Tathagata


El vine cu Adevărul, care-i dă control absolut
Şi călătoreşte în cele patru mări1 cu un spirit liber şi uşor
Răspândind principiile Legii prin lumea seculară
Deplin încărcată cu fiinţe simţitoare, barca Legii sale ridică pânzele.


Li Hongzhi
13 Mai 2002
Observaţie: [1] patru mări traducerea exacta a "si hai", expresie chineză care se referă în general la "întreaga lume", N.T.

Nota traducătorilor: În timp este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a-l face cât mai fidel textului original.