explice acest lucru mai în profunzime?

Maestrul: Îmbunătățirea individuală a unei persoane este încă totuși cel mai important lucru. Ce am spus este că în timp ce validați Fa, dintre lucrurile pe care discipolii Dafa trebuie să le facă, cel mai important lucru este salvarea ființelor simțitoare, și aceasta este destul de urgentă acum. Discipolii Dafa, ca întreg, au trecut, în cursul cultivării, prin câteva etape diferite. Înainte de 20 iulie 1999, cel mai important lucru pentru discipolii Dafa era să se îmbunătățească în cultivarea individuală. Orice altceva era nesemnificativ. Pe atunci, mulți practicanți au simțit că, de îndată ce studiau Fa și făceau exercițiile, urcau în cultivare ca o rachetă, zburând în sus. Progresele pe care le făceau în niveluri erau extrem de rapide. Fie că stăteau în picioare sau așezați, ei făceau progrese - voi făceați progrese chiar și când vă plimbați și când luați masa! Acesta era cazul pe atunci, atâta timp cât studiaţi Fa, erați împinși în sus; era imperativ ca discipolii Dafa să fie împinși la locurile lor potrivite într-o perioadă de timp prestabilită. În acest fel, ei au fost capabili să salveze ființele simțitoare când a venit timpul. Și astfel, ei au fost capabili să reziste atunci când vechile forțe au început să scoată la iveală maleficul și când persecuția a început cu adevărat.

Apoi, după 20 iulie 1999 - adică, în timpul persecuției - [întrebarea a fost] dacă puteați deveni un discipol Dafa adevărat, iar în timpul persecuției se va fi văzut dacă erați aur adevărat. [Se punea problema] dacă puteați păși înainte și dacă puteați continua să cultivați sub presiunea maleficului. N-au trecut prin asta multe dintre religii de-a lungul istoriei? Nu era cât se poate de evident? Dar, datorită atașamentului de frică și a altor atașamente, unii oameni nu au putut rezista. Brusc, persoana găsea că aceasta sau acea [parte din Dafa] nu este pe placul său. Dar nu e ca și cum însăși Dafa sau lucrurile pe care le-a făcut Maestrul nu au reușit să îi facă pe plac; ci mai degrabă a început să-i fie frică și a început să inventeze scuze! Persoana nu a îndrăznit să pășească înainte, să citească cartea, să cultive în Fa sau să facă exercițiile.

Chiar acum, rectificarea-Fa și discipolii Dafa s-au împotrivit persecuției, și au făcut asta în timpul validării Fa; și, cu fiecare pas, ei s-au apropiat și mai mult de final. Elementele malefice au fost eliminate până în punctul în care de-abia au mai rămas câteva și presiunea nu mai este atât de mare. Privind la situația de ansamblu, nu se mai pune problema dacă discipolii Dafa pot atinge Desăvârșirea în timpul procesului de maturizare. Cel mai important lucru ce trebuie făcut în prezent este să-și dea seama cum să salveze chiar mai mulți din oamenii lumii! Să salvați toate ființele! Acesta a devenit un efort monumental pentru discipolii Dafa.

În timpul persecuției, maleficul a persecutat nu doar discipolii Dafa, ci de asemenea oamenii lumii! Dacă o persoană are idei sau gânduri greșite despre Dafa, el va fi eliminat imediat ce puternicul curent al rectificării-Fa vine, căci cea căreia i se opune este Fa care a creat întregul univers al viitorului. În acest caz, unde ar putea să se ducă? Dacă nu vrea să intre în viitor, nu poate decât să fie dezintegrat și să înceteze să existe. De aceea este important ca discipolii Dafa să salveze toate ființele.

Discipolul: După ce mulți practicanți chinezi au auzit [ce ați spus despre cultivarea personală], ei nu mai dau prea multă atenție propriei lor cultivări. Așa ar trebui să fie? (Maestrul: Asta înseamnă a merge la extreme, ceea ce este desigur greșit.) N-ar trebui să mergem să salvăm ființe simțitoare cu propria îmbunătățire continuă în cultivarea proprie ca fundament?

Maestrul: Desigur, acesta este cazul. Așa trebuie făcut. Nu poți încetini în propria cultivare. Indiferent de ce faceți, fie clarificarea faptelor sau proiecte pentru validarea Dafa, voi trebuie să puneți cultivarea proprie ca primă prioritate; doar atunci pot lucrurile pe care le faceți să fie mai sacre, căci ești un discipol Dafa și faci lucruri ca un discipol Dafa ce validează Fa. Oamenii obișnuiți pot de asemenea să facă lucrurile pe care discipolii Dafa le fac, dar ei nu pot avea virtutea măreață a discipolilor Dafa. Ei pot doar să primească binecuvântări și virtute și să acumuleze binecuvântări viitoare.

Discipolul: Discipolii Dafa din Irlanda trimit salutări marelui nostru Maestru plin de compasiune! În timpul ultimilor ani, munca de validare a Fa în Irlanda a întâmpinat dificultăți enorme. După mai mult de un an de muncă grea depusă de discipolii Dafa, practic am prins din urmă progresul rectificării-Fa. Maestre, vă rugăm să ne spuneți dacă dificultățile pe care le-am întâlnit au fost datorită lipsei de sârguință a discipolilor sau au fost datorită aranjamentelor vechilor forțe și a persecuției maleficului?

Maestrul: Ambele lucruri au fost factori ce și-au adus contribuția. În ultimii ani, elementele malefice au fost numeroase, iar în această perioadă de timp prezentă, elementele malefice sunt puține și discipolii Dafa au devenit tot mai maturi. Au fost o multitudine de motive. Bineînțeles, lucrul care este de o mai mare importanță este acela de a vă cultiva bine.

Discipolul: Discipolii Dafa din orașul Xinbin, provincia Liaoning, zona Huairou din Beijing, districtul Fengtai din Beijing, provincia Zhejiang, județul Liaoping din orașul Chongqing, orașul Lanzhou din provincia Gansu, orașul Jinchang, județul Gulang, orașul Harbin, orașul Changzhou, zona Tongzhou din Beijing, orașul Jiamusi, Districtul Militar Shanghai, Zona Militară Wuhan, Zona Militară Chengdu, Zona Militară Guangzhou, sistemul aerian China Airlines, provincia Jiangxi, orașul Yuncheng din provincia Shanxi, orașul Zhangjiako, orașul Lechang din provincia Guangdong, orașul Baoding din provincia Hebei, orașul Wuhan și provincia Shanxi trimit salutări Maestrului! (Maestrul: Vă mulțumesc tuturor!) Discipolii Dafa din orașul Fuyang din provincia Anhui, orașul Wuhan din provincia Hubei, orașul Jinzhou, orașul Chaoyang, orașul Shantou și orașul Jieyang din provincia Guangdong, districtul Chaoyang și districtul Haidian din Beijing, orașul Tieling din provincia Liaoning, județul Changding din provincia Fujian, orașul Chengdu din provincia Sichuan, zona Wenjiang din orașul Chengdu, provincia Henan, orașul Huanggang, orașul Heze din provincia Shandong, districtul Yanliang din provincia Shanxi, orașul Zhanjiang, comunitatea de arte și spectacole din Beijing, orașul Benxi din provincia Liaoning, orașul Daqing, orașul Kunshan, Câmpul petrolier Shengli, orașul Dongying, orașul Guangzhou, orașul Baoding din provincia Hebei, orașul Lanzhou din provincia Gansu, provincia Xinjiang, orașul Ankai, orașul Deyang, orașul Mianyang, orașul Santai, orașul Changsha, orașul Chengde din provincia Hebei, zona Xianghe din orașul Chifang, provincia Yunnan, Universitatea Tsinghua, orașul Macheng din provincia Hubei, Institutul de Tehnologie Beijing, orașul Taian, zona Shunxi din Beijing, orașul Chongqing, districtul Yangpu din Shanghai, orașul Shijiazhuang din provincia Hebei și orașul Qingdao trimit salutări Maestrului. (Maestrul: Vă mulțumesc tuturor!)

[Discipolii din] Norvegia, Germania, Austria, Queensland din Australia, Seattle din Statele Unite ale Americii, Canada, orașul Melbourne, Venezuela, Argentina, Peru, Mexic, Chile, Republica Dominicană, Danemarca, Olanda, Indonezia, Republica Cehă, Slovenia, Japonia, Montreal, Suedia, Finlanda, San Diego, Ottawa, Cuba, Boston, Hong Kong, Macau, Australia, Houston, New York, Laos, New Mexico, Malaezia, Noua Zeelandă, Israel, Los Angeles, Franța, Sicilia din Italia, Vietnam, Albany din New York, India, și toți profesorii și elevii de la Școala de Dans Fei Tian trimit salutări Maestrului.

Maestrul: Vă mulțumesc tuturor! (Aplauze)

Discipolul: Copilul meu este la liceu. El studiază Fa, dar nu este tot atât de sârguincios pe cât o făcea când era mai mic. De câte ori se apropie de lucrurile rele din societatea obișnuită, îmi fac griji.

Maestrul: Da, când copiii erau la o vârstă la care discipolii Dafa puteau avea grijă de ei, lucrurile erau excelente. I-ați învățat pe copii să memoreze Fa și să facă exercițiile în fiecare zi. Imediat ce copiii încep școala, totuși, lucrurile se schimbă. Impactul pe care societatea îl are asupra copiilor este cu adevărat imens. Are de-a face cu moralitatea întregii societăți care alunecă în jos. Copiii nu au nicio modalitate de a-i rezista. De îndată ce intră în societate, ei intră într-o mare cuvă cu vopsea. Dacă îi puteți îndemna pe copii să studieze Fa și să facă exercițiile așa cum făceați înainte, va fi mai greu pentru ei să alunece în jos împreună cu societatea. Mulți discipoli Dafa tineri au plecat în cealaltă direcție și au devenit destul de răi odată ce au crescut, și acesta este motivul.

Discipolul: Maestre, vă rugăm să vorbiți despre cum să echilibrăm cerințele de a face un singur proiect mai bine față de a ne lansa în mai multe proiecte.

Maestrul: Asta depinde de cum coordonați lucrurile între voi. Cum le echilibrați depinde de voi. Cantitatea de energie pe care o persoană trebuie să o depună într-un proiect pentru a-l face bine trebuie să fie considerabilă. Dacă sunt începute proiecte noi peste cele [pe care le aveți deja], cu siguranță că timpul va fi încărcat. Acesta este cazul de obicei. Cum ar trebui să vă ocupați de aceste lucruri? Mulți dintre discipolii noștri Dafa au responsabilități în multiple proiecte și lucrurile sunt într-adevăr destul de dificile. Maestrul știe de încercările voastre. În viitor, voi spune discipolilor Dafa din China continentală despre aceste încercări cu care v-ați confruntat și le voi face cunoscut cum voi, în aceste circumstanțe dificile, ați validat Fa și ați temperat persecuția lor de către malefic.

Discipolul: Discipolii Dafa au reușit să facă multe lucruri cu puține resurse umane, dar rezultatele unor proiecte au fost mai puțin decât ideale. Simt că anumite proiecte necesită ca noi să devenim mai profesioniști și doar atunci [proiectele] vor putea să avanseze.

Maestrul: Așa e. [Lucrul la care te-ai referit] este ca și în cazul spectacolului de Anul Nou. De câțiva ani, discipolii noștri Dafa au depus mult efort în asta, dar efectul a fost limitat deoarece nivelul de profesionalism era sub nivelul cerut. Odată ce a devenit de calibru profesional, a fost o cu totul altă poveste.

Discipolul: Serialul "Dizolvând cultura PCC", publicat de Dajiyuan, furnizează o analiză completă a culturii Partidului, dar nu dă niciun răspuns clar [la problemă]. Răspunsul va fi furnizat de discipolii Dafa pe măsură ce validează Fa?

Maestrul: Răspunsul se află în cei cinci mii de ani de civilizație chineză. Cei cinci mii de ani de cultură chineză sunt cultura umană adevărată și legitimă. Acesta este răspunsul.

Discipolul: Maestre, ne puteți vorbi despre semnificația Expoziției de Artă Adevăr-Compasiune-Toleranță în rectificarea-Fa?

Maestrul: Voi știți cu toții că mai multe lucruri joacă roluri principale de avangardă în societate pentru a o îndrepta pe o pantă descendentă. Unul [dintre aceste lucruri] sunt lucrările în artele spectacolului create [recent] și altul sunt lucrările create [recent] în artele plastice. Acestea sunt cele care au impactul cel mai direct și care au cea mai mare influență asupra minților și conștiințelor oamenilor precum și asupra organelor lor de simț. Ele influențează direct și conduc la schimbări în standardele morale ale oamenilor și corup ființele umane cel mai repede și în modul cel mai direct. De aceea, formele pe care le ia arta modernistă, cultura modernistă și spectacolele moderniste joacă un rol de avangardă. Omenirea a respins forma de creație adevărată, legitimă, pe care zeii au conferit-o oamenilor, și au creat unele lucruri care sunt moderniste și puternic îmbibate de natură demonică, negând ceea ce zeii au dat omului și făcând formele adevărate ale creației artistice conferite de zei fără valoare.

Discipolii Dafa știu despre cultura umană că a fost conferită omului de către zei, și faptul că lipsa credinței în zei este motivul fundamental pentru care moralitatea oamenilor se duce în jos. De aceea, discipolii Dafa nu pot privi lucrurile cu standardul moral coborât ale ființelor umane. Ceea ce creează discipolii Dafa trebuie să fie lucruri care readuc ceea ce zeii au conferit oamenilor. În acest caz, ceea ce faceți în sine oprește și înăbușă elementele corupte și joacă un rol principal în restaurarea lucrurilor la starea lor originală. Asta este sigur, astfel că arta expusă arată persecuția și în același timp aduce oamenii înapoi [la starea de drept] prin metodele folosite în crearea lucrărilor; ea le permite să se întoarcă la modul [de a fi] al ființelor umane și ajută oamenii să se întoarcă și să se ducă înapoi.

Când ființele umane resping metodele de creație ale artei pe care zeii le-au predat cândva oamenilor, cea mai mare problemă este că oamenii pun pe primul plan propria gândire și propriile idei despre crearea artei, și au abandonat indicațiile pe care zeii le-au predat omului: să evoce lucrurile cu acuratețe. Când este creată arta, evocarea obiectelor cu acuratețe este pe primul plan și asta nu poate fi schimbată. Motivul este că aceasta a fost conferită prin puterea divină și este standardul prin care este verificat nivelul de măiestrie tehnică a artistului. Odată schimbate, lucrurile devin haotice și lipsite de principiu, și acesta este motivul din spatele aparenței lucrurilor moderniste. Când omul, în creațiile lui artistice, nu reușește să pună cel mai mult preț pe autenticitate prin ilustrarea lucrurilor cu acuratețe, ceea ce creează sunt doar mâzgălituri, nu artă. Din moment ce ființele umane nu mai sunt la standard și standardul lor moral a fost corupt, când sunt lipsite de gânduri drepte, zeii renunță la ele. Atunci, calea [urmată de ființele umane] devine chiar şi mai fără rost și chiar mai periculoasă.

Discipolul: În timpul interviurilor, niște avocați renumiți, activiști ai drepturilor omului și oameni obișnuiți din China continentală ne-au cerut în mod repetat să trimitem salutările lor Maestrului. Ei cred că discipolii Dafa sunt singura speranță pentru viitorul Chinei.

Maestrul: Nu este greșit să spui asta, dar discipolii Dafa nu sunt interesați de puterea politică a oamenilor obișnuiți și nici nu se vor implica în afaceri obișnuite. Noi doar ne opunem persecuției și salvăm oameni. Nu este greșit ca ființele umane să dea multă importanță puterii politice omenești, și este important pentru societate ce tip de entitate politică va guverna în viitor. Discipolii Dafa sunt cultivatori. Dezintegrarea maleficului PCC este singura și cea mai fundamentală cale de a termina persecuția, iar expunerea crimelor ticălosului PCC este făcută pentru a salva toate viețile care au fost otrăvite de el. Totul din cele Trei Tărâmuri a fost pregătit pentru cultivarea discipolilor Dafa și salvarea ființelor de astăzi, iar treburile discipolilor Dafa sunt cele mai importante. În viitor, când Fa rectifică lumea umană, o nouă stare a lucrurilor va apărea pentru omenire. Cu alte cuvinte, ce se va întâmpla în viitor aparține viitorului. De aceea discipolii Dafa ar trebui să se concentreze doar pe ceea ce trebuie să facă. În viitorul apropiat, zeii se vor arăta omenirii, și tot ceea ce nu cred ființele umane va apărea în fața oamenilor care rămân, iar omenirea se va întoarce pe calea pe care este cu adevărat menită să o urmeze.

Discipolul: Discipolilor Dafa din Macheng, provincia Hubei, le lipsește Maestrul foarte mult. M-au rugat să vă trimit salutările lor. (Maestrul: Le mulțumesc discipolilor Dafa din Macheng.) Ieri am citit pe website-ul Minghui că discipolii din China continentală urmăresc transmisiile postului de radio Minghui și fac exercițiile sincronizat în toată China, iar rezultatele au fost destul de bune. Ce ar trebui să facă discipolii Dafa din afara Chinei?

Maestrul: Asta ar trebui să fie un lucru bun. Încă îl mai observ și vreau să văd cum ies lucrurile în cele din urmă.

Discipolul: De curând, am găzduit câteva persoane din China continentală care își spun discipoli Dafa și am privit cum vechile forțe profită de omisiunile acestor practicanți. Ei sunt chiar din aceeași regiune și afirmă că au venit în Statele Unite ale Americii pentru a-l asista pe Maestru în rectificarea-Fa. Dar, din interacțiunile mele cu ei, am văzut că ei nu fac cu adevărat lucrurile pe care discipolii Dafa ar trebui să le facă. În afara faptului că erau preocupați de lucrurile legate de imigrarea lor sau de locuri de muncă și altele asemenea, stările lor de cultivare nu sunt bune.

Maestrul: Corect. Nu vreau să spun nimic acum și nu vreau să trag nicio concluzie încă, deoarece orice spun va crea dificultăți în cultivarea lor. Dacă o persoană poate reuși nu este determinat doar de faptul că ea cultivă sau nu, ci și de faptul dacă acea viață este capabilă să fie salvată. Oricare ar fi cazul, indiferent dacă ei au părăsit China sau sunt tot acolo, trebuie să se comporte ca niște discipoli Dafa adevărați. Altminteri nu este nicio diferență unde se află.

Discipolul: Cu toate că toți membrii familiei mele sunt discipoli Dafa, de o lungă perioadă de timp noi încă n-am putut rezolva anumite conflicte. Mă simt atât de dezorientat și îndurerat de asta.

Maestrul: Când discipolii Dafa încep să cultive, conflictele ies la suprafață, cu siguranță. Dacă voi toți nu puteți să căutați în interior, atunci, indiferent dacă aparțineți aceleiași familii sau sunteți doar colegi practicanți, conflictele vor deveni din ce în ce mai mari, iar voi încă nu veți putea să treceți testele chiar dacă timpul este prelungit. Atunci, cum puteți rezolva asta? Cu toții trebuie să căutați în interior. Dacă o persoană este capabilă să preia conducerea în această privință, va face ca lucrurile să se relaxeze. Dacă sunteți capabili cu toții să faceți astfel, lucrurile se vor rezolva.

Ce fel de atitudine au invariabil mulți discipoli Dafa față de membrii familiei lor? "Ei sunt membrii familiei mele, astfel că, atunci când vine vorba de lucruri care ar fi bune pentru ei, ceea ce zic eu e bine. Voi avea grijă de câteva lucruri pentru ei din moment ce, la urma urmei, vreau tot ce-i mai bun pentru ei." Lucrurile nu funcționează în acest fel. Odată ce începeți cultivarea, sunteți colegi practicanți și fiecare dintre voi trebuie să se întoarcă în propriul său regat ceresc. Oricine a cultivat bine va fi capabil să se reîntoarcă și nimeni nu poate cultiva în numele altcuiva. Printre oamenii obișnuiți s-ar putea ca, odată ce cineva devine un oficial de rang înalt, familia lui să beneficieze împreună cu el. Asta se poate întâmpla, căci acelea sunt chestiuni umane obișnuite. Dar lucrurile nu stau astfel când vine vorba de lucruri ce transcend chestiunile umane obișnuite. Cine cultivă va beneficia, și dacă o persoană nu cultivă, nu va beneficia - nimeni nu poate cultiva în locul altcuiva. Acesta fiind cazul, voi trebuie să luați în serios problemele și conflictele care apar printre voi. Nu vă puteți comporta ca oamenii obișnuiți, care fac orice vor. Dacă poţi cu adevărat să îi priveşti pe membrii familiei tale ca pe discipoli Dafa și colegi practicanți când vine vorba de gestionarea problemelor în cultivare, sunt sigur că vei fi capabil să rezolvi conflictele.

Discipolul: Discipolii Dafa din China continentală au făcut multe talismane cu imaginile lui Buddha Shakyamuni, Bodhisattva Guanyin și alții ca ei. După ce Maestrul a publicat articolul "Dezintegrând complet toate zeitățile din cele Trei Tărâmuri care s-au amestecat și au jucat un rol în interferența împotriva rectificării-Fa", unii discipoli au ajuns la concluzia că nu este potrivit să folosești imaginile acelor zeități pe talismane. Maestre, vă rugăm să ne îndrumați în această problemă.

Maestrul: Bineînțeles că nu este potrivit. Motivul pentru care acelea au funcționat înainte pentru ființele umane era pentru că Maestrul le făcea să funcţioneze, pe baza faptului că voi salvați oameni. Dar nu a fost un lucru potrivit ca voi să faceți asta. Discipolii Dafa trebuie să valideze Dafa, deci cum puteți să mergeți și să validați alți zei? Când se ajunge la asta, de cine sunt salvați acei oameni, atunci? Nu este asta o problemă majoră? Oare nu înseamnă asta a conduce oamenii să creadă în zeități care ele însele mai trebuie încă să-și stabilească poziția faţă de Dafa în timpul rectificării-Fa? Dacă [acele zeități] mai pot rămâne sau nu, depinde de acțiunile lor. Acele talismane, ele însele nu au niciun efect - Maestrul le face să funcționeze. Validarea Fa este sarcina discipolilor Dafa și în niciun caz sarcina acelor zeități. Trebuie să fiți clari în această privință.

Discipolul: Am văzut mulți colegi practicanți care de curând au trecut prin încercări ce au de-a face cu emoția (qing).

Maestrul: Da, este adevărat. Maleficul PCC vrea să împingă societatea umană către distrugere, și aceasta este metoda pe care o folosește. Delapidarea, corupția și altele ca acestea nu contează prea mult. Să privim asta dintr-un alt unghi. Să spunem că o persoană este implicată în delapidare și mită, iar banii pe care-i delapidează aparțin PCC. Dacă PCC este slăbit datorită corupției sale, atunci de fapt a făcut ceva bun. (Audiența râde, aplaudă) Astfel că asta nu este o problemă. Cea mai mare problemă este că maleficul PCC distruge moralitatea oamenilor. PCC știe că Falun Gong predă Adevăr, Compasiune, Toleranță și învață oamenii să fie buni, astfel că el în schimb învață oamenii să fie răi, în special în termeni de relații cu membri de sex opus. Știți cât de adânc s-a scufundat societatea chineză? Este teribil de depravată - o societate care a devenit complet depravată. O tânără pură, o fată inocentă se găsește cu greu în zilele noastre. De ce s-a ajuns atât de rău? Nu vrea oare [PCC] doar să distrugă oamenii? Oare discipolii Dafa nu vor să cultive până la sinele lor adevărat? De ce nu sunteţi atenţi la voi înșivă când vine vorba de asta? Vreți să deveniți depravați odată cu societatea, împreună cu maleficul PCC? Nu este acesta un lucru grav? Privind la lucruri din acest punct de vedere, mai sunt oamenii din China continentală într-o stare umană? Nu este ceva serios?! Discipolii Dafa trebuie să întrerupă și să oprească decăderea lumii! Este vorba de a nu lăsa omenirea să se ducă în jos, atunci de ce voi înșivă nu reușiți de atâta timp să ieșiți din asta? Trebuie neapărat să acordați atenție acestui lucru!

Discipolii Dafa n-ar trebui, în nicio circumstanță, să mai aibă probleme în această privință. Nu vreau să văd că mai faceți acest gen de greșeli. Elevilor și elevelor din trupa de artă în mod normal nu le este permis să se amestece întâmplător. De asemenea, pentru că sunt atât de tineri, le este strict interzis să meargă la întâlniri. Ceilalți discipoli Dafa trebuie să acorde atenție acelorași probleme. Dacă acest gen de probleme se întâmplă în academia noastră, oricine este implicat va fi trimis acasă fără excepție, cu siguranță. Când înşiși discipolii Dafa nu pot face bine, ei nu pot salva ființe simțitoare. Dacă tu însuți nu reușești să faci bine, cum poți salva ființe simțitoare? Când gândurile pe care le proiectezi nu sunt drepte, cum ai putea face acea sarcină bine? Atunci, este același lucru cu a asista maleficul.

Discipolul: A trecut mai puțin de un an de când am obținut Fa. Am încercat în mod constant și din greu să fac cele trei lucruri bine și să țin pasul cu enormul curent al rectificării-Fa. Ce sugestii ați avea pentru discipolii care au obținut Fa de curând?

Maestrul: Aceasta este o întrebare grozavă. Acelor discipoli Dafa care tocmai au obținut Fa, le-aș spune că sunteți atât de norocoși. Știți voi la ce fel de grup v-ați alăturat? Acești cultivatori au ajuns până în ziua de azi după ce au trecut prin cele mai dure teste. Bineînțeles, această persecuție nu s-a terminat încă, dar maleficul nu mai este atât de abundent sau agresiv, și presiunea nu mai este atât de mare. Totuși, doar pentru că ați intrat [în Dafa] de curând, standardul de cultivare nu va fi mai coborât pentru voi. Astfel că în cultivare trebuie să încercați din greu să faceți cele trei lucruri pe care discipolii Dafa ar trebui să le facă bine, și în același timp să salvați ființe simțitoare și să îndepliniți rolurile pe care discipolii Dafa le au. Pentru a face bine aceste lucruri, trebuie să studiați Fa bine. Fă eforturi mari în studiul Fa și vei putea să ții pasul cu progresul rectificării-Fa și vei deveni într-o manieră impresionantă un discipol Dafa care corespunde acestui nume și este din perioada de rectificare-Fa.

Asta e tot pentru astăzi. (Aplauze)

Maestrul este cu adevărat fericit să vă vadă (aplauze călduroase), în special astăzi. (Aplauze) Discipoli Dafa care aţi reușit în timpul acestei persecuții: sunteți cu adevărat remarcabili. (Aplauze) Veți primi toată onoarea și gloria pe care discipolii Dafa trebuie să o aibă în viitor. (Aplauze) Ați reușit în cea mai epuizantă, dificilă perioadă de timp. Cred că discipolii Dafa ar trebui, în timpul limitat care le-a mai rămas până la sfârșit, să-și ducă la îndeplinire misiunile lor istorice chiar mai bine și mai splendid! (Aplauze lungi)


1. Nota traducătorului: înseamnă "eliminați-l" sau "este eliminat"

2. Nota traducătorului: în contextul acestei discuții se referă la sentimentul subtil transmis prin forma exterioară.

[Nota traducătorului: A fost tradus din limba engleză folosind ca referință traducera
//en.minghui.org/html/articles/2007/4/22/84823.html
Data ultimei actualizări a traducerii este de 2017-10-28.]