Predând Legea la Conferinţa Fa din Washington DC 2003

Salutări tuturor. (Aplauze entuziaste)

Sunt atât de mulţi oameni la această conferinţă a Legii, o sală de conferinţă nu-i poate cuprinde pe toţi. De fapt, am fost deja la patru întâlniri diferite la rând. (Aplauze)

Între 20 iulie 1999 şi 20 iulie al acestui an, au trecut patru ani plini. Persecuţia durează de patru ani, şi în aceşti patru ani discipolii Dafa au îndurat încercări fără precedent. Noi nu acceptăm această persecuţie, dar ea s-a întâmplat. În această persecuţie, modul cum voi, ca discipoli Dafa, puneţi capăt persecuţiei la care ne-au silit vechile forţe şi negaţi aranjamentele vechilor forţe, cum reuşiţi să mergeţi pe calea dreaptă a unui discipol Dafa, cum salvaţi fiinţele simţitoare în timpul acestei persecuţii – toate acestea sunt responsabilităţi date discipolilor Dafa de către istorie. Discipolii Dafa trebuie să facă acele lucruri şi trebuie să le facă bine. Iar ceea ce s-a întâmplat dovedeşte că voi aţi făcut cu adevărat bine. Aţi zguduit cosmosul şi aţi uimit toate fiinţele din cosmos.

Magnitudinea acestei persecuţii malefice nu este ceva ce oamenii şi-ar putea imagina, şi există factori înspăimântători în spatele ei. Această persecuţie împotriva maselor este diferită de persecuţiile din trecut. Scopul persecuţiei lor şi tacticile pe care le-au folosit sunt atât de josnice, crude şi violente şi ei fac tot posibilul să o ascundă de lume. Spiritele putrede şi ticăloşii lumii au utilizat puterea regimului pentru a orchestra o persecuţie fără precedent care este cea mai vrednică de dispreţ şi josnică, cea mai elocventă pentru natura lor malefică şi ascunsă cu cea mai mare indecenţă şi neruşinare, şi este toată bazată pe minciuni. Persecuţia împotriva discipolilor Dafa a fost cruntă, iar persecuţia fiinţelor simţitoare a fost de asemenea gravă. Omenirea este de părere că aceasta este un abuz asupra drepturilor omului, libertăţii de credinţă, şi caracterului uman fundamental. În realitate, este o gravă vătămare şi interferenţă din partea factorilor malefici din cosmos asupra rectificării Fa şi asupra înaintării întregului cosmos către viitor. Toţi cei ce au luat parte la această persecuţie vor trebui să fie traşi la răspundere în faţa istoriei, şi nici unul din cei ce au participat nu vor fi capabili să scape de viitoarele poziţii pe care le-au determinat pentru ei înşişi în timpul acestei perioade.

În această persecuţie, atât de mulţi dintre oamenii lumii au fost otrăviţi, iar pentru atât de multe fiinţe simţitoare, din cauza otrăvirii minţilor oamenilor lumii, corpurile cosmice gigantice care sunt conectate cu ei s-au dezintegrat. De ce trebuia să fie făcută rectificarea Fa? Pentru a salva fiinţele din cosmos – a salva toate fiinţele din cosmos, a normaliza fiinţele rele şi a le transforma în unele bune, a face ca fiinţe păcătoase să fie curăţate de păcatele lor şi a face ca acele fiinţe denaturate să fie reconstruite din nou în unele bune. Dafa aduce omenirii aceste lucruri minunate şi aduce fiinţelor din cosmos aceste lucruri minunate. Dar în timpul acestei persecuţii multe fiinţe şi-au pierdut într-adevăr şansele lor de a fi salvate şi li s-a interzis salvarea. Pentru discipolii Dafa, această suprimare pe care aţi întâlnit-o este fără precedent. Pe de altă parte, totuşi, pentru că sunteţi discipoli Dafa, sunteţi capabili să vă confruntaţi cu aceste lucruri şi sunteţi capabili să înfrângeţi această nenorocire imensă. Ceea ce s-a întâmplat dovedeşte că aţi reuşit, iar elanul maleficului decade repede. În lumea umană – fie că este în China Continentală sau în alte locuri – aţi văzut că această dramă malefică nu mai are elanul frenetic pe care l-a avut atunci în trecut, iar aceasta a redus pierderile suferite de fiinţele simţitoare şi de discipolii Dafa în timpul acestei persecuţii. Aceasta nu ar fi posibil fără eforturile unite ale fiecărui discipol Dafa. Desigur, forţa masivă a rectificării Fa presează înainte într-un ritm chiar mai rapid. Dar înainte ca forţa masivă a rectificării Fa să sosească, pentru a evita şi a diminua otrăvirea şi vătămarea discipolilor Dafa, a întregii omeniri şi a unor grupuri chiar mai extinse de fiinţe înrudite, discipolii Dafa au dăruit atât, atât de mult pentru a reduce pierderile. Fiecare discipol Dafa pe calea validării Legii îşi foloseşte pe deplin abilităţile sale şi pune în practică îndemânările şi cunoştinţele pe care le-a dobândit în societatea obişnuită în eforturile sale de a valida Legea, de a salva fiinţe simţitoare şi de a clarifica adevărul, iar ei au făcut cu adevărat bine.

De fapt, ceea ce au suferit oamenii obişnuiţi în această persecuţie este chiar mai grav. Propaganda minciunilor vicioase şi otrăvitoare a făcut ca o mulţime de oameni să devină de nesalvat şi de nepăstrat. Şi împreună cu aceşti oameni care nu mai pot fi salvaţi sau păstraţi, de unde provin ei, grupurile mai mari şi numeroase de fiinţe la diferite niveluri înalte care le susţin vieţile, vor trebui de asemenea să se dezintegreze. Când vorbim despre asta, sunt numai câteva cuvinte, dar aceste feluri de schimbări gigantice ce au loc de fapt cu adevărat în cosmos, sunt înspăimântătoare. Când corpuri cosmice îndepărtate se dezintegrează, oamenilor le apare ca o privelişte magnifică şi ceva de studiat. Dar când corpurile cereşti chiar din faţa oamenilor se dezintegrează, omenirea nu va gândi că este o privelişte magnifică. Şi când acele corpuri cosmice enorme şi fiinţe gigantice se dezintegrează, cât de înspăimântător este asta? Atât de multe vieţi sunt acolo înăuntru! Nenumărate şi nemăsurate fiinţe vor fi distruse, şi totul este rezultatul a ceea ce au făcut vechii factori din cosmos. Ei au aranjat în rectificarea Fa a mea, pe baza noţiunilor deviate din cosmos, eliminarea şi păstrarea a ceea ce vor ei – au aranjat tot ceea ce vor ei. Nimic din acestea nu a fost dorinţa mea, şi a interferat sever cu rectificarea Fa şi a interferat sever cu salvarea fiinţelor simţitoare. Deci toţi acei factori care au luat parte în aceasta şi au interferat cu rectificarea Fa, pe tot traseul în jos până la fiinţele malefice de aici dintre fiinţele umane, ei toţi vor fi făcuţi răspunzători în faţa istoriei şi în mod absolut ei nu pot scăpa de asta.

Din perspectiva validării Legii de către discipolii Dafa, noi nu recunoaştem aranjamentele vechilor forţe, dar Eu am ştiut că vechile forţe vor ieşi la iveală– era doar o chestiune de ce formă vor lua. Motivul fiind, rectificarea Fa nu va avea impact numai asupra unui număr mic de fiinţe, ci şi asupra fiinţelor din întregul cosmos, nici o fiinţă nu va fi capabilă să scape acestei schimbări gigantice din cosmos, astfel că toate fiinţele afectate vor avea propriile lor înţelegeri asupra rectificării Fa, şi astfel ele se vor uita la această problemă a rectificării Fa, folosind propriile lor noţiuni. Cu cât este mai înalt nivelul unui participant, cu atât mai mare este interferenţa asupra rectificării Fa. Un singur gând sau o singură mişcare de-a lui va cauza o transformare completă mai jos sub el. Deci această persecuţie a fost cauzată în mod fundamental de diferitele înţelegeri la nivelurile cele mai de sus ale cosmosului. Ceea ce au vrut ei a cauzat interferenţa faţă de rectificarea Fa a cosmosului. Aşa că am ştiut că toate acestea se vor întâmpla şi am ştiut că fiinţele de la niveluri mai coborâte, când vor fi izbite, vor ieşi să îşi facă lucrurile într-un fel sau altul. Deci ascultarea Legii de către discipolii Dafa, obţinerea Legii, cultivarea şi stabilirea unei fundaţii pentru Dafa în această lume – această forţă – este exact pentru ca discipolii să salveze fiinţe simţitoare în timpul acestei perioade şi să stabilească virtutea măreaţă a discipolilor Dafa, şi să devină astfel cele mai sacre fiinţe pe care Dafa le-a făurit. Mulţi discipoli Dafa au făcut jurăminte măreţe în istorie de a salva fiinţe simţitoare şi de a face ceea ce ei ar trebui să facă în ultima fază a formării-stagnării-degenerării-distrugerii cosmosului.

În timpul acestei rectificări Fa discipolii Dafa şi-au îndeplinit promisiunile lor şi au făcut pe deplin ceea ce trebuiau să facă. Aceia care au făcut bine, în special, şi-au îndeplinit promisiunile lor. Indiferent ce, în această persecuţie, indiferent cât de mult a fost persecutat un discipol Dafa, ceea ce-l aşteaptă pe un discipol Dafa este cel mai minunat. Aceasta pentru că ceea ce este văzut ca „viaţă” şi „moarte” în lumea umană nu sunt adevărata viaţă şi moarte pentru o fiinţă, deci în timpul acestei persecuţii oricât de mult a fost persecutat un discipol Dafa, atât de multă onoare şi glorie va primi. Deci privind din această perspectivă, discipoli Dafa, strict vorbind, indiferent de cât de mult suferiţi chiar acum în persecuţie, cultivatorilor nu le pasă de câştigurile şi pierderile acestei lumi şi cultivarea înseamnă cu adevărat a te îndrepta spre Desăvârşire şi spre eterna glorie a unei fiinţe. Deci ca discipoli Dafa, aţi câştigat de fapt un prilej de a vă tempera pe voi înşivă, de a valida Legea, şi de a arăta cu mândrie virtutea voastră măreaţă ca o Fiinţă Iluminată Dreaptă a Dafa în acest mediu (aplauze). Există alte fiinţe simţitoare care sunt într-adevăr otrăvite, şi ele îşi vor pierde cu adevărat vieţile. Chiar dacă acele fiinţe care au fost persecutate au pierdut totul în această lume, persecutorii înşişi vor pierde tot [ce e] al lor pentru totdeauna. Principiile Legii cosmosului sunt drepte, cu siguranţă.

Deci pentru discipolii Dafa, indiferent cât de aspră este această perioadă a istoriei prin care trecem, nu există nimic pentru care să ne întristăm. La ceea ce ne gândim este salvarea fiinţelor simţitoare, şi voi ar trebui să împliniţi [aspiraţiile] unei fiinţe care a venit pentru Lege şi importanţa venirii voastre aici. Deci noi nu avem nimic de regretat, şi ceea ce îi aşteaptă pe discipolii Dafa sunt toate lucruri minunate. Partea cea mai tristă sunt acei oameni din lume care au fost persecutaţi şi însăşi vechile forţe. Sfârşitul lor e ceea ce este într-adevăr trist.

Am parcurs din 20 iulie 1999 până astăzi, şi chiar dacă timpul nu a fost aşa de lung, vouă vi se pare că a fost o veşnicie. Aţi experimentat personal mediul de teroare creat de către forţele malefice şi aţi simţit agonia şi dificultatea adusă familiilor cultivatorilor noştri şi suferinţele aduse cultivatorilor noştri de presiunea psihologică, astfel pare că a fost o veşnicie. Dar de fapt, în rectificarea generală Fa a cosmosului, este doar o clipă. Timpurile diferitelor dimensiuni au avut drept rezultat perceperea voastră asupra lungimii timpului. Într-un minut sau o secundă, o fiinţă poate să parcurgă o viaţă care pentru ea pare nesfârşită, iar în zece mii de ani o fiinţă poate să parcurgă o viaţă care pare că trece cu adevărat repede. De fapt, pe parcursul întregii rectificării Fa, mulţi dintre studenţii noştri au gândit ceva mai înainte când situaţia era într-adevăr dură, şi anume: „Când se va sfârşi această persecuţie?”. În aceste zile nu mai sunt atât de mulţi oameni care spun asta, voi sunteţi foarte raţionali şi sunteţi cu mintea mai limpede când înfruntaţi maleficul, voi vedeţi ceea ce încearcă să realizeze diferitele fiinţe malefice şi înţelegeţi bine şi complet responsabilităţile noastre ca discipoli Dafa.

De fapt, când privim înapoi după ce am trecut prin această perioadă a istoriei, sentimentul pe care îl aveţi este într-adevăr destul de special. Am reuşit într-un astfel de mediu sever şi am trecut prin cea mai malefică perioadă din istoria umană. Aceasta pentru că nu a fost numai fapta oamenilor ci şi rezultatul focalizării aici a fiinţelor din întregul cosmos. Manifestările acestei persecuţii în lumea umană sunt manifestări ale faptului că toate fiinţele diferitelor niveluri se află aici şi folosesc acţiuni umane aici, astfel că ceea ce au îndurat discipolii Dafa nu este numai agonie şi presiune cauzată de oameni, ci lucruri cauzate de implicarea corpurilor cosmice de nivel înalt, şi chiar implicarea mai multor corpuri cosmice la diferite niveluri. Toate fiinţele din cosmos privesc omenirea atent, iar cele Trei Tărâmuri au devenit punctul focal al cosmosului.

Desigur, această persecuţie este ceva ce fiinţe vechi de nivel înalt au început să pună la cale cu veacuri în urmă în istorie. Am spus că cele Trei Tărâmuri au fost create pentru rectificarea Fa. Înainte, în cosmos nu a mai existat nici un astfel de lucru precum cele Trei Tărâmuri. Unii studenţi m-au întrebat: „Maestre, alte firmamente colosale au un [loc precum] Trei Tărâmuri?” Le-am spus că nu au. Rectificarea Fa a cosmosului trebuia să aibă loc chiar aici, trebuia să fie făcută chiar aici, deci cele Trei Tărâmuri au fost create aici. Fiecare fir de iarbă, fiecare copac, fiecare petec de pământ, fiecare piatră, de la oameni la lucruri – toate fiinţele au venit pentru această Lege. Privind din punctul de vedere al întregului cosmos, timpul care a trecut nu este atât de lung. Dar din punctul de vedere al fiinţelor de la diferite niveluri ale cosmosului, timpul a părut nesfârşit. O mulţime de fiinţe nu mai ştiu de ce au fost create cele Trei Tărâmuri şi ele au uitat scopul fundamental al creării celor Trei Tărâmuri. Am spus înainte că totul a venit pentru această Lege. Toate fiinţele din cele Trei Tărâmuri au venit pentru Lege, au fost create pentru Lege, şi au fost călite pentru Lege. Dar, nu toate joacă un rol pozitiv în acţiunile lor. Pe vremea aceea vechile forţe, cu aranjamentele lor, credeau că aceia care nu vor juca un rol pozitiv în acţiunile lor vor aduce de asemenea contribuţii Legii, aşa că vechile forţe au gândit că acele fiinţe ar trebui de asemenea să atingă Desăvârşirea. Eu spun nu! Această persecuţie în sine nu este recunoscută în rectificarea Fa, şi toţi cei care joacă un rol negativ, iau parte în persecuţia [aranjată de] vechile forţe, şi vor fi eliminaţi. Asta cu siguranţă, indiferent cine ai fost în trecut.

O mulţime de studenţi au spus că Maestrul este atât de milostiv. Strict vorbind, de fapt nu mă aflu în mijlocul compasiunii. Nici nu sunt în mijlocul maleficului. Dacă eram în mijlocul compasiunii, fiinţele negative ar fi complet eliminate din cosmos, caz în care, echilibrul din cosmos ar fi pierdut şi drept rezultat toate fiinţele ar găsi viaţa lipsită de sens. Dacă eram în mijlocul maleficului, cum ar supravieţui fiinţele bune? Cosmosul ar deveni un corp demonic. Nu am nimic din acestea şi nu sunt în mijlocul nici uneia dintre acestea. Dar ştiu despre toate acestea, sunt capabil să controlez toate acestea şi echilibrez toate acestea. Principiile Legii în cosmos sunt în mod absolut drepte. Am venit cu gânduri bune şi am venit cu dorinţa de a salva toate fiinţele. (Aplauze entuziaste) Ceea ce a avut loc a dovedit că acesta este modul în care am făcut lucrurile şi exact vechile forţe sunt cele care au interferat cu rectificarea Fa.

În prezent, vechile forţe au fost deja complet eliminate. De la cele în formele cele mai înalte, în jos până la aşa-zişii Zei şi fiinţe corupte care, după cum a fost aranjat de vechile forţe, au luat parte în rectificarea Fa şi au afectat rectificarea Fa la diferite niveluri, toate au fost eliminate complet. Sunt duse. Şi acei slujitori întunecaţi care de fapt îndeplinesc sarcini specifice sunt de asemenea complet eliminaţi. Nu este vorba că noi nu suntem milostivi. Ca rezultat al daunelor pe care ei le-au făcut, enorme, nemăsurate şi nenumărate fiinţe au fost distruse. Motivul este că, dacă acele fiinţe nu erau distruse, rectificarea Fa nu ar fi fost capabilă să preseze înainte şi nu ar fi fost capabilă să ajungă din urmă şi să prindă ultima şansă înainte ca întregul firmament să se dizolve finalmente. Deci este o chestiune serioasă.

Întorcând subiectul de discuţie către lucrurile de aici, nici unul dintre lucrurile pe care le întâlnim în lumea umană nu este întâmplător, şi ele nu sunt numai lucruri care se întâmplă în acest loc uman. Când discipolii Dafa validează Legea şi salvează fiinţe simţitoare, nu le putem spune oamenilor adevăruri mai înalte ale Fa pentru că fiinţele umane nu sunt capabile să le accepte sau să le înţeleagă. Deci numai asta face destul de greu de salvat fiinţe simţitoare. Toate fiinţele au o parte a lor care este conştientă, dar ele au de asemenea o parte care este inconştientă. Suprafaţa umană a unei persoane în această lume, ce coexistă în această lume alături de discipolii Dafa, este exact partea care este inconştientă. Şi în ce priveşte acea parte inconştientă, în timp ce luptă pentru a beneficia ea însăşi în lumea umană după naştere, mintea [persoanei] se umple cu factori răi. Şi aceasta este adevărat în special în timpurile recente, când moralitatea omenirii a decăzut drastic, şi peste aceasta, Partidul *** care a apărut în China a făcut ca minţile oamenilor din China să devină distorsionate şi corupte, şi ei nu sunt nici măcar capabili să spună ce este bun şi ce este rău. Toate aceste lucruri au afectat în mod sever salvarea fiinţelor simţitoare, şi au făcut să fie greu pentru discipolii Dafa să se cultive pe ei înşişi şi să salveze fiinţe simţitoare. Dar ca discipoli Dafa nu puteţi renunţa doar pentru că este greu, şi asta pentru că aceasta este o responsabilitate acordată vouă de istorie, şi este un jurământ magnific şi măreţ pe care voi l-aţi făcut şi ceva pentru care aţi aşteptat un timp îndelungat.

În timp ce clarifică adevărul unii studenţi deseori se ciocnesc de oameni care nu vor să asculte, nu acceptă lucrurile, sau sunt chiar potrivnici. Voi nu ar trebui să lăsaţi opoziţia unei persoane să fie o piedică mentală pentru voi sau să vă facă să vă pierdeţi curajul de a salva fiinţe simţitoare. Un discipol Dafa... ce este un discipol Dafa? El este o fiinţă creată de cea mai magnifică Lege, (aplauze entuziaste) şi este solid ca o stâncă şi la fel de indestructibil ca diamantul. Cum ar putea câteva cuvinte de la o persoană rea obişnuită să valoreze ceva? „Oricât de malefic eşti, nu mă poţi schimba. Eu pur şi simplu trebuie să-mi îndeplinesc misiunea mea istorică şi trebuie să fac ceea ce un discipol Dafa ar trebui să facă.” Acesta este [felul cum ar trebui să fiţi], pentru că noi ar trebui să fim clari că, în societatea umană şi printre fiinţele din acest cosmos, există unele care nu mai pot fi salvate şi există chiar o mulţime care nu mai pot auzi adevărul. Veţi da peste acest fel de persoană când clarificaţi adevărul. Ar trebui să fiţi clari şi raţionali: noi îi salvăm pe aceia care pot fi salvaţi. Dar ca discipoli Dafa, voi cultivaţi bunătatea, deci trebuie să aveţi compasiune. Chiar dacă ei sunt receptivi sau nu, voi ar trebui întotdeauna să-i trataţi cu compasiune şi nu vă puteţi lua la întrecere cu oamenii obişnuiţi sau să vă uitaţi la fiinţele simţitoare cu gânduri umane. Doar faceţi orice ar trebui cu bunătate, indiferent dacă ei sunt receptivi sau nu. Compasiunea vine din cultivarea unei persoane şi nu este ceva simulat; vine din adâncul inimii şi nu este ceva făcut pentru a le arăta altora. Este ceva care există etern şi care nu se schimbă cu trecerea timpului sau schimbarea circumstanţelor.

După ce am trecut prin această parte a istoriei şi aruncăm o privire înapoi, dacă fiecare discipol Dafa este capabil să spună: „Am făcut ceea ce trebuia să fac,” (aplauze) atunci aceasta este cel mai extraordinar. (aplauze îndelungate) Dar, sunt o mulţime de studenţi care şi-au făcut un deserviciu lor înşişi şi care nu au îndeplinit ceea ce vroiau să facă şi ceea ce istoria le-a încredinţat. Partea bună este că această persecuţie nu s-a terminat încă în mod complet, deci mai sunt încă şanse. Cât despre cum să compensaţi şi ce să faceţi, asta depinde de voi. Din ziua în care am început să predau Legea am spus că ceea ce fac este responsabil şi onorabil faţă de fiinţele umane, faţă de societate şi faţă de toate fiinţele simţitoare. (Aplauze entuziaste) Tot ceea ce am spus va deveni adevărat în viitor, iar promisiunile pe care le-am făcut vor fi îndeplinite în viitor. (Aplauze)

Indiferent de cât de lung a fost procesul istoric prin care a trecut rasa umană pe parcursul existenţei Pământului, fie mii sau zeci de mii de ani, în ochii zeilor a fost un proces rapid. Este timpul de aici care a creat o diferenţă în timp pentru fiinţele simţitoare. Ca fiinţe care aţi venit în cele Trei Tărâmuri, ca discipoli Dafa în cele Trei Tărâmuri, voi toţi ştiţi că aceste Trei Tărâmuri nu au existat înainte în cosmos. Aşa cum am discutat de un număr de ori în timpul predării Fa, motivul pentru care au fost create a fost pentru ca rectificarea Fa să le folosească aici în timpul etapei finale a formării-stagnării-degenerării-distrugerii. Dacă nu ar fi putut juca cu adevărat un rol de rectificare Fa în timpul rectificării Fa, sau, cu alte cuvinte, dacă această rectificare Fa ar fi fost să eşueze, sau în timpul rectificării Fa la acest loc uman fiinţele umane nu ar fi arătat deloc o atitudine pozitivă faţă de Dafa şi discipolii Dafa nu s-ar fi purtat bine, dacă nici unul dintre aspecte nu ar merge bine, atunci cele Trei Tărâmuri nu ar exista în viitorul cosmos. Pentru a o spune într-un alt mod, acest loc de aici ar dispărea în viitorul apropiat. Dar discipolii Dafa au făcut într-adevăr bine şi au îndeplinit ceea ce discipolii Dafa trebuiau să [îndeplinească], umanitatea şi-a arătat partea ei pozitivă, şi Eu am armonizat aici ceea ce am vrut să am. (Aplauze)

Chiar dacă unele fiinţe au luat parte în persecuţie, şi o mulţime de fiinţe au fost indiferente, şi o mulţime de fiinţe nu au fost susţinătoare chiar dacă au abilitatea să o facă, marea majoritate a oamenilor, marea majoritate a tuturor fiinţelor, este înţelegătoare şi susţinătoare, ceea ce înseamnă că şi-au arătat partea lor pozitivă. Cu voi fiind capabili să cultivaţi aici, fiind capabili să validaţi Legea aici, şi Maestrul putând să termine ceea ce a vrut să îndeplinească aici, fiinţele simţitoare de aici şi-au creat oportunităţi pentru viitorul lor. Deci în viitor cele Trei Tărâmuri vor exista pentru totdeauna. (Aplauze entuziaste)

Recent am făcut o mulţime de lucruri specifice, şi voi aţi văzut asta. Ştiţi, am spus la o conferinţă a Legii anterioară că acest an va fi un an plin de evenimente. O mulţime de lucruri s-au întâmplat de fapt de la începutul anului. În ceea ce priveşte gaşca politică de ticăloşi din China Continentală, câţiva înalţi-oficiali care au persecutat Dafa au fost găsiţi vinovaţi în curţile de justiţie din S.U.A, iar ticălosul şef a fost dat în judecată la curtea de justiţie; mai este epidemia de SARS despre care voi toţi ştiţi că previne omenirea, problemele aduse de Articolul 23 din Hong Kong, imensa inundaţie din China Continentală, şi în mod notabil, staţia TV care expune persecuţia difuzând global. Toate aceste lucruri au dat lovituri serioase maleficului. Ei consideră toate aceste lucruri ca fiind dezastre, şi aceasta include situaţia curentă a discipolilor Dafa. Toate pot părea a fi manifestări naturale, dar dacă fiinţele malefice nu ar fi fost curăţate multe lucruri nu ar fi putut fi îndeplinite. Aceasta pentru că erau factorii lor în spatele oamenilor, iar ei luau locul oamenilor – ei nu doar controlau oamenii, ci înlocuiau oamenii. Când voi le clarificaţi faptele oamenilor, ei controlau oamenii şi îi făceau să refuze să vă dea ascultare. Erau demoni exercitând control.

Cât despre astăzi, putem spune aceasta: pentru forţele malefice, vechile forţe, oamenii malefici din această lume, pentru toţi acei factori care au persecutat Legea, ei au pierdut bătălia. Privind înainte, situaţia va trece repede prin schimbări chiar mai mari. Şi aceasta înseamnă că această perioadă a istoriei va rămâne curând în urma noastră, şi vom intra curând în următoarea etapă a lucrurilor. Unii discipoli obişnuiau totdeauna să întrebe: „De ce nu sunt mulţi studenţi noi pe parcursul acestei perioade de timp când noi răspândim Legea?” A fost bineînţeles factorul maleficului exercitând control cât şi factorul vechilor forţe blocându-i. Motivul pentru care nu i-am distrus în mod direct este că următoarea serie de oameni aparţine următorului lot de evenimente. Această perioadă este pentru ca discipolii Dafa să devină maturi în cultivarea lor, să salveze fiinţe simţitoare şi să valideze Legea. Privind la situaţia prezentă, enormul curent al rectificării de către Lege va izbucni curând aici, deci multe lucruri sunt distruse puţin câte puţin, iar dimensiunea cea mai de suprafaţă este atinsă puţin câte puţin. De aceea în unele regiuni au început să vină studenţi noi, unul după celălalt. Iar dacă acesta este cazul, întreaga situaţie se va schimba într-adevăr repede.

Cu tot ceea ce tocmai am vorbit, chiar şi aşa, am răzbit prin această parte a istoriei, iar dacă a fost vreun câştig privilegiat pentru noi sau ceva impus nouă cu forţa de către vechile forţe, în timpul persecuţiei discipolii Dafa au făcut ceea ce noi discipolii Dafa trebuie să facem. Pentru a o spune în alt fel, în timpul acestei persecuţii voi v-aţi stabilit virtutea măreaţă pe care discipolii Dafa trebuie să o aibe. Aţi făcut ceea ce trebuia pentru fiinţele simţitoare, aţi făcut ceea ce trebuia pentru voi înşivă, şi voi meritaţi să fiţi Fiinţele Iluminate care sunteţi pe cale să deveniţi. (Aplauze entuziaste)

Nu vreau să vorbesc mai mult despre lucruri mai specifice, din moment ce în ultima vreme conferinţele noastre ale Legii au fost destul de frecvente, am spus foarte multe, iar voi sunteţi încă în procesul încercării de a înţelege o mulţime de lucruri. Multe lucruri despre care am vorbit nu sunt doar lucruri superficiale, deci voi încă le studiaţi. Aşadar, de această dată am vrut să vin şi să mă întâlnesc cu studenţii noştri doar pentru că această conferinţă a Legii a noastră este atât de mare. Şi în mod notabil sunt mulţi studenţi din zone îndepărtate şi izolate care nu m-au văzut de mult timp, aşa că am vrut să folosesc această oportunitate pentru a mă întâlni cu studenţii noştri, pentru a-i vedea pe toţi, aceasta este tot. (Aplauze îndelungate, entuziaste)

Li Hongzhi
20 iulie 2003

Nota traducătorilor: În timp este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a-l face cât mai fidel textului original.