Predând Legea în Manhattan

Predând Legea în Manhattan

Li Hongzhi, 26 martie 2006, New York

Conferințele de Predare a Legii din New York au întotdeauna un număr mare de participanți deoarece voi toți știți că Maestrul petrece mult timp în zona New York-ului. Fiecare discipol Dafa încearcă, prin eforturi maxime, să facă cât mai mult din ceea ce trebuie să facă pentru validarea Legii, și, din moment ce acțiunile voastre prezente sunt strâns legate de cultivarea voastră, de fapt voi cultivați în acest fel. Forma pe care o ia cultivarea voastră presupune ca persoana să cultive în societatea umană obișnuită, iar oameni din clase sociale diferite și cu profesii diferite pot toți să cultive; aparținând unor medii sociale diferite și folosindu-vă profesiile pentru a valida Legea și a salva ființele simțitoare din fiecare colț al lumii, voi folosiți forma prezentă a societății pentru a cultiva.

Dar această formă de cultivare nu este de fapt un mod relaxat și ușor de a cultiva în societatea oamenilor obișnuiți. Maestrul v-a spus că "o Mare Cale nu are formă", și acest singur aspect face calea noastră de cultivare una diferită de tipurile de cultivare practicate în trecut. Îmi dau seama că voi toți sunteți deja conștienți de aceasta. Acest Pământ a devenit punctul central al rectificării Fa a cosmosului. Dacă așa stau lucrurile, atunci viețile care se află aici -- incluzând chiar enorma multitudine de obiecte și lucruri prezente în această lume -- nu ar putea să fie atât de simple sau deschise. Atunci, semnificația a ceea ce faceți voi, fie că salvați ființe simțitoare sau validați Legea, incluzând cultivarea voastră personală, este pur și simplu enormă. Cât despre viețile de aici, desigur că acestea nu mai sunt la fel de simple ca cele originare care obișnuiau să trăiască pe acest pământ, majoritatea fiind acum din dimensiuni înalte, ceea ce înseamnă că multe lucruri din societatea umană obișnuită, incluzând formele sub care ni se înfățișează multe lucruri, nu sunt de fapt nici ele simple. Dacă asta este adevărat, atunci gândiți-vă: faptul că sunteți în fiecare din profesiile și afacerile din lume, aflându-vă în fiecare segment al societății și făcând parte din fiecare strat social al societății pe când cultivați, trebuie să aibă o semnificație interioară mai mare. Atunci, în acest caz, cultivarea personală a unui discipol Dafa servește doar ca o fundație esențială, în timp ce asistându-l pe Maestru, salvând ființele simțitoare și validând Fa constituie adevăratul scop de a fi un discipol Dafa și numai prin acestea vă puteți îndeplini jurămintele pe care le-ați făcut înainte de începutul istoriei. Am vorbit despre acest gen de lucruri când am predat recent Legea în Los Angeles. Puteți intra on-line să o citiți dacă vreți.

Cu toate acestea, din moment ce sunteți cultivatori, voi știți că, tot ceea ce faceți acum în societate, inclusiv viața voastră personală, este inclus în tărâmul cultivării, atunci chiar mai mult, ar trebui să luați în serios tot ceea ce se petrece în jurul vostru și să luați mai în serios această formă de cultivare fără formă pe care o practicați. Am menționat mai devreme că trebuie să faceți cele trei lucruri bine, adică trimiterea de gânduri drepte, studiul Fa și clarificarea faptelor pentru a salva ființele simțitoare. Ați fost pro-activi în clarificarea faptelor și ați muncit din greu. Dar, în mod natural, există și o parte din studenții noștri care s-au prezentat destul de slab și nu prea sârguincioși în această privință, simțind ca și cum ar fi doar o sarcină ce trebuie îndeplinită. Totuși, nu este așa. Doar că această formă de cultivare este diferită aici. Aceasta este calea pe care a luat-o cultivarea noastră și este una prin care, după crearea lumii, o ființă umană poate cultiva înapoi către paradis. În trecut, ceea ce a cultivat fiecare cale de cultivare a fost spiritul secundar, și, după ce viața persoanei a ajuns la final, spiritul principal continua să se reîncarneze în această lume umană. Mai mult, fiecare formă de cultivare și fiecare sistem religios a fost, de fapt, doar un caz în care zeii au îmbogățit cultura omului astfel încât el să înțeleagă cultivarea divină și spirituală. Este prima dată când omului i s-a dat o asemenea ocazie, și acesta este întregul scop al creării lumii. Și atunci, când luați în considerare că voi, dintre toate nenumărabilele, inimaginabilele numere de ființe simțitoare care există, ați ajuns să fiți un discipol Dafa, cum ați putea să nu faceți bine aceasta? Urmați cerințele Dafa și îndepliniți-vă jurămintele făcute înainte de începuturile istoriei. Validarea Fa și salvarea ființelor simțitoare arată, în aparență, exact ca lucrurile care se întâmplă în societatea obișnuită. Dar ceea ce faceți voi în acest caz este cultivare adevărată. Scopul din spatele acesteia este diferit față de cel din spatele acțiunilor oamenilor obișnuiți; ceea ce vor să câștige oamenii obișnuiți este total diferit de ceea ce vreți voi. Ceea ce caută cultivatorii este să-și eleveze propriile tărâmuri, să-și îndeplinească jurămintele și, în final, să atingă Desăvârșirea. Scopul este complet diferit.

Am menționat de asemenea că orice formă din societate ar putea fi adoptată pentru cultivare. Dacă nu aș fi creat această formă de cultivare pentru întreaga și larga societate, și pentru fiecare dintre multele sale profesii, cât și pentru diferitele societăți; dacă aș fi folosit doar o formă sau una din formele religioase de cultivare din trecut, atunci ar fi însemnat că exista numai o singură cale, adică, să îmbrace roba. În acest fel cultivării noastre i s-ar fi atașat o formă. Dar aceasta nu ar fi putut să îndeplinească cerințele enorme ale Marii Legi a cosmosului sau ale rectificării Fa a cosmosului. Dacă am fi acționat astfel, atunci cum ar fi fost salvate ființele simțitoare care trăiesc în fiecare colț îndepărtat al lumii? Dafa nu s-ar fi putut răspândi atât de repede în întreaga lume, deoarece sunt restricții de timp pentru rectificarea Fa. Atunci aceasta devine o chestiune în care discipoli Dafa trebuie să-și dea seama cum să utilizeze cel mai bine această formă pe care o avem, și asta este ceea ce echivalează cu parcurgerea cu bine a acestei căi de cultivare. Cu o Mare Cale care nu are formă, fiecare situație oferă discipolilor Dafa un loc pentru a cultiva. O persoană poate să cultive în fiecare din acestea. Cultivarea pe care o faci astăzi nu este o cale mai puțin însemnată care a fost transmisă omului ca parte a culturii de către ființele iluminate, așa cum s-a întâmplat în trecut. Mai degrabă, a noastră s-a răspândit sub ochii voștri în întreaga societate umană și vă lasă să alegeți forma de cultivare care vi se potrivește cel mai bine. Deși este convenabilă, în același timp înseamnă că este cu adevărat greu pentru oameni să-i ia pe alții drept referință, exceptând în chestiunile privind sârguința. Este ceva ce Dafa a inițiat doar pentru voi și este ceva fără precedent. Așadar, aceasta este o cale pe care voi trebuie s-o făuriți și s-o parcurgeți singuri. Responsabilitatea pe care v-o asumați este pur și simplu enormă, deși forma pe care o iau lucrurile pare complet obișnuită. Pentru cultivatorii din trecut a existat întotdeauna doar o singură abordare, și anume să se retragă în munți și să practice în privațiuni, părăsindu-și familiile. Cineva s-ar fi ras în cap devenind un călugăr budist; sau, în contextul creștinismului sau catolicismului, ar fi devenit un călugăr sau o călugăriță sau poate un preot. Și, pentru o religie care era practicată de o întreagă națiune, ar fi fost cerințe stricte. Totuși, nici una dintre acestea nu ar fi servit ca metodă de cultivare pentru discipolii Dafa. Abordarea pe care o ia cultivarea discipolilor Dafa este fără formă, și, de fapt, toată societatea obișnuită servește ca formă a cultivării voastre. Fiecare din căile voastre sunt diferite. Slujbele voastre sunt diferite, mediul în care trăiți este diferit, familiile voastre sunt fiecare diferite, și la fel sunt și respectivele clase sociale din care faceți parte, împreună cu toate lucrurile prin care treceți. Și, de fapt, este chiar mai mult decât asta. Și dacă semnificația extinsă a ceea ce se află în spatele acesteia este cu adevărat imensă, atunci și responsabilitatea pe care o purtați pe umeri este, de asemenea, imensă. Fiecare discipol Dafa poartă pe umeri, de fapt, responsabilitatea pentru un sistem cosmic enorm, și dacă tu trebuie să salvezi nenumăratele ființe simțitoare dintr-un sistem atât de colosal, atunci, nu numai responsabilitatea este uriașă, dar devine de asemenea foarte critic ca voi să vă străbateți corect calea. Ființele care pot fi salvate vor fi, în mod benevol, reconciliate, purificate și îmbunătățite de rectificarea Legii, și diversa multitudine de lucruri materiale de acolo care pot fi păstrate își va avea impuritățile înlăturate pe măsură ce este curățată, ceea ce rămâne fiind astfel pur. Deoarece asta este ceea ce cere rectificarea Fa a întregului univers. Și în realitate, asta este ceva ce tu influențezi activ în timp ce progresezi în cultivare. Ce înseamnă pentru discipolii Dafa să aibă această formă extraordinară de cultivare, responsabilitatea care o însoțește, și să aibă o Lege atât de gigantică și pentru ea să existe rectificarea Legii la scară cosmică? Asta înseamnă că responsabilitatea este uimitor de mare, deoarece acesta este de asemenea destinul sacru pe care voi l-ați format înainte de începutul istoriei, și asta călește virtutea sfântă care o așteaptă într-o zi pe o ființă măreață. Deci, ar putea să funcționeze dacă nu ați reuși să faceți bine? Și voi vă puteți doar imagina ce grad al poziției celeste vă așteaptă după ce cultivați până la Desăvârșire. De aceea, cerințele pentru voi în procesul de cultivare sunt înalte. Și cu aceste cerințe înalte, nu există lucruri externe, de nici un fel, care să vă verifice; supravegherea care există este făcută fără constrângere în societatea obișnuită. Tot ce avem noi este Legea.

Având o abordare liberă atunci când cultivați în societatea obișnuită, poate părea relaxat, dar gândiți-vă: standardul pe care trebuie să-l atingeți -- să aveți gânduri drepte și acțiuni drepte pe când practicați cultivarea -- este de fapt foarte strict, pentru că totul depinde de voința voastră privind Legea, de a cultiva sincer și cu adevărat. Aici, în mijlocul lumii laice, totul depinde de tine să-ți urmezi corect calea și să depășești nivelul oamenilor obișnuiți atunci când ești cufundat în acest mediu complicat. Tot ceea ce oamenii obișnuiți caută, tot ceea ce oamenii obișnuiți vor să câștige, tot ceea ce oamenii obișnuiți ascultă, spun și fac -- toate acestea sunt pentru voi lucruri care trebuie eliminate prin cultivare. Dar din moment ce trebuie încă să rămâneți printre oameni obișnuiți până când cultivarea voastră atinge Desăvârșirea, trebuie să atingeți o stare în care aveți aceste lucruri dar nu le doriți în inima voastră, în care puteți face astfel de lucruri dar fără atașament. Însă, privite dintr-o altă perspectivă, toate aceste lucruri pe care le fac oamenii obișnuiți, servesc pentru a vă oferi un mediu de cultivare. Aceasta este calea pe care o urmați. Pe o asemenea cale, problema care poate apărea cel mai des este ca voi să deveniți delăsători și să o apucați pe căi lumești. Și asta este în special așa în perioada de validare a Legii, când voi sunteți cu atât mai mult predispuși să deveniți descurajați când vă confruntați cu atât de multe presiuni și necazuri de tot felul. Desigur că voi sunteți totuși discipoli Dafa care au făcut jurăminte dinainte și viețile voastre coexistă cu Dafa. Cu o Lege atât de măreață, când gândurile voastre sunt drepte Legea va fi cu voi, și asta este cea mai mare garanție. Dar pe de altă parte, când gândurile voastre drepte nu sunt adecvate și nu sunt conforme cu Legea, veți fi deconectați de la puterea Legii și va părea ca și cum veți fi singuri și fără ajutor. Chiar dacă lucrurile pe care le faceți sunt lucruri pentru Dafa, tot trebuie să vă conformați Legii, altfel puterea Legii nu va fi acolo. În prezent, ca întreg faceți foarte bine. Dar cultivarea este desigur și un proces de plivire, astfel că cei care nu reușesc vor fi cu siguranță cernuți pe parcurs. Asta este normal. În general, discipolii Dafa fac excelent, și pe măsură ce ați avansat, majoritatea au reușit să răzbească. Bineînțeles sunt și cei care au rămas în urmă, sunt și cei care au luat-o de la capăt și recuperează din urmă. Și asta este de asemenea normal. Asta se poate observa despre acest proces de cultivare. Atâta timp cât lucrurile nu au fost finalizate, asta este o mare oportunitate, atât pentru cultivatori cât și pentru ființele simțitoare.

De asta spun că având această abordare relaxată în cultivare, în ciuda faptului că par să nu existe regulamente, porunci, sisteme de reguli și nimeni nu vă controlează, cerințele sunt de fapt extrem de înalte pentru că voi trebuie să vă verificați singuri și să atingeți standardul prin propriile voastre fapte. Dar tocmai din cauză că responsabilitatea este mare și nivelul către care cultivați este înalt, nu ar fi posibil să existe un demon suficient de monstruos în societatea umană care să creeze în mod direct necazuri pentru voi. Și de aceea vechile forțe au creat ticălosul PCC -- pentru a vedea dacă voi ați mai putea cultiva în timp ce sunteți persecutați. Dacă reușiți, atunci vă vor recunoaște, dacă nu reușiți atunci înseamnă că nu ați fost buni. Bineînțeles, eu nu recunosc aceste lucruri. Dar ele au procedat în acest fel și au făcut cu adevărat ca unii oameni să-și piardă toate gândurile drepte și să cadă în capcana lor.

Un alt lucru îl reprezintă încercările care apar în viața voastră reală, de zi cu zi și care sunt oportunități de cultivare create și oferite vouă în timp ce atașamentele voastre umane sunt atrase și afectate de câștigul personal în această societate lumească. Asta este de fapt cel mai greu. Tocmai acesta este motivul pentru care nimeni din trecut nu ar fi îndrăznit să cultive în acest mod. O persoană care ar fi dorit să cultive, și-ar fi abandonat familia și casa și ar fi încercat să evite lumea laică, și, în acest fel -- fără interferențele lumii laice -- putea avea liniște și pace. Nu ar fi întâmpinat lucruri supărătoare, nici nu s-ar fi întâlnit cu acele lucruri care se găsesc în societatea lumească și care au de-a face cu câștigul personal sau cu stârnirea sentimentelor umane. Atunci, un cultivator, indiferent de disciplina în care a cultivat, vorbind în mod general, ar fi avut nivelul limitat și ar fi cultivat la un nivel nu prea înalt. Asta deoarece i se impuneau anumite condiții precise; el evita situațiile ostile și conflictele. În cazul vostru, conflictele sunt înfruntate în mod deschis, iar realitățile societății care v-ar putea influența sunt întâlnite frontal, la fel ca și multitudinea variată de provocări generate de câștigul personal și de atașamentele umane. Deci, se poate spune că nimic nu este mai dificil decât să cultivi în lumea umană. Nicio cale de cultivare nu este mai grea.

Acum vreau să ascultați atent. Oamenii obișnuiau să vorbească despre cât de greu este acest tip sau altul de cultivare, despre cultivarea timp de decenii, timp de o viață întreagă sau chiar mai multe vieți. Dar durata a fost de fapt prelungită astfel deoarece nu au reușit să înfrunte direct tentațiile, iar chinurile lor nu erau atât de uriașe. Cultivarea pe care o practicați acum nu are cerințe vizibile sau restricții în termeni de formă a cultivării. Dar cultivând în societatea lumească, întâmpinați tentații din toate părțile, și în orice moment și întâmplare apare problema dacă poți să treci inspecția. De aceea am spus că, numai atunci când cineva trece prin toate acestea el este cu adevărat extraordinar. Nimeni nu a reușit să cultive în felul acesta în istorie, și nici măcar nimeni nu a îndrăznit să încerce; nici zeii nu au îndrumat oamenii să încerce această abordare. Și mai mult, lumea din jurul vostru este într-o dezordine teribilă, apoi mai este și persecuția maleficului și presiunea circumstanțelor îngrozitoare.

Deci, de ce spun că sunt cerințe mari pentru ca un discipol Dafa să atingă Desăvârșirea? Sau că responsabilitatea pe care o poartă pe umeri este măreață? Acesta este de fapt motivul. Și împreună cu acesta, când cultivi într-o asemenea situație, va exista un mare număr de studenți a căror condiție este astfel încât le permite să cultive într-o stare de ignoranță [a adevăratei imagini a lucrurilor]. Între timp există unii studenți care pot, într-o anumită măsură, sau în diverse stări, sau vizual, intra în contact cu lucruri din alte dimensiuni. Calea fiecărui student este diferită, la fel este și situația fiecărui student. Și de fapt, orice ați putea ști este încă extrem de limitat, deoarece magnificele scene ale rectificării Fa a cosmosului, cât și minunatele înfățișări ale corpurilor discipolilor Dafa transformându-se prin cultivarea din timpul rectificării Fa sunt destul de greu de văzut de către voi. Această formă de ignoranță prezintă în sine o mare provocare pentru studenții noștri. Dacă practicați cultivarea într-o religie și ați fi adoptat una dintre acele forme de cultivare care presupun evitarea lumii laice, nu ar fi nimic în comparație cu calea de cultivare pe care o au astăzi discipolii Dafa. În cele din trecut, adepții erau capabili să aibă capacitățile lor supranaturale neîncuiate în diferite măsuri, și a avea acele puteri magice era doar un mijloc de a îndemna adeptul la sârguință. Dar mulți discipoli Dafa nu-și pot percepe propria transformare și nici succesul a tot ce au făcut din cauza interferenței malefice de la vechile forțe, aceasta având drept rezultat supunerea studenților noștri la cea mai solicitantă dintre stările de cultivare. Atunci, în acest tip de circumstanță, persoana tot trebuie să fie strictă cu ea însăși și să parcurgă calea bine. Atunci când sunteți capabili să pășiți înainte pentru a valida Fa în timp ce sunteți persecutați de către maleficul PCC; când sunteți capabili să rămâneți sârguincioși chiar când vă confruntați cu presiune sau când viața vă este în pericol, pe când vă confruntați cu mulți dintre oamenii lumii care nu înțeleg adevărul și au fost induși în eroare, și pe când sunteți supuși presiunii de a auzi tot felul de remarci de la oamenii acestei lumi -- nu sunteți pur și simplu extraordinari? Atunci sunteți cu adevărat uimitori. Oricine poate reuși să cultive în aceste circumstanțe ar trebui să atingă Desăvârșirea și ar trebui să aibă un rang celest măreț, deoarece în istorie nu a existat niciodată o provocare atât de imensă, și nimeni nu a fost destul de îndrăzneț să încerce acest tip de cale. (Aplauze)

Nimic semnificativ din ceea ce se întâmplă în societatea umană nu este întâmplător. În aparență, o persoană face ceva când vrea. Dar, de fapt, nu este persoana cea care face asta. Dacă nu ar exista factorii zeilor din spatele scenei, oamenii nu ar fi cu adevărat capabili să facă ceva. Și asta este adevărat pentru tot ce este în societatea actuală. De exemplu, când o mare companie din această lume crește pentru a deveni astfel; sau când omul este capabil să creeze ceva prin cercetare științifică; sau modul în care funcționează societatea; starea în care există ființele umane -- nimic dintre acestea nu este atât de simplu. Mai ales când un eveniment este capabil să influențeze forma societății, puteți fi siguri că factorii zeilor lucrează din spatele scenei. V-am mai spus desigur înainte că multe din lucrurile care au loc în societatea umană au legătură directă cu rectificarea Fa. Gândiți-vă la asta calm și veți vedea că nașterea fiecărei etnii, că fiecare întâmplare din întreaga lume, chiar balanța de putere din forțele politice actuale, și chiar modul în care multe lucruri sunt îmbinate -- toate acestea au o legătură directă cu rectificarea Fa de astăzi și cu discipolii Dafa care validează Fa. Totuși, pe când discipolii Dafa se ocupă de clarificarea faptelor și de expunerea persecuției malefice a ticălosului PCC, sunt oameni care nu doresc să asculte și chiar inventează scuze folosind lucruri insuflate de ticălosul PCC. Dar nimic din toate acestea nu este o coincidență. Gândiți-vă la asta, nu se întâmplă aceste lucruri malefice deoarece vechile forțe ale cosmosului le controlează? Nu vor vechile forțe să-și folosească propriile noțiuni și înțelegeri pentru a devia cursul rectificării Fa și cultivarea discipolilor Dafa? Din moment ce rectificarea Fa afectează fiecare ființă din cosmos, inclusiv pe vechile forțe, ar putea cei care nu sunt puri sau destul de puri, să înțeleagă asta? Gândurile pe care le are o ființă la niveluri înalte vor produce un efect în tărâmurile de dedesubt. Când o persoană obișnuită își formează niște idei în minte, nu are niciun impact asupra celorlalți, totuși o vor afecta pe acea persoană într-un grad mai mare sau mai mic. Dar, în cazul unei ființe de nivel înalt, doar un singur gând le va afecta pe toate ființele simțitoare din domeniul universului său. Și pentru o ființă de nivel chiar mai înalt, un gând va avea rezonanțe într-un univers extrem de extins. Asemenea ființe nu vor face desigur direct lucruri rele ființelor simțitoare din tărâmurile de sub ele, dar acel singur gând al lor se potrivește exact cu dorințele demonilor corupți din tărâmurile inferioare, și numai atunci când demonii corupți au un astfel de sprijin îndrăznesc să persecute atât de răutăcios discipolii Dafa. Deci, dacă în timpul rectificării Fa vor să continue persecuția, să-i amorțească pe oamenii lumii sau să-i facă pe oameni să se implice puțin în persecuția contra Falun Gong, asta este ușor pentru ei. Ei vor să-i împiedice pe oameni să afle care este adevărata față a persecuției contra Falun Gong. Motivul lor pentru a continua persecuția este pentru presupusa "testare" a discipolilor Dafa, și pentru a face asta, ei trebuie să mențină un climat de teroare. Fac asta deoarece încă mai există o parte din discipolii noștri Dafa care nu au reușit să fie la înălțimea așteptărilor și care nu au cultivat destul de bine; mai este o parte care au pășit înainte unul după altul; și mai există o parte dintre ființele simțitoare care trebuie încă să fie salvate. Aceste lipsuri ale studenților noștri le-au dat ceva de care să se agațe, și asta i-a făcut suficient de îndrăzneți încât să se poarte atât de nesăbuit. După cum afirmă, ei nu ar ezita să își sacrifice viețile de dragul rectificării Fa. Dar în realitate, ei nu ezită să facă orice pentru a-și atinge propriile scopuri, și asta a făcut ca rectificarea Fa să aibă o încercare enormă afectându-i chiar cursul.

Asta înseamnă că nimic din ceea ce întâlniți pe când salvați ființe simțitoare și validați Fa nu este întâmplător. Nimic nu este atât de simplu, fie că este ceva ce pare minor, ce gânduri are cineva sau gama variată de oameni și lucruri cu care te întâlnești atunci când clarifici adevărul. Dar este acceptabil doar când faceți lucrurile cu compasiune în inimă. Nu fiți deranjați când oamenii au o anume atitudine sau înțelegeri greșite. Când acționați doar ca să salvați persoana, să salvați ființe simțitoare, atunci eu cred că impactul acesta poate schimba totul. Dacă, totuși, în timp ce clarificați adevărul mintea vă este afectată de atașamente umane obișnuite, atunci nu veți fi capabili să realizați nimic. Atunci când în clarificarea adevărului vă întâlniți cu oameni obișnuiți care au dat ascultare și au crezut minciunile și propaganda răspândită mai demult de ticălosul PCC prin intermediul mass-mediei sale, s-ar putea ca ei să aibă înțelegeri greșite despre discipolii Dafa, să fie duri cu voi sau chiar să nu vrea să vă asculte. Dacă în acele momente emoțiile voastre sunt stârnite de către ei, și vă simțiți nedreptățiți, vă supărați și poate chiar nu mai sunteți atât de raționali, atunci nu veți fi capabili să clarificați adevărul și nici să-i salvați pe acești oameni. Și, de fapt, răul folosește constant ideile incorecte pe care oamenii obișnuiți le au despre discipolii Dafa, ca pe o modalitate de a face persoana să se simtă tot mai mult în dezacord cu voi. Dar dacă gândurile voastre drepte sunt puternice, maleficul va fi dizolvat. Puterea adevăratei compasiuni poate dizolva toți factorii devianți, și când vorbiți cu o persoană veți emite energie către exterior care va dizolva lucrurile rele, iar răul din alte dimensiuni nu va îndrăzni să se apropie sau să mai controleze acea persoană. Și atunci când convingeți acea persoană, ea va asculta, iar voi veți putea să eliminați minciunile infuzate în ea de către ticălosul PCC, înlăturând astfel blocajul din mintea ei.

Nu voi spune mai mult astăzi din moment ce tocmai am predat Legea la Los Angeles și tocmai a fost publicată astăzi pe Internet. Dar este un lucru pe care aș vrea să vi-l împărtășesc. Mulți zei îmi șoptesc la ureche: "Discipolii tăi Dafa nu suportă ca cineva să-i critice. Doar un cuvânt și ei explodează. Cum poate funcționa dacă ceilalți nu au voie să-i critice? Cum ar trebui ei să cultive dacă nu pot accepta critica? Ce fel de cultivatori sunt aceștia?" și lucruri asemănătoare. Pot să spun că înainte de asta erau multe forme de interferență și că voi încă nu erați destul de maturi în privința lucrurilor pe care trebuia să le faceți pe când înfruntați persecuția. Așa că pentru ca voi să faceți o treabă bună în privința lucrurilor legate de validarea Fa și de salvarea ființelor simțitoare, în tot acest timp nu am vorbit niciodată despre acest aspect al Legii și nu am accentuat niciodată această problemă când am vorbit cu voi. Dar acum este ceva foarte evident și este ceva la care voi trebuie să fiți atenți. Fiind cultivatori știți cu toții, principiul: "nu lovi înapoi când ești lovit, nu răspunde când ești înjurat" și atunci când un cultivator suferă cu adevărat o formă de pierdere, el râde pur și simplu de ea. Aceasta este starea pe care ar trebui să o aveți și asta este ceea ce ar trebui să obțineți, deoarece nu sunteți oameni obișnuiți și căutați să transcendeți starea lor de a fi. Trebuie să vă mențineți la standarde înalte, nu la cele ale oamenilor obișnuiți. Deci trebuie să obțineți ceea ce am descris.

În acești ani ați făcut multe lucruri uimitoare, iar meritul este pur și simplu nelimitat. Dar, acestea fiind spuse, există totuși și un număr de studenți care au dezvoltat un anumit obicei, și anume, deși citesc Legea zilnic, nu s-au îmbunătățit atât de mult în chestiunea pe care tocmai am discutat-o. Și chiar am descoperit că, în multe cazuri, acel lucru încă se extinde. În câteva cazuri izolate, persoana a devenit atât de sensibilă încât nimeni nu se poate apropia de ea. În momentul în care aude ceva chiar vag neplăcut, nu îl poate suporta. Explodează în momentul în care atașamentele îi sunt stârnite. Acel lucru a devenit acum mare și greu de îndepărtat. Alții nu pot spune un cuvânt critic despre ea, nu poate suporta nicio critică, și chiar dacă face ceva greșit nu vrea să audă niciun cuvânt despre asta. Totuși, cum ar putea asta funcționa? Cum poate asta însemna că ești un cultivator? Chiar dacă faci lucruri în Dafa sau lucruri pentru a salva oameni, tot trebuie să fii un cultivator în acest timp. Nu poți să te ocupi de ele ca oamenii obișnuiți. Însă cu unii oameni s-a ajuns în punctul în care, dacă fac ceva greșit și alții le atrag atenția în mod binevoitor, inventează scuze pentru ei. De îndată ce apare greșeala lor încearcă să o explice, spunând minciuni nerușinate încercând să găsească un motiv exterior pentru asta. Este acest tip de comportament, care este chiar mai jos decât cel al oamenilor obișnuiți, potrivit unui discipol Dafa? Cultivatorii trebuie să fie capabili să accepte critica altora și asta este explicat în carte. Apoi sunt unii studenți care aruncă vina, încercând să atribuie orice problemă apărută acestui sau acelui motiv. Și dacă chiar nu este niciun motiv, vor inventa unul (Toată lumea râde), spunând lucruri ca, "Nu îți dai seama ce situație era în acel moment." Și apoi continuă cu niște nonsensuri sau orice. (Toată lumea râde) Și, nici mai mult nici mai puțin, aceasta este partea mai mică a problemei. În cazurile mai severe, persoana nu va admite niciun amestec de niciun fel. Știți cum se uită zeii la voi în aceste momente? Vechile forțe te vor ține minte pentru aceste lucruri îndată ce acestea se întâmplă, acțiunile tale din acel timp devenind un pretext de care se agață. Atunci, ceea ce vă așteaptă sunt necazuri. Când xinxing-ul vostru nu mai este conform standardului în această privință, asta va crea probleme mari pentru voi. Fiți atenți.

Când am predat Legea ultima dată, am spus că, din moment ce Maestrul a vorbit despre această problemă, vă veți întâlni cu ea când plecați. Și, într-adevăr, unii oameni au întâlnit-o chiar în momentul în care au părăsit locul conferinței. Când un conflict vine nu ți se va da timp să te pregătești. Ele vor veni întotdeauna atunci când nu ai avut șansa să te pregătești mental. Nimeni nu îți va spune: "Sunt aici ca să te testez. Te critic ca tu să îți poți eleva xinxing-ul." De fapt, nici cealaltă parte care este în conflict nu va înțelege asta de asemenea, deoarece ambele părți trec împreună printr-un test de xinxing. Vom vedea dacă poți să-l tratezi corect după ce Maestrul termină de predat Fa astăzi. Nu va exista nicio pregătire mentală, nici repetiții și nici avertizări -- conflictele vor izbucni subit și vor fi exact ca și conflictele oamenilor obișnuiți. Bineînțeles, deoarece am discutat despre această problemă, sper că dacă am vorbit acum despre ea, veți depune ceva efort cultivând în această privință când veți ajunge acasă. Orice tip de obicei pe care îl dezvoltați este de fapt un produs material. Acest material este acolo, în alte dimensiuni, și numai astfel se manifestă acea stare, aici, în această dimensiune. Acel lucru este ca o mină de teren, care detonează în momentul în care o atingi. Așa că nu va funcționa dacă nu reușești să înlături acea mină. Astfel, indiferent de regiunea în care locuiți, și indiferent cine sunteți, atâta timp cât cultivați Dafa, începând cu acest moment, eu voi înlătura acea substanță materială pentru voi. (Aplauze)

Voi înlătura acea substanță materială, dar obiceiurile și trăsăturile asociate pe care le-ați format trebuie să fie eliminate de către voi. Cât despre obiceiurile pe care le-ați format de-a lungul timpului, acestea provin din variatele voastre atașamente. Cei care sunt atașați de salvarea aparențelor vor fi făcuți să asculte lucruri stânjenitoare, care lovesc în acel atașament care vă face să nu mai puteți să suportați remarcile critice ale altora. Există de asemenea, oameni care cred că deoarece sunt coordonatori de proiecte, ar trebui să fie imuni la critici. Și apoi, unii oameni care au talente speciale într-o anumită privință sau în alta, nu vor accepta critica altor oameni. Un alt grup nu vrea să asculte pe nimeni din cauză că are o opinie negativă despre cealaltă persoană. Vine în toate formele și dimensiunile. Faptul că nu doriți să ascultați remarcile altora provine dintr-o serie de atașamente. Indiferent de caz, sunteți cu toții discipoli Dafa și nu contează ce responsabilități vă asumați: sunteți cu toții cultivatori și Maestrul își asumă responsabilitatea pentru cultivarea voastră. Sunteți la fel ca oricine cultivă, cultivându-vă și dorind în final să atingeți Desăvârșirea, deci trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru propria voastră cultivare. Poate atunci când plecați astăzi de aici, cineva vă va spune ceva jignitor. Să vedem cine explodează dacă se întâmplă asta. (Maestrul râde) (Toată lumea râde)

Începând de acum, așa vor sta lucrurile pentru voi. Dacă aveți sau nu dreptate, asta nu contează deloc pentru un cultivator. Nu vă certați în stânga și în dreapta, și nu accentuați cine are dreptate și cine greșește. Unii oameni subliniază întotdeauna faptul că au dreptate, dar, chiar dacă aveți dreptate, chiar dacă nu greșiți, și ce dacă? V-ați îmbunătățit în baza Fa? Chiar faptul că folosiți gândirea umană pentru a sublinia cine are dreptate și cine greșește, este în sine greșit. Asta deoarece atunci folosiți logica oamenilor obișnuiți pentru a vă autoevalua, și folosiți acea logică pentru a avea pretenții de la alții. Din punctul de vedere al zeilor, nu este deloc important pentru un cultivator să aibă sau nu dreptate în lumea umană, pe când eliminarea atașamentelor care provin din gândirea voastră umană este importantă și este considerată ca importantă exact capacitatea voastră de a elimina aceste atașamente înrădăcinate în gândirea voastră umană în timp ce cultivați. (Aplauze) Dacă reușiți să tratați lucrurile cu calm indiferent cât de nedreptățiți vă simțiți, dacă puteți rămâne nepăsători și nu încercați să veniți cu vreo scuză, atunci în multe privințe nici măcar nu trebuie să argumentați. Asta deoarece în calea voastră de cultivare nu este nimic întâmplător. Deci, când intri într-o discuție aprinsă care stârnește lucruri în tine, sau când intri într-un conflict pentru ceva care privește interesele tale vitale, poate că factorii din spatele ei sunt puși acolo de Maestru. Poate că devii supărat numai când cineva spune ceva care te provoacă cu adevărat sau care atinge un punct sensibil. Și poate că persoana într-adevăr te-a tratat greșit. Dar acele cuvinte nu sunt spuse neapărat de acea persoană. Poate că au fost spuse de către mine. (Toată lumea râde) Vreau să văd cum vă descurcați în acel moment. Atunci când intri în conflict cu acea persoană, de fapt, asta înseamnă că intri în conflict cu mine. (Maestrul râde) (Toată lumea râde, aplauze) Asta este tot pentru astăzi. Pot înlătura complet substanța materială pentru voi, dar obiceiurile care au fost formate sunt ceva pe care cu siguranță trebuie să le eliminați voi -- categoric, absolut. (Aplauze)

Am detectat mai demult această problemă, dar nu am menționat-o niciodată. De ce? Deoarece, ca discipoli Dafa validând Fa, ceea ce aveți de înfruntat sunt toate forme de interferență din partea ticălosului PCC precum și utilizarea de către PCC a aparatului de propagandă al unei întregi națiuni. Și atunci acolo sunt mii de ziare și sute de stații de radio și televiziune controlate de ticălosul PCC, aplicând simultan o presiune din toate părțile asupra Falun Gong, împreună cu folosirea agenților speciali pentru a semăna discordie, făcând tot felul de intrigi și tot ceea ce relatează sunt calomnii și minciuni. Mai mult este faptul că toți oamenii lumii au fost otrăviți și discipolii Dafa trebuie să clarifice adevărul pentru 7 miliarde de oameni. Deci, dacă nu au o voință curajoasă născută din gânduri drepte, nu vor fi capabili să salveze ființele simțitoare și să valideze Fa. De aceea nu am luat în seamă ceea ce mi-au spus acei zei pe parcursul acestor ani și nu am predat această parte din Fa. Dacă toți discipolii Dafa ar fi fost deosebit de amabili și nu ar fi spus nici un cuvânt când oamenii ar fi comentat la adresa lor, chiar și atunci când răul îi calomnia, ar fi fost în detrimentul clarificării noastre a adevărului și a salvării oamenilor și, cu atât mai mult, a expunerii răului de către noi. De asta nu am predat această parte a Fa. Din acest motiv m-am abținut să vorbesc despre aceasta în tot acest timp. Motivul pentru care vorbesc acum este că, făcând astfel, nu compromit modul în care faceți lucrurile la acest moment. Discipolii Dafa sunt acum maturi, în timp ce se confruntă cu maleficul, și clarificarea lor a adevărului nu va fi afectată. Sunteți raționali și sobri, și, după ce ați trecut prin ceea ce ați trecut în acești ani, știți cum să faceți lucrurile. Dacă vorbesc despre asta în acest moment nu va fi în detrimentul clarificării voastre a adevărului. Deci, de acum înainte, trebuie să faceți din asta un punct central în cultivarea voastră.

La fel v-am spus și ultima dată, când am vorbit la conferința Fa din Los Angeles, că veți da peste asta mai târziu. Eu personal am văzut câteva cazuri. (Toată lumea râde) Lucrurile au devenit destul de intense. Chiar dacă lucrurile au părut să fie destul de intense, remarcile care le-au declanșat erau chiar nimicuri. Totuși câțiva studenți nu au putut suporta și au explodat. S-au lansat imediat într-o dispută cu persoana, iar comportamentul lor nu semăna deloc cu starea unui cultivator. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu ați cultivat bine. Cum tocmai am arătat, nu este vina voastră, deoarece Maestrul nu s-a ocupat de acel lucru pentru a vă permite să clarificați adevărul. Dacă m-aș fi ocupat cu asta mai devreme, iar ca urmare, v-ați fi comportat slab în timp ce clarificați adevărul, impactul pe care l-ați fi produs ar fi fost mic. Dar, după cum se vede, obiceiul pe care l-ați format este cu adevărat greu de eliminat. Deși substanța materială nu mai este acolo, tot nu sunteți la nivelul cerut când întâlniți aceste lucruri. Am întâlnit un număr destul de mare dintre aceștia, și i-am întrebat "Ai asistat la conferința Fa din Los Angeles?" Fără să mai spun nimic, ei și-au dat seama "Oh, nu am făcut bine. Maestre, am greșit." (Toată lumea râde) Asta pentru că, totuși, este un cultivator și după ce și-a dat seama de problemă se va schimba. Toată lumea vrea să facă bine. Doar că, atunci când un conflict se declanșează, apare total neașteptat. Nu vă puteți aștepta să fiți avertizați și să vi se dea o șansă pentru a vă pregăti. Nu se poate asta -- te va prinde pe nepregătite. Bineînțeles, un bloc de gheață de un metru nu se formează peste noapte, deci, cu toate că lucrul material a fost înlăturat, obiceiurile pe care le-ai format și anumite alte lucruri vor face ca [cuvintele de ceartă] să țâșnească direct din gura ta. Acestea au devenit obiceiuri așa că dacă vrei să le elimini nu este deloc ușor. Dar trebuie să le elimini.

Știu că în acest proces este posibil să nu mai faceți bine în momentul în care pășiți afară pe ușă, dar nu vă descurajați. Maestrul știe că pe măsură ce progresați în cultivarea voinței voastre, în final veți face bine. Acestea sunt doar lucruri care se întâmplă în procesul de cultivare. Dar nu trebuie să vă permiteți să fiți delăsători. Nu va funcționa dacă vă spuneți "Îi voi acorda ceva timp!" Ca și cultivatori, trebuie să fiți sârguincioși. Cel mai bine ar fi dacă ați reuși să faceți bine din prima încercare. [Dacă nu reușiți,] este acceptabil doar dacă vă veți îmbunătăți progresiv. De acum înainte, este imperativ să îi acordați atenție -- în special când este vorba de colaborarea dintre discipolii Dafa pentru a face lucruri. Am înlăturat din voi orice lucru care nu trebuia să rămână în voi în timp ce cultivați, cu excepția acestui lucru mic, pe care, l-am lăsat acolo înainte pentru a nu compromite clarificarea voastră a adevărului. Obișnuiam să vorbesc mereu despre aceste lucruri [precum acceptarea criticii] la început, înainte de 20 iulie 1999. Motivul era, că, la acel moment mă gândeam că, dacă vechii factori ar urma să facă ceva, dacă ei chiar urmau să repete aceeași poveste veche cu discipolii noștri Dafa, mulți discipoli care nu ar fi avut o bază bună, nu ar fi putut încheia cu bine și și-ar fi abandonat cultivarea, astfel eșuând în cultivare și căzând. Deci, atunci, am accentuat un număr destul de mare de lucruri și am predat relativ mai mult, spunând mult despre cultivarea xinxing-ului. Cu sosirea lui 20 iulie 1999, am încetat să mai pomenesc aceste lucruri -- în special această problemă despre care am discutat astăzi -- din motivul pe care vi l-am împărtășit. Deci, de acum înainte, toți trebuie să faceți bine în această privință. Am văzut că unii oameni au făcut cu adevărat o treabă excelentă în această privință, în timp ce alții, chiar dacă pare că au abandonat atașamentul, în adâncul ființei lor nu au făcut cu adevărat așa, și încă se luptă în mințile lor. (Maestrul râde) (Audiența râde) Nu spun nici un cuvânt și par perfect calmi, dar în interior sunt cu adevărat supărați și doar se stăpânesc. (Maestrul râde) Cel puțin asta înseamnă că pot rămâne calmi. Și acesta este primul pas. Din moment ce discipolii Dafa sunt la niveluri diferite, vor fi menținuți la cerințe de cultivare diferite. Asta înseamnă că atunci când cineva face bine, i s-ar putea da cerințe ceva mai înalte și astfel se va putea îmbunătăți cu atât mai repede. Exact așa este cultivarea. Dacă testul aranjat pentru tine este prea mic, atunci vei putea face un pas mic cu el. Dacă testul aranjat este măreț, atunci ceea ce vei face va fi o săritură mare înainte.

Un alt lucru pe care trebuie să îl menționez este că voi, ca discipoli Dafa, trebuie să acordați atenție lucrurilor din viața de zi cu zi. Precum știți, relațiile necorespunzătoare între oameni care nu sunt soț și soție sunt un păcat pentru ființele umane; subminează instituția familiei precum și relațiile etice. Înainte, în faza inițială, detectasem deja această problemă. Și anume, în timp ce cultivați în societatea umană obișnuită, cele mai mari provocări sunt tentațiile sexuale aduse de societatea obișnuită când lumea este în dezordine. Cerințele pentru astfel de lucruri obișnuiau să fie extrem de stricte pentru cultivatori. Nu conta ce practică era, era luată foarte în serios. În trecut, dacă cineva care a îmbrăcat roba viola aceste ordine, însemna sfârșitul cultivării lui. Iar dacă vreun nemuritor îndruma cultivarea discipolului în munți și discipolul ar fi făcut această greșeală, ar fi însemnat că era ruinat pentru totdeauna. Este ceva atât de serios. Sunteți discipoli Dafa care cultivați Marea Lege, însemnând că ceea ce faceți este chiar mai sacru, și totuși unii studenți i-au acordat atât de puțină atenție. Nu ar trebui să conteze care sunt valorile dominante din lumea umană de astăzi sau care este punctul de vedere al oamenilor: un cultivator trebuie să aibă standarde înalte și să privească aceste probleme cu principii mai înalte, menținându-se la cerințele zeilor. Chiar și aici, printre oameni, relațiile sexuale inadecvate sunt ilegale. O ființă divină nu ar face niciodată ceva atât de murdar. Și, nu sunt cultivatorii pe calea spre divinitate? Nu merg cultivatorii pe o cale divină? De ce nu vă comportați atunci ca o ființă divină? De ce nu vă aliniați standardelor pentru o ființă divină? Cum se poate ca unii oameni să repete aceeași greșeală? Ar putea fi vreodată acceptabil?

Precum știți, suntem conștienți că sfârșitul indicat în vechile profeții a fost menit să fie auzit de oamenii de astăzi. Multe profeții au făcut aluzie la cum, în final, acei care vor rămâne vor fi puri, iar corpurile lor vor fi curate. Au considerat că păstrarea purității este cea mai importantă, nefiind nimic mai serios. Deci, cei care vor rămâne vor fi exact astfel de oameni, și așa vor fi cu siguranță cei ce au cultivat cu succes, iar acei care vor rămâne pe acest pământ vor fi exact de acest gen. Atunci gândiți-vă la asta: cum vă vor trata zeii cosmosului când văd un discipol Dafa făcând aceste lucruri? În momentul în care faceți astfel de lucruri, privit din perspectiva cerințelor pe care le au pentru cei care într-o zi vor fi zei, conștientizați cât de teribil este? Când cineva face greșit în această privință, toți zeii din cer cred cu tărie că trebuie să fii doborât, deoarece tu nu poți fi aprobat sau recunoscut. Așadar, în încercările pe care le întâlnești după aceea, în multe cazuri factorii implicați vin de la acei zei care sunt hotărâți să te doboare. Gândiți-vă la câte dificultăți adăugați cultivării voastre! Și apoi vă vor face să comiteți același păcat din nou și din nou atâta timp cât refuzați să vă corectați calea repetând aceleași greșeli. În final, conflictele de xinxing vă vor conduce la o interpretare deviată a lucrurilor. Aceasta deoarece vă găsiți scuze, din nou și din nou, ceea ce vă conduce la înțelegeri deformate; apoi, în cele din urmă, nu vă veți mai identifica cu învățăturile Dafa și în final vă veți îndrepta în direcție opusă. Chiar credeți că toți acei oameni care au ajuns la înțelegeri deviate chiar au intenționat să facă asta? În multe cazuri persoana nu a făcut bine într-o anumită privință și răul a profitat astfel de acea deschidere. Asta înseamnă că acele ființe rele s-au prins exact de acele slăbiciuni ale voastre și s-au agățat necruțător de acele lucruri ale voastre. Din momentul în care ei cred că sunteți un eșec fără speranță, și că după standardele lor nu mai puteți cultiva sub nici o formă, vor căuta cu siguranță căi prin care să vă tragă în jos, să vă distrugă. Bineînțeles, totuși, ei știu că Li Hongzhi nu își va abandona discipolii și va continua să încerce să îi salveze. Dar vă dați seama că vor conduce acea persoana în tabăra opusă, făcându-l să dezamăgească Dafa și discipolii Dafa, transformându-l într-un instrument al maleficului. Și când cineva a comis un păcat de neiertat împotriva Dafa, cum mai poate fi el salvat? Ei vor să-i conducă până în acest punct pe oamenii care comit acest tip de greșeală despre care discutăm. Și când cineva atinge cu adevărat acel punct, într-adevăr nu mai poate fi salvat, deoarece nu va mai fi nicio modalitate să se revanșeze. Atunci, cum ar putea fi el salvat? Rectificarea Fa are standarde, la fel ca și cultivarea discipolilor Dafa. Atunci de ce nu puteți fi atenți cu această problemă? L-ați făcut de rușine pe Maestru și i-ați făcut de rușine pe discipolii Dafa. Atât de grav este impactul.

Mai există o problemă. Nu uitați că vă cultivați în societatea umană obișnuită. În tot acest timp nu ați făcut bine în tratarea chestiunii de a avea membri de familie care nu cultivă. Expresia pe care am folosit-o mai devreme este valabilă de asemenea aici -- un bloc de gheață de un metru nu se formează peste noapte. După ce că ați eșuat să faceți lucrurile bine din prima, resentimentul începe să se adune până când crește serios și va deveni în timp o fisură care pare complet irecuperabilă. Acest tip de situație va crea dificultăți discipolilor Dafa pe când încearcă să valideze Fa. Totuși, de fiecare dată problema este la discipolul nostru Dafa. Este deoarece nu ați tratat inițial situația bine că s-a transformat în ceea ce este. Cu multe lucruri, rezultă că dacă puteți echilibra lucrurile bine și aranja afacerile corect, nu ar fi adusă nicio întârziere lucrurilor Dafa pe care le faceți. [Problemele] apar exact din cauză că nu tratați lucrurile corect și nu țineți seama de ceea ce tocmai am descris.

Toți știți că rectificarea Fa și cultivarea sunt solemne, iar oricine cultivă va obține propria sa poziție supremă. Membrii familiei și rudele tale vor fi binecuvântate cu recompense bune dacă ajungi să reușești în cultivare. Dar cu siguranță nu este cazul ca rudele, prietenii, părinții sau copiii care nu cultivă să ți se poată alătura în Desăvârșire. Întrucât acea persoană, care este o ființă independentă, nu cultivă, orice este rezervat pentru ea va fi rezervat pentru ea. Nu poți să îi iei locul sau să iei asupra ta lucrurile lui. Dacă acea persoană nu încearcă să facă rău Legii, chiar dacă nu cultivă, va avea noroc dacă atingi Desăvârșirea, iar unii oameni ar putea chiar ajunge în paradisul tău pentru a fi ființe simțitoare acolo. Este de asemenea posibil ca ei să se bucure de o soartă bună în lumea umană. Va trebui să vedem unde îl va duce relația sa predestinată. Ca rezultat al cultivării tale cu succes, aici în acest mediu, familia și rudele tale -- la fel ca și strămoșii tăi -- vor beneficia. Dimpotrivă, strămoșii celor care persecută discipolii Dafa și interferează cu rectificarea Fa vor fi acuzați de acel păcat și vor fi trimiși în iad. Bineînțeles, cel mai bine este dacă îți poți ajuta membrii familiei să înceapă cultivarea. Dar dacă nu pot cultiva, trebuie să te asiguri că sunt ființe care pot fi salvate, sau cel puțin să fie oameni buni astfel încât, într-o zi, să se bucure de recompense bune. Câțiva dintre studenții noștri nu au făcut lucrurile bine la început, și au neglijat ceea ce am discutat. Motivul principal a fost noțiunea că persoana îți este rudă, părinte sau copil, și cultivarea Dafa este cel mai bun lucru, deci, din moment ce tu hotărăști, îi vei face și pe ei să cultive. Ca rezultat, vorbele tale dau impresia de constrângere sau ca și când oamenii trebuie să te asculte pe tine. Într-un moment crucial din viața unei ființe, nimeni nu îi poate lua locul; ceea ce spui tu nu se pune. Te poți pune în locul lor când vine vorba de chestiunile umane lumești, și poate poți chiar decide lucrurile pentru ei. Dar, când lucrurile critice ale sinelui acelei persoane sunt cu adevărat implicate, actul de a decide nu este atât de simplu ca în alte chestiuni. Un om nu este născut doar o dată. Poate că în această viață acea persoană este membrul familiei tale, dar data viitoare va fi în familia altuia, și după aceea cine știe unde se va reîncarna. [Și legătura actuală de familie cu tine] nu este decât relația predestinată dintr-o singură viață. Atunci cum ai putea, în numele acelei ființe, să iei decizii care îi vor determina soarta eternă a vieții? Numai când ai cu adevărat în inimă dorința de a salva acea persoană, și când o privești ca o ființă simțitoare ce trebuie salvată, vei vedea lucrurile schimbându-se. În plus, asta ne spune că sunt diferențe în modul în care oamenii fac multe lucruri. De aceea rezultatele sunt diferite.

Bineînțeles, sunt de asemenea câțiva discipoli Dafa tineri care s-au căsătorit cu nepracticanți, persoană care, în unele cazuri, este într-adevăr condusă greșit de emoții, devenind mai obișnuită decât o persoană obișnuită. În unele cazuri interferența adusă asupra persoanei este considerabilă. Atunci persoana simte că vrea dar nu poate [să facă lucrurile pe care ar trebui să le facă]: se teme că relația cuplului va fi afectată, însă se teme, de asemenea, că nu face foarte bine lucrurile pentru Dafa, și știe că toate acestea îi afectează cultivarea. În cele din urmă acestea epuizează persoana atât mental cât și fizic, lăsând-o confuză cu privire la ceea ce trebuie să facă. De fapt, dacă reușești să te aduni și să regândești problema, vei vedea că totul este rezolvabil. Deoarece Legea a fost transmisă așa cum este în lumea umană, și din moment ce a fost aleasă o cale de cultivare ca aceasta care te cufundă în societatea obișnuită, atunci cu siguranță că orice întâlnești în societatea umană obișnuită poate fi rezolvat. Depinde numai de cum îți privești tu în acest caz membrii familiei. Ești capabil să faci lucrurile cu gânduri drepte? Ești capabil să-i ajuți să obțină claritate vorbindu-le cu convingerea dreaptă a unui cultivator? Dacă reușești să faci lucrurile bine, lucrurile vor merge bine. Dacă nu reușești să faci lucrurile bine, va fi opusul.

Toate acestea sunt de fapt adevărate de asemenea și pentru clarificarea voastră a adevărului. Dacă sunteți capabili să păstrați în inimile voastre compasiune în timp ce interacționați cu persoana, indiferent de atitudinea ei, atunci partea conștientă a ființei sau în adâncul sufletului ei, va înțelege. Dacă faceți lucrurile într-o manieră superficială, sau încă mai rău, dacă lăsați atitudinile oamenilor obișnuiți să vă afecteze, atunci cu siguranță rezultatele nu vor fi bune. Cum ați putea fi atât de neglijenți cu ceva atât de sacru, ceva care determină viitorul unei ființe? Cum puteți face ceva atât de în grabă? Cum puteți permite ca atitudinile oamenilor obișnuiți să vă afecteze? Chiar dacă spunem că ceea ce facem este "clarificarea adevărului", de fapt nu salvați oameni? Nu le oferiți voi eliberarea? Însă voi nu îi salvați, ci de fapt sunteți trași în jos de ei. Motivul pentru care este capabil să îți controleze gândurile este pentru că ai atașamente. Dacă nu le-ai avea atunci nu ai fi afectat de el. Dacă puteți fi cu adevărat raționali și să aveți gânduri drepte atunci când clarificați adevărul, rezultatele vor fi diferite.

Mulți dintre discipolii noștri Dafa nu s-au gândit deloc la marea distanță pe care au trebuit să o parcurgă pentru a participa la această conferință Fa, și nu a fost ușor pentru ei deoarece fiecare are serviciu, și au trebuit să își folosească timpul liber de la sfârșitul săptămânii ca să zboare cu avionul până aici și înapoi. Probabil că au multe lucruri despre care să discute cu Maestrul acum că au ajuns aici, și ar putea avea întrebări pe care ar dori să le pună. Deoarece tocmai s-a finalizat conferința Fa din Los Angeles, care este revizuită pentru publicare, nu voi spune mai mult altfel ar fi într-adevăr prea mult pentru voi să asimilați. Din moment ce conferințele Fa sunt ținute mai des în timpul verii, voi vorbi din nou cu altă ocazie. (Aplauze)

Voi mai menționa încă un lucru în trecere. Intensitatea cu care clarificăm adevărul ar trebui să crească din ce în ce mai mult, așa că nu trebuie să încetiniți ritmul -- cu siguranță nu trebuie să o faceți. Dacă omenirea ar trece cu adevărat prin ceva asemănător cu ceea ce au descris profețiile, atunci va fi deja prea târziu pentru regrete. Nu trebuie să dezamăgiți ființele simțitoare, și nu trebuie să vă încălcați jurământul făcut înainte de începuturile istoriei. Și din moment ce această persecuție malefică nu s-a încheiat încă, nu avem niciun motiv să fim delăsători. Ca discipoli Dafa, ceea ce faceți nu faceți pentru alții, și nici pentru Dafa, cu atât mai puțin pentru mine, Maestrul vostru. Tot ceea ce faceți este pentru cultivarea voastră, deoarece aceasta este forma pe care o ia cultivarea voastră -- un tip de formă fără formă. Tot ceea ce întâlniți în societate face parte din sfera cultivării voastre și este special menită pentru a vedea cum tratați lucrurile. Atunci, confruntarea cu această persecuție se află de asemenea, în sfera cultivării voastre. Astfel că, faptul de a reuși să parcurgeți cu bine calea voastră în timpul care urmează este echivalent cu a reuși să vă cultivați bine. Cât despre acele probleme izolate care au apărut, prefer să nu mai spun nimic, deoarece v-ați calmat și știți că nimic nu este întâmplător și că există un motiv pentru ele. Eu sper că gândurile voastre drepte vor fi puțin mai puternice, că veți fi puțin mai sârguincioși în cultivarea voastră și că nu veți permite maleficului să vă exploateze lipsurile. Dacă discipolii noștri Dafa reușesc să facă asta, atunci veți suferi mai puține rele. Clarificarea faptelor în acest moment cere mai multă forță de muncă, și dacă ființele simțitoare vor fi salvate, asta va necesita participarea mai multor oameni. Mai mulți oameni trebuie implicați în varietatea de proiecte care urmăresc distrugerea persecuției malefice. Atunci, în această lumină, se pierde multă forță atunci când este cu o persoană mai puțin, și se câștigă multă forță când o pereche de mâini este câștigată. Așa că nu doresc să las nici măcar o singură persoană în urmă, și nici nu doresc să îi pierd sau să îi las să plece prea devreme. Nu se mai pune problema atingerii Desăvârșirii de către discipolii Dafa. Totuși, dacă ați pleca prea devreme asta ar submina ceea ce încearcă să obțină discipolii Dafa și va fi echivalent cu a permite vechilor forțe să vă exploateze lipsurile. Acesta este un moment în care este nevoie de foarte multă forță de muncă. Nu permiteți să se întâmple o astfel de pierdere. Mi-ar place să văd că fiecare încearcă din răsputeri să facă cât mai bine, că aveți destule gânduri drepte și evitați orice pierdere.

Asta este tot ceea ce voi spune. Mulțumesc tuturor. (Aplauze furtunoase din partea tuturor celor prezenți.)

[Nota traducătorilor: În timp, este posibil să efectuăm modificări asupra traducerii, în încercarea de a o face cât mai fidelă textului original. Link-ul spre traducerea din limba engleză este: //en.falundafa.org/eng/lectures/20060326L.html]