Ce sunt capacităţile supranormale

Capacităţile supranormale mai sunt numite şi puteri divine. Oamenii contemporani le numesc capacităţi extraordinare. Capacităţile supranormale sunt de fapt abilităţi înnăscute ale fiinţei. Cu cât este mai înalt nivelul unei fiinţe, cu atât mai mult abilităţile sale înnăscute pot avea efect; invers, cu cât nivelul unei fiinţe este mai coborât, cu atât este mai greu ca abilităţile sale supranormale să aibă efect, sau efect complet. Motivul fundamental este că în acest cosmos, de la cel mai înalt nivel până la cel mai coborât nivel, cu cât este mai jos, cu atât mai mare este proporţia de materie a fiinţelor şi a tuturor lucrurilor din tărâmul lor particular, cu atât sunt mai mari granulele particulelor lor şi cu atât mai mare greutatea pe care o cară fiinţa - cu cât mai jos, cu atât sunt mai constrânse capacităţile înnăscute ale fiinţei (abilităţile sale supranormale) de materia însăşi şi cu atât este mai grea această constrângere, cu atât mai puţin efective sunt abilităţile. Din acest motiv cu cât nivelul este mai coborât, cu atât abilităţile sunt mai puţine. Când se ajunge în această dimensiune umană, toate abilităţile înnăscute ale fiinţelor sunt deja acoperite, abilităţile lor înnăscute (abilităţi supranormale) nu pot funcţiona. Aşa că dacă oamenii vor să facă un lucru sau să obţină ceva, trebuie să se bizuiască numai pe munca corpurilor lor compuse din materie pentru a obţine ceea ce vor. Omul nu poate vedea situaţia adevărată a cosmosului pentru că este complet îngropat în materie. Acesta este motivul pentru care dimensiunea umană este una a iluziei.

Cât despre un cultivator, cu cât cultivă la un nivel mai ridicat, cu atât sunt mai mari abilităţile sale. Aceasta deoarece cu cât străpunge mai multe niveluri ale cosmosului, cu atât mai puţină şi mai uşoară este materia de pe fiinţa sa, cu atât mai puternice abilităţile sale înnăscute (abilităţi supranormale) şi cu atât mai mare numărul şi mai cuprinzătoare sunt abilităţile sale eliberate. Am predat în Lege că în cultivarea Marii Legi capacităţile supranormale sunt dezvoltate cel mai complet deoarece discipolii Dafa vor cultiva către niveluri mai înalte - cu cât este mai înalt nivelul străpuns de cineva, cu atât este mai eliberat de materie putând astfel să-şi demonstreze complet abilităţile sale înnăscute (abilităţi supranormale). Discipolii Dafa şi-au adus deja abilităţile supranormale complet în folosinţă în rectificarea Legii. De exemplu, în timp ce fac rectificarea Legii, când gândurile lor sunt foarte pure, capacităţile lor supranormale sunt folosite complet. Mai mult, cu gânduri drepte, mulţi discipoli le pot folosi după dorinţă - orice vor să folosească, au aproape întotdeauna. De exemplu, pentru a-i îngheţa pe acei ticăloşi care fac rău şi persecută discipolii Dafa, ei trebuie numai să spună "îngheţi", sau "Stai acolo şi nu mişca!", sau să arate spre un grup de oameni care fac rău, şi atunci aceştia absolut nu se vor putea mişca; mai apoi trebuie numai să gândească "eliberaţi" şi va fi ridicată. De fapt, vă puteţi folosi voinţa pentru a comanda acelor malefici care nu au nici o natură umană - de exemplu acelora care fac rău, care sunt mai răi decât animalele, care bat oameni până îi omoară sau violează discipoli Dafa femei - şi de asemenea asupra şefilor malefici. Ticăloşii care fac rău vor face orice vreţi să facă.

Nivelul unei fiinţe este determinat de xinxing-ul său. Cu alte cuvinte, atunci când folosiţi abilităţile voastre supranormale, gândurile voastre drepte trebuie să fie puternice. O stare neadecvată a minţii - ca de exemplu frica de malefic, nehotărârea în gânduri când folosiţi abilităţile supranormale, sau îndoiala că vor funcţiona - pot afecta sau interfera cu rezultatul abilităţilor supranormale.

Desăvârşirea este terminarea cultivării unui discipol Dafa, în timp ce rectificarea Legii este misiunea unui discipol Dafa. Pentru un discipol Dafa, Desăvârşirea este numai o chestiune de timp al reîntoarcerii, în timp ce rectificarea Legii este pentru a fi lăsată viitorului. Viitorul cosmosului pe care l-au văzut fiinţe de la diverse niveluri nu există de fapt şi este numai o iluzie. În prezent, fiecare zi a omenirii este aranjată după nevoile Marii Legi; acţiunile discipolilor Dafa sunt pentru a fi lăsate istoriei. În timpuri diferite ale istoriei cosmosului, dacă în cosmos apare o vătămare a Marii Legi sau când fiinţele vor acţiona diferit, felul în care Dafa va rectifica Legea şi va perfecta şi face totul indestructibil este extrem de important. Tot ceea ce fac discipolii Dafa în prezent creează viitorul, iar acum totul în cele Trei Tărâmuri există pentru Dafa. Când Dafa a desăvârşit totul în mijlocul încercării, tot maleficul ce persecută Dafa va fi sfârşit.

Li Hongzhi
14 iunie 2001Nota traducătorilor: În timp este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a-l face cât mai fidel textului original.