Predând Fa în Canada, 2006

Predând Fa în Canada, 2006

Voi toți ați muncit din greu. (Discipolii aplaudă cu entuziasm și răspund în unison: "Salutări, Maestre! Maestrul a muncit din greu!")

Aceste conferințe ale Legii pe scară largă sunt mari evenimente pentru discipolii Dafa, din afara Chinei continentale. Mulți studenți noi și studenți de departe participă la fiecare conferință pe scară largă a Legii, așa că pe lângă celelalte activități ținute la fiecare conferință a Legii, conferința ar trebui să aibă cu adevărat un impact real asupra [cultivării] voastre și să vă ajute să vă elevați cultivarea. În acest mod, călătoria va merita să fie făcută pentru aceia dintre voi care sunt studenți noi și pentru aceia care vin de departe. Așa că, conferințele Fa ale discipolilor Dafa nu sunt simple formalități care trebuie efectuate în fiecare an, ci mai degrabă ele se țin pentru binele cultivării adevărate, trăite. Ele sunt de asemenea un cadru pe care vi l-am dat, unicul cadru în care discipolii Dafa se pot întruni și învăța unul de la celălalt prin discuții pe scară largă. Așa că voi trebuie să aveți grijă ca scopul să fie cu adevărat îndeplinit și să le faceți să vă conducă cu adevărat la îmbunătățirea în cultivare. Numai atunci este o conferință semnificativă.

Voi știți, că până acum discipolii Dafa sunt foarte clari asupra acestei abordări a cultivării [pe care o avem] astăzi. Eu cred că aceia din publicul de aici sunt în mare măsură capabili să facă față cerințelor privind modul de cultivare al discipolilor Dafa. Forma de cultivare în Dafa este una în care cultivarea este făcută printre oameni obișnuiți, și care a stabilit pentru prima oară vreodată o formă în care oamenii cultivă în societatea obișnuită. Această abordare a fost stabilită din prima zi în care am început să împart Legea. Niciodată nu a existat [ceva asemănător] înainte, din antichitate și până în prezent.

Atunci când predau Legea, eu trebuie să încep cu lucrurile de nivel mai scăzut și să-mi croiesc drumul în sus. Eu încep de la lucrurile fundamentale, ceea ce o face să fie pe înțelesul unui număr mai mare de oameni. De aceea la început nu am predat lucruri la un nivel înalt. Întreaga creație a celor Trei Tărâmuri a existat, de fapt, în scopul răspândirii de astăzi a Dafa. Cele Trei Tărâmuri nu au existat în cosmosul trecut și omenirea nu a existat. Omenirea a fost creată de zei. Acesta este un adevăr absolut. De ce au venit viețile extraterestre atât de des pe pământ? Ele au avut multe motive. Și pe lângă acestea, ele sunt fascinate de corpul uman, în care ele au văzut atâtea lucruri pe care nu le-au mai văzut niciodată până atunci. Motivul este că, în cosmosul din trecut, acest mediu – adică, aceste dimensiuni în care există acum cele Trei Tărâmuri – a fost locuit de o varietate de creaturi de condiție joasă, incluzându-le pe acelea la care ne referim noi astăzi ca extratereștrii. Ele sunt de fapt creaturi de condiție joasă care au câștigat o oarecare experiență tehnologică. [Dar atunci] deodată acest corp cosmic a trecut prin schimbări enorme, iar ființele umane au luat ființă odată cu crearea lumii; o ființă ca omul a început să existe. Acele creaturi [extraterestre] gândesc privind din punctul lor de vedere tehnologic, că, compoziția corpului uman, întreaga concepție și funcționare a corpului uman este pur și simplu atât de perfectă. Desigur, de ce este așa? Deoarece a fost creat de zei. În comparație cu acele creaturi simple, acele ființe de condiție joasă care au locuit în această dimensiune odată, corpul omenesc este ceva complet diferit.

Omul a fost creat de zei, deci el are înfățișarea unui zeu și chiar o structură internă ca cea a zeilor; numai că lui îi lipsește capacitatea de a face lucrurile la fel ca zeii. De asemenea, această dimensiune face ca viețile să fie incapabile să vadă adevărata imagine a lucrurilor, și le ține pe creaturile din această dimensiune, într-un mediu, care a fost stabilit dinainte și creat în mod special; este un loc alcătuit dintr-o multitudine de zei care asigură existența ființelor umane. Acest mediu le face pe ființele umane din această dimensiune capabile să vadă numai obiecte din această dimensiune și nu obiecte dincolo de această dimensiune și nici măcar obiectele care există în această dimensiune într-o manieră specială – deși există un număr mic de oameni cu o bază fundamentală bună care pot vedea sau veni în contact cu astfel de lucruri. Aceasta a susținut credința majorității oamenilor că omul este singura formă de viață din univers, și ei chiar cred că, condițiile pentru existența vieții de aici sunt singurele necesare pentru existența vieții pentru oricare lucru însuflețit din întregul univers. Drept rezultat, omenirea s-a izolat pe sine și mai mult. Deci indiferent cum se ocupă omenirea de cercetarea lucrurilor sau cum încearcă să le înțeleagă, ea nu poate vedea adevărata imagine a universului. Această stare de a fi este de fapt normală, fiind o limitare stabilită de zei. Omul trebuia să trăiască la acest nivel și într-un tărâm ca acesta. Cu alte cuvinte, oamenii nu vor ajunge niciodată la adevărata înfățișare a universului dacă ei folosesc doar mijloace umane ca s-o sondeze, orișicât ar încerca. Aceasta este de asemenea ceva stabilit de zei.

Deci care era scopul tuturor acestora? Era pentru a le ține pe ființele umane în acea stare – o stare stabilă – înainte ca Dafa să fie împărțită și pentru a o menține până în ziua în care Dafa urma să fie predată. De aceea toate evenimentele care au avut loc în istoria lumii, pe parcursul diferitelor perioade istorice, și datând de la crearea celor Trei Tărâmuri și a omenirii – incluzând starea timpurie a lucrurilor după prima apariție a omului și tot drumul ascendent prin ceea ce s-a petrecut de-a lungul ultimelor câteva mii de ani după ce a apărut cultura obișnuită a omului, de exemplu, toate persoanele renumite și evenimentele majore din istorie – erau menite de fapt să întemeieze o cultură, moduri de gândire, și concepte umane și valori astfel încât oamenii să poată recunoaște Fa și adevărata cultură a cultivării în ziua în care Dafa era predată. Dacă toate acestea nu ar fi fost întemeiate în istorie, discipolii Dafa care stau astăzi aici ar fi într-un stadiu primitiv, unul similar celui în care erau ființele omenești imediat după ce au fost create de zei, și ei nu ar fi putut înțelege nimic. Dacă aceasta ar fi situația, ar fi imposibil să fie predată Fa, și ar fi imposibil pentru oameni să înțeleagă Fa. "Ce este cultivarea?" – ei nu ar avea nici o idee. Pusă în termenii cei mai simplii, ar fi similară cu situația în care oamenii de astăzi nu ar avea nici o cultură. Cum ar fi putut, atunci, fi predată această Fa astăzi? Nu ar fi existat nici o cale. Deci toate acele lucruri, din timpuri străvechi și până astăzi, au avut loc pentru unicul scop de a întemeia cultura necesară pentru răspândirea Dafa.

Eu am făcut asta în două etape. Prima implică rectificarea Fa, iar discipolii Dafa care au reușit prin cultivarea din perioada rectificării Fa sunt discipolii din perioada de rectificare a Fa. Vor fi mai mulți în viitor, adică, cultivatorii perioadei în care Fa rectifică lumea umană, următoarea etapă. La acel punct întregul cosmos, cu excepția omenirii, va fi fost trecut prin rectificarea Fa. Am vorbit deseori despre interferența în rectificarea Fa din partea elementelor vechiului cosmos, vechile forțe, și marea varietate de ființe rele de la niveluri înalte. La acea vreme nici unul din acele lucruri nu va exista, cu excepția acelora de nivel coborât și care vor fi lăsate în scopul de a-i ajuta pe cultivatorii viitorului să se îmbunătățească. Cum va fi rectificarea Fa a lumii umane atunci când nu va mai exista nici o interferență din partea vechilor factori de nivel înalt? Gândiți-vă la asta, cu nici o rezistență din partea acelor elemente puternice ale vechilor forțe de nivel înalt și dat fiind că ființele omenești sunt din start foarte slabe și ființele din dimensiunile mai joase ale universului și ființele din dimensiunile celor Trei Tărâmuri nu au nici o capacitate majoră, la vremea rectificării Fa a lumii umane situația va fi diferită, cu siguranță. Chiar acum oamenii se întreabă: Ce se va întâmpla atunci când partidul ticălos nu va mai fi? Cum vor fi lucrurile atunci? Cum va fi viitorul guvern al Chinei? Nu este nevoie să vă gândiți sau să faceți ceva în această privință. Desigur, pe când voi validați Fa și clarificați adevărul, voi puteți deduce lucrurile prin înțelegerea voastră curentă. Nu este nici o problemă în a face asta, deoarece este în regulă să deduceți lucruri pe baza logicii și înțelegerii normale pe care o are o persoană. Dar în privința a ceea ce se va întâmpla cu adevărat, aceea nu depinde de ființele umane, și nu va semăna cu modul în care și-o imaginează oamenii acum. La acea vreme societatea umană se va fi schimbat în totalitate, starea lucrurilor se va fi schimbat în întregime, și structura societății va fi cu totul schimbată.

Deci în timpul acestei perioade, în special deoarece aceasta este perioada în care discipolii Dafa validează Fa în timp ce are loc rectificarea Fa, cerințele pentru acest grup de cultivatori sunt în mod special ridicate. Deoarece acești cultivatori sunt aici pe când se produce rectificarea Fa, ei duc pe umeri o mulțime și responsabilitățile lor sunt mărețe. Indiferent câte Corpuri ale Legii are Maestrul sau cât de enormă este puterea sa în cosmos, corpul său principal este [până la urmă] printre straturi de compartimentare ale vechiului cosmos, și conduce totul în rectificarea Fa din această lume. Omenirea și cele Trei Tărâmuri au fost create în primul rând pentru nevoile rectificării Fa, și corpul principal al Maestrului este aici, astfel că punctul focal al interferenței maleficului în rectificarea Fa este de asemenea aici. Discipolii Dafa validează Fa, păzesc Fa, și în același timp se cultivă aici, deci responsabilitățile lor sunt cu siguranță enorme; și ei trebuie de asemenea să salveze ființele simțitoare aici, și această responsabilitate este în același mod spectaculoasă pentru discipolii Dafa. Aceasta îi face pe discipolii Dafa ai perioadei de rectificare Fa cu atât mai extraordinari.

Cum am spus, deși au existat în istorie forme de cultivare de diferite tipuri, acelea pur și simplu întemeiau o cultură. Ce este cultivare? Numai ceea ce [aveți voi aici] astăzi este adevărata cultivare a ființelor umane. (Aplauze) Numai acest format de astăzi este recunoscut de către toți zeii din cosmos drept cultivare adevărată. (Aplauze) Toate acele lucruri din trecut întemeiau o cultură. Nici o ființă umană care a intrat în cele Trei Tărâmuri nu a mai reușit să iasă. Nici o ființă care a venit în această lume umană din universul mai mare nu a reușit să se întoarcă în ceruri – nu s-a întâmplat niciodată. În pofida tuturor discuțiilor despre cultivare care au avut loc, nimeni nu a reușit vreodată aceasta. Și deși ei au vorbit mult despre înălțarea la ceruri, nimeni nu a reușit să ajungă acolo sus. Voi știți despre sufletul secundar. Au existat suflete secundare care s-au înălțat la ceruri după ce au folosit corpul uman ca un vehicul pentru cultivare. După ce folosea o ființă umană drept vehicul, sufletul secundar își asuma o înfățișare umană, și de aceea unii oameni au văzut-o pe persoana aceasta sau aceea înălțându-se la ceruri prin intermediul unei metode de cultivare trecute. Ei ar putea spune că acea persoană a fost văzută înălțându-se la ceruri la moartea sa, dar cel care s-a înălțat la ceruri nu era sufletul principal al persoanei, nici acea persoană cu adevărat. Așa că nici una din ființele care au venit în cele Trei Tărâmuri nu au reușit să se întoarcă înapoi. Acelea care au reușit erau toate suflete secundare, și ceea ce a ajuns corpul principal nu era ceva pe care sufletul secundar să-l considere vreodată important. Ființele umane nu au fost considerate importante de nici unii dintre zei.

Am mai spus înainte că zeii au fost de asemenea creați și consacrați în diferite perioade de timp. Zeii care puteau să ajungă aproape de acest loc nu erau lămuriți asupra adevăratei imagini a cosmosului și chiar asupra istoriei celor Trei Tărâmuri și a motivelor existenței acestora. Și îndeosebi, acei zei care pot interacționa cu ființele umane sunt de nivel coborât și nu erau deloc lămuriți asupra acestor lucruri. Ei nici măcar nu știau de ce existau ființele umane și de aceea ființele umane nu erau deloc importante pentru ei. În trecut, pe când eu predam Dafa, mulți zei spuneau: "Tu predai Dafa chiar atunci când ființele umane au degenerat până într-atât, și tu chiar le predai lor o Fa atât de măreață". Cum puteau ei să știe adevărata semnificație a existenței omului? Desigur, acum ei o înțeleg și toți știu. Cum rectificarea Fa progresează pas cu pas și adevărul este înfățișat fără încetare, unii zei care au jucat un rol negativ au ajuns să-și înțeleagă greșelile și treptat au văzut adevărul și au devenit astfel clari. Dar cea mai fundamentală chestiune, care este faptul că vechile forțe urmează să fie în totalitate negate la un nivel fundamental, este ceva pe care ei încă nu-l pot accepta definitiv și în totalitate. Ei nu pot încă să vadă acest adevăr. Când lucrurile ajung în faza finală și ei văd adevărul, va fi prea târziu și aceasta va însemna dezastru pentru ei.

Deoarece aceasta urmează să fie făcută în două etape, deși societatea umană este destul de indiferentă la vederea persecuției discipolilor Dafa, și felul în care sunt lucrurile în societatea umană sugerează că nu există nici un impact major asupra societății obișnuite – totuși toate profesiile merg cu precizia unui ceasornic, și această mașinărie care este societatea umană continuă încă să funcționeze normal – aceasta din cauză că lucrurile legate de ființele umane nu urmează a fi înfăptuite până la vremea în care Fa rectifică lumea umană. Chiar acum eu nu am făcut nimic de fapt în privința ființelor umane, și pe când voi salvați oamenii lumii nu faceți nimic mai mult decât să treziți și să încurajați conștiințele oamenilor și bunătatea lor înnăscută. În timp ce persecută discipolii Dafa, maleficul, pentru a putea avea un mod de justificare al persecuției discipolilor Dafa a vrut ca toți oamenii lumii să se opună discipolilor Dafa și Marii Legi și să nu lase nici un punct de sprijin pentru discipolii Dafa în lume. Așa că el a hrănit societatea umană cu minciuni viclene și a folosit toate mijloacele de propagandă ale Chinei pentru a cauza un tumult, încercând în van să facă întreaga lume să-i creadă minciunile și să i se alăture în persecutarea discipolilor Dafa. Acesta fiind cazul, o mulțime de ființe simțitoare care nu au știut adevărul, mulți dintre oamenii lumii, au fost otrăviți. Deci ceea ce spune aceasta este că scopul discipolilor Dafa în clarificarea adevărului în timpul acestei perioade este de a salva oameni și de a elimina otrăvirea oamenilor de către acele vechi elemente și de către spectrele malefice ale partidului ticălos. Motivul este [faptul că] vechile forțe urmează a fi eliminate în timpul rectificării Fa, partidul ticălos și spectrele malefice vor fi și ele cu siguranță eliminate în același mod, iar toți cei care au contribuit în ceea ce fac ei vor fi eliminați. Aceasta este o lege stabilită în rectificarea Fa și trebuie să fie înfăptuită în acest mod. Dacă noi nu mergem și nu salvăm pe cineva ca acela, el sau ea vor fi eliminați de istorie împreună cu maleficul.

Când o viață este eliminată cu adevărat este înfricoșător. Tipul de moarte vizibil oamenilor nu este înfricoșător, deoarece aceea nu este moartea adevăratului sine al persoanei. Când un om moare el leapădă numai un înveliș care este făcut din [lucruri din] dimensiunea materială cea mai de suprafață, ca și dezbrăcarea de un articol de îmbrăcăminte, în timp ce adevărata viață a reintrat în ciclul reîncarnării. Desigur, unii cultivatori din trecut care au cultivat bine au avut unul din sufletele lor secundare ridicat și îndepărtate la sfârșitul vieții lor, dar acela nu a fost persoana însăși. Aceasta este ceva ce se petrece după ce o persoană moare. Numai cultivarea întemeiată de Dafa poate aduce cu adevărat unei persoane succes. Din toată istoria nimeni nu a știut de ce a venit omul aici și care este locul omului în lume. Și tocmai deoarece acestea sunt mistere, nici un zeu nu a știut răspunsurile – situație care a asigurat în mod efectiv stabilitatea omenirii, stabilitatea celor Trei Tărâmuri și siguranța ființelor umane.

Aceste mistere sunt acum dezvăluite în mod treptat și zeii și ființele din ceruri înțeleg și află și ei treptat adevărul. Răspunsul la întrebări de genul: "De ce a fost predată Dafa? De ce a fost predată omenirii o Fa atât de enormă? De ce sunt ființele umane atât de favorizate de soartă?" [le devin clare]. Acei zei obișnuiau să-mi spună deseori: "Numai ființele umane sunt importante pentru tine". Ei sugerau: "Noi nu suntem importanți pentru tine. În rectificarea Fa tu ești atât de strict cu noi, și totuși atât de îngăduitor cu ființele umane." Acum ei nu mai spun asta. Nimeni nu mai spune asta. Cu alte cuvinte, cele Trei Tărâmuri, lumea umană și omenirea – toate aceste lucruri afectează întregul cosmos și sunt legate de salvarea a nelimitate, nenumărate ființe din întregul cosmos. Printre ele se află nelimitate, nenumărate ființe de nivel înalt și ființe de nivel extrem de înalt. Nu este acesta un lucru de seamă? Dar o ființă umană care a fost mult timp într-o stare de iluzie nu poate vedea adevărata față a lucrurilor din interiorul celor Trei Tărâmuri. Dat fiind că ființele umane nu pot vedea ceea ce este adevărat, în cele Trei Tărâmuri a trebuit să li se dea o stare în care ele să poată menține un mod de viață omenesc. Și fiind într-o stare de iluzie, ființele umane vor fi cu siguranță ademenite în acea stare, rezultând de aici că ele își fac rău una altuia pentru a supraviețui și concurează și se luptă pentru lucruri. Indiferent dacă ceea ce fac ei pare calm sau pătimaș, totul este de dragul câștigului personal și din motive egoiste. Dar în orice caz, deoarece această stare a fost aranjată pentru ființele umane, atâta timp cât ele acționează în cadrul limitărilor acestei stări nu vor fi considerate de vină. Deoarece oamenii au fost în această situație și în această stare de iluzie de multă vreme, încă din timpul în care a început să se răspândească Dafa, se pune întrebarea dacă oamenii pot vedea Legea pentru ceea ce este și dacă ei pot scăpa din învelișul în care au fost închiși de atâta vreme. Pentru ființele umane aceasta a devenit o chestiune de extremă importanță. Ar putea părea nedrept față de ființele umane, dar de fapt este drept.

Deci atunci când ființele umane au venit aici și se află printre alte ființe umane, oricine aici, în acest cadru, merge dincolo de limitele impuse de această stare și pe parcursul vieții sale continuă să le facă rău altora în mod serios și lucruri rele, acea persoană strică acest mediu și strică această stare pe care ființele umane trebuie s-o aibă, ea păcătuiește împotriva acestei chestiuni de seamă în sine. Deci pe când Dafa este răspândită și pe parcursul cultivării discipolilor Dafa, atunci când este vorba dacă oamenii pot obține Legea și dacă ei pot cultiva până la sfârșit, cantitatea de karma pe care ei au acumulat-o în istorie le cauzează în mod sigur variate grade de provocare pentru ei ca ființe umane sau ca și cultivatori. De fapt, când vine vorba dacă cineva poate obține Legea și dacă cineva poate cultiva până la sfârșit, vor exista diferite forme de interferență pentru diferiți oameni. Acele necazuri provin toate din propriile acțiuni trecute ale persoanei, așa că nimeni nu ar trebui să se plângă. Cine poate obține Fa? Cine poate scăpa din înveliș? Și cine poate, cu adevărat, în mod rațional să vadă această Lege pentru ceea ce este ea? Văzute în această lumină, lucrurile sunt cu adevărat drepte pentru ființele simțitoare.

Pentru ființele umane atitudinea pe care o au față de ceva atât de semnificativ ca aceasta este de extremă importanță. Deci această stare de iluzie are un efect asupra ființelor umane: Când este vorba dacă voi puteți cultiva, dacă voi puteți vedea Adevărul, dacă voi puteți vedea adevărata înfățișare a lucrurilor și dacă voi puteți întâlni această Fa, faptul că viețile sunt într-o stare de iluzie face într-adevăr lucrurile teribil de grele pentru ele. De aceea discipolii Dafa care stau astăzi aici nu includ întreaga rasă umană. Desigur, așa cum am spus, răspândirea Dafa a fost dreaptă pentru toate ființele. Statutul social sau poziția cuiva nu au importanță – numai inima cuiva și atitudinea față de Dafa contează. De fapt, întreaga rectificare Fa a fost făcută în această manieră, cea mai îngăduitoare, cea mai milostivă. Greșelile pe care ființele le-au făcut în istorie nu sunt puse la socoteală împotriva lor. Indiferent cât de mare este crima comisă sau greșeala pe care ați făcut-o în istorie, nici una nu este ținută contra voastră: Numai atitudinea voastră față de rectificarea Fa de astăzi și înțelegerea voastră a Dafa contează. Acesta este singurul lucru care contează. Dacă nu poți accepta nici măcar Dafa, atunci ți-ai pierdut șansa. Dacă spui: "Eu nu accept Dafa", ei bine dacă nu accepți Dafa, nu accepți viitorul, fiindcă viitorul este creat de această Fa.

Marea parte a întregului cosmos a fost terminată în rectificarea Fa. Am descris-o înainte ca pe o balanță. Între vechiul și noul cosmos, noul cosmos câștiga tot mai mult în greutate și partea care trecuse prin rectificarea Fa creștea tot mai mult, și acea parte presa în jos ca și cum ar fi pe o balanță. Acum aceasta nu mai este o întrebare, deoarece formarea noului cosmos este practic terminată în întregime. (Aplauze călduroase) Ce rămâne sunt elementele finale. Și când toate acele lucruri sunt rezolvate, ultima etapă a rectificării Fa va ajunge la sfârșit. După ce rectificarea Fa se sfârșește, era noului cosmos va începe. Și în final va rămâne de făcut doar lumea umană. Întinderea acestui Pământ și ale celor Trei Tărâmuri ale omenirii vor fi împrejmuite și izolate și vor fi separate de cosmosul cel nou și mai măreț. Nu au descoperit oamenii de știință de azi că, Calea Lactee se întinde tot mai departe de univers și se separă de el cu rapiditate? Este de fapt un proces de îndepărtare. După ce rectificarea Fa din noul cosmos este făcută, efectul pe care toate viețile din cele Trei Tărâmuri l-ar avea asupra noului cosmos ar fi unul de poluare și de acea este nevoie ca cele Trei Tărâmuri să fie separate, izolate și tratate în izolare, aceasta fiind [etapa] rectificării Fa a lumii umane.

Discipolii Dafa cultivă în această perioadă și responsabilitățile pe care le au sunt atât de numeroase și grele. Acum voi ați auzit aceasta cu claritate și ați înțeles-o – deci acesta este scopul existenței omului și starea de cultivare pe care o au discipolii Dafa. Ar trebui deci să vă fie mai clar ca oricând forma de cultivare în această lume, pentru că numai aceasta este cultivare, și numai aceasta este cu adevărat cultivarea aranjată pentru viețile din cadrul celor Trei Tărâmuri. Tot ceea ce a apărut în trecut era în scopul de-a institui o cultură pentru omenire, în timp ce aceasta este punctul de pornire final prin care ființele umane urmează să re-asceadă cu adevărat și de acea cerințele pentru cultivatorii care fac această cultivare sunt diferite. Cele trei lucruri pe care Maestrul vi le-a predat în cadrul Fa pentru a le face bine par simple, dar [lucruri ca] dacă sunteți sârguincioși și Fructul Statusului pe care îl veți atinge sunt legate de ele. Dafa a fost consacrată în societatea omenească și forma voastră de cultivare vă conformează societății obișnuite până la maximum. Mulți oameni cred că în cultivarea noastră este vorba de a fi îngăduitor și de a face lucrurile confortabil pentru cultivarea noastră, dar studenții sârguincioși nu o văd astfel. Este, mai degrabă, calea pe care discipolii Dafa trebuie s-o urmeze în timp ce cultivă. Deci tot ceea ce faceți, fie că vă echilibrați bine relațiile voastre de familie pe când trăiți printre oamenii obișnuiți, vă echilibrați bine relațiile voastre în societate, felul în care acționați la locul de muncă, felul în care vă purtați în societate, etc., nici unul dintre acestea nu sunt lucruri pe care le puteți face ca și formalitate. Toate acestea sunt o parte a formei voastre de cultivare și sunt lucruri serioase.

Mulți studenți înțeleg numai că a cultiva înseamnă a face exerciții și a studia Fa. Da, cu acelea voi absorbiți în mod direct Legea. Dar pe când procedați așa, cultivându-vă cu adevărat în viața voastră de zi cu zi, societatea cu care veniți în contact este mediul vostru de cultivare. Împrejurările de la serviciu și familiale în care vă petreceți timpul sunt ambele cadre în care urmează să vă cultivați, fac parte din calea pe care trebuie să mergeți, sunt ceea ce trebuie să rezolvați și să le rezolvați corect. Nici una din acestea nu ar trebui ignorate. Când veți fi reușit să ajungeți la capăt [va exista o întrebare] : Cum ați călătorit pe calea aranjată de Maestru? Când toate au fost spuse și înfăptuite, aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. Și în cursul cultivării voastre aceste lucruri trebuie de asemenea să fie privite. Deci nu ar trebui să neglijați nimic. Cât privește conveniența, [în Dafa] o persoană poate cultiva fără a trebui să intre la mănăstire, să meargă pe munte izolat sau să părăsească lumea seculară. Dar dintr-o altă perspectivă, toate acestea adaugă un strat de dificultate: Dacă urmează să reușiți, trebuie să faceți bine în privința lucrurilor cum ar fi toate cele de mai sus, și să faceți bine în toate aspectele vieții voastre.

Acestea fiind spuse, oameni diferiți înțeleg Fa la niveluri diferite și există studenți mai noi. Unii oameni își pot imagina: "Când am grijă de lucruri casnice, eu cultiv. Este destul de bine dacă construiesc relații mai apropiate cu părinții și frații mei." Atunci ați dezvoltat un nou atașament și ați mers la extremă. Voi trebuie să faceți totul bine dar nu puteți să depășiți măsura; când depășiți măsura atunci este un alt atașament. De asemenea, este nevoie ca voi să aveți atitudinea corectă față de Dafa și să vă considerați cu adevărat un cultivator. Felul în care încercați să fiți sârguincioși, felul în care priviți Fa și felul în care cultivați – inclusiv durata și prioritatea [dată de voi] studiului Fa – voi nu puteți neglija nici unul din aceste lucruri și ele sunt efectiv mai importante, pentru că aceasta este calea voastră, calea pe care trebuie să o luați. Voi trebuie să cultivați exact din societatea umană obișnuită și voi trebuie să existați exact alături de rectificarea Fa pe când este în desfășurare și să fiți răspunzători față de ființele conștiente. De aceea voi trebuie să cultivați în acest mod.

Am mai spus-o înainte că dacă ar fi trebuit ca voi toți să plecați în munți izolați sau la mănăstiri pentru a cultiva, voi nu ați fi avut prea mult contact cu societatea și nu ați fi putut salva efectiv pe o scară atât de mare ființe, nu-i așa? Deci nu-i așa că a existat un motiv pentru care ați fost sfătuiți să faceți lucrurile ca acum? Făcând astfel vă oferă circumstanțe potrivite pentru salvarea ființelor, nu-i așa? Desigur, în timp ce vă cultivați, voi – cei care sunteți cultivatori – vă veți întâlni cu siguranță cu teste, pentru că trebuie să vă elevați. Când cineva nu tratează lucrurile bine, necazurile vor apare constant. Dar aceia care tratează lucrurile bine se vor întâlni constant cu teste în timp ce cultivă. Dacă le priviți în mod categoric ca pe interferență și încercați să rezolvați problemele numai pentru a le rezolva, atunci nu veți fi în stare să le rezolvați, deoarece ele apar pentru ca voi să vă îmbunătățiți. Ar trebui să le priviți cu gânduri drepte, [întrebându-vă], "În privința acestui necaz cu care mă confrunt, care este abordarea corectă față de tot ceea ce are de a face cu această interferență și cum ar trebui să o echilibrez în scopul de a salva ființe simțitoare? Și cum ar trebui să procedez într-un fel care este responsabil față de ființele simțitoare și să privesc apariția acestor lucruri drept ocazii bune de clarificare a adevărului, sau ca bune ocazii de a clarifica adevărul?" În situații normale s-ar putea să nu aveți un motiv să mergeți și să abordați oamenii și să le clarificați adevărul și dacă faceți asta așa din senin s-ar putea ca ei să nu vrea să se întâlnească cu voi. Nu-i așa că interferența vă dă o șansă de a interacționa cu oamenii? Nu ar trebui să folosiți ocazia ca să le clarificați adevărul? Cea mai mare responsabilitate pe care o au discipolii Dafa, pe lângă cultivarea proprie, este aceea de a salva vieți. Deci ați putea voi să n-o faceți? Și cum ați putea să n-o faceți bine? Deci nu priviți apariția tuturor problemelor cu care vă confruntați drept interferență cu sarcinile voastre drepte, cu studiul vostru al Fa sau cu clarificarea voastră a adevărului. Nu este acesta cazul. Când apare o problemă, ea vă oferă o ocazie de a clarifica adevărul.

Nu am spus eu că atunci când voi priviți la lucruri în cele Trei Tărâmuri lucrurile sunt inversate? Multe din lucrurile pe care omenirea le consideră rele sunt bune. Și multe lucruri pe care omenirea le consideră bune sunt rele. Nu este înțelepciunea convențională din lumea umană răsturnată? Ființele umane cred că este un lucru rău să treci prin greutățile vieții. Dar a suferi greutăți poate reduce karma și păcatele unei persoane obișnuite. Când o persoană îndură o mulțime de greutăți pe parcursul vieții sale, ea va primi binecuvântări în viața sa viitoare. Când cineva are bani sau se bucură de o poziție înaltă în viața sa viitoare le datorează faptului de a fi făcut fapte bune și de a fi acumulat binecuvântări și virtute în viața sa precedentă. Dacă o persoană continuă să facă lucruri rele, nemaiavând nici un pic de binecuvântări sau virtute rămase și acumulează multă karma, atunci în viața sa viitoare ea nu numai că nu va avea nici binecuvântări sau virtute, și nici nu se va bucura de o soartă mai bună, dar va trebui de asemenea să plătească pentru toată acea karma. Deci ea va fi lovită de sărăcie toată viața și va fi desconsiderată de ceilalți. Ea ar putea gândi chiar că lumea este nedreaptă față de ea în tot felul de moduri, când în realitate totul este din cauză că ea își plătește datoriile pe care le-a acumulat în viața sa anterioară. Aceasta dacă vorbim despre oamenii obișnuiți. Pentru cultivatori, atunci, nu vă dă acest mediu ocazii tocmai pentru a vă îmbunătăți? Discipolii Dafa cu toții știu că îndurarea de greutăți elimină karma și că aceasta oferă în continuare ocazii de îmbunătățire de sine. Ei sunt în stare s-o vadă corect și pe lângă plata pentru karma lor ei sunt capabili să folosească ocazia și să facă o treabă bună cu lucrurile pe care ar trebui ei să le facă. Deși este greu, acelea sunt testele pe care ar trebui ei să le treacă. Atunci când sunteți capabil să gândiți corect problema, să păstrați dificultatea în perspectiva corectă și să treceți de ea așa cum trebuie, voi veți fi trecut acel test, nivelul vostru se va fi ridicat, tărâmul vostru va fi elevat și gong-ul vostru se va fi înălțat, nu-i așa? Nu în acest mod lucrează întregul proces de cultivare al rectificării Fa?

Amintiți-vă că ceea ce este pentru ființele umane înțelepciune convențională este răsturnată. Așa că atunci când voi întâlniți lucruri supărătoare pe când cultivați, nu le priviți pe toate ca pe probleme, ca pe o interferență cu sarcinile voastre drepte sau ca pe atacuri contra acelor sarcini, sau să gândiți: "Acest lucru pe care îl fac este de cea mai mare importanță, acel lucru pe care îl fac este de cea mai mare importanță..." Multe lucruri s-ar putea să nu fie de fapt cu adevărat așa cum le vezi. Adevărata voastră îmbunătățire va fi întotdeauna prima și de cea mai mare însemnătate și desăvârșirea cultivării voastre este întotdeauna prima și de cea mai mare însemnătate. Dar voi nu puteți gândi: "Dacă ai spus că îmbunătățirea și cultivarea mea sunt cele mai importante, nimeni nu ar trebui să interfereze cu ele." Ați greși din nou. Nu este interferența cea care dă ocazii cuiva de îmbunătățire? Din perspectiva mea, ca Maestru al vostru, eu cred că îmbunătățirea voastră este cea mai importantă, dar asta nu înseamnă că pe când voi vă îmbunătățiți vă așteaptă o cale netedă. Să zicem că ați urcat la ceruri cu o mulțime de karma și trageți după voi o încărcătură uriașă de bagaje (publicul râde), cum ar putea fi permisă aceasta? Eu trebuie să aranjez anumite teste pentru voi și să vă fac să abandonați acele atașamente ale voastre, să vă fac să scăpați de tot acel bagaj. Pe când treceți prin teste unul după celălalt, voi vă lepădați atașamentele voastre și gândirea umană, și nu veți fi capabili să luați cu voi acele lucruri în diferitele teste [și totuși să le treceți]. Deci când vine un test, voi spuneți: "Ăsta e un necaz", și unii oameni chiar merg peste tot căutându-l pe Maestru și întrebând, "Vai de mine, cum îl voi rezolva?" Ei bine, cum l-aș putea rezolva eu pentru voi? Dacă ar fi ca eu să-l rezolv, voi nu ați putea trece acel test. Dacă v-am lua testul, ar trebui ca voi să mergeți înainte pe când cărați o încărcătură de bagaje cu voi? Așa că nu pot să vă iau acel test. (Maestrul râde) Are sens? De aceea spun că atunci când este vorba de cultivare, voi trebuie să pricepeți cu adevărat ce este cultivarea, să fiți cu adevărat și rațional răspunzători de propria voastră cultivare, să tratați tot ceea ce întâlniți cu gânduri drepte, și să aveți gânduri drepte puternice.

La ultima conferință Fa de pe Coasta de Vest, nu am vorbit eu despre cum nu pot accepta critica o mulțime de practicați Dafa? Ei refuză să fie criticați. De îndată ce alții spun ceva ei explodează, se supără sau încep o confruntare cu cineva. Ei vor să audă numai lucruri plăcute. Deci voi vreți să mergeți pe o cale netedă, nu-i așa? Voi vreți să urcați la ceruri cu încărcătura voastră mare de bagaje? Nu este în esență ceea ce vreți să faceți? Voi trebuie să abandonați toate acele gânduri omenești rele și fiecare tip de atașament pe care îl aveți. Nu este faptul de a nu dori să auzi critică un atașament? Voi vreți să auziți doar lucruri plăcute, dar cum se poate așa ceva? [Se fac aranjamente] tocmai pentru ca alții să spună lucruri neplăcute și să se vadă dacă sunteți mișcați. Un zeu nu ar da nici o atenție la ceea ce ar spune despre el o ființă umană – voi nu puteți să-l tulburați. El nu ar încerca deloc să înțeleagă în ce fel îl privește ceea ce faceți. El nu dă nici o atenție, deoarece voi nu îl puteți afecta. Zeii pot controla mintea omenească și îi pot conduce pe oameni să facă anumite lucruri, și nu viceversa. Cum ar fi posibil ca oamenii să-i afecteze pe zei? Deci dacă vreți să deveniți o ființă divină, nu ar trebui voi înșivă să fiți astfel? Nu ar trebui să abandonați acele atașamente? Și nu ar trebui să abandonați acele sentimente ale voastre care pot fi stârnite de către ființele umane?

Același lucru este valabil atunci când neplăcerea este cauzată de un coleg discipol Dafa. Ați putea spune: "Acesta nu este un necaz creat de oameni obișnuiți, deci este greu de depășit." Cu siguranță că așa este. Discipolii Dafa care cultivă nu sunt zei, dar sunt de asemenea ființe umane. Și atunci când ființele umane cultivă, tot felul de atașamente omenești ies la iveală. Așa că în acest mediu de cultivare al discipolilor Dafa, se poate spune doar că ființele se mișcă continuu în sus; mediul nu poate fi făcut la fel de pur ca acela al zeilor. Dar acest mediu este mult mai bun decât cel al oamenilor obișnuiți. Acesta este unicul mod în care el poate exista, și el va deveni chiar mai bun. De aceea în acest mediu al discipolilor Dafa, au jucat un rol tot felul de atașamente umane, și au apărut chiar și purtări foarte rele. Nu ați văzut voi toate acestea în călătoria pe care ați făcut-o? Este de așteptat.

Da, mulți oameni sunt foarte îngrijorați atunci când Dafa este afectată în mod negativ și gândesc: "Cum a putut acest coleg cultivator să acționeze așa de slab?" Da, dacă fiecare gândește astfel, veți putea proteja acest mediu și îi veți putea îmbunătăți puritatea în mod constant. Dar problemele încă se vor ivi și atașamentele umane încă vor juca un rol. Eu am urmărit starea generală a lucrurilor și am știut că aceste lucruri s-ar fi dezvăluit cu siguranță într-un mediu de cultivare, dar eu știu de asemenea că aceste lucruri vor fi cu siguranță eliminate treptat pe parcursul cultivării voastre. Deoarece [voi] cultivați, în final toată lumea se va fi îmbunătățit, și eu știu asta de asemenea. Așa este atunci când oamenii cultivă în acest cadru. Dar nici unul dintre voi nu ar trebui să vă lăsați garda, nici nu ar trebui să fiți indiferenți când îi vedeți pe alții pătând numele de Dafa – aceasta este o cerință pentru voi. Fiind discipoli Dafa, nu trebuie ca voi toți să protejați și să validați Fa? Aceasta este responsabilitatea voastră. Așa că lucrurile nu sunt doar așa cum vi le imaginați pe când mergeți să cultivați. Deși voi trebuie să priviți cultivarea ca ceva primordial, voi nu puteți gândi că alte lucruri nu sunt importante, să gândiți că familia voastră nu este importantă, că societatea nu este importantă, etc., și că nimic altceva nu este important. Buna echilibrare a tuturor acelor părți din viața voastră este calea pe care trebuie să mergeți. Am spus că în cultivarea voastră ar trebui să vă conformați la maximum posibil stării societății obișnuite. Desigur, există tot felul de oameni. Aceia care încearcă să discrediteze Fa au spus chiar ceva în acele lagăre de muncă care încearcă să "transforme" studenții, și anume: "Nu a spus Maestrul că în timp ce cultivați ar trebui să vă conformați societății obișnuite pe cât posibil? Ar trebui să redeveniți o persoană obișnuită și să încetați să studiați [Dafa]. Dați înapoi cărțile." Da, există tot felul de oameni. Dar desigur, sunteți voi, la cel mai fundamental nivel, un cultivator? Dacă vă separați chiar și de Fa cum veți cultiva? Mulți oameni obișnuiți îmi spun Maestru, dar ei nu sunt cultivatori. Cu alte cuvinte, nu toți cei care îmi spun Maestru sunt considerați cultivatori. Voi trebuie să vă cultivați cu adevărat în viața voastră de zi cu zi și să vă priviți cu adevărat ca pe un cultivator.

Am spus puține lucruri chiar acum. Conferințele voastre Fa au nevoie să dobândească rezultate adevărate. Am ascultat discursurile studenților mai înainte. Conferința voastră a fost destul de energică și asta este destul de bine. Așa că sunt mulțumit. Nu voi lua mai mult din timpul vostru. Am venit numai să vă văd pe toți. De câte ori vin, este pentru ca, întâi, să vorbesc despre câteva chestiuni, și al doilea pentru a vedea pe toată lumea. Nu au spus unii oameni că voi îl aveți pe Maestru aici și Fa aici? Ei bine, atunci încercați să faceți bine în toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Vă mulțumesc tuturor. (Aplauze lungi, entuziaste)

Li Hongzhi
28 mai 2006


Nota traducătorilor: În timp este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a-l face cât mai fidel textului original. Puteți citi și în limba engleză la adresa: //en.minghui.org/html/articles/2006/6/10/74333.html