Predând Legea la Conferința din Elveția

Li Hongzhi
4–5 Septembrie, 1998, Geneva

Bună ziua tuturor!

Printre cei de față sunt unii care doar ce au ajuns aici, venind de la Conferința Legii din Singapore, alții care s-au grăbit să vină aici din alte țări și regiuni, precum și studenți noi. Motivul nostru principal pentru a ține conferința Legii, este ca fiecare auzind de experiențele celorlalți să-și dea seama de lipsurile proprii pentru a putea progresa împreună în cultivare. În același timp această întrunire în sine, constituie o ocazie de a răspândi Legea. Tot ceea ce dorim să facem este pentru a ne permite să cultivăm și să ne îmbunătățim - în nici un caz nu este vorba de formalități. Așa că oricând în viitor când vom mai ține Conferința Legii, trebuie să ne ținem de acest principiu, așa încât să-i ajutăm cu adevărat pe studenții noștri să facă progrese. Trebuie să ne asigurăm de acest lucru înainte ca noi să putem să ținem astfel de conferințe. Și tot la fel, prea multe conferințe de acest fel, pot da naștere la competiție, unde unii o conduc într-un fel, eu o fac în altul, etc., în timp ce toată lumea se cramponează de mentalitatea omului obișnuit. Asta nu este în ordine. Aceste conferințe trebuie să le ținem pornind de la Fa și în totalitate în folosul cultivării studenților.

Aici în audiență sunt destul de mulți veterani. Sunt cu adevărat bucuros să vă văd aici. Voi într-adevăr progresați cu pași mari pe drumul cultivării. Voi încă nu puteți vedea schimbările în voi, dar schimbările sunt imense. Nu va trece mult și veți avea dovada că așa este. Așa că sunt cu adevărat mulțumit.

În toată această perioadă a cultivării voastre, studiind Zhuan Falun în profunzime, ascultându-mă pe mine când vă vorbesc la conferințele Legii, ați beneficiat de o înțelegere mai adâncă şi variată despre Lege și acum puteți vedea multiple manifestări diferite ale adevărului. Pe lângă asta, aș vrea să discut cu voi mai pe îndelete procesul prin care treceți în cultivarea voastră și apoi să discut despre un alt concept, un alt tip de structură cosmică. Am să încep să vorbesc despre un alt tip de structură cosmică. Încep prin a explica în primul rând faptul că: cosmosul a fost de fapt construit de Lege. Așa că motivul pentru care vorbesc despre cosmos, nu este în niciun caz ca să împing știința contemporană la un nivel mai înalt și nici nu vi le spun ca să împărtășesc niște cunoștințe. Este pentru a vă permite să cultivați. Deoarece merge mână în mână cu Legea. Scopul este ca să puteți ajunge prin cultivare în diferite tărâmuri. Asta înseamnă că voi vă veți reîntoarce în locurile din diferitele tărâmuri, unde ați fost creați, vă veți reîntoarce la diferitele niveluri și tărâmuri ale cosmosului. Această Lege este pe atât de imensă pe cât de imens este cosmosul și acest concept este încă necunoscut pentru gândirea voastră. Astăzi am să vă vorbesc dintr-un alt unghi să vedem dacă gândirea voastră poate ține pasul.

Întâi încep cu cosmosul. A vorbi despre cosmos, cu alte cuvinte înseamnă de fapt a discuta despre înțelesul materiei. Nu contează cât de avansată este știința modernă, felul în care înțelegem materia este încă destul de superficial. Comparat la nivel de cosmos, nici măcar nu merită să fie menționat, nu se poate face nicio referință. Știți, spuneam: cosmosul este compus din particule elementare. Și atunci din ce sunt compuse particulele elementare? Trebuie explicat într-un anume fel. În conceptul de straturi diferite de corpuri cosmice (nu vorbim de diferite straturi de  universuri) cât de mari sunt corpurile cosmice? Extinderea doar a unui singur corp cosmic este deja extrem de vastă. Si apoi nu este nici o regulă conform căreia un corp cosmic e format dintr-un anume număr de straturi de universuri. Unele consistă din peste zece mii de straturi de universuri. Și mai există unele care consistă din peste o sută de milioane de straturi de universuri. Acest concept este extrem de vast. Așa că fiecare corp cosmic este o întindere atât de vastă încât este de neimaginat.

Când oamenii vorbesc despre conceptul universului, în fond ei se referă la întinderea unui anumit număr de galaxii pe care ei le pot identifica. Ceea ce poate observa știința modernă, este doar acest mic univers despre care vorbesc oamenii. Hai să luăm Pământul ca punct de reper. Începem cu acest mic univers al nostru,  apoi vine al doilea strat, format din trei mii de universuri mici, de aceeaşi mărime cu al nostru. Apoi vin încă trei mii de universuri, fiecare din ele de mărimea celui de-al doilea strat, iar acelea constituie al treilea strat. Gândiți-vă numai, se mărește destul de tare. Cu toate acestea, asta este pentru a vorbi despre o expansiune dintr-un singur punct. Dar în acest univers nu există numai o singură particulă de mărimea Pământului. Particule care sunt aproximativ de mărimea Pământului nostru, sunt împrăștiate prin tot universul și sunt nenumărate. Eu vorbeam numai despre amplificarea universurilor de pe poziția unei singure particule. De fapt, particule de această mărime sunt împrăștiate prin întregul cosmos. Există în orice și peste tot. Toate au același sistem de expansiune, mergând de la mare la mic și invers, de la mic la mare. Din punctul de vedere al omenirii, chiar și acest strat de universuri mici, este enorm. Numărul particulelor planetare de diferite mărimi din interiorul lui este de nemăsurat. De ce? Deoarece deși Buddha, Zei și Dao de la niveluri foarte înalte cunosc totul, nimeni nu s-a gândit să numere firele de praf. O planetă dintr-un vast corp cosmic este asemenea unui fir de praf plutind în cosmos.

Astfel că trei mii de universuri de această mărime se multiplică continuu și se întind tot mai mult, se multiplică continuu si lărgesc sistemul. Cam când se ajunge la al miilea strat, atunci se ajunge la limita acestui prim sistem de corp cosmic. Și nici această mărime nu este singura: Raportat la cosmosul vast este tot ca o particulă, şi particule de acest nivel de asemenea inundă imensul cosmos. Dincolo de domeniul descris este o stare de gol total. Cât de gol? [Atât de gol], încât dacă orice substanţă din sistemul descris ar fi să intre în el, ar însemna să se dezintegreze automat. Asta pentru că orice substanță din cadrul acestui sistem are viață, are însușiri caracteristice și gândire. A intra într-un gol microscopic de genul acela, ar fi ca și când acea particulă nu ar mai avea cum să susțină viața si gândirea. S-ar dezintegra instant. Cu alte cuvinte, orice ar fi să cadă în acel gol s-ar dezintegra. Explicând conceptul în felul acesta devine ușor de înțeles. Dar dincolo de acea întindere de gol, există totuși alte corpuri cosmice de întindere chiar mai mare. Dar oricum, viețile din acest tărâm, de dincoace nu au cum să treacă dincolo, fiindcă acolo la acele niveluri există factori de natură din ce în ce mai microscopică. Iar în corpurile cosmice din întinderi și mai mari, conceptele de materie și viață sunt diferite în acel corp cosmic - conceptul de materie nu mai există. În cadrul corpurilor cosmice, numărul straturilor de universuri nu este la fel, dar fiecare corp cosmic este compus din particulele microscopice cele mai elementare. Iar toate aceste particule elementare s-au format din natura cosmosului Zhen-Shan-Ren.

Conceptele despre care vorbesc aici sunt cu adevărat complexe. Trebuie să acordați atenție, deoarece limbajul omenesc este cu adevărat limitat. De exemplu cea mai mare particulă de materie a unui anumit corp cosmic, este de asemenea făcută într-un strat de particule de acea mărime, din particulele infinitezimale din propriul sistem. Acest aranjament se numește sistemul compoziției particulelor pe orizontală. Adică particulele unei substanțe nu sunt asamblate numai dintr-un sistem microscopic pe verticală, ci în același timp, ele sunt compuse și din substanțe - care pornesc de la microscopic la mai mari și apoi și mai mari - într-un sistem al lor propriu. Cu alte cuvinte, particulele de diferite mărimi ale fiecărui nivel din acel sistem, sunt în sine sisteme compuse din substanțe microscopice. Și particule de diferite mărimi la fiecare nivel al acelui sistem pătrund peste tot. Aşa că particulele sale de diferite mărimi formează totodată scheme compoziționale pe orizontală. Particulele sale cele mai elementare și nivelul său de particule cele mai mari, sunt destul de departe unele de altele.

Atunci ce este în esenţă materia originară? Este apă. Numai că apa despre care vorbesc, nu este apa societății noastre umane obișnuite. Nici nu este apa râurilor, izvoarelor, lacurilor sau oceanelor care există la diferite niveluri. Această apă este ceea ce creează toată materia și viețile de la un anumit nivel al unui corp cosmic. Puteți să o numiți "materie originară"... [de fapt] puteți doar să o numiți materie originară. Și acest fel de apă este diferit de conceputul de apă pe care îl înțelegem în dimensiunea oamenilor obișnuiți. Mai precis ar trebui numită "apă nemișcată" deoarece nu se mișcă. Este complet liniștită și nemișcată. Chiar dacă ar fi să arunci ceva în ea, nu ar face valuri și nu ar stropi.

Acum că vorbim despre apă, hai să vorbim mai întâi despre apa din lumea umană. Putem lua un exemplu din știința umană. După cum știți, în societatea de azi a oamenilor obișnuiți, oamenii de știință contemporani spun că există substanțe organice și anorganice. Acestea sunt de fapt doar înțelegeri limitate la această dimensiune. Materia nu este compusă numai din substanțe din această dimensiune de suprafață. De regulă oamenii de știință clasifică drept "substanțe organice" ceea ce este considerat viu în această dimensiune - copacii, florile, iarba, plantele, animalele și ființele omenești. Acestea sunt făcute de fapt din apa acestei dimensiuni. Știți că corpul uman conține peste nouăzeci la sută apă. Adică noi oamenii suntem făcuți din apa acestei dimensiuni. Am menționat înainte faptul că apa poate crea toate lucrurile. Numai că oamenii de știință contemporani nu pot să-și dea seama. Totuși, [după cum știți] apa acestei dimensiuni poate crește legume. Când o legumă este stoarsă din nou și din nou în mâini, la un moment dat nu va rămâne decât clorofila. Și dacă clorofila este tratată special, va rămâne numai apa. Cu alte cuvinte, tot ce lumea consideră a fi substanțe organice în această dimensiune, de fapt provine din apa acestei dimensiuni. Asta înseamnă că apa formează şi creează totul.

Așa că îngăduiți-mi să vă spun: așa numitele substanțe anorganice sunt de fapt create de apa de la un nivel mai înalt. Dar știința modernă nu poate vedea asta și consideră că aceste substanțe nu sunt vii. Dar ele sunt de fapt vii. Forma lor de existență este destul de diferită de ceea ce știința umană este capabilă să recunoască. Lumea nu va ajunge niciodată să știe ce sunt ele, dacă știința modernă va continua să înainteze cu concepțiile curente. În timpurile de demult exista o zicală care circula printre cultivatorii chinezi: "Nemuritorii sunt atât de puternici încât pot să arunce o piatră într-o tigaie și să extragă apă din ea." Sună ca o glumă, dar în realitate nu este. Prin toată întinderea acestui corp cosmic căruia îi aparține acest univers, originea cea mai fundamentală a oricărui obiect este apa. Dar cum este apa la nivel microscopic? Și cum este apa la nivel și mai microscopic? Este de neconceput, este de neimaginat. Astfel că v-am spus că aceasta poate rămâne doar ca o idee pentru voi.

Ceea ce tocmai am spus a fost că, particulele de niveluri diferite, toate au un element originar care este cel mai fundamental. Dar ca un întreg acele particule au ambele aranjamente, pe verticală și pe orizontală. Este exact ca atunci când luăm ca reper Pământul pe care ne aflăm: atâtea și atâtea galaxii constituie un univers și tot așa un anumit număr de universuri compune un univers de o expansiune și mai largă. Luăm Pământul ca reper, pentru că noi oamenii suntem aici și eu sunt aici predând Legea. Așa că iau Pământul ca un punct de început. Dar Pământul nu este punct de plecare pentru toate substanțele din acest univers. Noi gândim că toate substanțele pe care le vedem în jurul nostru sunt cele mai materiale. Când în trecut predam Legea, ca să nu creez confuzie, am spus că sunt substanțe la nivelul cel mai de jos. Dar în realitate acestea nu pot fi considerate ca fiind singurele tipuri de substanțe materiale. Puteți să le numiți "materie elementară" sau putem să folosim alți termeni când ne referim la ele. Încă mai există super-materie, super super-materie și încă și mai super super-materie...

Pământul ocupă poziția centrală în această dimensiune a celor Trei Tărâmuri. Este în centru pe coordonatele vertical, orizontal și în ceea ce privește mărimea granulară. Sigur că există de asemenea substanțe ale căror mase sunt chiar mai mari decât Pământul nostru. Dar nu este genul de masă de care vorbeam mai înainte, unde atomii și nucleele atomice formează lucruri de masă foarte mare, nu este acel concept. Acelea toate sunt substanțe pe care omenirea le poate recunoaște. Despre ceea ce vorbesc eu, este supermaterie, care nicidecum nu este o substanță din dimensiunea umană. E superioară în ceea ce privește starea compozițională de suprafață și pe cea a particulelor. Astfel că, punctul de pornire a celei mai mari supermaterii este la marginea celor Trei Tărâmuri și tot așa punctul de pornire a materiei celei mai mici este la marginea celor Trei Tărâmuri. Dimensiunea umană, ori punctul de bază al materiei pe care o cunoaște omenirea, este poziționată între substanțele cele mari și cele mici. Dacă ar fi să numești materie tot ce ține de această dimensiune umană, atunci lucrurile din cele Trei Tărâmuri care sunt mai mici decât substanțele din lumea umană, nu pot fi altceva decât non-materie, iar acele substanțe chiar mai mici ar fi numite non-non-materie și tot așa până când se ajunge la particulele cele mai mici ale celor Trei Tărâmuri. La asta m-am referit înainte, când am spus că conceptul de mare și mic în univers nu este după cum înțeleg oamenii obișnuiți.

Este la fel și cu cosmosul văzut ca un întreg. Toate particulele sunt vii - ele au viață. Așa că gândiți-vă la asta cu toţii: și universul este viu, oricât de mare îi este întinderea. Dar în cadrul unui corp cosmic există numeroase, nenumărate particule de mărimi diferite, fiecare existând ca o entitate vie individuală. Câte straturi cerești există în acest cosmos? Câte straturi de universuri are? Câte straturi de corpuri cosmice există? Fiind în interior, nicio ființă nu poate să estimeze cât de vast și de complex este cosmosul. Conceptul de corp cosmic despre care am vorbit eu include zeci de milioane de straturi de universuri și chiar și așa este numai un fir de praf în corpul imens al cosmosului infinit. Acesta de asemenea este o particulă minusculă. Dacă ai putea să mergi spre un loc foarte, foarte îndepărtat și de acolo să privești înapoi, ai vedea că este mai mic decât îi pare un grăunte de nisip unei ființe omenești. Și văzut încă și de mai departe, s-ar vedea chiar mai mic decât un fir de praf. Apoi văzut încă și mai de departe nu l-ai mai vedea deloc. Tocmai am explicat din nou și din nou, dar ca să o spun clar, întregul cosmos pare să fie construit din particule compuse din alte particule și acestea din alte particule. Dar de fapt, dacă ne uităm la aceasta dintr-o perspectivă și mai largă, nu este compus din particule. Pentru asta nu există limbaj și nu poate fi explicat oamenilor.

Felul în care gândesc oamenii este mereu limitat. Când am spus că particulele conțin alte particule v-am făcut să vă gândiți cu o logică simplistă, ceea ce de fapt nu este potrivit. Complexitatea structurii cosmosului nu poate fi explicată clar folosind limbajul omenesc. Pe lângă asta, gânduri, timp, dimensiuni, forme de viață... totul se schimbă la plecarea din dimensiunea noastră. Mai ales când spațiul-timp devine diferit, atunci diferențele dintre particule devin imense. De exemplu noi știm că distanțele care există între planete sunt foarte mari. Știați însă că, corpurile noastre, lemnul, aerul, apa etc., toate sunt compuse din molecule, că moleculele sunt şi ele un nivel de particule și că acest nivel de particule este chiar următorul după planete? Adică moleculele sunt cele mai mari particule care sunt mai mici decât planetele. Atomii sunt cele mai mari particule care sunt mai mici decât moleculele. Când distanța dintre molecule și atomi este privită prin prisma conceptelor umane, ne gândim că ele sunt destul de aproape între ele, aproape fără nicio distanță între ele. Dar dacă ar fi să pătrunzi în acel tărâm ai găsi că și acea dimensiune are timpul și starea proprie și că aceea este de asemenea o dimensiune extrem de vastă și extinsă. Fiecare nivel este astfel. Poziționaţi între molecule și planete noi simțim cosmosul ca fiind imens. Dar dacă ar fi să staţi între atomi și molecule aţi simți că acea distanță cosmică este chiar mai mare decât aceasta. Cu alte cuvinte, pentru a înțelege, trebuie să vă conformaţi spațiului și timpului de acolo.

Discutând acest subiect chiar acum, spuneam tuturor că, în timp ce vedeţi distanțe enorme între planete, distanțele dintre molecule - care sunt apropiate când sunt văzute prin prisma noțiunilor noastre umane - sunt de fapt foarte mari. Particulele pot forma nenumărate ființe, inclusiv pe noi ființele umane, diferite tipuri de animale, diferite plante, lemnul, cimentul, fierul, oțelul, de asemenea și aerul în care viețuim. Am menționat că ființele umane de fapt trăiesc într-un mușuroi de pământ. Noi suntem conștienți că râmele se târăsc prin pământ. Dar știați că Zeii se uită la noi, oamenii, în același fel - că oamenii se târăsc prin pământ? Cum așa? Fiindcă pentru noi oamenii, pământul este pământ, dar Zeii văd toate moleculele - adică moleculele din cele Trei Tărâmuri - ca fiind pământ, care pentru ei este substanța cea mai grosieră și murdară. Ei le iau ca fiind pământ și sunt într-adevăr pământ. Așa că gândiți-vă cu toţii: cum văd acei Zei acest univers și lumea? Aerul este compus din molecule și întregul vostru mediu este compus din molecule. Apa din această dimensiune este compusă tot din molecule, şi tot așa este chiar şi aerul. Zeii văd moleculele ca pământ, așa că sunteți acoperiți complet cu pământ și ființele umane scormonesc în pământ, ființele umane trăiesc numai în acest fel de mediu. Explicând în acest fel, poate veți vedea de ce în tradiția religioasă din Vest, Yahweh sau Iisus au spus că Dumnezeu a creat omul din lut, aşa e? De fapt, în Est se spune ca Nu Wa a creat ființele umane din lut. Această explicaţie ar trebui s-o facă mai ușor de înțeles pentru voi. De fapt Zeii văd toate particulele făcute din materia acestei dimensiuni, ca fiind praf de pământ sau pământ. Este într-adevăr așa.

Tocmai am zis că particulele pot forma totul într-o dimensiune. Corpurile cosmice sunt extensive și înfloritoare. Cu cât sunt mai microscopice particulele care compun lumea, cu atât acea lume este mai minunată și mai glorioasă. De fapt particulele chiar mai mari pot forma expansiuni cosmice mai largi sau vieți chiar mai mari. În timp ce aceste planete ne par nouă oamenilor a fi foarte departe una de cealaltă, ele par destul de aproape una de alta în ochii ființelor mai mari;  este asemănător cu felul în care ființele umane percep distanțele între molecule. Atunci, ceea ce văd oamenii între planete ar putea să facă parte din corpul unei ființe? Cu alte cuvinte, ar putea alcătui o viață chiar mai largă? De fapt este aceeași idee. În trecut s-a spus că existau uriași și pitici. Nu contează dacă oamenii obișnuiți spun că au existat sau nu, vă explic în termeni de principiu. Numai că timpurile s-au schimbat. Cu progresul istoriei în acest stadiu, a trebuit să se conformeze cu cerințele culturale și istorice ale acestei perioade a timpului. Astfel că asta a făcut ca societatea de astăzi să devină cum este. Lumea nu mai crede nimic din ce nu vede ori simte. Și cu cât ei nu cred, cu atât mai puțin le este permis să știe adevărul. Asta deoarece ființele umane au devenit nesăbuite. Iar necredința ființelor umane a fost ceva aranjat. Eu spun adesea că oamenii vor să aibă controlul, dar ei de fapt niciodată nu l-au avut.

Iar în ceea ce privește problema că oamenii doresc să dețină controlul și să aibă democrație, în realitate ei nu au deținut niciodată cu adevărat controlul, pentru că cei care dețin controlul lumii sunt Zeii. De exemplu, când unele persoane au o viață binecuvântată și au multe talente ori devin persoane oficiale de mare influență, în mod sigur a fost aranjat să fie așa. Cei care sunt mai puțin binecuvântați și care nu sunt chiar atât de înzestrați, tocmai opusul, ei în niciun caz nu pot deveni oficiali de grad înalt. Comuna din Paris a răsturnat monarhia. Dar eu vă spun ca toți președinții din Franța aleși generație după generație, au fost de fapt înainte împăraţi, numai că aranjamentul s-a schimbat. Ce vreau să spun eu prin asta, este că totul e aranjat de Zei. Așa că rivalitatea care s-a dezvoltat în societatea oamenilor, între partidele politice, este numai o stare a lucrurilor în care există omenirea de astăzi. În antichitate, cred că toți sunteți de acord, nu a existat așa ceva. Omenirea de astăzi este de fapt o omenire haotică într-o societate haotică. Deocamdată asta-i tot ce vreau să spun pe această temă.

Tocmai am menționat că particulele diferite ale universului pot forma ființe de diferite mărimi. Vieți există pe fiecare planetă. Numai că ele nu apar în dimensiunea aceasta a ființelor umane, așa că noi ființele umane nu putem să le concepem. Iar știința de azi nu înțelege asta, întrucât este subdezvoltată și se poate învârti numai în această dimensiune. De fapt este destul de simplu să privești în alte dimensiuni. Atâta timp cât ai un sistem de observare microscopică adecvat, poți vedea forma de existență a obiectelor compuse din particule mai mici decât moleculele. Ființele umane nu pot să vadă adevărata lor existență pentru că au diferite obstacole - au obstacole mentale care nu le lasă să creadă. Ei nu îndrăznesc să o facă și nici nu văd motivul pentru care să o facă. Dar indiferent dacă tu vrei să le vezi sau nu, câteodată acestea își vor dezvălui adevărata lor înfățișare. Unii oameni le vor vedea pur și simplu dintr-o dată. În niște combinații ciudate de circumstanțe, substanțe care sunt în mișcare pot deodată să se dezvăluie pe sine. Este ceva care se întâmplă din când în când. Lumea mereu explică mirajele ca fiind un fel de refracţie a atmosferei. Această teorie de auto justificare este adoptată pentru a explica ceea ce știința modernă nu poate, dar care de fapt nu are sens. În realitate acestea sunt manifestările reale ale altor dimensiuni. Puteţi înţelege conceptul de univers pe care tocmai l-am discutat, așa e? (Aplauze)

Toată materia din univers este compusă din Zhen-Shan-Ren. La niveluri diferite Zhen-Shan-Ren se manifestă diferit și arată diferit. A creat diferite medii de viață pentru ființele diferitelor niveluri. Când vine vorba de nivelul ființelor umane, manifestarea acestei legi este extrem de vastă și complicată, căile de cultivare abundă și adevărurile la care lumea se iluminează sunt numeroase. Dacă cineva vrea să fie bun, atunci criteriile care există în această dimensiune sunt: benevolenţa, loialitatea, să fii adecvat, să fii de încredere, să înveți, etc. Toate acestea fac parte din Zhen-Shan-Ren și sunt incredibil de numeroase. Și acestea nu sunt toate. Elemente care țin de a fi femeie sunt delicatețe și finețe, în timp ce bărbatul trebuie să fie puternic, integru etc. Toate acestea sunt manifestări ale Legii. Modul în care apar ființele materiale și cum sunt formele materiale de existenţă, acelea sunt toate manifestări ale Fa. Legea a creat totul.

În ceea ce urmează am să vă vorbesc despre cultivare. De ce trebuie în cultivare să îndeplinești criteriul tărâmului respectiv ca să ajungi acolo? Pentru că există o Lege pentru nivelul respectiv. Pentru acele ființe în acel tărâm există un anume standard, şi tot aşa există un standard și pentru mediul lor. Un corp încărcat cu karma, care nu se conformează cu mediul acelei dimensiuni, este inacceptabil. Un corp murdar în niciun caz nu poate intra într-o dimensiune atât de înaltă. Aşa că trebuie să te conformezi cu starea corpului din acel tărâm mai înalt și anume o stare liberă de karma. Și nu numai că trebuie să fii liber de karma, dar substanțele corpului tău trebuie să fie în felul acela microscopic fine. Iar acest lucru nu poate fi obținut de oamenii care nu cultivă cu adevărat, chiar dacă unii doresc și caută asta - nu poate fi obținut decât prin cultivare. Este obținută prin îndurarea greutăților și trecând printr-o cultivare istovitoare.

Mai mult decât atât, partea ta vie trebuie să se conformeze standardelor acelui tărâm. Ori cu alte cuvinte, mintea ta, gândurile tale, precum și toate proprietățile spirituale ale existenței tale trebuie să se conformeze la standardele acelui nivel.

Bineînțeles există de asemenea un standard pentru forma de existență a vieților din dimensiunea respectivă. Nu poți merge acolo așa ca o ființă umană. Trebuie să îți asumi înfățișarea ființelor din acea dimensiune când ești aproape de Desăvârșire. Cu cât nivelul este mai înalt cu atât înfățișarea acelor ființe este mai frumoasă și mai tinerească. Cu cât tărâmul este mai jos cu atât au mai puțină frumusețe. Mergând în sus, nu numai că înfățișarea e mai frumoasă dar și gândurile trebuie să fie mai pure, mai rafinate. Modul de existenţă, vorbirea, comportamentul şi mișcările vor trece prin schimbări. Cuvântul lor sună poetic pentru că pur și simplu asta e situația la un anumit nivel. La nivelurile și mai înalte este chiar mai minunat. În mod sigur nu va fi în ordine dacă nu te conformezi cerințelor acelui tărâm. Eu spun deseori: "cultivarea depinde de tine iar gongul depinde de Maestru." Cu alte cuvinte chiar dacă vrei să ajungi la un tărâm de felul acela, cum poți să ajungi, când tu nici măcar nu știi despre el? Cum ai putea face asta? Tu singur nu poţi. Eu mă uit numai la ce inimă ai pentru cultivare. Dacă ești determinat să nu te oprești din cultivare, atunci Maestrul va avea grijă de partea cealaltă. Ceea ce este într-adevăr decisiv este dacă poți rămâne hotărât, încât să poți merge până la capăt în cultivare.

N-am discutat felul specific în care gongul se dezvoltă, fiindcă nu vreau ca lumea să se concentreze pe asta. Făcând astfel nu se incită atașamentele și face ca lumea să-și țină imaginația în frâu. După cum știți cu cât mergeți mai sus cu atât gândul este mai liniștit. Totuși nu e în ordine dacă insiști în a deveni liniștit fără să-ți crești xinxing-ul. Unii se străduiesc să se liniștească atunci când fac exercițiile. Ei insistă în încercarea de a obține liniștea, încât până la urmă se transformă într-un atașament. Pot să spun că în căile de cultivare de nivel coborât, este considerată ca o metodă, în timp ce privit de la niveluri înalte este pur și simplu atitudine plină de intenție. De ce? Pentru că liniștea poate fi obținută doar prin cultivare și prin eliminarea în mod gradat a atașamentelor. Dacă cineva dorește să își folosească voința ca să ajungă într-o liniște totală și să se despartă de toate atașamentele pur și simplu, asta în general nu poate fi făcut. (Bineînțeles există circumstanțe speciale, pe care nu le discutăm.) Ca să fii capabil să obții acea liniște ar însemna că mintea ta a devenit pură în acea măsură. Ce numesc eu "circumstanțe speciale", se referă la căile de cultivare care cultivă spiritul secundar (fu yuanshen), unde persoana poate să-și impună să intre în acea liniște chiar de la început. Dar acela nu este modul de cultivare în Dafa noastră. Acest lucru nu este minor.

După cum am menționat mai devreme, atunci când discuți cu alții având o agendă proprie în minte, vrând să-i schimbi sau să-i convingi, nu va conta cât de convingătoare îți vor fi cuvintele, totuși celorlați le va fi greu să le accepte în totalitate. Nici nu pot cuvintele să le atingă sufletele. De ce? Este pentru că cuvintele pe care le spui conțin toate gândurile tale. Propozițiile pe care le rostești includ în ele gânduri omenești complicate, cum ar fi emoțiile umane și dorințele, și chiar acele multe atașamente ale tale. Asta îți face cuvintele să nu fie atât de puternice și să fie mai degrabă diluate. De asemenea oamenii, când spun lucruri altora, deseori privesc lucrurile din punctul lor de vedere personal, iar acelea s-ar putea să nu se conformeze cu Legea universului. Așa că aici le lipsește puterea Adevărului. În plus, când vorbesc cu alții, oamenii adaugă lucruri ca să se protejeze și să nu fie răniți. Cu alte cuvinte, intenția din spatele cuvintelor tale nu mai este pură atunci. Și în consecință cuvintele tale ajung să fie cu adevărat frivole. Dar când mintea iți va deveni cu adevărat liniștită și când atașamentele tale devin din ce în ce mai puține, ori când gândurile care te distrag devin din ce în ce mai puține, atunci vei observa că ceea ce spui are putere. De ce atunci când am vorbit de non-acțiune, am menționat faptul că nu trebuie să vă amestecați în lucruri în care nu trebuie să vă amestecați? Asta pentru că, cuvintele rostite de voi deja au putere și cuvintele cu putere pot schimba oamenii. Nu are importanță dacă pare corect atunci când schimbi pe cineva, totuși s-ar putea să faci rău. Tu nu poți să știi adevărul din moment ce ceea ce vede ochiul tău este superficial, și din moment ce nu poți percepe motivele karmice din trecut. Cu cât vei atinge niveluri mai înalte, cu atât gândirea ta va deveni din ce în ce mai pură. Ceea ce vei fi în stare atunci să gândești și să vorbești va fi extrem de pur. Cu cât cuvintele sunt mai simple și mai pure, cu atât se vor conforma mai mult principiilor nivelului respectiv al universului. Cuvintele pe care le vei rosti atunci vor străpunge instant inimile oamenilor, vor pătrunde adânc în gândurile oamenilor și în partea mai microscopică a existenței lor. Nu va fi asta atunci puternic?! Așa că dacă tu poți să devii calm, această abilitate, va semnifica faptul că ai ajuns la un anume tărâm.

În cultivarea noastră noi trebuie să îndeplinim cerințele unui anume tărâm pentru a putea ajunge la acel tărâm. Altfel nu putem merge acolo. De aceea în cultivarea noastră atașamentele umane trebuiesc abandonate, karma trebuie eliminată, cerințele Legii trebuie îndeplinite, și de aceea vă cer să citiți cartea mereu, ca să înțelegeți Legea bine.

Am discutat pe această temă doar pe scurt. Aceasta este o conferință Fa. Nu aveți multe ocazii să mă întâlniți, și aveți multe întrebări care vă preocupă, pentru care vroiați să aveți șansa să mă întrebați personal. Așa că timpul care a rămas am să-l folosesc să vă răspund la întrebări. Dar este un lucru la care ar trebui să fiţi atenţi: sunt unii (care bineînțeles sunt toți studenți noi) care atunci când pun întrebări o fac cu aroganță și nu o fac cu respectul cuvenit față de Maestrul lor. Desigur nu este atât de mult cazul ca eu să cer respectul pentru profesor, ținând la formalități învechite, dar totuși eu sunt Maestrul vostru care vă va salva la un tărâm înalt. Ceea ce vă dau eu este ceva ce nu veţi putea să plătiţi înapoi niciodată în eternitatea vieților voastre. Așa că sper că tonul vostru va fi cel al unui discipol. Ei bine, acum îmi puteți trimite bilețele cu întrebări.

Întrebare: Câți oameni au atins prin cultivare nivelul de Tathagata după Sakyamuni, Lao Tzi și Isus?

Învățătorul: În total au fost mulți. Mulți oameni au obținut Calea după Sakyamuni, ei au cultivat cu succes în religia Budistă. Și au fost oameni printre discipolii de mai târziu ai lui Iisus și călugări care au reușit în cultivare. Bineînțeles în China, există nenumărate căi de cultivare. Întrucât căile de cultivare nu sunt limitate geografic, în timpurile străvechi au existat şi aceia care au practicat cultivarea în societatea vestică, dintre care unii au reușit. Nu pe cale religioasă au reuşit. Dar în vremurile recente, au existat numai puțini care au atins Desăvârșirea. În societatea contemporană, numărul este aproape zero.

Întrebare: În Zhuan Falun (volumul II) este menționat faptul că luna a fost construită de omenirea unor timpuri străvechi. Poate Maestrul să ne spună câte ceva despre motivul și rațiunea pentru care a fost construită în acea perioadă?

Învățătorul: Aici toată lumea râde, fiindcă este foarte departe de motivul pentru care vă învăț Legea. Îți dai frâu liber imaginației și cauți să capeți cunoștințe. Iar când imaginația ți-o ia razna atunci gândirea ta devine mai puțin pură și calmă. Și în loc să te lipsești de acele lucruri de care ești atașat printre oamenii obișnuiți, mă mai și întrebi, amestecându-le împreună cu Legea. Este exact lucrul de care mă îngrijorez în legătură cu voi toți. Îndreaptă-ţi mintea spre cultivare. Desigur, de răspuns pot să răspund din moment ce s-a ivit întrebarea.

În trecut, niciodată situația n-a semănat cu cea a științei de astăzi. Așa că neamurile omeneşti ale diferitelor perioade de timp, desigur că se dezvoltau pe calea acelor timpuri. Într-o anume perioadă, lumea de atunci și-a dat seama ce probleme aduce noaptea întunecată oamenilor, așa că au construit o lună, acolo sus, pentru a aduce lumină pe Pământ în timpul nopții. Aceasta nu are nimic de a face cu cultivarea. Nu este vorba că nu vreau să vă spun despre ele. Dar orice spun eu va materializa ceva, fiindcă ceea ce spun eu devine Lege. Așa că nu-mi cereți să vă vorbesc despre lucruri obișnuite de interes uman.

Întrebare: Viteza intenției este mai rapidă decât viteza luminii?

Învățătorul: În mod sigur. Viteza gândurilor umane este foarte mare. Pe măsură ce nivelul tău crește, vei pătrunde toate dimensiunile nivelurilor de sub tine. Ascultați-mă cu mare grijă: În timp ce nivelul tău ajunge din ce în ce mai sus și gongul tău nu mai este legat de restricțiile temporare ale acelor dimensiuni, atunci va străpunge oricâte dimensiuni sunt în nivelurile de sub tine. Gong-ul este dirijat de intenție. Din moment ce trăiți în acest mediu, viteza de mers, viteza mașinii pe care o conduceți, etc., absolut totul vă limitează în cadrul acestei dimensiuni. Intenția pe care o emană oamenii în această dimensiune umană este rapidă. Iar dacă o persoană este un practicant, va transcende restricțiile acestei dimensiuni și intenția persoanei este extrem de rapidă. În același timp, spuneam înainte că gong-ul și toate capacitățile purtate în corp sunt controlate de gândul persoanei. Asta înseamnă că atunci când intenția se naște, gong-ul se ivește -- atât de mare îi este puterea. Am spus că dacă capacitățile acelora dintre voi care au cultivat la niveluri foarte înalte, nu ar fi încuiate, atunci chiar că într-o clipă ai putea să răstorni Cerul și Pământul. Așa că înainte ca o persoană să ajungă la Iluminarea completă, cât timp practică pe pământ, capacităților le este total interzis să fie lăsate libere. Este în ordine pentru cei cu capacități minore, pentru că dimensiunea aceasta este sub controlul zeilor din dimensiunea aceasta și acești zei pot controla totul, așa încât o persoană să nu poată răsturna Cerul și Pământul. Dar dacă capacitățile unor persoane vor fi mai mari, atunci nu vor fi permise să se manifeste. Maestrul, de asemenea va trebui să supravegheze asupra acestui lucru.

Întrebare: Ce fel de materie are cea mai mare viteză în acest univers al nostru?

Învățătorul: Pui o întrebare despre știință. Dacă îți răspund înseamnă să-ți satisfac acel gând care vrea să obțină ceva și asta ar fi același lucru cu a-ți lărgi atașamentul. Iar dacă nu-ți răspund, ei bine, ai pus întrebarea.

În ceea ce privește viteza în această dimensiune de care au cunoștință oamenii de azi, are o energie chiar mai mare pe care lumea n-a descoperit-o încă și nu pot s-o utilizeze. Ideile despre ce este cel mai mare și cel mai mic vin din perspectiva înțelegerii umane; acestea sunt concepte din prisma înțelegerii din cadrul dimensiunii umane și a timpului corespunzător. Măsura lucrurilor așa cum este concepută de oameni, nu există în acest univers. Așa că ce este viteza - la care te referi - depinde de nivel. De exemplu viteza cu care un zeu de nivel foarte înalt vorbește este mai rapidă decât viteza gândirii tale, chiar și când acesta vorbește foarte, foarte rar. Cuvintele pe care le spun eu acum și ceea ce am spus despre tine ca fiind atașat, doar ce s-au întâmplat, dar într-o altă dimensiune acestea s-au auzit în urmă cu sute de ani. Atât de mare e diferența. Universul este doar incredibil de vast. Tocmai diferențe între spațiu-timp, au dat naștere la dimensiunile complicate ale universului.

De fapt cel mai rapid este să nu fii supus limitării timpului. Dar ființele umane nu vor înțelege niciodată cu adevărat semnificația reală a acestei propoziții. Iar ideea ta "ce fel de materie are viteza cea mai mare" este o noțiune și o înțelegere umană. Timpul nu este absolut nici chiar în acestă dimensiune a noastră prezentă. După cum știți am menționat în Zhuan Falun că o anume stea se poate vedea că se află la 150 de mii ani lumină de noi. Dar de fapt, eu am discutat folosindu-mă numai de felul în care ființele umane pot să o înțeleagă cu ajutorul științei contemporane. Dar nu este într-adevăr așa. Atunci cum este? Hai să ne gândim: Timpul este diferit în fiecare dimensiune. Pe raza de expansiune a pământului nostru, există o anume desfășurare a timpului și totul este supus acestuia. Imediat ce un satelit făcut de om ajunge dincolo de atmosfera noastră, se va afla într-o altă desfășurare a timpului, care în mod cert nu este cea a pământului. Așa că mai există și alte desfășurări ale timpului al celorlalte planete atunci când trece pe lângă ele. Cu cât un corp cosmic este mai mare cu atât mai mari sunt diferențele de timp și viteză din cadrul său.

Se spune că avem nevoie de 150 de mii de ani lumină ca să ajungă la noi și să vedem lucruri care au loc în sistemul Căii Lactee. Dar, de fapt eu vă spun că s-ar putea s-o vedeți în numai doi sau trei ani. De ce? Deoarece și viteza luminii în drumul ei, este supusă limitărilor câmpurilor timpului. Când lumina pătrunde prin diferite câmpuri de timp, atunci viteza deodată "Shwa-, shwa-, shwa-", devine mai mare sau mai mică. Iar când ajunge aici la pământul nostru atunci se conformează desfășurării timpului pământesc și devine extrem de înceată. Pur și simplu nu există cale de a judeca timpul în univers, folosind această desfășurare a timpului pe care locuitorii pământului o pot înțelege. Înțelegerea de către omenire a adevărului, a materiei, a vieții, a universului și a multor lucruri, incluzând și dezvoltarea ființelor umane este greșită.

Întrebare: Cum explică lumina acestui univers, acei mari Iluminați din școala budistă?

Învățătorul: Ce este atât de minunat în a vedea doar lumină?! Există multe feluri de lumină care sunt diferite la niveluri diferite. Întrebarea poate fi, cum anume și din ce cauză lumina emisă e diferită? Nu folosiți gânduri umane să vă gândiți la lucruri mai presus de ce-i omenesc. Aș spune că dacă vrei să practici cultivarea, atunci trebuie să citești cartea mai mult și să studiezi Legea mai mult. La ceea ce nu poți să te iluminezi și ceea ce nu știi, în viitor vor fi toate vizibile în Lege. Gândiți-vă numai, am spus că orice obiect are energie - chiar și moleculele au energie. Oamenii nu au cum să simtă că moleculele au energie, pentru că omul însuși e făcut din molecule. Acesta este motivul pentru care oamenii n-o simt. Lucrurile care au energie, au lumină și putere. Nu faceți din cal armăsar (dintr-un mușuroi de cârtiță un munte), și nu umflați însemnătatea fiecărui lucru mărunt. Atunci când virtutea măreață a discipolilor Dafa se va înfățișa, atunci aceea va fi glorios și superb.

Întrebare: Putem să publicăm articolele Maestrului în ziare, pentru ca să răspândim Legea? Pe de altă parte mă îngrijorează că lumea poate interpreta greșit înțelesul articolelor.

Învățătorul: Bineînțeles că da, cu toții vor face așa. Deci cel mai bine este să nu faceți asta. De ce? Vă spun acuma: metoda noastră cea mai bună pentru a răspândi Legea, este ca toți să facă exercițiile în grup. Noi spunem doar că nu vrem să lăsăm în urmă pe cei care are o relație predestinată. Când vorbesc despre răspândirea Legii, eu nu mă adresez întregii umanități să vină și să obțină Legea - deloc nu este aceasta ideea. Eu vorbesc despre a ajunge la cei cu relație predestinată să afle Legea. Ar fi mai bine să explic astăzi cu claritate: metoda pentru a răspândi Legea pe care am adoptat-o de la început, este să faceți exercițiile în aer liber. Alt punct este ca să avem de vânzare cărțile Dafa în librăriile publice. Corpurile Legii ale mele, vor trimite pe cei care sunt predestinați să cumpere cartea, pe care după ce au citit-o vor veni să învețe. De asemenea noi facem exercițiile în aer liber pentru că, corpurile Legii ale mele vor aranja în așa fel încât ei să găsească locul unde practicăm și astfel să obțină Dafa. Vor fi dirijați într-acolo printr-o ciudată derulare de situații ca să facă exercițiile, ori ei singuri vor da de studenții noștri. Am aranjat astfel lucrurile.

Dar voi ați folosit multe alte metode ca să vină cât mai multă lume. Eu văd că este cu intenție bună. Și ați făcut bine. Dar toate astea sunt din inițiativă proprie, așa că eu nici nu aprob nici nu dezaprob. În orice caz pornind din Lege, metodele de a răspândi Legea pe care le-am lăsat pentru Dafa sunt următoarele: facem exercițiile în grup în aer liber, ținem conferințe Fa și avem cărți de vânzare în librării. Oamenii predestinați vor merge și vor cumpăra cartea și după ce o vor citi vor dori să cultive. Și apoi din proprie inițiativă ne vor găsi și vor învăța Legea. Este în felul acesta. Bineînțeles că uneori studenții din inițiativă personală vor pune anunțuri în ziare, să informeze și pe alții. Asta de asemenea poate să ajute pe mulți alții să obțină Legea. Eu nu sunt împotriva acestui demers deoarece poate veni în ajutorul celor predestinați să afle de ea. Eu spun numai că cele mai bune metode pe care le-am lăsat pentru voi pentru a răspândi Legea sunt exercițiile în grup și conferințele Fa.

Întrebare: Eu am făcut din răspândirea Legii o parte integrală a cultivării mele, dar Maestrul a spus că răspândirea Legii nu are nimic de a face cu a ajunge la Desăvârșire.

Învățătorul: Bineînțeles că răspândirea Legii și obținerea Desăvârșirii sunt termeni diferiți și două concepte diferite. Dar vreau să subliniez ceva: cei care lucrați și răspândiți legea, dacă o faceți ca pe o muncă și, deşi lucrezi din greu și depui un efort imens să o faci, dacă în mod normal nu prea citești cartea și nu ai timp de exerciții, în felul acesta este inevitabil ca munca ta să se îndepărteze de Fa. Cu alte cuvinte nu ai reușit să integrezi practica cultivării cu munca. Ești atașat cu adevărat când lucrezi și nu te gândești că poate problemele pe care le întâmpini sunt legate de xinxing-ul tău ori dacă felul în care faci lucrurile se aliniază cu Legea ori cu standardul unui practicant. Dacă nu te privești în felul acesta și dacă nu cauți să privești în tine însuți atunci lucrul pe care-l faci este un lucru al oamenilor obișnuiți și nu ești decât o persoană obișnuită făcând treabă pentru Dafa. Sau cel puțin nu te-ai purtat după standardul unui practicant. Cultivarea trebuie să fie integrată cu munca noastră. Atunci când întâmpini dificultăți în munca ta, întotdeauna să-ți controlezi xinxing-ul propriu și să fii în stare să te examinezi singur. Când dai de greutăți, uită-te la tine și gândește-te: "De ce se întâmplă lucrurile în felul acesta? Nu am făcut ceva bine? Este vreo problemă cu intenția mea? Ori sunt alte cauze?" Adică trebuie să-ți pretinzi și să te evaluezi tot timpul cu standardul de practicant. Tu practici cu adevărat când te consideri ca un practicant și când nu-ți neglijezi niciun pic gândurile tale. Nu înseamnă atunci că munca ta va fi integrată în Lege? Iar în ce privește Desăvârșirea, depinde unde ai ajuns cu cultivarea și dacă vei ajunge la acel stadiu. Chiar dacă o persoană cultivă în fiecare zi, se poate Desăvârși doar dacă atinge nivelul Desăvârșirii.

Întrebare: Eu citesc Zhuan Falun în fiecare zi dar în ce priveşte unele părți, ca de exemplu "Secțiunea practicilor magice și incantatorii", "Bigu", "Înfometare", "Furtul de qi", "Colectarea de qi" - cred că este destul să am o vedere generală.

Învățătorul: Vă spun, cu toate că m-am folosit de aceste exemple ceea ce am vorbit nu se limitează la atât. Eu vă vorbesc despre principiile Legii! Înţelesurile din spatele lor sunt nenumărate, nelimitate, fără sfârşit. Pe cât de mare este cosmosul pe atât de mare e Legea. Eu mă folosesc de cele mai banale fapte ale ființelor umane, limbajul cel mai comun, și formele cele mai joase - cele ale ființelor umane - ca să predau Legea. Tocmai ca să vă fac să înțelegeți și să vă iluminaţi la nenumăratele şi nesfârşitele sale înțelesuri lăuntrice. Așa că ai grijă să nu citești în mod selectiv. Trebuie să citești Legea de la început până la sfârșit fără să lași nimic necitit. Fii atent la asta. Continuitatea ei este foarte benefică cultivării tale. Legea are continuitate așa că nu o poți citi în felul acela selectiv.

Întrebare: Maestrul a invocat totul în mediul din jurul unui practicant?

Învățătorul: Mediul din jur nu este invocat. Tot ce se întâmplă în jurul tău pe durata practicii tale de cultivare este rezultatul unor motive karmice prenatale, și anume retribuția karmică și de asemenea răsplata pentru ceea ce ai făcut bine în trecut. Totul reprezintă rezultatul bunătății și a răutății tale. Le folosesc pentru a vă permite să practicați. Dar nu sunt invocate de mine. Desigur, când treci printr-un necaz tu într-adevăr plătești pentru karma. Acele lucruri pe care mulți dintre studenți le văd în vis ori în timp ce fac în liniște exercițiile, nici acelea nu sunt întru-totul invocate. Multe dintre ele reprezintă realitatea care este afișată, doar că tu nu le vezi prea clar.

Întrebare: Maestre puteți vă rog să dezvăluiți câteva lucruri despre cultivarea dumneavoastră pentru discipolii care vor ajunge la Desăvârșire?

Învățătorul: Veți ști lucruri după ce vă Desăvârșiți. Am avut intenția să vă spun despre istoria mea. Datorită circumstanțelor de acum, totuși, se pare că devine mai puțin posibil. Și de ce este astfel? Este pentru că în viitor, oamenilor nu le va fi îngăduit să știe de existența mea. Așa că nu vreau să-mi las povestea în urmă pentru oameni. Iar în ceea ce vă privește, odată ce veți obține Desăvârșirea veți afla. În acel moment cuvintele nu vor fi capabile să descrie măreția maestrului vostru! (Aplauze)

Mi-am oferit toată grija nu numai vouă, ci tuturor vieților. Aproape că am secat tot ce era al meu pentru tot ce există viu. Desigur nu în sensul în care voi înțelegeți asta, adică secat încât să nu rămână nimic. Am spus adesea că am încorporat în această Lege tot ce vă permite să cultivați și să avansați și tot ce veți putea atinge prin practica cultivării. Deși sunteți în tărâmuri diferite, niciunul dintre voi nu poate cu adevărat să înțeleagă cât cântăresc cuvintele mele. Atâta timp cât practici cultivarea, vei obține totul. Dar știi tu, cât din mine este încorporat în ceea ce vei obține tu? (Aplauze) Desigur, nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri care mă privesc pe mine. Eu vreau numai să vă spun să prețuiți această acțiune pe care Maestrul vostru o duce la capăt! Trebuie să faceți bine în cultivare. Nu pierdeți această șansă.

Întrebare: Când vom putea avea Dafa tradusă de Vestici?

Învățătorul: Zhuan Falun va fi disponibil în curând. Versiunea franceză va fi trimisă în curând la editură pentru tipărire iar versiunea Engleză este deja disponibilă. Versiunea germană este deja acum în librării; se pare că se găsesc în multe librării. În ceea ce privește versiuni în alte limbi se lucrează la traducerile în italiană și spaniolă, iar cea în rusă este deja disponibilă. Aceasta este situația pentru limbile vestice. Și încă se mai fac traduceri și în alte limbi. Eu personal sunt îngrijorat de cum stau lucrurile. De multe ori din cauză că în multe privințe condițiile nu sunt încă coapte. Și există interferență din diferite surse de care voi nici nu sunteți conștienți. De aceea se tot prelungește.

Întrebare: Dacă cultivarea xinxing-ului este cea mai importantă, de ce menționează Maestrul și puterile supranaturale și nivelurile de cultivare în carte?

Învățătorul: Sunt multe întrebări puse de studenți noi. Cel puțin citește cartea înainte de a întreba! Cultivarea precum și abilitățile unui Buddha sunt inseparabile. Astfel că vorbesc despre aceste lucruri doar într-un sens general, în ceea ce privește adevărurile fundamentale precum și principiile Legii, iar asta vă ajută să înțelegeți. Dau doar un exemplu, lăsând pe practicanți să deducă restul - acesta este motivul. Nu este ca și cum vă spun să nu căutați acele lucruri dar cu toate astea vă spun despre ele. Acele lucruri nu pot fi separate de cultivarea Buddha Fa. Adevărurile Legii pe care voi ar trebui să le înțelegeți și lucrurile pe care le căutați sunt două lucruri total diferite; puterile divine sunt manifestarea unui alt aspect al Legii Buddha. Inabilitatea voastră de a vedea cât de extraordinare sunt puterile divine ale Legii Buddha, rezultă în urma faptului că citiți cartea cu o mentalitate umană. Citiți numai lucrurile care vă plac. Ori nu citiți ori chiar respingeți ceea ce gândirea voastră umană nu reușește să cuprindă. Acesta este exact motivul pentru care nu puteți progresa.

Întrebare: De ce este considerată homosexualitatea imorală?

Învățătorul: Gândiți-vă puțin, este homosexualitatea o conduită umană? Cerul a creat bărbatul și femeia. Cu ce scop? Ca să procreeze și să dea naștere la generațiile viitoare. Un bărbat fiind cu un bărbat sau o femeie cu o femeie - nu-ți trebuie mult să înțelegi dacă așa ceva e bine sau rău. Când lucruri minore nu sunt făcute cu corectitudine, se spune despre o persoană că greşeşte. Când lucruri majore sunt făcute incorect atunci ne referim la faptul că lumea nu mai ține cont de codul moral al ființelor umane și atunci ei nu mai sunt demni de a fi ființe umane.

Să vă explic acum de ce societatea de astăzi a devenit așa cum este. Este ca urmare a faptului că nu există o Lege dreaptă care să țină omenirea în control. Această Dafa este predată exact acum, în mediul cel mai haotic, în acest moment când religia nu-l mai poate salva pe om și unde datorită circumstanțelor nici un zeu nu se mai interesează de oameni. Legea este atotputernică. Perioadele mai bune de-a lungul timpurilor nu ar fi necesitat ca o Lege atât de mare să fie predată. Numai în perioadele cele mai critice ale timpurilor, poate puterea Legii să se manifeste. Mai sunt și alte motive, bineînțeles.

Întrebare: De ce sunt considerați homosexualii oameni răi?

Învățătorul: Să vă explic, dacă eu nu aș împărtăși această Lege azi, atunci prima țintă a zeilor pentru anihilare ar fi homosexualii. Nu sunt eu cel care i-ar distruge, ci zeii. Știți că homosexualii au găsit scuza în faptul că homosexualitatea a existat de mult în cultura Greciei antice. Da, așa este, de mult a existat un fenomen similar în cultura Greciei antice. Dar știți de ce a dispărut cultura Greciei antice? De ce nu mai există grecii antici? Este tocmai pentru că au degenerat în așa măsură, astfel că au fost distruși.

Când zeii au creat omul, au hotărât standarde pentru comportamentul şi modul de viaţă uman. Iar atunci când ființele umane trec peste acele norme nu se mai numesc ființe umane, chiar dacă mai au încă înfățișarea unui om. Astfel că Zeii nu pot tolera existența lor și-i vor distruge. Știți de ce se întâmplă în lumea asta războaie, epidemii, dezastre naturale sau făcute de mâna omului? Se întâmplă tocmai pentru că oamenii au acumulat karma și acele lucruri există ca să o elimine. Nu contează cât de minunată va fi perioada viitoare, totuși vor exista războaie, epidemii, dezastre naturale sau cele făcute de mâna omului pe pământ. Acestea sunt un mod de a elimina karma pentru oameni. Unii oameni care au păcătuit pot avea karma eliminată prin suferință sau prin moartea corpului de carne și astfel în momentul reîncarnării ei vor fi liberi de acea karma. Viețile lor nu mor cu adevărat și ei se vor reîncarna din nou. Dar uneori karma pe care unii o acumulează este atât de multă că, în acel caz, elementele fundamentale ale existenței lor vor fi implicate și distruse. Homosexualii nu numai că violează standardele pe care zeii le-au stabilit pentru omenire, dar de asemenea distrug codul moral al societății. În particular impresia pe care o lasă copiilor, vor transforma societățile viitoare în ceva demonic. Aceasta este problema. Modul de a-i elimina de fapt, nu se întâmplă doar astfel încât după anihilare ei pur și simplu dispar. Acea persoană este anihilată strat după strat într-un ritm care în ochii noștri pare că s-ar întâmpla rapid, dar în desfășurarea timpului respectiv este de fapt extrem de încet. Din nou și din nou, persoana este anihilată într-un mod extrem de dureros. Este teribil de înfricoșător. O persoană ar trebui să trăiască într-un mod demn și să ducă o viață onorabilă ca o ființă umană. Ea nu ar trebui să se complacă în natura sa demonică și să facă tot ce-i place.

Întrebare: Vreau să ating Dreapta Realizare. Mi-am propus statusul de Arhat. Nu am luat inițiativa de a-i ajuta pe cei care nu au legături karmice cu mine, și asta incluzând să răspândesc Legea. Am făcut rău?

Învățătorul: Da, ai făcut. Aceasta este o gândire umană superficială. Știți că eu am aranjat lucruri bune pentru fiecare dintre voi, acolo unde va trebui să ajungeți în cultivare, am aranjat măsura abilității voastre de a îndura, cantitatea virtuții voastre și nivelul bazei voastre materiale. Tu vrei să-ți aranjezi singur calea practicii tale, ceea ce nu se poate și nici nu o va recunoaște nimeni. Și de ce te-ai mulțumi să ajungi numai la nivelul de Arhat? Este pentru că acum tu numai atât poți să înțelegi din Lege. Ai multe atașamente de care nu vrei să te debarasezi. Putem spune numai atât, că gândești în felul acesta pentru că atât înțelegi din Lege. În viitor, când vei fi înțeles Legea la un nivel mai înalt - când vei mări numărul de câte ori citești cărțile Dafa - atunci în mod sigur îți vei schimba modul în care gândești. În acel moment vei ști că nu trebuia să pui acestă întrebare, și atunci te vei simți rușinat. Acum pot să-ți spun doar că reprezintă nivelul unde te afli chiar acum, așa că nu te învinovățesc, însă conduita ta nu este corectă. Dacă nu ceri tot posibilul de la tine însuți de la început atunci atașamentele pe care nu vrei să le abandonezi îți vor face greutăți și nu vei progresa sârguincios.

Întrebare: Am fost destul de sârguincios și implicat la început când m-am apucat de această cale de cultivare. Însă cu puțin timp în urmă, am început deodată să am niște îndoieli despre Dafa. Am făcut greșeli în mod repetat și nu am fost în stare să trec testele. Este asta karma gândurilor sau interferență demonică?

Învățătorul: De ce vă spun mereu să vă reîntoarceți la origine și la sinele adevărat? Care este motivul că trebuie să te întorci la sinele tău adevărat? Este pentru a te întoarce la ceea ce este sinele tău adevărat. Ființele umane au multe atașamente, tot felul de noţiuni și o gamă întreagă de emoții și dorințe. Toate aceste gânduri sunt în capul tău, totuşi niciunul dintre ele nu ești tu. Am spus că această ușă este deschisă larg și că ceea ce contează este numai inima ta. Depinde numai de inima persoanei, dacă poate să practice cultivarea și dacă mai poate avea intenția și gândul de a se reîntoarce la originea și sinele său adevărat. Aşa că vă spun că tot ceea ce interferează cu gândirea ta s-ar putea să nu fii tu. Iar în ceea ce privește pe unii care nu pot să-și abandoneze interesele personale când sunt în joc în mijlocul oamenilor obișnuiți, ori cei care nu pot să spună care din gânduri sunt ale lor și care nu sunt, și care chiar cred că acele gânduri rele sunt ale lor, noi în mod sigur nu ne vom ocupa de ei. De ce? Din cauză că aceștia au luat acele gânduri rele ca fiind ei înşişi, și totuși aceste lucruri ale noastre nu pot fi date acelor gânduri rele.

Întrebare: Este menționat în Zhuan Falun că marii Iluminați au construit universul bazat pe propriile lor caracteristici.

Învățătorul: Ascultați-mă, mulți au citit [și s-au întrebat despre] acest paragraf. Se referă la lucruri care s-au întâmplat în universurile tărâmurilor multiple, în vastul cosmos care le cuprinde pe toate. Cosmosul este pur și simplu vast. Ceea ce am discutat nu era despre întregul cosmos. Marii iluminați de la niveluri diferite ale cosmosului se iluminează la diferite adevăruri ale Dafa, Marea Lege a cosmosului,  și diferă chiar și la ce anume se iluminează mari iluminați de la același nivel. Când unele universuri de mărimi diferite în vastul cosmos, încep să arate semne de degenerare, atunci marii iluminați care s-au iluminat la un nivel înalt și în Legi drepte, vor construi la acel nivel un nou univers. Asta nu se referă la cosmosul și mai mare, enorm de vast care cuprinde nenumărate straturi ale universurilor!

Întrebare: În articolul "Dialog cu timpul" este menționat un zeu. Cum trebuie să înțelegem conceptul de zeu și cum se deosebește față de un Buddha sau Dao? Care este relația cu zeii primordiali?

Învățătorul: Toți din cosmos care au capacități care le întrec pe cele ale ființelor umane sunt zei. Până și ființele microscopice, care în același timp sunt imense, care umplu aerul sunt zei nenumărați și fără formă, aceasta este idea. Zeii se găsesc într-o varietate de tărâmuri și sunt de diferite feluri. Nu sunt și acei Buddha, zei? Nu sunt și acei Dao, zei? Ei sunt cunoscuți toți ca fiind zei. Numai că fiecare din ei, au însușiri și înfățișări proprii cultivării lor. În plus ei și-au format lucrurile lor unice. Așa că unul se numește un Dao, unul se numește un Buddha, celălalt se numește un Dumnezeu. Totul în univers are gând și viață. Ai putea spune că nu sunt zei? În orice dimensiune timpul delimitează strict schimbările care iau naștere în toate substanțele dintr-o anume dimensiune. Poți să spui că timpul nu este un zeu? Cunoaște gândurile tuturor vieților din sfera pe care o controlează. Dacă vrea să vorbească poate vorbi, dacă vrea să-și ia o formă umană poate s-o facă. Nu ai spune atunci că e un zeu? Ființele umane cred că timpul este doar un concept. Soarele răsare și apune, oamenii punctează timpul marcând cu numere pe un ceas - și aceasta se spune că e timpul. Asta împreună cu răsăritul și apusul soarelui este felul în care societatea oamenilor obișnuiți sunt obișnuiți să exprime timpul. Dar vă pot spune că chiar și faptul că soarele răsare și apune, că pământul se învârte în jurul soarelui sunt aranjate și delimitate - fără greș - de timpul acestei dimensiuni.

Întrebare: Sunt determinat să obțin Desăvârșirea. Odată ce Maestrul nu va mai preda Dafa, am să fiu eu protejat în continuare de corpurile Legii ale Maestrului.

Învățătorul: De fapt eu nu mai predau FA. Perioada în care eu am predat sistematic FA a trecut. Acum sunt aici să particip la această conferință Fa și fiind aici vă răspund la niște întrebări. Coordonatorii centrelor de asistență vor mereu să vorbesc despre lucruri mai profunde și să vă spun mai multe. Înainte, de cea mai mare importanţă era să predau Fa. Astăzi, cele mai importante sunt cultivarea și îmbunătățirea voastră. Cum ar putea să nu existe corpurile Legii care să vă ocrotească? Deja veți fi obținut Desăvârșirea când corpurile Legii nu vă vor mai ocroti.

Întrebare: Niște studenți noi care doar ce au obținut Legea, vor să audă și să vadă audio și video-casetele cu prelegerile Maestrului din America de Nord dinainte de 1998. Putem face asta?

Învățătorul: Acum există o carte conținând cuvântările mele de când am fost pentru prima dată în SUA. Citirea cărții vă va fi de mare ajutor în înțelegerea Legii. Video-urile pe de altă parte pot să nu aibă relevanță pentru voi, pentru că atunci vorbeam pentru situații specifice ale unor studenți din acea audiență. Cărțile în schimb sunt potrivite unei audiențe generale, mai ales că au fost reorganizate. Și încă ceva, poate aţi văzut în video-uri ceva ciudat când vorbeam despre Lege. Încep să vorbesc, vorbesc, vorbesc și deodată mă opresc, schimb tema și încep să vorbesc despre altceva. Poate că v-ați dat toți seama de asta. De ce fac asta? Deoarece în timp ce am explicat, mi-am dat seama că studenții au înțeles deja în timp ce vorbeam. Au înțeles chiar înainte ca eu să termin de vorbit. Astfel că, ei bine, m-am oprit să o mai explic și am trecut la altceva. Fiindcă asta se întâmplă deseori în înregistrările video, în legătură cu mai multe aspecte, urmărirea înregistrărilor video, nu ar fi în mod necesar mai bună pentru voi decât citirea cărții. Citirea cărții este mai benefică pentru voi, asta vreau să spun. Coexistența celor două, a carții și a înregistrărilor video, dă naștere la interferențe. Așa că imediat ce cărțile cu cuvântările despre lege, vor fi publicate în diferitele regiuni, toate înregistrările trebuiesc șterse, și asta este pentru a proteja Dafa. Aceea la care o persoană nu poate renunța este emoție umană.

Întrebare: Soția și cu mine amândoi practicăm Dafa. Cu câteva luni în urmă, unul după altul, fiecare din noi a visat o pasăre mare extrem de frumoasă. Pasărea a dispărut după ce a intrat în corpul meu, iar soția a auzit cântece de pasări. Ce a însemnat asta?

Învățătorul: Este doar o pasăre. Viață după viață în reîncarnările voastre, chiar și un zeu care vine jos de la un nivel foarte înalt se poate reîncarna ca o ființă umană iar, altădată ca animal. Așa se întâmplă în lumea oamenilor. Primul lucru pe care-l vezi în stadiul de început al cultivării, este posibil să fie forma ta de la origine, ori o imagine a unui loc unde ai fost prima oară. Poate fi sub formă umană, de animal, ori altceva. Și păsările în cer sunt zei.

Întrebare: Pot cei care cultivă să ia suplimente nutriționale?

Învățătorul: Tu nu ai citit cartea, tu pur și simplu nu ai citit cartea. Gândiți-vă bine cu toții: corpul unui cultivator nu ar putea dezvolta gong dacă ar fi bolnav. Adică corpul tău, impur nu ar putea fi potrivit pentru cultivare. Atunci când cultivi, corpul tău trebuie să fie curățat până în punctul de puritate absolută și numai atunci poate să înceapă să dezvolte gong. Eu am spus că noi nu vindecăm. Dar eu am să curăț corpul cultivatorilor adevărați și acel corp va fi lipsit de boală. Noi intenționăm să obținem un corp de tipul celui găsit într-un tărâm de Buddha. Poți să ajungi la asta luând suplimente nutriționale? În mod sigur nu. Atunci pentru ce să le iei? Nu este ceva delicios care merită degustat pentru gustul său delicat. Pe parcursul cultivării noi îți vom face corpul din ce în ce mai pur, astfel încât în mod gradat și natural să ajungă la condiția cea mai optimă. La așa ceva nu poți să ajungi luând medicamente. Nu cumva te îndoiești încă de cultivare, dacă iei medicamente ori înghiți suplimente? Tu pur și simplu nu te vezi ca pe un cultivator. Nu este acesta motivul? Dacă tu nu te consideri un cultivator cum am putea noi să te considerăm? Are sens, nu? Nu contează că sunt medicamente naturale chinezești sau că sunt occidentale, cu siguranță că tot medicamente sunt. Țelul tău este pur și simplu să ai un corp sănătos, dar cultivarea noastră obține ceva cu mult mai prețios. Am descris cum merge cu treburile acestea. Deci cum crezi că trebuie procedat?

Întrebare: Noi suntem discipoli care au venit din China. Mai există încă cinci care nu au reușit să vină din diferite motive. A fost oare amestecul demonic prea puternic, ori a fost aranjat de Maestru să nu poată să vină?

Învățătorul: Eu nu voiam să vă las pe niciunul. De ce? Cum spuneam anterior, predarea Legii a fost cea mai importantă, iar acum îmbunătățirea în cultivare este cea mai importantă. Cultivă serios și cu soliditate și cu gândul numai la cultivare - asta este cheia. Vrând să mă găsiți, căutându-mă peste tot, cu inima neliniștită, cu dorința de a mă asculta vorbind despre Lege... asta nu este spre beneficiul cultivării tale, nici măcar un pic. Când conferința s-a ținut în Singapore, mulți din China au vrut să vină. Atunci am spus celor din Asociația Dafa: "Trebuie să transmiteți următoarele: Spuneți-le celor din centrele de asistență din fiecare regiune, să aducă la cunoștința fiecărui student, că nu trebuie să călătorească peste tot, că asta nu este spre beneficiul lor." În perioada de la început, corpurile Legii au aranjat pașii cultivării voastre. Dar voi i-ați întrerupt. E foarte posibil că unele din atașamentele voastre ar fi putut fi eliminate în acest timp care v-a fost alocat să cultivați, dar ceea ce putea să fie îmbunătățit, a fost dintr-un anumit punct de vedere, întrerupt. Acesta-i motivul. Nu luaţi drept intervenție demonică toate atașamentele prin care insistați să faceți lucruri pe care nu le puteți face.

Întrebare: Soțul meu a citit odată Zhuan Falun și a văzut înregistrările video cu prelegerile Maestrului, dar nu a făcut niciodată exercițiile. Totuși ochiul celest i s-a deschis, și poate chiar vedea la distanță.

Învățătorul: Asta este din cauza predestinării lui. Fundalul lui spiritual poate fi bun, ceea ce a dus la deschiderea ochiului celest, imediat ce a citit cartea. În ceea ce privește dacă studiază sau dacă cultivă, toată lumea din această societate complicată a devenit extrem de complexă. Înainte ca fiecare dintre voi, cei din audiență, să fi venit aici în lumea umană, cândva în trecut, semințele pentru a obține Legea azi, au fost sădite în adâncul inimii și sufletului vostru. V-am căutat și v-am găsit de multe ori în societatea umană și am lăsat semne pe voi. Toate aceste lucruri joacă un rol important, dar nici unul din ele nu poate slăbi atașamentele voastre umane. Și nici unul din ele nu te poate face să te simți așa cum te-ai simțit în trecut atunci când ai întâlnit Fa: "O, am așteptat atât de mulți ani. Am venit doar ca s-o obțin." Multă lume însă nu mai simte la fel și asta are ca rezultat că ei au momente când ei cultivă și apoi nu cultivă, și nu sunt sârguincioși. Unii care sunt predestinați și au obținut Fa, tot nu pot să-și elimine atașamentele. Există tot felul de scenarii. Odată ce predestinarea ia sfârșit, totul s-a terminat.

Întrebare: Maestre, când ați vorbit despre simbolul srivatsa (svastica) ați spus: "Un Buddha al cărui nivel este de două ori mai înalt ca al unui Tathagata are două simboluri srivatsa." Vă refereați la înălțimea coloanei de gong ca fiind de două ori mai mare decât a unui Tathagata?

Învățătorul: Eu mă refeream la xinxing-ul și la virtutea măreață a persoanei. Gong-ul este numai o manifestare a acestuia. Este în regulă dacă o înțelegem și ca fiind coloana de gong a unei persoane. Dar va trebui să fie coloana de gong, după ce persoana ajunge la Desăvârșire. Adică, înălțimea coloanei de gong după Desăvârșire, trebuie să fie de două ori mai mare ca a unui Tathagata. Coloana de gong care s-a dezvoltat în procesul de cultivare nu contează. Asta pentru că încă nu este finalizat, deoarece alte părți din tine nu s-au desăvârșit încă. Așa că este numai o formă a energiei existente. Totuși dintr-un anumit punct de vedere, reprezintă nivelul tău de xinxing pe timpul cultivării.

Întrebare: Pe durata conferinței Fa din Singapore, atunci când discipolii aplaudau, Maestrul obișnuia să ducă ambele mâini în poziția heshi ca gest de recunoștință. Dar mai înainte la cuvântările Fa ați folosit în general o singură mână pentru aceasta. Care este înțelesul mai profund al acestui fapt?

Învățătorul: Eu folosesc o singură mână către discipolii mei. Dar mai e ceva, când văd puritatea din inima fiecăruia și că ei înaintează în mod continuu și sârguincios, eu sunt cu adevărat fericit și atunci îmi place să folosesc amândouă mâinile. În circumstanțe normale un Maestru folosește o singură mână către discipolii săi.

Întrebare: Am auzit că atunci când o persoană poate recita Zhuan Falun, el va putea să poarte pentru totdeauna Dafa cu spiritul lui primar (zhu yuanshen) indiferent dacă va atinge desăvârșirea.

Învățătorul: Cine ar vrea doar să memoreze Fa dar să nu ajungă la Desăvârșire? Pentru ce motiv memorezi cartea? Nu pentru a ajunge la Desăvârșire? Memorarea cărții Zhuan Falun te ajută să te îmbunătățești, fiindcă ambele părți ale corpului tău, cea microscopică și cea omenească de la cea mai exterioară suprafață, memorează împreună. Dar nu are importanță cum o memorează - și asta este valabil și în cazul celor care o memorează foarte bine - la un moment dat vei vedea dintr-odată că nu vei mai putea s-o reciți. De ce? Din cauză că partea ta principală, partea care a memorat se separă de tine după ce ai ajuns la standardul cerut. Deodată ai să găsești că: "O, cum de nu mai pot s-o recit?" Se întâmplă pentru că partea care a atins standardul a fost separată și atunci suprafața omenească nu mai poate recita tot, deoarece a uitat-o. Unii uită mult, alții mai puțin. Situații din acestea se întâmplă.

Mulți dintre voi au trecut printr-o situație când temporar auzi bine, ori ochiul celest vede în mod clar. Când poate o persoană să vadă mai bine sau în mod clar? Este când el cultivă foarte bine într-un anumit moment și atâta timp cât separarea nu s-a întâmplat încă, dar este pe punctul de a ajunge la standardul cerut. Atunci el poate vedea în mod clar, aude bine cu urechile și corpul îi este sensibil. Odată ce separarea are loc va găsi că nu mai simte același lucru și va gândi: este oare pentru că am rămas în urmă? Cum de lucrurile nu mai merg așa de bine?" Nu este din cauză că ai căzut în nivel. [Este din cauză că] partea ta care a terminat cultivarea a fost separată și ceea ce rămâne este partea care nu a terminat încă cultivarea și care trebuie încă să fie cultivată. Așa că din când în când vei fi sensibil. Astfel stau lucrurile. Lucrurile acestea se întâmplă numai când cultivi Dafa.

Întrebare: Nu-i așa că, pe când cultivi la niveluri mai înalte, dormi mai puțin?

Învățătorul: Nu este așa. Este legat de schimbările și de elevarea particulelor intrinseci gândurilor tale. Dar se întâmplă periodic. Lucrul despre care tocmai am vorbit include de asemenea acest factor. La suprafață te vei întoarce la partea ta normală, în timp ce partea ta bine cultivată va fi separată de tine. Asta vei simți până în momentul în care vei atinge Desăvârșirea. Toate acestea fac posibil ca să trăiești ca și oamenii obișnuiți. Însă partea ta umană va deveni din ce în ce mai slabă. Și dacă ești serios și îți menții standardul înalt, poate că te vei purta din ce în ce mai bine printre oamenii obișnuiți. Așa se întâmplă.

Întrebare: Timpul ne presează, dar eu tot nu pot să stau în poziția lotus. Cum să fac mai bine?

Învățătorul: Nu te neliniști. Nimeni nu spune că nu avem destul timp. Eu nu am spus niciodată ceva de genul că timpul nu este destul. Ceea ce spun eu, este să te grăbești în cultivare și să te concentrezi la a practica. Dar spunând asta, tu trebuie să știi să fii strict cu tine însuți - la asta m-am referit. În orice caz sunt foarte rare cazurile în care unii să nu poată deloc să-și îndoaie picioarele în poziție. Sunt aceia ale căror spirite (yuanshen) în cer nu iau formă de figură umană ci pe a altor zei care nu-și îndoaie picioarele în poziția lotus. Poate este și din această cauză. Dar dat fiind că voi aveți astăzi un corp uman, un corp din carne, cred că toți înafară de câteva excepții extrem de unice pot să-și îndoaie picioarele în poziția cerută. Am să formulez aşa ca să aveţi inima uşoară. Dintre cei de față mulți au cultivat destul de bine. Acele Bodhisattva în ceruri își acoperă gura și râd de aceia dintre voi care nu vă puteți îndoi picioarele spunând: "Uitați-vă la acei cultivatori, încă nu pot să-și îndoaie picioarele."

Întrebare: Maestre puteți să ne vorbiți de conceptul de atașament?

Învățătorul: Care este motivul pentru care lumea nu poate vedea adevărul universului? De ce este această dimensiune înșelătoare? Lăsați-mă să vă spun tuturor: Ceea ce vezi și cu ceea ce vii în contact, printre oamenii obișnuiți, în dimensiunea societății umane, împreună cu cunoștințele învățate între oamenii obișnuiți, toate acestea te îngrădesc și te limitează. Atunci când cunoștințele acestei dimensiuni se acumulează, când înțelegerea ta despre toate lucrurile din această dimensiune devine din ce în ce mai clară, și când ți se pare că ești din ce în ce mai conștient, tu de fapt te închizi din ce în ce mai mult. Ceea ce consideri ca fiind adevărul în această dimensiune a ființelor umane, poate fi în realitate greșit sau exact opusul. Astfel că tu nu vei vedea adevărul universului, dacă nu te lepezi de acele înțelesuri din societatea oamenilor obișnuiți. În special acele lucruri de care noi ca ființe umane nu ne putem lipsi din motive de supraviețuire, ca să ne protejăm, ori că ne aduc mai multe beneficii; eu le numesc pe toate atașamente. Acele atașamente, sunt ca un lacăt mare și rezistent care te ține încuiat. În progresul pe Calea ta, va trebui să deschizi rând pe rând fiecare lacăt. Dacă nu reușești, te vor ține închis și nu vei vedea adevărul, te vor ține în înșelăciune. Și dacă nu reușești să deschizi acele lacăte, în timp ce ești pe calea care te reîntoarce la origine și la sinele tău adevărat, atunci nu vei fi în stare să mergi înainte. Și asta este ceea ce este un test. La tot ceea ce ești atașat, reprezintă obstacolul tău. Aceste teste peste care dai în cultivare, sunt de fapt greutățile prin care treci. Motivul pentru care eu mă folosesc de ele, este tocmai să te fac să deschizi lacătele atașamentelor tale, încât să fii în stare să vezi adevărul și să ajungi la elevarea gândirii tale.

Întrebare: Cum trebuie să înțelegem abandonarea tuturor atașamentelor?

Învățătorul: Înseamnă să te lași de atașamentele care în dimensiunea umană obişnuită nu pot fi eliberate, deoarece modul în care cultivi azi este diferit de toate căile din trecut. Am știut că în viitor foarte mulți oameni vor veni să învețe și atunci se va ivi un fenomen social. Chiar mai mulți oameni vor veni să o învețe în viitor. Și atunci acest fenomen social care apare - masele de oameni care cultivă - vor avea o mare influență asupra societății. Dacă toți aceștia, ar fi să se cultive cu capacitățile supranaturale descuiate și dacă toată lumea ar fi să facă lucruri supranaturale în jur, atunci întreaga înfățișare a societății s-ar schimba. Și atunci în loc să avem de a face cu o societate umană, am avea de a face cu una care arată ca aceea a zeităților. Asta nu are voie să se întâmple. Societatea umană fiind așa cum este, noi ne folosim de această împrejurare ca să cultivăm în ea. Nu numai că nu conturbăm mediul, dar în același timp este nevoie să ne conformăm acestuia, în timp ce cultivăm. Și asta, pentru că tu nu ai avea cum să cultivi, dacă nu te-ai conforma acestui mediu. Astfel este metoda pe care am adoptat-o acum. Acum există peste 100 de milioane de oameni care practică Dafa. Nu ar fi în ordine dacă ei toți și-ar părăsi casele să devină călugări budiști sau creștini. Vor exista chiar mai mulți oameni în viitor. Ce s-ar întâmpla cu acestă societate? Cine v-ar hrăni dacă toți vin să cultive? Nu ar funcționa. Așa că noi trebuie să ne conformăm pe cât posibil societății oamenilor obișnuiți. Noi utilizăm această formă, a societății oamenilor obișnuiți, ca să cultivăm, așa că trebuie să ne conformăm.

Cu toții aveți nevoie de un loc de muncă, de un mediu, chiar și de o familie, și de destule rude în societatea oamenilor obişnuiţi. Toate aspectele referitoare la aceste lucruri sunt reflecția abilităților noastre de a ne conforma la rânduiala societății oamenilor obișnuiți. În același timp acestea crează oportunități bune pentru noi să cultivăm, asigurându-ne mediul pentru cultivare, pentru că voi cultivaţi printre oameni obișnuiți. Din moment ce voi cultivaţi printre oamenii obișnuiți, ne conformăm pe cât posibil la modul societății oamenilor obișnuiți în ceea ce privește raportarea la obiecte și posesiuni materiale. Dar trebuie să subliniem: voi nu sunteți la fel cu ceilalți oameni. Fiindcă sunteți practicanți, inimile și mințile voastre nu sunt atașate de acele lucruri. Puteți avea bani mulți, o familie, proprietăţi, puteți avea multe lucruri. Dar trebuie să vă eliberați de atașamentele pentru ele. Astfel este calea voastră de cultivare.

Când vorbim de abandonarea totală a atașamentelor, nu înseamnă că trebuie să renunți la lucrurile materiale pentru ca să însemne că ai renunțat [la atașamente]. Dimpotrivă, dacă te lipsești de cele materiale dar în mintea și inima ta nu te-ai detașat de ele și nu-ți convine să le lași în urmă și nu reușești să te separi de ele, ori chiar dacă te gândești la ele des și uneori le lași să îți afecteze cultivarea, atunci eu aș spune că nu înseamnă că te-ai detașat de ceva ci că ai fost forțat să te detașezi. Astfel dacă iei cu ușurință treburile materiale în mod superficial, atunci este numai o formalitate. După cum văd eu, motivul real pentru care cineva poate să urce pe calea cultivării este deoarece inima și mintea umană trec printr-o schimbare. Numai când inima și tărâmul gândirii persoanei au ajuns la standardul cerut, atunci s-a înălțat el cu adevărat în cultivare. Noi luăm lucrurile materiale cu ușurință. Nu contează dacă le ai sau nu le ai. Ce este important, este dacă poți să te debarasezi de atașament, încât să poți să te înalți, aceasta este cel mai crucial. Și mai mult de atât, întreaga noastră formă de cultivare este aranjată pentru a cultiva între oamenii obișnuiți și asta va face posibil să progresăm sârguincios fără să vă regreseze gong-ul. Toate aranjamentele, din toate privințele, se conformează cu această formă de cultivare pe care o avem astăzi. Cu ani în urmă, atunci când am început să predau Dafa, zeii spuneau că aceasta este o "Lege a unei virtuți înalte!" Ei au simțit că este cu adevărat bună.

Întrebare: Ar trebui ca metoda de a răspândi Dafa să fie ajustată să se potrivească cu Europenii?

Învățătorul: Este minunat ca un cultivator care a obținut Legea să aibă această aspirație și să se gândească cum să o răspândească astfel încât s-o învețe cât mai mulți. Indiferent dacă e în Europa ori în Est și indiferent de cum o răspândiți, va fi greu pentru cei care nu sunt predestinați să vină s-o învețe. Care sunt cei "predestinați"? Am discutat despre predestinare înainte. Deci cum să facem să-i găsim pe cei predestinați? Să zicem că puneți un anunț în ziar, vrând să aflați: "Cine este predestinat?" Nu merge așa. Însă toată lumea trebuie să fie clară asupra unui lucru. Probabil fiecare dintre studenții noștri știu în sinea lor că există unii care se vor simți impresionaţi sau bucuroși la auzul cuvintelor "Falun Gong" sau "Zhuan Falun" și aceia imediat vor vrea s-o învețe. Foarte probabil ei sunt cei predestinați. Alții nu contează cât de mult le vorbești ei tot nu simt nimic și șansa lor de a fi predestinați nu este mare.

Așa că, despre cum anume s-o răspândiți și ce metode să folosiți, cea mai bună de fapt este ca studenții noștri să facă exercițiile în locurile publice așa încât cei care sunt predestinați să-i poată găsi. Altă cale este de a avea cărțile Dafa la îndemână în librării ale diferitelor etnii și diferitelor țări. Am nenumărate Corpuri ale Legii care pot să vadă imediat cine este predestinat și cine ar trebui să obțină Fa. Dacă avem cărți în librării și studenții noștri fac exercițiile în parc, atunci Corpurile Legii îi pot găsi pe cei predestinați și îi pot face să caute această Lege. Dacă acest mediu va lipsi, atunci se vor ivi niște probleme. Dar nu are importanță metoda folosită, o persoană predestinată va găsi cartea și citind-o va găsi că este bună. Fiindcă el este predestinat, în mod sigur va gândi că este bună şi o va căuta, şi cum unii dintre noi facem exerciţiile în parcuri, el ne va găsi imediat. De când am început s-o predau mulți au obținut Legea în felul acesta. Dar mai există și mulți care au auzit de ea de la studenții noștri. S-au gândit că este foarte bună și le-au spus membrilor familiei să vină să o învețe. Dacă nu considerau că este bună, cu siguranță nu și-ar fi chemat familia să vină să fie păcălită. Tocmai pentru faptul că au simțit că este bună le-au spus membrilor familiei să vină să o învețe. Apoi, familia lor a simțit că este bună și le-au spus altor prieteni și rude să vină și ei să învețe. Lumea este puternic impresionată când studenții înșiși vorbesc despre experiențele lor personale și despre cum se simt. Ei nu și-ar minți membri familiei și nici prietenii lor. Astfel că prietenii îi cred. Și dacă ei îi cred atunci vor veni și ei să învețe și vor avea și experiențele lor proprii. Astfel se răspândește Dafa.

Dar acestea fiind spuse, există un număr mic de persoane care au obținut Legea văzând articolele pe care studenții noștri le-au publicat în ziare ori în reviste. Ieri am spus că nu obiectez să obțineți Fa astfel. Dar ce probleme se pot ivi în acest scenariu? S-ar putea ca nu numai genul de oameni elevați ar veni ci și cei de nivel scăzut de asemenea. Astfel că oamenii care vor veni vor avea diferite scopuri și diferite gânduri, iar din această cauză unii vor practica pentru un anumit timp, apoi vor pleca. Ei s-ar putea să fie printre oamenii de nivel scăzut. Poate ei nu vor să o obțină și nici nu ar trebui să o obțină. Aceasta este deseori cazul. Și este un lucru bun ca studenții să scrie articole și să publice informații în ziare. Nu obiectez la așa ceva, că până la urmă îi ajută pe cei predestinați să vină - oamenii superiori vor vedea ziarul și vor veni. De aceea poate fi eficient. Dar sunt doar două metode de bază: o metodă este, să avem cărți în librării și să avem locuri de practică a exercițiilor, așa încât Corpurile Legii să poată face lumea să ajungă la ele, cealaltă metodă este [că țineți] conferințele Fa și studenții noștri își împărtășesc experiențele cu familia. Acestea sunt cele două metode principale prin care vin mai mulți oameni și calitatea lor este înaltă. Iar despre adoptarea altor metode, fie ele estice sau vestice, eu tot cred că cele două de mai sus sunt cele de bază. Într-un stadiu inițial lumea din multe regiuni nu are cunoștință despre ce este Falun Gong, aşa că îl facem cunoscut oamenilor prin articole scrise în ziare, magazine ori altele de acest gen. Bineînțeles că și asta ajută să răspândim Legea, în mod sigur.

Întrebare: Eu sunt caucazian. Atunci când dați de un test îl înfuntați sau îl lăsați să treacă?

Învățătorul: "Atunci când dați..." asta se referă la mine, da? Aș vrea să spun ceva la toată lumea. E o întrebare foarte bună. Cred că e timpul să clarific ceva, așa încât să înțeleagă toată lumea.

Pot să vă spun că astăzi, indiferent de câți practică Dafa ori câți studenți sau discipoli am eu, voi sunteți cu toții cultivatori. Nimeni nu este o excepție. Așa că voi cu toții cultivați. Indiferent dacă cultivați bine ori nu prea bine, sunteți sârguincioși sau nu, ori că nivelul vostru este ridicat sau nu, cultivând, cu toții trebuie să vă țineți de niște cerințe stricte și să vă considerați cultivatori. Eu pe de altă parte, nu sunt aici ca să cultiv. Voi trebuie să faceți distincție în mod clar. Eu nu am încercări proprii și nici nu am factori de cultivare ca și voi. Vreau să subliniez, eu vă iau drept discipolii mei, așa că eu vă ofer salvare; eu vă salvez și vă transform. De aici vă puteți da seama că eu sunt diferit de voi. Voi trebuie să tratați toate necazurile de care dați drept cultivare, pentru că ele în mod sigur țin de cultivare. Dar dacă eu dau de necazuri, atunci aceasta este încălcarea și este vătămarea Legii. De ce trebuie să privim astfel? Acest cosmos este primordial. Motivul pentru care eu fac ce fac este rectificarea-Fa. Toate ființele din cosmos s-au rătăcit de la Lege, așa că vor trebui rectificate cu Legea. Ceea ce vă spun eu mereu, este că ceea ce facem acum este ceva care nu se întâmplă nici în mii și mii de ani. A preda Legea întregului cosmos în lumea omenească, o Lege de care nici zeitățile nu erau conștiente înainte, este ceva care nu s-a mai întâmplat niciodată în întreaga creație.

Viețile au devenit din ce în ce mai impure de-a lungul erelor istorice și totul deviază. Dacă mai continuă în felul acesta mult, chiar și baza fundamentală Zhen, Shan, Ren va devia. Asta ar fi inimaginabil de cumplit. Dar eu prețuiesc viețile din cosmos. Dorința mea este să conserv viețile originare pe cât posibil, și să îndepărtez procesul eliminării. Această dorință s-a arătat și astfel eu am venit. (Aplauze) De când am venit aici, am venit în felul în care aduc cu mine tot ce este cel mai minunat, din originile cele mai îndepărtate de la începutul timpului, tot ce este cel mai perfect. Știți că Falunul se rotește. Falunul pe care-l vedeți este doar forma superficială a Falunului. Mai are și o parte constituită din Lege, pe care nu o vedeți. Se rotește în mod constant și are un mecanism de reparare automată, reîntorcând totul la starea sa cea mai originară și optimă. De la nivelul microscopic până la suprafață, toată materia și toate viețile sunt aşa, totul se învârte și este în mișcare. Eu am creat și restaurat toate acestea. Și în plus se perfectează și armonizează în mod continuu. Pentru mine nu se pune problema cultivării. Făcând ceea ce fac, ceea ce este nevoie să rezolv este efectul obstructiv al forțelor demonice, care s-au format după ce viețile universurilor au devenit impure. În același timp există provocarea pe care mi-a prezentat-o karma creată de toate ființele din societatea umană. Spun deseori că știu de ce a fost Isus crucificat de către oameni, de ce Shakyamuni a trebuit să treacă prin Nirvana și de ce Loa Tzi a plecat în grabă lăsând în urmă o carte cu cinci mii de cuvinte. Să spunem că o persoană a venit pe lume și s-a reîncarnat viață după viață. Voi nu aveți nicio idee prin câte vieți și prin câte feluri de vieți ați trecut. Dar în fiecare din acestea aţi acumulat multe datorii față de alții și ați făcut mult rău. Unii oameni s-au reîncarnat venind pe pământul acesta de la diferite niveluri. Ei au făcut lucruri rele venind în jos pas cu pas, adică putem spune că au stat un timp în unele din dimensiunile de nivel înalt. De ce nu au putut rămâne în acele dimensiuni? Pentru că și acolo au făcut ceva rău și atunci au coborât și mai jos, au făcut din nou lucruri rele și au coborât și mai mult. Așa că datoriile acumulate făcând răutăți în ceruri sunt datorii către zei.

Zeii din ceruri nu vor permite unei ființe umane să se reîntoarcă acolo! Fără un Maestru care să vă învețe, fără un Maestru care să vă ocrotească, nu veți putea să vă reîntoarceți, indiferent cât de mari vă sunt capacitățile. După ce ați ajuns pe pământ, nu va mai fi posibil niciodată să vă reîntoarceți dacă nu veți fi ocrotiți de către un anume Maestru, care salvează oameni cu adevărat. Asta pentru că, chiar dacă ați putea într-adevăr să plătiți pentru karma omenească, tot nu ați putea plăti pentru ceea ce sunteți datori în ceruri. Isus a vrut să salveze oamenii și a avut o mare compasiune, astfel că a ignorat toate acestea. Și atunci el a trebuit să deznoade acele noduri karmice, atât de greu de deznodat cu care erau legați oamenii. Totuşi, în acest univers este o lege care spune așa: "cei care nu pierd nu câștigă; pentru a câștiga trebuie să pierzi; ceea ce datorezi trebuie să fie plătit." În mod sigur aceasta este o lege absolută eternă. Și tot așa dacă eliberezi o persoană, atunci cine va plăti pentru datoriile ei? Astfel toate acele conturi ori toate acele datorii firesc că au căzut pe Isus. "Le-ai deznodat în locul lor, atunci vei plăti în locul lor." Toate nodurile care nu au putut fi dezlegate, precum și toate datoriile de care acei oameni care erau salvați pur și simplu nu aveau cum să se elibereze, toate împreună au fost legate de Isus, el fiind pe pământ. Existau datorii karmice din toate nivelurile diferite, însemnând că nu erau doar de aici dintre oameni. Și unde s-a ajuns în final? Cu cât salva mai mulți, cu atât mai multe noduri avea de cărat. Pur și simplu nu a avut cum să se elibereze pe sine și nici energie nu avea să le facă pe toate. Nodurile nu s-au putut dezlega. Așa că până la urmă Isus a salvat acei oameni, dar corpul lui uman nu s-a putut elibera. Și atunci Isus nu a avut de ales și a trebuit să-și abandoneze corpul pentru a plăti datoriile karmice ale acelor oameni. Karma multor vieți, precum și o ură de nedescris, toate au căzut pe Isus. "Bun, am să le plătesc în numele tuturor credincioșilor." El a fost crucificat și a avut o moarte în agonie. Toate nodurile erau legate de corpul lui de carne și prin moartea corpului acestea s-au dezlegat. Isus a fost eliberat în clipa în care acel corp s-a desprins. Acesta este motivul pentru care Isus a trebuit să fie crucificat și pentru care lumea spune că Isus a suferit pentru omenire. Acesta este motivul.

Voi ați văzut cu toții că au venit mulți ca să învețe acestă Lege. În viitor vor fi chiar mai mulți. Voi știți că pentru ca voi să cultivați, acele lucruri trebuiesc făcute de Maestru. Eu sunt diferit de ei, fie el Isus sau Shakyamuni, fiindcă la urma urmei ei sunt ființe iluminate de scară minoră. Eu nu mă aflu în interiorul cosmosului, așa că pot să rezolv problemele vieților la niveluri diferite și în corpuri cosmice diferite ale cosmosului. Am spus că salvarea ființelor umane nu este țelul meu adevărat, dar ele sunt un nivel de ființe care sunt incluse - ele sunt un nivel al vieții pe care doresc să-l salvez. De fapt eu personal nu am niciun fel de necazuri, eu nu cultiv. Problemele cu care eu mă confrunt se manifestă rar aici pe partea umană obișnuită, dar sunt și unele care se manifestă aici, din care cele mai multe nu vă sunt cunoscute. Motivul pentru care pot să mă eliberez de această problemă, este că eu nu sunt cuprins în ea. Eu nu voi ajunge ca ei, să nu mă pot dezlega. Eu pot să mă dezleg, dar dificultatea este extrem de mare, este ceva ce niciuna dintre voi ființele nu vă puteți imagina. Eu pot să renunț în cea mai mare măsură la tot ce este al meu și acesta este motivul pentru care pot să le rezolv pe toate. (aplauze)

Apropo, lăsați-mă să accentuez încă mai mult ceva referitor la întrebarea care tocmai a fost pusă. Pe lângă mine există deseori studenți care mă însoțesc, și în fiecare regiune sunt unii care au răspundere, coordonatorii centrelor sau alții care organizează. Trebuie însă să înțelegeți ceva: tot ce întâmpinați are de a face cu abordarea greutăților. Cu toate acestea nu puteți să-l reprezentați pe Maestru. Când este vorba despre orice acțiune la care știți că eu am participat, atunci trebuie să considerați aceasta din perspectiva mea. Asta este ceva ce ați neglijat înainte. Problemele create pentru mine constituie avarii îndreptate către acestă Lege. Așa că este total diferit de faptul că voi treceți prin necazuri. În mod sigur, nu este situaţia că Maestrul tău face cultivare ori că Maestrul tău trece prin teste. Este într-adevăr avarie îndreptată către Lege și către cosmos, așa că nu pot fi același lucru. Să vă fie clar asta. Când eu mă ocup de probleme, eu le tratez ca pe adevărați demoni, dar voi nu puteți face asta! Tot ceea ce întâlniți are legătură directă cu cultivarea voastră. Astfel că voi trebuie mereu să tratați totul drept cultivare și să găsiți motivele în sinele vostru. Acestea sunt complet diferite.

Întrebare: Pentru europeni se pare că este foarte greu să intre în starea de calm. De ce?

Învățătorul: De fapt este la fel pentru asiatici și pentru europeni. O persoană care poate cu adevărat să ajungă la o reală liniște în timp ce cultivă în societatea oamenilor obișnuiți este la un nivel cu adevărat înalt. Atâta timp cât aveți un loc de muncă în societatea oamenilor obișnuiți și atâta timp cât trebuie să luați parte la afacerile umane de tot felul, când stați acolo, nu vreți să vă gândiți la nimic, dar acele lucruri vă vor preocupa mintea până când fără să vreți vă veți gândi la ele. Acesta este motivul pentru care nu puteți deveni calmi. În practica cultivării, noi ne îmbunătățim în mod constant și ne abandonăm atașamentele. În timp ce atașamentele tale devin din ce în ce mai puține, vei găsi că în mod natural vei deveni din ce în ce mai seren, din ce în ce mai seren. Reflectă nivelul vostru. Nu este realist să te aștepți că vei atinge liniștea chiar de la început. Nicio metodă nu poate face asta, cu excepția oamenilor cu circumstanțe extrem de speciale: la persoanele de acest gen latura umană este foarte slabă, iar cealaltă latură este foarte puternică. Ei sunt într-o stare incompletă de iluminare, când o parte este și restul nu este. Aceia sunt oamenii extrem de speciali, care pot să atingă o anume stare de liniște și acest lucru se datorează mai ales laturii lor divine care se manifestă și nu laturii lor umane. În afară de aceste cazuri, ceilalți nu au cum, din prima zi să ajungă să devină liniștiți. Așa că nu e diferență între rase, e la fel pentru europeni cât și pentru asiatici.

Nu fi nerăbdător dacă nu poți deveni liniștit. Atâta timp cât corpul tău este confortabil și relaxat când faci exercițiile, încearcă măcar pe cât poți să-ți oprești gândurile împrăștiate. Dacă chiar nu poți să-ți oprești mintea să-ți călătorească, atunci lasă-te așa și tratează-ți acele gânduri neînhămate ca și cum ar fi altcineva. "Dă-i drumul și gândește. Eu mă voi uita la tine cum gândești." Asta este de asemenea o abordare. Cel puțin poți să distingi cu claritate că nu ești tu și asta este cu adevărat prețios. Ori, o strunești și n-o lași să gândească, caz în care ai reușit să obții ceea ce este capabil să facă un cultivator. Iar după ce corpul e relaxat, se intră în starea optimă pentru transformare și perfecționare. Dar ce se întâmplă în cazul când mintea ta nu poate să se calmeze și tu nu poți să ajungi la starea cea mai bună pentru această transformare? Știi, cultivarea noastră începe de la nivel microscopic așa că partea noastră microscopică este liniștită. Începând de acolo cultivând acel nivel din ce în ce mai bine, ceea ce este la suprafață va fi ținută în frâu și va slăbi din ce în ce mai mult. Suprafața este mai rea [decât înainte] dar este mai slăbită. Asta este relația. Mulți dintre voi ați cultivat deja de un timp și totuși găsiți că încă vă mai trec prin minte gânduri negative. Tu poți să le înăbuși dacă vrei. Asta deoarece chiar dacă ele devin și mai rele și ies mai multe la suprafață, ele devin mai slăbite din cauză că nu mai au rădăcini.

Întrebare: Cum putem noi practicanții din vest să distingem ce este bine, și cum trebuie să ne conducem viețile. Trebuie să lăsăm ca lucrurile să decurgă în mod natural?

Învățătorul: Vă spun ce cred. Am vorbit în diferite circumstanțe despre a lăsa lucrurile să se întâmple natural. Nu v-am spus însă să lăsați lucrurile să decurgă natural în toate privințele. Când lucrezi într-o companie, șeful tău te plătește. Dacă tu ești cu capul în nori în munca ta, lași să se întâmple lucrurile natural și nu muncești din greu, atunci tu desigur nu meriți să fii plătit. Noi, indiferent unde ne aflăm, trebuie să fim persoane bune. Ceea ce spun este că "lăsatul lucrurilor să se întâmple natural", ar trebui aplicat în funcție de situație. În cultivare noi urmăm cursul natural al evenimentelor, dar totuși încă mai este nevoie să facem un efort să înăbușim partea cea negativă a noastră și încă trebuie să lucrăm din greu la cultivare - făcând altfel, nu se mai numeşte "lăsând lucrurile să se petreacă natural." Acesta este de fapt modul în care ați cultivat. Știm foarte bine că trebuie să ne ținem de cultivarea noastră în mod activ și că în viața noastră de toate zilele trebuie să ne conformăm, cât mai mult posibil, la ceea ce este societatea oamenilor obișnuiți. Așa că trebuie separat lucrul nostru de fiecare zi de cultivarea noastră, în mod cert trebuie să fie delimitate. Munca e muncă și cultivarea este cultivare. Dar mai este un aspect: Deoarece ești un practicant, standardul înalt de care te ții va fi reflectat în munca ta, în societate, acasă, și în diferite medii sociale. Cu alte cuvinte tu ești mereu o persoană bună oriunde ai fi,  și ceilalți cu toții vor spune că ești o persoană bună. Astfel se leagă lucrurile. Ideea să lași lucrurile să se întâmple natural nu este după cum înțelegeau oamenii în trecut, când persoanei nu-i păsa de nimic și stătea acolo ca și cum ar fi părăsit lumea seculară; persoana care făcea asta era considerată că "lăsa lucrurile să se întâmple în mod natural." Nu este în felul acesta - cu siguranță nu este astfel.

Când dai de unele dificultăți ca și cultivator, trebuie să te examinezi în primul rând pe tine însuți: "nu cumva este pentru că eu însumi n-am făcut bine în unele privințe?" Dacă fiecare dintre voi nu poate face asta, [atunci] nu veți avea nicio cale să progresați. Așa că atunci când oricare dintre voi întâlneşte unele probleme trebuie întotdeauna să se examineze pe sine prima dată: "este oare din cauză că am făcut ceva care nu era tocmai bine?" Eu vorbesc deseori despre un principiu: totul în univers este armonie; dacă faci tu însuți ceva ce nu este bine, va crea ceva ciudat, o discordanță cu alții și totul în jurul tău va părea că nu este la locul lui. Și relațiile între persoane vor deveni tensionate. În clipa aceea caută motivele înlăuntrul tău și corectează-ți greșeala. Ai să constaţi că toate vor fi din nou în armonie și vor intra în normal. Nu cred că noi trebuie să avem discuții cu ceilalți despre tot felul de lucruri. Dacă într-adevăr necazul pică pe tine și se pare că cineva îți face un rău, atunci eu cred că s-ar putea să fie din cauză că tu, un cultivator, îi ești dator dintr-o viață anterioară. Îndură (Ren) și dă-i drumul. Chiar și un om de rând știe că dacă doi se ceartă ei vor rămâne supărați; fricțiunile apar și cei doi se înnoadă. Când fricțiunile persistă timp îndelungat, va deveni din ce în ce mai greu de rezolvat și până la urmă vor deveni dușmani. Dar noi suntem în stare să-l tolerăm, să nu-i dăm atenţie și să dăm un pas înapoi. În China există o zicală" fă un pas înapoi și îţi vei da seama că marea este întinsă și cerul este fără de margini." Dacă însă continui să împungi și să împingi tot mai mult, vei constata că chiar nu mai există nicio scăpare. Dar fă un pas înapoi, nu băga în seamă și lasă să-ți treacă atașamentul și atunci vei găsi că într-adevăr marea este întinsă și cerul nemărginit - este o lume cu totul nouă. Este în felul acesta. Așa trebuie să fie pentru un cultivator. Dacă noi ne certăm și ne luptăm ca oamenii de rând și ne amestecăm în ciocniri cum fac ei, atunci aș spune că noi suntem asemenea lor. Nu-i așa? De fapt așa este.

Întrebare: Cum putem ști care este nivelul nostru personal?

Învățătorul: Vorbind subiectiv, eu sunt extrem de șovăielnic în a vă lăsa să vă aflați nivelul la început. Pentru o persoană să se dizolve într-o Lege atât de imensă... Am să vă dau un exemplu. Este ca și când o așchie de lemn ori un fir de rumeguș, ar fi să cadă într-un furnal încins plin cu oțel topit, ar dispărea într-o clipă. În timp ce te-ai topi într-o Fa atât de imensă, karma corpului tău, karma gândurilor și multe alte lucruri ar dispărea instant. Dacă am face întru totul așa, ar fi același lucru ca și cum voi n-ați trece prin cultivare și ar fi echivalent ca și cum eu aș recrea viața. Nu ar conta pentru voi drept cultivare. Așa că nu putem s-o facem pe calea aceasta. Trebuie să vă facem ca voi să vă cultivați și să vă schimbați prin cultivare. Această Fa este imensă. Pe durata cultivării voastre, atâta timp cât vă considerați cultivator, vă cultivați în mod susținut și ferm, continuați să citiți cartea, voi vă veți îmbunătăți și vă veți înălța în mod continuu. Mai adăugați la asta metoda noastră suplimentară - făcutul exercițiilor - și atunci rata îmbunătățirii voastre este foarte rapidă. Este calea cea mai rapidă pentru a cultiva.

Dacă de la început ți-aș dezvălui nivelul, atunci nu vei putea să te stăpâneşti, [ai spune]: "Oa! Sunt extraordinar! Am ajuns deja atât de departe în cultivare!" Să zicem că te-aș lăsa să vezi schimbările reale care s-au petrecut în jurul corpului tău, ia gândeşte-te: Din moment ce porți cu tine emoții, dorințe și tot felul de atașamente asemenea oamenilor obișnuiți, nu ți-ar sări inima din loc? Nu pot să vă las să știți înainte de vreme, fiindcă gândurile voastre ordinare sunt încă foarte puternice. Este deoarece vreau să mă asigur că te înalți în mod constant și cu cea mai mare viteză în cultivarea ta. Când o persoană superioară aude Calea, el va atinge Desăvârșirea pur și simplu prin calea iluminării. Aceasta este cea mai admirabilă cale. Și este cea mai rapidă - cu adevărat cea mai rapidă.

Noi avem unii discipoli a căror situație este diferită: astfel că unii cultivă cu capacitățile descuiate iar alții sunt într-o stare pe jumătate încuiată. Ei pot vedea, și unii chiar pot vedea destul de clar și pot cunoaște totul. Acelea sunt cazuri excepționale. Cei mai mulți cultivă însă cu capacitățile lor încuiate. Concentrează-te numai la a citi cartea și a practica cultivarea și te vei îmbunătății constant și în mod continuu te vei ilumina la secretele cerești. Legile și principiile Fa sunt în sine de ajuns să vă umple cu încredere. Desigur lumea în societatea noastră a fost prea adânc înșelată de așa numitele "realități" false de tot felul ale societății oamenilor obișnuiți de care ei sunt foarte puternic atașați. Pentru ei este pur și simplu prea greu să evadeze din asta. Deseori ei se luptă în a alege între Fa și atașamentul lor pentru interes personal. O persoană chiar mai degrabă va renunța la Fa decât să-și abandoneze atașamentele. Aceste lucruri sunt greu de determinat, fiindcă societatea a ajuns până la acest stadiu, în care oamenii nu mai cunosc propria lor natură adevărată sau standardul pentru a fi o ființă umană.

Totuși așa rău cum este ne oferă cel mai bun mediu pentru cultivare. Nu-i așa că, cu cât este mai complicat mediul cu atât poate să modeleze cultivatori desăvârșiți? Acesta este principiul. Cu câțiva ani în urmă în China au apărut mulți maeștri de qigong. Oamenii obișnuiți i-au admirat: "Uau, ce mare-maestru de qigong uimitor, cu toate aceste capacități uimitoare!" Lumea le-a oferit favoruri și chiar bani pentru că îi vindeca. Căutarea lor materială a crescut din ce în ce mai puternică, și astfel mulți dintre ei au picat și și-au pierdut gong-ul. Au ajuns să fie complet ruinați, iar Maeștrii lor n-au mai avut grijă de ei. De ce? Cultivarea era practicată în locuri care nu erau cunoscute oamenilor obișnuiți. Cultivând în munți în locuri obscure, în mânăstiri ori prin alte forme religioase, ei nu au venit în contact cu realitățile complicate din societatea oamenilor obișnuiți și nici nu au intrat în marea cuvă de vopsea. Dacă ar fi venit în contact cu societatea, ei ar fi fost imediat contaminați de complicațiile societății, ei ar fi ajuns să alerge după faimă și câștig ca și oamenii obișnuiți, și astfel ei ar fi revenit la starea de om obișnuit, pentru că metoda lor de cultivare și-ar fi pierdut efectul fiind între oamenii obișnuiți. Din contră, noi cultivăm exact în interiorul acestei mari cuve de vopsea și tot ce întâmpinăm este de acest gen. Nu-i așa că dacă te poți ridica deasupra ești extraordinar?! Și știi de ce poți cultiva la un nivel înalt? Unul din factorii cei mai esențiali, care te ajută ca tu să cultivi la niveluri înalte, este faptul că este putred aici. Dacă poți să te ridici deasupra - chiar dacă astăzi inima ta este atinsă numai puțin și vrei să cultivi astăzi - ești extraordinar, pentru că în mijlocul acestui fel de mediu, înmuiat în suferință, încă mai poți să ai această dorință.

Suferința vizibilă de la suprafață nu contează prea mult. Ceea ce este într-adevăr îngrozitor este suferința care există atunci când retezi și spargi atașamentele - atunci doare cel mai tare. Astfel acest mediu complicat furnizează condițiile cele mai bune, care-ți permit să cultivi la niveluri înalte. Și tot așa puterea Legii poate fi dezvăluită doar în aceste situații, din cele mai adverse. Această Lege nu ar fi necesară atunci când totul este bine într-o societate. Nici de rectificarea Legii nu ar fi nevoie într-un mediu bun. Ar fi destul ca în lume să fie numai Legea de nivel de Tathagata a lui Isus și al lui Shakyamuni. Dar atunci de ce religiile au intrat în Era Sfârșitului Legii, unde nici una nu mai poate să salveze lumea? Lumea chiar are îndrăzneala să-l blesteme pe Buddha, iar statuile lui Isus sunt călcate și urinate. În aceste timpuri să ceri oamenilor să învețe Legea [unor astfel de Tathagata] ori să-i salvezi cu acele Legi ar fi imposibil.

Întrebare: Eu vreau cu adevărat să cultiv, dar cum să mă opresc din a mă îndoi de Dafa?

Învățătorul: Ceea ce vă spuneam este că fiecare din societatea oamenilor obișnuiți va dobândi după naștere, multe, multe noțiuni în mintea sa și va absorbi "cunoștințe" din realitatea falsă a societății oamenilor obișnuiți care îl vor înșela și mai mult. Multe din ideile și noțiunile stabilite formate în gândirea ta sunt factori care te blochează de la a obține Legea. Nu sunt acele îndoieli care se nasc în mintea ta, cauzate de faptul că tu evaluezi Legea cu ceea ce ai învățat din realitatea oamenilor obișnuiți? Nu-i așa că astfel ies la suprafață dubiile? În mod sigur. Cu alte cuvinte, tu evaluezi Legea folosind noțiuni formate din cunoașterea umană ordinară și din gândurile umane ordinare. Nu sunt ființele umane obișnuite la nivelul cel mai de jos? Nu sunt oamenii obișnuiți pierduți în iluzie? Ce pot avea ei care poate fi comparat cu adevărul universului? Nimic. Și tot așa această Lege a noastră este predată în maniera cea mai coborâtă, folosind modalitățile umane și limbajul uman - forma de expresie cea mai joasă. În felul acesta pare că și Legea este superficială. Dar atâta timp cât continui s-o studiezi, vei afla că devine mereu mai profundă. Cu cât studiezi mai mult cu atât devine atât de adâncă și de nemăsurată, că pare de neatins. Pe de altă parte, cunoștințele umane obișnuite nu au același conținut profund. Faceți o greșeală imensă dacă toate îndoielile și întrebările pe care le aveți, le luați ca fiind gândurile voastre. Acelea sunt noțiuni formate după naștere între oamenii obișnuiți. Vă gândiți că ele sunt parte din voi înșivă dar de fapt ele nu sunt.

Întrebare: Ochiul meu celest s-a deschis înainte să încep să practic. Îmi câștig existența cu ghicitul viitorului. Trebuie să renunț să fac asta?

Învățătorul: Dacă ar fi să rămâi un om obișnuit și nu ai cultiva, nu aș fi împotrivă. Eu predau Legea practicanților ca să-i ajut să cultive. Eu nu încerc să fac pe toată lumea să vină să practice Dafa. Dacă crezi că poți practica, atunci fă-o. Altfel nu. Poate că în societatea umană viitoare vor mai exista încă aceste practici de căi lăturalnice ca ghicitul viitorului, fengshui și chiar vindecarea bolilor folosind oarecare metode. Este posibil că vor exista toate. Acestea au existat mereu din timpurile străvechi, peste tot pe pământ. Dar în timpul care urmează, lucrurile pe care tu, ca şi cultivator, le vei vedea vor fi din tărâmuri din ce în ce mai înalte și puterea cuvintelor tale va deveni din ce în ce mai mare. Se vor ivi probleme atunci când le vei prezice altora viitorul. Uneori lucrurile în lumea umană nu sunt fixe, nu se întâmplă totul într-un anume fel. Și atunci dacă persoana crede ceea ce-i spui și crede cu fermitate, atunci va accentua acea posibilitate. Odată ce tu ai energie este posibil ca, cuvintele tale să cauzeze ca un element care nu este chiar fixat, să devină fixat, rezultând ceva care la origine nu se presupunea să se întâmple. Ceea ce tu vezi nu este situația reală, mai există și acele motive karmice. Totuși tu le vei fixa în momentul când scoți pe gură cuvintele. Și astfel poți face ceva rău celuilalt. Și karma de acest fel pe care o adaugi la cultivarea ta va fi în plus. Încercările și necazurile te așteaptă sunt chiar aici în fața ta și va trebui să le treci cu bine pe fiecare dintre ele. Nu vei fi în stare să rezolvi și celelalte probleme pe care le adaugi. Dacă faci ceva care are un impact mare cu consecințe serioase, atunci nu vei fi în stare să treci peste încercare și să cultivi. Astfel cultivatorii pun accent pe cultivarea vorbirii. Dar tu ai eșuat rău de tot în îndeplinirea acestei cerințe. Dacă le spui celorlalți ce vezi tu în mod direct, atunci divulgi secrete cerești și le spui la întâmplare oamenilor obișnuiți, într-un mod iresponsabil. Cum poate fi aceasta în ordine? Nu este deloc acceptabil.

De asemenea lăsați-mă să vă spun că marea majoritate a ghicitorilor folosesc factori externi care joacă și aceia un rol, înafară de factorii individuali ai fiecăruia. Așa că este o chestiune înfricoșătoare. Este ceva cu adevărat înfricoșător pentru o ființă în viață! Astfel nici într-un caz nu ai cum să cultivi! Eu expun numai principiile problemei, eu nu sunt împotrivă ca oamenii obișnuiți să facă asta. Dacă vrei să cultivi, atunci trebuie să-ți spun despre asta și trebuie să fiu și responsabil pentru tine. Dacă tu faci asta, nu-ți va face nimic bun, doar te va răni. Acestea fiind spuse, desigur te gândești "și atunci cum să fac să supraviețuiesc?" Eu aici predau Dao, predau Legea pentru cultivatori. Dacă crezi că poți cultiva, atunci fă-o. Eu nu pot să-ți explic decât în acest fel. Eu trebuie să fiu responsabil pentru tine. Pe de altă parte va fi sigur că tu, un discipol Dafa, vei putea câștiga destul ca să poți trăi, ceea ce este modul în care ar trebui să fie.

Întrebare: Cum pot să mă eliberez de frică?

Învățătorul: Și frica este un atașament. Depinde dacă ai o voință puternică. Ar trebui să o depășești. Unii spun: "când fac exercițiile adorm." Și aceasta este ceva care trebuie depășit folosindu-te de voința proprie. Cu toate că nu este un demon, poate avea un efect demonic asupra cultivatorilor. Va avea efect asupra ta dacă nu poți s-o cucerești.

Întrebare: Eu nu simt niciodată Falunul rotindu-se în partea inferioară a abdomenului.

Învățătorul: Nu toți pot simți Falunul. Unii însă sunt atât de sensibili încât imediat ce energia circulă, o simt: "Uau! Este atât de puternic." Unii oameni nu simt nimic, chiar în timp ce în abdomenul lor se întâmplă lucruri cutremurătoare. Condiția corpului fiecărei persoane e diferită. Nu judeca înălțimea nivelului unei persoane după ce simte. Fii singur că nu judeci lucrurile bazat pe simțuri.

Întrebare: Ochiul meu celest nu va fi deschis niciodată?

Învățătorul: O cauți cu tot dinadinsul? Dacă nu s-ar deschide chiar și când vei reuși în cultivare atunci cred că ceva nu va fi în ordine. Vrei să spui "Nu va fi deschis pe parcursul cultivării?" Dacă o cauți și dacă ai într-un fel acest gând, chiar și foarte puțin, atunci nu ți se va permite să vezi. Și chiar când vei avea capacitatea de a vedea tot nu ți se va permite să vezi, întrucât acest atașament pe care-l ai nu a fost eliminat. Așa că tu trebuie să abandonezi acest atașament, să ajungi să-l ignori. După aceea vezi ce se întâmplă.

Studenții caucazieni sunt diferiți de studenții asiatici pentru că originile culturale ale estului - în particular China - sunt mai adânci. Nu numai că are o cultură care e veche de cinci sau șase mii de ani, dar de asemenea a moștenit cultura preistorică a perioadei de dinainte. Așa că până la oase și în toate celulele este o substanță culturală profundă. Pe când cultura în societatea caucaziană este în jur de doar două mii de ani, astfel că miturile lor sunt ușor de străpuns. Aceștia pot vedea aproape imediat ce miturile se desprind. Deci prin contrast, în ce fel sunt chinezii diferiți? Când le explici motivul ei tot se mai gândesc "O, da, dar atunci de ce este așa?" când le spui de ce este așa, încă tot se mai gândesc "O, da, dar atunci de ce este astfel dacă este așa?" Așa că trebuie să clarifici pentru ei mereu până la sfârșit până când poți să le deschizi complect mintea. Din această cauză mulți dintre studenții caucazieni pot vedea fără a avea intenția, imediat ce încep să învețe - ăsta-i motivul. Motivul este că au fost sigilați foarte puțin de lucrurile superficiale din societatea oamenilor obișnuiți. Numai teoriile - teoriile comune umane - sunt cele care-i leagă. Imediat ce acele teorii sunt străpunse, nu mai există nimic printre oamenii obișnuiți care să-i poată ține. Asta este idea. Desigur, nu este întotdeauna astfel. Înțelegerea la nivelul percepției și la nivelul rațional sunt două lucruri diferite. Dacă o persoană poate cu adevărat să învețe Legea și s-o absoarbă în mintea lui, înțelegând cu adevărat Legea în cultivare, atunci este diferit de înțelegerea perceptuală de la început. Acea persoană va transcende să înțeleagă Legea în mod rațional.

Întrebare: Cum poate cineva să răspândească Fa la călugări și călugărițe?

Învățătorul: Adeseori mă gândesc la călugări și călugărițe. În ultimii ani am fost îngrijorat pentru ei în mod special. Fie Shakyamuni ori Isus, acei mari iluminați au fondat căile lor proprii de cultivare pe care discipolii le continuă. La urma urmei ei sunt considerați discipoli în sistemul Budist, astfel că m-am gândit la ei. Dar Era Sfârșitului Legii a ajuns până în acest punct și nu prea există oameni în religii care doresc într-adevăr să cultive. Am găsit o problemă, mulți călugări și călugărițe apără religiile în loc să apere Zeitățile și Buddha. Gândurile lor nu sunt la cultivare, ci în întregime la a conserva formalitățile religiei, și acest atașament a devenit un obstacol uriaș pentru ei. De asemenea unii oameni cred că dincolo de formele religioase nu există Buddha Fa, ci numai practici ticăloase și căi întortocheate. Este unul din factorii cei mai importanți care-i blochează în mod serios de la a obține Legea. Cu toate acestea există și cei care în mod sincer pătrund lucrurile cu gândirea și pot într-adevăr să evalueze totul bazat pe rațiune, aceștia sunt niște oameni extraordinari. Ei citesc cartea mea, și după ce termină de citit își dau seama ce conține ea, fiindcă toată lumea are natură de Buddha. Se întâmplă asemeni electricității, când cei doi electrozi fac contact "Bum" - se conectează. Ei nu s-ar conecta dacă nu ar avea natură de Buddha, ei nu ar putea să facă acele scântei încât electricitatea să ia naștere. Deci unii călugări și unele călugărițe sunt diferiți și eu cred că ei sunt într-adevăr remarcabili, deoarece ei știu că motivul lor de a lăsa lumea seculară în urmă este numai pentru a cultiva. Pe de altă parte sunt acei oameni care nu au acel gând drept. Bineînțeles eu nu voi spune mai mult despre chestiuni religioase, eu vorbesc despre ele în treacăt. Voi puteți să vorbiți cu ei, poate sunt rude, prieteni, ori angajați. Ei vor cultiva dacă vor. Iar dacă nu vor să cultive lăsați-i în pace. E clar că noi nu trebuie să tragem de oameni, "Hai să cultivi, că este o rușine dacă nu! Trebuie să vii cu mine!" Inima nu poate fi schimbată cu legături personale sau emoționale. Inimile oamenilor trebuie să fie mișcate de către voința lor proprie.

Întrebare: Cum ar putea călugării care au sarcini stabilite în temple să cultive cu adevărat? Trebuie să se întoarcă la viața lor seculară?

Învățătorul: Cu siguranță nu trebuie să se întoarcă în lumea seculară. De ce nu? Problema "practicând numai o cale de cultivare" de care vorbesc eu se referă în principal la Legea după care ne cultivăm acum. În trecut, în spatele fiecărui cuvânt din scripturile budiste, existau imagini ale multor Buddha. Acum când răsfoiești scripturile, nu-i poți vedea; nici chiar în spatele numelor Isus și Shakyamuni nu mai există imaginile lor. Adică, cărțile nu mai au putere să-i salveze pe oameni, pentru că sunt cerneală neagră pe hârtie. Și încă mai mult de atât, făcând ritualuri religioase, este numai o formalitate religioasă și eu nu le consider decât un fapt obișnuit. De fapt mulți dintre călugări au ajuns să trateze acele formalități ca pe un serviciu, ei cred că lucrează ca să câștige un salariu. Călugării din China continentală sunt clasificați pe niveluri în secțiuni și divizii și primesc salarii în funcție de acestea. Am auzit că ar fi și un nivel de birou. Ei au alterat învățăturile originale ale lui Shakyamuni. Lumea nu știe că ei sabotează Legea predată și răspândită de Shakyamuni. Deoarece s-a ajuns acum aici, sigur că Shakyuamuni nu mai are grijă de ei și acum lucrurile au ajuns unde au ajuns. Astfel că eu îl consider doar un loc de muncă. Nici citirea scripturilor, nici înfăptuirea ritualurilor religioase nu au niciun efect. Acești călugări nu vor fi afectați sub nicio formă atâta timp cât ei cultivă în Dafa. După cum am spus o mare cale nu are formă. Nicio formă umană obișnuită nu este pe măsura meritului unei Legi atât de mari. Așa că noi le luăm lejer și ne uităm numai la gândurile oamenilor. Dacă practici cultivarea eu voi avea grijă de tine. Această formă de îngrijire este invizibilă oamenilor obișnuiți, așa că nu trebuie să ia forme umane obișnuite. Deoarece nu avem formalități, eu consider că orice se face în mijlocul oamenilor obișnuiți este muncă - eu pot să mă uit doar în felul acesta la ele acum. Dacă ești călugăr și vrei să conduci ritualuri religioase poți să le faci, însă fără să uiți că practici cultivarea Marii Legi. Trebuie să depui un efort mai mare încât să înaintezi viguros, așa trebuie înțeles. Același lucru este valabil și pentru alte religii.

Întrebare: A avea "o gândire clară și pură" înseamnă să termini cu toate atașamentele și cu tot ce te interesează?

Învățătorul: Este în felul acela odată ce o persoană atinge starea de a avea o minte pură și clară. Dar tu cultivi începând de la nivelul oamenilor obișnuiți. Dacă ai putea să ajungi imediat la starea asta ar însemna că ai deveni instant un Buddha. Așa că este imposibil. Pentru a atinge un tărâm buddha, trebuie să treci print-un proces de cultivare și să ai un fundament mental profund şi substanţial. Asta înseamnă că tu te cultivi încontinuu, din ce în ce mai profund, și te îmbunătățești din ce în ce mai mult. Se atinge în mod gradat. Dacă ar fi să atingi acel nivel imediat atunci ți-ar putea fi atât de frică, că nu ai mai avea curajul să practici. Aceasta pentru că gândirea ta nu este la un nivel atât de înalt, fiindcă tu abea ai început de la nivelul oamenilor obișnuiți. Va fi atins în mod natural și gradat și se poate atinge fără prea mare efort. Vei reuși atâta timp cât cultivi și citești cartea. Principiile Legii îți pot rezolva orice problemă. Nu este făcut cu forţa. Făcând forţat, este în sine un act de intenție. Doar poartă-te ca un cultivator - sunteți clari asupra acestui punct. Fiecare își cultivă inima și mintea proprie și încearcă pe cât poate să nu facă lucruri rele. Astfel nu se cheamă că este acțiune plină de intenție. Se cheamă că ajungi pe cât se poate de aproape de natura ta înnăscută originară.

Întrebare: Ați spus că știința este o religie, însă eu totuși trebuie să mă descurc cu bine în munca mea de cercetare științifică. Acesta este întotdeauna un scenariu contradictoriu.

Învățătorul: Am spus că știința este o religie și am explicat cu multe detalii. De ce este o religie și de ce este una cuprinzătoare? Motivul este că nici nu acordă atenție virtuții și nici nu recunoaște existența zeităților, și fiindcă nu poate vedea existența zeităților, nici nu recunoaște că lumea este pedepsită când face rău și răsplătită când face bine. Se folosește de teorii științifice ca să contrazică și să atace pe oricine care spune că există bunăstare ca recompensă când faci lucruri bune și că plătești când faci rău, sau că există zeități. Atacă chiar și religiile drepte. Subminează moralitatea umană. În absența restricțiilor morale, oamenii îndrăznesc să facă orice răutăți. Bazat numai și numai pe acest singur punct, ce ai spune, este știința aceasta dreaptă sau ticăloasă? Nu cumva joacă un rol ticălos? De ce astăzi moralitatea oamenilor a degenerat atât de mult? Este exact pentru că oamenii nu mai au credințe drepte. De fapt - și asta este mai ales astfel pentru cei din vest - voi nu credeți cu adevărat în religie ci în știința voastră. Gândiți-vă la asta din profunzimea minţii voastre, știința este cea în care credeți cu adevărat cel mai mult. Orice altceva este pe planul doi pentru voi. Știința este cea mai importantă. Vă subliniez asta pentru că reprezintă un obstacol în cultivare.

S-a spus în trecut că Biserica Romano-Catolică nu a fost de acord cu noțiunea că ființele umane au evoluat din maimuțe. Ei aveau acestă credință că omul a fost creat de Dumnezeu din lut. Aud acuma că Biserica Romano-Catolică a declarat în public că oamenii au evoluat din maimuțe. Nu l-au negat ei pe Dumnezeu? Știința este atât de puternică că toată lumea astăzi crede în ea. Eu pot să explic cu claritate fiecare parte a dezvoltării omenirii, de la lucrurile majore la lucrurile minore; pot să explic cu claritate fiecare parte a dezvoltării omenirii din antichitate până azi. Dar eu nu vorbesc despre aceste lucruri fiindcă țin toate de problemele oamenilor obișnuiți. Eu vorbesc numai despre lucruri care au legătură cu cultivarea voastră. Baza pentru aproape toată înțelegerea științei este greșită, și asta include baza pentru a înțelege materia, universul și viața. Ştiința de azi spune că gaura din atmosfera de deasupra Australiei, adică spărtura în stratul de ozon care a apărut pe cer deasupra Antarcticii, a fost cauzată de emisiile industriale, de fluorocarbonii folosiți la aerul condiționat și de alte gaze emise și că astea ar fi fost lucrurile care au cauzat distrugerea în stratul de ozon. De fapt vreau să vă spun că totul în acest univers este viață - totul este viu. Entitățile masive de gaz pe care nu le vedeți sunt strat după strat, după strat, după strat - nu ați putea număra câte sunt. Toate sunt vieți, toate sunt zeități. Industria creată de știința modernă este cea care strică în mod serios habitatul omenirii. Este absolut adevărat. Nu rănirea entităților gazoase e ceea ce a cauzat gaura în atmosfera de deasupra Antarcticii. Ființele umane nu pot să dăuneze unor ființe de nivel înalt. De ce nu a apărut gaura deasupra Europei, o regiune dezvoltată industrial? De ce a trebuit să fie Antarctica, un loc care nu este locuit? Este pentru că zei au văzut că este prea multă emisie de gaze toxice pe pământ, așa că au deschis o fereastră să iasă gazele nocive afară și apoi au închis-o. Nu este câtuşi de puţin ceea ce presupune știința modernă.

În zilele noastre dezvoltarea omenirii a atins un stadiu în care știința controlează toate domeniile. Așa că omenirea nu mai poate să se elibereze de ea, pentru că a devenit o realitate a dezvoltării sociale a omului. Nu va funcționa dacă ești împotriva ei. Noi acționăm în conformitate cu oamenii obișnuiți în cea mai mare măsură posibilă. Așa că fă o treabă bună cu cercetarea ta științifică. Nu este greșeala ta. Nu este ceva de care un individ, o națiune sau omenirea se poate elibera. Deoarece este munca ta, trebuie s-o faci bine, să-ți îndeplinești datoriile și treaba bine. Asta-i tot. Nu te gândi că faci asta și cealaltă de dragul științei. În realitate, știința a ocupat fără omisiune toate domeniile omenirii. Aproape tot ceea ce are omenirea există din cauza ei, așa că tu nu poți să te oprești din a face ceva din cauză [că știința este ce este]. Iar în ceea ce privește cultivatorii, eu vreau numai ca voi să înțelegeți principiul. Eu nu vă cer să vă separați de această realitate care a încătușat societatea umană. Eu nu vă cer să vă lăsați de munca voastră.

Am spus că știința este o religie și încă una complectă. Te conduce întâi să faci cunoștință cu lucrurile în sens material, ceea ce te face să crezi în ele în mod spiritual. Religiile adevărate, pe de altă parte, te fac să înțelegi întâi principiile - ajungi să înțelegi întâi lucrurile în mintea ta. Înțelegerea ta se dezvoltă de la intangibil la tangibil în final. La un moment dat tu poți să înțelegi în sens material și te [poți] întoarce la paradisul tău ceresc după ce ai atins Desăvârșirea. Așa decurge procesul. Dar știința inversează acest proces. Începe cu lucruri materiale care până la urmă ajung să conducă credința oamenilor. Pe de altă parte, religiile încep prin înțelegerea spirituală care conduc schimbările materiale. Eu explic principiul acesta încât să puteți înțelege. Deoarece știința a devenit o realitate a societății umane, eu nu sunt împotriva ei - este ceva pe care existența umană a ajuns să se sprijine. Eu vorbesc numai de situația reală a științei contemporane.

Întrebare: Maestre, puteți vorbi vă rog, despre relațiile cauzale și compasiunea inimii?

Învățătorul: Deoarece ai menționat cuvântul compasiune trebuie să-ți corectez gândirea. Lăsați-mă să vă spun ce este compasiunea. Lumea din societatea umană se gândește că atunci când trăiesc confortabil fără greutăți și fără dezastre, și când fiecare zi este plăcută și fără de griji și când nu duc lipsa banilor și au tot ce le trebuie, atunci înseamnă că Dumnezeu le arată compasiune și este cu adevărat bun cu ei. Lăsați-mă să vă spun însă că Dumnezeu nu este așa. Dacă El ar fi într-adevăr așa, atunci El ar fi teribil cu lumea. Asta deoarece raționamentul uman este total inversat. Voi știți că trăind în această lume oamenii sunt nevoiți să aibă interacțiuni sociale și astfel ei vor dobândi karma. Iisus a spus că oamenii au păcate. Din cauză că au păcate au căzut în această dimensiune a oamenilor obișnuiți. Ei dobândesc karma și în această dimensiune, săvârșind păcate viață după viață. Prin faptul că vrei să fii confortabil, nu cumva refuzi să plătești pentru karma ta? Dacă nu plătești și dobândești mai multă karma în această viață, atunci în viața următoare nici nu vei primi un corp uman, te vei reîncarna poate în ceva și mai rău. Și dacă dobândești și mai multă karma, atunci nu-ți rămâne decât să cazi în jos spre iad. Iar dacă o să cazi și mai jos, atunci vei fi distrus. Atunci, privind prin prisma acestui principiu cum ar trebui să te trateze Dumnezeu, ca să poate fi considerat "bun cu tine"? Asta este cauzalitate.

Atunci ce consider eu a fi compasiunea adevărată (Cibei)? Dacă persoana este cu adevărat bună, aceasta se va întâlni cu foarte multe greutăți în acestă viață. Țelul este ca să-l faci să-și plătească datoriile karmice în mijlocul acestor greutăți, să profite de această viață în care el are un corp uman și să plătească cât se poate de repede pentru tot. După ce sunt plătite toate datoriile, acesta va putea să meargă sus într-un paradis ceresc și să se bucure de fericire pentru totdeauna. Așa că va suferi atunci când este printre oamenii obișnuiți. Ia gândiți-vă atunci, ce este adevărata compasiune? Felul cum înțeleg asta Buddha, este total diferit de cum înțeleg oamenii obișnuiți. Oamenii obișnuiți cred că acei Buddha și Zeitățile au compasiune pentru oameni, când îi lasă să se bucure de noroc în viața de zi cu zi. Atunci când suferă ei se plâng cerului și pământului: "O, Doamne de ce m-ai părăsit? Sunt un suflet pierdut!" Prin faptul că te face să plătești pentru karma ta, Dumnezeu are grija ta încât să te poți întoarce. Cât de minunat ar fi să te reîntorci într-un loc unde nu există naștere, anihilare, ori căderea în jos. Aceasta este compasiunea adevărată. Știți că voi cultivați. Atunci de ce nu vă elimin eu toată suferința? N-ar mai trebui să treci prin necazuri deoarece pur și simplu v-aș duce acolo sus și asta ar fi tot, nu-i așa? - și ce compasiune ar fi asta! Numai că nu merge așa! Voi înșivă trebuie să plătiți pentru datoriile voastre. Grăbiți-vă și terminați de plătit! Grăbiți-vă și plătiți, și numai în felul acesta pot eu să vă salvez cât se poate de repede. Nu-i așa că acesta este principiul? Eu vă vorbesc dintr-un alt punct de vedere despre compasiune și ce este compasiunea. Legea vă este predată vouă, nu oamenilor obișnuiți. Să nu uitați asta niciodată. Oamenii obișnuiți sunt pentru totdeauna pierduți în iluzie. Lor nu li se permite să știe aceste principii. Oamenii sunt oameni pe când voi sunteți studenți. Cultivatorii și oamenii obișnuiți vor fi întotdeauna diferiți.

Este ceva ce pot să vă spun: nimic în această lume nu este din întâmplare - zeii observă. În acestă dimensiune există cei care aranjează reîncarnarea, cei care sunt responsabili pentru ordinea în societate, cei care aranjează sisteme sociale, cei care controlează stabilitatea pământului, cei care sunt răspunzători de aer și diferitele sale componente precum și cei care controlează ce fac pe pământ diferite alte zeități. În dimensiunea asta sunt tot felul de zeități. Cum ar putea să nu se ocupe de toate astea? Ar putea lucrurile în societatea umană să urmeze numai ceea ce vor oamenii? Este absolut imposibil.

Întrebare: În ceea ce privește principiul generare mutuală și inhibiţie mutuală, este adevărat că la niveluri înalte, una din aceste substanțe este mai aproape decât cealaltă de Zhen, Shan, Ren?

Învățătorul: Nu trebuie înțeles în felul acesta. Întregul univers este compus din Zhen Shan Ren. Hai s-o spun în felul acesta: cele două substanțe (la care te-ai referit) sunt ambele create în univers de Zhen Shan Ren. Dacă ar fi existat în acest univers numai latura pozitivă ar fi fost extrem de trist pentru ființe. Nu ar fi avut nici bucurie, nici durere și viața ar fi fost o plictiseală. Tocmai pentru că există greutăți și durere, lumea știe să aprecieze și să prețuiască fericirea atunci când o are, numai în felul acesta ei vor simți că viața este interesantă. Din moment ce există o parte pozitivă în univers, existența părții negative a fost aranjată pentru ființe, și ea poate elimina karma pentru ele.

Întrebare: De când mi-am rezolvat problema de bază, imediat ce cineva menționează să protejăm Dafa, simt că mi se urcă sângele la cap. Maestre este asta o stare corectă?

Învățătorul: Nu, nu este corect. Nu este corect. Toată lumea, fiți atenți la mine! Mai înainte am vorbit despre existența laturii pozitive și laturii negative. Imediat ce partea negativă ajunge la acest nivel aici jos, devine partea rea, pe când partea pozitivă imediat ce ajunge la acest nivel aici jos, este partea bună (Shan). Așa că vă spun, că în societatea oamenilor obișnuiți noi în niciun caz nu putem face după cum fac oamenii obișnuiți. Noi trebuie să avem întotdeauna partea noastră bună în control. Buddha Shakyamuni a zis că toate ființele au natură de Buddha. De fapt îngăduiți-mi să vă spun, că toate aceste ființe au în același timp și natura lor demonică. Astfel că natura de Buddha și natura demonică coexistă în fiecare ființă. În situațiile în care o persoană își pierde firea ori este violent, ori fără rațiune, atunci acționează natura sa demonică. În situațiile în care persoana este cu rațiune, este binevoitoare și cu compasiune, atunci acționează natura de Buddha a persoanei. Aceste două naturi diferite se manifestă în circumstanțe diferite. Astfel noi folosim mereu latura bună. Cu puțin timp în urmă când o stație de televiziune a transmis un raport nefondat despre noi, și noi ne-am dus să ne întâlnim cu ei, cu toți am vorbit cu ei în mod rațional și cu bunăvoință. Am fost destul de mulți acolo, dar prezenţa unui număr mare de oameni nu a făcut incidentul neapărat negativ. Atitudinea şi abordarea pe care lumea le adoptă pot fi bune sau rele. Ei au explicat lucrurile cu rațiune și într-un mod cu totul binevoitor. Nu s-au amestecat în problemele politice ale națiunii, și nici nu au distrus proprietatea publică. Cu toții au reușit să se poarte ca niște cultivatori și să explice înțelegerea noastră. Iar lumea de la stația de televiziune era impresionată pentru că ei nu au mai întâlnit astfel de oameni niciodată. Pe de altă parte, de ce există violență în societatea umană? Oamenii obișnuiți fac demonstrații și protestează atunci când vor să își prezinte punctul de vedere într-o anumită problemă sau vor să își prezinte argumentele. Se face cu violență, cu strigăte și uneori se folosesc chiar de arme. Asta pentru că lumea are o latură demonică și aceștia sunt oameni obișnuiți. Noi aici suntem cultivatori și trebuie să ne folosim numai latura bună, nu pe cea rea. Oamenii obișnuiți le folosesc pe amândouă, partea bună și cea rea; oamenii obișnuiți angajează ambele, rațiunea și violența. Ei înjură și se enervează când nu pot să câștige într-o discuție. Oamenii obișnuiți au ambele, o parte bună și o parte rea.

Întrebare: Învățătorul a spus că atunci când universul a fost curățat, au existat ființe extraterestre care au scăpat spre pământ. Există sub formă de spirite posesive ori sub altă formă?

Învățătorul: Întâi să vă explic la ce se referă noțiunea de ființe extraterestre. Știți că Pământul acesta nu este singura planetă cu viață în acest univers și că Pământul nu a existat numai acum o singură dată. Ce spun eu este că pe poziția Pământului au existat alte planete Pământ înainte. Acele planete Pământ de dinainte au fost eliminate. Unele au explodat. S-a întâmplat de multe ori - numărul total a fost destul de mare. Stadiul final a fost întotdeauna în perioade în care viețile de aici erau cele mai corupte și materia în stadiul cel mai impur, încât Pământul nu mai putea fi păstrat. A fost eliminat pentru că toată sfera s-a transformat într-un ghem de karma. Motivul este că viețile se reîncarnează. Ei se reîncarnează în pământ, pietre, plante ori materie și indiferent în ce se renasc, cară cu ei karma. Pământul devenea un ghem de karma când karma era peste tot, astfel că în acel punct era eliminat. Încă existau unii pe pământ care erau relativ mai buni și aceia, extrem de puțini la număr, au fost luați și plasați pe o altă planetă în cadrul celor Trei Tărâmuri. Totuși de-a lungul timpurilor acest Pământ a fost înlocuit de nenumărate ori și de fiecare dată au existat oameni care au rămas. Așa că, cu timpul acele vieți care au rămas au crescut în număr. Zeitățile în fiecare perioadă de timp au creat oameni cu o înfățișare diferită, încât diferențele sunt destul de evidente și mai există și unii care au fost creați pe alte planete. Aceștia sunt extratereștri.

Ei au devenit ca o înregistrare a istoriei, plasată acolo ca o pagină din istorie lăsată în urmă. Asta este funcția pe care o au, o funcție minoră. Ei au fost lăsați în urmă din stadiile finale ale pământului de atunci și au luat cu ei tehnologia din vremea aceea, pe care au dus-o dincolo pe alte planete și așa punctul lor de pornire era mai avansat. De-a lungul acestei lungi perioade de timp, cunoștințele lor acumulate despre univers întreceau pe cele ale locuitorilor de azi ai pământului. Corpul lor poate traversa alte dimensiuni și poate să se ajusteze la modul acelor dimensiuni în care se află, ei au evoluat până la acest stadiu. Acele lucruri în care ei călătoresc și care zboară în toate direcțiile - acele nave spațiale pe care oamenii le numesc farfurii zburătoare - pot intra în alte dimensiuni și zbura prin alte spații-timpuri. Dacă călătoresc într-un spațiu-timp rapid, după numai puțin timp acolo ei traversează distanțe lungi. Acea viteză este de neconceput pentru ființele umane. Combustibilii pe care-i folosesc ei nu sunt nici pe departe substanțe pe care tehnologia, teoria ori știința modernă le pot concepe.

De-a lungul veacurilor aceste ființe extraterestre s-au dezvoltat și s-au metamorfozat continuu. Așa că în acest univers au apărut cu adevărat niște relații sociale anormale, pe care viețuitoarele de genul acesta le au. Lăcomia și senzualitatea au cauzat chiar ceva ca "Războiul stelelor" acolo unde ei trăiesc. Ei nu au amenințat încă omenirea, pentru că omenirea nu are capacitatea să reprezinte o amenințare pentru ei. Așa că nu au atacat omenirea. Ei ar ataca omenirea în cazul în care i-ați amenința. Cu toate că extratereștrii nu au atacat omenirea, ei știu că un corp uman este cel mai perfect. Și atunci plăcându-le corpul uman, vor să-l fure. Au saturat cu știință toate domeniile omenirii, încât să facă ființele umane să creadă ferm în știință, să se bazeze pe ea. Atunci când gândurile ființelor umane și modul de trai vor fi complet asimilate cu ale lor, atunci nu vor avea decât să schimbe sufletul oamenilor și oamenii vor deveni extratereștri, și astfel în final vor înlocui rasa umană.

Este o poveste lungă. Ei vin aici pe scară largă de la începutul Revoluției Industriale din Vest. Au venit și înainte de asta, dar atunci nu i-au controlat pe oameni. Venirea lor pe scară largă a început când societatea caucaziană a intrat în era industrială. Au făcut pregătiri întregi și aranjamente sistematice pentru a ocupa acest pământ. Ei erau cei care au creat știința pentru ființele umane. Astfel această știință a fost pusă la punct de către extratereștri. Intenția lor a fost să unifice ființele umane și să le simplifice gândirea până la punctul de a fi atât de uniforme ca mașinăriile. Ei au unificat cunoașterea ca să le fie mai ușor să controleze și mai târziu să ia locul ființelor umane. Mai mult decât atât au ales câteva naționalități drept avangardă a viitorului lor, adică controlul total al omenirii. Japonia este avangardă care împinge tehnologia. Statele Unite este avangarda în ceea ce privește ruperea de toate culturile antice de pe pământ. Nu au reușit să scape nici culturile cele mai antice și mai izolate. Toată lumea este sub influența culturii moderne a Americii. Anglia a fost în stadiul de început în fruntea manufacturii mașinilor și Spania a fost răspunzătoare pentru amestecarea raselor umane. Felul în care ființele extraterestre fac ca ființele umane să se depărteze de zeități, este să amestece rasele făcând ca ființele umane să devină dezrădăcinate, exact ca plantele hibride pe care lumea le crează în zilele noastre. America de sud, America centrală, Mexicanii și unii din Asia de sud-est - toate aceste rase au fost amestecate. Nici una dintre toate acestea nu au putut să treacă neobservate de zei. Ființele extraterestre au făcut pregătiri destul de extensive pentru a prelua ființele umane.

Toată lumea care știe cum să lucreze la computer a fost inventariată. Desigur studenții noștri nu au această problemă. Odată ce obții Legea, eu curăț acel nivel al corpului tău, ocupat de ei. Ei au format un strat al corpului lor în corpul uman. Este incredibil de înfricoșător! Tot ce lumea învață începând din școala elementară până când termină, este știința adusă de ei și tot ce folosesc în zilele noastre oamenii este produsul științei lor omniprezente. Cum de ideile pe care le primesc oamenii în legătură cu tehnologia și computerele se dezvoltă cu o viteză atât de mare? Este făcută de acel strat al corpului pe care extratereștri l-au format pentru a controla rasa umană. Este exact pentru că acel sistem al tehnologiei și științei lor, care s-a format în corpul uman, face ca mintea omului să facă asta. Este incredibil cât de dezvoltate sunt computerele. Dar nu este o tehnologie umană. Dacă merge așa mai departe, omul va fi înlocuit de extratereștri. Dar gândiți-vă cu toții, extratereștrii sunt ființe în cadrul celor Trei Tărâmuri unde există și oamenii obișnuiți. Mai sunt și alte motive pentru care ei îndrăznesc să facă lucruri de acest gen. Acest lucru se poate întâmpla din cauză că Legea universului a deviat și zeitățile nu mai au grijă de lucruri. Așa că situația are de a face și cu ființele de la niveluri înalte. Dacă această situație ar fi să fie întoarsă, va trebui să înceapă de la niveluri înalte. Asta pentru că ei au această idee, că ființele umane nu mai sunt în niciun fel bune, moralitatea lor a degenerat și totul s-a pervertit. Așa că ei consideră că este în ordine să le ia pur și simplu locul, fiindcă ei oricum vor fi eliminați. Buddhas sunt binevoitori cu lumea, pentru că acei Bodhisattva și Tathagata, se află cel mai aproape de umanitate - ei sunt acei Buddha care sunt la nivelul cel de mai jos. Atunci când acei Buddha care sunt și mai sus de aceștia cu multe niveluri, se opresc și se uită, acești Tathagata sunt pentru ei asemenea ființelor obișnuite. Și atunci cum sunt pentru ei oamenii obișnuiți? Oamenii obișnuiți nici nu contează. Când observă că ființele umane s-au deteriorat, pur și simplu le distrug și încep de la început. Ei gândesc astfel. Ei nu au îndurare pentru ființele umane ci pentru acei Buddha. Când zeitățile de și mai mare nivel se opresc și se uită, ființele umane nu reprezintă nimic pentru ei, sunt mai nesemnificative ca microorganismele. Înțelegeți care e idea, da? Unii dintre voi chiar îmi spun: "Învățătorule, trebuie să ne salvați așa și așa." La care eu răspund: "Tu crezi că dacă un Buddha nu te salvează el va suferi de sevraj, ca și cum ar fi dependent de asta?" Nu este în felul acesta. Buddha [salvează oameni] doar pentru că au milă pentru oameni, pentru tine. Oamenii vor să aleagă, ei vor să fie salvați într-un anume fel, ei vor să cultive în anumite feluri. Ei nu au idee despre ce vorbesc.

Aceasta este situația în ceea ce privește extratereștrii. Acum ei sunt măturați de acolo de sus, au aflat despre curățenia care se face, așa că s-au ascuns aici și mai recent în număr foarte mare. Însă ei nu știu că ceea ce fac eu a fost aranjat sistematic, așa că nu pot scăpa oriunde ar fugi. Cu siguranță ei trebuie să plătească pentru toate lucrurile rele pe care le-au făcut. Principiile acestui univers sunt absolut rezonabile pentru toate ființele. Așa că trebuie să răspundă pentru tot ce au făcut. Iar în ceea ce privește ce se va întâmpla cu viețile lor în viitor, extratereștrii în mod sigur nu vor exista. Dacă printre ei există unii cu adevărat buni, aceștia se pot reîncarna ca alte vieți. Viețile rele vor fi eliminate. Așa că tot ceea ce face fiecare ființă o va poziționa pentru viitor. Și asta include toate ființele umane. Ființa umană este poziționată în funcție de ceea ce face.

Chiar acum cele mai multe din ființele extraterestre care au venit aici, au făcut asta fugind pentru viața lor. Știind că le va fi greu să scape până la urmă, unele dintre aceste ființe extraterestre s-au căsătorit cu pământeni. Nu înseamnă că s-au căsătorit legitim, deoarece nimeni nu s-ar căsători cu ele. Ei s-au legat de femei de la sat pentru a-și lăsa în urmă progeniturile. Apoi există aceia care se ascund printre oamenii obișnuiți. Ei nu pot să treacă neobservați indiferent de cum se ascund. De la nivelul microscopic se ridică un gong imens. Fie că este oțel, fier, lemn, corpul uman, apa, pietrele, aerul, plantele, animalele, alte substanțe etc., de la nivelul microscopic al tot ce există, gongul se ridică la suprafață. Spuneți-mi unde să se poată ascunde? Gongul este omniprezent și se apropie vertiginos de suprafață. Așa că ei au văzut deja că nu există nicio cale de a evita sau de a se ascunde. Totuși sub ce formă există aceștia? Ei nu sunt de fapt spirite care posedă. Dar unii au preluat deja înfățișarea umană și se plimbă pe străzi. Nimeni nu știe cine sunt. Alții sunt ascunși și nu ies afară. Dar acum numărul lor este mic, foarte mic. În trecut se puteau ascunde, iar farfuriile zburătoare puteau să se ridice și să zboare spre o altă dimensiune. Acum însă celelalte dimensiuni au fost toate curățate. Gongul imens se apropie cu repeziciune și nu mai pot să se ascundă nicăieri. În dimensiunea aceasta ei se pot ascunde doar în peșteri ori pe fundul mării. Dar chiar așa nu pot rămâne nedescoperiți. Oricum, asta este problema cu care se confruntă. Toate vietățile se poziționează în această privință.

Întrebare: Știința societății oamenilor obișnuiți este greșită, astfel putem să intrăm noi în cultivare fără a fi îndoctrinați cu cunoașterea omenească obișnuită?

Învățătorul: Dintr-o altă perspectivă noi putem să ne îmbogățim încă cunoștințele [prin studierea științei]. Când predau Legea, folosesc de asemenea conceptele moderne ale oamenilor să explic Legea în așa fel încât lumea să poată înțelege. Cunoștințele îți pot deschide mintea, așa că sunt de folos în obținerea Legii. Dacă nivelul educațional al unei persoane este cu adevărat slab atunci va fi greu pentru aceasta să înțeleagă terminologia modernă pe care o folosesc. Dar nu înseamnă că nu ne putem lipsi de ea. Dacă nu ar fi acest tip de cultură - adică influențată de știință - aș putea să predau Legea cu un limbaj antic, în loc de cel de astăzi. În orice caz fiindcă societatea a devenit așa, este în ordine să te conformezi la felul în care este societatea oamenilor obișnuiți. Pentru moment poate fi doar în acest fel. Ca și cultivator, pe orice poziție te-ai afla, că ești un copil sau un adult eu cred că trebuie să faci totul bine. Dacă ești un student trebuie să-ți faci bine lecțiile, dacă ești muncitor să-ți îndeplinești bine ceea ce lucrezi. Dacă ai de gând să vii cu alte idei, atunci cultivarea poate s-o ia și ea pe alt drum și asta îți va aduce dificultăți atât cultivării cât și vieții tale. Trebuie să știți că ființele extraterestre au adus știința pentru oameni ca să-și atingă scopul lor, totuși zeitățile au controlul la toate și în schimb se folosesc de ele.

Întrebare: Trebuie ca noi să pierdem timp mai puțin în munca noastră de fiecare zi printre oameni, și să oferim mai mult timp pentru cultivare?

Învățătorul: Nu asta este idea. Trebuie să faci tot posibilul să te încadrezi în orarul unui om obișnuit. Cred că nu contează cât ești de ocupat, ai să ai timp să faci exercițiile și să citești cartea. Este în felul acesta. Cred că fiind un discipol conștiincios ar trebui să simți din inimă că vrei să folosești mai mult din timpul tău liber pentru cultivare.

Întrebare: Trebuie să căutăm intenționat un mediu complicat pentru a cultiva?

Învățătorul: Asta nu este necesar. Nu se poate să faci mereu lucruri după voința ta, nici să-ți aranjezi calea singur. Nu te lua după cum ai dori să faci asta sau cealaltă - calea ta este aranjată de mine. Dacă vrei să practici cultivarea, atunci este astfel. Tu fă doar ceea ce ar trebui să faci. În China există unii care dintr-o dată după ce au început să practice, au încetat să le mai pese cum se îmbracă. Se înțelege de la sine că fiecare trebuie să arate prezentabil și să se îngrijească și să fie ordonat, după cum ar trebui să arate o ființă umană. Dar ei au devenit dezordonați și neglijenți până în punctul în care aproape că sunt nerușinați. Asta este inacceptabil. [Calea pe care o cultivăm] nu este cea pe care Zhang Sanfeng* a cultivat Dao cu ani în urmă. Voi cultivați în cadrul societății oamenilor obișnuiți. Cel puțin trebuie să arătați ca o ființă umană decentă. Zeitățile sunt mai la înălțime decât ființele umane și ar trebui să se comporte mai bine - ele trebuie să se comporte mai bine din toate punctele de vedere. Aveți grijă ca odată ce practicați Falun Gong, să nu deveniți neîngrijiți, dezordonați și să nu vă pese de nimic - asta nu este acceptabil. Dintr-un anume punct de vedere, stricați imaginea Dafa. Nu este în felul acesta? Așa că am spus tuturor și am atras atenția persoanelor care organizează această conferință, să fie cu toții îmbrăcați ordonat și să arate decent în ochii celorlalți, corect? Economia chineză a mers bine în anii din urmă, așa încât nu ar trebui să fie o problemă pentru nimeni [să-și] cumpere și să poarte un costum decent. Nu spun că trebuie să purtați haine scumpe, dar cel puțin, fiţi ordonaţi şi puţin mai îngrijiţi. Ține minte, noi cultivăm în societatea oamenilor obișnuiți. Asta nu ar trebui să fie o problemă. Așa că în ceea ce privește cultivarea, tu nu ar trebui să-ți aranjezi un mediu de cultivare.

Întrebare: Ochiul celest al unui copil de patru ani s-a deschis și el vede Falunul și vede cum numele Învățătorului emite lumină. Dar câteodată el este încăpățânat și când adulții nu-l bagă în seamă atunci plânge și este isteric. Mă supără când trece prin această stare.

Învățătorul: "Mă supără când trece prin această stare." Nu cumva tu tocmai ai pus punctul pe i? Tu te superi, și când tu te superi atunci mintea îți este perturbată. Nu cumva copilul te ajută să te îmbunătăţeşti?

Întrebare: Acest copil care are doi ani, atunci când vede un Falun exclamă cu bucurie "Falun", iar când vede fotografia Învățătorului ea spune "Maestrul." Adesea se aşează pe jos în poziția Heshi, şi spune "Fă exercițiile". Uneori când punem casetele Învățătorului ea spune "Ascultă-l pe Maestru".

Învățătorul: Atunci acest copil este cu adevărat special, fiindcă are numai doi ani. Copii de felul acesta probabil că au venit să obțină Legea. Printre micii noștri discipoli între patru și cinci ani și cei între cinci și șase ani există foarte mulți care au cultivat bine. Ei sunt cu adevărat remarcabili. Unii dintre ei au destul de multe capacități extraordinare. Există multă lume de acest fel. Zeii din înălțimi văd în mod clar care familie va obține Legea în viitor: "O, familia asta va obține Legea." Poate că ei fac în așa fel încât să se reîncarneze acolo, deoarece pot și ei să obțină Legea în felul acesta.

Întrebare: Spitalele au mai multă karma decât alte locuri?

Învățătorul: Un spital în societatea oamenilor obișnuiți este o instituție care tratează boli și se pare că are un pic mai mult qi patologic. Dar de fapt, de ce vă este frică fiind practicanți? Acele lucruri nu au nimic de a face cu noi practicanții. Acele lucruri nu ne pot răni.

Întrebare: Efectuarea autopsiilor în spital, are un efect rău asupra practicanților [Dafa]?

Învățătorul: Dacă aceasta îți este meseria, doar fă-o. Dat fiind că acei oameni sunt morți, nu este nici o problemă. Noi cerem ca în cultivare să te supui pe cât posibil societății oamenilor obișnuiți. Nu modificați modul [de existență] al societății oamenilor obișnuiți pentru că voi cultivați. Asta nu ar fi în ordine.

Întrebare: Dacă o persoană nu înjură în gura mare, dar înjură în gând va pierde din virtute?

Învățătorul: Unii oameni spun așa: "Eu m-am purtat destul de bine și am cultivat destul de bine" dar de fapt atașamentele nu au fost desprinse din inimă în niciun fel. Contează asta ca şi cultivare? Nu înseamnă asta înșelăciune? Așa că numai schimbările fundamentale contează ca schimbări. Tot ce este de suprafață este numai ca un joc. Dacă tu înjuri sau nu verbal, ține numai de forma în care o faci. Partea reală este dacă ți s-a schimbat ce ai în minte și în inimă. Când înjuri în gând atunci înseamnă că mintea ta nu s-a schimbat. Dacă pierzi sau nu virtute este o problemă minoră. Dafa nu este predată pentru a păstra virtutea omului obișnuit.

Întrebare: Unor studenți le este frică de animalele otrăvitoare și de alte creaturi. Pot ei să ajungă la Desăvârșire dacă acest sentiment de frică nu este eliminat?

Învățătorul: Aici avem două lucruri diferite. Va fi bine dacă elimini acel atașament care este frica. Mulți dintre voi nu au acestă frică, dar au un sentiment că nu le plac fiindcă sunt dezgustătoare. Nu este vorba de acel sentiment pe care-l ai în fața unor excremente, ci este vorba mai degrabă despre un sentiment că acelea sunt rele. În lumea din viitor, în universul viitorului, creaturi de acest gen nu vor exista. Vă spun că universul inițial nu a avut aceste lucruri ciudate și otrăvitoare. De ce au apărut până la urmă? Deoarece karma viețuitoarelor a devenit din ce în ce mai mare, viața a devenit din ce în ce mai înrăită și universul a devenit din ce în ce mai impur. Așa că au ieșit la suprafață din ce în ce mai multe lucruri din acestea rele care în mod gradat au devenit din ce în ce mai otrăvitoare. Au evoluat în felul acesta.

Întrebare: În scriptura "Iluminare" se spune că: "Perechi după perechi sosesc continuu (liang liang xiang ji er lai)." Cum trebuie să înțelegem "perechi după perechi (liang liang)"?

Învățătorul: Aceasta este sintaxă chinezească antică. Sintaxa chinezească antică poate exprima lucrurile cu claritate. Limbajul este concis, dar mesajul pe care-l transmite este profund, iar dimensiunile interne pe care le schițează sunt cuprinzătoare. Este cea mai bună limbă scrisă. În trecut lumea spunea că a fost limbajul ceresc, limbajul ceresc scris. În zilele noastre moralitatea oamenilor s-a stricat și a devenit coruptă, așa că este folosit dialectul. Dacă am explica această "perechi după perechi sosesc continuu", ar însemna: câte doi, câte trei; odată ce unul vorbește cu celălalt și spune că "Legea este foarte bună, hai să cultivăm" și cealaltă persoană va gândi că este destul de bună, astfel că va veni și ea să cultive. La rândul ei și ea va spune familiei și își va aduce membrii de familie și astfel lumea va veni câte doi și câte trei. Folosind dialectul din zilele noastre a trebuit să folosesc toate aceste cuvinte. Folosind însă "liang liang xiang ji er lai (pereche după pereche în continuu)" totul este cuprins în numai patru cuvinte. Asta înseamnă. În ce privește expresia "xiang ji" (unul după altul), înseamnă că au sosit în momente diferite, unul după altul, continuu, fără încetare. Pentru a explica xiang ji avem nevoie de asemenea de multe cuvinte.

Întrebare: Pot discipolii Dafa care sunt în afaceri cu cărți și ziare să cumpere cărți Dafa la preț en-gros și să le vândă la preț cu amănuntul?

Învățătorul: Nu demult, m-am gândit la ceva. Din cauză că în China mulți au rămas fără loc de muncă, din care un număr nu prea mare sunt studenții noștri, m-am gândit și eu dacă n-ar fi bine să îi las să vândă cărți Falun Dafa. Astfel nu numai că-și vor câștiga existența, dar de asemenea vor ușura din greutatea studenților noștri de a cumpăra cărți. Iar unii studenți chiar au făcut asta. După aceea m-am gândit mai atent la asta și nu mai părea atât de bună ideea. Din ce punct de vedere nu era bine? Gândiți-vă cu toții: Dafa - o cale atât de mare este sacră - ne poate salva, totuși noi o folosim ca să facem bani. Unde ne-am plasa noi? Unde am plasa Dafa? Într-adevăr nu trebuie făcut asta. Așa că nu i-am lăsat să o facă. De ce poate fi făcută atunci [de către oamenii obișnuiți] din societate? Deoarece mă folosesc de societatea oamenilor obișnuiți pentru a răspândi Fa. Societatea oamenilor obișnuiți este de asemenea o manifestare a Fa la cel mai coborât nivel, astfel că diferitele profesii și îndeletniciri există în felul acesta, ceea ce nu este greșit. În cazul în care cartea noastră nu ar avea în spate dimensiuni și ar fi numai cerneală neagră pe hărtie albă, atunci ar fi numai o carte. Deoarece are în spate dimensiuni, are efectul Legii. Nu este nici o problemă ca să fie vândută în librării și de cei care se ocupă de aceasta în societatea oamenilor obișnuiți; adică, este făcut conform Legii la nivelul oamenilor obișnuiți. Dar în ceea ce privește discipolii noștri, problemele pe care le-am descris există de fapt. Dacă folosim Legea să facem bani, și din moment ce cei mai mulți care cumpără cartea sunt discipolii noștri, cum vom putea cheltui acești bani?

Dacă însă ai o librărie în proprietatea ta și te folosești de acestă circumstanță convenabilă ca să vinzi cărți Dafa și dacă acest magazin, nu a fost deschis în mod specific pentru Dafa și librăria era în posesia ta de înainte, atunci nu am o obiecție ca să faci asta, fiindcă la urma urmei ai fost deja de dinainte în acestă afacere cu cărți. Dar după toate cele spuse, în timp ce îți vei adânci înțelegerea asupra Fa, vei avea o nouă metodă de abordare.

Întrebare: Nu am ținut cont de nimic și m-am certat cu membrii familiei mele pentru a-l vedea pe Învățător. Am făcut bine sau nu?

Învățătorul: Dacă ai venit din China continentală este foarte posibil că nu erai lăsat să vii. Ori este foarte posibil că, Corpurile Legii ale mele nu au vrut ca să vii și au încercat să te țină cu gândul la cultivare. Iar dacă nu ești din China continentală atunci poate ai alte motive de ale tale. Poate a fost o încercare să se vadă dacă ești hotărât. Orice este posibil. Tu singur trebuie să vezi de ce.

Întrebare: Eu știu că trebuie să-mi valorific timpul pentru cultivare însă de asemenea vreau să am copii. Este considerat acesta ca un atașament?

Învățătorul: Am spus că trebuie să cultivăm în timp ce ne conformăm cât mai mult posibil oamenilor obișnuiți. Acum există zeci de milioane de discipoli tineri care cultivă. Dacă niciunul din ei nu se va căsători și nu va avea copii, nu ar însemna a dăuna în felul acesta societății oamenilor obișnuiți? Cel puțin pot să vă spun că ar însemna că nu te conformezi în cultivarea ta cu felul de a fi în societatea oamenilor obișnuiți. Pe de altă parte sunt aceia care spun așa: "Nu vreau să mă căsătoresc în timpul acestei vieți. M-am hotărât pur și simplu." Poți cultiva în acest fel. Atâta timp cât asta nu cauzează vreo greutate suplimentară sau probleme în viața ta în alte privințe, eu nu mă opun. Treburile în lumea umană sunt decise și făcute de tine însuți. Dacă vrei să spui că a avea copii ar afecta cultivarea unei persoane eu nu cred că așa este. Nu se va întâmpla așa.

Întrebare: Care sunt formele desăvârșirii? Toate aceste forme cer să iei benti cu tine?

Învățătorul: Am mai discutat despre asta. Doar cei care merg în Paradisul Falun iau corpul. În ceea ce-i privește pe cei care merg în alte părți, mulți dintre voi ați venit să obțineți Legea de la niveluri diferite și din tărâmuri diferite, din perspectiva acelor ființe de sus, acele Zeități și acei Buddha, dacă ai lua cu tine corpul ar fi ca și cum ai fi adus înapoi cu tine o chestie ciudată și bizară. Așa că ei acolo sus, în mod sigur nu au corpuri și nu le vor. Dacă acel lucru ar fi dus acolo înapoi, ar conturba tot sistemul lor de cultivare. Vă rog să luați aminte, nu contează de unde vii, eu asimilez numai lucrurile tale originare la noua și cea mai dreaptă Fa. Când este vorba despre lucrurile de suprafață ale cultivării tale, eu nu mă ating de niciunul, pentru a asigura că te vei întoarce la locul tău originar. Cu alte cuvinte, dacă ai fost un Buddha, ai să fii un Buddha, dacă ai fost un Dao ai să fii un Dao și dacă ai fost un Zeu ai să fii un Zeu. Tot ce ai avut înainte și felul în care apari nu se vor schimba. Iar cei care nu au avut înainte o Poziție a Statusului, poate vor reuși să obțină una după această rundă a cultivării și atunci va fi aranjat pentru tine să mergi unde ți-e locul.

Întrebare: De fiecare dată când fac exercițiile aud aceeași muzică non-Dafa. Sunt îngrijorat că există interferența mesajelor din alte dimensiuni.

Învățătorul: Muzica în alte dimensiuni e diferită de muzica noastră de cultivare. Dar desigur există muzică frumoasă în alte dimensiuni. Dacă o auzi, las-o să fie - nu te îngrijora în legătură cu asta. Acelea sunt sunete din alte dimensiuni. Și nu te îngrijora, muzica în sine, nu reprezintă cultivare. Când tu cultivi în Dafa eu te las să faci exercițiile cu această muzică. Rostul este de a înlocui mii de gânduri cu unul singur, până când la un moment dat gândirea ta poate atinge o stare de liniște. Într-un fel când asculți muzică, gândirea ta nu va alerga peste tot și vei asculta numai muzica. Desfășurarea exercițiilor tale beneficiază din asta. Dar muzica pe care o folosești, trebuie să fie cea pentru exercițiile noastre.

Întrebare: Corpul meu a dat de un fel de interferență care are de-a face cu cuvinte și imagini. Deja a trecut jumătate de an și nu am fost în stare să rezolv problema.

Învățătorul: Dacă ești un cultivator adevărat, nu contează care a fost intenția ta când te-ai apucat de Dafa, dar trebuie să te detașezi și să nu-ți faci griji pentru nimic. Trebuie să-ți fie clar că tu nu ai venit să cultivi pentru ca să-ți rezolvi niște probleme. Motivul meu de a răspândi această Lege este de a salva oamenii, este de a ajuta oamenii să cultive, este de a-i ajuta să se reîntoarcă. Nu este pentru a rezolva anumite probleme care au de a face cu corpurile umane obișnuite. Este ceva serios. Tu trebuie să fii sigur că, tu însuți cultivi și atunci orice problemă poate fi rezolvată pentru tine. Dar dacă tu vrei numai să rezolvi niște probleme umane, ordinare, atunci nu-ți putem rezolva niciuna din ele. Într-un cuvânt: Legea este pentru a cultiva. De exemplu, unii știu că vindecarea nu ține de Falun Gong și gândesc astfel: "Bine, atunci nu vin ca să mă vindec. Eu înțeleg că scopul nu este ca să-mi vindece bolile și nu am să menționez vindecare. Și nici nu voi cere vindecare." Pe când în mintea lor ei încă mai gândesc: "atâta timp cât am să fac exercițiile, Maestrul sigur îmi va curăța bolile." Vedeți, acel gând este încă acolo înfipt în mințile lor "cât timp eu fac exercițiile, Maestrul cu siguranță mă va scăpa de dureri." Acel gând mic este încă acolo, îngropat adânc în mintea lor. Și ei tot asta vor, să le rezolv problemele de sănătate, ceea ce înseamnă că în continuare au atașament față de durerile lor. Dacă ei cu adevărat ar renunța la aceste gânduri și nu ar mai fi îngrijorați deloc, și nu s-ar gândi deloc atunci ai vedea ce se întâmplă. Se numește, "a câștiga natural fără a căuta cu tot dinadinsul." Fiecare cale de cultivare funcționează în felul acesta. În societatea oamenilor obișnuiți poți să obții tot ceea ce vrei încercând din greu sau chiar încercând să o obții într-un mod încăpățânat. Dar principiile în alte dimensiuni sunt inversate, exact opuse. Nu vei obține nimic dacă încerci din răsputeri să obții ceva sau să faci ceva, plin de atașament Poți să obții numai când iei ușor lucrurile și când nu ești atât de îngrijorat de ele. Așa că se numește: "a câștiga natural fără a căuta cu tot dinadinsul".

Întrebare: Atunci când în Singapore ați făcut semnele mari cu mâna, unii s-au simțit confortabil, alții au simțit cât de minunate sunt, iar alții s-au întristat și au lăcrimat. A fost asta în relație cu nivelul lor de cultivare?

Învățătorul: Da, te apropii de înțelegere, de fapt nu ești prea departe. Felul în care înțelege și simte fiecare persoană este diferit.

Întrebare: Pentru a atinge Desăvârșirea în cultivare, toți trebuie să atingă nivelul fără vanitate și fără egoism. Atunci de ce există niveluri diferite [la care se întâmplă Desăvârșirea]?

Învățătorul: Am să vă explic astfel. O persoană poate de asemenea să ajungă la Desăvârșire, la nivelul inițial al Statusului de Arhat, a atinge auto-eliberarea este suficient. Nu trebuie în mod necesar să te gândești la a salva toate ființele însuflețite, și nici nu trebuie ca o persoană să se gândească la îngrijirea altora - cultivatorul poate să lucreze numai pentru a atinge eliberarea el însuși și să reușească. Aceste este nivelul inițial al Statutului de Arhat Dacă vrei să obții Statutul de Bodhisattva - chiar dacă este doar nivelul inițial al Statutului de Bodhisattva - tu trebuie să cultivi și să dezvolți prin cultivare o inimă de mare compasiune și paralel cu obținerea auto-eliberării, tu trebuie de asemenea să ajuți ca ceilalți să se elibereze. Indiferent dacă poți să o obții sau nu, tu vei avea acea compasiune, vei vedea toate ființele cu adevărat suferind și vei lăcrima la vederea lor. Nu este ceva prefăcut - este real. Nu este ceva care poți să-ți impui să se întâmple. Desigur, în cultivare, asta nu este o stare care va fi așa tot timpul, însă se va întâmpla. Compasiunea ta va fi diferită dacă cultivi să fii un Buddha. Atunci în mod sigur nu vei lăcrima ca o Bodhisattwa, când privești spre ființele însuflețite. Vei avea compasiune, dar vei privi totul cu o mare înțelepciune și vei înțelege mai clar conexiunile karmice, dintre ființele însuflețite. Când acei Buddha care au cultivat la un nivel mult mai înalt decât un Tathagata, se opresc și se uită la asta, ei se gândesc astfel: "ce fel de compasiune este asta?" Ei gândesc că compasiunea pe care acei Buddha o au pentru ființele umane obișnuite este de asemenea un atașament. Ei pot avea compasiune numai pentru zeități și acei Buddha, și acele ființe însuflețite din Paradisurile care sunt numai cu un nivel mai jos decât ei, dar nu au compasiune pentru ființele umane. Asta nu înseamnă că ei nu au compasiune, mai degrabă putem spune că tărâmurile lor sunt prea înalte. Pentru ei viețile de aici de jos par atât de nesemnificative, încât par să fie chiar mai jos decât [ne par nouă] microorganismele. Ei nu cred că aceste ființe umane cu deficiențe, sunt o formă a vieții care ar fi folositoare în vreun fel. Când acei Buddha care au dobândit chiar niveluri și mai înalte se uită înapoi, ei gândesc: "o, acești Buddha Tathagata sunt și ei oameni obișnuiţi; ce fac ei acolo jos?" Atunci vă imaginați cum arată pentru ei ființele umane? Ființele umane nu reprezintă pentru ei nimic, acestea se târăsc peste tot prin pământ ca niște microorganisme extrem de mici. Și atunci cum este cu acei Buddha la niveluri mai înalte și peste aceștia la niveluri și mai înalte? Dacă tu vrei să ajungi la acea stare, va trebui să te cultivi până la acel nivel. Eu vă dau numai o idee simplă despre cum este. Nu se limitează la numai atât.

Legea Adevărată nu poate fi făcută cunoscută ființelor umane, pentru că voi încă mai aveți minți omenești. Ființele la diferite niveluri au moduri diferite de a exista. De asemenea corpul fizic al ființelor din această parte se schimbă în mod constant. Dacă corpul unui Buddha este compus din atomi, atunci corpurile celor la un nivel mai mare și apoi chiar și mai mare, pot fi compuse din ceea ce este echivalent cu neutroni. Și încă mai sus, ei pot fi compuși din neutroni ori quarci. Și asta este numai scara la nivel microscopic pe care oamenii pot s-o recunoască. Cum rămâne cu cei care sunt compuși din materie mai microscopică și chiar și mai microscopică? Energia lor este vizibil mai mare. Cu cât particulele unei substanțe sunt mai mici, cu atât este mai mare densitatea. Astfel că aparența lor este extrem de fină și lucioasă. Noi pe corpul uman vedem porii, dar când te uiți la corpul unui Buddha nu există pori. Când te uiți la ființele din cadrul celor Trei Tărâmuri, care sunt numai cu un nivel mai mare decât cel omenesc - adică, ființele cerești la niveluri diferite în cadrul celor Trei Tărâmuri - vei vedea că pentru ochiul uman, corpul lor este delicat, fin și pur și simplu minunat. Asta deoarece particulele lor sunt mai mici și mai dense decât cele ale oamenilor din lumea obișnuită. Cu alte cuvinte după cum ființa se ridică în mod continuu, întreaga formă de suprafață a ființei se schimbă în concordanță, dar elevarea în tărâmuri este o precondiție. Desăvârșirea poate fi obținută la niveluri diferite. Indiferent ce nivel atingi în cultivare, ceea ce este sub nivelul tău nu va reprezenta pentru tine un mister. Tot ce este dedesubt va fi expus ochilor tăi, încât le vei vedea așa cum sunt ele cu adevărat. Însă tot ce este deasupra nivelului tău va fi pentru tine un mister pentru totdeauna, fiindcă [acolo unde te afli acum], este poziția statusul la care te-ai iluminat. Vei primi atât de mult pe cât de mult dai şi cultivi.

Întrebare: Eu îmi dau seama că este o chestiune serioasă cultivarea. Pe de altă parte este greșit să găsești bucurie în mijlocul greutăților și să cultivi cu seninătate?

Învățătorul: Asta nu este greșit. Dacă poți rămâne fericit pe tot timpul cultivării și să o faci indiferent de ce probleme întâlnești în cale, aș putea spune că ești într-adevăr remarcabil. Atunci toată lumea te va admira și te va ține la mare respect, fiindcă ceea ce ai descris este greu de făcut. Este greu să-ți ții gândirea stabilă în fața oricărei dificultăți și să mânuiești problemele cu seninătate. Dar a fi capabil să îți menții o dispoziție optimistă și o inimă plină de compasiune tot timpul - chiar când nu dai de probleme ori nu treci prin teste - este ceea ce un cultivator ar trebui să facă în mod normal. Aceasta este cea mai bună stare a minții.

Întrebare: Pot practicanții să aibă relații sexuale în căsătorie?

Învățătorul: Am spus că noi cultivăm printre oamenii obișnuiți și că nu suntem discipoli care au lăsat în urmă lumea seculară, ca să se dedice cultivării. Așa că modul vostru de trai trebuie să fie conform mediului de viață al oamenilor obișnuiți. Noi nu considerăm importante formele fizice care se găsesc aici printre oamenii obișnuiți. De ce? Ceea ce se schimbă este inima și mintea omenească. Este totul în zadar dacă inima și mintea unei persoane nu se schimbă. Dacă, să zicem, la suprafață tu nu ai nimic, dar în adânc, înlăuntrul tău nu poți să te detașezi și devii neliniștit când vine vorba despre aceste lucruri omenești, atunci este degeaba. Iar dacă tu spui, "în adâncul meu nu sunt atașat de aceste lucruri și le văd doar ca pe ceva care ne permite să păstrăm o stare omenească" atunci eu îți voi spune că faci destul de bine. Bineînțeles că toate lucrurile de acest gen trebuie să fie lăsate în urmă când vei atinge un nivel înalt și profund în cultivare. Ce faci din acest punct de vedere în acestă perioadă, nu poate fi considerat a fi greșit. Am discutat despre asta în mod clar în Zhuan Falun - am vorbit despre această situație.

De ce este permis să fie așa pe durata cultivării? Motivul este că acest mod de cultivare a noastră, această Mare Lege pe care o predau astăzi, este în mod intenționat etalată pentru a fi practicată în societatea oamenilor obișnuiți și numai astfel cei care au avut niveluri mai înalte, vor putea să se reîntoarcă. În cazul în care societatea oamenilor obișnuiți nu ar fi destul de complicată - adică dacă nu ați avea parte de interferențe atât de mari și de mari încercări - aceia dintre voi care ați venit de la niveluri înalte nu s-ar putea reîntoarce niciodată. Întrucât această Lege este atât de măreață și este răspândită în societatea oamenilor obișnuiți, în mod convenabil vă oferă posibilitatea de a trăi în societatea oamenilor obișnuiți. Transformarea corpului tău începe de la nivelul microscopic, de la originea existenței tale - de la particulele fundamentale care formează ființa ta - și se extinde în afară dinspre interior, asemenea cercurilor din trunchiul copacului. Se va extinde înafară asemenea cercurilor unui copac atâta timp cât vei cultiva și se va întâmpla asta imediat ce ai ajuns la standardul cerut. Iar când s-a extins până a atins suprafața asemenea cercurilor copacului care au atins coaja, transformarea este completă iar tu ai ajuns la Desăvârșire. Înainte însă de a atinge coaja, adică înainte de a ajunge la stratul cel mai de suprafață al corpului tău fizic, corpul tău fizic de la suprafață încă mai are gânduri ca acelea ale oamenilor obișnuiți, și este sigur că încă va mai avea o varietate de dorințe omenești, de senzualitate, sentimente, și alte atașamente de toate felurile. Acele gânduri nu sunt la fel de puternice ca la oamenii obișnuiți, dar sunt acolo și sunt lăsate acolo dinadins pentru tine încât să fie sigur că te poți conforma mediului oamenilor obișnuiți în timp ce cultivi. În orice caz, latura ta care a terminat cultivarea nu va mai fi condusă de suprafața corpului uman obișnuit să se implice în afacerile omenești. Imediat ce partea pe care ai terminat să o cultivi atinge standardul, ea este separată.

Care este beneficiul pentru a fi ea separată? Indiferent în ce fel de activități se implică această suprafață umană printre oamenii obișnuiți, indiferent ce face, partea care a terminat cultivarea stă deoparte acolo și nici nu se clintește deloc; nu are niciun fel de activitate mentală și niciun fel de gânduri. Acel corp este nemișcat și nu se amestecă în nimic. Aşadar, acest lucru asigură că în timp ce persoana face lucruri omenești, partea sa dumnezeiască nu le face, și numai partea umană - care nu a fost încă deplin cultivată - este cea care face acele lucruri. Aşa că asta asigură că doar veţi urca și nu veţi coborî în timp ce vă îmbunătățiţi. Dacă în schimb noi am fi ales să începem transformarea dinspre suprafață și să mergem înspre adâncuri, şi să fi făcut asta în societatea oamenilor obişnuiţi, atunci cu siguranță că nu aţi putea să cultivaţi în acea societate. Tot ce ați face printre oamenii obișnuiți ar fi fost echivalent cu o zeitate făcând acel lucru, fiindcă un corp transformat este echivalent cu corpul unui zeu. Astfel că ar fi  considerat ca și cum ar face lucruri omenești și pur și simplu nu aţi putea să cultivaţi. Este oare permis ca zeii să facă lucruri umane obișnuite? Este interzis cu desăvârșire ca zeii să aibă sentimente umane obișnuite. Așa că noi am inversat, începem să vă transformăm de la originea vieții voastre. În acest fel, va continua să se extindă tot mai mult și mai mult spre suprafață. Înainte de a ajunge la Desăvârșire veţi putea mereu să vă mențineţi felul de a trăi printre oamenii obișnuiți la nivelul de suprafață. Numai că veţi deveni din ce în ce mai liberi de atașamente, până când în cele din urmă veţi putea să luaţi totul uşor şi să daţi drumul la tot. Atunci sunteţi aproape de Desăvârșire. Veţi fi atins complet Desăvârșirea când, în întregime, v-aţi extins tot drumul până la suprafață. În acel moment totul se va întâmpla natural, nu vor exista cutremure. În trecut, Desăvârșirea unei persoane ar fi dat naștere la unde de șoc. Atunci când o persoană atingea Desăvârșirea se produceau alunecări de teren, valuri seismice în mare și cutremure pe întinderi largi. Însă forma noastră de Desăvârșire nu generează unde de șoc. Este în acest fel potrivit ca mai mulți oameni să cultive în societatea oamenilor obișnuiți, fiindcă nu o afectează. Cu atât de mulți oameni care ating Desăvârșirea, cred că nu ar fi nici o posibilitate ca pământul să reziste. Așa că noi am aranjat fiecare aspect în așa fel încât să fie potrivit pentru cultivarea în societatea oamenilor obișnuiți.

Înainte ca partea care încă mai trebuie să fie deplin cultivată să se fi extins până la suprafață, eu nici nu te-aș crede dacă ai spune că nu mai ai atașamente umane. Te-ai forța să [obții asta]. Vă puteți ține strict la standarde înalte și să vă comportați ca și practicanții. În același timp, conformaţi-vă cât mai mult căilor societății oamenilor obișnuiți. Dar ceea ce vă spun se aplică în sens mai larg decât la această problemă particulară [a relațiilor sexuale]. Nu este la fel de simplu ca și rezolvarea relațiilor sexuale între soț și soție într-un anume fel, nu este acesta cazul. Puteți să vă alegeți calea cea mai convenabilă în această problemă. Fă după cum consideri că e cel mai bine și va fi în ordine. Dacă simți însă că încă mai ai gânduri umane obișnuite și că sunt destul de puternice, dacă încă mai vrei să te căsătorești, vrei să-ți găsești un prieten sau prietenă și că-ți place de o anume tânără sau tânăr... dacă ai aceste dorințe și dacă faci toate astea, atunci acest lucru indică că cultivarea ta nu a ajuns încă la acel punct, așa că poți să iei parte la acele lucruri. Nu susține că poți abandona totul astăzi, că poți să abandonezi instant totul și poți să devii un Buddha. Dacă ar fi într-adevăr astfel atunci nu ar fi nevoie să cultivi - ai fi deja un Buddha. Astfel cultivarea este un proces gradat, se face puțin câte puțin. Deși am spus eu asta, dacă tu acum gândești: "O, Învățătorul a spus că înainte de a reuși în cultivare am să am tot felul de emoții umane și dorințe la suprafață. Atunci pot să mă ocup de lucruri de acest gen", atunci mai gândește-te odată! Deși tu mai ai toate aceste probleme și e drept că eu îți spun să te conformezi pe cât posibil oamenilor obișnuiți, dar dacă în același timp nu te ții strict de standardul cerut pentru un cultivator, atunci ești la fel cu cineva care nu cultivă. Aceasta este relația din punct de vedere dialectic.

Întrebare: Studenții caucazieni vor să își folosească tot timpul să asculte Legea, dar încă nu există casete cu traducere simultană. Pot să se înregistreze citind Zhuan Falun ca apoi să asculte?

Învățătorul: Rezultatul nu va fi în mod necesar cel dorit. De ce nu? Din cauză că Legea rostită de mine are putere. Atâta timp cât ești un cultivator, aflat înainte de Desăvârșire, tot ce spui este încărcat de diferite mesaje umane. Și atunci când le auzi repetat le absorbi din nou. Această contaminare reciprocă repetată nu este bună. Este altceva când citești cartea. Noi acum facem o traducere simultană. Ne grăbim s-o terminăm; se va găsi nu peste mult timp așa că această problemă va fi în curând rezolvată. În orice caz, vă repet acest principiu: ceea ce spuneți, poartă toate acele atașamente umane și noțiunile voastre personale. Fa este cea care trebuie să acționeze. O persoană nu va obține multe din ea, dacă ascultă doar principiile superficiale. Ceea ce-ți iese de pe gura ta reprezintă înțelegerea ta la nivelul tău. Când vei da înapoi banda și vei asculta din nou, înțelegerea ta va rămâne mereu la acest nivel. Traducerea simultană este diferită deoarece vocea mea este acolo. Chiar dacă volumul vocii mele este dat mai încet și vocea celui care traduce este mai tare, de fapt acesta traduce numai, și eu sunt cel care predau. Studenții pot să mă înțeleagă și să capteze tot ce eu port atunci când predau Legea. Asta este la ce mă refer.

Întrebare: Am întâlnit în total de trei ori o fetiță între 3-5 ani. Când eram pe jumătate adormit și pe jumătate treaz, ea pășea pe perna mea sărind și râzând. Este acesta un Copil Cultivat (yinghai) care a ieșit din Falun?

Învățătorul: Aceste situații în general sunt bune, dar nu întotdeauna. Copiii cultivați sunt mici. Baza fiecărei persoane este complexă, așa că nu da atenție acestor lucruri. Ea poate fi cineva adus de tine din trecut ori pot exista alte motive. Oricum, ea este o fetiță mică. Poate fi ceva bun. Nu-i da atenție. Ai grijă de cultivarea ta.

Se pare că nu am explicat în mod clar, deoarece unii dintre voi încă nu au înțeles. Ca să ilustrez vă dau un exemplu, chiar dacă poate nu ar fi aplicabil în mod necesar la această situație. Când unii oameni se reîncarnează și vin jos pe pământ, ei sunt urmați de copilul lor din trecut. Totuși, copilul nu s-a reîncarnat și doar te urmează în acea parte. Și mai poate fi și o altă situație, există alți oameni care au avut copii în viețile precedente, și când s-au reîncarnat în una din vieți, copilul lor nu s-a reîncarnat în același timp cu ei. Totuși copilul este excepțional de intuitiv și îl urmărește întotdeauna. Este de asemenea această situație. Există tot felul de circumstanțe. Fiindcă ați obținut Legea dreaptă, vom aranja toate acestea dacă copilul are vreo conexiune karmică cu tine. Toate acestea vor fi aranjate cum trebuie pentru tine, astfel că nu trebuie să te preocupe.

Întrebare: Mi-am stors creierul și totuși n-am putut să mă gândesc la o singură întrebare. Asta e din cauză că n-am cultivat destul de...

Învățătorul: Unii dintre studenții chiar veterani care au cultivat bine, nu pot să spună nimic atunci când mă întâlnesc. Știu că se simt stingheri când nu găsesc să spună nimic, cu toate că încearcă din răsputeri. Înainte să mă întâlnească au o mulțime de lucruri despre care vor să vorbească, dar imediat ce mă întâlnesc, ei devin muți. Să vă spun tuturor de ce se întâmplă asta. Atâta timp cât ești un cultivator atunci când mă întâlnești se va întâmpla asta. Motivul pentru care nu ai nimic de spus când mă întâlnești, este că în timp ce cultivi în mod continuu partea din tine care a devenit iluminată prin cultivare - partea care s-a cultivat în întregime - va fi separată de tine. E separată de partea care nu a fost în întregime cultivată. Așa că partea din tine care nu a fost în întregime cultivată se va simți tot timpul confuză și va avea mereu întrebări pe care chiar ar vrea să le pună. Dar întrucât vezi maestrul când mă întâlneşti, partea ta care a fost cultivată în întregime va deveni și ea atentă ca și cea de la suprafață, și imediat ce devine atentă, partea umană obişnuită este complet controlată de aceasta. De ce oare șezând aici nu ai gânduri rele și ești atât de pozitiv? Este deoarece partea ta care a terminat cultivarea a devenit atentă și întregul corp este controlat de aceasta. Spune-mi cum putea să termine acea parte cultivarea dacă nu era la standard? Cu alte cuvinte, știe tot. Doar partea care nu este încă cultivată este cea care nu știe. Iar asta înseamnă, că în acel moment nu vei mai vrea să întrebi, și nu mai rămâne nimic să întrebi din moment ce știi foarte clar totul. După ce nu mai ești lângă mine, aceasta parte a ta de aici va deveni din nou neclară despre unele lucruri pentru că cealaltă parte, cea cultivată, nu-i va mai da nici o atenție și va deveni nemișcată. "Cum de nu l-am întrebat pe Maestru chiar acum?" Nu-i așa că așa se întâmplă? De fapt este în felul acesta..

Vă spun tuturor, trebuie să citiți cartea mai mult, citiți cartea mai mult și citiți cartea mai mult - trebuie neapărat să citești cartea în mod repetat. Aceste învățături sunt Legea cosmosului. Din timpurile antice fiecare Lege a cultivării care a fost transmisă în societatea oamenilor obișnuiți a fost Legea la nivelul ori sub nivelul de Tathagata. O Lege atât de măreață ca aceasta a creat diferite medii de trai, pentru diferite ființe din cosmos. Este marea Lege care a creat întregul cosmos. Numai că tu nu poți încă să înțelegi conținutul de nivel înalt până când nu vei atinge acele niveluri. Dar în ea există tot ce ai nevoie să știi încât să ajungi la Poziția Statusului și să atingi Desăvârșirea. Așa că trebuie să citești cartea mai mult - citește în mod repetat. Desigur, studenții noștri veterani știu că în cazul în care au o întrebare ei nu au decât să citească cartea și e garantat că va fi rezolvată. Mai încolo se vor ivi întrebări noi de nivel mai înalt fiindcă veți trece la alte niveluri. Și atunci tot așa dacă citești cartea din nou vei găsi că îți va răspunde Și apoi când aveți întrebări într-un nou tărâm, și la acel tărâm când citiți din nou ceva mai mult cartea, le va răspunde din nou. În felul acesta vei continua să cultivi și să te ridici în mod constant. Atunci când ai întrebări acestă Lege îți va da răspunsul. Și în timp ce te ții cu stricteţe de cerințe în viața de zi cu zi și te îmbunătățești în mod constant, vei avansa sârguincios și cu forță.

Întrebare: Este egoismul rădăcina interesului personal, al emoției și a dorinței de a fi renumit?

Învățătorul: Interesul personal și dorința de renume, ambele denotă egoism. În ceea ce privește emoția (qing) am dezvăluit în cuvântările mele anterioare despre Lege, că îmbibă această dimensiune a omenirii precum și toate cele Trei Tărâmuri. Nicio ființă din cadrul celor Trei Tărâmuri nu poate fi lipsită de emoții, totul este sub controlul ei. Ființele umane se află tocmai în mijlocul acestor emoții. Cu cât ești mai atașat de aceasta cu atât este mai puternic și astfel cu atât are un efect și mai mare asupra ta. În special când lumea îi pierde pe cei dragi, ori când cei tineri au inima frântă, cu cât mai mult vă gândiți, cu atât e mai mare puterea emoției. Emoția este în interiorul celor Trei Tărâmuri așa că tu, un cultivator trebuie să te scuturi de ea și să te eliberezi. Tu ar trebui să renunți la această emoție și să treci de ea. În ceea ce privește însă interesul personal și renumele, acestea sunt lucruri pe care ființele umane le apreciază foarte mult. Dar de fapt și acestea vin tot de la emoție. Odată cu renumele, nu vei avea parte de fericirea și avantajele pe care le aduce? Atunci tu vei fi foarte mulțumit. O persoană nu cumva urmărește faima și interesul personal pentru a obține o satisfacție? Și dacă cineva este satisfăcut nu înseamnă că astfel are plăcere? Nu este tot o emoție și această plăcere pe care o simți? Renumele îți poate aduce bucurie și onoare, care și acestea țin de emoție, nu-i așa? Iar dacă din interes personal ai primit satisfacție nu îți face și asta plăcere? Este vorba iarăși de emoție. Așa că ființele umane trăiesc exact pentru această emoție. Printre oamenii obișnuiți: dacă ești sau nu fericit, dacă ești pro sau contra ceva, dacă vrei sau nu vrei ceva, ori dacă vrei să atingi un anume statut, ce consideri a fi bun sau rău, ce vrei sau nu vrei să faci, totul este emoție. Am spus că ființele umane trăiesc numai pentru emoții. Poate să nu existe emoție în societatea umană? Dacă nu ar exista emoții în societatea umană, ființele umane nu ar găsi viața interesantă - în mod sigur nici nu ar fi. Omul trebuie să trăiască astfel.

În ceea ce privește egoismul, v-am menționat mai devreme un principiu, când cu toții ați aplaudat cu mare entuziasm. Spuneam că universurile viitorului nu vor suferi extincţia și atunci cu toții v-ați manifestat bucuria. Dar știți voi de ce poate fi astfel? Unii spun "dacă o persoană nu are grijă de propria persoană, va fi condamnată de cer." Unii au luat aceasta drept motto-ul lor. De fapt voi nici nu știți încă, că acest egoism se întinde până sus de tot la niveluri foarte înalte. De fapt în trecut ca un practicant să spună "eu fac asta și asta", "eu vreau să fac asta și asta" "eu vreau să obțin asta și asta", "eu cultiv", "eu vreau să devin un Buddha" ori "doresc să ating asta și asta" nimic din acestea nu era în afara egoismului. Dar ceea ce eu vreau ca tu să faci este ca într-adevăr fără nici un pic de egoism să atingi Desăvârșirea, pornind de la Legea Dreaptă, reală, să atingi Iluminarea dreaptă - numai astfel poți atinge non extincția eternă. Așa că vă spun din nou că trebuie să-i considerați pe ceilalți întâi în orice ați face. Unii sunt fericiți dacă primesc bani de la alții. Când cineva le dă bani ei nu se gândesc dacă va aduce celuilalt necazuri, ori dacă situația financiară a acestuia va deveni dificilă ș.a.m.d. "Atâta timp cât primesc ceva de la alții sunt fericit, dar nu-mi pasă de alții. Atâta timp cât alții sunt drăguți cu mine sunt bucuros, dar mie nu-mi pasă de alții." Uneori chiar când unii oameni fiind extrem de neliniștiți nu au încotro și-ți spun ceva numai să-ți facă plăcere, tu în schimb nu-i înțelegi. Există tot felul de situații. Cu alte cuvinte de acum înainte, în cultivarea voastră și în tot ceea ce faceți, trebuie să vă gândiţi la ceilalți.

Întrebare: În Zhuan Falun volumul II este menționat că există oameni în ocean și că există o varietate de tipuri de oameni.

Învățătorul: Da. Unii trăiesc în această dimensiune a noastră alții nu. Nu numai că există oameni în ocean dar și în dimensiunile la același nivel cu a noastră, de asemenea există alți oameni - oameni care sunt la fel ca voi și oameni care nu sunt la fel ca voi. Poți să spui că sunt umani sau că nu sunt. Din moment ce au anumite sentimente dar nu au dorințe sexuale asemenea ființelor umane obișnuite, numai partea superioară este în formă umană; partea inferioară a corpului lor este sub forma unui anumit material. Astfel că ei pot să plutească sau să zboare. Cei mai mulți care există în oceane, aparțin raselor umane care au fost eliminate de pe pământ în perioade diferite de timp. Și există unii oameni care sunt doar oameni de pe fundul oceanului: există cei care seamănă cu ființele umane, există cei al căror corp superior este omenesc și cel inferior ca de pește, și există aceia la care partea superioară a corpului este ca de pește iar cea inferioară ca la oameni. De asemenea chiar și sub platourile continentale există oameni rămași din trecut, anume rase umane eliminate în trecut. Aceștia nu pot să vină înapoi aici din cauză că au fost eliminați din lumea umană - adică de pe pământ. Astfel că o parte din ei care nu au avut prea multă karma și prea multe păcate s-au refugiat în pământ. Ei sunt în felul acesta, și nu vin afară - ei doar trăiesc acolo. Numărul lor însă este destul de mic. De multe ori ei sunt puțin mai capabili decât ființele umane și nu sunt atât [de mult cufundați în iluzie]. OK, nu fiți atât de curioși sau îngrijorați de aceste lucruri, că acestea nu prea au de a face cu cultivarea voastră.

Întrebare: În viitor după ce versiunea nouă japoneză a Marii Legi va fi publicată oficial, cum ar trebui să ne debarasăm de versiunea veche a cărților ce au fost traduse greșit?

Învățătorul: Nu se poate spune că au greșeli. Putem spune numai că traducerea nu era adecvată ori că cuvintele alese nu erau corecte, Noi putem să le descriem doar în felul acesta. Cum să vă debarasați de ele? Nu vă debarasați de ele, doar lăsați-le așa cum sunt. Nicio versiune într-o limbă străină nu va fi posibil de tradus din chineză, fără să fie oarecum diferită de original. Eu aș sugera că de fapt e bine să avem mai multe versiuni traduse. Când oamenii le vor citi ei vor realiza, "O, aici are acest înțeles... O, și acolo are acest înțeles... Deci, de fapt așa este." Astfel că există de fapt și niște avantaje dacă mă întrebați pe mine. Lăsați-le deci așa cum sunt.

Întrebare: Este timiditatea un atașament sau un factor psihologic?

Învățătorul: Timiditatea este cauzată de factorul numit "timiditate" care există în acest univers. Te face să-ți fie frică. Și cu cât ți-e mai frică cu atât te afectează mai mult. Tu trebuie să o învingi cu puterea voinței - este o chestiune de voință. Trebuie să reușești şi în acest aspect în cultivare.

Întrebare: În timp ce fac exercițiile, deseori mă gândesc la lucruri care au de-a face cu cultivarea, cu a răspândi legea și la cuvintele Învățătorului. Este bine asta?

Învățătorul: Este o stare în timpul unei anumite perioade. În viitor nu va mai fi o problemă.

Întrebare: Dacă cineva ia vieți în locul meu, karma rămâne totuși legată de mine?

Învățătorul: Dacă munca ta este de așa natură... nu vreau să discut această problemă în acest mediu. Am scris două articole care explică și în care se discută această problemă, dar unii par să nu înțeleagă despre ce vorbesc. Să vă explic în felul următor: știți voi câte vieți ați vătămat pe durata tuturor vieților voastre? Fiecare persoană a vătămat multe vieți. Cu o Lege mai puțin cuprinzătoare tu nu ai fi putut să reușești în cultivare acum, și ar fi trebuit să plătești pentru viețile cu care ești dator în fiecare din acele vieți. În budism se crede că cultivarea nu se poate termina într-o singură viață. Așa că și ei au văzut că pentru viețile luate, trebuie plătit. Însă astăzi vă îngăduim să atingeți desăvârșirea și asta înseamnă că nu a mai rămas destul timp. Și atunci ce este de făcut cu acele vieți pe care le-ați luat? Pe lângă porțiunea de suferință pe care le-o datorați - porțiune pentru care prin suferință plătiți și dizolvați karma - eu trebuie să elimin pentru voi cea mai mare parte. Ceea ce rămâne este lăsată pentru voi să plătiți, asigurând că puteți trece această încercare. În același timp o parte din viețile pe care le-aţi vătămat vor deveni ființe în paradisul pe care-l veți avea după ce veți atinge desăvârșirea, așa că se va întoarce într-un lucru bun. Dacă viaţa care urmează să fie vătămată ar ști "o, am să merg în viitor într-un paradis Buddha", aceasta și-ar întinde gâtul să te lase să o omori. Te-ar lăsa fericită, de bună voie să o omori. Desigur nu ar avea statusul poziției. Doar ar merge în acel paradis să fie o ființă obișnuită, ar merge în paradisul tău Buddha să fie un cetățean de rând, o floare, ori un animal cum ar fi o pasăre. În orice caz există aranjamente diferite pentru vieți diferite.

Problema este că vorbind despre aceste lucruri în acest fel, unii oameni ar putea înțelege exact opusul: "o, atunci este în ordine să iau vieți." Dacă nu poți atinge Desăvârșirea atunci nu vei reuși niciodată să plătești pentru toate viețile pe care le-ai luat, deși trebuie să plătești pentru ele. Atâta este de îngrozitoare karma pe care ai adunat-o. Cu alte cuvinte procesul prin care ar trebui să plătești ar fi îngrozitor de cumplit și aproape fără sfârșit. Așa că este o situație cu adevărat groaznică. Ieri un student spunea: "Învățătorul nu a vorbit despre iad." Aș răspunde că nu pot să vă vorbesc despre iad. Acest mediu al nostru este atât de sacru și ar fi îngrozitor să vorbesc despre așa ceva. Desigur, nu este îngrozitor pentru mine, dar pentru unii este într-adevăr groaznic. Așa că, deşi nu ți-am răspuns în mod direct chiar acum, totuși am explicat-o destul de clar.

Era în China un student candidat la doctorat în științe medicale. El făcea experimente prin disecție. După aceste experimente urma să-și primească titlul de doctor. Adică el trecuse deja toate examenele, dar el mai trebuia să facă aceste experimente care însemnau disecția a o mie sau cinci sute de șoareci, și după aceasta putea să-și primească titlul. La un moment dat i-a explicat profesorului că el nu poate face așa ceva. El i-a spus "Acum eu practic Falun Dafa și eu știu că a ucide generează karma." Apoi i-a spus și asistentului academic. "nu pot să iau vieți, mai degrabă am să renunț la titlu." Hai să ne gândim puțin la asta. Dacă o persoană nu poate trece peste încercarea vieții și a morții ea nu va putea obține Desăvârșirea. Dar asta nu înseamnă că tu va trebui neapărat să treci prin exact aşa ceva pentru a se considera că îți oferi viața; asta este numai ilustrarea. Eu nu consider asta important. La ce mă uit eu este dacă mintea ta poate sau nu cu adevărat să facă asta. Gândiți-vă cu toții, ființele umane trăiesc în această lume numai și numai pentru interesul personal și pentru renume. Dacă el ar fi să-și primească titlul de doctor ar însemna că va avea un loc de muncă bun și un viitor bun îi va sta în față. Și în mod natural salariul va fi mare - asta se subînțelege. Ar fi mai mare decât al oamenilor obișnuiți ori decât al persoanelor cu pregătire medie. Nu trăiesc oamenii numai pentru aceste lucruri? El a putut să renunțe chiar și la acele lucruri. Gândiți-vă la asta: A îndrăznit să renunțe chiar și la asta. În cazul lui el a putut să renunțe la toate astea ca o persoană tânără, nu însemna asta că el putea renunța la orice? Nu înseamna asta că îndrăznea să-și dăruiască viața? Nu trăiesc oamenii doar pentru aceste lucruri? Tărâmul cultivării oamenilor care pot face asta este de fapt acolo sus. În ceea ce privește acești oameni și aceste tipuri de situații eu am spus că, atâta timp cât ei au putut să se detașeze de emoții, renume şi de interes personal, de ce să nu abandoneze chiar şi frica de a lua vieți? Nu ar însemna asta a te debarasa de ultimul atașament? Vorbesc doar despre un punct. Ar fi diferit dacă nu ai putea să atingi acel tărâm, dacă nu ai putea să treci încercarea vieții și a morții, dacă nu ai putea abandona toate astea și ai face în felul acesta. Atunci pentru toate viețile pe care le-ai luat ar trebui să plăteşti tu însuți, un proces în care plătești la nesfârșit - atât este de înfricoșător. Am articulat pentru voi principiile Legii și Legile care-i stau la bază. Dar în ceea ce privește cum ar trebui voi să acționați, aceasta vă va rămâne încă tot vouă să hotărâți. Principiile Dafa vă învață că nu avem voie să luăm o viață. Atâta timp cât cultivi nu ai voie să ucizi. Totuși la un tărâm mai înalt, Dafa este atotcuprinzătoare, iar Fa afișează principiile din tărâmul Buddha. Am spus că unele din acele vieți pe care le-ai vătămat se vor desăvârși și vor deveni ființe comune în paradisul tău viitor, dar totul va eşua dacă nu ajungi la Desăvârșire! Atunci toată karma ta va trebui să fie plătită numai de tine însuți. Asta este relația. Nu vreau să discut Legea la niveluri înalte tocmai pentru că după ce aş fi dezvăluit-o, multă lume tot nu ar înțelege cu adevărat principiile despre care aș fi vorbit.

Bineînțeles că Fa (Legea) este mai înaltă decât principiile care se manifestă între oamenii obișnuiți. Aceste principii nu le vei mai găsi chiar dacă ai căuta printre toate cărțile care există - antice, moderne, chinezești sau străine - și nici nu le vei găsi în nicio altă scriptură. De aceea le place tuturor s-o asculte. Dar nu le luați ca pe niște "cunoștințe" - nu sunt aici ca să-ți satisfac atașamentul de a înmagazina cunoștințe. Eu predau Legea ca să te salvez.

Întrebare: Maestre folosiți adesea cuvântul "noi." Cum să înțelegem noi asta?

Învățătorul: Eu folosesc expresia folosită în China modernă. Eu simt că voi toți sunteți membri Dafa, deci sunteți parte din Dafa, așa că mă refer și la voi când spun "noi." Simt că atunci când vei auzi astfel poate te vei plasa într-adevăr în cultivare. Acesta este gândul care stă la bază.

Întrebare: Când este considerat că o persoană are psihoză?

Învățătorul: Psihoza este numai o stare în care persoana respectivă nu-și poate controla corpul și este foarte slabă. Imediat ce acest gen de persoană dă de necazuri, nu mai vrea să aibă de a face cu nimic. Este ca și cum conștiința sa principală (Zhu yishi) este adormită, nu este atentă la nimic, și deodată s-a detașat de corpul său. În acest moment persoana este în acea stare pe care oamenii obișnuiți o numesc psihoză. Și de ce se întâmplă astfel? Când conștiința sa principală nu-i controlează corpul - adică atunci când el nu este rațional - atunci diferitele gânduri ale persoanei care-i sunt generate de karma și diferitele noțiuni care s-au format după naștere încep să-i controleze corpul, gura, ochii și tot ce mai este al lui. Așa că atunci va vorbi aiurea și se va purta ca un nebun nu o să mai fie deloc rezonabil, nu va mai avea un comportament normal, și oamenii vor spune că are psihoză. Am mai spus că psihoza nu este o boală. Nu este bazată pe nicio condiție patologică, ține numai de faptul că este prea slabă conștiința principală a persoanei. Mai există și boli congenitale unde conștiința principală a persoanei este slabă încă de la naștere și corpul acestuia este controlat mereu de alte entități; este în mod constant cedată altora să o controleze. Mai adăugați la acestea și interferențele puternice care intervin din alte dimensiuni, și persoana va face orice. Creierul este o mașină gata de funcționare și oricine o poate conduce. Dacă tu nu o conduci, și o predai, vor veni alții să o conducă și ei nu vor urma standardele umane. Așa că o persoană trebuie să aibă o voință puternică. Voința trebuie să fie fermă!

Întrebare: Există persoane care atunci când ating Desăvârșirea nu vor avea nici corpul (benti) transformat și nici copilul nemuritor (yuanying) cultivat?

Învățătorul: Am spus că mulți dintre discipolii noștrii vin de la diferite niveluri așa că pot exista situații diferite. Totuși să nu te preocupe care este cazul tău. Îți garantez că atâta timp cât cultivi am să te las să ajungi starea cu care tu vei fi cel mai satisfăcut. Același lucru este valabil pentru toată lumea. Nu este ceea ce vă dau eu cel mai bun din ce am creat eu și ceea ce este cel mai bine pentru acest cosmos? (Aplauze)

Întrebare: Atunci când citesc Zhuan Falun, foarte rar simt că Buddha, Dao, ori acele zeități îmi atrag atenția la ceva anume. Dar în cursul cultivării trăite, eu mă iluminez la principiile Legii.

Învățătorul: Tu ești în stare să te iluminezi singur, deci nu e nevoie să ți se atragă atenția. Putând să faci asta singur înseamnă a te ilumina la Dao de unul singur și asta este excelent. Unii oamenii chiar nu pot să se ilumineze la ceva, cu toate că noi vedem că au o bună perspectivă. Și atunci ce este de făcut? Noi le dăm o aluzie.

Întrebare: În ultimul timp am avut deseori o stare mentală îngrozitoare, gândurile mele nu erau deloc bune și gândirea îmi era în general dezordonată. Chiar am decăzut atât de mult?

Învățătorul: Karma te va ataca înnebunită, atunci când te delași. Dacă ești puternic pe partea aceasta, poți să o suprimi. După ce vei reuși să o reprimi și s-o controlezi, dacă eu văd că ești într-adevăr bun și ești într-adevăr un cultivator, atunci va trebui să am grijă de tine și să elimin acele lucruri pentru tine. Se întâmplă în felul acesta. Nu o să o fac dacă tu nu reușești să o rezolvi tu însuți. Acum ai să spui "o, înseamnă că atâta timp cât eu le reprim Învățătorul le va elimina pentru mine. Atunci am să încep să o suprim." Asta este similar cu ce am spus mai devreme despre gândirea pe care o au oamenii cu boli: Nu va funcționa dacă practici doar pentru că vrei ca eu să îți elimin karma pentru tine! Esența este că tu nu ar trebui să fii atașat de nimic. Trebuie să ai gânduri drepte.

Întrebare: Putem să dăm drumul la casetele video în care Maestrul predă exercițiile atunci când facem exercițiile în grup în parc?

Învățătorul: Este în ordine dacă mediul permite și guvernul nu intervine. Dacă puteți să dați drumul la video depinde de situație și de locație.

Întrebare: Am cultivat de mai mult de un an și este ca și cum cu cât cultiv mai mult cu atât devin mai fragilă. Un atașament cât de mic îmi poate produce multă neliniște.

Învățătorul: Este de asemenea posibil că ai devenit din ce în ce mai sensibilă și-ți este frică că nu cultivi bine. Nu dezvolta nici acel atașament. Cultivă în mod deschis și cu demnitate. Pe de altă parte, trebuie să te ții strict de cerințele impuse. Fiecare din voi va face greșeli pe durata cultivării și va avea încercări pe care nu le va putea trece. Dacă ar fi să treci cu ușurință peste fiecare încercare atunci ar însemna că, eu, Maestrul tău, nu le-am aranjat bine. Astfel că fiecare încercare este o provocare pentru a o trece. Tu ori o vei trece ori nu, respectiv, ori o vei trece bine sau o vei trece slab. Când o vei trece slab atunci vei suferi cumplit știind că nu ai cultivat bine și vei regreta mult de tot. Decizi să cultivi bine data viitoare. Iar data viitoare ai să încerci din nou să o treci. Exact această stare, de a fi capabil să o treci, a nu fi capabil să o treci, de a te examina pe tine însuți și de a face asta în mod constant, este starea în care te cultivi. Dacă ai putea să treci cu bine fiecare încercare atunci nu ar mai fi nevoie să cultivi. În momentul în care nicio încercare nu-ți mai este pe măsură, atunci ești pe punctul de a te Desăvârși. Pe de altă parte dacă gândești "Învățătorul a spus că nu contează dacă le trecem cu bine sau nu și că e în ordine, numai să cultivăm" și de acum înainte o lași mai încet și nu-ți pasă dacă nu treci încercările cu bine, atunci înseamnă că tu nu mai cultivi. Aşa funcționează lucrurile. Nu este de ajuns dacă tu nu te ții de cerințe stricte.

Întrebare: Ce este Desăvârșirea? Înseamnă a muri ca o persoană obișnuită ori este aranjat de Maestru?

Învățătorul: Desăvârșirea ia multe forme diferite. După cum știi Shakyamuni a predat Nirvana pentru a-i face pe oameni să lepede atașamentele umane pe cât mai mult posibil. În calea lui de cultivare ei nici măcar nu voiau corpul uman. Astfel în practica lor, o persoană nu trebuie să fie atașată de corpul uman, și ar trebui doar să cultive în acel mod. Lamaismul Tibetan predă Transformarea-Luminii. Asta înseamnă că persoana stă așezată acolo în momentul Desăvârșirii și dacă corpul său a fost cultivat în întregime cu succes, atunci în momentul Desăvârșirii corpul său este transformat într-o fâșie de lumină roșie, iar Sufletul său pleacă cu Corpul-Buddha cultivat cu succes. Deoarece Corpul-Buddha care a fost cu succes cultivat nu conține materie din partea aceasta umană obișnuită, ființele omenești nu o pot vedea, ei pot vedea numai lumină și că o formă formată din lumină se ridică. Există și aceia care nu au cultivat destul de bine și care nu pot trece prin Transformarea-Lumină a întregului corp. Așa că în momentul respectiv corpul lui se micșorează deodată "Shwa" și devine o persoană întreagă în jur de 30 de cm înălțime. Arată exact la fel ca el dar a fost redus la aproximativ 30 de cm cu un corp proporțional. Aceasta pentru că el nu a cultivat destul și nu a fost transfigurat complet în procesul de Transformare-Lumină.

Mai există și alte scenarii. În China în sistemul Dao au o metodă numită "desprinderea de cadavru" în momentul când se desăvârșesc. Ce înseamnă "desprinderea de cadavru"? În China antică multă lume a practicat Marele Dao.* Calea de cultivare în Marele Dao, cere ca după ce persoana reușește în cultivare să ia corpul cu ea - calea lor vrea chiar și corpul. Dar acest gen de corp din carne nu mai este un corp obișnuit omenesc, deoarece a fost complect transformat în materie de energie înaltă și a devenit corpul-Dao al lui. Metoda lor de desprindere de corpul mort, este în felul acesta. Persoana știe că a cultivat până la Desăvârșire și că întregul său corp a fost în întregime cultivat. Cum să facă să lase aceasta lume seculară? Cei mai mulți Dao-iști nu-și rezolvă dorințele lor neîmplinite printre oamenii obișnuiți, decât până după Desăvârșire. Totuși, sistemul Buddha nu este astfel fiindcă lucrurile sunt rezolvate în mijlocul Desăvârșirii.

 "Desprinderea de corp" ar opri lumea să caute corpul după ce persoana îl părăsește. Această persoană care a ajuns să fie capabilă să meargă în Cer ori să intre în Pământ, își va simula moartea. Înainte de a pleca îi va spune familiei "Am să mor. Am reușit în cultivare și sunt gata să plec. Pregătiți-mi un coșciug." Exact în momentul prezis, el se întinde pe pat și o clipă mai târziu i se oprește răsuflarea. Membrii familiei văd ca a murit, așa că îl așează în coșciug și-l îngroapă. Dar de fapt a folosit capacitatea numită "a camufla" - a folosit o putere supranaturală. Ceea ce a văzut familia în ziua aceea nu era corpul lui real. Atunci ce a fost? A fost transformarea dintr-un obiect la care a arătat cu degetul. A folosit un pantof, o mătură, un stâlp de lemn ori o sabie pe care l-a transformat în imaginea lui. El a arătat spre un obiect și i-a schimbat imaginea. Știe cum să spună ceea ce trebuie să spună și spune familiei: "eu mă întind aici jos, și se va termina într-o clipă. Puneți-mă numai în coșciug și asta este tot." Dar de fapt a fost bucata aceea de lemn, mătura ori pantoful [întins acolo]. Persoana reală a plecat foarte foarte departe. Așa că familia îl îngroapă. După înmormântare în câteva ore acel obiect își va lua de fapt forma originală; se reîntoarce la a fi un pantof, un stâlp de bambus ori o bucată de lemn. Aceasta se cheamă "desprinderea de cadavru." Uneori se întâmplă ca o persoană care se întoarce de departe să spună familiei: "o, l-am văzut pe cutare și cutare din familia voastră într-un loc foarte departe. Chiar am și vorbit cu el când eram acolo cu afacerile." Iar familia va spune: "Nu se poate. El a murit". Atunci persoana răspunde: "L-am văzut. N-a murit. l-am văzut cu adevărat. Am și vorbit cu el și chiar am luat masa împreună." "Asta este bizar, el a murit într-adevăr." Familia lui știe că era un Dao-ist: "Hai atunci să săpăm și să ne uităm." Când coșciugul este deschis, ei văd că acolo este un pantof.

În sistemul Dao există de asemenea o formă numită "ascensiune în lumina zilei". Această formă este folosită atunci când corpul unei persoane a fost cultivat în întregime iar acesta și-a îndeplinit dorințele în lumea seculară înainte de Desăvârșire. Fiindcă n-a rămas nimic pentru el de făcut, este timpul ca el să plece. În acel moment ceva numit "deschiderea porții cerești" are loc, cu alte cuvinte poarta celor Trei Tărâmuri este deschisă. Atunci o zeitate cerească vine să-l întâmpine, ori va veni un dragon, ori un cocor, ori altceva pe care acesta încalecă şi își ia zborul, ori chiar o caleașcă cerească vine să-l ducă mai departe. Astfel de lucruri s-au întâmplat adesea în antichitate. Există Ascensiunea în Lumina Zilei de genul acesta. În practica noastră am folosit metoda Ascensiunea în Lumina Zilei pentru cei care merg în Paradisul Falun. Există oameni în unele căi de cultivare care nu vor corpul. Totul în întregul paradis al acelui om ar fi aruncat în dezordine dacă ar fi să primească un corp. Este ca și cu Nirvana lui Shakyamuni: dacă ar fi să-i dai un corp, n-ar mai fi Nirvana - nu ar fi atunci întregul sistem de cultivare încurcat? Paradisul lui este compus din elementele de Precept, Concentrare, Înțelepciune și astfel el nu vrea corpul. Mulți dintre voi gândesc cu mintea omenească "o, această Ascensiune în Lumina Zilei" este remarcabilă. Lumea mă va vedea zburând spre înălțimi." În acest caz înseamnă că te gândești despre treburi divine cu mintea umană și acest lucru este cu totul nepotrivit. Să o explicăm astfel, în momentul Desăvârșirii bineînțeles va exista o formă pentru ea. Ce vă pot spune însă de data aceasta, cu atât de multă lume atingând Desăvârșirea, eu în mod sigur voi lăsa în urmă o lecție profundă, pentru oamenii care nu au crezut. Așa că atunci când în viitor discipolii mei ating Desăvârșirea, foarte probabil va fi o priveliște măreață, una pe care societatea umană nu o va uita niciodată. (Aplauze)

Acestea fiind spuse, voi încă aveți de eliminat toate atașamentele și să nu vă pese de aceste lucruri. Continuați numai să cultivați. Dacă eșuați în cultivare totul este în zadar.

Întrebare: În cartea Zhuan Falun există diferiți Buddha, Dao și Zei în spatele diferitelor cuvinte?

Învățătorul: Da, în mod sigur. De aceea vă spun tuturor să citiți cartea. Unii când înțeleg ceva, "Aha! " și în aceea clipă și corpul trece printr-un tremur brusc și simt un curent cald. Cu toate că ei în acea clipă au doar o senzație subtilă, schimbările în corp sunt de fapt extrem de semnificative, iar în partea cealaltă schimbarea se întâmplă peste tot. Asta pentru că te-ai ridicat la încă un nivel și corpul tău trece prin forme diferite de schimbări în funcție de niveluri. După cum știți în templele chinezești unele dintre statuile Buddha mai au încă patru capete deasupra capului, apoi încă trei capete peste cele patru capete și încă un cap deasupra celor trei capete. De fapt este o manifestare a unei forme a imaginii Buddha-Fa la niveluri diferite. Ceea ce înseamnă că la diferite niveluri schimbările stărilor corpului sunt destul de profunde. Nu numai că este magnific, dar este solemn, maiestuos și încredibil de minunat. Astfel că există un motiv pentru care nu ești lăsat să-l vezi. Deoarece ai o gândire omenească obișnuită, o vei înțelege cu gânduri umane, și ai putea chiar ca rezultat să te comporți ca un nebun. Nu putem lăsa să se întâmple așa ceva.

Întrebare: Strângerea de mână și contactul corporal pot transmite karma?

Învățătorul: Dacă ești un cultivator adevărat nu te va afecta așa ceva, nu contează cât de sensibil ești. Corpul tău cultivat are gong: cum să-i fie frică de ceva care e mai prejos de gong? În termeni de tărâmuri și niveluri există un mare decalaj, așa că nu trebuie să vă temeţi.

Strânsul mâinilor între oameni, adică contactele și strânsul mânilor între oamenii obișnuiți pot într-adevăr transmite karma. Cel puțin va exista contaminarea. Asta este sigur. În zilele noastre toată lumea își strânge mâinile. Obiceiul a venit din societatea caucaziană vestică. Asiaticii în trecut nu-și strângeau mâinile. Când se întâlneau își strângeau unul din pumni, pe care-l așezau în palma cealaltă. Asta era destul de bine. Femeile nu strângeau din pumni, pentru că nu arăta bine. Ele strângeau pumnul spre dreapta abdomenului, în felul acesta; când întâlneau lumea ele strângeau un pumn spre una din părțile corpului și-și îndoiau ușor genunchii. Se pare că strângerea de mână a apărut numai după perioada Renașterii în vest; înainte de asta nici ei nu-și strângeau mâinile. Aveau tot felul de etichete diferite - unele pentru asta, altele pentru alta. În orice caz existau diferite obiceiuri de tot felul. Strângerea mâinilor a apărut mai târziu. Nu avem și noi Heshi? Este un obicei al sistemelor budiste.

Întrebare: În mai mult de un an de cultivare, rar mi-a creat lumea probleme. Dacă se continuă așa, cum pot eu să abandonez atașamentele nenumărate pe care le am?

Învățătorul: Nu așa se pune problema. Fiecare are circumstanțe diferite. Poate e așa, poate e altfel, poate... Există tot felul de factori. Așa că fii sigur să nu te atașezi de aceste lucruri [aici]. În ziua în care greutățile vor apare cu adevărat, vei găsi că este dificil să le treci, iar acum când nu există greutăți tu le vrei. Pentru toate există un motiv. De fapt unii chiar nu au multe greutăți. Și asta este adevărat.

Întrebare: Sunt zeci de oameni la locurile noastre de practică și marea majoritate au un ten neplăcut. Este pentru că nu cultivăm în mod solid?

Învățătorul: Există un număr mic de locuri de practică care chiar nu sunt în ordine, unde printre studenți circulă bârfe și unde ei se "Iluminează" la lucruri fără rațiune. Unii se "Iluminează" fără discernământ la lucruri care chiar nu au de a face cu Legea pe care o predau, și ei chiar conduc studenții să gândească într-un fel sau altul, și își lasă imaginația s-o ia razna. Și ei mai și comentează Legea, cum este Legea asta, cum este secțiunea aceasta sau cealaltă. Sunt ființele umane demne de a comenta Legea? Cel puțin încă mai aveți gândire omenească așa că nu este corect să faceți asta. Trebuie doar să te cultivi pe tine însuți, să citești, să studiezi și să faci exercițiile în grupuri, în acord cu marea Lege. Folosește mai mult din timpul tău să citești și să studiezi Legea și mai puțin să vorbești despre ce ți se întâmplă și despre punctele tale de vedere. Sau, după ce terminați de făcut exercițiile puteți discuta lucrurile împreună - asta este de asemenea bine. Dacă folosești timpul menit pentru cultivare și pentru citirea Legii, ca să discuți în schimb despre experiențele tale, nu cred că este bine. Lucrurile despre care unii discută poartă diverse gânduri şi emoţii egoiste şi chiar nu au de-a face cu Legea. În acest caz ei pot conduce pe o cale greșită studenții și chiar să întreţină gânduri irelevante. Oamenii au o gândire obișnuită umană. Studenților noștri, fie ei veterani sau studenți noi, nu este posibil să le fie permis să vorbească sau să cunoască principii care sunt mai înalte decât înțelesul de la suprafața cuvintelor. În orice caz, voi folosiți în vorbire înțelesul literar, de suprafață al cuvintelor și al principiilor, deoarece Legea Cerului nu poate fi discutată de oamenii obișnuiți. Nu știu ce s-a întâmplat greșit cu unii oameni. Nu știu cum de se "Iluminează" la acele idei încurcate. Voi trebuie să dați atenție la asta!

Întrebare: Care este traducerea lui Yin? De ce trebuie făcut Jieyin?

Învățătorul: Acei Buddha nu o numesc yin. Este manifestarea demnității Legii Buddha. Este un termen care vine din India antică și a fost tradus în mod direct și numit "Yin". Jieyin, mare Shouyin* și mic Shouyin sunt alte expresii care țin de manifestarea și limba acestei Legi maiestuoase.

Întrebare: Eu cultiv deja de aproape un an și nu am văzut niciodată un Falun.

Învățătorul: Hai să vă spun în felul acesta. Dacă îmi spui că nu ai simțit niciodată o schimbare în corp, că nu ai simțit nicio schimbare pe care ți-a adus-o Legea, ori că nu știi nimic ori că nu te-ai Iluminat la nimic ce este deasupra modului de a fi a oamenilor obișnuiți, asta nu pot să cred, decât în cazul în care nu ești de fapt un cultivator. Dacă tu vrei să vezi ceva care să se manifeste, ori să fie atât de clar ca și cum te-ai uita la lumea din jur, atunci nu cred că asta ar funcționa. Motivul este că sunt moduri diferite de a ne ocupa de fiecare persoană, în funcție de condiția lui proprie, în funcție de starea lui mentală printre oamenii obișnuiți și în funcție de ce nivel va atinge în viitor când va ajunge la Desăvârșire. Când mă ocup de aceste lucruri eu în mod sigur nu le voi face în mod uniform în fiecare situație. Poate că tu vrei să vezi Falunul, dar nu-l vei vedea până nu-ți elimini atașamentul.

Întrebare: Dacă acei Buddha la niveluri înalte văd ființele umane ca fiind "nimic", vă rog spuneți-mi de ce a venit Maestrul să ne salveze?

Învățătorul: Legea cosmosului a creat medii în care se poate trăi, la niveluri diferite pentru ființele la toate nivelurile multiple ale cosmosului. Și atunci este normal ca să fie vieți în aceste medii de trai. Oamenii obișnuiți sunt la nivelul cel mai de jos al diferitelor niveluri create de acestă Lege pentru întregul cosmos. Din punctul meu de vedere, trebuie să iau în considerare întreaga Lege și întregul cosmos. V-am explicat clar? (aplauze) Așa că din punctul meu de vedere, eu privesc ființele - atât ființele de pe partea pozitivă cât și de pe partea negativă - în mod diferit de voi. Nu este ceva pe care-l puteți înțelege.

Întrebare: Continuând să studiez Legea, lucrurile la care mă gândesc devin din ce în ce mai puține la număr până acolo încât, câteodată nu vreau să mă gândesc la nimic. Este asta deoarece conștiința mea principală este slabă? Ori este fiindcă cultivarea mea a luat-o razna?

Învățătorul: Nu este astfel. Și pot chiar să-ți spun că este un fenomen pozitiv. De ce spun că este un fenomen foarte bun? Vă voi spune. Creierul uman lucrează într-adevăr abil printre oamenii obișnuiți. Ca să nu piardă, gândirea unei persoane este extrem de rapidă din acest punct de vedere și memoria este ascuțită. Ceea ce spun este că a-ți folosi creierul în acest fel nu este bine deoarece va genera karma. Când creierul îți este prea dezvoltat în această direcție atunci interferează cu cultivarea ta. Așa că ce este de făcut? Noi folosim o metodă în care întâi îți încetinim această parte a creierului. Cu alte cuvinte prima dată o încuiem, o ajustăm, și o schimbăm cu porțiunea gândurilor tale care pot gândi ca un cultivator, încât să facem această parte a gândirii tale să se dezvolte. Apoi partea șireată este ajustată și în mod gradat slăbim restricția. Din clipa aceea tu vei fi în stare să te porți adecvat. Când nici măcar nu poți detecta acele gânduri rele ale tale - din cauză că acea parte a creierului îți este atât de bine dezvoltată - imediat ce te gândești la ceva, te vei refugia în acea parte a creierului. Acea parte a creierului va interveni în mod sever în cultivarea ta. Astfel că, mulți oameni vor trece prin ceea ce am descris acum. Este temporar. Gândurile pe care deseori îți convine să le folosești să-ți protejezi interesul personal, gândurile care îi pot răni pe ceilalți și acele celule din creier care sunt prea dezvoltate sunt toate sigilate și ajustate. Deci această situație se va întâmpla, dar este temporar. După ce sunt sigilate trebuie să fie îngrijite pentru tine, încât să nu mai fie atât de dezvoltate și să fie adecvate pentru folosință normală. Noi vom dezvolta gândurile tale drepte și celulele tale drepte. Se întâmplă astfel. Altfel... Hai să folosesc o expresie colocvială care se potrivește mai bine când o descriu: Tu ești o persoană nobilă, dreaptă care cultivă să fie Buddha, așa că mintea ta nu are voie să-ți fie șireată, alunecoasă, vicleană, și șmecheră.

Întrebare: Ascultând la experiențele celorlalți mă inspiră și mă Iluminează dar nu găsesc că sunt atât de solide ca și atunci când mă iluminez la lucruri singur.

Învățătorul: Așa este. Bineînțeles că așa este. La ceea ce te iluminezi tu însuți, ceea ce este în principal prin propria ta cultivare, este cel mai solid. Pe de altă parte însă poți într-adevăr să înveți din ceea ce spun alții. Asta poate de asemenea ajuta progresul tău, așa că este benefic. Conferințele Legii nu vor fi ținute des. Conferințele noastre au beneficii. Dar nu vă împărtășiți experiențele prea des. Concentrați-vă energia pe studiul Legii și pe citirea cărții.

Unele dintre întrebările care s-au pus au fost scoase deoarece erau de nivel relativ scăzut, ori s-au repetat, ori puteau să fie rezolvate prin citirea cărții. Din cauza lipsei de timp noi ne vom opri aici, din a răspunde întrebărilor. (Aplauze zgomotoase)

Glosar:

Descrierile ce urmează, au fost stabilite de traducători pentru a ușura lectura acestei cărți. Ele nu fac parte din învățătura conținută în această carte.

Benti: (Lit.) "corp înnăscut". Semnifică corpul fizic şi corpurile din alte dimensiuni.

Dafa: "Marea Lege" sau "Marea Cale"; prescurtare pentru numele complet al practicii Falun Dafa: "Marea Cale a Roții Legii"

Dao: 1. Cunoscut de asemenea ca și "Tao", un termen Daoist pentru "Calea naturii și a universului"; 2. O ființă iluminată care a obținut Dao.

Fa: "Legea" sau "Calea"

Gong: "Energie din cultivare"

Heshi: Poziția formată din atingerea palmelor împreună pe verticală în fața pieptului; uneori numit în Vest ca fiind "poziția rugăciunii"

Qi: În gândirea Chineză, se spune că această substanță/energie ia mai multe forme în corp și mediu. Qi este de obicei tradus ca fiind "energie vitală", și este considerată ca fiind cea care determină sănătatea persoanei.

Qigong: Un nume general pentru anumite practici Chineze care cultivă corpul uman. Qigong a fost extrem de popular în China în ultimele decenii.

Xinxing: "natura-minții", (lit.) "gândire" sau "caracter".

Zhen, Shan, Ren: Zhen -- adevărat, real, adevăr; Shan -- bun, amabil, compasiune, bunăvoință; Ren -- a îndura, a tolera, a suporta.

Nü Wa: O zeiță din mytologia Chineză.

Fengshui: geomanție Chineză, practica de a citi peisaje.

Zhang Sanfeng: Un nemuritor Taoist faimos. Se spune că este creatorul taiji (sau "Tai-Chi"), un fel de box în umbră tradițional Chinez.

Shouyin: "semne ale mâinilor"