Daţi afara interferenţa


Discipoli: Marea Lege pe care v-am predat-o este singurul lucru care poate asigura atingerea Desăvârşirii prin îmbunătăţirea voastră în cultivare. Dacă cineva, atunci când este incapabil să spargă ataşamentele sale omeneşti obişnuite, îşi aduce fiinţe malefice care iau imaginea mea şi îi spun ce să facă conform ataşamentelor sale, cu scopul de a face rău Legii, această persoană este în pericol extrem. Dacă nu se trezeşte, va deveni un duşman ce vatămă Legea.

Fashen ale mele sunt întruparea înţelepciunii minţii mele şi a energiei mele, iar gândirea lor este absolut la fel ca a mea. Nu am spus un cuvânt atunci când Dafa şi studenţii săi au întâlnit testul persecutoriu şi malefic. Este asemenea examenului de intrare la facultate: poate să vă spună profesorul din nou, pe loc, cum să răspundeţi la întrebări în timpul examenului? Atunci, dacă nu am vorbit în timpul testului, de ce aş lua forma Fashen ale mele pentru a vă spune direct ce să faceţi?

Recent o nefericită din Hong Kong care şi-a pierdut minţile a fost sever interferată cu Dafa, spunând lucruri absurde, nutrind demoni în mintea sa, despre cum un Fashen de-al meu i-a spus ce să facă. A cauzat chiar pagube folosindu-se de un apel telefonic pe care i l-am făcut şi face mereu lucruri rele. Indiferent ce lucruri absurde spune în numele Fashen-ului meu, nu am asemenea studenţi. Dacă sunt oameni care vor s-o urmeze pentru a aduce dezordine în Lege, pot să o facă - ceea ce vreau eu sunt discipoli care practică cultivarea într-o manieră dreaptă şi nobilă, zei magnifici care sunt atât de solizi şi de nezdruncinat ca şi diamantul.

Discipoli: trebuie să fiţi limpezi în gândire în acest moment solemn actual. Eu sunt cel care v-a predat Legea. Fashen ale mele sunt numai imaginea gândurilor mele, în timp ce eu sunt fiinţa principală. Poate cineva care nici măcar nu mă recunoaşte [ca Maestru] să fie încă discipol Dafa? În plus există studenţi care n-ar fi trebuit să dezvolte complăcere, mulţumire de sine numai pentru că ei cred că au făcut lucruri de rectificare a Legii pentru Dafa. În prezent toţi cei care sunt iraţionali şi vorbesc fără sens sunt în primejdie - este un lucru fatal pentru ei. Mai important, toţi trebuie să ignoraţi ce instigă acea sabotoare din Hong Kong şi să nu o ascultaţi. Nu că Maestrul este lipsit de milă: în numeroşii ani ai cultivării voastre nu numai că am îndurat pentru voi incredibil de mult, dar în acelaşi timp v-am făcut constant aluzii pentru îmbunătăţirea voastră, v-am purtat de grijă şi am rezolvat datoriile pe care le aveaţi la diferite niveluri astfel încât să puteţi atinge Desăvârşirea - acestea nu sunt lucruri pe care le poate face oricine şi nici nu se pot face pentru oameni obişnuiţi. Numai că aceşti oameni sunt prea iraţionali şi nu ştiu să preţuiască Dafa şi şansa de a cultiva.

Când v-am predat Legea, v-am spus înainte despre toate problemele pe care poate le veţi avea, în timpul acestui examen răuvoitor şi distructiv. Este într-adevăr dificil pentru cei care nu au făcut cultivare cu adevărat să treacă prin acestea. Acum puteţi înţelege de ce v-am spus des să citiţi cartea mai des, nu? Legea poate străpunge toate ataşamentele, Legea poate distruge tot răul, Legea poate scutura toate minciunile şi Legea poate întări gândurile drepte.

Acei nefericiţi iraţionali sunt acum manipulaţi de agenţi secreţi. Cât despre cei pe care ataşamentele i-au făcut să meargă după asemenea oameni, chiar dacă vor putea realiza, le va fi foarte greu să mai aibă şansa să practice cultivare. Dafa este solemnă, iar practica de cultivare este o chestiune serioasă. O persoană - indiferent cine este - trebuie să plătească ea însăşi toate lucrurile rele pe care le-a făcut în lume. Nu vreau să văd nici un singur student căzând, dar sigur că nici nu vreau studenţi necalificaţi.

Li Hongzhi
5 iulie 2000


Nota traducătorilor: În timp este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a-l face cât mai fidel textului original.