Falundafa.org

Eliminați slugile întunecate cu gânduri drepte

În ceea ce privește lucrurile în prezent, demonii putrezi care au luat parte în persecuția discipolilor Dafa au fost eliminați până în punctul în care cei care au rămas sunt extrem de puțini și nu pot avea un efect prea mare. În aceste circumstanțe, toate acele diverse tipuri de zei pe care vechile forțe i-au lăsat înainte să intre dinafara celor Trei Tărâmuri -- aceia pe care ei înșiși vor să-i plivească, care sunt la niveluri coborâte, care au devenit răi și din care o parte au forma unor Buddha, Dao și a altor zei -- ar fi trebuit să se dezintegreze și să fie pliviți cu mult timp în urmă în mijlocul vechii legi Fa de formare-stagnare-degenerare-distrugere. Motivul pentru care vechile forțe i-au lăsat în cele Trei Tărâmuri la începutul rectificării-Fa a fost pentru a-i face să interfereze cu rectificarea-Fa și să ia parte în persecutarea discipolilor Dafa.

Vechile forțe au știut că a face aceste lucruri este un păcat enorm. Le-a fost frică să nu cumva să fie trimiși jos în iad pentru faptul că păcătuiesc direct împotriva rectificării-Fa, așa că i-au controlat de dincolo de cele Trei Tărâmuri pe acei zei răi (slugi întunecate)[1] aflați în interiorul celor Trei Tărâmuri, și slugile întunecate au direcționat la rândul lor demoni putrezi să interfereze cu rectificarea-Fa și să persecute discipolii Dafa. Toată persecuția contra discipolilor Dafa în acești ani a fost făcută sub comanda lor directă. Păcatele lor sunt acum nemărginite, și greutatea răului și a păcatelor pe care le-au comis este dincolo de ceea ce ei pot plăti.

Distrugerea vechilor forțe ca întreg, și a tuturor factorilor finali care vor fi eliminați, au legătură cu enormitatea păcatelor slugilor întunecate. Slugile întunecate au fost o parte din toate perturbările aduse lucrurilor mari și mici care s-au întâmplat tuturor discipolilor Dafa de când și-au început cultivarea și a tuturor situațiilor diferite [care au apărut] în cultivarea personală a discipolilor Dafa; au prins toate ocaziile. Numărul slugilor întunecate este mare, în timp ce în această dimensiune corpurile care se manifestă sunt destul de mici. Mărimea lor variază între mărimea unei monezi până la vârful de peniță; majoritatea lor fiind de dimensiunea vârfului de peniță. Au putut auzi toată Fa pe care am predat-o în acești ani și le-am dat șanse tot timpul, totuși ei au continuat să facă cele mai malefice lucruri. Ca rezultat al avansării în rectificarea-Fa și a acțiunilor dirijate-de-gândurile-drepte ale practicanților Dafa, demonii putrezi au fost distruși până în punctul în care au rămas prea puțini ca ei să poată fi folosiți, astfel că slugile întunecate iau ele însele parte acum în lucrurile pe care demonii putrezi le făceau. Ei persecută în mod direct discipolii Dafa și interferează cu rectificarea-Fa.

Din acest motiv, toți discipolii Dafa, atât studenții noi cât și cei veterani: când trimiteți gânduri drepte, în afara țintelor pe care vi le fixați anume, țintiți direct către acele slugi întunecate și eliminați-le complet. Odată cu asta, când trimiteți gânduri drepte trebuie să aveți mintea mai concentrată, mai pură și mai stabilă pentru a putea mobiliza abilitățile voastre mai mari, dezintegrați toate slugile întunecate și demonii putrezi și eliminați perturbările finale aflate în alte dimensiuni.

Nu lăsați maleficul să vă exploateze lipsurile și încetați să mai fiți interferați de atașamentele umane. Faceți bine lucrurile pe care discipolii Dafa ar trebui să le facă și parcurgeți cu bine ultima parte a călătoriei voastre. Gânduri drepte, acțiuni drepte.

Li Hongzhi
16 martie, 2004

Nota traducătorilor:
[1] Termenul folosit în textul chinez este, hei shou (traducerea literară fiind "mâini negre") care câteodată este tradus ca fiind "ajutoare din spatele scenei" și nu ar trebui încurcat cu termeni diferiți