Falundafa.org

În rectificarea-Fa gândurile voastre trebuie să fie drepte, nu umane

Discipolii mei Dafa care au gânduri umane puternice: calea pe care vă conduc se îndreaptă către divin, totuși unii studenți doar se agață cu tenacitate de noțiunile umane. Înainte, în cultivarea personală ați văzut întotdeauna beneficiile Dafa ca beneficii pentru societatea umană; în timpul încercărilor, ați considerat persecuția discipolilor Dafa, de către ființele malefice din acest cosmos folosind oameni răi, ca fiind o acțiune umană; și, când abia mai există o rămășită a răului în rectificarea-Fa, în timp ce discipolii Dafa validează Fa cu gânduri drepte și curăță maleficul, și în timp ce oamenii lumii încep să vadă clar lucrurile, voi vă puneți speranța pentru sfârșitul persecuției în oamenii obișnuiți.

Ceea ce se întâmplă este faptul că cosmosul trece prin rectificarea-Fa. [Ceea ce se întâmplă în] lumea umană este doar modul în care se comportă ființele de nivel coborât când giganticele corpuri cosmice sunt afectate de rectificarea-Fa. Ce ar putea ființele umane să le facă zeilor? Dacă nu ar fi factori exteriori, ar îndrăzni oamenii să facă ceva zeilor? Modul de desfășurare a societății nu este nimic altceva decât rezultatul ființelor de nivel înalt care controlează lucrurile. Când sunteți comparați cu acei discipoli Dafa care au gânduri drepte puternice și care au făcut bine, [trebuie să întreb], chiar nu puteți să vă ridicați înțelegerea voastră supremă, despre Dafa, dincolo de această lume umană? Atunci, pentru ce cultivați? Ca să obțineți ceva pentru societatea umană? Ca să obțineți ceva pentru China? Ca să obțineți ceva pentru partea discipolilor Dafa care este în lumea umană? Sau doar ca lumea să facă dreptate discipolilor Dafa din lumea umană? V-am transmis Eu Fa ca să împliniți ceva pentru societatea umană? Ceea ce fac vă conduce în cultivarea spre divinitate, vă ghidează înțelegerea, puțin câte puțin, în afara umanității și dincolo de cea a omului, iar scopul este să vă conducă către Desăvârșire și către ascensiunea ființei voastre.

Reveniți-vă! Dacă nici această, cea mai ticăloasă încercare de până acum, nu vă poate trezi, atunci când Fa rectifică lumea umană voi veți putea doar să priviți – să priviți cu uimire și regret, să priviți cu anxietate și disperare lamentabilă pentru faptul că ați făcut atât de slab – priveliștea magnifică a Desăvârșirii acelor discipoli Dafa care au cultivat cu adevărat. Este principiul de a culege ceea ce ai semănat. Nu vreau să las în urmă nici măcar un singur discipol Dafa, dar trebuie să vă îmbunătățiți pe voi înșivă prin studiu Fa și cultivare reală! Cu validarea Fa, voi ar trebui să salvați oamenii lumii și să faceți bine cele trei lucruri pe care discipolii Dafa ar trebui să le facă. Fiți sârguincioși! Abandonați-vă atașamentele voastre umane. [Starea de] Divinitate nu este departe.

Li Hongzhi
19 septembrie 2004