Falundafa.org

Binecuvântările Dafa

Cei zece ani de rectificare a Legii au recreat cosmosul, au salvat nenumărate ființe simțitoare de la degenerare și anihilare și au stabilit principiile Fa eterne și nemărginita înțelepciune a nemărginitului firmament colosal atotcuprinzător. Aceasta este o binecuvântare pentru toate ființele și este virtutea măreață a discipolilor Dafa.

Maestrul a răspândit Dafa timp de zece ani. Chiar și în lumea umană, predestinările au fost schimbate foarte mult. Catastrofa cometei predestinată în istorie nu mai există, al treilea război mondial a fost evitat, iar pericolul din 1999 al ciclului de formare-stagnare-degenerare-distrugere al Cerului și Pământului nu va mai reapărea niciodată. Rectificarea-Fa a lumii umane este pe cale de a începe. Ființele simțitoare ale lumii se vor strădui să răsplătească grația salvatoare a Dafa și a discipolilor Dafa. Cât de minunat. Minunat. Cu adevărat minunat!

Li Hongzhi
19 mai 2002


Binecuvântările Marii Legi 

Cei zece ani de rectificare-Fa au recreat cosmosul, au salvat nenumărate ființe simțitoare de la degenerare și anihilare și au fondat principiile eterne și nemăsurata înțelepciune-Fa a nemăsuratului firmament colosal atotcuprinzător. Aceasta este o binecuvântare pentru ființele simțitoare și este virtutea măreață al discipolilor Dafa.

Maestrul a răspândit Dafa timp de zece ani. Predestinările au fost schimbate mult, chiar și în lumea umană. Catastrofa cometei predestinată în istorie nu mai există, cel de-al treilea război mondial a fost evitat, iar primejdia din 1999 cauzată de ciclul formării-stagnării-degenerării-distrugerii Cerului și Pământului nu va mai apărea niciodată. Rectificarea-Fa a lumii umane este pe punctul de a începe. Ființele simțitoare ale lumii vor [încerca să] răsplătească grația salvatoare a Dafa și a discipolilor Dafa. Cât de minunat. Minunat. Cu adevărat minunat!

Li Hongzhi
19 mai 2002