Predarea Legii la Conferința Legii din vestul mijlociu al Statelor Unite

Predarea Legii la Conferința Legii din vestul mijlociu al Statelor Unite

(Li Hongzhi, 22 iunie 2003 la Chicago)

Bună ziua tuturor (aplauze entuziaste)

De data asta putem spune, că avem aici într-adevăr o adunare măreață. (Aplauze entuziaste) Elevii sunt de asemenea într-adevăr numeroși. Voi ați văzut cu toții, reflectând asupra trecutului, după 20 iulie 1999 până astăzi, noi am traversat o perioadă, care nu este foarte lungă, dar dă impresia de-a fi foarte lungă, în acest timp voi într-adevăr ați trăit multe. Tot ceea ce este fără precedent, se focalizează asupra acestei lumi umane atât de mici, tot ce este aranjat de vechile forțe în univers pentru a interfera cu rectificarea Legii se derulează aici, cei care vin pentru Lege, cei care sunt creați pentru Lege, cei care sunt formați pentru Lege, se manifestă toți în acest timp. Mai ales elevii din China continentală au suferit o persecuție fără precedent, și în această persecuție, maleficul a mobilizat totalitatea mijloacelor de persecuție adunate din antichitate și până azi, din toate timpurile și din toate țările. A epuizat toate trucurile.

Văzut din situația actuală, deși eu și discipolii Dafa am trăit această istorie impusă de vechile forțe, este și un avantaj pentru discipolii Dafa, admirabilele gânduri drepte și comportamentul drept al numeroșilor discipoli Dafa sunt într-adevăr prețioase, este de asemenea ceva rar. Deși aceasta ne-a fost impusă de vechile forțe, după toate astea mulți oameni dintre discipolii Dafa au acționat foarte bine în timpul acestei persecuții, ei au stabilit pentru discipolii Dafa în validarea Legii virtutea maiestuoasă a unui iluminat creat de Dafa, au creat gloria splendidă fără precedent în istoria discipolilor Dafa validând Legea în perioada rectificării Legii. (Aplauze entuziaste)

Ceea ce ați trăit în timpul celor câțiva ani, este într-adevăr mult, voi toți ați trecut prin încercări dure în timpul acestei persecuții. Această treabă încă nu este terminată, voi sunteți mereu pe calea validării Legii, voi sunteți mereu pe calea de-a avansa pe drumul, pe care un discipol Dafa trebuie să-l urmeze; înainte ca factorii perverși să fie eliminați complet, voi nu puteți adopta o atitudine dezinvoltă, voi trebuie să continuați să faceți mai multe eforturi pentru a elimina total acești factori malefici, care persecută rectificarea Legii, persecută discipolii Dafa. De fapt aceste forțe vechi nu sunt decât un necaz incredibil de mare în univers, creat pentru rectificarea mea a Legii; în acel timp nici o viață n-a putut gândi, că eu puteam să-l traversez, de aceea sub o astfel de înțelegere, multe vieți de niveluri înalte din univers priveau ca spectatori, viețile participante au profitat de ocazia rectificării Legii, pentru a face ceea ce doresc să facă cu o atitudine absolut fără scrupule. În timpul acestei afaceri propriu-zise mulți regi, stăpâni ai universului știu de asemenea, că este o treabă de o importanță primordială, care atinge viața și moartea corpului firmamentului — dacă această rectificare a Legii nu va reuși, nimic n-ar mai exista. Totuși ei nu vor schimbări fundamentale. Sub efectul unui astfel de gen de stare de spirit complex, aceste ființe de diferite niveluri arată fiecare stările reale fundamentale din ele însele și adevăratele lor acțiuni.

Din cauza acestei stări complexe a vieților de la niveluri înalte, impactul asupra acestor minuscule Trei Tărâmuri, mai ales impactul asupra lumii umane, impactul asupra ființelor din cele Trei Tărâmuri este extrem de mare. Un singur gând de sus ar face ca ființele la diferite niveluri de jos să cunoască o mare diferență în comportamentul lor, un gând de sus este suficient pentru ca jos acesta să schimbe orice. De aceea, când eliminăm ultimul lucru al forțelor vechi, în această etapă pentru corpul firmamentului universului nu este ultima fază, rectificarea Legii încă nu este terminată, dar când ajungem în acel loc, vechile forțe... dacă urcăm încă mai sus, nu mai este continuare, nu mai sunt factori legați de vechile forțe, apariția forțelor vechi în corpul firmamentului a fost în întregime aranjată din acel loc. De aceea, în acel timp urmând într-adevăr calea pregătită de vechile forțe, odată ajuns în acel loc totalitatea rectificării mele a Legii de această dată ar fi rămas acolo, tot ce ar fi fost făcut, n-ar fi avut nicio diferență față de natura proprie deviată a vechiului univers, în acest caz această rectificare a Legi ar fi egală cu zero. Regii imenși din corpul firmamentului gândeau, că nicio viață n-ar putea traversa un necaz atât de imens, că reușita rectificării ar fi imposibilă. Numeroase zeități din univers mi-au zis, ele mi-au zis "noi vă dorim să reușiți". În ceea ce mi-au zis, există semnificații profunde, ei găseau, că ar fi absolut imposibil de traversat acesta. Dar eu l-am traversat. (Aplauze lungi și entuziaste).

În această lume, discipolii Dafa l-au traversat la fel validând Legea. (Aplauze entuziaste) Pe parcursul acesteia, voi ați trăit multe lucruri, cum voi aveți o inimă de om obișnuit, voi aveți de asemenea numeroase atașamente, pe care nu le puteți lăsa deoparte încă, deci în acest proces de validare a Legii de către discipolii Dafa mulți au făcut ocolișuri, au făcut greșeli, pe care discipolii Dafa nu ar fi trebuit să le facă, la nivelul cooperării există des lipsă de armonie, fiecare rămâne pe poziția sa. Dar puțin contează; eu vă zic, discipoli Dafa, voi puteți traversa o situație atât de dificilă, asta este cea mai mare virtute maiestuoasă, cu care nimic nu poate fi comparat. (Aplauze entuziaste) Totul este nesemnificativ, validarea Legii de către discipolii Dafa este lucrul cel mai mare, voi l-ați făcut! (Aplauze entuziaste)

Admirabil, într-adevăr admirabil! Uneori, când mă întorc să văd calea parcursă de discipolii Dafa, eu o găsesc într-adevăr admirabilă. De ce spun așa? În istoria umană n-au mai fost niciodată practicanți validând Legea, nici în istoria universului n-a fost un asemenea lucru ca rectificarea Legii, chiar zeitățile n-au auzit niciodată această expresie "rectificarea Legii", cât despre validarea Legii în această lume sunt și mai puține exemple de luat ca referință. Este în întregime sarcina discipolilor Dafa înșiși să avanseze pe această cale a rectificării Legii, să curețe această cale a validării Legii, să lase modul și starea de cultivare (xiulian), de validare a Legii și de existență a vieții la diferite niveluri în viitor, pentru viitor, pentru ființele din viitor, pentru societatea umană obișnuită din viitor, pentru ființele de toate nivelurile din viitor. Deci este primordial. Dacă voi nu puteți să vă asigurați bine pașii voștri în timpul acestei rectificări a Legii, asta poate cauza pierderi pentru viitor; Cu cât mergeți mai bine, cu atât va fi mai solidă, mai armonioasă și indestructibilă calea vieții, pe care o pregătiți pentru viitor. Nu este un lucru obișnuit. La vedere planeta Pământ pare să fie mică de tot, viețile din tot universul, corpurile celeste gigantice toate au coborât, aici acest loc devine punctul de convergență al ființelor, punctul de convergență al universului, de aceea de la începutul rectificării Legii niciun lucru, pe care-l facem aici, nu este un lucru mic.

Viețile, pe care le salvați în timpul clarificării voastre a adevărului și în timpul salvării ființelor, nu sunt doar simpli oameni obișnuiți, în spatele fiecăruia sunt legături care se extind și se leagă la universuri încă mai profunde și îndepărtate, deci ceea ce am salvat, nu este o persoană simplă, foarte probabil este un grup gigantic de vieți, chiar un grup gigantic de vieți de nivele foarte înalte. Am spus, nimic din ceea ce încredințăm discipolilor Dafa nu este simplu, acestea sunt toate lucruri extrem de mărețe. Dar tot ceea ce facem în timpul validării Legii, în general nu se manifestă ca și miracolele sau lucrurile uluitoare, în aparență forma este cea a oamenilor obișnuiți, deci la vedere multe lucruri, pe care suntem pe cale să le facem, seamănă cu lucrurile oamenilor obișnuiți. Mai ales pentru mulți oameni din această lume, care nu au cunoștință de Dafa, ei găsesc, că tot ceea ce facem noi, sunt lucruri ale oamenilor obișnuiți. În realitate nu este așa, în fond nu este așa, punctul nostru de plecare, obiectivul nostru, scopul pe care vrem să-l atingem, sunt diferite de cele ale oamenilor obișnuiți. Noi nu vrem să luăm ceva de la oamenii obișnuiți printre oamenii obișnuiți, noi suntem dezinteresați de banii oamenilor obișnuiți, de politica oamenilor obișnuiți, de puterea oamenilor obișnuiți. Voi sunteți practicanți, discipolii Dafa trebuie să atingă desăvârșirea perfectă a xiulian, în timpul acestei rectificări a Legii se manifestă din plin faptul, că ceea ce fac discipolii Dafa, nu poate fi realizat de oamenii obișnuiți, și că oamenii obișnuiți sunt de asemenea incapabili s-o facă. De ce în validarea Legii un discipol Dafa valorează cât zece sau o sută de persoane? Voi ați văzut de asemenea în validarea Legii virtutea maiestuoasă a practicanților manifestată de discipolii Dafa din China continentală, când sunt față în față cu viața și moartea, ceea ce un om obișnuit nu poate realiza, ceea ce un om obișnuit nu mai este capabil s-o facă. În plus această persecuție nu durează una sau două zile, ea durează de mai mulți ani. În mijlocul lungii suferințe și a chinurilor, a putea să le traversăm, aceasta nu poate fi comparată cu o suferință momentană, unde acționăm sub impulsul momentului, de aceea se zice că discipolii Dafa sunt admirabili. Astăzi pot să vă spun așa, discipolii Dafa sunt grandioși, voi ați stabilit gloria splendidă a Dafa validând Legea în lume. (Aplauze entuziaste)

Considerând situația actuală, aceasta nu poate fi comparată cu cea din 20 iulie 1999. În 20 iulie 1999, în momentul în care noi eram persecutați mai serios de malefic, în esență noi ne găseam într-o situație defensivă — maleficul ne persecuta, iar noi eram pe cale de a explica cu mult efort oamenilor din această lume, că noi suntem persecutați. Eram într-o poziție foarte pasivă. Dar, acum nu mai este cazul, putem zice așa, lucrurile maleficului la niveluri inferioare sunt aproape în totalitate distruse până în punctul, că nu mai rămâne mult, cu excepția faptului că manipulează o mică parte a persoanelor rele, capacitatea sa de a manipula după placul ei oamenii din această lume este aproape neutralizată. Astfel, lipsiți de controlul exterior oamenii acestei lumi sunt toți pe cale de a înțelege, de a cugeta. Este rezultatul, pe care l-ați obținut în validarea Legii. În plus totalitatea acestei persecuții este bazată pe minciuni, pe defăimare, pe mijloacele cele mai de nemărturisit și abjecte, îi este frică să fie expusă, oamenii acestei lumi după cunoașterea adevărului vor fi toți foarte șocați, deci clarificarea adevărului de către discipolii Dafa este foarte puternică. Denunțarea maleficului, denunțarea acestei persecuții este cea mai potentă cale de ai elimina și ai reprima.

În practică voi ați făcut foarte bine, ați jucat de asemenea acest gen de rol, deci, în ceea ce privește totalitatea acestei persecuții, timpurile s-au schimbat. Mai ales în afara Chinei continentale, am devenit deja activi plecând de la o situație pasivă, aceste ființe malefice se găsesc acum într-o situație defensivă, întrucât factorii perverși au rămas foarte puțini, persoanele manevrate în grupul malefic sunt la fel pe cale de a se schimba, putem zice că tentativa maleficului de a persecuta Falun Gong în afara Chinei continentale a eșuat complet. (Aplauze entuziaste)

În China continentală, persecuția maleficului este la fel pe calea avansării spre eșecul său. Voi ați văzut, cum rămân foarte puțini factori perverși, maleficul nu poate utiliza decât mass-media, pe care care o controlează încă, pentru a fabrica minciuni, dar populația deja n-o mai crede. Datorită discipolilor Dafa din China și din afara Chinei, care clarifică adevărul, o enormă populație a înțeles adevărul persecuției, chiar și persoanele, care au rămas în urmă, pentru că în acea perioadă nu erau sârguincioase în studierea Legii, sau nu erau hotărâte, sau pentru că tocmai începeau să învețe Legea, când persecuția a început, chiar și acest gen de persoane au ieșit din nou. În acel timp în China erau într-adevăr 100 de milioane de persoane, care învățau Dafa. Atunci aceste persoane au fiecare numeroase rude și prieteni, voi sunteți toți pe calea clarificării adevărului, voi ați permis deja unei enorme cantități a populației să înțeleagă cât de perfidă este această persecuție. Adică, ocaziile, în care maleficul poate manipula oamenii, devin din ce în ce mai rare, persoanele, pe care le poate manipula, devin mai puțin și mai puțin numeroase, sunt tot mai puține și mai puține persoane, care cred în propaganda mincinoasă a maleficului, asta a făcut oamenii să fie din ce în ce mai dezgustați de ea, în plus ființele malefice însele se află pe o cale de diminuare. Pentru ființele malefice este deja foarte înspăimântător!

Partidul *** n-a admis niciodată nici o greșeală a sa față de popor. Indiferent ce lucruri diabolice face, indiferent cât de diabolic este, de fiecare dată spune; "partidul nostru are dreptate întotdeauna"; (publicul râde) oricât de gravă să fie criza puterii sale, el spune că: "situația bună domnește peste tot". (Publicul râde) Nu vreau să mă iau de Partidul ***. Am spus asta doar pentru că șeful maleficului, care ne persecută, a spus: "Partidul *** trebuie să învingă Falun Gong". Dar eu n-am intenția de a învinge Partidul *** al vostru, asta nu merită efortul, voi Partidul *** voi înșivă sunteți aceia, care în timpul persecuției contra poporului provocați propria voastră prăbușire, în timpul persecuției voi încurajați falsul, cruzimea, lupta, corupția, voi pierdeți încrederea oamenilor. Mulți oameni, după ce au cunoscut adevărul, gândesc: acest guvern chiar poate comite aceste lucruri perfide, poate fabrica tot felul de minciuni. Nu este acest guvern înfricoșător? Mai ales după ce oamenii din această lume au aflat adevărul despre incidentul din Tiananmen, ei sunt toți pe cale de a gândi, de a face o retrospectivă completă: "Partidul *** a acționat astfel în fiecare din campaniile sale?"

Jumătate din chinezi au fost persecutați de Partidul ***. Înaintea instituirii puterii Partidului ***, voi știți, erau mulți bogați, care au fost persecutați, averile lor au fost împărțite, unii chiar au fost omorâți, întemnițați. În numeroasele campanii ca și "Represiunea contrarevoluționarilor", "Trei opoziții cele cinci opoziții", "Eliminarea contrarevoluționarilor", "Marea Revoluție culturală", a persecutat un număr mare de chinezi, deci făcând socoteala acestora, mai mult de jumătate din chinezi au suferit diferite feluri de persecuții. Sub propaganda intenționată și deviată a Partidului ***, care deformează sufletul și spiritul oamenilor, spiritul chinezilor a fost realmente condus la o deviație, ei amestecă Partidul și națiunea chineză în aceeași noțiune, care face, că foarte frecvent, oricât de mare să fie crima comisă de Partidul ***, oamenii găsesc, că guvernul are dreptate, dar de această dată, este diferit, oamenii sunt pe cale de-a gândi în retrospectivă.

Deci ținând seama de situația actuală, în China continentală, mulți oameni sunt pe cale de a cugeta calm la aceste chestiuni, acest fapt în sine este suficient pentru a constitui cea mai mare amenințare pentru malefic. Factorii perverși din fiecare spațiu vor să garanteze, că acest șef criminal al maleficului de la Beijing poate comite fărădelegi, astfel că au sigilat cel mai strict posibil Beijingul. Dacă SARS a putut să apară la Beijing, și este chiar capabil să pătrundă în Zhongnanhai, să dărâme chiar câțiva consilieri permanenți ai Biroului politic al Partidului, eu vă zic, aceasta nu este, cum au gândit oamenii din această lume — o simplă boală contagioasă. Acolo este locul cel mai strict sigilat de malefic, pentru că ființele malefice au fost distruse până în acel punct, ele nu-și mai pot păstra vechiul cuib, zeitățile pătrund atunci în acest centru al maleficului. (Aplauze entuziaste) Acest șef criminal, fie ce-o fi, a fugit la Shanghai. El ordonă oamenilor să apere Shanghai-ul cu viețile lor, pentru ce este asta? Chiar și oamenii obișnuiți găsesc, că-și pierde rațiunea, cum îl apărați cu viața? Boala este chiar în scopul luării vieții voastre, dacă voi o țintiți cu un pistol, nu va merge, (publicul râde) chiar bomba atomică nu va reuși nimic. (Publicul râde) De fapt el a zis asta conștient, pentru că el nu este o ființă umană, în interiorul pieii sale umane sunt diavoli putrezi și perverși, aceste cuvinte au fost rostite de diavolii din cealaltă parte: dacă cuibul vechi este luat, el trebuie să apere cu orice preț Shanghai. Cum putem să-l apărăm? Chiar și cuibul vechi, care este cel mai solid sigilat, a fost pătruns, cum pot să apere Shanghai-ul? În curând la Shanghai SARS se va dezvălui în totalitate. Ascundeți-l! Cifrele, pe care le ascund, nu sunt cifrele, pe care le inventariază, pentru că nici măcar nu se inventariază. El a avertizat oficialii, care-i sunt subordonați: acolo unde este SARS, acolo oficialii vor fi eliberați imediat din funcțiile lor. Așa că nici un oficial n-a îndrăznit să-l raporteze la superiorul său. Astfel, SARS a "dispărut". Câți morți sunt, șefului criminal puțin îi pasă, totul e bine, dacă el poate rămâne. Maleficul nu mai îndrăznește să rămână la Shanghai, el fuge în toate direcțiile. (Publicul râde) Deci având în vedere această situație, acești factori perverși nu mai funcționează, jocurile sunt făcute. (Aplauze entuziaste)

Cu toate că ființele malefice își arată frenezia, ele tremură de frică, la toate le e frică. Bineînțeles, înainte ca viețile ticăloase să fie eliminate, ele încă vor incita persoanele rele să comită crime, în momentul când sunt controlate de malefic, persoanele rele își pierd rațiunea. Când devin calme, la toate le e frică. Fiecare apel telefonic venit de la elevi îi sperie până în punctul în care nu mai pot dormi noaptea — este frica. Acest șef criminal ticălos își vede și el sfârșitul, "floarea cade și părăsește copacul, nu putem face nimic", nu este nimic de făcut. Escalada persecuției contra Falun Gong face ca ele să nu mai aibă nici o cale de retragere. Ele continuă escalada lor și vor să-l reprime definitiv dintr-o lovitură, ele nu și-au asigurat niciodată spatele lor. Propaganda lor mincinoasă continuă mereu, ele nu reușesc să se justifice în fața poporului chinez, nici să se justifice în fața oamenilor lumii întregi — guvernul chinez dintotdeauna minte și înșală poporul, fabrică zvonuri, montează știri false, persecută până la moarte atâta populație din societate. Ce perfidie — este posibil ca o asemenea putere politică să mai existe încă? Confruntate cu societatea viitoare, în care legea va fi perfectă, aceste persoane nu vor scăpa de responsabilitatea crimelor lor! (Aplauze entuziaste) Cum ar putea să nu le fie frică? Le este frică.

Bineînțeles toate astea, fie că este persecuția, fie că este maleficul mergând către declinul ei, această treabă încă nu este terminată. Deci pentru discipolii Dafa în clarificarea adevărului, voi nu trebuie să vă relaxați vigilența, noi trebuie să acționăm făcând încă mai multe eforturi. Mai ales pentru aceea, care n-au făcut bine, cei care au ieșit cu întârziere, voi trebuie să apucați ultima șansă pentru a face bine, când maleficul nu va mai exista, atunci această treabă se va termina.

Dacă această treabă nu s-ar fi produs, pentru discipolii Dafa, eu aș fi rezolvat într-un mod total pozitiv toate plângerile istorice întâlnite de toți discipolii Dafa pe parcursul cultivării lor, precum și toate felurile de necazuri venite de la ființele din toate mediile pe parcursul rectificării mele a Legii, ca și toate felurile de afinități și de ranchiună profunde formate pe parcursul istoriei. Totuși persecuția a avut loc și este adevărat, că unele persoane n-au acționat bine, ceea ce au făcut, nu este acceptabil. Nefăcând bine, atunci trebuie folosit timpul pentru a repara pierderile rezultate din faptul, că tu însuți nu ai făcut bine. Tu ești discipol Dafa, așa că pentru a putea face bine lucrurile pe viitor, trebuie să acordați mai multă importanță cultivării.

Pentru cele trei lucruri, pe care le fac discipolii Dafa, fiecare e foarte important. Tot ceea ce realizează desăvârșirea voastră perfectă personală, se impregnează în validarea voastră a Legii, deci voi trebuie neapărat să le faceți bine, voi trebuie de asemenea neapărat să vă găsiți propriile lipsuri în validarea voastră a Legii, și să le învingeți. De ce elevii din anumite regiuni cooperează foarte bine, dar alți câțiva nu cooperează foarte bine? Nu trebuie să spunem că sunt spioni, care interferează, nici să insistăm pe o cauză sau alta. De fapt am spus cu mult timp în urmă, dacă aveți inima foarte dreaptă, spionii n-ar îndrăzni să rămână aici, ei n-au decât două alegeri: una să fie asimilați de câmpul drept, pentru că câmpul pur și drept, pe care-l emană discipolii Dafa, poate distruge toate lucrurile rele din gândirea și conștiința oamenilor, câmpul pur și drept poate să le dizolve, să dizolve toate lucrurile, care nu sunt drepte, în conștiința oamenilor, iată o altă manifestare de a aduce salvarea și de a acorda compasiune. Când tot ce e rău în conștiința unei persoane, e complet dizolvat, nu-i rămâne decât o gândire și o conștiință pură și simplă, persoana atunci poate identifica ceea ce este drept, ceea ce este bun, în acest caz nu este ea asimilată? Cealaltă opțiune pe care o are este de a fugi în grabă, pentru că karmei gândurilor și concepțiilor rele ale persoanei le e frică de a fi dizolvate.

Dar de ce sunt totuși încă unii oameni, care pot să se înfiltreze printre noi? Desigur nu sunt mulți. Și de ce la acele momente oamenii au furnizat încă informații maleficului? Este deoarece câmpul nostru propriu nu este pur, nici drept, nu poate juca rolul de-a aduce salvare ființelor, de a salva vieți, nu poate speria maleficul. Nu este aceasta o problemă venită de la noi înșine?! La ce bun să spunem asta sau aia, să zicem, că ăsta sau ăla este spion, etc. nu este o problemă venită de la noi înșine? Este. Deci de acum înainte voi trebuie cu atât mai mult să studiați bine Legea, pentru ca gândurile voastre drepte să devină mai puternice și veți fi mai capabili să aduceți salvarea ființelor.

Mai este un lucru, unii din elevii noștri vorbesc deseori într-un mod iresponsabil. În fața unor opinii diferite, ei nu gândesc pozitiv și calm, scăpând o frază sarcastică, ei resping propunerile altora. Propunând idei bune, cooperând reciproc cu seriozitate, asta trebuie făcut. În special când grupul face ceva, voi trebuie cu atât mai mult să cooperați bine între voi. De exemplu de această dată pentru a-l aduce pe acest șef criminal pervers în fața justiției, trebuie într-adevăr ca voi să cooperați mai bine împreună, ca să-l putem auzi peste tot în lume. Văzut sub acest aspect, putem spune că, cooperarea voastră a fost puternică, eu văd, că recent asta merge relativ bine, dar mai sunt încă lipsuri.

În ce constă aceste insuficiențe? Ieri au fost elevi care m-au întrebat: Maestre, de ce organizația drepturilor omului a ONU a devenit așa? De multe ori când Statele Unite au propus să se discute problema drepturilor omului în China, moțiunea a fost respinsă, în final chiar nu mai este nimeni, care să menționeze această problemă, la sfârșit chiar locul de președinte a fost luat de un guvern, care persecută grav drepturile omului. Ar trebui să ne gândim calm și câteodată putem într-adevăr să ajungem să vedem lucrurile cu claritate. Nu este vorba că factorii pozitivi nu mai funcționează, ci mai degrabă este vorba de faptul că uneori lucrurile, pe care le facem, pot fi ușor utilizate de vechile forțe. De exemplu, când facem un lucru, mulți dintre noi caută mijloace cu gândurile lor umane, toată lumea este pe cale de a căuta prin toate mijloacele să facă această persecuție să înceteze, este pe cale de a vrea ca oamenii obișnuiți să pună capăt acestui lucru. Unii gândesc, de ce Statele Unite nu elimină acest regim criminal ticălos? De ce nu este un război? Alții gândesc, în lume sunt atâtea țări democratice, cum se face, că nu-și ridică vocea? Unde sunt Națiunile Unite în acest moment? În aparență este așa. Dar pot să vă spun ce reflectă asta în realitate: Noi suntem prea dependenți de ființele umane. Dacă această persecuție se sfârșește datorită ființelor umane, ce rușine ar fi pentru discipolii Dafa — noi n-am validat Legea, noi prin persecuție nu ne-am stabilit virtutea măreață, noi discipolii Dafa nu ne-am iluminat calea noastră. Eu am spus, această cale trebuie lăsată pentru viitor. Atunci nu este asta o treabă foarte importantă? În modul acesta au profitat vechile forțe de lacunele voastre. Voi vă puneți speranța în oamenii obișnuiți, atunci vechile forțe fac ca moțiunea lor să fie respinsă; voi încă vă puneți speranța în oamenii obișnuiți, atunci ele fac ca voi chiar să nu vă mai puteți propune moțiunea, ele fac ca Statele Unite să iasă din Organizația Drepturilor Omului; voi încă vă puneți speranța în oamenii obișnuiți, ele atunci fac ca chiar și locul președintelui să fie ocupat de țara în care se încalcă drepturile omului. Noi trebuie să devenim mai raționali și să învățăm grație acestor lecții. Am trecut prin atât de multe, și prin intermediul acestor lecții, trebuie să devenim treptat clari asupra lucrurilor.

Așa că în ceea ce privește procesul pe care-l intentați acestui șef criminal, eu observ și vă privesc. Când am remarcat anumite probleme, am vorbit cu unii discipoli Dafa: "Nu putem fi atașați prea mult de oamenii obișnuiți." Dacă într-adevăr îl aducem în fața justiției, dacă reușim să-l inculpăm, dacă putem într-adevăr face să avanseze această treabă, atunci aceasta va fi făcută de discipolii Dafa. Acolo unde este o problemă, acolo trebuie să mergem să clarificăm adevărul — la judecători, la avocați, la persoanele implicate în fiecare domeniu, noi trebuie să le clarificăm adevărul. Când inima omului este rectificată, tribunalul se va pune de partea justiției. Atunci nu-i așa că discipolii noștri Dafa realizează asta? Atunci nu-i așa că asta se datorează validării Legii de către discipolii Dafa? Nu-i așa că va fi realizată de discipolii Dafa? Atunci nu se poate spune că oamenii obișnuiți sunt cei care validează Legea, ci sunt discipolii Dafa care avansează pe propria lor cale. Este doar această mică diferență. (Maestrul râde) Eu observ mereu această treabă, nu lăsați vechile forțe să profite de lacunele voastre.

De fapt să vorbim dintr-un alt unghi, faptul că puteți să trimiteți acest malefic la tribunal, că puteți să-l inculpați, pot să vă spun că este deoarece maleficul este redus până în acest punct. Nu mai are capacitatea să se ocupe de lucruri. Este prea ocupată să se mai ocupe cu ceva în afara salvării propriei sale vieți. Ați văzut, cum în mod succesiv dosarele cu plângerile voastre sunt toate acceptate, și voi ați reușit de asemenea să-i inculpați. Aceasta demonstrează clar situația. Unii dintre voi mai gândesc încă: "Cum se face asta?" Nu este nimic special. Este doar faptul că maleficul se îndreaptă spre declinul său. A ajuns aproape în vârf pe 20 iulie 1999, a ajuns în vârf în 2000 și în 2001, iar acum este în cădere, cade la fund.

Maleficul nici nu mai îndrăznește să viseze la eradicarea Falun Gong în toată lumea. Deja știe că eradicarea Falun Gong în China continentală nu mai este posibilă, în plus lumea e în curs de a se trezi. Dar îi este dificil să coboare de pe tigru odată ce a urcat deasupra. Escaladează lucrurile și își adună din ce în ce mai multe acuzații. S-au plasat atât de sus și tacticile lor sunt atât de nerușinate încât nu ar mai putea coborî nici dacă le-am da o scară. În același timp ei nu pot să stea în picioare, așa că vor cădea. Înaintea acestei persecuții Dafa se transmitea de la o persoană la alta și nu avea o foarte mare influență internațională în societate; dar în timp ce această persecuție se desfășoară, face de asemenea ca prestigiul și renumele Dafa să crească fără încetare, Dafa este împinsă către scena internațională, împinsă spre vârful lumii umane. Acesta este de asemenea unul din obiectivele persecuției aranjate de vechile forțe. Nu asta se întâmplă? Omenirea acordă din ce în ce mai multă atenție. Pentru că omul are partea sa limitată, dacă factorii de constrângere sunt eliminați, astăzi oamenii acestei lumi nu vor mai avea aceeași atitudine vis-à-vis de Falun Gong, ei vor avea starea de spirit, pe care voi o aveați în momentul obțineri Legii, citind această Lege, ei vor ști imediat despre ce este vorba. În momentul de față înțelesul interior nu se arată mai multor persoane, așa că ei nu pot încă să-l vadă, pentru că este o treabă a etapei viitoare. Dacă în viitor oamenii care ar urma să obțină Legea i-am amesteca cu discipolii noștri Dafa, dacă îi încurcăm, ar fi o piedică pentru multe lucruri, de aceea n-am împins asta înainte. Totuși multe persoane studiază Legea, cultivă, și sunt pe cale de a intra în Dafa, în realitate este pentru a pregăti o bază pentru viitor, ei sunt viitori practicanți, deci este tot un aspect al faptului, că discipolii Dafa aduc ființelor salvarea.

Din punctul de vedere al situației globale, de fapt situația actuală este așa. Voi nu trebuie să neglijați niciun lucru, pe care-l fac discipolii Dafa. Fiecare frază, pe care o pronunțați, fiecare pliant, pe care-l distribuiți, fiecare apăsare de tastatură, fiecare telefon pe care-l dați, fiecare scrisoare, pe care-o trimiteți, au un efect enorm; viețile, care au înțeles adevărul, devin ele însele mass-media mobilă, și ele sunt pe cale de a clarifica adevărul. Aceasta are o mare repercursiune asupra societății. Ați văzut de asemenea rezultatul, ați văzut de asemenea partea voastră puternică, deci continuând, discipolii Dafa trebuie să facă întotdeauna aceste trei lucruri: să cultivați și să practicați bine voi înșivă, să clarificați adevărul, să trimiteți gânduri drepte pentru eliminarea maleficului.

Există încă o altă problemă. Cum v-am spus, în prezent factorii malefici sunt distruși deja până în punctul, în care au rămas foarte puțini. Factorii malefici de care vorbesc, sunt aceste entități vii haotice și bizare din alte spații, sunt lucruri foarte inferioare, ele sunt venite totuși din diferitele sisteme ale firmamentelor înghesuindu-se aici, când deschidem un spațiu, le găsim acolo, deschidem un alt spațiu, le găsim iar, de aceea când le eliminăm, o facem strat cu strat. Câteodată vă întrebați "de ce există încă, deși le-am curățat, și de ce există încă după ce le-am curățat?" De fapt ele sunt așa. De altfel împreună suntem pe cale de a le elimina, cantitatea lor totală este pe cale de diminuare, strat după strat ele sunt de asemenea pe cale de a fi reduse.

Mai este o problemă, de care nu v-am vorbit niciodată, pentru că nu putea fi zisă prea devreme, Maestrul îndeplinește asta respectând de asemenea ordinea lucrurilor. Dacă vă cer să eliminați și să negați vechile forțe, aceasta este pentru a respinge total această persecuție, a elimina acest factor, asta noi am făcut-o, noi l-am eliminat de asemenea. De asemenea am eliminat în cantitate mare viețile malefice utilizate de vechile forțe, procesul general de rectificare a Legii se apropie din ce în ce mai mult, de sus în jos suntem pe cale de a elimina maleficul pe o suprafață mare, trimițând gânduri drepte și voi sunteți pe cale de a elimina maleficul în fiecare strat la fiecare nivel. În acest caz, mai este un ultim factor. Ce factor? Știți, eu v-am dotat cu un mecanism automat ca să puteți crește gong-ul vostru, există de asemenea diverși factori ca Falun-ul, în plus Fashen-urile mele se ocupă personal de discipolii Dafa, în același timp anumite zeități, care pot într-adevăr să asiste la rectificarea Legii desemnate de Fashen-urile mele, dau de asemenea ajutor. Dar vechile forțe au aranjat de asemenea sistematic factorii lor, pentru a aranja concret tot ceea ce vor ele, deci asta face ca pentru fiecare elev să existe în același timp aranjamentele concrete ale forțelor vechi și viețile forțelor vechi, care se ocupă de el. Aceste vieți, pe care vechile forțe le-au aranjat pentru a acționa concret, nu sunt acele spirite inferioare și diavoli putrezi haotici, de care am vorbit, printre ele sunt buddha, tao, zeități, dar ele toate aparțin nivelurilor inferioare, ele fac toate lucrurile, pe care le cer vechile forțe să le facă la acest nivel cel mai de jos, care este cel al lumii umane. Manifestarea lor este foarte mică, câteodată puteți vedea, că ele seamănă cu un mic punct luminos, care fuge repede. Vechile forțe au aranjat încă mai multe asemenea lucruri în jurul meu. Doar că le elimin pe acestea în cantități mari.

Care sunt comportamentele lor? Ele n-au o opinie, ca și cum sunt acolo special pentru a îndeplini misiunea lor, ceea ce vechile forțe în aranjamentul lor de început le-au dat să facă, ele o fac până la capăt, Legea, pe care o predau, ele toate pot s-o audă, dar ele nu vor încă să se schimbe, ele nu se opresc, până când nu termină ceea ce vor să facă, pentru că sunt de aceeași părere ca vechile forțe, ele cred, că rectificarea Legii ele o fac, că ele sunt zeitățile, care trebuie să îndeplinească voința forțelor vechi, că ele trebuie să continue să acționeze așa. Cu toate că în prezent vechile forțe sunt eliminate, în momentul, în care diavolii putrezi la nivelurile inferioare nu mai pot să joace un rol mare, numeroase interferențe, mulți factori ai persecuției, persecuțiile apărute și propagandele mincinoase din diferite regiuni ale Chinei continentale, ele o fac manipulând gândurile persoanelor rele. În calitate de Maestru, eu le neg în totalitate. Ceea ce vreau eu să îndeplinesc cu adevărat, ele nu pot să vadă, atunci înainte ca rectificarea mea a Legii să ajungă, ele fac asta sau cealaltă în interior, ele au fabricat o serie de lucruri, după ce rectificarea Legii ajunge, eu le voi elimina și tot ceea ce au făcut, creând din nou într-o clipită lucruri veritabile pentru viitor. Acest proces după rectificarea Legii este imposibil să fie văzut de viețile vechi, pentru că ele aparțin trecutului, deci ele sunt incapabile să vadă viitorul. Ce se schimbă în universul viitor, ele nu pot să vadă, deci ele se atașează cu încăpățânare de ceea ce vor ele, și ele o fac mereu și continuu. Deci noi nu recunoaștem tot ceea ce fac vechile forțe, noi nu recunoaștem această persecuție și interferențele privind rectificarea legii, pentru a pune capăt mai devreme acestei persecuții, pentru a avansa pe propria noastră cale, nu este permis ca noi să nu eliminăm acest gen de interferențe; pentru că ele vor să îndeplinească misiunea încredințată de vechile forțe.

Din perspectiva de ansamblu a rectificării Legii, ele sunt de asemenea vinovate de cele mai odioase crime. Cu toate că vechile forțe sunt eliminate de la rădăcină, cele care fac lucrurile concret, trebuie de asemenea să fie eliminate, ele sunt adevăratele mâini negre ale forțelor vechi, ele se atașează de tot ceea ce fac. Am spus foarte des, viețile ticăloase și vechile forțe profitând de timpul dinaintea sosirii rectificării Legii și de despărțiturile create din cauza coborârii corpurilor celeste de nivele ridicate, aruncă pe mine karma și materii corupte din univers și din această lume, ele vor ca eu să le suport în întregime, ca eu să le elimin în întregime. Eu le-am spus, dacă faceți așa, toate trebuie să răspundeți în viitor. Ele nu o iau în serios, ele au zis, sărind în hazna cum puteți să nu fiți murdărit de excremente? Ceea ce doreau să zică, firește este un loc murdar, veniți pe aici, cum ați putea să nu aveți acest gen de lucruri? Asta este cea mai înaltă înțelegere din toată înțelepciunea forțelor vechi, asta reprezintă stadiul universului în această perioadă, ele toate au o astfel de înțelegere. Dar ele sunt incapabile să se gândească, tot ceea ce întâlnește rectificarea Legii, incluzând tot ceea ce este făcut cu forța contra voinței mele în rectificarea Legii, este adevăratul obstacol în rectificarea Legii, este ultima manifestare a formării, existenței, deteriorării universului. Cu toate că acest spațiu material este murdar, acest fapt este totuși cauzat de diferența nivelurilor în structura universului, nu putem zice, că este într-adevăr murdar. Dacă zeitățile coborâte aici nu se mai pot întoarce, nu este pentru că această murdărie nu poate fi spălată, ci pentru că starea acestor vieți s-a dărâmat, din cauza manipulării de către concepțiile de toate felurile, și de către viețile de toate felurile din univers, ele nu se mai pot întoarce. Atunci cu alte cuvinte ceea ce mă murdărește într-adevăr, care îmi creează probleme, care pune în dificultate rectificarea Legii, care persecută discipolii Dafa, nu sunt acești factori murdari ei înșiși, care se găsesc în interior, ci sunt concepțiile deviate ale vieților din univers, care manipulează acești factori. Acești factori de nivel inferior sunt obstacole, persecuții, necazuri create sub efectul forțelor vechi, acolo este adevărata murdărie. Deci ele au zis, aruncându-vă în hazna cum ați putea să nu fiți murdărit de excremente? Dar nu excrementele sunt necazurile sau obstacolele, adevăratele excremente sunt chiar ele: vechile forțe și toate viețile impuse rectificării Legii. Deci obstacolul adevărat în rectificarea Legii sunt chiar ele. Cele care manipulează viețile de niveluri inferioare să acționeze pentru ele, cele care consideră viețile din interiorul celor Trei Lumi ca păpuși de paie, numeroșii factori dificili, care fac ca viețile coborâte în trecut să nu se mai poată întoarce, sunt tocmai viețile sus-menționate.

De aceea așa cum v-am spus în trecut, am zis că știam, că în timpul rectificării Legii dificultățile ar fi inevitabile. Știam de asemenea, ce grad ar atinge. În realitate am vrut să vă zic, că totul este în mâna mea, de fapt sunt în curs de a zice, că eu știam, că ele vor face aceste lucruri, că vechile forțe ar apărea, pentru că acest univers nu mai este bun și ele sunt capabile să acționeze în felul acesta. Totul, de ceea ce se atașează, tot ceea ce aranjează, tot ceea ce vor, este de asemenea inevitabil. Comportamentele zeităților drepte firește nu sunt ca și cele ale vieților inferioare lipsite de bunăvoință, care comit crime fără scrupule, ele toate se comportă desigur binevoitor. Dar această bunăvoință este deviată, în spatele acestei bunăvoințe este atașamentul, tocmai din cauza comportamentului lor binevoitor, obstacolele, pe care le-au creat, sunt cele mai eficiente în a se înșela pe ele însele și pe ceilalți. Dacă nu era rectificarea Legii, aceste lucruri ar fi într-adevăr dificil de străpuns.

Pentru a elimina în totalitate toți factorii ticăloși, discipolii Dafa începând de acum, la trimiterea de gânduri drepte, elimină în totalitate aceste mâini negre ale vechilor forțe, este timpul pentru a le elimina. Ele fac concret tot ceea ce vor vechile forțe să facă, după ce le eliminăm, putem salva mai multe ființe și Fashen-urile mele și zeitățile drepte, care protejează într-adevăr Dafa, le iau în primire. Începeți să le eliminați global. Cele mai multe dintre ele aparțin nivelurilor inferioare, controlează direct diavolii putrezi, eliminarea lor va fi foarte ușoară, căci nivelurile lor sunt relativ joase, dar ele sunt toate ascunse în spațiul cel mai superficial.

Ceea ce am spus, este foarte important, începând de acum la trimiterea noastră de gânduri drepte, cel mai important este de a le urmări pe ele și diavolii putrezi rămași, care sabotează Legea. Desigur, vom face mereu, cum făceam înainte pentru a trimite gânduri drepte, eu v-am spus și voi acum sunteți clari, aveți un obiectiv clar în momentul în care trimiteți gânduri drepte, asta este suficient, nu aveți nevoie să vă gândiți foarte concret. Ar trebui să aveți următorul obiectiv în minte: Eradicarea completă a participării vechilor forțe. (Aplauze entuziaste)

Acest lucru nu vi l-am spus mai devreme, pentru că înainte întregul sistem al vechilor forțe și viețile nivelurilor inferioare constituiau factori foarte complecși, dacă eliminăm viețile haotice cu ele, aceasta putea perturba multe lucruri. Acum a venit ocazia. De asemenea am aranjat ca zeitățile drepte și Fashen-urile mele să le ia în primire în totalitate, să le supravegheze în totalitate, pentru a evita ca ele să mai semene tulburări, ca să nu fie probleme.

În plus, printre noi cei prezenți aici sunt mulți veniți din alte țări și sunt multe persoane în poziții de responsabilitate. În validarea Legii de către discipolii Dafa, nu există nici un fel de distincție în a aparține unei anumite țări, unei anumite regiuni sau a unei anumite națiuni, în calitate de discipoli Dafa. Voi sunteți un corp întreg. Printre cei prezenți aici, cei care sunteți de rasă galbenă, yuanshen-ul vostru nu este neapărat de acest fel, voi sunteți de rasă albă dar nu sunteți neapărat într-adevăr o persoană de rasă albă. Adică în xiulian nu ne atașăm de asta, nici nu acordăm importanță acestui lucru, deci trebuie să cooperați reciproc. Acum discipolii Dafa devin din ce în ce mai conștienți, pentru că prin ceea ce treceți, este într-adevăr mult, de asemenea deveniți din ce în ce mai rezonabili, de aceea atunci când cooperați, acum sunteți mult mai mult în armonie ca înainte. Cu cât este mai armonioasă cooperarea de ansamblu, cu atât este mai puternică forța, cu cât este mai puternică forța, cu atât mai mare va fi efectul. De fapt, în timpul persecuției, în timp ce voi validați Legea, ceea ce vedeți în această lume este relativ calm, dar în alte spații impactul este enorm, rolul, pe care-l joacă, este imens. În cursul fiecărei activități a voastre, în cer este o mare bătălie între bine și rău. Bineînțeles acum rămâne din ce în ce mai puțin malefic, ca și cum ar fi complet dat la o parte. Desigur, atâta timp cât maleficul există, ea va juca un rol distructiv. Nu putem să ne relaxăm vigilența, trebuie să cooperați încă și mai bine și să comunicați între voi frecvent.

Avansați bine pe ultima parte a drumului de discipol Dafa! Vă voi spune mai multe în viitor. Nu vreau să spun prea multe doar pentru a vă aduce complimente și nu vreau să vă laud prea mult. Voi toți sunteți discipoli Dafa, când Maestrul vă vorbește de ceva, mă duc drept la țintă. Nu voi mai vorbi în această conferință, pentru că imediat trebuie să mergeți să mâncați. (Aplauze lungi și entuziaste)

Viitori mari iluminați, (Maestrul râde) stabiliți-vă cea mai mare virtute maiestuoasă în acest ultim moment a validării Legii! (Aplauze lungi și entuziaste)

[Nota editorului: traducerea este supusă la îmbunătățiri în continuare, astfel încât să fie mai aproape de textul original. Ultima actualizare: 4 februarie 2014. Articolul în limba limba chineză: //www.minghui.org/mh/articles/2003/7/6/53591.html, în limba engleză aici: //falundafa.org/book/eng/lectures/20030622L.html, iar în limba franceză aici: //fr.falundafa.org/books/jw2003.htm#_Toc160889983]