Ce este un Discipol Dafa

Predarea Legii de la Conferința Legii din New York
Li Hongzhi ~ 29 august 2011

(Maestrul intră în sală, toată lumea se ridică în picioare și aplaudă cu entuziasm.)

Bună dimineața. Voi toți ați muncit din greu. (Discipolii răspund: "Maestrul a muncit din greu".) Voi sunteți cei care ați muncit cu adevărat din greu, nu eu. (Toată lumea râde) Vă rog luați loc.

Discipolii Dafa fără îndoială muncesc foarte mult. Și asta din cauză că responsabilitatea istorică încredințată vouă și ceea ce purtați pe umeri sunt atât de mărețe, iar misiunea voastră istorică dictează că voi trebuie, în acest moment critic, să purtați pe umeri o asemenea responsabilitate istorică. Discipolii Dafa au venit exact în ultima etapă a ciclului cosmic de formare, stagnare, degenerare și distrugere. Cu alte cuvinte, fie că e vorba de ființele vii sau de lucrurile materiale, acum este momentul când totul a ajuns în ultimul și cel mai rău punct, manifestarea lucrurilor fiind cea mai complicată, iar a diferenția binele de rău sau ce e drept de malefic este cel mai dificil. În timpul unei astfel de perioade, devine cu adevărat extrem de dificil pe măsură ce discipolii Dafa își stabilesc să poarte pe umeri misiunea încredințată lor de istorie. Când spun că discipolii Dafa sunt extraordinari, asta este din cauză că într-o perioadă ca aceasta ei au venit să salveze ființe simțitoare, să-l ajute pe Maestru să rectifice Legea, și să-și îndeplinească misiunea pe care fiecare trebuie s-o îndeplinească personal – și asta este ceea ce vă face cu adevărat extraordinari. Nicio eră din istorie nu se poate compara.

Am spus înainte că Sakyamuni, Iisus, Laozi și alții ca aceștia – precum și câțiva mari gânditori, sfinți, și mari ființe divine ale unei perioade chiar și mai îndepărtate care au venit pe pământ – ei toți doar au stabilit cultura umanității în decursul istoriei. Tot ceea ce au predat ei, salvarea pe care au oferit-o, și lucrurile care le-au făcut au fost doar pentru a lăsa culturii omenirii ceea ce aceasta trebuia să aibă. Singurii oameni, pe care într-adevăr i-au luat cu ei, erau acele ființe pe care ei le trimiseseră jos în mod special pentru a-i ajuta să împărtășească această cultură, și chiar pentru aceia, erau doar spiritele subordonate ale acelor oameni, care nu intraseră niciodată în lume. Singurii care pot îndeplini cu adevărat asemenea lucruri – în acest moment critic final al istoriei – sunt discipolii Dafa. Începând cu locul de unde își au originea, și extinzându-se tot drumul până la procesul de stabilire a virtuții mărețe de-a lungul cursului istoriei, ce au dus pe umeri discipolii Dafa, a fost mai măreț decât lucrurile persoanelor sfinte din vremurile trecute. Motivul este că, aceasta este perioada finală când sunt făcute adevăratele lucruri. Din timpurile străvechi până în ziua de azi, de la începutul cosmosului până acum vreo șaizeci de ani în urmă, în timpul grupului final al omenirii, totul a servit perpetuu pentru stabilirea fundației, de care rectificarea Legii are nevoie, oamenii acumulând experiență, și fiind create procesele de gândire și comportamentul ființelor care urmau să ia parte în această fază finală a istoriei. Aceasta este ceea ce istoria omenirii a fost de fapt. Deci fie că e vorba de discipolii Dafa sau de orice alte ființe care au unele legături cu ei – toți au servit acestui scop, în cursul reîncarnărilor lor încercând lucruri și stabilind ceea ce fiecare din ei avea nevoie. Un număr chiar mai mare de nemăsurate, nenumărabile vieți din cosmos care nu au nicio legătură directă cu rectificarea Legii sunt considerate drept ființe pentru a fi salvate; ele nu joacă un rol [în rectificarea Legii]. Cei pe care i-am descris sunt acei participanți care au o legătură cu rectificarea Legii.

După cum știți, am spus înainte că oamenii din această lume – ceea ce cuprinde toate ființele care au o legătură cu rectificarea Legii – nu sunt atât de obișnuiți. Toți au venit pentru rectificarea Legii, au fost formați pentru rectificarea Legii, și au fost făuriți pentru rectificarea Legii. Nimic nu este accidental, iar în viitor veți vedea asta. Sub vraja iluziei din lumea umană, și pe măsură ce oamenii au trecut prin diverse sisteme de societăți diferite de-a lungul istoriei, ei s-au gândit la lucrurile prin care au trecut, pur și simplu ca la o progresie naturală de evenimente. Dar acesta nu este deloc cazul. Fiecare perioadă de timp are un motiv în spatele ei. După cum știți, eu am predat că modul de gândire uman, în trecut când zeii au creat prima dată omul, nu avea capacitatea să răspundă naturii sau societății, și avea abilități foarte slabe de supraviețuire. Din moment ce omul nu înțelegea nimic când a fost creat inițial, sunetul tunetului îl speria și îl trimitea agitat spre o peșteră pentru a se ascunde în ea; sau când furtunile veneau, el nu ar fi știut să le evite, sau chiar ar fi fost complet pierdut în fața a ceea ce se întâmpla. Deci, de-a lungul timpului, omul a învățat în mod gradat cum să răspundă mediului natural. După aceea, zeii au mers peste tot împărtășind omului tot felul de culturi, zeii observând, de-a lungul drumului, pentru a vedea ce tip de persoană vor produce asemenea culturi. Cu alte cuvinte, a fost un proces în curs de desfășurare, de încercare și eroare, și de a pune lucrurile în practică, cu lucruri finalizate în cele din urmă la un moment dat. După un proces extrem de prelungit cuprinzând nenumărați ani și care a servit la finalizarea lucrurilor, a fost selectată cultura potrivită pentru stabilirea tipului de gândire și comportament necesare în faza finală, și au fost selectate cele mai bune lucruri din cultura umană. Acelea s-au născut în perioada celor cinci mii de ani ai omenirii finale și au fost adoptate de om. Este vorba exact de cele cinci milenii ale civilizației chineze. Este produsul a ceea ce a fost stabilit pe parcursul îndelungatului proces istoric, și este punctul lui culminant. Procesul a fost menit să-i învețe pe oameni ce mod de gândire să folosească, ce structură de gândire să-și formeze, cum să gândească despre lucrurile pe care le întâlnesc, și ce moduri de gândire să folosească pentru a contempla lucrurile.

Modul de gândire a unei persoane îi conduce în mod direct acțiunile. De exemplu, suntem familiari cu regatele Wei, Shu și Wu din era celor Trei Regate ale Chinei. Și mai exact ce trăsătură culturală specifică a istoriei au stabilit cele Trei Regate? "Yi"[1]. Oamenii acelei perioade istorice știau ce era yi, cum se manifestă yi, și înțelesurile mai adânci ale lui yi. Și ce a fost ceea ce a stabilit Yue Fei din dinastia Song de Sud? "Zhong"[2]. [Asta includea stabilirea] a ceea ce se înțelegea prin zhong, ceea ce implică conceptul de zhong, cum se manifestă el, și cum să se răspundă la el și cum să fie el împărtășit. Cursul istoriei a fost în mod precis un proces de a învăța oamenii cum să fie umani. Întregul curs al acestor cinci mii de ani de istorie umană a fost un proces non-stop de stabilire a lucrurilor de care oamenii aveau nevoie. Când ultimul capitol a venit, procesele de gândire umane, ar fi atins o stare suficient de perfectă și adecvată, de care zeii ar fi fost mulțumiți, și [acest capitol] ar fi putut fi folosit să ducă la îndeplinire scena culminantă în acest moment istoric final. Dar o întrebare ar rămâne. Și anume, după cum vă puteți imagina, ceea ce eu am descris este un popor dintr-o cultură semi-divină, oameni creați direct de divinitate. Deci, ar rezulta că elementele pozitive care compun o astfel de persoană sau cultură umană ar depăși elementele negative. Ființele umane conțin atât elemente pozitive cât și negative din cosmos, toată materia din cele Trei Tărâmuri are atât elemente bune cât și rele în ea, iar când zeii folosesc materia din cele Trei Tărâmuri să creeze o ființă umană, în mod natural există atât elemente bune cât și rele prezente în ea. Atunci când o persoană este irațională sau își pierde cumpătul, este practic natura demonică cea care se arată; și când o persoană este binevoitoare și rațională, și se ocupă de orice se desfășoară sau se petrece în jurul ei folosindu-și bunătatea, acelea sunt elementele lui bune care se manifestă, ceea ce este natura sa de Buddha. Deci, oamenii au ambele tipuri de elemente în ei, dar numai acest lucru nu este suficient.

Eu tocmai am indicat că procesul de creare a unei persoane este unul pozitiv. Oamenii sunt toți buni la naștere, și destul de raționali. Atunci, luați în considerare ce s-ar întâmpla dacă atunci când eu răspândeam Dafa în timpul rectificării Legii sută la sută de astfel de oameni, fără nicio excepție, ar fi vrut toți să obțină Legea imediat cum aceasta ar fi fost făcută disponibilă. Și asta ar fi fost în mod special adevărat pentru oamenii din China, care probabil ar fi venit toți să învețe și să cultive în Dafa. Abia ar fi trebuit să spun ceva, și rapid s-ar fi răspândit peste tot. Dar după cum știți, cosmosul a atins o stare teribilă, iar viețile acestei ere ar fi trebuit încheiate; totuși, oamenii acestei lumi au fost intenționat educați în modul în care au fost. Și în spatele acestor oameni care iau parte în acest eveniment sunt grupuri masive de ființe. Fiecare viață, fiecare persoană, nu este simplă. În spatele lor există un grup masiv de ființe din cosmosul pe care ei îl reprezintă. Când o persoană obține salvarea, asta reprezintă toate ființele din spatele ei obținând salvarea în viitor. [Eu spun asta] deoarece marea majoritate a oamenilor de pe acest pământ, a oamenilor din ziua de azi, sunt regi cerești care au coborât pe pământ, care s-au reîncarnat aici ca ființe umane. Deci, dacă toate aceste vieți ar fi fost să vină să învețe Dafa, ele ar fi fost toate salvate, inclusiv toate ființele simțitoare pe care ele le reprezintă. Acesta ar fi un lucru bun, desigur, deoarece orice viață din acest cosmos ar fi de acord – inclusiv regi nenumărați, enormi. Totuși, Creatorul ultim nu vede asta în acest fel. Când ceva devine rău trebuie să fie distrus. Pentru El, a crea ceva nou este pur și simplu la fel de ușor cu a distruge ceva rău. Și după cum știți, există un principiu în cosmos: și anume, binele și răul au consecințele lor. Asta înseamnă că oricine face ceva rău trebuie să plătească pentru acel lucru. Faptele bune conduc la răsplăți favorabile, în timp ce faptele rele conduc la unele negative. Scopul este de a rezolva lucrurile. Dar de-a lungul îndelungatului curs al istoriei, viețile nu numai că și-au creat datorii karmice în timpul interacțiunilor cu alte vieți, dar de asemenea, multe vieți, fără să-și dea seama, au mers împreună și au contribuit la spirala descendentă a istoriei universului, cu fiecare viață jucând în principiu un rol în asta. Toată lumea poartă o parte de vină pentru ceea ce este rău. Toți înțeleg că lucrurile devin progresiv mai rele, totuși nimeni nu are capacitatea să întoarcă cursul. Toată lumea este în coborâre în spirală în jos ca parte a acestui proces. Cu alte cuvinte, conform legii: "formării, stagnării, degenerării, distrugerii", toate lucrurile se presupune că se îndreaptă spre distrugere. Aceasta este o lege a cosmosului. Nu este o problemă de compasiune. Este pur și simplu o lege.

După cum știți, eu am predat că materia este nepieritoare și că viețile se reîncarnează. Și asta nu este valabil doar pentru om, dar de asemenea este valabil în tărâmurile zeilor. Omul, fiind sub vraja iluziei, nu poate vedea asta, și astfel găsește perspectiva morții ca terifiantă. Bineînțeles, ca discipoli Dafa voi sunteți clari asupra acestor lucruri. Moleculele care alcătuiesc celulele moleculare umane sunt compuse din atomi, iar atomii sunt compuși din particule chiar și mai microcosmice, energia particulelor fiind cu atât mai mare cu cât ele devin mai microcosmice. Noi știm că atunci când un corp uman este îngropat în pământ, celulele lui, care la stratul de suprafață sunt compuse din molecule, pot putrezi. Dar moleculele nu pot putrezi, nu-i așa? Cu atât mai puțin pot atomii, corect? Atunci unde a dispărut partea aceea din tine? Dacă toate gândurile omului ar fi pur și simplu produsul propriei lui minți care gândește la acest strat de suprafață, atunci cum se pot explica lucrurile pe care oamenii le spun uneori pe neașteptate? Nu este întotdeauna cazul că ceea ce spui vine numai după o atentă considerare; în schimb, cel care funcționează este uneori acel tu de la diferite niveluri, care se întinde de la particulele tale din stratul de suprafață până la cele care te conțin pe tine adânc în microcosmos. Totalitatea ființei tale este simultan alcătuită din particule care se întind de la cele mai microcosmice niveluri până la cele de la suprafață, așa că ființa ta nu este doar acest strat de celule extrem de simplu și de superficial. În contextul ființei unei persoane, atunci, pierderea acestei porțiuni superficiale este doar pierderea unui strat exterior de piele. La reîncarnare, o nouă piele exterioară este preluată. Adevăratul tu nu poate putrezi prin îngroparea în pământ. De fapt, acel sol nu poate distruge atomii, și nici chiar moleculele. Dacă atomii cuiva ar fi distruși, asta ar avea ca rezultat o explozie masivă. Forța unei explozii nucleare care este domeniul unui corp uman ar fi suficientă pentru a distruge un oraș. Nu este adevărat? Atunci, unde mergeți [la moarte]? Discipolii Dafa știu răspunsul. Deci, acest lucru este pentru a spune că sub iluzia acestei lumi, oamenii nu știu ce vor deveni după ce vor muri. Dar ființele divine știu foarte bine ce se întâmplă, iar ființele divine de la niveluri și mai înalte știu chiar mai bine. Ele iau toate astea ca fiind destul de naturale. O viață nouă este generată atunci când o ființă ajunge la ultima etapă din cursul vieții ei. Ele sunt pe deplin conștiente de acest proces. Întregul univers, despre care vorbesc, implică un astfel de proces, de a merge înainte și înapoi.

Ceea ce am descris este procesul istoric al cosmosului mai mare dinainte de final, procesul nenumăratelor niveluri ale vieților din interiorul lui, care seamănă cu procesul metabolic în sensul că este un proces continuu de înlocuire. Dar, dacă cosmosul final – adică această entitate ca un întreg – dacă este sortit să fie dizolvat, dacă asta se face ca parte a procesului de formare, stagnare, degenerare, distrugere, atunci gândiți-vă la asta: Dacă fiecare din nivelurile vieților conținute în ea nu se mai pot reîncarna, istoria lor ar înceta să existe, ele nu ar mai avea nici viață, nici nimic. Pentru zei, oricât de mare le-ar fi statura, acest lucru este ceva extrem de terifiant! Acest lucru este cu adevărat ceva terifiant până la extremă – asta ar fi extincție totală! Multe lucruri glorioase există în cosmos ca rezultat al procesului istoric al cosmosului mai mare! Priviți la cum sunt lucrurile, chiar și pe această minusculă planetă a oamenilor. Apoi, luați în considerare toate nenumăratele planete din cosmos, compuse din particule de diferite mărimi, care au infinite, nemăsurate ființe simțitoare pe ele – nici măcar zeii nu pot să-și dea seama cât de multe vieți sunt acolo sau ce fel de glorii au fost create acolo! Fiecare persoană este precum o cronică de istorie. Absolut fiecare persoană este precum o lungă poveste istorică vie. Este mai degrabă uimitor să privești la toate lucrurile prin care a trecut un individ de-a lungul multelor sale vieți. Deci, cosmosul fiind atât de masiv și numărul ființelor simțitoare din acesta fiind atât de vast, ar fi o mare nenorocire dacă toate acestea ar fi distruse.

Desigur, oricum ar fi această lege cosmică, compasiunea este o trăsătură a zeilor drepți. Asta este ca să nu spunem că simplul fapt de a dori să faci ceva bun se consideră drept compasiune. Atunci când cineva este cuprins de un capriciu și acționează în baza lui, asta nu se consideră drept compasiune. Mai degrabă, în acest caz asta provine din preferințele persoanei. Sau spus mai direct, asta provine din atașamente. Adevărata compasiune nu are niciun egoism amestecat în ea, și cineva, atunci când va avea de-a face cu altcineva, sau ființele simțitoare în general, privesc la lucruri cu gânduri drepte și bunătate iubitoare. Aceasta a fost astfel că mulți zei, mulți regi ai diferitelor niveluri ale unor înălțimi extraordinar de mari din cosmos, după ce au văzut sfârșitul universului, au vrut să salveze ființele simțitoare ale cosmosului. Și cum să le salveze ei? Reînnoirea prin rectificarea Legii trebuie să înceapă de la nivelul cel mai de jos al cosmosului și să rectifice de jos în sus. O mulțime de mari vieți reprezentative din acest cosmos au fost făcute să se reîncarneze ca ființe umane. Dar ființele capabile să joace un rol reprezentativ nu sunt în niciun caz ființe de nivel mediu. Ei sunt în mod categoric regi ai diferitelor universuri, care își reprezintă lumile lor, universurile lor, sau corpurile lor cosmice. Dar universul pe care o astfel de ființă îl reprezintă aparține unui sistem. Un corp cosmic are o circulație în el, care merge de la universurile lui inferioare până la cele superioare, cu sistemul său corespunzând sistemelor de la nivelurile chiar și mai înalte, deasupra lor locuind regi încă și mai mari decât ei. Și apoi deasupra sistemelor de la niveluri chiar și mai înalte există încă sisteme și regi și mai mari. Dar indiferent de înălțimea lor, ei toți aparțin aceluiași sistem. Dar cel care se află în cel mai înalt punct s-ar putea să nu vină aici. Atunci ce este de făcut? Un reprezentant destul de potrivit, care va reprezenta nenumăratele ființe simțitoare din acest enorm sistem al lor, este trimis și se încarnează ca o ființă umană.

După cum vă descriu asta, s-ar putea să gândiți: "Ei bine, din câte văd, nu este nimic măreț în legătură cu oamenii din această lume. Vedeți oameni de toate formele și înfățișările, unii fiind chiar murdari. Unii oameni de la țară trăiesc vieți cu adevărat dificile, în timp ce unii oameni de la oraș sunt destul de snobi și se comportă dezagreabil, și există mulți tineri care încearcă să arate ‘cool’". Acesta este doar modul de a fi al societății umane. Nu toată lumea poate lucra la unele corporații importante, sau să fie un șef, așa că unii oameni trebuie să completeze celelalte roluri. Doar un număr mic de oameni pot deveni artiști sau vedete. Este la fel cu toate celelalte. Forma pe care a luat-o societatea este una cu diferite clase sociale, dar acestea nu sunt rangurile acelor ființe. Așa că, nicio ființă nu este simplă, în ciuda aspectului său exterior. Puteți descoperi că un gunoier, dacă priviți înapoi [la viețile lui anterioare], a fost înainte un zeu masiv din cosmos care, în iluzia de aici, și în cursul reîncarnărilor sale, s-a pierdut de tot – s-a pierdut până în punctul în care nu-și mai amintește nimic. [Iluzia] este de așa natură încât multe ființe, în cursul reîncarnării, sunt indignate în legătură cu soarta lor în viață, și nu știu nimic despre misiunea care le-a adus aici.

Și aceasta este doar o ilustrare. Oamenii din lumea de azi, incluzându-i pe cei mai mulți dintre cei din diferite clase sociale, nu știu pentru ce au venit în această lume, și se țin ocupați străduindu-se să-și facă o carieră. Asta este în special adevărat pentru cei care au gustat succesul. Ei sunt atât de mulțumiți de sine, încât uită cine sunt. Și atunci când cred că sunt cu adevărat buni la unele lucruri, se lasă complet duși de val; și dacă simt că viețile lor nu sunt atât de grozave, sunt plini de mânie și de indignare față de lume. Dar de fapt nu asta este ceea ce ființa ta are nevoie. Nu trebuie să te lași atât de prins în astfel de lucruri. Ceea ce este important, în schimb, este să-ți redobândești sinele tău adevărat. În această perioadă de timp, în mijlocul unui curs mai mare al istoriei, ceea ce are loc în viața cuiva are în spate motive cauzale. Strict vorbind, ceea ce se manifestă astăzi în viața ta sunt răsplățile karmice ale oricăror lucruri rele sau bune pe care le-ai făcut în viețile tale anterioare. După cum tocmai am indicat, în acest fel lucrează cosmosul. Acesta este cazul, indiferent pe ce strat al societății te afli și indiferent care poate fi ocupația ta – binele este recompensat cu răsplăți bune, iar răul cu răsplăți rele. Această lege este prezentă pe tot cuprinsul celor Trei Tărâmuri, pe orice nivel ar putea fi. Deci, ajungând în faza finală, în acest moment, gândirea umană – în special când este vorba de o societate din faza finală a ciclului cosmic de formare, stagnare, degenerare, distrugere – a devenit și mai complicată. Astfel, în acest moment este nevoie de discipolii Dafa pentru a trezi oamenii lumii și pentru a-i salva în acest mediu complex.

Ceea ce face lucrurile chiar și mai dificile este că în prezent regimul ticălos, malefic până în miez al PCC există în China. De ce un astfel de regim apare în societatea umană, cu atât mai puțin un regim ca acesta, care este deformat? Toți din cosmos, de jos până sus, i se opun. Toți îl consideră o monstruozitate. Raționamentul membrilor partidului ticălos nu este normal. Atunci cum se justifică acest lucru? Nimic nu este atât de simplu precum pare. Aceasta a fost de asemenea ceva pe care vechile forțe ale cosmosului au plănuit-o intenționat. Am spus mai devreme: cultura umană este ceva ce a fost planificat de zei, și a fost produsul educării de către ei a ființelor umane. Și după ce a fost formată cultura adevărată, clasică, gândirea oamenilor ar fi fost dreaptă în toate domeniile, ei ar fi fost binevoitori din adâncul inimii lor, și toți ar fi fost atenți față de alții în acțiunile lor. Odată ce asemenea oameni ar fi ajuns la stadiul final, ei ar fi făcut cu toții o alegere pozitivă. Toți ar fi obținut Legea. Dar în opinia vechilor forțe ale cosmosului, ar fi fost prea ușor pentru oameni să obțină Legea, pentru ființele simțitoare să fie salvate. În cele Trei Tărâmuri există legea - "binele și răul au consecințele lor", și astfel că anumiți zei nu puteau suporta o asemenea perspectivă și au aplicat acest principiu în extremă. Gândirea lor a fost: "Cosmosul nu mai este bun, deci cum li se poate permite vieților să câștige salvarea atât de ușor? Cum se poate ca atât de multor vieți să li se permită să intre în viitor?" Astfel că o gamă enormă, uriașă de factori a împiedicat ființele simțitoare să fie salvate. Faptul că vechile forțe gândesc în acest fel arată că principiile Legii vechiului cosmos au ajuns în stadiul de degenerare și distrugere. Vechile forțe au decis că în timpul acestui proces final, viețile vor trebui să facă o alegere, o alegere care ar fi fost extraordinar de dificil de făcut, deoarece totul ar fi trebuit să se încheie, și, în plus, moralitatea lumii a devenit un dezastru. Deci cum ar trebui oamenii să facă alegerea dacă vor să intre în viitor? Asta este extraordinar de dificil. Ștacheta a fost stabilită foarte sus.

Unii oameni gândesc: "Nu sunt totuși Zeii și Buddhas îngăduitori față de oameni?" Când omenirea a ajuns în acest punct, gândirea umană nu se poate aplica pentru a cântări asemenea chestiuni. Zeii vechilor forțe cu siguranță nu gândesc în acest fel. Dacă vrei să fii salvat, să obții eliberarea, trebuie, în mijlocul tentațiilor acestei societăți prezente care se focalizează pe aici și acum, să faci alegerea corectă. Doar atunci vei reuși. Și dacă nu treci, atunci nu vei fi salvat. După cum poate vă amintiți, eu spun deseori că: "A fost făcută o deschidere în plasă"[3]. Dacă oamenii ar fi să treacă testul pe cont propriu, cum ar putea ei face astfel? Maestrul a știut de mult timp că vechile forțe vor face asta, astfel că am aranjat pentru discipolii Dafa să salveze ființele simțitoare. Vechile forțe au creat ceea ce în această lume este regimul partidului ticălos, cu intenția de a face lucrurile dificile pentru ființele simțitoare. Împreună cu asta, ele au inventat o mare cantitate de teorii nebunești cât și idei moderne și lucruri de acest fel, făcând această lume teribil de complicată, cu lucruri atât bune cât și rele în ea. În același timp, ele au adăugat amestecului anumiți factori deformați cât și biotehnologie extraterestră, astfel încât să zăpăcească gândirea tradițională, adecvată a omului. În societatea vestică, a fost esențialmente de ajuns pentru ei doar să obțină unele lucruri malefice și sinistre și să le difuzeze. Dar în China asta nu a fost de ajuns. Au dus acest lucru mai departe, transformând dreptatea în nedreptate și greșitul în bine, ideea fiind aceea că în astfel de circumstanțe solicitante, cineva va trebui să facă alegerea care-i decide salvarea. Deci de ce au fost făcute lucrurile atât de dificile în China? V-am împărtășit înainte faptul că regii de la niveluri chiar mai înalte, regii fiecărei etnii a omenirii de-a lungul istoriei, aceia care erau de la niveluri înalte în cosmos, s-au reîncarnat toți în China. Acolo a devenit punctul focal. Și de aceea gradul de dificultate pe care oamenii de acolo vor trebui să-l îndure când fac alegerea, a fost crescut. Asta din cauză că vechile forțe au văzut că imediat ce acei oameni obțineau salvarea, probabil s-ar fi întâmplat la fel și cu grupul etnic pe care ei îl reprezintă, sau chiar, în unele cazuri, cu întregul grup de vieți ale masivului univers pe care ele îl reprezintă. Gândiți-vă la ce lucru uriaș ar fi fost acesta. Deci, vechile forțe au făcut chinurile cu care acești oameni ar fi trebuit să se confrunte cele mai mari dintre toate. Doar privind la poporul chinez, în timpurile recente ei au fost afectați și ruinați până în punctul în care arată pur și simplu îngrozitor, chiar și în forma lor exterioară care s-a schimbat în una mai scundă și mai mică și înfățișarea lor a devenit foarte neatrăgătoare. Pe de altă parte oamenii din istorie proiectau întotdeauna o înfățișare sănătoasă și aveau o alură dreaptă. Ei arătau destul de bine. Schimbarea s-a produs din faptul că dificultatea din China a început să crească în ultima vreme, lucruri rele fiindu-le insuflate oamenilor. Orice este încărcat în mintea unei persoane, va afecta cu siguranță înfățișarea sa exterioară. De exemplu, dacă pui ceva pătrat într-o pungă, privind la aspectul exterior vei putea să spui [ce este]; dacă pui ceva rotund în ea, vei fi de asemenea capabil să spui asta după aspectul exterior. Însemnând că, orice fel de gândire este încărcată într-o persoană, va fi vizibilă după înfățișarea exterioară. Când cineva se află în fața mea, sau nu numai în fața mea – există mult mai mulți în societatea umană decât ne imaginăm noi, cu mulți oameni acolo care au capacități supranaturale – o singură privire este tot ce trebuie și știți ce fel de gândire și comportament predomină în el, și ce îi place, deoarece totul este afișat exact acolo pe fața lui – și acestea sunt prezente chiar și în forma corpului său.

Atunci, dacă vrei ca oamenii să fie capabili să obțină salvarea când circumstanțele sunt atât de dificile, ce este de făcut? Ei nu sunt capabili să deosebească binele de rău, și pe deasupra sunt numeroase entități de mass-media care fac publicitate tendințelor societății, în ciuda faptului că acele tendințe nu sunt în mod necesar bune. Doar că pe când toată lumea a tot făcut aceleași lucruri, mass-media a fost acolo pentru a ajuta să împingă lucrurile. Atunci gândiți-vă puțin, cum ar putea oamenii să deosebească binele de rău? Nu există decât o mâna de oameni în toată omenirea care are cu adevărat gânduri bune și binevoitoare în mințile lor, care se ține tare și pe care toate acestea nu îi mișcă. Atunci nu s-a făcut deja totul? Iar toate lucrurile care au fost aranjate cu mult timp înainte nu au fost ele în van? Totuși cele Trei Tărâmuri au fost create exact pentru această chestiune. Deci ce este de făcut?

Ceea ce tocmai am spus înseamnă că nimeni nu poate spune că a lăsa o deschidere în plasă este greșit. Deci cum de este o deschidere lăsată în plasă? Dacă cineva vrea să distrugă interferența vechilor forțe, el are nevoie de oameni care pot să zgâlțâie memoria unei persoane, care îi pot arăta lucrurile și o pot face să înțeleagă, care pot s-o trezească, și care pot să-i explice adevărul despre trecutul și prezentul lumii. Este de fapt foarte greu să faci ceva în societatea umană, deoarece orice mișcare din partea [elementelor] pozitive stârnește elementele vechi, negative și rele. Și bineînțeles, invers, orice mișcare din partea elementelor negative stârnește elementele pozitive. Binele și răul sunt echilibrate printre oameni, și de fapt este foarte greu pentru o persoană să facă ceva în această lume. Există multe ființe supranaturale aici în această lume umană, și fiecare este capabilă să rezolve problemele legate de omenire. Deci, dacă numai o singură ființă supranaturală ar putea face asemenea lucruri, atunci de ce nu fac ele asta? Ele știu, și văd clar, că totul are un aranjament, și că, indiferent cât de bun este un lucru, pe care ele îl fac, va avea un impact asupra altui lucru, și că acel alt lucru va avea un impact indirect – ca modul în care ramurile se extind dintr-un copac – asupra unei game mari de lucruri. Asta ar fi încălcarea aranjamentelor zeilor mai înalți, și chiar ar servi la a schimba ceea ce a fost aranjat pentru istoria omenirii – ceva ce nimeni nu îndrăznește să schimbe după voie.

Deci în timpul acestei perioade de timp au venit discipolii Dafa. Totuși, oamenii moderni au acumulat datorii karmice majore în cursul reîncarnărilor lor din istorie, deci dacă vrei să salvezi oameni și să clarifici adevărul, dacă vrei s-o salvezi pe acea persoană, există un număr mare de vieți în spatele ei care nu o vor lăsa să fie salvată. Asta din cauză că acele vieți urăsc persoana, din moment ce înainte, sau în altă încarnare, persoana a profitat de ele, le-a omorât, sau le-a abuzat, iar răul făcut e posibil să le fi cauzat o suferință uriașă. Oamenii nu știu nimic în acest moment despre lucrurile pe care le-au făcut din ignoranță, în timp ce erau pierduți în iluzie sau dorință, în timpul reîncarnărilor lor. Adevărul e că, de-a lungul îndelungatului curs al istoriei, absolut fiecare persoană a ajuns să aibă un corp împovărat cu datorii karmice, și toată lumea este în iluzie. De îndată ce cineva vrea cu adevărat să salveze o astfel de persoană, și vrea cu adevărat să salveze persoana ca ființă, viețile care au fost prejudiciate de acea persoană nu vor suporta. Din moment ce acesta este cazul, va exista interferență și o cantitate mare de obstacole care apar pe măsură ce mergi să salvezi oamenii lumii și înainte de a-i putea face să înțeleagă adevărul. Bariere de tot felul blochează oamenii. Și dacă vrei să salvezi mulți oameni sau dacă ceea ce încerci este semnificativ pe scară largă, întregul mediu social va ajunge să fie caracterizat de un asemenea fenomen.

Persecuția maleficului PCC asupra discipolilor Dafa în timpul acestor ani nu este doar produsul factorilor din partea maleficului PCC. De fapt, relativ vorbind, aceia sunt mici într-un grad jalnic. Toate elementele rele ale cosmosului au fost împinse înăuntru, aici jos, fiecare dintre ele, și există atât de multe dintre ele în fiecare dimensiune, pur și simplu nenumărat de multe. Mulți zei au fost absolut stupefiați după ce au văzut asta, gândind: "Ce ar trebui să facem cu toate astea? Cine ar îndrăzni să atingă asta?" A salva o singură persoană se leagă de o sferă enormă de vieți din cosmos. Atât de mare este impactul. Atunci cât de mare este acest lucru cu 100 de milioane de oameni? După cum știți, în trecut când Iisus salva oameni – el era devotat salvării oamenilor – totuși de ce a fost crucificat? Și Iisus salva doar propriul lui popor! Poporul lui își crease datorii karmice de-a lungul reîncarnărilor sale, iar el nu avea mijloacele să le dizolve. Din moment ce ființele cosmosului cu care Iisus avea de a face erau vieți de dimensiuni colosale, nenumărabile ca număr, și ființe de niveluri înalte, cu ființe de înălțimi chiar și mai înalte și pur și simplu de proporții nemăsurate incluse în acest amestec – și atât de mari erau ele încât nici măcar zeii de nivel mediu nu ar fi fost capabili să știe înălțimea lor – și cu acestea, de asemenea, însumând nenumărat de multe, ce ar fi putut face el dacă ei voiau să-l facă să plătească datoriile oamenilor și nu i-ar mai fi dat drumul? Cineva nu s-ar fi putut elibera niciodată din asta. La sfârșitul vieții lui, Iisus l-a invocat pe Iehova: "E posibil să fiu scutit de crucificare?" Dar nici Iehova nu putea face nimic. Iisus a fost lăsat fără nicio altă alegere decât să-și folosească propriul sânge, viața lui umană, și să îndure suferința de a plăti acele datorii. Doar în acest mod a putut să fie eliberat. Așa de greu a fost. Dacă discipolii Dafa vor să salveze viețile cosmosului, dacă vor să salveze ființele simțitoare din acest cadru complex al societății din stadiul final, vă puteți imagina cât de greu este asta? Dacă ați putea vedea asta – s-o vedeți cu adevărat – ar fi pur și simplu prea înspăimântător. Dar, atâta timp cât vă ghidați după Dafa, vă ghidați după ceea ce v-a spus Maestrul, veți avea o cale pe care să mergeți, și asta va fi ceva ce nimeni nu poate schimba. Dar calea va fi foarte îngustă – îngustă până în punctul în care doar dacă ești extrem de corect, lucrurile vor da rezultate și vei reuși să salvezi oameni. Doar dacă vei face lucrurile într-o manieră extrem de corectă nu vor exista probleme.

Maestrul v-a protejat pe măsură ce ați mers pe această cale în timpul acestor ani. Am obișnuit să scriu deseori eseuri scurte, la care voi vă referiți ca jingwen-uri. V-am corectat continuu în cultivare, spunându-vă ce să faceți. Mai târziu, am știu că v-ați maturizat de-a lungul timpului, și astfel nu am mai putut să scriu atât de des. Dacă ar fi fost să scriu mai des decât am făcut-o, vechile forțe nu ar fi acceptat. Nu, Maestrului nu-i este frică de ele. Este doar că nu am vrut să le văd făcând lucrurile chiar și mai complicate. Ele consideră că dacă eu aș fi predat mai mult, asta ar fi echivalat cu a face lucruri pentru voi, cu a vă purta de-a lungul [drumului], ceea ce nu ar fi funcționat; trebuie să fiți voi cei care mergeți pe propria voastră cale, și să răzbateți pe cont propriu. Vechile forțe au făcut deja rău în măsura în care au făcut-o, și eu am vrut ca discipolii Dafa să folosească ocazia de a se stabili pe sine, deoarece ar fi cu adevărat magnific dacă ar fi putut să iasă dintr-un chin așa mare ca acesta. Ar fi pur și simplu fenomenal dacă ați putea să faceți bine în această chestiune. Dar dacă această întreprindere s-ar fi terminat și acesta ar fi sfârșitul ei, asta nu ar fi corect față de discipolii Dafa. Din moment ce grupurile de vieți din spatele celor pe care-i salvați sunt într-adevăr atât de mari, atunci ce le va aduce viitorul discipolilor Dafa? Asta va da naștere unei ființe de un nivel chiar mai înalt și de un calibru chiar mai mare – un zeu de un calibru chiar mai mare, sau de o măreție chiar mai mare. Dacă vechile forțe ar fi să vadă că ființe de o asemenea talie ar fi create, și totuși toate acestea s-ar datora Maestrului care vă poartă de-a lungul [drumului], atunci ar considera ele că voi înșivă ați obținut asta? Ele ar insista să pășiți pe cale voi înșivă. Astfel că este cel mai greu să reușiți să pășiți corect pe cale, în timp ce sunteți supuși unor chinuri impuse de către vechile forțe. Și asta este chiar și mai mult așa pentru discipolii Dafa din China continentală. Pentru ei, în mijlocul persecuției teribil de aspre, absolut fiecare gând și idee sunt critice. Fie că ați făcut bine sau nu; fie că ați fost sau nu susceptibili de a fi persecutați; fie că ați tratat lucrurile corect sau nu și în ce grad ați fost persecutați – toate acestea sunt direct legate de modul în care ați pășit pe calea voastră și cum v-ați gândit la lucruri. Lucrurile sunt extrem de dificile pentru discipolii Dafa, și, din cauză că asta are loc în timpul fazei finale a lumii, când cadrul este cel mai complex, când discipolii Dafa își făuresc calea lor de ieșire, cultivându-și calea lor de ieșire, și chiar salvându-i pe alții, discipolii Dafa se pot stabili astfel ei înșiși ca ființe de o asemenea grandoare și de niveluri atât de înalte. Deoarece vechile forțe interferează, ceea ce faceți voi este atât magnific cât și foarte greu.

Mulți oameni obișnuiți nu își dau seama ce fac discipolii Dafa. Nu este ceva ce poate fi explicat în doar câteva cuvinte în trecere. Dacă spuneți cuiva că acest cosmos a ajuns în stadiul final al ciclului său de formare, stagnare, degenerare, distrugere, este foarte puțin probabil să vă creadă. Așa că nu putem spune astfel de lucruri. Ceea ce trebuie să facem este să trezim oamenii dintr-un unghi pozitiv sau bun. Nu putem insista în a spune unei persoane ce cale trebuie să ia. Mai degrabă, după ce devine clară asupra lucrurilor, persoana va vedea două căi așternute în fața sa, și va alege. Mințile unor oameni au devenit groaznic de rele, și ei nu mai pot accepta lucruri bune. În mod natural, astfel de oameni aleg ce este rău, malefic, modern, sau deformat, și urmează vechiul cosmos în uitare. Doar cei care pot fi treziți, care pot realiza ce cale a vieții ar trebui să ia în continuare, și care înțeleg de ce au venit oamenii în această lume – doar acest fel de oameni pot cu adevărat să fie salvați.

Am fost întrebat: "După ce rectificarea Legii se termină într-o zi, după aceea va fi rectificarea lumii umane. Ce va aduce viitorul?" La care eu am răspuns: "Oamenii se vor simți apropiați de oricine vor întâlni în cale". "O", deci gândesc ei: "asta înseamnă că valorile morale ale oamenilor se vor fi îmbunătățit, asta e grozav". Într-adevăr, acesta este unicul mod în care pot ei s-o interpreteze. Indiferent cât de mult se îmbunătățesc valorile oamenilor, de ce s-ar simți oamenii în mod necesar atât de apropiați de oricine vor întâlni în cale? Poate fi din cauză că în mod normal ei nu vor vedea altă ființă umană în rază de zeci de mile de jur împrejur. Deci ei se vor simți apropiați de oricine pe care-l văd. Vă voi spune, multe profeții, indiferent din care religie provin – fie că sunt Budismul, Daoismul, sau Creștinismul, cu care sunteți voi familiari – sau oricare ar fi cazul, toate au vorbit despre cum va fi lumea de astăzi. Unii oameni le resping totuși gândind că [lucrurile la care se referă acele profeții] sunt încă destul de îndepărtate. Asta poate fi adevărat. Este în regulă pentru ei să se călăuzească după ce cred. Dar discipolii Dafa își îndeplinesc jurămintele, și asta înseamnă a face tot ce pot pentru a trezi oamenii.

După cum știți, niciodată înainte în istorie nu a mai fost omenirea așa un dezastru, și niciodată nu a fost complexă într-un asemenea grad. Omul crede că [s-a ajuns în acest punct] datorită progresului tehnologic și științific, care este un curs natural pe care societatea omenească îl urmează. Dar ar putea exista ceva pur și simplu din întâmplare? Știința și tehnologia și tradiția umană sunt două cursuri diferite, existând în același timp în societatea umană. Ce curs alegeți și pe care mergeți este exact o alegere dată omului. Doar am indicat că binele și răul sunt ceva între care fiecare persoană alege, și aceste două cursuri vor fi lăsate pentru omenire în viitor. Mulți oameni care au fost influențați de gândirea modernă vor să se rupă de divinitate, și refuză să admită că omul a fost creat de divinitate. Oamenii pot crede că sunt puternici, dar după cum tocmai ați văzut în uraganul de ieri, omul este cu adevărat nesemnificativ în fața forțelor naturii. Dacă ar fi să vină cu adevărat catastrofa cosmică, el ar fi terminat. Mai mult, dacă știința omului și tehnologia și-ar fi pierdut cu adevărat sursa de energie, societatea de azi ar fi imediat paralizată, iar știința și tehnologia modernă s-ar prăbuși instantaneu. Chiar și formele de viață extraterestre, a căror tehnologie este remarcabil de avansată, trebuie să caute salvarea prin rectificarea Legii în mijlocul ciclului cosmic de formare, stagnare, degenerare, distrugere.

Deci asta este ceea ce e așternut în fața omenirii. Dar în realitate este pur și simplu teribil de greu pentru discipolii Dafa, într-un cadru ca acesta, într-o lume atât de complexă, să salveze oameni. Poate că ești prea ocupat câteodată pentru a cugeta la astfel de lucruri, dar Maestrul vede lucrurile cu o claritate de cristal. De aceea deseori eu gândesc: "Ce este un discipol Dafa? Cine este demn de a fi un discipol Dafa?" Dacă cineva nu are relația predestinată necesară, el cu adevărat nu poate intra, și acesta este de asemenea cazul pentru aceia care tocmai au intrat. Nu persecuția și minciunile maleficului PCC despre discipolii Dafa, sunt cele care au împiedicat timp de atâția ani oamenii să intre. Nu este acesta cazul. Nu au existat mereu oameni care au intrat? Deci nu este acesta cazul. Și pe lângă asta, toată lumea știe că maleficul PCC este rău. Mulți oameni nu cred cu adevărat niciun lucru pe care acesta îl spune. Adevăratul motiv este că acei zei au blocat oamenii, nelăsându-i să devină discipoli Dafa. Ei nu vor lăsa absolut pe nimeni înăuntru dacă respectivul nu este vrednic. Asta se manifestă astfel încât oamenii înșiși spun că ei nu vor să devină o parte din asta; sub forma faptului că circumstanțele din jurul lor îi împiedică să intre, cu oameni care spun asta sau cealaltă, și le cer să nu meargă; sub forma faptului că ei nu sunt capabili să respingă lucrurile care îi deranjează; sau sub forma unei dificultăți sau a alteia, ceva care nu funcționează pentru ei, sau faptul că ei nu sunt capabili să abandoneze ceva. Toate acestea generează incapacitatea lor de a intra.

Într-adevăr, vă dați seama de ceva? Voi sunteți discipoli Dafa, și nenumărate ființe de deasupra, ființe pur și simplu nelimitate ca număr, vă invidiază. Dacă astăzi ar fi să ofer oricărui zeu de nivel înalt, indiferent de măreția sa, șansa să vină și să devină un discipol Dafa, el ar apuca această ocazie într-o fracțiune de secundă – în momentul când cuvintele mele ar ajunge la el, ar veni. El ar fi pur și simplu euforic, deoarece oricine este conștient știe că pe această cale nu numai că s-ar salva el însuși, dar de asemenea ar salva și nenumăratele ființe simțitoare din lumea lui. Acesta este pur și simplu cel mai extraordinar lucru din viitorul cosmos. (Aplauze) Dar acest lucru nu este realizabil. Discipolii Dafa și-au stabilit virtutea măreață necesară de-a lungul reîncarnărilor lor în această lume de-a lungul istoriei. La început, mulți oameni veneau la locurile de practică ale discipolilor Dafa. Dar nimeni nu știa cine erau unii dintre ei, deoarece dispăreau într-o clipită după ce se terminau exercițiile. De multe ori un zeu vrea cu adevărat să fie un discipol Dafa, dar nu poate.

Discipolii Dafa trec prin viețile lor alături de oamenii obișnuiți ca parte a societății obișnuite iluzorii, și sunt cu adevărat predispuși să alunece împreună cu curentul în modul lor de gândire, cel puțin în unele privințe. Dacă nu reușiți să vă comportați în conformitate cu Dafa când faceți lucruri, nu reușiți să gândiți lucrurile cu gânduri drepte, sau nu sunteți în Lege când tratați problemele, atunci voi sunteți niște oameni obișnuiți. Atunci nu este nicio diferență. Înfățișarea voastră este obișnuită, cadrul în care vă trăiți viața este obișnuit, și postul vostru este obișnuit. Chiar dacă sunteți implicați în proiectele discipolilor Dafa, în ceruri acolo deasupra nu există astfel de lucruri precum stații de televiziune, iar zeii nu au ziare. Acelea sunt forme din societatea umană obișnuită. Dacă nu vă folosiți gândurile drepte să vă ghidați pe voi înșivă, și dacă nu puteți reuși să vă conduceți voi înșivă și să vă uitați la lume și la alții în conformitate cu standardul unui cultivator, precum face un discipol Dafa, atunci sunteți la fel ca o persoană obișnuită.

Ce este un cultivator? Oamenii obișnuiau să afirme că ei puteau deveni ființe divine dacă se rădeau în cap și alegeau viața monahală. Dar ar putea fi acest lucru corect? Absolut deloc. Asta se reducea doar la o diferență în modul în care arătau oamenii obișnuiți, sau alții. Iar oamenii obișnuiți îi vedeau într-adevăr diferiți. Ulterior, ei își cultivau mințile, deoarece mințile lor erau de fapt aceleași ca ale oamenilor obișnuiți, din moment ce trăiau în societate, între lucrurile contaminante și cele ce se numesc "șapte emoții și șase dorințe". Dar este asta limitat doar la acelea? În societatea modernă nu sunt doar șapte emoții și șase dorințe, ci mai mult de șaptezeci de emoții și șaizeci de dorințe, corect? Există dorințe de orice fel posibil. Să luăm de exemplu atașamentele și sentimentele pe care le au oamenii fața de computere, telefoane celulare și iPod-uri – au existat vreodată lucruri de acest fel în trecut? (Oamenii râd) În acest fel este societatea în ziua de azi, și de aceea este tot mai complicată. Orice fel de cultivare care a luat o formă, era doar o formă superficială. Cultivarea discipolilor Dafa, și tipul mediului și al locurilor unde voi practicați cultivarea, sunt organizate în societate. Din moment ce societatea umană a fost creată și modelată în întregime pentru rectificarea Legii, gândiți-vă la asta: ar putea problemele cu care se confruntă societatea să fie atât de simple pe cât par? V-am împărtășit în trecut faptul că o persoană poate cultiva în orice meserie sau profesie. Într-adevăr, conflictele și tensiunile pe care le întâlniți sau orice altceva sunt toate menite pentru a vă testa mintea, și pentru a vedea: Le puteți trata într-o manieră potrivită unui cultivator? Este modul în care le tratați demn de un discipol Dafa? Asta e ceea ce este cultivarea, nu-i așa? Ar putea oamenii obișnuiți să trateze lucrurile în acest fel, sau să vadă lucrurile în acest fel? Când dați peste un conflict, nu contează dacă aveți dreptate. Ar trebui să vă întrebați: "Ce anume de partea mea nu este corect în această situație? O fi cu adevărat ceva care să fie greșit de partea mea?" Voi toți ar trebui să gândiți astfel, primul vostru gând fiind să vă examinați atent pe voi înșivă pentru a încerca să găsiți problema. Oricine nu este astfel, de fapt nu este un adevărat cultivator al Dafa. Acesta este un instrument magic în cultivarea noastră. Aceasta este o caracteristică distinctivă a discipolilor noștri Dafa. Orice lucruri întâlniți, primul gând ar trebui să fie de a vă examina atent pe voi înșivă, și asta se numește "a privi înăuntru". Religia budistă are de fapt aceeași abordare. Nu fac ei o practică din "cultivarea minții"? Din a privi în interior? Nu au discutat ei de asemenea aceste chestiuni? Deși nu au spus mult despre asta, și nu au atins problema cheie, ei totuși vorbesc într-adevăr într-un mod similar.

De fapt toate despre care tocmai am vorbit, au avut drept scop să vă spună că responsabilitatea pe care discipolii Dafa o duc pe umeri este măreață. Ce este un "discipol Dafa"? N-a trecut mult de la ultima noastră Conferință a Legii. Deși data trecută am vorbit despre unele probleme pe care le au unii studenți, dacă cineva face bine sau nu asta implică un proces. Din moment ce acesta este cazul, nu vom intra în detalii despre felul în care au făcut oamenii de la ultima Conferință a Legii. Voi spune doar că discipolii Dafa n-ar trebui să trateze predarea Legii de către Maestru ca pe ceva noutăți de auzit și să meargă să asculte noi revelații și lucruri interesante de la Maestru. Desigur, voi nu vă veți gândi la asta astfel. Dar ar trebui să reflectați la asta cu adevărat după ce Maestrul termină de vorbit. Ca discipoli Dafa, trebuie să vă gândiți la asta.

În prezent, există încă unii studenți care eșuează grav în ceea ce privește cooperarea cu ceilalți. Și nu e doar grav – merge până acolo încât se sabotează unul pe altul. Vă voi spune, indiferent de ceea ce gândiți, de fiecare dată când ajutați la sabotarea proiectului unui discipol Dafa sau a ceva ce discipolii Dafa ar trebui să facă, voi acționați ca un demon. Nu contează că ați putea gândi, "Sunt un discipol Dafa, și am făcut o mulțime". Cu toate astea, vechile forțe vă înregistrează lucrurile la catastif, unul câte unul.

Vă dați seama de ceva? Discipolii mei Dafa, gândurile voastre drepte chiar au efect. Și efectul combinat al vostru al fiecăruia pus laolaltă este incomparabil de puternic. Motivul pentru care nu puteți obține un asemenea efect este pentru că vă lipsește credința, și gândurile voastre drepte nu sunt îndeajuns de puternice. Cu atâția discipoli Dafa trimițând gânduri drepte pe tot globul în același timp, peste 100 de milioane de discipoli Dafa trimițând împreună gânduri drepte la aceeași oră în toată lumea, nu ar fi asta înfricoșător pentru malefic și vechile forțe? Pentru zei ar fi o priveliște cu adevărat magnifică. Ce forță! Chiar numai un singur discipol Dafa, dacă gândurile tale sunt puternice, forța este suficientă pentru a împărți un munte în două – numai un singur gând ar fi de ajuns. În iluzia de aici, voi nu vă puteți percepe propria forță, dar asta nu are mari consecințe. Când nu cooperați bine împreună și când gândurile voastre drepte nu sunt destul de puternice, asta va cauza minții voastre, atunci când trimiteți gânduri drepte, să lâncezească pe atașamentele care vă conduc în cultivare și să priviți mai degrabă în afară decât în interior. Vă pot conduce chiar la a vă simți indignați și la a deveni furioși ori de câte ori vă gândiți la cineva. Atunci spuneți-mi, la ce bun să mai trimiteți gânduri drepte? Ele nu vor avea un efect pozitiv și voi vă veți dezvălui toate gândurile, părerile și atașamentele în fața zeilor din întregul cosmos. Când acel gând iese afară, toate acestea sunt puse pe tapet pentru ca întregul cosmos să le vadă – pentru ca toți să vadă cum sunteți voi. Atunci gândiți-vă, ar fi ciudat dacă vechile forțe nu v-ar persecuta. Așa că atunci când ele vă persecută, Maestrul nu poate face nimic, pentru că ele au ceva de care să se apuce: "Priviți la această ființă și la cum este ea. Este acesta discipolul tău? Are atâtea lipsuri. N-ar trebui să-l îndreptăm? Nu vrei să-l îndreptăm și totuși el ne afectează și-i afectează și pe alții, așa că mai bine l-am îndrepta urgent!" Ceea ce gândesc eu este: Singura cale care se așterne înaintea voastră, discipoli Dafa, este una de cultivare adevărată. Nu mai există nicio altă cale.

Am văzut de curând că discipolii Dafa din China continentală au devenit tot mai serioși și clari, în mijlocul persecuției și ei fac din ce în ce mai bine. Cu toate acestea, discipolii Dafa din toată lumea, deoarece circumstanțele s-au îmbunătățit, au încetinit ritmul. Unor oameni pare să le lipsească entuziasmul în tot ceea ce fac, nemaivorbind de cum cooperează. Ei nu cooperează, ei concurează unul cu celălalt, nu doresc să accepte ideile altora, fiind chiar cu adevărat grosolani în felul în care vorbesc și se poartă. În realitate nu sunt deloc ca un discipol Dafa. Pe Maestru îl doare inima să vadă asta. Ați trecut prin cea mai dură persecuție și zeii vă invidiază, dar voi nu știți să prețuiți asta. Cele prin care ați trecut nu se vor mai repeta, deoarece am ajuns în ultima fază a sfârșitului. Am spus acum câteva clipe că mulți oameni doresc să devină discipoli Dafa, dar că este extrem de greu să intre acum. Mai există un alt motiv, cel mai mare, și anume că cel mai dur dintre teste, dintre persecuții, care a avut drept țintă discipolii Dafa, a ajuns deja la capătul cozii. Natura presiunii uriașe sau greutățile care devorează întreaga lume sau tipul de încercări care verifică dacă voi aveți curajul să cultivați și dacă puteți lua calea dreaptă – acea parte din istorie a trecut și nu mai există. Oricine vrea să vină și să devină un discipol Dafa va fi blocat într-un mod foarte strict de vechile forțe. Ele vor face tot posibilul pentru a nu lăsa oamenii să intre. Voi ați reușit în pofida unor circumstanțe atât de grele și v-ați dovedit a fi remarcabili. Virtutea măreață care vi se cuvine este deja a voastră. A încetini în acest punct, permițându-vă să alunecați în jos este ceva care într-adevăr n-ar trebui să se întâmple.

În ceea ce privește salvarea ființelor simțitoare și clarificarea adevărului, o mulțime de oameni n-au făcut-o în profunzime. Ei vor spune doar câteva cuvinte oamenilor, gândind "Ascultă sau nu asculta, fă ce vrei. Nu vrei să asculți, bine!" și vor merge să găsească următoarea persoană. În orice faceți ar trebui să mergeți până la capăt, s-o faceți bine și dacă intenționați să salvați pe cineva, atunci dați-i înainte și salvați-l. Când cineva este pus în fața voastră, nu aveți de ales – greșiți dacă deveniți selectivi în privința salvării oamenilor. Atâta timp cât este cineva peste care dați, ar trebui să-l salvați, indiferent de poziția lui sau de statutul său social, sau dacă este președintele sau un cerșetor. În ochii zeilor, ființele sunt egale. Statutul social este doar o distincție făcută în societatea umană. Speranța mea este ca discipolii Dafa să poate fi unul cu celălalt așa cum erau în trecut și la fel de sârguincioși ca înainte, când ați obținut Legea prima dată. Era o zicală budistă, a cărei idee era: Dacă poți fi așa cum erai când tocmai ai început, tot drumul de la început până la sfârșit, vei atinge Desăvârșirea cu siguranță. (Aplauze)

Voi cultivați în mijlocul societății umane obișnuite și aveți conferințe ale Legii și puteți împărtăși și schimba idei unul cu altul. Dar așa cum știți, cei care au cultivat în peșteri ar fi murit înăuntru dacă eșuau în cultivarea lor. Ei n-aveau pe nimeni cu care să discute lucrurile prin care treceau și nimeni cu care să vorbească. Trebuiau să reușească de unii singuri pe calea iluminării drepte. Și dacă nu reușeau, erau terminați. Cât de greu era asta! Cea mai înfricoșătoare dintre toate era singurătatea prelungită. De ce le este oamenilor cel mai frică? De singurătate. Singurătatea poate înnebuni persoana; singurătatea poate conduce o persoană la a uita tot ce a fost înainte; și singurătatea poate chiar cauza cuiva să uite să vorbească. Este forma cea mai îngrozitoare de greutate. Oamenii vorbesc despre cutare și cutare care a stat cu fața la un zid timp de nouă ani, sau altcineva timp de treisprezece ani, iar altcineva a stat acolo timp de o sută de ani. Voi nu aveți acest tip de singurătate. Voi trebuie doar să vă asigurați că sunteți asemeni unui discipol Dafa de la început până la sfârșit.

Maestrul a fost puțin dur cu voi azi. Asta avea ca scop să vă ajute să deveniți mai vigilenți și mai alerți. Când voi căutați să salvați oamenii lumii, încercați să-i faceți să se trezească pentru a-i putea salva. Ei bine, și voi trebuie să deveniți clari, să vă treziți. Este o problemă dacă uitați de cultivarea voastră din cauză că faceți prea multe lucruri. Sunteți cultivatori. Nu vorbesc de trecutul vostru, de ceea ce ați fost odată sau de ce arătați la suprafață. Vorbesc de esența voastră și de sensul vieții voastre, de răspunderea pe care o purtați pe umeri și de misiunea voastră istorică. Numai astfel sunteți cu adevărat discipoli Dafa.

Știu că unii dintre voi au făcut extrem de bine cu multele voastre proiecte și cu ceea ce faceți pentru a salva oameni și în general ați făcut foarte bine și ați avut un mare impact. Recunosc că ați făcut bine ceea ce ar trebui să faceți în ajutorul dat Maestrului în rectificarea Legii. Eu sper doar că veți reuși să faceți chiar mai bine. Calea noastră este îngustă. Dacă deviați câtuși de puțin, vor fi probleme. Nu vreau nici să vă văd confruntându-vă cu probleme, nici nu vreau ca vreunul să alunece în jos în cultivarea proprie. Chiar mai puțin vreau să vă văd că deveniți delăsători în cultivarea voastră pentru că circumstanțele se schimbă în bine. Toate acestea au fost generate de voi și există încă multe lucruri care ne stau înainte – și acesta va fi cazul tot drumul până la capăt, până în ziua în care atingeți Desăvârșirea. Ați trecut deja de cea mai grea porțiune. Ce a rămas nu va fi atât de solicitant. Voi trebuie doar să faceți chiar mai bine cu asta. Cu cât lucrurile pot părea mai fără de speranță, este posibil ca speranța să apară chiar în fața ochilor voștri. În special în acele perioade în care vă simțiți atât de plictisiți, poate că de fapt voi vă stabiliți virtutea măreață. Sper ca voi să puteți reuși să cooperați bine cu adevărat, să aveți gânduri drepte destul de puternice, să priviți în interior când vă confruntați cu lucruri și să fiți entuziaști ca atunci când v-ați început cultivarea. Nu fiți ca oamenii obișnuiți, al căror entuziasm efemer pălește după câteva minute și apoi dispare de tot.

Când lucrați împreună și treceți prin fricțiuni, este din cauza atașamentelor umane. Aceasta face parte din starea și procesul de cultivare al cuiva, și în niciun caz nu este deoarece cineva într-adevăr nu este bun. Partea bună a persoanei nu mai poate fi văzută, deoarece a fost separată. Ceea ce vedeți va fi întotdeauna partea care nu a fost cultivată încă. Dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să aveți o inimă plină de compasiune sau ar trebui să-i priviți pe oameni într-un mod rigid. Am repetat în nenumărate rânduri că voi nu puteți vedea partea bună a unui cultivator. Acea parte este pur și simplu extraordinară și a atins standardul. Și ce înseamnă "a atinge standardul"? Este standardul unui zeu. Întrucât partea sa care nu a fost încă cultivată cu succes, acea parte va părea mai rea pe când își croiește drumul în sus și se apropie de suprafață. Dar poate că acea persoană a cultivat foarte bine. Sper că voi toți vă veți prețui, îi veți prețui pe alții și veți prețui acest mediu pe care îl aveți. A prețui calea pe care mergeți înseamnă a vă prețui pe voi înșivă.

Asta e tot ce am avut de spus. Sper ca această Conferință a voastră a Legii să fie un mare succes. La conferință mulți oameni vor împărtăși despre procesul lor de cultivare, despre starea lor de cultivare și de felul în care au abordat ei cu gândurile drepte ale unui discipol Dafa diferitele lucruri cu care s-au confruntat. Când auziți aceste lucruri, nu le tratați doar ca pe niște povești. Aceea este calea pe care cineva a pășit în cultivare, același tip de cale pe care ați mers și voi. Sper să văd că vă recăpătați entuziasmul și că reveniți la cea mai bună stare de cultivare a voastră. Asta e tot pentru azi. Vă mulțumesc tuturor. (Toți se ridică și aplaudă cu entuziasm)

 

[Nota editorului: În timp, este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a o face cât mai fidelă textului original. Data ultimei actualizări este: 6 octombrie 2011. Conferința se poate citi și în limba engleză la adresa: //clearwisdom.net/html/articles/2011/9/15/128106.html ][1] /Yi: Devotarea și fiind responsabil față de alții pe baza relațiilor interumane și legăturilor (cum ar fi prietenie, rudenie, etc.), un simț al justiției, dreptății și responsabilității.

[2] /Zhong: loialitate (față de țară, cauză, rege, sau autoritate superioară) cu o dedicație completă și efort neobosit

[3] De asemenea cunoscut ca: "A fost dată o cale de ieșire".