Predarea Legii la Conferinţa internaţională de la Washington DC

Predarea Legii la Conferinţa internaţională de la Washington DC

(Li Hongzhi ~ 18 iulie 2009)

Ați muncit din greu!

Tocmai am încheiat Conferința Legii de la New York și v-am văzut acolo. Nu vreau să vorbesc prea mult de data asta, așa că am venit puțin mai târziu. (Râsete) (Publicul aplaudă) Starea lucrurilor aici, în această lume, s-a schimbat enorm, datorită progresului rapid al rectificării Legii în ansamblu, cât și datorită muncii pe care discipolii Dafa au depus-o împreună pentru a salva ființe simțitoare și pentru a valida Legea. Ați văzut asta, și la fel și oamenii lumii. La început când a început persecuția, pe 20 iulie 1999, mulți oameni afirmau că Falun Gong nu va rezista mai mult de câteva zile. Unii oameni care doreau să sprijine Falun Gong nu au luat poziție, datorită acelei noțiuni. Reprimarea studenților de către PCC în Masacrul din Tiananmen a lăsat mulți oameni cu puțină speranță pentru China și există chiar unii oameni care au spus în public că Falun Gong nu oferă nicio garanție, deoarece nici acesta nu va putea rezista reprimării mai mult de câteva zile. Indiferent ce mentalitate i-a determinat să spună asta, cu toate acestea, Falun Gong nu a sfârșit așa cum au prezis ei. Falun Gong a rezistat (aplauze entuziaste) și a făcut-o fără a beneficia de sprijin din afară. (aplauze entuziaste) Aceasta i-a determinat pe oamenii lumii să ne privească într-o lumină nouă și arată cât de extraordinari sunt discipolii Dafa, cultivatorii Falun Gong. Unii oameni au trecut de la a fi indiferenți la a da multă atenție, de la a privi amuzați la ceea ce se întâmplă, la a avea în schimb admirație.

Dar nu s-a oprit aici: rectificarea Legii își croiește încă drumul înainte; discipolii Dafa încă validează Legea și salvează fără întrerupere ființe simțitoare; și situația este încă în schimbare - și asta rapid. Pe când factorii malefici din alte dimensiuni continuă să fie distruși în mari cantități, oamenii lumii devin mai limpezi la minte. Și odată cu reducerea acelor factori răi care controlează mințile oamenilor, oamenii lumii sunt acum capabili să gândească cu luciditate la această persecuție și la discipolii Dafa. În realitate, însă, modul în care ne privesc oamenii lumii nu este decisiv și nici măcar important. Ceea ce este cel mai important este să ne facem propriile lucruri bine. Nu am dat atenție la ce atitudine au oamenii când suntem supuși persecuției și nu ne-am pus speranțele în oamenii obișnuiți să facă ceva pentru Dafa; nici nu am renunțat să-i salvăm pe oamenii lumii sau pe ființele simțitoare. Salvarea oamenilor este ceva ce numai discipolii Dafa pot face – este o responsabilitate măreață. Chiar atunci când persecuția era cea mai severă, voi nu v-ați eschivat de la responsabilitățile pe care le aveați în calitate de discipoli Dafa. Și în timp ce persecuția era cea mai severă, v-ați amintit întotdeauna, de la început până la sfârșit, să priviți cultivarea solidă drept lucrul cel mai fundamental, validând astfel Legea și salvând ființe simțitoare într-un mod rațional.

Într-adevăr, atunci când a început inițial persecuția, oamenii nu au reușit în multe lucruri pe care le făceau. Asta era totuși ceva inevitabil, deoarece mulți oameni nu știau ce să facă la început. Ei se confruntau deodată cu această persecuție, care tocmai apăruse nu se știe de unde, și cu calomniile care învăluiau pământul. Și informațiile false s-au răspândit prin toată lumea, deoarece Falun Gong nu avea nicio mass-media proprie sau vreun forum prin care să vorbească. Toată media lumii repeta propaganda publicată de media PCC-ului și aceasta echivala cu persecutarea Falun Gong și a discipolilor Dafa în numele PCC, la o scară imensă – s-a răspândit în aproape fiecare colț al pământului. Chiar și atunci am fost nedreptățiți. În final, cultivatorii nu pun preț pe lucrurile obișnuite. Cultivarea este o chestiune de eliberare a sinelui și ceea ce cultivă cineva este propriul sine, fără a da importanță la ceea ce ar putea spune alții. Doar că discipolii Dafa au datoria de a salva ființe simțitoare, așa că sunt preocupați pentru ființele simțitoare. Nu așa erau lucrurile în formele trecute de cultivare. Și mai mult, tipul de responsabilitate pe care aceasta o implică este uriașă. Ființele simțitoare din fața voastră, oamenii de aici, din lumea de azi, sunt diferite de viețile oricărei ere istorice. Deși păreau a fi ființe umane, mulți au venit de la niveluri mai înalte și sunt de fapt zei reîncarnați. Aceasta face responsabilitatea legată de salvarea acestora și ceea ce faceți chiar mai semnificative și extraordinare, cât și absolut necesare. Dacă nu ar fi fost acesta cazul, persecuția nu ar fi durat atât de mult, și nici nu ar fi continuat să existe. În fond, dacă era doar un grup de oameni care făceau cultivare personală, asta nu ar fi reprezentat nicio amenințare pentru vechile forțe. Mai degrabă, ceea ce le-a provocat pe vechile forțe și pe factorii cei răi a fost nevoia cosmosului pentru rectificarea Legii. Persecuția văzută în societatea umană este doar manifestarea în acest plan. Factorii cei răi s-au revoltat pentru că, așa cum poate fi repede văzut, forma de cultivare pe care o au discipolii Dafa, care îi pune pe aceștia în societatea umană, este diferită de formele din trecut, deoarece implică un grup atât de mare de oameni și pentru că impactul său pozitiv a deranjat balanța dintre drept și ticălos, bine și rău. Dar chiar și atunci, aceasta nu ar fi fost de ajuns pentru a declanșa persecuția la o asemenea scară. Asta se datorează aranjamentelor factorilor vechiului cosmos combinați cu viețile rele din alte dimensiuni, care s-au acumulat și au căzut în mod constant în timpul rectificării Legii și de aceea câmpul dimensional din această lume a devenit extrem de rău. Aceasta a determinat ca moralitatea societății să decadă vertiginos și inimile oamenilor să se schimbe dramatic, făcând această lume chiar mai haotică decât era înainte, făcând salvarea oamenilor încă și mai grea și făcând manifestările demonice chiar mai rele. Însuși faptul că discipolii Dafa au putut răzbate prin astfel de circumstanțe este extraordinar, fără să punem la socoteală faptul că aceștia salvează ființe simțitoare care sunt într-o stare atât de mizerabilă.

La început, acesta era într-adevăr cazul, că nu știați ce să faceți și unii oamenii nu erau destul de calmi sau de liniștiți. Cu acea presiune, stările de cultivare ale discipolilor Dafa variau considerabil și aceasta făcea să ne fie foarte greu să coordonăm lucrurile pe care le făceam. Este o realitate a cultivării faptul că există întotdeauna cei care sunt sârguincioși și cei care nu sunt, și o varietate de intenții umane sunt puse împreună, toate făcând lucrurile complexe. Am spus înainte că nimeni nu poate persecuta această Lege și că un impact negativ poate avea loc numai dacă discipolii Dafa nu reușesc să facă bine. Ați văzut cât de mult a reușit persecuția să facă contra Falun Gong, nu-i așa? Nimic – este fără putere. Această persecuție poate servi numai la creșterea virtuții mărețe a cultivatorilor, altfel ea nu este nimic și nu are niciun efect în afară de garantarea morții [maleficului] pe când persecuția se încheie complet. În timpul acestei lupte dintre bine și malefic, discipolii Dafa au trecut de la a nu colabora bine inițial, la a fi capabili treptat să lucreze împreună și au devenit progresiv mai raționali. Deși în acest punct există încă semne de slabă coordonare și o cooperare deficitară pe multe fronturi și în multe locuri, ca și corp, discipolii Dafa au fost, atunci când lucrurile sunt privite ca un întreg, temperați de cultivare și au validat Legea în acești ani, astfel încât au devenit tot mai maturi și mai raționali. Ați trecut de la a nu ști ce să faceți și a fi iraționali la a ști, puțin câte puțin, ce să faceți și să deveniți raționali.

În trecut cultivarea a fost doar o chestiune de Desăvârșire personală, iar cât de bine sau slab a făcut cineva avea importanță numai pentru acel individ singur. Acum voi trebuie să salvați ființe simțitoare și asta înseamnă că intră în joc coordonarea și cooperarea unuia cu celălalt. Atașamentele umane vor ieși la suprafață pe când lucrați împreună. Partea bună este că indiferent de [ceea ce a ieșit la suprafață], segmentul principal al discipolilor noștri a fost bun și motivul vostru a fost corect. Chiar dacă au fost implicate atașamente umane sau factori aranjați de vechile forțe, punctul vostru de plecare a fost validarea Legii și asta este ceva ce nimeni nu poate schimba. Și din acest motiv, eforturile voastre de a valida Legea și de a salva ființe simțitoare nu au fost niciodată refuzate. Atunci când coordonarea era slabă, voi ați luat inițiativa de a face lucruri de unii singuri; atunci când coordonarea a fost slabă pe o scară mai mare, ați făcut lucruri pe o scară mai mică; iar când coordonarea a mers bine, ați făcut lucruri împreună. Așa că indiferent de situație, voi ați reușit. Sper că mergând înainte veți face o treabă bună în orice trebuie să faceți și veți face asta cu încă și mai multă înțelepciune.

Este remarcabil că validarea voastră a Legii, cât și cultivarea voastră personală, au devenit ceea ce sunt astăzi. Ați fost temperați până la maturitate și procesul care a condus la asta a fost unul de eliminare a atașamentelor umane. Pentru a merge puțin mai departe, vreau să spun că tot ceea ce faceți este întrețesut cu cultivarea voastră personală și nimic din ceea ce faceți nu este în niciun fel doar în scopul acelei acțiuni izolate, și niciodată ceea ce faceți nu este izolat. Totul este legat de rectificarea Legii, totul este legat de responsabilitățile discipolilor Dafa și totul este legat de cultivarea voastră personală. Toate acestea sunt inseparabile. Astfel că, acțiunile voastre vor fi o reflectare a stării voastre de cultivare. Atunci când lucrați împreună și vă simțiți neîndreptățiți sau vă enervați, este greu ca în acel moment să reflectați la rolul vostru în chestiune sau să priviți în interior și să înțelegeți în ce stare sunteți sau ce atașament a declanșat acel eveniment. În majoritatea timpului este că [sunteți supărați deoarece] propunerea voastră nu a fost adoptată sau ați disprețuit pe cineva. Manifestarea acestor două atașamente tinde să fie cea mai intensă. Pot chiar vedea că aceste lucruri încă mai există și acum. Dar oricare ar fi cazul, asta este totuși cultivare și sper că vă puteți disciplina, astfel încât să deveniți tot mai maturi și mai raționali și să acționați tot mai mult ca niște cultivatori.

Este adevărat că în trecut am spus că timpul rămas pentru rectificarea Legii nu mai este atât de lung, ci de fapt destul de scurt. Sper cu adevărat că vă veți maturiza repede și veți deveni mai raționali, permițând astfel acestei chestiuni să se încheie în scurt timp. Dacă discipolii Dafa nu pot fi toți raționali și maturi, și în schimb acționează adesea cu o dispoziție umană – și încă una care pe deasupra se manifestă atât de puternic – cum ar putea să se încheie această chestiune? Cum ar putea spune cineva că discipolii Dafa și-au terminat cultivarea?

Un alt lucru este că unor oameni le este greu să înțeleagă cât de urgent este să salveze ființe simțitoare. Și există doar atâția discipoli Dafa care se ocupă de asta în prezent. Unii oameni nu au progresat și nu iau această sarcină în serios și ei nu cred că salvarea ființelor simțitoare este foarte importantă. În realitate, responsabilitățile voastre ca discipoli Dafa se află toate chiar acolo. Dacă nu acționați pentru a salva ființe simțitoare, nu vă veți fi îndeplinit responsabilitățile în calitate de discipoli Dafa și cultivarea voastră va fi nulă, deoarece faptul că ați devenit discipoli Dafa nu a fost în scopul propriei voastre Desăvârșiri. Aceasta înseamnă că voi purtați pe umeri o misiune grandioasă.

Sper că odată cu trecerea timpului, să acționați tot mai mult ca niște discipoli Dafa și să cooperați chiar mai bine. Fiți plini de atenție față de ceilalți atunci când faceți lucruri și priviți la voi înșivă atunci când ajungeți la neînțelegeri. Voi știți probabil cu toții cum să vorbiți despre asta și știți ce înseamnă aceste cuvinte, dar în momentele critice nu le puneți în practică. Repet aceste cuvinte la fiecare conferință a Legii și vă instruiesc despre asta. Dacă voi toți ați putea realiza ceea ce am descris, totul ar putea fi rezolvat și ați reuși să lucrați bine împreună.

Cred că aceia care au venit din China continentală și nu sunt familiarizați cu lumea din afară vor ajunge să înțeleagă aceste lucruri și să se asimileze repede acestei societăți. Așa că aceasta nu este cea mai mare problemă. Cea mai mare este să ai prea multe intenții umane. Desigur, dacă suntem la subiectul gândirii umane, aș spune că trebuie să aveți gânduri drepte puternice atunci când validați Legea, salvați ființele simțitoare și cultivați, dar, modul în care acționați în viața cotidiană și ca parte a societății nu poate fi anormal. Dacă vă gândiți că trebuie să ne trăim viețile ca niște ființe divine și vă purtați diferit chiar când mergeți pe stradă sau comportamentul din viața curentă se schimbă în altceva, atunci asta înseamnă să cădeți în extremă. Voi trebuie să cultivați în timp ce vă conformați pe cât de mult posibil societății obișnuite și asta este un lucru pe care v-am rugat să-l faceți. Așa că trebuie să cultivați în mod rațional și într-un mod respectabil. Nu cred că ar fi prea greu pentru voi să echilibrați aceste lucruri. Până acum ați ajuns să înțelegeți cum funcționează lucrurile după toate astea. Nu au mai rămas prea mulți oameni care să fie iraționali.

Sunt cu adevărat îngrijorat cu privire la viitorul tuturor discipolilor Dafa, care se comportă anormal, orice formă ar lua asta. Aceasta îi include pe cei care nu gândesc rațional; pe cei care spun absurdități; pe cei care joacă un rol negativ căutând în afară, în mod special, și dorind să fie împreună cu cei care nu sunt sârguincioși, care au o mulțime de atașamente umane sau care nu se comportă ca niște cultivatori; pe cei care interacționează cu agenți speciali; sau pe cei care sunt iraționali și cauzează în mod deliberat necazuri printre studenții noștri. Dar în afară de acestea, mă gândesc și la oamenii care, atunci când apar problemele, nu se gândesc deloc la propria lor stare de cultivare și se concentrează numai pe cât de rea este această sau acea persoană și cine ar putea fi el sau ea. Dar în acele momente, v-ați gândit la asta: de ce o asemenea persoană există printre discipolii Dafa și de ce s-ar întâmpla un astfel de lucru? Oare prezența acelei persoane nu presupune să țintească anumiți oameni, sau anumite atașamente umane? Cu siguranță. În cultivare nimic nu se întâmplă fără un motiv. Atunci când stări incorecte și comportamente umane rele ies la suprafață printre noi, acele lucruri au apărut pentru a ținti la atașamentele umane. Noi nu admitem aranjamentele vechilor forțe dar, atunci când nu reușim să facem bine, ele ne vor exploata golurile. Așa că, poate că era vorba de un anumit loc care trebuia să fie țintit în acel mod și de aceea s-a produs incidentul. Când ceva de acest fel are loc, toată lumea devine îngrijorată și gândește: "De ce s-a întâmplat asta și i-a făcut pe discipolii Dafa să arate rău și de ce există astfel de oameni în jur?" Dar v-ați întrebat oare: "Poate am făcut ceva greșit?" Adevărul este că, atunci când înțelegerea voastră despre asta este bună și când tratați lucrurile corect, acei oameni și acele incidente vor dispare, deoarece nu se pot întâmpla lucruri între discipolii Dafa fără un motiv – asta nu este permis și nimeni nu îndrăznește să încalce aceasta. Indiferent de cât de sinistru ar putea fi maleficul, nu ar îndrăzni să facă asta. Factorii vechilor forțe sunt destul de îndrăzneți în a-și juca rolul între discipolii Dafa tocmai pentru că voi aveți gândirea umană pe care am descris-o și aveați nevoie ca asemenea oameni să apară. Trebuie să fiți clari asupra acesteia.

Există multe lucruri pe care n-am vrut sau n-am putut să le discut înainte. Odată ce am vorbit despre vreun astfel de lucru, acea încercare s-ar fi extins în mărime și ar fi fost mai greu de tratat. Aceasta deoarece acei vechi factori cred că odată ce am clarificat ceva, atașamentele voastre umane de acolo nu vor fi eliminate. [Factorii vechilor forțe] chiar vor fi determinat pe acei oameni [problematici] să meargă în partea opusă din această cauză, ducând la probleme chiar mai mari. Așa că trebuie să reușiți voi înșivă, deoarece v-a fost predată Legea și cultivați. Orice poate fi rezolvat prin cultivare. Întrebarea este numai dacă puteți cultiva sârguincios. Dacă voi cultivați cu adevărat sârguincios, orice poate fi rezolvat.

Ceea ce tocmai v-am relatat a fost pentru a spune că indiferent ce probleme ar putea apare printre discipolii Dafa, ele îi țintesc, cu siguranță, pe anumiți oameni sau atașamentele umane ale unui anumit grup de oameni. Acesta este cazul, categoric. Vechile forțe nu îndrăznesc să facă rău rectificării Legii, deoarece dacă această misiune ar fi vătămată, cosmosul ar înceta să existe. Discipolii Dafa îl ajută pe Maestru să rectifice Legea și faptul că ei fac asta joacă un rol decisiv. Și nimeni nu ar îndrăzni să submineze acest efort cu adevărat. Doar că vechile forțe vor ca această treabă să continue conform dorințelor lor. Atunci, pe când cultivați, cum vor fi eliminate atașamentele voastre umane? Maestrul are căile Sale, pe când ele le au pe ale lor. Dar oricare ar fi cazul, nu le lăsați să vă exploateze golurile și fiți siguri că vă examinați deseori în timp ce cultivați. Indiferent ce fel de problemă apare, întâi reflectați la voi înșivă și la grupul cu care lucrați și foarte probabil că veți găsi rădăcina problemei.

Pentru un cultivator, privitul în interior este un instrument magic. Călugării și unii cultivatori obișnuiau să spună: "Buddha se află în minte". Asta vorbea despre nevoia de a-și cultiva propria minte – acesta este adevăratul înțeles pe care-l exprima. Și într-adevăr, asta așa funcționează. Societatea omenească este situată de fapt în centrul acestui cosmos, între formele de materie mai mari și mai mici. Privind în afară, pare că nu există vreo limită extremă, lucrurile fiind atât de vaste că sunt aproape nemărginite. Am vorbit cu voi despre imensitatea cosmosului. Atunci când am făcut-o, am vorbit mult timp, iar apoi m-am oprit pentru că nu mai puteam vorbi mai departe. Limbajul uman nu mai avea cuvinte pentru a-l descrie și gândirea umană nu mai putea cuprinde conceptul. Putea să fie înțeles până la capăt doar cu o aptitudine divină a gândirii. Atunci când privim în interior, găsim cosmosul a fi imens în același grad. Îmi amintesc că era un film care arăta o picătură de apă în cădere, care era apoi mărită, din ce în ce mai mult, până când devenea enormă și se dezvăluia a fi ea însăși multe molecule de apă. Apoi, una din moleculele de apă era mărită mai departe și se dezvăluia că această moleculă de apă era ea însăși formată din multe, multe particule și că structura acelor particule era exact ca aceea a unor corpuri cerești din cosmos. Atunci, un asemenea corp ceresc era mărit în continuare, și se privea la o particulă care forma o moleculă de apă în acel corp. În ea era o întreagă lume cu orașe, munți și oceane. Apoi, o picătură de apă de la ploaia care cădea în acea lume era mărită, și din nou ea dezvăluia un vast univers. Atât de infinit că ar putea continua, la nesfârșit. Desigur că scenaristul se baza pe o oarecare teorie științifică, dar acea conceptualizare cu siguranță că nu a putut proveni numai de la o ființă umană. Și în realitate, adevărata stare a acelor lucruri este chiar mai complexă și imensă decât și-a imaginat-o scenaristul. Este aproape de neconceput cât de minusculă poate fi o particulă. Într-un grăunte de nisip se află vaste dimensiuni nemărginite, nelimitate și enorme cât și un număr nemărginit, nelimitat de ființe simțitoare. Școala Taoistă predă despre cosmos ca fiind universul mai mare și corpul uman universul mai mic, dar cum ar putea să fie el limitat numai la asta? Atunci când comparați corpul uman cu ceea ce îi este exterior, pare a fi un contrast între inferior și imens. Dar de fapt, acesta nu este conceptul corect. Dacă cineva privește în afară sau în interior, în oricare din cazuri vastitatea este atât nemărginită, cât și nelimitată. Gradul de micime al materiei, factorii care formează originea gândirii omului, cauzalitatea din spatele întregii materii și sursa cea mai primară a tuturor fenomenelor – într-o zi le veți vedea pe toate acestea voi înșivă. Acestea sunt prea complicate pentru a le explica în grabă. (Maestrul râde)

Tocmai am vorbit despre modul în care cultivarea cere cultivarea sinelui. Pentru a vorbi despre asta în continuare, discipolii Dafa acoperă o enormă sferă de locuri și regiuni din lumea întreagă. Cu alte cuvinte, în timp ce vă aflați aici în această lume puteți avea aparența unei simple ființe umane care cultivă, dar câmpul vostru poate afecta mediul vostru înconjurător – pentru a formula asta în termeni superficiali și simpli. În realitate, întreaga lume a fost împărțită, cu o parte alocată fiecărui discipol Dafa. Asta este reflectat în modul în care lucrurile există pe Pământ, iar oamenii acestei lumi corespund cosmosului. Dacă o persoană a venit aici să câștige Legea, atunci el este reprezentantul unui sistem de ființe simțitoare și în spatele său se întinde un sistem enorm. Și acel sistem este format la fel cum sunt particulele și cu siguranță că el nu se oprește aici; aceste sisteme conțin sisteme chiar mai minuscule, dar imense, la un nivel încă mai microcosmic. Și cât de multe particule ar putea fi necesare pentru a forma un zeu? Toate acele particule ar fi de asemenea sisteme gigantice, enorme. La un nivel mai înalt este același scenariu, care se repetă din nou, și din nou, și din nou. Cu toate acestea, aici pe pământ, el este numai o singură persoană în această lume. Însă există mai mult pentru un discipol Dafa. Fiecare acoperă o zonă foarte vastă, care include mulți oameni. Dacă inima unui discipol Dafa este inconsecventă, asta va cauza schimbări în mediul înconjurător al ei sau al lui. Când vă este teamă, de exemplu, veți găsi că ființele simțitoare din jurul vostru nu sunt chiar cum trebuie. Atunci când vă schimbați, astfel încât prezența voastră să fie înviorătoare și înălțătoare pentru oameni și mințile voastre devin largi și pline de optimism, veți găsi că lucrurile din jurul vostru sunt în mod corespunzător diferite. Atunci când clarificați adevărul, când validați Legea și când întâlniți provocări în timp ce faceți lucruri, puneți-vă la punct și priviți la lucruri cu gânduri drepte. S-ar putea dovedi a fi chiar eficace.

Pe când rectificarea Legii merge continuu înainte, acest fenomen va deveni mai evident, deoarece puterea voastră va crește odată cu descreșterea celei a maleficului. Uneori, atunci când atașamentele voastre umane sunt puternice și este interferență de la factori malefici și răi, cu toate acestea, va fi cazul opus: atunci când voi deveniți mai puternici, ei devin mai slabi și când voi deveniți mai slabi, ei devin mai puternici. Pe când rectificarea Legii avansează și factorii răi sunt distruși în continuare, până la punctul în care nu vor mai fi la înălțimea voastră, forța voastră se va arăta tot mai puternică. În viitor, la un anumit moment, veți vedea tot mai mult, cum discipolii Dafa își manifestă puterea, deși atingerea acelui punct va însemna că finalul a fost atins – sfârșitul sfârșitului. Așa că, pe când discipolii Dafa se ocupă cu validarea Legii și salvarea ființelor simțitoare, atitudinea lor, starea lor de spirit și modul de a face lucruri sunt toate decisive, pentru că astfel de lucruri pot determina ce schimbări au loc în această lume. O singură persoană poate determina rezultatul lucrurilor în cadrul unui anumit spațiu și când vorbim despre chiar mai mulți discipoli Dafa – întrucât sunt atât de mulți discipoli Dafa, chiar zeci de milioane – odată ce își pun mintea la ceva, asta e ceva demn de luat în calcul.

În acele zile, discipolii Dafa au adus o mare schimbare societății chineze. Atunci existau o mulțime de cultivatori, oameni buni, și faptele lor bune se manifestau una după alta. Ziarele de peste tot raportau despre cum acționau discipolii Dafa și despre cât de buni erau, iar stațiile de radio, transmițătorii de știri și stațiile de televiziune făceau astfel de reportaje. Cu toate acestea, influența pozitivă a tuturor acestora a început să tulbure factorii negativi. În cele Trei Tărâmuri există progres și constrângere reciproce, deoarece societatea umană nu este o societate divină, ci mai degrabă, una în care binele și răul coexistă. Chiar propriul corp al unei persoane este compus simultan din ambii factori, binele și răul. Aceasta este valabilă pentru toate elementele materiale din lume, inclusiv alimentele de bază pe care le mâncați. Factorii care vă formează sunt ei înșiși materie din această dimensiune. Atunci când sunteți raționali și acțiunile voastre sunt benevolente, atunci vă arătați natura de Buddha, care este Shan. Atunci când o persoană este irațională, acționează impulsiv, este furioasă sau chiar își pierde orice urmă de rațiune, toate acestea echivalează cu natura demonică. Doar că fiecare este exprimată în grade diferite. Astfel că, pe când salvați ființe conștiente și validați Legea în acest cadru lumesc, ființele simțitoare vor arăta de asemenea acele stări pe care le-am descris. Atunci când clarificați adevărul, cei cu care intrați în contact vor fi oameni care au în interior grade variate de bine sau rău. Dar deși binele și răul coexistă în această lume, Shan este ceea ce ar trebui să protejeze și să asigure societatea umană. Omenirii îi pot lipsi în ultimă instanță principiile drepte, dar ea are o stare universală de existență cu care toți sunt de acord că trebuie susținută prin Shan. Așa că în timp ce clarificați adevărul, ar trebui s-o faceți în mod conștient și raționali. Dacă voi, ca discipoli Dafa, vreți să produceți o schimbare într-o persoană pe când clarificați adevărul și vreți s-o salvați, nu trebuie să treziți elementele negative din acea persoană. Trebuie să continuați să fiți Shan și numai atunci puteți voi rezolva problemele care pot apare și salva acea persoană.

Am vorbit cu voi despre ce este Shan. Unii vor spune că Shan este atunci când zâmbești la cineva și pari amabil și agreabil. Însă aceea echivalează numai cu o ființă umană care își arată prietenia. Adevăratul Shan este ceea ce atinge un cultivator în procesul de cultivare și prin cultivarea bunătății și acesta este un Shan adevărat care este obținut prin cultivare. Atunci când interacționați cu ființe simțitoare nu este posibil pentru voi să vă arătați în întregime partea voastră divină cultivată cu succes, deoarece voi încă aveți o parte umană care trebuie încă să termine cultivarea. Când este necesar, trebuie să fiți raționali și cu mintea limpede ca un cultivator, permițând responsabilităților și gândurilor drepte să vă conducă și numai atunci se va arăta adevăratul vostru Shan. Aceasta este ceea ce diferă între un cultivator și o ființă divină. Și asta este ceea ce înseamnă compasiune – nu vreo etalare intenționată, arătarea unei preferințe umane pentru asta sau cealaltă, sau ca o exemplificare: "Dacă tu ești bun cu mine, atunci eu voi fi Shan față de tine". Acesta este oferit necondiționat și nu are vreun gând de răsplată – este în întregime pentru binele ființelor simțitoare. Când această bunătate plină de compasiune iese la iveală, puterea sa este fără egal și va dezintegra orice factori răi. Cu cât compasiunea este mai măreață, cu atât puterea sa este mai măreață. Societatea umană nu a avut înainte principii adevărate care să o ghideze, așa că omul nu și-a rezolvat problemele prin Shan. În schimb, omul și-a rezolvat întotdeauna lucrurile prin luptă și cucerire și asta a devenit astfel norma umană. Dacă omul vrea să devină divin și să transcendă starea umană, atunci el trebuie să abandoneze acea stare de spirit și să folosească compasiunea pentru a rezolva lucruri.

Compasiunea este o energie enormă, energia zeilor drepți. Cu cât este prezentă mai multă compasiune, cu atât energia devine mai mare și poate dezintegra orice este rău. Asta este ceva care nu a fost predat niciodată, nici de Sakyamuni nici de cultivatorii din trecut. Cea mai mare manifestare a Shan este compasiunea, și ea este expresia unei energii colosale. Ea poate dezintegra tot ceea ce nu este drept. Și în mod natural, forța compasiunii voastre va crește în proporție cu nivelul vostru, adică ea este determinată de nivelul vostru de cultivare. Puterea este cu siguranță determinată de înălțimea statusului final al cuiva.

Ceea ce tocmai am predat era destinat să vă spună să faceți chiar mai bine în clarificarea adevărului și în salvarea ființelor simțitoare la această vreme și am discutat cum să faceți mai bine. Ceea ce am spus s-a referit la aceste lucruri. Nu am vrut să vorbesc prea mult de data aceasta, deoarece am răspuns la întrebări pentru voi la ultima conferință a Legii. Orice aș fi putut spune în plus ar fi echivalat cu a explica Zhuan Falun și mai multe cuvinte din partea mea ar fi mai puțin pentru voi să reflectați la ele voi înșivă. Așa că nu am vrut să spun prea mult. Din același motiv nu am vrut să petrec prea mult timp predând Legea în ultimii ani. Există lucruri care trebuie lăsate pentru voi pentru a vă cultiva prin ele și să vă maturizați prin ele de unii singuri. Dacă Maestrul ar trebui să vă predea totul în detaliu, orice ați face nu ar mai conta ca și cultivare a voastră. Voi vorbi dacă și când apar probleme mari. Dacă totuși nu există nimic care împiedică eforturile discipolilor Dafa de a valida Legea și de a salva ființele simțitoare, atunci nu voi mai veni să țin o conferință. În lipsa unor probleme ieșite din comun, larg răspândite, care aparțin întregului corp, Eu nu voi mai spune nimic. Ceea ce doresc este ca voi să vă croiți propriile voastre căi.

Cred că asta este tot ceea ce voi spune. Ar trebui să reluați conferința Legii. Am venit de această dată pentru a vă vedea. Știu că unii au venit din alte țări și au călătorit o distanță mare. Unul din motivele pentru ținerea unei conferințe a Legii este pentru ca voi, participanții, să învățați de la alții și punctele tari ale altora să vă compenseze propriile slăbiciuni. Asta este destinat să vă ajute să mergeți din ce în ce mai bine pe calea voastră, cultivând și validând Legea. Și desigur, celălalt motiv pentru care sunt aici este deoarece atât de mulți oameni au vrut să-l vadă pe Maestru. Eu știu asta. (aplauze entuziaste) Și Eu am vrut să vă văd, așa că am venit. (aplauze entuziaste) Ok, mă voi opri aici. Vă mulțumesc tuturor! (aplauze entuziaste)

[Nota traducătorilor: În timp, este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a o face cât mai fidelă textului original. Data ultimei actualizări este: 20 Mai 2015]