smallA bigA

HONG YIN (III)

LI HONGZHI

Cuprins


POEZII
LIPSIŢI DE ORICE REŢINERE
PRIN VINTRE
CĂUTÂND
CITIREA UNUI RĂSPUNS
INFATUAT
MAREEA ROŞIE DISPARE
NU TE CERTA
NOII OAMENI TANG
ABORDAREA CULTIVĂRII
UN GÂND
PROBLEME
RETRAGEREA PENTRU A SUPRAVIEŢUI
NICIO SCĂPARE
DIZOLVAREA
TOTUL PENTRU ACEASTĂ ZI
PUTRED
DE CE ABUNDĂ DEZASTRELE?
COSMOSUL RECREAT
LICĂRIRI DE BUNĂTATE
VIZIONÂND SHEN-YUN
A INTRA ÎNTR-O STARE SACRĂ A MINŢII
CĂTRE STAREA ORIGINALĂ
DIVINITĂŢILE ÎN LUME
CINE ÎL CUNOAŞTE CU ADEVĂRAT?
URMÂNDU-L PE MAESTRU
SFÂRŞITUL DE KALPA
NU-ŢI TRĂDA CONŞTIINŢA
UN NOU MILENIU
DIN CE ÎN CE MAI FRUMOS
ADEVĂRUL TE POATE ELIBERA DE GRIJI
PENTRU A SALVA LUMEA
LEGEA REÎNNOIEŞTE LUMEA
IZVOARELE DRAGONULUI
NUMIŢI-O RENUNŢARE
SALVÂND UNIVERSUL
SHEN YUN
ŢINÂND ROATA
A ÎNLOCUI PĂMÂNTUL
BÂND FIERTURA LUPULUI
SFÂRŞITUL MAREEI ROŞII
ROTINDU-SE DIN NOU
CE ESTE CIVILIZAŢIA CHINEZĂ
YIN ŞI YANG INVERSATE
RECTIFICÂND LEGEA
ÎNTINS ÎN PAVILION
EU DISPREŢUIESC
FĂRĂ TITLU
PENTRU OAMENII LUMII
PE DRUM ÎN TIMPUL TURNEULUI
VIZITÂND STÂNCILE ROŞII
CONTEMPLÂND MUNŢII
CINE ARE DREPTATE, CINE GREŞEŞTE

VERSURI
FIECARE TREBUIE SĂ ALEAGĂ ÎNTRE BINE ŞI RĂU
ALEGEREA
O ŞANSĂ ÎNTR-O CLIPITĂ
CINE SUNT EU?
COMPASIUNE
DE CE ÎL RESPINGI?
CĂUTAŢI ADEVĂRUL
FIECARE VIAŢĂ A FOST PENTRU ACEASTĂ VIAŢĂ
ONOAREA NU-ŞI PERMITE SĂ PRIVEŞTI DELOC ÎNAPOI
DIVINUL ESTE CEL CARE SALVEAZĂ OAMENI
PENTRU A VĂ UŞURA GRIJA
TREZIREA
DOAR ADEVĂRUL POATE SALVA
AFLĂ ADEVĂRUL
NOI ŞTIM
NU MĂ FACEŢI SĂ REGRET PENTRU VOI
PENTRU CINE SUNTEM NOI?
EU CÂNT PENTRU TINE
PRINSĂ SAU PIERDUTĂ ÎNTR-UN SINGUR GÂND
FII ATENT
ÎŢI ARĂT O CALE A SPERANŢEI
TOŢI AU VENIT PENTRU LEGE
RĂSPÂNDIND ROUĂ DULCE
LASĂ RAŢIUNEA SĂ TRIUMFE
NU MAI EZITAŢI
TREZIT
JURĂMÂNTUL FĂCUT DIVINITĂŢII VA FI ÎNDEPLINIT
ADEVĂRUL SE RĂSPÂNDEŞTE
ADEVĂRUL ESTE LUMINA CĂLĂUZITOARE
AŞTEPTÂND LEGEA
PROPRIA ALEGERE
NU PIERDEŢI NICIODATĂ DIRECŢIA
CINE O POATE OBŢINE?
DISTINGEŢI BINELE DE RĂU
PRIVIŢI CU CALM
CE PARTE SĂ ALEGI
LUMINA CĂLĂUZITOARE
ESTE SPERANŢĂ
ÎNAPOI LA PORŢILE CERULUI
CĂTRE OAMENII LUMII
REÎNTOARCEREA ÎN CERURI ESTE CELĂLALT ŢĂRM
CÂNTECELE TURNEULUI
CONDUCÂND CĂTRE UN NOU SECOL
UNICA SPERANŢĂ
CARE VĂ ESTE DORINŢA?
CHEMAŢI DE DIVIN PENTRU A RĂSPÂNDI ADEVĂRUL
REDRESARE
DIVINUL MĂ CHEAMĂ SĂ MĂ GRĂBESC PENTRU VOI
REGRETELE NU VOR AJUTA
DÂNDU-VĂ ADEVĂRUL
ÎNDEPLININD JURĂMÂNTUL
SCOPUL VIEŢII
CARE ESTE SENSUL VIEŢII?
DOR
ÎN FAŢA OCHILOR VOŞTRI
CINE ÎMI POATE SPUNE?
CÂNTECUL DIN INIMA MEA
CALEA CĂTRE CERURI
CÂT DE GREU E SĂ VĂ SALVEZ
RĂSPÂNDIND VORBE ADEVĂRATE
CĂUTÂND
SALVÂNDU-VĂ ÎNAPOI ÎN CERURI
APEL CĂTRE VOI ÎNAINTE DE DEZASTRU
CARE ESTE SENSUL VIEŢII?
V-AŢI UITAT LEGĂMINTELE?
ÎNDEPĂRTAŢI-VĂ RUGINA
SPERANŢA REÎNTOARCERII ACASĂ
LUMEA PROFANĂ ESTE CA MAREA
AŞTEPTÂND SALVAREA LUI BUDDHA
VORBIND DESPRE LEGĂTURI KARMICE
ADEVĂRUL

 

            POEZII

 


  LIPSIŢI DE ORICE REŢINERE


 
Lux şi banchete - lumea modernă
Fascinată de demoni, dansând isteric,
toate conduc spre depravare
Tolerând natura demonică, pe lângă cea divină
După intrarea în iad, nu mai aveţi nicio şansă de scăpare
 

PRIN VINTRE


Alcoolul este un drog care trece prin vintre
Odată dependent, este greu să renunţi
O cană ţi-ar putea uşura grijile
Dar zece căni îi fac pe demoni să rânjească
 

CĂUTÂND


Lumea umană este ca un labirint,
Încercările sunt răspândite de-a lungul întregului drum.
Înainte să coborâţi, toţi aţi fost Regi acolo sus.
Căutând,
Aţi venit în lume pentru Lege.
Străduiţi-vă să avansaţi în cultivare,
Nu vă încetiniţi paşii către reîntoarcere.
 

CITIREA UNUI RĂSPUNS


Născut în suferinţă,
Cu buzunarele goale după decenii.
Când ai primit Legea, te-ai înălţat către înalt.
Grăbeşte-te,
Îndeplineşte bine cele Trei Sarcini,
Salvează toate fiinţele,
Întoarce-te acasă şi nu-ţi încetini paşii.
 

INFATUAT


Viaţa este scurtă,
Doar te-ai oprit la han.
Nu-ţi uita legămintele de dinainte de a coborî aici;
Dacă eziţi de-a lungul drumului din cauza
faimei, a interesului personal, emoţiei şi răzbunării,
Când te vei mai trezi şi întoarce acasă?
 
 

MAREEA ROŞIE DISPARE


Mareea roşie este la sfârşitul ei predestinat,
florile se ofilesc şi cad.
Degenerare, dezastre trimise de Cer,
Şi nenorociri de la Partid.
Comportament neruşinat pentru putere,
cu oficialii săi lacomi asumându-şi riscuri.
Gânduri bune nu găseşti în inimile oamenilor,
Mai multă represiune generează mai mult resentiment.
Pentru cei care încă persecută,
Judecata va fi neîndurătoare.
 

NU TE CERTA


Nu te certa când oamenii se ceartă cu tine
Cultivarea înseamnă a privi în interior pentru [a găsi] cauza
A vrea să explici doar alimentează ataşamentul
Mintea cuprinzătoare, neataşată, aduce adevărata înţelegere
 

NOII OAMENI TANG


Îmbrăcăminte elegantă şi dans graţios
Muzică încântătoare şi sunet de tobe
Vechile căi reapar
Reînvierea Chinei soseşte
 

ABORDAREA CULTIVĂRII


 
Noi nu ne izolăm în temple sau în munţi
Suntem studenţi, fermieri şi muncitori de asemenea
Lucrăm direct asupra inimilor noastre, noi cultivăm Legea
Lotuşii puri din lumea profană nu pot fi contaminaţi
 

UN GÂND


Profan şi sacru, despărţite de un pârâu
Înainte sau înapoi: două tărâmuri diferite
Intră în templul din pădure
Un pas şi ai ajuns în Paradis
 

PROBLEME


Îmi închid ochii şi aţipesc
pentru a separa toate necazurile de aici
La trezire, lucruri nesfârşite vin împreună
Nici cerul şi nici pământul nu-mi pot
bloca drumul rectificării-Legii
Dar inimile umane ale discipolilor pot
 
 

RETRAGEREA PENTRU A SUPRAVIEŢUI


Observ în linişte întreaga lume
Niciodată lucrurile nu s-au oprit din schimbare
Viaţa umană este ca o dramă sau un vis
Plini de sine sunt cei pierduţi în labirint
Adepţii nebuni ai [PCC-ul] acţionează dement
Legea se schimbă acum
Un gând, să te retragi sau să rămâi [un membru PCC]
Îţi decide soarta: supravieţuire sau ruină
 

NICIO SCĂPARE[1]


Frenetic către uşa din dos
Ca să scape el a optat pentru coşul de gunoi
[totul din cauză că el]
S-a temut să vadă că „Falun Dafa este bună”
Incapabil să răstoarne Dafa
Temându-se să înfrunte adevărul
El s-a grăbit să fugă
Cele Nouă Comentarii au uimit lumea
precum o explozie
partidul malefic a ajuns la final
 

DIZOLVAREA


Tunetul vuieşte
Ploaia continuă să cadă
Cerul şi Pământul se transformă,
Partidul malefic este în epurare
Fiara Roşie bătrână de-un secol
va dispărea peste noapte
Cerul va fi limpede,
când furtuna s-a sfârşit
 

TOTUL PENTRU ACEASTĂ ZI


Dincolo de timp şi spaţiu Eu rectific - Legea cu putere
În ciuda chinurilor uriaşe, voinţa mea nu cedează niciodată
În mijlocul maleficului înnebunit, nu-mi pierd niciodată calea
Privesc eliminarea maleficului ca pe măturarea prafului
Când discipolii păşesc drept pe calea Dafa
Lumina lor iluminează lumea, curăţând complet maleficul
Discipolii sârguincioşi - pruni înflorind în frigul iernii
Eonii de greutăţi au fost toţi pentru această zi

PUTRED[2]


Nebun, fără raţiune
Malefic dar fără curaj
Persecută oameni buni, fără ruşine
Un musafir la banchetul de stat,
Şi-a scos pieptănul
Şi a început să cânte
Dorinţa nesăţioasă îl conduce către afaceri desfrânate
Vânzând ţara, ocupat cu femei
Urât-
Precum este malefica
Soartă a lui -
Condamnat la moarte
 

DE CE ABUNDĂ DEZASTRELE?


Oare când se vor sfârşi,
dezastrele din ceruri
sau provocate de om?
Cât de mult este cunoscută cauza lor?
Uragane, tsunami şi cutremure
Sunt retribuţia pentru fiinţele fără virtute
Benevolenţa, devotamentul, decenţa sau încrederea
Nu mai există, din cauza schimbării din inimile oamenilor
Toţi grăbesc declinul moral
Dezastre de toate felurile ar putea lovi oricând
 

COSMOSUL RECREAT


Rectificând firmamentul, recreând cosmosul
Strat după strat, Eu străpung rezistenţa
Rectificarea Legii nu priveşte spălarea vechii murdării
Asimilaţi-vă şi reînnoiţi-vă pentru a intra în măreţul nou cosmos
 

LICĂRIRI DE BUNĂTATE


Deşi o ceaţă malefică încă zăboveşte deasupra Chinei
Conştientizarea Dafa se răspândeşte în fiecare casă
Vieţi sunt salvate, minţile sunt trezite treptat
Trezindu-se, poliţişti şi cetăţeni încetează să pună piedici
Masele ştiu ce este partidul malefic
Toţi vorbesc despre faptele crude şi malefice ale PCC
Răufăcătorii şi şefii lor caută o cale de scăpare
Căile tradiţionale revin să rectifice China
 
 
 

VIZIONÂND SHEN-YUN


Cortina se deschide şi iată Paradisul
Zeităţi, Buddas, Bodhisattvas, nori de bun augur
Instrumente mari încep muzica divină
Panglici fluturânde, dans de fecioare cereşti
Vajras, Arhats şi Regi cereşti sunt prezenţi
Fundalul este ca un curcubeu, momentul maiestuos
Lumina milostivă a Legii topeşte inimile publicului
Un câmp puternic de energie, 5000 de ochi uimiţi
Pare mai mult un vis decât un spectacol
Este un tărâm unde fiinţe divine sunt chiar alături
Oamenii se simt recunoscători pentru călătorie, ca şi cum tocmai ar fi fost salvaţi
Pare atât de greu să trebuie să aştepte pentru spectacolul de anul viitor
 

A INTRA ÎNTR-O STARE SACRĂ A MINŢII


Pantele acoperite cu iarbă luxuriantă
Sălile şi pavilioanele glorioase
„Iată-mă în Ţara Divină”
Mintea se goleşte şi apar gânduri drepte
Clopoţei de vânt sună lin
Fumul de incense e purtat prin aer
Persoana întârzie, uitându-şi casa, nedorind să plece
„Dacă nu cultiv acum, când o voi face?”
 

CĂTRE STAREA ORIGINALĂ


Adevăratul Său corp este tânăr cu o viaţă nesfârşită
Dincolo de tot spaţiul şi timpul, El guvernează legi cosmice
El predă Calea Divină pentru a salva firmamentul
El singur a purtat datoriile karmice ale tuturor fiinţelor
Datoriile abundente au format calvaruri uriaşe
Părul I-a încărunţit şi corpul I-a fost afectat
Când rectificarea Legii se va încheia, Sinele Său Divin se va arăta
Graţia Sa imensă va uimi cele Zece Direcţii
 

DIVINITĂŢILE ÎN LUME


Discipolii Dafa vin din regatele de sus
Totuşi câţi din aceşti sfinţi discipoli îndură chinuri!
Maestrul a predat Dafa pentru a salva oameni
Toţi îşi folosesc capacităţile pentru a termina dezastrul
Urmându-l pe Maestru pentru a salva fiinţele lumii
Toţi vor reveni în tărâmurile lor atunci când misiunea va fi îndeplinită
 
 
 

CINE ÎL CUNOAŞTE CU ADEVĂRAT?


El este Cel Sfânt, deşi poartă un corp uman
Cerul şi Pământul I se supun
Când doarme, El pare Domnul tuturor zeităţilor
Treaz, El este în parte uman
Şi deşi El mănâncă hrană pământească
Cuvintele Sale îi înfioară chiar şi pe zei
Roata cosmică se roteşte la comanda Lui
Energia Lui dreaptă lasă toate sufletele în uimire
 

URMÂNDU-L PE MAESTRU


Figuri puternice, uriaşe
s-au adunat pentru Marele Curent
Asumându-şi statuturi sociale diferite,
şi profesii diferite
Discipolii Dafa sunt un singur corp
Urmându-l pe Maestru în rectificarea Legii,
muncind contra mareelor sinistre
 

SFÂRŞITUL DE KALPA


Corpurile celeste sunt rearanjate
Deoarece cosmosul şi-a dezvăluit degenerarea
Deoarece catastrofele erau chiar la îndemână
Deoarece toate fiinţele divine plângeau
Atunci Marele Suveran a avut gândul:
„Purifică-i şi fă-i ca noi”
Toate inimile vieţilor atârnau de o mărgea - planeta Pământ
Va reuşi sau va eşua rectificarea Legii?
Ca interferenţă, Vechile Forţe au aranjat
Ca fiara roşie să se ridice pe această mărgea de lume
Odată ce numărul de salvat s-a completat
Tot maleficul va fi distrus de îndată
 

NU-ŢI TRĂDA CONŞTIINŢA


Pe când trăieşti în această lume umană
Nu trebuie să-ţi trădezi conştiinţa
A fi bun sau rău îţi determină viitorul
Nu susţine în niciun fel partidul ticălos
 

UN NOU MILENIU


Răspândirea Dafa a uimit toate tărâmurile
Valori deviate şi doctrine ticăloase
se retrag din faţa ei, fără de urmă
Peste noapte partidul malefic şi cultul său se prăbuşeşte
Falun-ul aduce un nou mileniu

DIN CE ÎN CE MAI FRUMOS


Noi punem în umbră alte flori, deşi noi nu vom concura
În frigul săgetător, numai noi răspândim parfumul
Zece ani de vânturi aprige au încercat să ne rupă ramurile
Acum cerul se limpezeşte
Şi zăpada de pe ramuri se topeşte
Florile de prun umplu curtea
 

ADEVĂRUL TE POATE ELIBERA DE GRIJI


Când vor înceta vreodată luptele vieţii
Să fii bogat sau sărac este la fel de vremelnic ca frunzişul toamna
Pentru ce au venit toate vieţile în această lume?
Adevărul te va elibera de griji
 

PENTRU A SALVA LUMEA


Faceţi cunoscut adevărul şi scăpaţi de spiritele malefice
Răspândiţi cele Nouă Comentarii şi partidul malefic va păli
Salvaţi oamenii lumii cu gânduri drepte
Expuneţi minciunile şi descuiaţi lacătele din inimile oamenilor
Conştiinţele  - noi nu credem că nu pot fi aduse înapoi
 

LEGEA REÎNNOIEŞTE LUMEA


Pe când răsare soarele, nori strălucitori şi raze umplu cerul
Privesc la poziţia lunii în ceaţa dimineţii
Un secol de Flagel Roşu este încheiat de Dafa
Tot ce era de necrezut se va dezvălui
Adevărata realitate îşi va face marea intrare
Reînnoind lumea şi începând o nouă eră
 

IZVOARELE DRAGONULUI


Încă un pas înainte şi ai intrat în Rai
Energia dreaptă a vastului cosmos străluceşte de jur împrejur
Clopotul Legii şi Toba Legii curăţă maleficul şi murdăria
Aici este sursa Legii Drepte şi a adevăratelor scripturi
Adieri proaspete le străbat, şi clopoţeii de vânt se leagănă
Fumul de incense transformă fiinţele inferioare încăpăţânate
Un număr vast de divinităţi păzesc Dafa
Un templu deschide calea, alte mii vor urma
 
 

NUMIŢI-O RENUNŢARE


Odată ce capul Dragonului Roşu va fi tăiat,
coada sa retezată şi prăjită
carnea călită,
Ce vampir din Iadul Avici
nu ar vrea s-o mănânce cu totul?
Un secol de nebunie
De luptă între cer şi pământ
Un grup de mafioţi
Când Fiara Roşie se va descompune,
grijile din inimile tuturor vieţilor vor dispărea
 

SALVÂND UNIVERSUL


Pilastrul Legii care ajunge la Ceruri a fost atins de coroziune
Regii şi Domnii fiecărui univers au îmbătrânit şi s-au şubrezit
Doar un gând al Său de recreere a vastului cosmos a scuturat Cerul
Voinţa Lui tare ca diamantul a oprit mareea ucigătoare a declinului
 

SHEN YUN


Cântec şi dans pe scenă,
care au uimit cerul şi pământul.
Adieri şi instrumente cu coarde în fosa orchestrei,
precum mii de cai în galop.
Dizolvând Vechile Forţe,
răsturnând componenta Roşie.
Dulcea rouă a Compasiunii,
aduce primăvara în cer şi pe pământ.
 

ŢINÂND ROATA


Ţinând roata cu braţele rotunjite
Stau în picioare falnic între cer şi pământ
Privind în jos la lumea umană
Planeta Pământ arată ca o mică granulă
Cele Trei Tărâmuri sub picioarele mele
Oamenii lumii în praf
Ce este greu în a transcende lumea?
Discipolii simt că este greu să retezi ataşamentele
 

A ÎNLOCUI PĂMÂNTUL


Forţa uriaşă a rectificării Legii se apropie
Şi veştile bune se răspândesc
Pecetea mare şi roşie a PCC pluteşte în derivă din Ţara Divină
Odată ce regimul malefic este îndepărtat în aval
Primăvara va reveni în China şi florile vor înflori
 
 

BÂND FIERTURA LUPULUI


Cultura partidului malefic
merge contra Căii Cereşti
Îndoctrinat de la naştere,
eşti „crescut de mama-partid”
Ar trebui să te simţi ruşinat,
plin de acele idei deformate
Viaţa nu înseamnă să fii filial[3]  partidului
Hoţie, înşelăciune, senzualitate, luptă----
criminalul comunist
Nu te vinde ca Brigada Cincizeci de cenţi[4]
Acţiunile urâte ale agentului secret
îi dezonorează pe conaţionalii săi
[Dacă te consideri încă
fiul mamei-partid,]
demoni zâmbesc sinistru
la fiecare gând şi faptă a ta
 

SFÂRŞITUL MAREEI ROŞII


Mareea Roşie păleşte la sfârşitul zilei, spectacolul i s-a încheiat
Corupţia şi decăderea au fost preludiul
Oameni plini de resentimente, regimul malefic cade
Dezastre au loc în toată ţara
Imposibil ca partidul să fie reînviat
Populaţia se trezeşte şi se face dreptate
Toate cele Trei Retrageri[5] înseamnă sfârşitul partidului
Cu eforturi unite, civilizaţia antică a început din nou
 

 


ROTINDU-SE DIN NOU
 
Falun-ul se roteşte din nou
Munţii şi râurile s-au schimbat
Cerul şi Pământul s-au purificat
Oamenii îşi recapătă gândurile bune
Tradiţiile reînvie
Tot adevărul despre cosmos este dezvăluit
Buddhas, Daos şi Zeităţile din mulţime
Elimină gândurile ticăloase pentru a rectifica minţile oamenilor
Toate pentru a împlini măreaţa mea dorinţă

CE ESTE CIVILIZAŢIA CHINEZĂ


Campanii succesive de persecuţie
O dâră de sânge, un miros sanguin
Elita culturală distrusă
Comorile culturii ruinate de „Revoluţia culturală”
Valorile generaţiilor ulterioare, şi istoria, distorsionate
Partidul impregnează oamenii cu minciuni după voie
Motivele fiindu-i foarte clare
Sistemele sale operaţionale aprofundate şi perfecţionate
Cine te-a făcut să judeci greşit
Şi să imporţi partidul comunist?
Omul este capodopera lui Dumnezeu                       
Nu armata urmaşilor Dragonului Roşu
„China” nu este „PCC-ul”
Nu induceţi publicul în eroare
Cultura partidului este un sistem malefic
China are o fundaţie de 5.000 de ani ca pregătire
Şi acolo rezidă esenţa culturii chineze
 

YIN ŞI YANG INVERSATE


 
Inversarea dintre yin şi yang afectează lumea
Bărbaţii nu au bărbăţie
Indecişi, ezitanţi şi efeminaţi
Înguşti la minte, sunt nefericiţi fără valoare
 
Femeile sunt puternice şi isteţe
Impetuoase, ascuţite la limbă şi dominante
Nu sunt fermecător de delicate sau elegante
Sirene încântătoare, ele sunt dame pe ascuns
 

RECTIFICÂND LEGEA


Un gând al meu a copleşit firmamentul şi dincolo de el -
Am vrut să salvez toate fiinţele şi să scap de tot ce este nociv
Nenumărate straturi de Vechi Forţe putrezite mi-au obstrucţionat calea
Intrând în lumea umană, am înţeles că lucrurile erau mai rele
Pe când merg, rectificând Legea, penetrând toate straturile cosmosului
Toţi cei care au ales să se opună rectificării au fost eliminaţi
Când Cerul doreşte schimbarea, cine ar îndrăzni s-o împiedice?
Cosmosul, reconstruit acum, nu va redeveni niciodată rău
 

ÎNTINS ÎN PAVILION


Întins în pavilion
Mă odihnesc, cu ochii întredeschişi
Capul mi se odihneşte pe creasta muntelui
Vârful său, o pernă pentru picioarele mele
Dragoni şi phoenicşi zboară
Fecioare celeste dansează pentru mine
Într-o zi voi reveni la tronul meu
Călătorind liber pe vânturile cerului
 

EU DISPREŢUIESC


La început
Am avertizat mizerabila creatură să nu facă rău -
Când partidul malefic va cădea,
Ce vei face, confruntat cu investigaţia?
Gura ta mare emiţând otravă
Nu se potriveşte cu ghilotina care te aşteaptă
Acum jocul este ca şi pierdut
Nu poţi să mai scapi nicăieri
 

FĂRĂ TITLU


Florile arată bine,
dar inimile oamenilor decad.
Luna este plină,
dar oamenii sunt greu de salvat.
Ţara zace în ruină,
Condamnată de Cer.
Citind cele Nouă Comentarii,
nu vei mai fi indus în eroare.
 

PENTRU OAMENII LUMII


Aţi jurat să obţineţi Legea şi aţi venit aici să fiţi oameni
Totuşi pe când Dafa se răspândeşte, voi nu recunoaşteţi divinul
Refuzând acele pliante care vă aduc adevărul
Partidul malefic a minţit lumea, făcându-vă răutăcioşi
Discipolii vor din inimă să vă trezească, însă voi refuzaţi
Odată şansa pierdută, timpul se va sfârşi
Regretul îţi va chinui sufletul atunci când adevărul va fi dezvăluit
Atunci vine catastrofa şi porţile Cerului se vor închide
 

PE DRUM ÎN TIMPUL TURNEULUI


Călătorind cu autobuzul mii de mile
O lumină divină dinafară îi protejează
Cine este cel care călătoreşte, aşezat înăuntru?
Sunt cei care salvează vieţi evoluând în turneu
 

VIZITÂND STÂNCILE ROŞII


După incredibil de mult timp,
cerul şi pământul au îmbătrânit
Stâncile Roşii încă îşi păstrează
aerul şi înfăţişarea frumoasă
Totuşi cine nu este supus
formării, stagnării, decăderii, distrugerii?
Cu formele deteriorate
şi erodate,
abia dacă pot să se protejeze singure
 

CONTEMPLÂND MUNŢII


Mari şi ceţoşi sunt munţii
Norii şi pâcla, conectate cu cerul
Urcând, ştii cât de sus ajung?
Există zeităţi aşezate în munţi
 

CINE ARE DREPTATE, CINE GREŞEŞTE


Ca şi cultivator
Întotdeauna să-ţi cauţi propriile greşeli
Aceasta este Calea de a scăpa efectiv de ataşamente
Nu poţi scăpa de încercări, mici sau mari
[Într-un conflict, dacă îţi poţi aminti că:]
„El are dreptate,
Şi eu nu am,”
La ce să te mai cerţi?
 
 

VERSURI


 

FIECARE TREBUIE SĂ ALEAGĂ ÎNTRE BINE ŞI RĂU


Sper că pur şi simplu poţi să scapi de catastrofă
Adevărul este ceea ce ai aşteptat timp de epoci
Într-o lume plină de cultura partidului,
Nu te lăsa din nou înşelat de minciunile care amăgesc publicul
Este vital să păşeşti bine pe calea spre viitor
Fiecare persoană trebuie să aleagă între bine şi rău
Pentru că universul trece prin mari schimbări
Pentru că vechiul este dezintegrat
Pentru că mersul spre viitor cere un asemenea test
 

ALEGEREA


Prietene,
Lucrul despre care vorbesc este speranţa ta mult preţuită
Adevărul poate deschide adevăratele gânduri ale oamenilor
Când memoria ta demult îngropată în praf este descoperită
Jurămintele tale vechi de eoni te vor conduce spre împlinire
Nu fii amăgit de minciunile persecuţiei
Cunoaşterea adevărului este cheia vieţii tale
Sper ca toate vieţile să poată scăpa de catastrofă
În mijlocul binelui şi răului, divinităţile îşi îndeplinesc promisiunea
 

O ŞANSĂ ÎNTR-O CLIPITĂ


Cinci mii de ani de dramă măreaţă,
Scena principală a fost China, câmpiile centrale.
Cu fiecare viaţă, reîncarnându-se,
Cu rolurile pe care le jucăm - unele amare, altele dulci.
Deseori întreb de ce luna devine plină,
Şi cât de lungă va fi călătoria vieţii.
Mă întreb de unde am venit,
Şi de ce lumea profană este atât de periculoasă.
Cerul şi pământul au fost create de Lege (Cale)
Noi am venit în această lume pentru legătura [cu El]
Ne-am tot reîncarnat, aşteptând Legea,
Şi ne-am redus karma prin greutăţi.
La finele de Kalpa, Divinul va veni,
Salvându-ne şi desfăcându-ne încurcăturile.
Fiecare viaţă a fost pentru această dorinţă,
Noi am suferit timp de mii de ani.
Şansa nu poate fi luată uşor,
Apucată sau ratată - într-o clipită.
 
 

CINE SUNT EU?


Între cerul şi pământul nemărginite, cine sunt eu?
Nu-mi amintesc prin câte vieţi am trecut
În mijlocul greutăţilor, a confuziei neajutorate
Inima mea, atât de obosită în aşteptare,
Bătut de vânturi, am plâns noaptea
Până în clipa în care am văzut Adevărul
Până am căutat şi am obţinut Dafa
Care mi-a străpuns urechile precum tunetul
Am ajuns să înţeleg cine sunt
Şi am înţeles că ar trebui să-mi iuţesc paşii pe calea divină
 

COMPASIUNE


 
Ştiţi de ce vă spun adevărul?
Nu este pentru a deveni ca mine
Cu atât mai puţin intenţionez să vă schimb soarta
Vreau doar ca voi să vedeţi dincolo de şiretlicul înşelător al Satanei
Datorită compasiunii, nu pot răbda să văd că voi
Veţi suferi de aceeaşi soartă ca Fiara Roşie
Cerul vrea să distrugă Fiara Roşie
Divinităţile mă cheamă să-i salvez pe cei care trăiesc aici
 

DE CE ÎL RESPINGI?


Prietene, îţi aminteşti?
Noi suntem toţi vizitatori din Ceruri
De atâtea vieţi, pe cine am aşteptat?
Şi ce am căutat noi în întuneric şi ceaţă?
Este oare jurământul făcut înainte de a coborî în această lume
Încă înscris în inima ta?
Când te confrunţi cu adevărul, de ce îl respingi?
Discipolii Dafa nu greşesc
Şi nici Falun Gong nu greşeşte
Divinităţile îşi îndeplinesc promisiunile
Ceea ce oamenii au aşteptat şi despre care s-au îngrijorat sunt toate dezvăluite
Compasiunea este starea eternă a Divinului
Totuşi timpul trece într-o clipită

CĂUTAŢI ADEVĂRUL


Atât cerul cât şi pământul sunt vaste,
În ce direcţie merg oamenii lumii?
Pierduţi, ei nu ştiu drumul,
Adevărul este busola.
Bogaţi sau săraci, totuna,
N-aveţi unde vă ascunde când vine catastrofa.
Plasa este lăsată deschisă într-o parte --
Repede căutaţi adevărul!
 

FIECARE VIAŢĂ A FOST PENTRU ACEASTĂ VIAŢĂ


Reîncarnându-se în lumea profană,
Adevărata natură a oamenilor e sigilată de iluzie.
Discipolii Dafa suferă,
Dar cele care sunt ruinate sunt fiinţele simţitoare.
Toate erau vieţi din ceruri,
Care au coborât în această lume să aştepte Legea.
Pe când staţi în lumea umană,
Nu vă lăsaţi înşelaţi de minciunile [partidului].
Adevărul este lumina călăuzitoare,
Care are puterea de a salva lumea.
Toate vieţile au venit pentru Lege,
Fiecare dintre vieţi a fost pentru această viaţă.
 

ONOAREA NU-ŞI PERMITE SĂ PRIVEŞTI DELOC ÎNAPOI


De ce este viaţa umană atât de grea?
Străduinţele şi lupta nu înseamnă fericire.
De unde am venit noi?
Pe când căutam, am deviat.
De ce se nasc oamenii în această lume?
Nimeni n-o poate explica cu claritate.
Dar a învăţa Legea mă face s-o înţeleg raţional,
De ce persecuţia îi ţinteşte pe discipolii Dafa?
Este deoarece noi păşim pe o cale călăuzită de divin.
Noi am înţeles de ce oamenii suferă,
Am înţeles clar destinul vieţii;
Şi formarea şi stagnarea cosmosului.
Îndoctrinarea partidului nu mai înseamnă Adevărul [pentru noi],
Şi persecuţia nu mă mai poate deruta.
O minte dreaptă mă îndrumă să merg pe calea divină,
Iar onoarea nu-mi permite să privesc înapoi.
 

DIVINUL ESTE CEL CARE SALVEAZĂ OAMENI


Discipolii Dafa salvează oameni
Fiecare cuvânt este plin de compasiune, dezvăluind sinceritate
Ateismul, doctrina malefică, este înşelăciune
Mareea Roşie curge către poarta Iadului Avici
Oamenii în pericol cheamă în ajutor
Pentru că partea lor care ştie vrea să supravieţuiască
Eu salvez vieţi răspândind adevărul
Divinul este cel care mă cheamă să salvez oameni
 
 

PENTRU A VĂ UŞURA GRIJA


Timpul trece precum cursul apei
Viaţa umană implică întotdeauna melancolie
La fiecare dintre renaşteri, pentru ce am venit aici?
În fiecare dintre vieţi, noi am căutat
Întreb cerul, dar cerul nu vorbeşte
Privesc la lună, cu capul plin de ceaţă
Pe cine ar trebui să întreb pentru a rezolva misterul?
Adevărul poate uşura marea grijă
Într-o perioadă atât de zbuciumată, Dafa este răspândită
Trebuie să existe un motiv bun [pentru asta]
 

TREZIREA


De epoci, lumea umană a fost o dramă
Reîncarnarea şi renaşterea au schimbat scena
În fiecare viaţă, rolul este diferit
Câte morminte pustii, au rămas în vânt şi ploaie?
Mă uit în sus la cerul vast, dar cerul nu vorbeşte
Atât de multe sentimente de gratitudine sau de resentiment sunt derutante
Pentru cine este jucată marea dramă a vieţii?
Cine este sinele meu adevărat care a venit aici?
Răspândirea Dafa este iluminarea universului
[Dafa], energia divină, a trezit mii de milioane
Greutăţile mă însoţesc pe când plutesc în aer în carul lung
Rostind adevărul, mă grăbesc să salvez oameni
Marea Cale conduce tot drumul spre Cer
 

DOAR ADEVĂRUL POATE SALVA


Moralitatea lumii a decăzut, intrând în toamna târzie
Cei cinci mii de ani de civilizaţie - flori ofilite
Inimile oamenilor, nu mai sunt ca-nainte - lumea e în haos
Cine ne salvează când ne loveşte dezastrul?
La sfârşitul de Kalpa, răspândirea Dafa are un motiv
Faza decăderii fără Dao, nu va dura mult
Bun sau rău, drept sau demonic, sunt divizaţi
Fiinţele divine speră că oamenii buni pot fi salvaţi
Roua dulce se împrăştie în toată lumea umană
Adevărul, cuvintele Divinului, a umplut lumea
Plasa este lăsată deschisă într-o parte - grăbiţi-vă s-o căutaţi
Doar adevărul poate salva
 
 

AFLĂ ADEVĂRUL


Plutind în derivă de mii de ani
Pierdut în lumea profană, luptând şi concurând
În mijlocul realităţii ademenitoare
Jurământul vechi de epoci a fost uitat
Dafa pe care au aşteptat-o toate vieţile este defăimată
De ce să adaugi gaz pe foc?
Fiinţele divine lasă plasa deschisă într-o parte
Adevărul poate descuia zăvorul de confuzie şi negură
Nu continua să eziţi sau să pierzi timpul
Cheamă-ţi înapoi sinele tău adevărat
Ieşi din vârtejul înşelăciunii
Află adevărul
Pentru că aceea este încredinţarea pe care ai aşteptat-o de epoci
 

NOI ŞTIM


Noi ştim că lumea profană de zeci de mii de ani
Îi aştepta pe Buddhas şi pe cei divini
Ultima pagină a istoriei a sosit
Strălucirea Adevărului, Compasiunii, Toleranţei iluminează
munţi înalţi şi mări vaste
Competiţia dintre bine şi rău se desfăşoară, tulburând sufletul
Persecuţia doar dezvăluie purtarea nobilă a discipolilor Dafa
Pe când sufăr, eu încă salvez fiinţe simţitoare
Oameni ai lumii care sunt pierduţi:
Trebuie să distingeţi ce e drept de greşit
Adevărul este salvare
Adevărul este speranţă
Aceasta este inima de mare compasiune
O nouă eră se desfăşoară, în mijlocul măreţei şi puternicei graţii
 

NU MĂ FACEŢI SĂ REGRET PENTRU VOI


De ce mai credeţi încă minciunile [partidului]
Şi continuaţi să refuzaţi chemarea divinităţilor?
Vieţi care sunt pierdute:
Simt pentru voi un regret profund
Fie că aveţi o legătură karmică sau nu
Eu mă rog în linişte pentru voi
Sper că în curând veţi vedea adevărul cu claritate
Sper că veţi trece în siguranţă prin dezastru
Cât timp vă lăsaţi conştiinţa să treacă dincolo de prejudiciu
Veţi avea un mâine frumos
Nu aşteptaţi până când este prea târziu pentru remuşcare
Nu lăsaţi regretul să devină un regret etern
 

PENTRU CINE SUNTEM NOI?


Pentru cine suntem noi ocupaţi zi şi noapte?
Pare că este doar pentru credinţă
De fapt este o realizare profundă după ce am înţeles Adevărul
Persecuţia poate doar dovedi răul şi binele
Pentru cine am pregătit noi adevăratele [pliante] din mâinile noastre?
Pare că este ca să te facă să vezi prin defăimarea persecutorului
Care înseamnă a trimite oamenii în jos pe un drum de ruină, ca să fie îngropaţi cu PCC
Odată ostili faţă de Buddha Fa, nu mai este vreo speranţă de salvare
De ce vă cerem să vedeţi clar partidul malefic?
Nu este pentru a lua conducerea în politică
De ce PCC îi persecută mereu pe concetăţenii noştri?
Adevărul dezvăluie exact cum este persecutorul
Tot ceea ce facem este pentru binele vostru
Indiferent cât de malefică poate fi persecuţia
Noi păşim pe calea divină
Oamenii lumii care aţâţă flăcările persecuţiei sunt miei pierduţi
În mijlocul pericolului, Divinul ne-a chemat să salvăm oamenii care locuiesc aici
 
 

EU CÂNT PENTRU TINE


Prietene, Eu cânt pentru tine din toată inima
Cinzeci de ani de minciuni pot clădi un Zid Roşu
Banditul poate eclipsa strălucirea a cinci milenii de civilizaţie
Dar Adevărul, Compasiunea, Toleranţa nu pot fi niciodată atinse de asta
Nu crede aşa de uşor propaganda la unison a purtătorului de cuvânt al partidului
Corectul şi greşitul trebuie măsurate cu compasiunea ta
Odată ce afli adevărul
El va fi speranţa ta de salvare
Prietene, ceea ce cânt este adevărul
Divinul evaluează fiecare persoană în parte
În istorie, cufundarea în depravare a fost totuna
Ceea ce este distrus este dinastia coruptă
Cei care sunt restabiliţi sunt cei politicoşi şi buni
Ieşi din confuzia adusă de minciuni
Nu te îngropa împreună cu Banditul Roşu
Adevărul este salvarea cu compasiune
Aflarea adevărului este speranţa de salvare
 
 
 

PRINSĂ SAU PIERDUTĂ ÎNTR-UN SINGUR GÂND


Viaţa umană durează doar o sută de ani
Mai multă tristeţe şi amărăciune decât dulceaţă
Când privim înapoi, cine n-ar fi mâhnit?
O viaţă întreagă de căutare şi urmărire
O viaţă întreagă de griji şi tristeţi
Câţi ştiu că totul are o cauză?
Ateismul este cel care face rău oamenilor în profunzime
Omenirea a ajuns în [pragul] pericolului
Adevărul care salvează oamenii este chiar în faţa ochilor voştri
Lupta şi concurenţa pentru faimă şi avere
I-au legat pe oameni la ochi
Ei au uitat adevăratul scop al venirii în această lume
Aceasta este singura şansă, [trecută sau viitoare]
Prinsă sau pierdută - depinde de un gând de-al tău
 

FII ATENT


Prin vântul îngheţat îţi dau adevărul [pliantul]
Ignorant sau confuz, acţionezi de parcă nu m-ai vedea
În pragul dezastrului, vieţile n-au unde să meargă
Poate că acest [pliant] este speranţa pe care o aştepţi
În căldura verii îţi dau adevărul
Înşelătoria te face conflictual
Nu crede minciunile partidului malefic
Acelea sunt tactici de ruinare a oamenilor în mijlocul pericolului
Discipolii Dafa salvează vieţi
În acel adevăr [pliant] stă speranţa pe care ai aşteptat-o atâta timp
În fiecare renaştere în parte, aşteptarea în suferinţă a fost sfâşietoare
Lumea profană şi marea de dorinţe sunt nesfârşite
Totul pentru această bucată de hârtie care pare atât de obişnuită!
 

ÎŢI ARĂT O CALE A SPERANŢEI


Nu ne opresc nici vântul nici ploaia, toate astea pentru cine?
Mâncăm şi dormim pe stradă, toate astea pentru cine?
Stând în picioare pe trotuar, discipolii Dafa
Cu pliante în mână născute din compasiune şi efort asiduu
Este numai pentru a vă salva de la dezastru
Doar cunoscând adevărul poţi vedea clar viitorul
Noi nu căutăm nimic în schimb
Doar vrem să vă oferim o cale a speranţei
 
 

TOŢI AU VENIT PENTRU LEGE


Toate vieţile au venit pentru Lege
Aşteptând deschiderea porţilor Cerului
Divinităţile răspândesc Dafa
Fiara Roşie îi face pe oameni răi
Oamenii lumii trebuie să ştie
Binele şi răul sunt diferenţiate
Adevărul salvează oameni
De ce nu sunteţi atenţi?
Aşteptarea nu va fi lungă
şi ceea ce este pierdut nu se va întoarce niciodată
 

RĂSPÂNDIND ROUĂ DULCE


Un cântec răspândeşte cu compasiune rouă dulce
Trezindu-le pe fiinţele simţitoare pentru a fi salvate
Născut în lumea umană pentru a aştepta Legea
Nu lăsa minciunile să-ţi blocheze călătoria spre casă
Vocea cântătoare străpunge ceaţa confuziei
Chemând gânduri adevărate, pentru ca tu să poţi distinge binele de rău
Grăbeşte-te să cauţi adevărul pentru a-ţi descuia inima
Îndeplineşte-ţi jurământul şi începe-ţi călătoria spre casă
 

LASĂ RAŢIUNEA SĂ TRIUMFE


Nu te scufunda împreună cu moralitatea din această lume
Nu te preocupa de iluziile din societatea umană
Gloriile lumeşti nu durează niciodată mult
Când te trezeşti, deschide uşa raţiunii
Cele mai multe vieţi vin din Cerurile de deasupra
Şi numai pentru că ele sunt prea pierdute în lumea muritorilor
S-a arătat compasiunea lui Buddha
Cel pe care l-am aşteptat este Domnul Dumnezeu care salvează lumea
 

NU MAI EZITAŢI


Reîncarnându-se de mii de ani
În labirint oamenii nu-şi cunosc originea
O viaţă după alta, ameţiţi şi confuzi
Oamenii trăiesc fără vreun motiv clar s-o facă
Lumea umană, timp de eoni de ani, a fost aranjamentul Divinului
Cele mai multe vieţi sunt din Cerul de sus
Cel pe care l-am aşteptat, în labirint şi confuzie, este Domnul Salvator
Ceea ce am aşteptat este deschiderea porţilor Cerului
Domnul Creator a venit deja demult
Adevărul răspândit de discipolii Dafa poate şterge iluzia
Prindeţi ocazia, clădită timp de epoci
Şi nu mai ezitaţi
 
 

TREZIT


După intrarea în lumea umană, o mie de toamne au trecut
Ciclul naşterii, îmbătrânirii, bolii, morţii n-a încetat niciodată
Onoarea, faima, averea şi salariul nu pot fi luate cu tine
Concurenţa şi lupta duc la durere şi griji
Pentru ce ne-am reîncarnat de multe ori şi în multe locuri?
Deseori persoana se întreabă care este cauza
Treci dincolo de minciuni şi caută adevărul
Dafa poate dizolva grijile din inima cuiva
 

JURĂMÂNTUL FĂCUT DIVINITĂŢII VA FI ÎNDEPLINIT


Cele cinci milenii de civilizaţie sunt scenariul
Miile de mile de munţi şi de râuri sunt marea scenă
Locuitorii Chinei, Ţara Centrală, joacă marea dramă
Cultura conferită de divin a fost din cerurile de deasupra
În vremuri glorioase, s-au conturat moduri de gândire
În zilele prospere, divinităţile şi-au arătat splendoarea
Crearea lumii umane a fost pentru a pava o cale înapoi către ceruri
Dorim ca Divinitatea să revină
Divinitatea ne cheamă să ne trezim repede
Calea înapoi către ceruri a fost desfăşurată
Legea care salvează oameni a fost larg răspândită
Vechile noţiuni sunt toate obstacole
V-aţi reamintit jurământul?
Jurământul făcut către Divin va fi repede îndeplinit
Aflaţi adevărul pentru a deschide lacătul din inima voastră
Timpul nu aşteaptă niciodată!
 

ADEVĂRUL SE RĂSPÂNDEŞTE


Vă rog să preţuiţi această legătură predestinată
Speranţa voastră seculară se află în adevăr
În clipa de primejdie şi dezastru, toată lumea face o alegere -
Să fie eliminat sau să revină la bunătate
Poate că noi avem cu adevărat o relaţie karmică
Compasiunea nu-mi va permite să vă las în pericol
Ani lungi pot îngropa memoria cuiva sub praf
Oamenii uită cine sunt,
Unde le este adevăratul cămin,
Şi când au venit în această lume umană
Aflarea adevărului poate risipi negura şi ceaţa
Ceea ce au aşteptat vieţile şi pentru care şi-au făcut griji a sosit
Jurămintele divinităţilor sunt îndeplinite
 
 
 

ADEVĂRUL ESTE LUMINA CĂLĂUZITOARE


Unduirea prafului secular îi face pe oameni confuzi
În mijlocul faimei, averii şi emoţiei toată lumea se luptă
Ce se câştigă într-o viaţă de luptă nu poate fi luat mai departe
Să adaugi gaz pe foc te prinde în cursă
Cele mai multe vieţi sunt reîncarnarea fiinţelor divine
Coborâte în această lume pentru a aştepta Legea
Legăminte divine sunt îndeplinite
Aflaţi adevărul despre Falun Gong
 

AŞTEPTÂND LEGEA


Fiecare renaştere şi fiecare viaţă, toate în reîncarnare
Flori ofilindu-se şi înflorind, o viaţă după alta
Într-o clipită, părul negru devine cărunt
Lupta şi concurenţa te lasă cu mâinile goale
Faima, averea, emoţiile şi afecţiunea sunt toate în van
Totuşi toată lumea a luptat pentru ele încă din vremuri străvechi
Viaţa umană este ca o dramă
Prosteşte sau nebuneşte, ne trăim actele de parcă ar fi reale
Atât tu cât şi eu suntem fiinţe din Cerul de deasupra
Am coborât pentru a fi oameni şi aşteptăm Legea
Discipolii Dafa răspândesc adevărul
Iar adevărul poate deschide calea către divinitate
 

PROPRIA ALEGERE


Anii trec pe lângă noi ca un râu mare
La ce au folosit epocile de reîncarnare?
Plutind involuntar în derivă cu curentul
În viaţă este întotdeauna un sentiment de căutare
Dafa s-a răspândit pe cinci continente
Aflarea adevărului poate dizolva mii de griji
Bun sau malefic, drept sau demonic - este propria ta alegere
Şansa epocilor nu va fi aici pentru mult timp
 

NU PIERDEŢI NICIODATĂ DIRECŢIA


Prietene, de ce te grăbeşti aşa?
Acest pliant priveşte viaţa şi moartea
Nu fii dominat de minciuni
Nu este nimica rău în a afla cu calm puţin adevăr
Viaţa umană este doar un act trecător în marea dramă a istoriei
Faima, averea, emoţia şi ura nu pot fi aduse în Ceruri
Ce este cufundat şi creşte din ataşamente sunt griji care îţi întorc măruntaiele pe dos
De ce avem noi carne umană în această viaţă?
Dafa pe care au aşteptat-o toţi se răspândeşte în lume pe scară largă
Doar aflarea adevărului te poate face să nu fii confuz
 

CINE O POATE OBŢINE?


Ore sau zile, cât timp va dura o viaţă umană?
Mereu ocupaţi, cu mai multe griji decât bucurii
Căutând încoace şi încolo, unde este calea?
Când este în necaz, omul se îmbată şi cântă
Bestia Roşie din vest a adus haos în China
Moralitatea umană cade ca o alunecare de teren
Larga răspândire a Dafa salvează fiinţe simţitoare
Aflaţi adevărul pentru a străpunge prin minciuni
Speranţa este să deosebiţi ce e drept de greşit
Agăţaţi de iluzii rămâneţi pe o spirală descendentă
Nu pierdeţi şansa veche de eoni
Îndepliniţi-vă jurământul care v-a adus în această lume
 

DISTINGEŢI BINELE DE RĂU


Marea dramă de mii de ani este ca un vis
Nu fiţi prea îngrijoraţi cu privire la intrigă
Unde veţi merge când muzica încetează şi spectacolul se termină?
Grăbiţi-vă să căutaţi adevărul şi puneţi capăt confuziei
Dafa care salvează oameni se răspândeşte larg
Minciunile Bestiei Roşii sunt din nou înnebunite
Aflaţi adevărul şi distingeţi binele de rău
Norii întunecaţi se vor risipi, dezvăluind un cer favorabil
 

PRIVIŢI CU CALM


Haosul din lume este ca o clădire care se clatină
Dezastrul se apropie şi oamenii nu ştiu să se îngrijoreze
Scuturându-şi a negaţie capul şi mâinile, refuzând adevărul
Vorbe bune şi sincere nu-i fac să reconsidere
Nu cerem nimic în schimb şi nu urmărim nimic
Este pentru a vă salva odată ce dezastrul soseşte
Nu uitaţi de ce aţi venit în această lume
Există motive pentru epocile de reîncarnare
Viaţa nu este despre emoţie şi ură
Liniştiţi-vă mintea, şi priviţi
Legea pe care toate fiinţele au aşteptat-o a sosit
Adevărul va pune capăt confuziei şi grijii voastre
 

CE PARTE SĂ ALEGI


Reîncarnare şi renaştere în lumea umană
Aşteptând în durere ca Divinul să ne salveze înapoi la ceruri
Toţi ştiu că Divinul va veni la sfârşitul de Kalpa
Nu vă întoarceţi cu spatele când vedeţi adevărul
În China, în Câmpiile Centrale, toţi ştiu că partidul roşu este malefic
N-ar fi trebuit să-i ajutaţi pe ticăloşi şi să adăugaţi mai multe chinuri
Divinităţile au venit să salveze, însoţite de interferenţă
Este pentru a vedea ce parte vor alege oamenii lumii

LUMINA CĂLĂUZITOARE


Cele mai multe vieţi sunt din ceruri
Nu au putut alege, ci au fost izolate în labirint
Incapabile să-şi reamintească marea dorinţă de dinainte de a descinde în lume
Se luptă şi concurează pentru bani şi bunăstare materială
Agoniseala de-o viaţă nu poate fi luată cu sine
Lupta şi concurenţa te lasă cu mâinile goale
Praful sfârşitului de Kalpa s-a lăsat
Catastrofa e aproape, oamenii lumii în iluzie
Confundă binele cu răul, înfuriind Divinul
Numai discipolii Dafa salvează oameni
Cunoaşterea adevărului îţi poate salva viaţa
Numai adevărul este lumina călăuzitoare
 

ESTE SPERANŢĂ


Cât de multe vânturi şi ploi au avut loc?
Şi cât de multe oceane şi câmpii şi-au schimbat locurile de-a lungul veacurilor?
Timpul trece pe lângă noi ca un râu, evenimente trecute doar hrănesc visul
Reîncarnându-vă peste milenii, pe cine aţi aşteptat?
Şi unde este adevăratul scop al vieţii?
Luptându-vă tot drumul, atât corpul cât şi mintea v-au fost vătămate
Oare jurământul făcut înainte de a descinde în această lume este complet uitat?
Cele mai multe fiinţe simţitoare sunt vizitatori din cerurile de deasupra
Fără vreo cale de întoarcere spre ceruri, cine ar putea să ajute?
Creând lumea şi toată creaţia, Divinul stabileşte regulile cosmice
La sfârşitul de Kalpa, Divinul va salva oameni buni înapoi în ceruri
Dafa care eliberează oamenii este acum răspândită
Aflaţi adevărul pentru a limpezi ceaţa evidentă
 

ÎNAPOI LA PORŢILE CERULUI


Vieţile de deasupra sunt aici pentru a fi muritori
La intrarea în labirint, e uşor să te scufunzi în depravare
Naştere, bătrâneţe, boală şi moarte sunt suferinţe pământeşti
Povara unei vieţi umane este cu adevărat grea
A fost Domnul Dumnezeu cel care a făcut lumea şi toată creaţia
Lumea muritoare a fost creată pentru a salva fiinţele simţitoare,
Doar pentru că suferinţa poate spăla păcatele
Poate cineva atunci să obţină Dafa şi să revină la porţile Cerului
 

CĂTRE OAMENII LUMII


Aţi intrat în lumea muritoare, purtând carne umană
Mii de ani de reîncarnare au fost pentru a-l aştepta pe Domnul Dumnezeu
Aţi aşteptat cu durere legământul sacru, cu voinţa neclintită
Privind în linişte cum lumea tulburată şi mareea roşie pălesc
Legea dreaptă a început să se răspândească şi maleficul a stârnit
Minciunile zăpăcesc mintea, îngreunând intrarea pe uşa [Dafa]
Salvarea cu compasiune este adevărul
Divinităţile au învârtit Roata Legii
 
 

REÎNTOARCEREA ÎN CERURI ESTE CELĂLALT ŢĂRM


Aşteptarea de secole
Dorul de milenii
Fiinţe divine au venit în lumea umană
Fiinţele simţitoare le urmează cu bucurie
[Fiinţele divine] răspândesc Legea pentru a salva oameni
Minciunile Fiarei Roşii sunt înlăturate
Adevărul risipeşte confuzia şi ceaţa
[Mulţi oameni] care sunt salvaţi şi au scăpat de catastrofă
Au intenţia să practice Dafa
Reîntoarcerea în Ceruri este celălalt ţărm
 

CÂNTECELE TURNEULUI


Confruntându-ne cu vânt şi praf tot drumul, cântând împreună
Ajutăm rectificării Fa a Maestrului străbătând distanţe mari
Gândurile drepte pot salva fiinţe simţitoare
Cântarea înaltă în spirit trimite unde de şoc, provocând apariţia norilor
Confruntându-ne cu vânt şi praf tot drumul, cântând împreună
Traversând mari lacuri şi străbătând pante abrupte
Noi împrăştiem rouă dulce în est, vest, sud şi nord
Purtăm Adevărul, răspândindu-l în lung şi-n lat
Confruntându-ne cu vânt şi praf tot drumul, cântând împreună
Cântare veselă, dans graţios şi instrumente orchestrale antice
Când marea cortină se ridică, este un tărâm ceresc
Fiinţe divine ne ajută să prezentăm un spectacol, să dansăm şi să cântăm
 

CONDUCÂND CĂTRE UN NOU SECOL


Creând lumea şi deschizând cerul pentru a juca marea dramă
Soarele şi Luna celor Nouă Ceruri sunt fundalul
De ce este o catastrofă după fiecare act?
Este pentru a înlocui lumea şi a schimba cerul şi pământul
Cerul şi pământul au trecut printr-o perioadă lungă, şi atmosfera dreaptă a fost pierdută
După creaţie, stagnare şi decădere, distrugerea e la îndemână
Dafa poate salva fiinţe simţitoare
Adevărul deschide uşa către un nou secol
 

UNICA SPERANŢĂ


Eoni de ani a durat formarea
Cinci milenii a fost splendoarea şi tumultul
Istoria a încetat să se desfăşoare
Pentru că s-a construit o fundaţie de creaţie şi extincţie
Nu este fără de speranţă
Domnul Creator nu i-a uitat pe oamenii lumii
Dar voi trebuie să aflaţi adevărul în labirint
Discipolii Dafa sunt unica speranţă pentru salvarea oamenilor
 
 

CARE VĂ ESTE DORINŢA?


Emoţia e o plasă: cu cât te lupţi mai mult, cu atât se strânge mai tare
Faima şi câştigul blochează oamenii de-a lungul vieţilor lor
Rănit atât de adânc printre ataşamente
Care este adevărata dorinţă a omului?
Viaţa nu este destinată competiţiei şi luptei
Divinităţile îndepărtează pericolul şi dezastrul
Această viaţă este pentru a-l întâlni pe Domnul Creator
Este ceea ce aţi căutat cu fiecare renaştere şi în fiecare viaţă
 

CHEMAŢI DE DIVIN PENTRU A RĂSPÂNDI ADEVĂRUL


Nu aşteptaţi până când pământul se răstoarnă şi se scufundă
Nu lăsaţi năpasta să vă găsească uşa
Pe când moralitatea lumii decade, nu alimentaţi focul
Cei care pot fi salvaţi trebuie să fie cei care încă au o conştiinţă
Divinul nu i-a uitat pe oamenii lumii
Nu credeţi minciunile purtătorului de cuvânt al persecuţiei
Divinul este cel care i-a chemat pe discipolii Dafa să răspândească adevărul
 

REDRESARE


Nu daţi prea multă crezare acelor mincinoşi purtători de cuvânt
Toate persecuţiile au început prin incitarea la ură
Toţi ştiu că Partidul Roşu este un ticălos
Totuşi sângele a 80 de milioane de nevinovaţi nu v-a
trezit şi nu v-a redresat gândirea
Nu trăiţi o viaţă depravată şi inutilă cufundată în cultura partidului
Nu vă întărâtaţi când ei flutură flăcările persecuţiei
Aflaţi adevărul în mod raţional
Faptele vă vor paraliza inima şi şoca sufletul
 

DIVINUL MĂ CHEAMĂ SĂ MĂ GRĂBESC PENTRU VOI


De ce vă cer eu să aflaţi adevărul
Majoritatea oamenilor sunt din Cerul de deasupra
Dorinţa voastră este să vă reîntoarceţi în Ceruri
Vasul Legii care salvează lumea e pregătit să navigheze
Nu pierdeţi ceea ce aţi aşteptat de milenii
Minciunile acoperă adevărul pentru a vă deruta
Înainte ca nenorocirea să lovească trebuie să vă anunţ
Că oamenii lumii sunt mieii de sacrificiu
Indiferent cât de mult sufăr, sunt pe calea divină
Divinul este cel care mă cheamă să mă grăbesc pentru voi
 

REGRETELE NU VOR AJUTA


O viaţă nu are doar o singură durată de viaţă
În fiecare viaţă, aţi jucat
Agăţându-vă de intrigile piesei
De la un loc la altul, am trecut prin secole
Dinastia Roşie a adus haos în lume
Falsitatea a devenit doctrină
Minciunile i-au înşelat pe oameni
Oamenii care l-au ajutat pe malefic au sfidat voia Cerului
Plasa este deschisă într-o parte
Cei care se agaţă de înşelătorie vor fi abandonaţi de Divin
A rămâne sau a pleca este decis de fiecare
Ceasul final este aproape
În fiecare viaţă, l-aţi aşteptat pe Divin
Dacă cineva îl ratează, regretele n-o să ajute defel
 

DÂNDU-VĂ ADEVĂRUL


Mii de Domni şi miriade de Buddhas au coborât în această lume
Ajutându-l pe Maestru să salveze oamenii lumii
Dafa se răspândeşte în lung şi-n lat în toată lumea
Formând legături karmice, indiferent de-s bogaţi sau săraci
Oamenii au compasiune
Şi partidul malefic urăşte asta
Reprimările au fost frecvente
Cuvinte înşelătoare au acoperit cerul
Este greu pentru fiinţele simţitoare să distingă
Aici noi vă dăm adevărul
 

ÎNDEPLININD JURĂMÂNTUL


Înainte de a coborî în lume, ne-am promis unul altuia
Ca cel care va obţine Legea primul să-l caute pe celălalt
Eu îţi dau adevărul, dar tu de ce îl respingi?
Cât de mult ştii tu despre Falun Buddha Fa?
Nu urma prosteşte minciunile persecuţiei
Adevărul este comoara care îţi aduce salvarea
Îmi îndeplinesc jurământul
Salvând oameni înainte de catastrofă, într-o cursă contra cronometru
 

SCOPUL VIEŢII


Lungul râu al istoriei, mii de valuri
Sutele de dinastii, fiecare cu diferite relicve culturale
Câte au fost cele măreţe care au stârnit vântul şi norii?
O movilă de pământ [abandonată], însoţindu-l pe erou
Când se vor sfârşi reîncarnarea şi renaşterea?
De ce este vastul cer atât de mare?
Vieţile omeneşti au trecut prin multe locuri, pentru a aştepta Legea
Obţineţi Legea şi reveniţi în cerurile de deasupra

CARE ESTE SENSUL VIEŢII?


O sută de ani de viaţă umană, pentru cine atât de ocupat?
Faimă, avere şi sentimente faţă de familie trezesc o anxietate profundă
Când muzica se opreşte şi drama s-a sfârşit, cine sunt eu?
Cerul nu vorbeşte, lăsându-ne confuzi
Dafa se răspândeşte peste tot în jurul tău
Află adevărul pentru a-ţi călăuzi calea pierdută
Îi trezim pe oameni pentru ca ei să poată distinge binele de rău
Şi să-şi găsească adevăratul sine pentru a reveni în ceruri
 

DOR


Luna plină atârnă în cer
Pământul, în lumina argintie, este tot liniştit
Scena mă face să mă întreb
Cu veacuri în urmă, unde eram eu?
Pentru ce am venit în această lume?
Înţelepţii au spus că noi am venit din ceruri
Şi Divinul ne va lua acasă
Eu cred că asta e adevărat
Pentru că inimii mele i-a fost dor de asta
 

ÎN FAŢA OCHILOR VOŞTRI


Călătorind prin lume de secole
Reîncarnându-vă dintr-un loc în altul, fără pauză
Confruntându-vă cu ţinuturi şi oceane schimbându-şi locul de-a lungul veacurilor
Căutând Calea Dreaptă
Adevărul este acum chiar în faţa ochilor voştri
 

CINE ÎMI POATE SPUNE?


 
Cine îmi poate spune
Care este sensul vieţii?
Ocupat o sută de ani pentru faimă, emoţie, avere
Apoi deodată boală, bătrâneţe, vid
Pe când eram confuz, am auzit un cântec
Divinităţile au venit în această lume
Aflaţi adevărul şi veţi putea fi salvaţi!
 

CÂNTECUL DIN INIMA MEA


Cânt un cântec din inima mea
Care este de fapt scopul vieţii omeneşti?
Cu prea multe ataşamente şi prea mult simţ de pierdere
Mâine pot repeta aceeaşi greşeală
Cel Sfânt din legendă a sosit
Care este numele Lui?
Vreau să-l întreb pe El despre sensul vieţii
Vreau să-mi găsesc sinele adevărat
Vreau să merg către lumina către care El a arătat
Vreau ca El să-mi audă cântecul
 

CALEA CĂTRE CERURI


Oamenii lumii sunt în mare parte zeităţi din Cer
Coborâţi în această lume pentru a aştepta scriptura de aur
Dar din cauză că lumea muritoare este prea periculoasă
Ei au căzut în abis, urmărind faima şi averea
La origine, cu cine aţi semnat voi angajamentul?
Familia voastră din regatul ceresc este atât de îngrijorată
Faimă, avere, emoţie şi adversitate - toate sfârşesc deşarte
Grăbiţi-vă să căutaţi adevărul, calea către Ceruri
 

CÂT DE GREU E SĂ VĂ SALVEZ


Calea divină duce către porţile Paradisului
Câţi oameni o pot recunoaşte?
Minciuni au întunecat viziunea
Oamenii nu cred că Divinul a sosit
Opt zeci de milioane de morminte, suflete nevinovate
Cinci milenii de civilizaţie puse în foc
De ce nu-ţi examinezi conştiinţa?
Divinul roteşte Falun-ul
Discipolii Dafa varsă sânge în pulbere -
Este pentru binele fiinţelor simţitoare
Ce greu este să vă salvez
 

RĂSPÂNDIND VORBE ADEVĂRATE


De la crearea celor Trei Tărâmuri, au trecut 200 de milioane de ani
Cerul şi pământul au trecut printr-o lungă durată de timp, şi anii sunt greu de numărat
Oceanele şi câmpiile se înlocuiesc deseori unele pe celelalte
Fiecare dinastie şi-a asumat un nou aspect
Crearea lumii umane a fost pentru a pava o cale spre Ceruri
Cu toate astea demoni ruinează lumea umană, dezastre unul după altul
Moralitatea lumii este coruptă, dar Dafa se răspândeşte aici
Este pentru a salva cosmosul înainte de sfârşitul de Kalpa
Toate vieţile îl aşteaptă pe Divin pentru salvare
Discipolii Dafa răspândesc vorbele adevărate
 

CĂUTÂND


Am călătorit prin toată lumea
Inima mea neliniştită încă mai caută -
Unde este originea vieţii?
De ce par oamenii că joacă într-o piesă?
Vreau să găsesc adevăratul sens al vieţii
Fiinţele umane nu sunt deloc create pentru faimă şi avere
Atâta timp cât ne păstrăm bunătatea şi conştiinţa
Divinul nu ne va părăsi
 
 
 

SALVÂNDU-VĂ ÎNAPOI ÎN CERURI


Confruntaţi cu adevărul, de ce vă întoarceţi cu spatele?
Asta nu este pentru a vă converti de la divinitatea în care credeţi
Cu atât mai puţin să vă fac să deveniţi ca mine -
Asta depinde dacă aveţi o asemenea legătură karmică
În mijlocul pericolului, Eu salvez oameni, din cauza legământului meu anterior
L-aţi implorat pe Divin să vă salveze înapoi în Ceruri
Însă acum sunteţi atât de pierduţi că respingeţi chemarea
Calea pe care v-o arată discipolii Dafa nu vă va induce în eroare, cu siguranţă
 

APEL CĂTRE VOI ÎNAINTE DE DEZASTRU


Nu este pentru a primi ceva în schimb
Nu este pentru a vă face religioşi
Chiar mai puţin este pentru putere şi bani
Adevărul este ceea ce voi n-aţi prevăzut
Fac un apel către voi înainte de dezastru
Ascultaţi-mă rostind adevărul
Şi Satana nu va mai zâmbi sinistru la voi
 

CARE ESTE SENSUL VIEŢII?


Ai căutat odată mult şi bine
Când ai fost fericit, te-ai lăsat dus de val
Când ai fost tulburat, te-ai plâns Cerului şi Pământului
Când eşti ocupat, nu ai niciun control asupra ta
Jumătate din viaţă ţi-este epuizată pentru faimă şi avere
Există sentimentul că ai aşteptat pe cineva
Apoi el este repede acoperit de grijile lumeşti
Care este sensul vieţii?
Adevărul îţi poate descuia memoria
 

V-AŢI UITAT LEGĂMINTELE?


Divinul m-a rugat să cânt adevărul
Păşim pe o cale călăuzită de divin
Deşi oamenii ştiu că pericolele lumii cresc
Ei adaugă inconştient gaz peste foc
V-aţi uitat legământul făcut în momentul creaţiei?
Acela este speranţa voastră de a vă reîntoarce acasă
 

ÎNDEPĂRTAŢI-VĂ RUGINA


Nu gândiţi că vă rog să mă salvaţi
Nu lăsaţi minciunile Diavolului Roşu să continue să vă controleze
În mijlocul pericolului, Eu doar vreau ca voi să ştiţi adevărul
Şi sper că Divinul vă va proteja
Nu este vorba că vă rog să mă salvaţi
Cu atât mai puţin încerc să vă influenţez
Vreau numai să vă spun: ceea ce oamenii
au aşteptat a sosit deja în această lume
Adevărul poate îndepărta rugina din minţile oamenilor
 

SPERANŢA REÎNTOARCERII ACASĂ


Mă plimb de-a lungul crestei muntelui
Înalt e cerul înstelat, îndepărtat şi vast
În cerul de noapte, cântă cineva
Reîncarnare şi renaştere, de mii de ori
Toţi oamenii vin din Ceruri
De ce coborâţi în această lume, aţi şi uitat?
Domnul Creator nu a întârziat
[Să aducă salvare la finele de Kalpa]
Vocea cântătoare vine din univers
Melodia ei răsună în întreg cerul şi pământul
 

LUMEA PROFANĂ ESTE CA MAREA


Lumea profană este ca o mare între cerul nesfârşit şi pământ
Viaţa umană este ca o mică barcă plutind în vastul ocean
În mijlocul valurilor, oamenii nu ştiu cât de periculoasă este lumea umană
Între lumea umană şi dincolo de ea, există un zid
Atât de multe valuri şi recife vă aşteaptă
Doar adevărul vă poate ajuta să reveniţi acasă
 
TREZINDU-VĂ
 
Cât de mult durează viaţa umană?
Cântând fericit şi degustând vinuri bune
Ignorând apropierea catastrofei
Oamenii lumii sunt încă plini de viaţă
Naşterea şi bătrâneţea sunt trecătoare
Adevărul este chiar lângă tine
Sfântul Rege a venit în lume
Dacă [şansa este] pierdută, regretul va fi sfâşietor
 

AŞTEPTÂND SALVAREA LUI BUDDHA


Calamitatea a sosit
Oamenii nu-şi dau seama de asta
Nu este prea târziu să aflaţi adevărul -
Mareea Roşie a apărut pentru a aduce haos în lume
Ştergeţi semnul Bestiei Roşii
Şi veţi fi protejaţi de Divin
Pe când aşteptaţi salvarea lui Buddha
 

VORBIND DESPRE LEGĂTURI KARMICE


În vasta mare de oameni, este greu să te întâlneşti
Un zâmbet întâlnit din întâmplare vine dintr-o legătură karmică
Liniştiţi-vă mintea şi auziţi adevărul
Aţi aşteptat milenii pentru aceste cuvinte
Dafa salvatoare se răspândeşte în lume
Fiecare cuvânt din secretele cereşti este adevărat

ADEVĂRUL


Poţi încă să-ţi descui memoria?
Este încă acolo legământul făcut înainte de a veni în această lume?
De-a lungul reîncarnărilor, l-am aşteptat cu toţii pe Divin
Divinităţile au venit demult deja, doar că asta a fost ascuns
Oamenii lumii sunt toţi ocupaţi cu faimă şi avere
Cei care cred în minciunile PCC chiar venerează Bestia Roşie
Adevărul vă va descuia memoria
Şi veţi înţelege de ce sunt atâtea dezastre în lume
Precum şi de ce discipolii Dafa vor să răspândească adevărul
După trezire, te vei regăsi şi vei scăpa de eliminare
 

 

Nota traducătorului:

(Hong Yin III, traducere din engleză. Poemele au fost publicate iniţial în engleză pe 7 ianuarie 2012. Versurile au fost publicate iniţial în engleză pe 14 februarie 2012. Ultima actualizare pe 14 Octombrie 2012 //en.falundafa.org/eng/hy3_001.htm)

 [1] „El” din această poezie se referă la fostul secretar general al PCC Jiang.

[2] Vezi nota 1 de mai sus.

[3] Concept central în cultura tradiţională chineză, conceptul de a fi „filial” (xiao) implică devotament statornic faţă de părinţi, cărora le suntem datori de la naştere.

[4] Un termen chinezesc folosit pentru oameni fără principii care se vor înjosi să lucreze pentru partid chiar pentru o plată simbolică, ca de exemplu postând declaraţii pro-partid în forumurile online.

[5] Referitor la retragerile din cele trei organizații comuniste la care aderă de obicei cetăţenii chinezi, de ex. PCC, Liga tineretului comunist chinez şi tinerii pionieri PCC.