Jurămintele zeilor se îndeplinesc

Oameni, nu consideraţi Falun Gong nesemnificativă doar pentru că are un nume de qigong. În antichitate, toate şcolile diverse de gândire şi toate calificările şi profesiile în lumea umană se numeau Dao. Laotse a spus totuşi oamenilor ca Dao predată de el era diferită, zicând "Puteţi numi Dao [pe care o predau eu] Dao, dar nu este o Dao obişnuită; puteţi să-i daţi conceptului predat de mine un nume obişnuit, dar nu este un concept obişnuit". Când Buddha Sakyamuni a predat Dharma sa acum două mii cinci sute de ani, existau 8 religii care erau răspândite în acelaşi timp. Legea lui Buddha, Calea cea adevărată era printre ele.

Omul crede mereu că atunci când apare un zeu sau un buddha, va cutremura pământul, că atunci când salvează oameni, imaginea sa de buddha se va manifesta grandios şi că o mişcare a mâini sale îi va distruge pe cei răi care subminează salvarea oamenilor. Dacă aşa ar sta lucrurile, n-ar fi mai bine dacă Buddha ar lua direct oamenii din cer? Trebuie să ştiţi că oamenii care sunt de salvat trebuie să plătească, prin cultivare din greu, toate păcatele şi karma pe care le-au generat făcând fapte rele în trecut, trebuie să-şi abandoneze ataşamentele umane şi alte lucruri rele pe care le poartă şi în acelaşi timp să-şi rectifice purtarea şi gândirea. Numai atunci pot ei fi salvaţi. Dacă un buddha s-ar manifesta grandios, chiar şi cele mai malefice persoane ar urma ce spune el. Ar mai exista vreo şansă de cultivare, atunci? Chiar dacă o persoană ar cultiva, n-ar conta, pentru că un cultivator trebuie să-şi elimine păcatele şi karma prin cultivare din greu, şi după ce este purificat să înainteze către Desăvârşire.

De fapt, când toţi oamenii obişnuiţi văd imaginea unui zeu sau buddha manifestându-se grandios, înseamnă cu siguranţă că ceva major se petrece în lumea umană şi este foarte probabil timpul ca păcatele omenirii să trebuiască să fie plătite. Indiferent dacă este un buddha, tao sau zeu, atunci când îi salvează pe oamenii lumii, trebuie în mod cert să coboare în lume şi să meargă pe pământ cu o imagine umană şi să folosească limbajul uman pentru a face cunoscute principiile Legii. Mai mult, atunci când un iluminat descinde în lume, se întâmplă de obicei atunci când moravurile oamenilor sunt într-un declin zilnic, când păcatele şi karma oamenilor sunt enorme sau când moralitatea oamenilor este degenerată. Când cei salvaţi au obţinut Legea şi pleacă, drojdia omenirii şi lumea degenerată este lăsată în urmă şi va fi plivită.

Li Hongzhi
13 Mai 2001


Nota traducătorilor: În timp este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a-l face cât mai fidel textului original.