Falun Buddha Fa Predând Fa la Conferinţa din Estul Statelor Unite

Versiune în limba română
(fără “Întrebări şi răspunsuri”)

Intenţia a fost ca aceasta să fie o conferinţă organizată de discipolii Falun Dafa de pe coasta de est a Statelor Unite pentru împărtăşirea înţelegerii şi pătrunderilor în studiul Fa1, dar acum pare că mulţi dintre cei care stau aici sunt de fapt din alte ţări sau regiuni. Mulţi dintre voi poate v-aţi gândit că Maestrul poate va apărea. Daţi-mi voie să vă spun aici de pe acum că în viitor când se va ţine o conferinţă pentru împărtăşirea experienţelor indiferent de regiune, se poate ca eu să nu particip. Vă spun aceasta astfel încât voi să nu irosiţi o călătorie [căutându-mă]. Conferinţele Dafa sunt ţinute aproape în fiecare săptămână în întreaga lume şi nu sunt capabil să particip la fiecare dintre ele. Aş vrea să vă spun asta mai din timp.

În plus, această conferinţă specială a fost organizată destul de bine. Mulţi studenţi au depus cu adevărat mult efort şi au contribuit minunat la acest eveniment. În numele vostru al tuturor, pe această cale mulţumesc acestor studenţi pentru că ne-au oferit acest cadru. În acelaşi timp, noi trebuie să facem din această conferinţă un succes. O conferinţă Dafa2 nu trebuie să fie doar o formalitate. Voi trebuie să o faceţi un eveniment care să vă permită cu adevărat să vă îmbunătăţiţi şi să vă găsiţi lipsurile, şi care să vă ajute cu adevărat să progresaţi spre Desăvârşire. În acest caz, eforturile studenţilor care au contribuit la această conferinţă nu vor fi degeaba şi conferinţa noastră va servi bine scopului său. La fel se întâmplă şi cu conferinţele ţinute în alte regiuni – trebuie să faceţi ca astfel de conferinţe să ajute cu adevărat pe fiecare în cultivarea şi îmbunătăţirea sa şi să nu le lăsaţi să devină o formalitate.

Cultivarea nu ar trebui judecată după numărul persoanelor care practică. Am spus că pentru mine nu contează cât de mulţi sau cât de puţini oameni practică. Chiar dacă numai 1% din oameni au practicat cultivare, ceea ce am făcut nu a fost în zadar, ca să nu mai menţionez faptul că noi avem mulţi cultivatori. Voi toţi practicaţi cultivarea şi faceţi îmbunătăţiri substanţiale – voi toţi sunteţi în mijlocul îmbunătăţirii rapide şi eu văd că sunteţi de asemenea foarte silitori. Acum, mai mulţi oameni din întreaga lume au ajuns să înţeleagă Dafa din ce în ce mai bine şi vor exista din ce în ce mai mulţi oameni ce vor învăţa Dafa. Corespunzător, aceasta va aduce unele chestiuni cum ar fi că atunci când începeţi prima dată să învăţaţi această Fa, voi puteţi avea o mulţime de întrebări şi dubii, şi multe chestiuni asupra cărora nu aţi obţinut suficientă înţelegere la prima vedere. Eu cred că printre toţi studenţii noi care stau aici, indiferent de naţionalitate sau etnie, în studiul Fa trebuie să continuaţi să citiţi cartea. Numai făcând aşa se va răspunde la întrebările încurcate din minţile voastre. Eu vorbesc despre asta la fiecare conferinţă: voi ar trebui să citiţi cartea repetat în timpul cultivării. De ce continui să repet aceste cuvinte? Pentru că în fiecare zi sunt noi veniţi ce ni se alătură. De aceea aceste cuvinte vor trebui repetate din nou în viitor. Cu alte cuvinte, scopul pentru care am împărtăşit această Fa este de a le permite oamenilor să cultive şi de a le permite să se îmbunătăţească – nu este nici o îndoială despre asta, şi realitatea a arătat că acest ţel poate fi atins.

Cu toate acestea, noi toţi ştim că eu am numai acest unic corp de carne în lumea umană. Ar fi cu adevărat dificil pentru mine să spun individual fiecărui student cum să cultive, pentru că sunt aproape 100 de milioane de oameni care învaţă asta şi vor exista mult mai mulţi în viitor. Această Dafa a fost făcută publică iar eu nu pot vorbi şi preda fiecăruia dintre voi faţă în faţă în lumea umană, totuşi eu vreau de asemenea ca voi să vă îmbunătăţiţi – să vă îmbunătăţiţi cu adevărat, chiar să atingeţi Desăvârşirea. Dacă nu aş fi putut realiza asta nu v-aş fi înşelat? Dar realitatea a arătat nu numai că oamenii s-au ridicat prin cultivare, dar ei au cultivat foarte bine de asemenea. Deci aceasta dovedeşte că eu pot fi responsabil pentru fiecare şi că cuvintele mele nu sunt nefondate. Ceea ce tocmai v-am spus este că, dat fiind numărul mare de studenţi, eu nu sunt capabil să vă văd pe fiecare în parte şi să vă predau personal, dar atâta vreme cât voi citiţi cartea, Zhuan Falun, voi veţi obţine tot ceea ce sunteţi îndreptăţiţi să primiţi. (aplauze) Voi toţi ştiţi că aceasta nu este o carte obişnuită. Este Fa. În societatea noastră umană există diferite legi, teorii şi ideologii, dar vă voi spune, toate acestea sunt lucruri umane – ele sunt lucruri umane la nivelul societăţii umane obişnuite. Dar ceea ce vă predau eu astăzi merge cu mult mai mult dincolo de orice teorie din societatea umană şi orice Fa la nivelul uman obişnuit. Deci, fiind ceea ce este, ea are cu certitudine înţelesuri interioare măreţe şi de nepătruns. Cu alte cuvinte, dacă vreţi să cultivaţi, această Fa poate cu adevărat să vă ghideze pentru îmbunătăţire. La suprafaţă, cartea arată doar ca o carte obişnuită, cu cerneală neagră pe hârtie albă. Dar ochii umani pot doar să recunoască lucruri în dimensiunea acestei societăţi umane obişnuite, şi tot ce trece dincolo de acest nivel este invizibil oamenilor. În prezent, ştiinţa nu a fost capabilă să se dezvolte încă la acest nivel, şi ea nici nu poate înţelege aceste lucruri. Dar în alte dimensiuni, în tărâmuri mai înalte şi mai profunde care sunt încă necunoscute omenirii noastre, există diferite medii şi dimensiuni vii în care există fiinţe vii. Cu alte cuvinte, ea pare a fi o carte în această dimensiune umană, dar nu este aşa atunci când este văzută dintr-o dimensiune diferită. Ea este Legea Cerului. Nu vorbesc aici despre cât de minunat este Li Hongzhi. Vă spun deseori că eu sunt doar o fiinţă umană şi nu trebuie să mă consideraţi atât de măreţ. Aceasta pentru că ceea ce eu vă predau este această Fa, care vă permite să veniţi împreună să practicaţi cultivarea şi vă permite să vă îmbunătăţiţi şi să obţineţi înţelegere asupra acestei Fa.

De vreme ce mulţi studenţi nu au posibilitatea să mă vadă, am spus frecvent că voi ar trebui “să luaţi Fa drept învăţătorul vostru”. Această Fa vă poate oferi ghidare completă în cultivarea voastră. Dincolo de cerneala neagră care a fost imprimată pe hârtie albă există nenumăraţi Buddhas, Daos, şi Zei. Când citiţi cartea şi doriţi să vă îmbunătăţiţi sau vreţi să atingeţi un anumit tărâm, zeii din spatele fiecărei litere vă vor lăsa să înţelegeţi adevăratul înţeles din spatele acelei litere la niveluri diferite, dacă acel nivel este cel la care ar trebui să fie tărâmul vostru. Iată de ce când studiaţi cartea în mod repetat, indiferent de câte ori aţi citit-o, de fiecare dată voi veţi avea o înţelegere diferită asupra aceleiaşi fraze. Aceia dintre voi din auditoriu care au citit cartea de mai mult de o sută de ori nu mai sunt de mult timp în număr mic. Şi printre cei aproape 100 de milioane de studenţi Dafa cei care au citit cartea de mai mult de o sută de ori nu mai sunt de mult timp în număr mic. Şi voi continuaţi încă să o citiţi. Nu puteţi lăsa din mână această Fa acum, deoarece cu cât o citiţi mai mult, cu atât găsiţi mai multe lucruri în ea; cu cât o citiţi mai mult, cu atât înţelegeţi mai mult, şi voi aţi trecut cu mult mai mult dincolo de ceea ce omenirea poate înţelege în acest moment, incluzând ceea ce ştiinţa modernă poate înţelege. Voi vă puteţi astfel îmbunătăţi şi vă puteţi înălţa. Desigur, Fa vă poate ghida spre niveluri înalte şi vă poate ghida în cultivarea voastră. Fa, poate de asemenea să vă ajute cu multe, multe lucruri. Dar vă spun tuturor că propria voastră cultivare este cea mai importantă. Dacă o persoană nu are inimă pentru cultivare, orice altceva iese din discuţie. Trebuie să aveţi o inimă ferm angajată în cultivare. Prin studiul Fa, veţi înţelege treptat aceste principii şi după aceea veţi deveni mai hotărâţi. Nu vă temeţi să puneţi întrebări. Sunt încântat că voi puteţi recunoaşte întrebările pe care le aveţi. O mulţime de întrebări la care voi nu aveţi răspunsuri şi pe care vreţi să le puneţi îşi pot găsi răspunsul de fapt prin citirea continuă a cărţii în timp ce cultivaţi. Aşa cum mulţi studenţi veterani ştiu deja, voi veţi avea multe întrebări atunci când citiţi cartea pentru prima dată: “De ce? De ce?” Multe dintre gânduri vor fi chiar la un nivel elementar, precum “Este asta adevărat?” Puteţi avea astfel de gânduri. Dar când o citiţi pentru a doua oară, toate acele întrebări sau idei pe care le aveaţi în minte îşi vor găsi răspunsul. În acelaşi timp noi întrebări vor apărea când veţi citi cartea pentru a doua oară. Totuşi când citiţi cartea pentru a treia oară, acele întrebări îşi vor găsi răspunsul. Astfel că este un proces treptat ca acesta. Pare simplu, dar în realitate, vă pot spune: în felul acesta este cultivarea, pentru că de fiecare dată când o citiţi de la un capăt la altul voi vă îmbunătăţiţi pe voi înşivă.

După cum ştiţi, mai mult de 100 de milioane de oameni au obţinut Fa. De-a lungul istoriei nu au existat niciodată atât de mulţi oameni când au fost predate Fa drepte. Desigur, eu vreau să salvez chiar mai mulţi oameni. Studenţii veterani dintre voi ştiu că am predat o Fa atât de măreaţă numai pentru că noi suntem într-o perioadă istorică specială chiar acum. Deci trebuie să citiţi cartea de multe ori în timpul cultivării voastre. Acesta este un lucru crucial în îmbunătăţirea voastră – voi trebuie să faceţi asta. Trăind în societatea umană, tot ce vine în contact cu oamenii sunt lucruri practice din societatea umană. Dacă nu fructificaţi timpul pentru a citi cartea, gândurile şi inima voastră pentru cultivare pot slăbi. Puteţi deveni mai puţin silitori în cultivarea voastră, chiar până în punctul de a renunţa la ea. Asta se poate întâmpla. Dar eu deseori observ: voi aţi obţinut Fa, ceea ce nu a fost uşor, aşa că dacă voi nu o preţuiţi, va fi mare păcat pentru că asta nu s-a mai făcut niciodată în miile de ani de istorie de la începutul timpului. În trecut, cum se putea ca adevărata Fa a cosmosului să fie dezvăluită fiinţelor umane? Era absolut imposibil.

Am spus că eu sunt singurul care predau asta deoarece noi suntem într-o perioadă specială de timp în istorie. Societatea umană în viitor va trece prin schimbări teribile; multe fenomene speciale vor fi înfăţişate în cosmos. Ştiinţa modernă a descoperit deja corpuri cereşti noi formându-se continuu, iar cele vechi explodând. Nu relatează ziarele că noi galaxii apar acolo unde nici una nu se afla înainte, şi că multe corpuri cereşti străvechi se descompun, în timp ce multe altele noi apar? Asta se întâmplă în corpuri cosmice foarte îndepărtate şi izolate. Încet, se apropie din ce în ce mai mult de dimensiunea care este vizibilă ochilor noştri umani de carne. Aceste scene vor apărea. Desigur, motivul pentru care menţionez aceste lucruri este acela de a vă spune că eu sunt singurul care predă această Fa în aceste circumstanţe istorice speciale. Aşa că voi trebuie să preţuiţi această Fa. Dacă nu studiaţi Fa, cu certitudine nu veţi fi capabili să înţelegeţi cât de preţioasă este această Fa. Dacă puteţi studia Fa, cu cât o studiaţi mai mult cu atât mai mult veţi şti cât de preţioasă este Fa.

Religiile în societatea umană au trecut printr-o perioadă de timp de mai bine de o mie de ani, şi de-a lungul vremii, ele au pierdut ceea ce este cel mai fundamental şi mai esenţial la o religie. Cu alte cuvinte, ele nu mai pot realiza ţinta de reîntoarcere a oamenilor în ceruri prin înălţarea lor pentru a întruni standardul pentru Desăvârşire. Adică în vremurile moderne ele nu mai pot servi acestui scop şi acei oameni trăiesc numai în imaginaţia lor. Iată de ce am ales eu să predau Dafa acum. Ar trebui să ştiţi că atunci când am predat Fa, dacă ţelul nu ar fi fost atins, ar fi avut ca rezultat o problemă teribilă. Nu v-am mai spus asta niciodată. Înainte să încep să vorbesc despre asta, daţi-mi voie să ating o problemă socială. Aşa cum ştiţi, în societatea umană, în special în cea din ultimii o mie sau două mii de ani, tot felul de teorii, fie ele bune, malefice sau neutre, au ieşit la suprafaţă; astfel că avem o varietate de doctrine religioase. La început, puţinele religii majore drepte aveau intenţia de a transforma fiinţele umane în oameni buni. Ei susţineau efectiv standardul moral al societăţii umane, şi în acelaşi timp, permiteau acelora care deveneau oameni mai buni, să se înalţe, chiar până în punctul de a se întoarce înapoi în paradisurile lor. Dar de-a lungul timpului, acele doctrine au fost slăbite treptat de către noţiunile şi gândirea oamenilor moderni. Oamenii devin din ce în ce mai incapabili să accepte acele doctrine, şi ei cred din ce în ce mai puţin în ele. Ei privesc mersul la biserică Duminica precum un lucru civil în loc să încerce cu adevărat să se comporte ei înşişi în concordanţă cu învăţăturile lui Isus, Sfintei Maria sau Yahweh. Nu puteţi merge în ceruri dacă nu puteţi face asta. Nu puteţi merge în ceruri fără să urmaţi învăţăturile lui Buddha. Unii susţin: “Eu urmez învăţăturile lui”. În realitate voi nici măcar nu ştiţi cum să urmaţi învăţăturile lui. Acesta este motivul fundamental pentru care eu spun că religiile nu mai pot permite oamenilor să cultive şi să se întoarcă acasă.

Dar azi eu v-am împărtăşit o Fa atât de mare încât ea poate mişca adânc inimile tuturor. Atâta vreme cât voi citiţi cartea, veţi şti că ea este bună. Atâta vreme cât veţi citi cartea, veţi înţelege măreţia Fa. Ceea ce eu predau sunt adevăratele principii ale cosmosului, şi fiecare va fi mişcat adânc de această Fa. Acei oameni care au devenit foarte corupţi şi s-au dus complet împotriva naturii cosmosului vor fi de asemenea adânc mişcaţi de această Fa. De ce? Pentru că au devenit complet opuşi acestei Fa, ei vor fi într-adevăr speriaţi, şi o vor urî. Cu alte cuvinte, oameni de acest fel sunt complet osândiţi! Deci fiecare va fi mişcat de această Fa – ei vor fi ori de acord cu Fa ori împotriva Fa.

Aşa cum spuneam, împărtăşirea acestei Dafa poate aduce o problemă foarte serioasă. Nici una dintre doctrinele din timpurile antice până în ziua de azi nu poate întoarce inimile oamenilor la [felul în care erau] în cea mai bună perioadă de timp, totuşi realitatea a dovedit că această Fa fundamentală a cosmosului pe care eu o predau poate permite oamenilor să atingă Desăvârşirea. Dar dacă această Fa nu ar fi capabilă să vă ajute să vă reînălţaţi, atunci nu ar mai exista nici o altă cale – din îndepărtata antichitate până în vremurile moderne ale omenirii şi chiar în viitor – nu v-ar permite să vă reînălţaţi şi omenirea nu ar mai avea nici o speranţă. Asta ar fi extrem de periculos! Dacă această Fa nu ar putea servi cu adevărat acelui scop sau dacă Fa ar fi prejudiciată, nu ar mai exista nici o altă cale de a salva omenirea. (Aplauze) Deoarece este cea mai superioară Fa a cosmosului, nu există o altă Fa care ar putea avea aceeaşi putere precum fundamentala Mare Fa a cosmosului. Dar adevărul este că eu v-am ghidat dincolo de acest stadiu: eu am permis cu adevărat studenţilor să se îmbunătăţească pe sine şi discipolilor să se înalţe cu adevărat în cultivarea lor şi am dat posibilitatea mai multor oameni să înţeleagă această Fa. Cu toate că moralitatea societăţii umane este într-un declin rapid şi a devenit rea, am văzut că deşi oamenii comit fapte rele şi fapte greşite din ignoranţă, odată ce oamenii ajung să afle despre această Fa, ei se comportă în acord cu Fa. Adică, oamenii încă posedă natura de Buddha şi gânduri bune şi natura lor bună totuşi există – doar că ei au făcut multe fapte greşite din ignoranţă.

V-am adus dincolo de acest stadiu. Acest lucru m-a mulţumit într-adevăr (Aplauze). Pentru studenţii noştri şi societatea umană, acesta este lucrul care merită cea mai mare bucurie, deoarece voi aţi depăşit cu adevărat şi aţi păşit în afara celei mai periculoase situaţii. (Aplauze) După cum ştiţi, în istoria noastră au existat mulţi profeţi, maeştri de qigong3 şi oameni iluminaţi în religii care au făcut o mulţime de comentarii despre diferite catastrofe care ar avea loc în societatea umană la sfârşitul acestui secol. Ei au menţionat chiar că fiinţele umane vor fi distruse. Desigur acestea nu sunt cuvintele mele – eu vă spun doar ceea ce au spus profeţii.

Eu pot da oamenilor un răspuns clar dacă aceste lucruri se vor întâmplă sau nu. Voi ştiţi, este întocmai cum spuneam, în ilustrarea pe care am folosit-o în Zhuan Falun. Există un măr putred – în acest univers enorm, pământul arată chiar ca un măr – un măr care a devenit putred înăuntru şi în afară. Precum fiecare fiinţă umană în parte, fiecare particulă din interiorul acestui măr este putredă. Atunci nu ar trebui ca acest măr să fie distrus, aruncat sau îndepărtat? Dacă moralitatea societăţii umane a degenerat până la acest nivel, în ochii zeilor nu arată ca un măr putred care ar trebui distrus? Dar fiind zei, aşa cum noi toţi ştim – în special cei apropiaţi nivelului omenirii – ei toţi au milă pentru oameni, astfel că ei vor să salveze oameni. Dar gândiţi-vă fiecare: Voi vreţi să salvaţi un măr putred şi nu vreţi să îl aruncaţi, aşa că îl lăsaţi în cameră, totuşi el devine din ce în ce mai putred, cu larve târându-se peste tot. Acum este un măr putred cu viermi peste tot în camera ta nepătată – de ce l-ai lăsa acolo? Dacă insişti să îl laşi acolo, nu ai face tu un lucru rău? La fel funcţionează pentru acest univers. Pământul a devenit deja în felul acesta. De ce să nu fie distrus? Dacă un zeu nu l-ar distruge, nu ar face el un lucru rău? Totuşi zeii sunt diferiţi de oameni. Ei au puterea care le permite să transforme mărul într-unul proaspăt, de la cele mai originale particule ale lui. Ei pot transforma înapoi mărul într-unul proaspăt, schimbându-i compoziţia, mărul devine din nou bun. Atunci dacă vreunul l-ar arunca, nu ar comite el un lucru rău? Dar asta nu este ceva pe care zeii obişnuiţi să îl poată face.

Astăzi există mai mult de 100 de milioane de oameni care cultivă, îşi schimbă gândirea, fiind oameni buni şi devenind mai virtuoşi. Ei muncesc cu adevărat pentru a fi individualităţi ce pot să se raporteze la standardele existente la diferite niveluri ale universului. Deci ar putea fi Pământul aruncat în aer? Ar putea fi el distrus? Ar putea ca profeţiile acelor profeţi să se îndeplinească? Ele nu mai pot fi demult îndeplinite. Eu spun că nici o profeţie nu mai este adevărată, pentru că Dafa este răspândită astăzi în societatea umană şi inimile oamenilor s-au înălţat – s-au înălţat rapid. Ieri, un jurnalist mi-a pus întrebări şi a menţionat că acum 100 de milioane de oameni învaţă această [practică]. Mai mult, tendinţa creşte rapid. Vor exista mai mulţi oameni care să înveţe asta. Chiar acum există 100 de milioane de oameni ce îşi îmbunătăţesc moralitatea. Dacă fiecare din aceşti 100 de milioane de oameni spune încă unei persoane să vină şi să înveţe, numărul va deveni 200 milioane. Numărul se va multiplica foarte repede devenind un număr mare. Când fiecare se întoarce la bunătate, fiind o fiinţă umană bună şi îmbunătăţindu-şi propriile standarde morale, societatea umană va deveni ceea ce tocmai am înfăţişat – un măr care a devenit proaspăt. Cine l-ar putea distruge?

Dezvoltarea societăţii umane şi fiecare situaţie în univers a fost aranjată de către zei. Toate aceste lucruri urmează anumite tipare. Societatea umană trece prin situaţii rele, inclusiv războaie, cutremure, inundaţii, epidemii, plăgi etc, şi există multe, multe alte dezastre naturale. De fapt, toate acestea au un scop. Ele elimină karma omenirii. Gândurile fiinţelor umane sunt dirijate de către zei. Fiinţele umane nu se gândesc niciodată de unde vin gândurile lor. Când ei vor să facă ceva într-un anume fel, când gândurile lor apar, când aşa-zisa inspiraţie vine, sau când ei îşi amintesc brusc de ceva, ei toţi gândesc că acelea sunt propriile lor gânduri, când de fapt ele nu sunt. Zeii ţin fiecare aspect al societăţii umane sub un control strâns. Oricum, există un lucru. Există un principiu în acest univers care spune: când vine vorba despre ceea ce o fiinţă umană vrea să facă, ceea ce ea vrea să facă ca o entitate individuală, trebuie încă să vă uitaţi la gândurile persoanei. Dacă el vrea să cultive, minunat, eu îl voi ajuta să cultive; dacă el nu vrea să fie bun, îl voi lăsa în pace şi el va deveni un individ foarte rău. Dar în general, societatea umană este controlată de zei. Deci, când o persoană este bună, el va avea un viitor strălucit, şi dacă nu este bună, el nu va avea un viitor strălucit şi îl vor aştepta karma malefică şi întuneric.

Ceea ce tocmai am discutat a fost adus de discuţia despre cultivarea voastră şi despre Legea mea. Scopul a fost să spun tuturor să o preţuiască. Astăzi, există 100 de milioane de oameni ce studiază Fa. Voi aţi rescris deja istoria. Nu merită să sărbătorim acest lucru? Nu este asta magnific? (Aplauze) Dar există încă o mulţime de oameni răi care fac lucruri rele. Deci chiar dacă omenirea nu va avea catastrofe mari aşa cum profeţii au prevăzut, vor exista totuşi multe lucruri nefavorabile ce se vor întâmpla în anumite regiuni, de vreme ce ele nu au Fa acolo.

Deoarece astăzi este o conferinţă pentru împărtăşirea înţelegerilor şi pătrunderilor din studiul Fa, eu nu vreau să iau prea mult din timpul vostru. Am vrut doar să vă întâlnesc, scopul conferinţei noastre este ca voi toţi să faceţi progres şi să câştigaţi o înţelegere mai avansată ascultând discursurile şi experienţele altor studenţi. Unii dintre voi au o mulţime de întrebări. În fiecare moment există studenţi noi care încep să înveţe asta, şi studenţi noi care vor avea întrebări. Studenţii veterani au de asemenea câteva întrebări. Haideţi să facem aşa: voi răspunde întrebărilor voastre mâine după amiază. Tocmai v-am spus tuturor că trebuie să preţuiţi Fa şi să o studiaţi mult. Voi trebuie să citiţi cartea iar şi iar şi făcând asta voi vă îmbunătăţiţi. Am imprimat abilităţile mele în această Dafa. Atâta vreme cât voi o studiaţi, voi vă veţi îmbunătăţi. Atâta vreme cât voi o practicaţi până la capăt, voi veţi fi capabili să atingeţi Desăvârşirea. (Aplauze)

Voi discuta în trecere câteva lucruri minore. De acum încolo, studenţi veterani, atâta vreme cât voi nu aţi atins Desăvârşirea, voi trebuie să ieşiţi să practicaţi. Menţionez asta încă o dată. De ce spun asta? Este pentru că mediul nostru de cultivare, mediul nostru de studiu Fa şi ceea ce studenţii discută şi spun când sunt împreună este nobil şi formează cel mai pur şi mai rar mediu. Asta este foarte greu de găsit în societatea umană, şi este cea mai benevolentă şi cea mai minunată fărâmă de tărâm pur, aşa că voi nu ar trebui să pierdeţi acest mediu. Asta pentru că societatea umană este într-un declin continuu şi devine din ce în ce mai rea. Voi toţi aveţi servicii în această societate umană obişnuită şi aveţi activităţi sociale – toţi aveţi contact cu oameni obişnuiţi şi cu societatea umană obişnuită. Prin urmare, ceea ce vedeţi şi auziţi, indiferent dacă este intenţionat sau nu, totul are de-a face cu lucruri ale oamenilor obişnuiţi care interferează cu cultivarea voastră. Deci este benefic pentru voi să studiaţi des Fa împreună şi să folosiţi acest bazin cu apă proaspătă pentru a vă curăţa pe voi înşivă.

De asemenea, am scris recent două articole, pe care voi le numiţi scripturi. Problemele ridicate sunt critice; ele sunt de asemenea cele mai evidente probleme în prezent. Anume, există oameni care au atins semi-iluminarea la niveluri coborâte, care, pentru că nivelurile lor nu sunt înalte, nu au prea multă înţelegere asupra Fa, şi nu sunt capabili să înţeleagă complet lucrurile pe care eu le-am predat. De vreme ce ei se află într-o stare de semi-iluminare la niveluri coborâte, ei văd unele fiinţe de nivel înalt care au degenerat şi au părăsit dimensiunile de nivel înalt în cele Trei Tărâmuri (deoarece rectificarea Fa are loc acolo sus, vechiul cosmos se dezintegrează şi cel nou este creat, astfel în scopul de a scăpa de această realitate, aceste fiinţe au fugit în această dimensiune a fiinţelor umane – ei au venit în dimensiunea umană pentru a scăpa de dezastru), sau unii zei de nivel coborât care au existat iniţial în cele Trei Tărâmuri. Ei nu pot vedea adevărata imagine a ceea ce se petrece în cosmos. Desigur, ei ştiau despre asta înainte ca ei să vină aici, dar nu au nici o idee despre ce s-a întâmplat de când au sosit. Cu alte cuvinte ei au fost sigilaţi aici complet.

Mulţi dintre ei se opun rectificării Fa şi se opun Dafa, dar mulţi dintre ei nu ştiu adevărata situaţie. Chiar zeii care au fost iniţial în această dimensiune nu au venit în contact cu acea realitate, şi drept rezultat, ei nu sunt conştienţi de adevăr. Astfel că ei interferează cu studenţii Dafa. Unii dintre ei interferează în mod intenţionat, neştiind că ei interferează cu Marea Lege a cosmosului şi comit crime serioase - ei nu pot recunoaşte asta. Deoarece adevărul universului le este ascuns, ei pot doar să vadă lucruri din cadrul celor Trei Tărâmuri. Acum Dafa a intrat în cele Trei Tărâmuri - lucrarea în cele Trei Tărâmuri a început.

Asta creează o interferenţă relativ semnificativă pentru oamenii al căror tianmu le este deschis la niveluri coborâte. Unii studenţi, prin tianmu-ul lor, văd un zeu remarcabil şi magnific care rosteşte câteva cuvinte ce defăimează Dafa. Desigur, toate sunt lucruri făcute de el. Ţinta lui este să aducă studenţii în confuzie şi sa fie eliminaţi din Dafa. Unii dintre ei se deghizează ei înşişi în Fashen-urile mele, şi ei vă spun ce să faceţi. Oricine spune explicit unui discipol în cultivare ce să facă este fără doar şi poate cineva care a venit să prejudicieze Dafa şi studenţii. De ce sunteţi exploataţi? Numai datorită faptului că aveţi ataşamente puternice. Voi vă alegeţi propria voastră cale şi poziţia voastră viitoare este acolo unde fiinţa voastră se presupune a fi. Gândiţi-vă toată lumea: înainte ca întreprinderea mea să ajungă în această dimensiune, ea este de asemenea sub control.

De ce le este permis să facă asta? Deoarece cultivarea voastră nu poate merge lin tot timpul. În viitor când vei apărea în paradisul ceresc ca zeu magnific care a atins Desăvârşirea, toţi zeii te vor întreba cum ai cultivat până în acest loc? Este critic dacă aţi trecut prin teste severe, dacă aţi experimentat ceva în cultivarea voastră în care a trebuit cu adevărat să decideţi dacă veţi continua să cultivaţi în această Fa, şi dacă aţi rămas fermi în timpul încercărilor. Astfel, noi am folosit această interferenţă pentru a vă vedea inima. Unii oameni nu au putut trece aceste teste şi au părăsit Fa. Unii au început să şovăie. Dar aceste cazuri au devenit din ce în ce mai severe. Drept rezultat, am ridicat această chestiune, dând acelor oameni care au părăsit Fa o ultimă şansă; altfel, ei vor pierde această oportunitate. Gândiţi-vă fiecare: în timpul rectificării Fa a cosmosului, mulţi zei de nivel înalt nu au devenit destul de buni şi au fost doborâţi. Ei au pierdut chiar oportunitatea de a fi fiinţe umane. O mulţime dintre ei au fost chiar aruncaţi jos în locuri mai coborâte decât fiinţele umane, şi unii dintre ei au fost chiar anihilaţi. Deci cum este cu oamenii? Dacă voi pierdeţi această oportunitate nu va mai exista niciodată o alta. Desigur voi hotărâţi ce vreţi. Am scris articolul pentru a vă spune că nu trebuie să pierdeţi această oportunitate.

Celălalt articol a fost despre unii oameni care aveau alte religii sau oameni care obişnuiau să practice alte lucruri. Ei au venit de asemenea să înveţe Dafa deoarece adevărul cosmosului devine din ce în ce mai evident. Mai mult, unele fiinţe de nivel înalt au anumite capacităţi. Ei au înţeles de asemenea că numai această Dafa poate cu adevărat permite oamenilor să se întoarcă, şi nici o altă cale de cultivare din societatea umană nu mai e demult capabilă să realizeze asta. Astfel că ei au făcut ca proprii lor oameni sau unii care nu au o înţelegere completă despre asta, să vină în Marea noastră Lege. Scopul lor este să folosească Marea noastră Lege pentru a reveni la poziţiile pe care le doresc. În realitate ei nu pot renunţa la propriile lor lucruri şi doar se folosesc de Dafa şi de mine în loc să dorească cu adevărat să cultive în Dafa. Ei nu se pot detaşa de acei aşa-zişi zei în inimile lor, lucruri de care sunt ataşaţi, sau lucruri care au fost deja eliminate şi nu mai există demult.

Ei sunt aici în dimensiunea umană şi nu ştiu deloc despre aceste lucruri. Ei vor să folosească această Mare Lege şi însăşi această intenţie a lor este un păcat. Aş putea foarte bine să îi ignor şi să îi las în pace, dar eu gândesc că la urma urmei ei au venit să afle această Fa. Cu toate că inimile şi minţile lor nu sunt pure, ei au citit cartea. Deci, eu vreau să le dau o şansă prin a sublinia şi a face acest lucru clar. Dacă totuşi voi nu vă puteţi schimba veţi pierde această şansă pentru totdeauna. Dafa este solemnă şi cultivarea este o chestiune serioasă - nu un joc de copii. Voi credeţi că aţi putea-o obţine oricând vreţi? Credeţi că aţi putea-o obţine când sunteţi voi dispuşi? Nu depinde de voi. Dacă o pierdeţi, o veţi pierde pentru totdeauna.

Vreau să vă vorbesc despre un alt lucru. Există mulţi discipoli tineri printre practicanţi. Voi ar trebui să vă chibzuiţi vieţile personale. Pe subiectul intimităţii, voi nu ar trebui să fiţi la fel cu comportamentul degenerat din societatea umană obişnuită. Voi puteţi avea o soţie sau un soţ - este bine şi corect. Nu este o problemă pentru voi să cultivaţi în timp ce vă conformaţi societăţii umane obişnuite în cea mai mare măsură. Pentru voi, a trăi ca soţ şi soţie este bine, dar dacă nu sunteţi soţ şi soţie şi aveţi relaţii sexuale, atunci voi faceţi cel mai murdar lucru. Aceasta este ceva ce zeii categoric nu pot accepta – nici măcar un singur zeu nu o acceptă. Deci fiţi foarte siguri că acordaţi atenţie acestui lucru. Cursul cultivării unei persoane este istoria acelui cultivator. Nenumărabili, nemăsuraţi şi nenumăraţi zei privesc fiecare gând şi fiecare faptă a discipolilor Dafa. Ca şi cultivatori care sunteţi hotărâţi să atingă Desăvârşirea, de ce nu puteţi trece acest test? Mă voi opri astăzi aici. Sper ca această conferinţă să fie un succes. Mâine după amiază vă voi răspunde la întrebări. Acum puteţi continua cu conferinţa şi studenţii îşi pot împărtăşi experienţele şi înţelegerile.


Li Hongzhi
27–28 Martie, 1999, New York

(Cea de-a doua parte a Conferinţei cu întrebări şi răspunsuri este în curs de traducere)

Observaţii:
[1] Fa (fah) — “Lege,” “Cale,” sau “Principii.”
[2] Dafa (dah-fah) — “Marea Cale” sau “Marea Lege”; prescurtare pentru numele Falun Dafa, “Marea Cale (de Cultivare) a Roţii Legii.”
[3] qigong (chee-gong) — un nume general pentru anumite practici care cultivă corpul uman. În ultimele decenii, exerciţiile de qigong au avut o popularitate imensă în China


Nota traducătorilor: În timp este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a-l face cât mai fidel textului original.