FALUN DAFA

PRINCIPII ESENŢIALE PENTRU O AVANSARE ULTERIOARĂ

(Traducerea în limba Română)

LI HONGZHI

Cuprins:

 1. Despre Dafa
 2. Bogăție cu virtute
 3. Larg și imens
 4. Cultivare adevărată
 5. Fiți echilibrați
 6. Iluminare
 7. De ce nu poate vedea cineva
 8. Învățând Fa
 9. Cum să dăm ajutor
 10. Firmament
 11. Tărâmuri
 12. Ce este golirea?
 13. Fermitate
 14. Învățăturile din budism sunt cea mai slabă și mai infimă parte a Buddha Fa
 15. Ce este înțelepciunea?
 16. Aceasta nu este o meserie, ci cultivare
 17. Practicarea cultivării după pensionare
 18. Când Fa este dreaptă
 19. Înțeleptul
 20. Căutarea stării de discipol cu Învățătorul
 21. O reamintire explicită
 22. Pentru cine practicați voi cultivarea?
 23. Terminologia Buddha Fa
 24. Liniștiți exteriorul prin cultivarea interiorului
 25. Eliminarea continuă a atașamentelor
 26. Validare
 27. Un cultivator face parte din aceasta în mod firesc
 28. Ce este toleranța (Ren)?
 29. Ce este Mi Xin?[1]
 30. Karma de boală
 31. Eschivările unor practicanți
 32. Armonie perfectă
 33. Neomitere
 34. Cultivarea și munca
 35. Corecție
 36. Imuabil
 37. Nu faceți afirmații nesăbuite
 38. Trezire
 39. Stabilitatea Legii
 40. Practica de cultivare și asumarea responsabilității
 41. Ce facem cu copiile manuscrise ale Scripturilor
 42. Conferința Legii
 43. O scrisoare către centrul general de asistență Dafa din Shijiazhuang
 44. Rectificarea caracterului cuiva
 45. O scurtă explicație a Shan
 46. Adendum la "Rectificarea caracterului"
 47. Natura de Buddha și natura demonică
 48. Dezvăluire uriașă
 49. Practica de cultivare nu este politică
 50. O persoană cu responsabilitate este de asemenea un cultivator
 51. Ce este practica de cultivare?
 52. Dafa va fi întotdeauna pură ca diamantul
 53. Înțelegere în profunzime
 54. Sfat prevenitor
 55. Dafa nu poate fi niciodată plagiată
 56. Ce este Iluminarea?
 57. Recreând omenirea
 58. Degenerare
 59. Non-omitere în natura de Buddha
 60. Cu mintea limpede
 61. Purtați în minte mereu
 62. O lovitură grea
 63. Un alt comentariu asupra criteriilor de evaluare
 64. Concluzie finală
 65. Un dialog cu timpul
 66. Expunând Legea
 67. Abandonarea atașamentelor umane și continuarea cultivării adevărate
 68. Luați calea de mijloc
 69. Fa rectifică inima omenească
 70. Principiile pentru discipolii care sunt călugări și călugărițe
 71. Mediu
 72. Săpând pentru a scoate rădăcinile
 73. Pentru cine existați voi?
 74. Topiți în Fa
 75. Buddha Fa și budismul
 76. Dafa nu poate fi folosită
 77. Determinare și tărie
 78. Curățând natura demonică


Despre Dafa

(Lunyu)

Dafa este înțelepciunea Creatorului. Este fundamentul creației, pe care sunt construite cerurile, pământul și universul. Cuprinde toate lucrurile, de la cele mai minuscule până la vastitatea imensității, manifestându-se în mod diferit la fiecare dintre planurile de existență ale corpului cosmic. Din cel mai profund microcosmos al corpului cosmic, până la apariția celei mai minuscule particule, urmând straturi peste straturi de particule nenumărate, variind ca mărime de la mici la mari, ajungând până la cele ale planurilor exterioare pe care le cunoaște omenirea -- cele ale atomilor, moleculelor, planetelor și galaxiilor -- și dincolo, până la ceea ce este chiar mai mare. Particulele de diferite mărimi alcătuiesc vieți de diferite mărimi precum și lumile de diferite mărimi, care sunt răspândite pretutindeni în corpul cosmic. Viețile de la oricare dintre diferitele planuri de particule percep particulele următorului plan mai mare ca fiind planete pe cerurile lor și acest lucru este adevărat la fiecare plan. Pentru viețile de la fiecare plan al universului, asta pare să continue la infinit. Dafa a fost cea care a creat timpul și spațiul, multitudinea de vieți și specii și toată creația; tot ceea ce există se datorează acesteia, neexistând nimic în afara ei. Toate acestea sunt expresiile tangibile, la diferite niveluri, ale calităților Dafa: Zhen, Shan și Ren.

Oricât de avansate ar putea fi mijloacele oamenilor de explorare a spațiului și de examinare a vieții, cunoașterea dobândită este limitată la anumite părți ale acestei singure dimensiuni, unde se află ființele umane, la un plan coborât al universului. Alte planete au fost explorate în trecut de către oameni, în timpul civilizațiilor preistorice. Însă, indiferent de toate înălțimile și distanțele atinse, omenirea nu a reușit niciodată să iasă din dimensiunea în care există. Omenirii îi va fi imposibil să știe vreodată cu adevărat manifestările reale ale universului. Pentru ca o ființă umană să înțeleagă misterele universului, ale spațiu-timpului și ale corpului uman, trebuie să urmeze cultivarea într-o Cale adevărată și să atingă adevărata iluminare, înălțându-și planul de existență. Prin cultivare caracterul său moral se va eleva, iar odată ce a învățat să discearnă ceea ce este cu adevărat bun de ceea ce este rău, și virtutea de viciu, și trece dincolo de planul uman, va vedea și va avea acces la realitățile universului, precum și la viețile din alte planuri și dimensiuni.

Deși oamenii pretind adesea că preocupările lor științifice sunt pentru a "îmbunătăți calitatea vieții", ceea ce îi conduce este competiția tehnologică. Iar în majoritatea cazurilor, ele au apărut doar după ce oamenii au renegat divinul și au abandonat codurile morale menite să asigure stăpânirea de sine. Tocmai din aceste motive civilizațiile anterioare au fost de multe ori distruse. Explorările oamenilor sunt inevitabil limitate la această lume materială, iar metodele sunt astfel încât numai ceea ce a fost recunoscut este studiat. Între timp, lucrurile care sunt intangibile sau invizibile în dimensiunea umană, dar care există în mod obiectiv și se manifestă în moduri reale în această lume apropiată -- precum spiritualitatea, credința, cuvântul divin și miracolele -- sunt tratate ca tabu, deoarece oamenii au alungat divinul.

Dacă rasa umană este capabilă să-și îmbunătățească caracterul, comportamentul și gândirea, fundamentându-le pe valori morale, va fi posibil ca civilizația să dăinuie și chiar miracole să aibă loc din nou în lumea umană. De multe ori în trecut, culturi care au fost la fel de divine pe cât erau de umane au apărut în această lume și au ajutat oamenii să ajungă la o înțelegere mai adevărată a vieții și a universului. Când oamenii arată respectul cuvenit și venerație față de Dafa în timp ce ea se manifestă aici în această lume, ei, rasa lor sau națiunea lor se vor bucura de binecuvântări sau onoare. A fost Dafa -- Marea Cale a universului -- cea care a creat corpul cosmic, universul, viața și întreaga creație. O viață care se îndepărtează de Dafa, este cu adevărat coruptă. O persoană care se poate alinia la Dafa este cu adevărat bună și va fi răsplătită și binecuvântată cu sănătate și fericire. Ca și cultivator, dacă te asimilezi la Dafa, ești un iluminat - o ființă divină.

Li Hongzhi
24 mai, 2015


Bogăție cu virtute

Anticii spuneau: "Banii sunt ceva exterior acestui corp fizic." Toți o știu, totuși toți îi urmăresc. Un tânăr îi caută pentru a-și satisface dorințele; o femeie tânără îi vrea pentru seducție și lux; o persoană în vârstă îi urmărește pentru a se îngriji la bătrânețe; un învățat îi urmărește pentru faimă; un funcționar de stat își face datoria pentru a-i obține și așa mai departe. Astfel, toată lumea îi urmărește.

Unii oameni chiar concurează și se luptă pentru ei; aceia care sunt agresivi riscă pentru ei; oamenii cu temperament aprins recurg la violență pentru ei; oamenii invidioși ar putea să moară pentru ei din furie. Este datoria conducătorului și a oficialilor să aducă belșug populației, însă promovarea venerării banului este cea mai rea politică pe care poate cineva s-o adopte. Bogăția fără virtute (de) va răni toate ființele conștiente, pe când bogăția cu virtute este ceea ce își doresc toți oamenii. De aceea cineva nu poate fi bogat fără să promoveze virtutea.

Virtutea este acumulată în viețile trecute. Să devii un rege, un oficial, un om bogat sau un nobil, toate vin din virtute. Fără virtute, nu există câștig; pierderea virtuții înseamnă a pierde totul. Astfel, aceia care caută putere și bogăție trebuie întâi să acumuleze virtute. Suferind greutăți și făcând fapte bune se poate acumula virtute în rândul maselor. Pentru a obține asta, trebuie înțeles principiul de cauză și efect. Cunoscând acest lucru poate permite oficialilor și populației să-și exercite stăpânirea de sine și astfel prosperitatea și pacea vor triumfa sub cer.

Li Hongzhi
27 Ianuarie, 1995


Larg și imens

Principiile Falun Dafa pot furniza îndrumare pentru practica de cultivare a oricăruia, inclusiv a celor cu credințe religioase. Acesta este principiul universului, adevărata Fa care n-a fost niciodată predată. Oamenilor din trecut nu le era permis să cunoască acest principiu al universului (Buddha Fa). Acesta transcende toate teoriile academice și principiile morale ale societății umane din timpuri străvechi până astăzi. Ceea ce a fost predat de către religii și ceea ce oamenii au înțeles în trecut au fost numai [lucruri] superficiale și fenomene de suprafață. Înțelesul său lăuntric profund, larg și imens, se poate manifesta și poate fi deprins și înțeles, numai de către practicanții care se află la niveluri diferite ale cultivării adevărate. Numai atunci poate cineva vedea cu adevărat ce este Fa.

Li Hongzhi
6 Februarie, 1995

[1] Falun Dafa (fah-lun da-fa)--- "Marea Cale (de cultivare) al Roții Legii"


Cultivare adevărată

Discipolii mei care cultivați cu adevărat, ceea ce v-am predat eu este Fa pentru cultivarea Buddha și Tao. Cu toate acestea, voi vă vărsați asupra mea suferințele provenite din pierderea intereselor voastre lumești, în loc să fiți supărați pentru că nu sunteți capabili să renunțați la atașamentele umane obișnuite. Este aceasta cultivare? Dacă poți renunța sau nu la atașamentele umane obișnuite este un test inevitabil pe drumul vostru pentru a deveni o ființă cu adevărat extraordinară. Fiecare discipol care cultivă cu adevărat trebuie să-l treacă, pentru că aceasta este linia despărțitoare dintre un cultivator și o persoană obișnuită.

De fapt, când voi agonizați de frica pierderii reputației voastre, a interesului propriu și a sentimentelor printre oamenii obișnuiți, aceasta indică deja faptul că nu puteți renunța la atașamentele umane obișnuite. Trebuie să vă amintiți aceasta: Cultivarea în sine nu este dureroasă -- cheia se află în incapacitatea voastră de a renunța la atașamentele umane obișnuite. Numai atunci când sunteți pe cale să renunțați la reputația, interesele și sentimentele voastre veți simți durere.

Ați căzut aici dintr-o lume sfântă, pură și incomparabil de frumoasă pentru că ați dezvoltat atașamente la acel nivel. După căderea într-o lume care este, prin comparație, cea mai murdară, în loc să vă cultivați pentru a vă întoarce înapoi în grabă, voi nu renunțați la acele lucruri murdare de care vă agățați în această lume murdară și chiar agonizați pentru pierderile cele mai triviale. Știați că pentru a vă salva Buddha a cerșit odinioară mâncare printre oamenii obișnuiți? Astăzi, eu am deschis din nou larg ușa și predau această Mare Lege pentru a vă salva. Nu am simțit niciodată amărăciune pentru numeroasele greutăți pe care le-am îndurat. Atunci voi ce aveți ce încă nu poate fi abandonat? Puteți aduce voi în rai lucrurile ce zac adânc în interior pe care nu le puteți abandona?

Li Hongzhi
22 Mai, 1995

[1] Dafa (dah-fah)--- "Marea Cale", Falun Dafa prescurtat


Fiți echilibrați

Am spus unor practicanți că gândurile extreme sunt cauzate de karma gândurilor, dar mulți studenți consideră acum că toate gândurile lor rele din viața de zi cu zi sunt karma gândurilor. Asta nu este corect. Pentru ce mai cultivați dacă nu mai aveți deloc gânduri rele?! Dacă sunteți atât de puri, nu sunteți deja un Buddha? Această înțelegere este greșită. Numai atunci când mintea voastră reflectă în mod violent gânduri murdare sau îl înjură pe Învățător, Dafa, pe alți oameni, etc., și nu puteți scăpa de ele sau să le reprimați, aceasta este karma gândurilor. Dar există de asemenea o slabă karma a gândurilor, deși aceasta este diferită de gândurile sau ideile obișnuite. Trebuie să fiți clari asupra acestui lucru.

Li Hongzhi
23 Mai, 1995

[1] Învățător (sau "Maestru") - o formă respectuoasă de adresare folosită în China. Aici se referă la Învățătorul Li.


Iluminare

În lumea umană cea plină de noroi, perlele și ochii de pește sunt amestecate împreună. Un Tathagata trebuie să coboare în lume în liniște. Când el predă Fa, practici malefice sunt menite să interfereze. Tao și căile demonice sunt predate în același timp și în aceeași lume. În mijlocul adevărului și falsității, iluminarea este importantă. Cum să le deosebim? Este menit să existe oameni excepționali. Aceia care au cu adevărat o relație predestinată și pot să se ilumineze vor veni unul după celălalt, intrând în Tao și obținând Fa. Ei vor distinge ceea ce este drept de ceea ce este malefic, vor obține învățături adevărate, își vor ușura corpurile, își vor mări înțelepciunea, își vor îmbogăți inimile și se vor îmbarca pe corabia Fa, navigând lin. Cât de minunat! Pășiți înainte cu fiecare efort până la Desăvârșire.

Cei care supraviețuiesc în lumea fără direcție cu o calitate de iluminare slabă, trăiesc pentru bani și mor pentru putere, fiind fericiți sau neliniștiți pentru câștiguri mărunte. Ei concurează crunt unul contra celuilalt, acumulând astfel karma de-a lungul vieților lor. Când asemenea oameni aud Fa, ei râd de ea și scuipă din gurile lor cuvântul "superstiție", pentru că adânc în interiorul lor ei sunt nevoiți s-o găsească greu de înțeles și greu de crezut. Acești oameni sunt persoanele inferioare care sunt dificil de salvat. Karma lor este atât de multă încât le-a învăluit corpurile și le-a pecetluit înțelepciunea; natura lor originară a dispărut.

Li Hongzhi
14 Iunie,1995


De ce nu poate vedea cineva

"Să vezi înseamnă să crezi; nu vezi, nu crezi." Aceasta este părerea unei persoane inferioare. Oamenii sunt pierduți în iluzie și au generat o mulțime de karma. Cum ar putea ei să vadă, când natura lor originară este ascunsă? Iluminarea vine înainte să vezi. Cultivați-vă mintea și eliminați-vă karma. Odată ce natura voastră originară iese la iveală veți putea vedea. Totuși, fie că vede, fie că nu vede, o persoană excepțională poate depinde de iluminarea sa pentru a atinge Desăvârșirea. Unii oameni pot să vadă, alții nu au posibilitatea să vadă, iar asta este determinat atât de nivelurile lor cât și de calitatea lor înnăscută. Motivul pentru care cei mai mulți dintre cultivatori nu văd este din cauză că ei urmăresc să vadă, ceea ce este un atașament. Astfel că, până când nu vor renunța la acesta ei nu vor vedea. Aceasta se datorează de cele mai multe ori piedicii care provine de la karma, [sau se datorează] unui mediu nepotrivit, sau [se datorează] modului în care cultivă o persoană. Există o mulțime de cauze, variind de la o persoană la alta. Chiar și o persoană care este capabilă să vadă s-ar putea să nu vadă cu claritate, deoarece numai când vede neclar poate să se ilumineze la Tao. Atunci când o persoană poate vedea totul cu claritate, ca și când s-ar afla personal la fața locului, ea a dobândit Eliberarea Gongului (kaigong) și nu mai poate practica cultivarea mai departe din moment ce nu mai există nimic la care să se mai poată ilumina.

Li Hongzhi
16 Iunie, 1995


Învățând Fa

Când studiază Dafa, intelectualii ar trebui să fie conștienți de o problemă de foarte mare importanță: Ei studiază Dafa în același mod în care oamenii obișnuiți studiază scrierile teoretice[1], cum ar fi selectarea citatelor relevante ale oamenilor renumiți pentru a-și examina propria conduită. Aceasta va împiedica progresul unui cultivator. Mai mult, imediat ce află că Dafa are un înțeles interior profund și lucruri de nivel înalt care pot îndruma practica de cultivare la diferite niveluri, unii oameni încearcă chiar s-o examineze cuvânt cu cuvânt, dar în final nu găsesc nimic. Aceste obiceiuri, dobândite din studiul teoriilor politice de-a lungul unei lungi perioade de timp, sunt de asemenea factori care interferează cu practica de cultivare și conduc la o înțelegere greșită a Fa.

În timp ce învățați Fa, nu ar trebui să căutați părțile relevante, intenționând cu încăpățânare să rezolvați o anumită problemă. De fapt, aceasta este (cu excepția acelor probleme care au nevoie de o soluție imediată) de asemenea o formă de atașament. Singurul mod de a obține o bună înțelegere a Dafa este de a o studia fără nicio intenție. De fiecare dată când terminați de citit Zhuan Falun[2], voi ați făcut un progres atâta timp cât ați obținut ceva înțelegere. Chiar dacă ați înțeles un singur lucru după citirea ei, ați făcut progres cu adevărat.

De fapt, în practica de cultivare vă înălțați îmbunătățindu-vă treptat și fără să știți. Ţineți minte: Trebuie să obțineți lucrurile în mod natural fără a le urmări.

Li Hongzhi
9 Septembrie, 1995

[1] scrierile teoretice - aceasta se referă la scrierile teoretice ale lui Marx, Lenin, Mao, etc.

[2] Zhuan Falun - "A învârti Roata Legii", cartea principală a practicii de cultivare Falun Dafa


Cum să dăm ajutor

Mulți asistenți din diferite regiuni au un nivel foarte ridicat de înțelegere a Dafa. Ei sunt capabili să dea un exemplu bun prin conduita lor și să facă o treabă bună în organizarea grupurilor lor de practică. Totuși există de asemenea unii asistenți care nu au făcut atât de bine și aceasta se manifestă în principal în metodele lor de lucru. De exemplu, pentru a-i face pe practicanți să-i asculte și pentru a ușura ducerea la bun sfârșit a muncii lor, unii asistenți și-au făcut munca prin emiterea de ordine. Aceasta nu este permis. Învățarea Legii ar trebui să fie voluntară. Dacă un student nu vrea să facă astfel din adâncul inimii sale, nicio problemă nu poate fi rezolvată. În schimb pot să apară tensiuni. Tensiunile se vor intensifica dacă aceasta nu este corectată, subminând astfel în mod grav învățarea Legii de către oameni.

Chiar mai grav, unii asistenți, pentru a-i face pe practicanți să creadă în ei și să li se supună, pun deseori în circulație unele zvonuri sau ceva senzațional pentru a-și mări prestigiul sau fac lucruri neobișnuite pentru a se lăuda. Nici unul din aceste lucruri nu sunt permise. Asistenții noștri îi servesc pe ceilalți în mod voluntar; ei nu sunt Maestrul și nici n-ar trebui să aibă aceste atașamente.

Atunci cum ne putem face munca de asistent bine? Înainte de toate, trebuie să vă tratați pe voi înșivă ca pe unul dintre studenți în loc să vă considerați drept cineva deasupra lor. Dacă există ceva ce nu știți în munca voastră, ar trebui s-o discutați cu smerenie cu ceilalți. Dacă ați făcut ceva greșit, ar trebui să spuneți studenților cu sinceritate: "Eu sunt de asemenea un cultivator ca și voi, așa că este inevitabil că voi face greșeli în munca mea. Acum că am făcut o greșeală, haideți să facem ceea ce este corect." Dacă vrei cu sinceritate ca toți practicanții să colaboreze pentru a îndeplini lucrurile, ce rezultate vei obține? Nimeni nu va spune că ești bun de nimic. În schimb, ei vor gândi că ai învățat Fa bine și că ești deschis la minte. De fapt, Dafa este aici și toată lumea o studiază. Studenții vor măsura în conformitate cu Dafa fiecare mișcare pe care o face un asistent și dacă este bun sau nu - se poate distinge clar. Odată ce aveți intenția de a vă afirma, practicanții vor gândi că aveți o problemă de xinxing. În consecință, numai fiind modești puteți face lucrurile bine. Prestigiul vostru este întemeiat pe o bună înțelegere a Fa. Cum poate un cultivator să fie fără nicio greșeală?

Li Hongzhi
10 Septembrie, 1995

[1] xinxing (shin-shing) - "natura minții" sau "natura inimii"; "caracter moral."


Firmament

Vastitatea universului și enormitatea corpurilor cosmice nu pot fi înțelese niciodată de oameni prin explorare; nu poate fi niciodată detectată de către oameni cât de microscopică este materia. Corpul omenesc este atât de misterios încât depășește cunoașterea umană, [cunoașterea umană] poate atinge doar suprafața. Viața este atât de abundentă și de complexă încât va rămâne veșnic o veșnică enigmă pentru omenire.

Li Hongzhi
24 septembrie, 1995


Tărâmuri

O persoană rea este născută din invidie.

Din egoism și furie ea se plânge de nedreptate față de ea însăși.

O persoană benevolentă are întotdeauna o inimă de compasiune.

Fără nemulțumire sau ură, ea primește greutatea ca pe o bucurie.

O persoană iluminată nu are niciun atașament.

Ea observă în tăcere oamenii lumii amăgiți de iluzii.

Li Hongzhi
25 septembrie, 1995


Ce este golirea?

Ce este golirea? Să fii liber de atașamente este adevărata stare de golire. Asta nu înseamnă să fii golit de materie. Totuși, Budismul Zen a atins sfârșitul Dharmei[1] sale și nu mai are nimic de predat. În această haotică Perioadă de Sfârșit a Dharmei[2], unii care îl învață se agață încă cu încăpățânare de teoria sa a golirii, acționând irațional și absurd, ca și cum s-ar fi iluminat la principiile fundamentale ale filozofiei lui. Fondatorul său, Boddhidharma, el însuși a recunoscut că Dharma sa poate fi eficace timp de șase generații și că după asta nu va mai exista nimic pentru a fi transmis. De ce nu își dau seama de asta? Dacă cineva spune că totul este gol, fără Fa, fără Buddha, fără imagine, fără sine și fără existență, ce lucru este atunci Boddhidharma? Dacă nu este nicio Dharma, ce lucru este teoria golirii a Budismului Zen? Dacă nu există niciun Buddha, nicio imagine, cine este Sakyamuni?[3] Dacă nu există niciun nume, nicio imagine, niciun sine, nicio existență și totul este gol, [atunci] de ce te deranjezi să mănânci și să bei? De ce porți haine? Ce ar fi dacă ți s-ar scoate ochii? Ce sunt cele șapte emoții ale tale și cele șase dorințe de care este atașată o persoană obișnuită? De fapt, ceea ce un Tathagata înțelege prin "golire" este să fii liber de fiecare atașament al oamenilor obișnuiți. Non-omisiunea este adevărata esență a golirii. Pentru a începe cu începutul, universul există datorită materiei și este compus din ea și rămâne ca materie. Cum poate el să fie gol? O învățătură care nu a fost împărtășită de către un Tathagata este menită să nu dureze un timp îndelungat și învățăturile sale vor muri -- învățătura unui Arhat nu este Buddha Fa. Iluminați-vă la aceasta! Iluminați-vă la aceasta!

Li Hongzhi
28 septembrie, 1995

[1] Dharma - în contextul Buddhismului, acest termen este traducerea clariscă pentru cuvântul Chinez "Fa".

[2] Perioada de Sfârșit a Dharmei - conform lui Buddha Sakyamuni, Perioada de Sfârșit al Dharmei, trebuia să înceapă cu cinci sute de ani după moartea sa, moment în care Dharma lui nu mai putea să salveze oameni.

[3] Sakyamuni --- Buddha Sakyamuni, sau Buddha, sau Siddhartha Gautama. Larg recunoscut ca fiind fondatorul Buddhism-ului, se spne că a trăt în India antică în jurul secolului 5 Î.C.


Fermitate

Cu Învățătorul aici, sunteți plini de încredere. Fără Învățător aici, nu aveți niciun interes în a cultiva, de parcă v-ați cultiva pentru Învățător și ați fi ales această cale dintr-un anumit interes. Aceasta este o slăbiciune majoră a unei persoane obișnuite. Sakyamuni, Isus, Lao Zi[1] și Confucius au plecat de peste două mii de ani, totuși discipolii lor n-au simțit niciodată că nu pot practica cultivarea fără maeștrii lor în preajmă. Cultivarea este treaba ta și nimeni altcineva nu o poate face pentru tine. Învățătorul poate numai să-ți spună legile și principiile la suprafață. Este propria ta responsabilitate să-ți cultivi inima și mintea, să-ți abandonezi dorințele, să dobândești înțelepciune și să elimini confuzia. Dacă urmezi această cale dintr-un anumit interes, mintea ta cu siguranță nu va fi fermă și tu vei uita cu siguranță principiile fundamentale în timp ce trăiești în societatea umană. Dacă nu te ții cu fermitate de credința ta nu vei dobândi nimic în această viață. Nimeni nu știe când va mai exista o altă șansă. Este foarte greu!

Li Hongzhi
6 octombrie, 1995

[1] Lao Zi (laow dzz) - cunoscut ca fiind autorul cărții Dao De Jing, este considerat ca fiind fondatorul Daoism-ului și se crede că a trăit undeva în jurul secolului 4, Î.C.


Învățăturile din budism sunt cea mai slabă și mai infimă parte a Buddha Fa

Tuturor ființelor conștiente! Nu folosiți niciodată Buddhismul pentru a măsura Dafa a lui Zhen-Shan-Ren, deoarece ea este nemăsurabilă. Oamenii s-au obișnuit deja să numească scripturile din Buddhism, Fa. De fapt, corpurile cosmice sunt atât de vaste încât ele sunt dincolo de înțelegerea unui Buddha asupra universului. Teoria Taiji[1] a Școlii Taoiste este și ea o înțelegere de nivel coborât asupra universului. La nivelul oamenilor obișnuiți nu există o Fa reală, ci doar o vagă idee asupra fenomenelor la limita universului care pot permite cuiva să practice cultivarea. De vreme ce oamenii obișnuiți sunt ființe la nivelul cel mai de jos, nu li se permite să cunoască adevărata Buddha Fa. Dar oamenii au auzit înțelepții spunând: "Adorarea unui Buddha poate sădi semințe cauzale pentru ocazia de a practica cultivarea; cultivatorii care rostesc incantații pot primi protecție din partea unor ființe mai înalte; respectarea preceptelor poate permite cuiva să atingă standardul unui cultivator." De-a lungul istoriei, oamenii au studiat dacă ceea ce a predat Cel Iluminat este Buddha Fa. Învățătura lui Tathagata este manifestarea naturii de Buddha și poate fi numită și o manifestare a Fa. Dar ea nu este adevărata Fa a universului, deoarece în trecut oamenilor le era complet interzis să cunoască adevărata manifestare a Buddha Fa. La Buddha Fa se iluminează numai cineva care a atins un nivel înalt prin practica de cultivare, așa că era cu atât mai important ca oamenilor să nu le fie permis să cunoască adevărata esență a practicii de cultivare. Falun Dafa a dezvăluit ființelor umane pentru prima dată de-a lungul timpului, natura universului -- Buddha Fa; aceasta echivalând cu a le da o scară pe care să urce la cer. Deci cum puteți voi măsura Marea Lege a universului cu ceea ce s-a predat odinioară în Buddhism?

Li Hongzhi
8 octombrie, 1995

[1] Taiji (tye-jee) - "Mărețul Ultim"; Taiji-ul este un simbol al Școlii Taoiste și este ceea ce este larg cunoscut în Vest ca fiind simbolul "yin-yang".


Ce este înțelepciunea?

Oamenii cred că persoanele renumite, învățații și diferite tipuri de experți din societatea umană sunt măreți. De fapt, în realitate ei toți sunt neînsemnați, deoarece sunt oameni obișnuiți. Cunoștințele lor sunt numai acel foarte puțin înțeles de știința modernă din societatea omenească. În vastul univers, de la cel mai macroscopic la cel mai microscopic, societatea umană este exact la mijloc, în stratul cel mai exterior și pe suprafața cea mai de dinafară. De asemenea, ființele sale sunt cea mai joasă formă de existență, astfel încât înțelegerea lor asupra materiei și a minții este foarte limitată, superficială și demnă de milă. Chiar dacă cineva ar fi în stare să priceapă toată cunoașterea omenirii, el tot ar rămâne o persoană obișnuită.

Li Hongzhi
9 octombrie, 1995


Aceasta nu este o meserie, ci cultivare

Dacă puteți urma [sau dacă nu puteți] cerințele pe care le-am stabilit pentru centrele de asistență, aceasta este o chestiune de principiu foarte importantă și afectează modul în care Fa se răspândește în viitor. De ce nu puteți renunța la rutina pe care ați dezvoltat-o de-a lungul unei lungi perioade de timp în birouri birocratice? Nu tratați centrele de asistență ca pe birouri administrative din societatea umană și nu adoptați metodele și abordările lor, cum ar fi emiterea de documente, lansarea unei politici de punere în practică sau "îmbunătățirea înțelegerii oamenilor." Un cultivator al Dafa ar trebui numai să-și îmbunătățească xinxing-ul în cultivare și să-și înalțe Fructul Statusului și nivelul. Uneori chiar și o întâlnire este ținută în formatul unui loc de muncă al oamenilor obișnuiți. De exemplu, va fi un fel de oficial care va ține un discurs și un anumit lider va face un rezumat. Acum, chiar și statul încearcă să reformeze acele practici corupte și proceduri birocratice în societate. Ca și cultivator, tu știi deja că fiecare aspect al omenirii nu mai este bun în Perioada de Sfârșit a Dharmei. De ce nu poți să renunți la metodele de lucru care sunt total nepotrivite pentru practica de cultivare? Cu siguranță că noi n-o vom transforma într-o instituție administrativă sau într-o întreprindere din societate.

Înainte, unii pensionari care nu aveau nimic de făcut au considerat Falun Dafa bună și și-au oferit ajutorul pentru a umple un gol dureros în viețile lor neocupate. Desigur că aceasta nu este în regulă! Falun Dafa este pentru practicarea cultivării și nu este o meserie. Toți lucrătorii noștri voluntari trebuie să fie mai întâi cultivatori adevărați cu un nivel ridicat de xinxing, căci ei sunt modele pentru cultivarea xinxing-ului. Noi n-avem nevoie de lideri de felul acelora din rândul oamenilor obișnuiți.

Li Hongzhi
12 octombrie, 1995


Practicarea cultivării după pensionare

E mare păcat că unii studenți care au luat parte la lecțiile mele și au calitate înnăscută bună au încetat să practice deoarece sunt ocupați cu lucrul. Dacă ei ar fi oameni obișnuiți de nivel mediu, n-aș spune nimic mai mult și i-aș lăsa în pace. Dar acești oameni încă mai au ceva promițător. Moralitatea umană decade cu o mie de mile pe zi și oamenii obișnuiți sunt cu toții purtați de curent. Cu cât ești mai departe de Tao cu atât e mai greu să te întorci prin cultivare. De fapt, practica de cultivare înseamnă cultivarea inimii și a minții. Mediul complex, în special, cel de la locul de muncă, vă furnizează o ocazie bună pentru îmbunătățirea xinxing-ului. Odată pensionați, nu veți pierde cel mai bun mediu pentru practicarea cultivării? Ce veți cultiva fără niciun necaz? Cum veți putea să vă îmbunătățiți? Viața cuiva este limitată. Deseori planificați lucrurile destul de bine, dar cum puteți să știți voi dacă veți avea suficient timp rămas pentru cultivarea voastră? Practica de cultivare nu este un joc de copii. Este mai serioasă decât orice lucru de-al oamenilor obișnuiți -- nu este ceva care vine de la sine. Odată ce pierzi ocazia, când vei mai fi în stare să obții din nou un corp omenesc pe cele șase căi ale reîncarnării? Ocazia bate la ușă numai o singură odată. Odată ce iluzia pe care nu o puteți abandona dispare, vă veți da seama ce ați pierdut.

Li Hongzhi
13 octombrie, 1995


Când Fa este dreaptă

Când oamenii nu au virtute, calamitățile naturale și dezastrele cauzate de oameni vor abunda. Când pământul nu are virtute, totul se va usca și va cădea. Când firmamentul deviază de la Tao, pământul va crăpa, cerul se va prăbuși și tot universul va fi gol. Când Fa este dreaptă, universul va fi drept. Viața va înflori, firmamentul și pământul vor fi stabile și Fa va exista veșnic.

Li Hongzhi
12 noiembrie, 1995


Înțeleptul

El este aici într-o misiune Cerească în lumea aceasta precum și în ceruri. El are o virtute mărinimoasă și totodată păstrează o inimă plină de bunăvoință; este plin de aspirații mărețe în timp ce ia seama la detalii minore. Cu vaste cunoștințe asupra legilor și principiilor, el este în stare să clarifice nesiguranțele. Oferind salvare lumii și oamenilor ei, el își clădește meritul cu naturalețe.

Li Hongzhi
17 noiembrie, 1995


Căutarea stării de discipol cu Învățătorul

Dafa este răspândită departe și larg. Aceia care aud despre ea o caută. Aceia care au obținut-o sunt încântați de ea. Numărul cultivatorilor crește zilnic și devine nenumărat. Cu toate acestea, majoritatea celor care învață singuri au intenția să caute formal starea de discipol cu Învățătorul, deoarece ei sunt îngrijorați că nu au primit învățătura adevărată dacă nu l-au văzut pe Învățător în persoană. Aceasta de fapt se datorează unei înțelegeri superficiale a Fa. Predând Dafa pe scară largă înseamnă oferirea salvării tuturor. Oricine învață este discipolul meu. Neurmând vechi ritualuri și convenții, eu ignor formalitățile superficiale și privesc numai la inima cuiva. Dacă nu te cultivi cu adevărat, ce rost are să mă recunoști formal drept "Învățător"? O persoană care se cultivă cu adevărat va obține lucrurile natural fără a le urmări. Tot gong-ul[1] și Fa se află în carte și cineva le va obține în mod natural citind Dafa. Aceia care o învață se vor schimba automat și vor fi deja în Tao când citesc cartea din nou și din nou, în mod repetat. Învățătorul va avea cu siguranță Corpuri ale Legii (fashen) protejându-i în tăcere. Cu perseverență, ei vor atinge cu siguranță Fructul Statusului în viitor.

Li Hongzhi
8 decembrie, 1995

[1] gong (gong) - "energie de cultivare"


O reamintire explicită

În prezent există o problemă importantă: Când Spiritul Primordial (yuanshen) al unor studenți le părăsește corpurile, ei văd sau vin în contact cu anumite dimensiuni la anumite niveluri. Simțind că este atât de minunat și că acolo există totul cu adevărat, ei nu mai vor să se întoarcă. Aceasta a avut ca rezultat moartea corpurilor lor de carne. Astfel că ei au rămas în acel tărâm și nu s-au mai putut întoarce înapoi. Însă niciunul din ei nu a ajuns dincolo de cele Trei Tărâmuri. Am menționat această problemă înainte. Nu vă atașați de nicio dimensiune în cultivarea voastră. Numai când v-ați completat întregul curs al cultivării puteți atinge Desăvârșirea. Deci, atunci când Spiritul vostru Primordial iese afară, indiferent cât de minunate găsiți acele locuri, trebuie să vă întoarceți.

Avem de asemenea și unii studenți cu o înțelegere greșită. Ei gândesc că odată ce practică Falun Dafa sunt asigurați iar corpurile lor fizice nu vor muri niciodată. Sistemul nostru de cultivare cultivă atât mintea cât și corpul; un cultivator își poate prelungi viața în timp ce practică cultivarea. Dar unii oameni nu au progresat cu sârguință în cultivarea lor din Legea-în-Lumea-Triplă și lâncezesc mereu la un anumit nivel. După mult efort pentru a urca la un alt nivel, ei zăbovesc din nou la acel nivel. Cultivarea este serioasă, așa că este dificil să garantezi că viața cuiva nu se va sfârși la timpul predestinat. Însă această problemă nu există în practicarea cultivării în Legea-Deasupra-Lumii-Triple. Dar situația din Legea-în-Lumea-Triplă este mai complicată.

Li Hongzhi
21 decembrie, 1995


Pentru cine practicați voi cultivarea?

Când unii oameni recurg la mass-media pentru a critica qigong-ul, unii studenți oscilează în fermitatea lor și renunță la practica lor; este ca și cum aceia care profită de mass-media sunt mai înțelepți decât Buddha Fa și ca și cum acei practicanți ar cultiva pentru alții. Există de asemenea oameni care se sperie în fața presiunii și renunță la cultivarea lor. Pot oamenii de acest fel să atingă Dreapta Realizare? În momentul crucial, nu vor trăda ei chiar și un Buddha? Nu este frica un atașament? Practica de cultivare este ca valurile mari care curăță nisipul: ceea ce rămâne este aur.

De fapt, din timpuri străvechi și până în prezent, societatea umană a avut un principiu numit generare-reciprocă și inhibiție-reciprocă. Astfel că acolo unde există bine, există rău; unde există dreptate, există malefic; unde există bunăvoință, există ticăloșie; unde există oameni, există stafii; unde există Buddhas, există demoni. Este chiar mai prezent în societatea umană. Acolo unde există pozitiv, există negativ; unde există sprijin, există opoziție; unde există aceia care cred, există aceia care nu cred; unde există oameni buni, există și cei răi; unde există altruiști, există egoiști; și unde există oameni care pot face sacrificii pentru ceilalți, există oameni care nu se vor opri de la nimic pentru propriul interes. Acesta era un principiu în trecut. De aceea, dacă un individ, un grup sau chiar o națiune vor să realizeze ceva bun, va exista o cantitate egală de rezistență negativă. După succes, cineva va simți astfel că a fost câștigat cu greutate și ar trebui prețuit. În acest fel s-a dezvoltat omenirea (principiul generării-reciproce și inhibiției-reciproce se va schimba în viitor).

Altfel spus, practica de cultivare este supranormală. Indiferent cine este o persoană, critica sa față de qigong nu este dintr-o perspectivă umană obișnuită? Are el vreun drept să nege Buddha Fa și cultivarea? Poate vreuna din organizațiile omenirii să se ridice deasupra Zeilor și Buddhas? Au cei care critică qigong-ul, capacitatea de a comanda unor Buddha? Vor fi Buddha răi numai pentru că el spune așa? Vor înceta Buddhas să existe numai pentru că el pretinde că nu există Buddhas? Încercarea Dharmei din timpul "Marii Revoluții Culturale" a fost rezultatul evoluției unor fenomene cosmice. Buddhas, Taos și Zeii urmează cu toții voința cerului. Încercarea Dharmei a fost o încercare pentru oameni și religii mai degrabă, decât o încercare pentru Buddhas.

Cel mai mare motiv pentru care religiile au fost subminate este degenerarea minții umane. Oamenii îi venerează pe Buddhas nu pentru a cultiva natura de Buddha, ci pentru a căuta binecuvântările lui Buddha astfel încât să poată face avere, pentru a elimina necazurile, pentru a avea un fiu sau pentru a duce o viață confortabilă. Fiecare a acumulat o mulțime de karma în viețile anterioare. Cum poate cineva să trăiască confortabil? Cum poate o persoană să nu plătească pentru karma sa după săvârșirea de fapte rele? Văzând că mintea oamenilor nu este dreaptă, demonii au ieșit afară din peșterile lor unul după celălalt pentru a aduce necaz și haos lumii umane. Văzând că mintea oamenilor nu este dreaptă, Zeii și Buddhas și-au părăsit posturile și au abandonat templele unul după altul. Multe vulpi, nevăstuici, duhuri și șerpi au fost aduse în temple de către aceia care vin să se roage pentru bogăție și profit. Cum se poate ca asemenea temple să nu fie în dezordine? Ființele umane sunt păcătoase. Buddhas nu pedepsesc oamenii, deoarece toți oamenii sunt mânați de ignoranță și și-au făcut deja destul rău lor înșiși. Mai mult, ei au acumulat cantități uriașe de karma și în curând îi așteaptă catastrofe uriașe. Ar mai fi încă vreo nevoie să fie pedepsiți? De fapt, dacă o persoană face ceva greșit, ea este menită să plătească pentru aceasta odată în viitor. Numai că oamenii nu înțeleg aceasta sau nu o cred; ei cred că ghinioanele sunt accidente.

Indiferent cine sau ce forțe sociale vă spun să nu mai practicați cultivarea, voi renunțați atunci la cultivarea voastră. Practicați voi cultivare pentru ei? Vă vor da ei Dreapta Realizare? Nu este înclinarea voastră către ei credință oarbă? Aceasta e de fapt ignoranța adevărată. Pe de altă parte, noi nu suntem o practică de qigong, ci o practică de cultivare a Buddha Fa. Nu este orice formă de presiune un test pentru a se vedea dacă credința voastră în Buddha Fa este fundamental puternică? Dacă voi nu sunteți încă fundamental hotărâți în Fa, orice altceva este de neacceptat.

Li Hongzhi
21 decembrie, 1995


Terminologia Buddha Fa

Unii studenți au fost odinioară Buddhiști laici și au o impresie foarte adâncă asupra termenilor din scripturile Buddhiste. Când descoperă că eu folosesc cuvinte identice cu cele din Buddhism, ei cred că înțelesurile lor sunt aceleași ca în Buddhism. De fapt, ele nu denotă exact aceleași înțelesuri. Unii termeni din Buddhismul regiunii Han sunt vocabular chinezesc și nu sunt exclusiv termeni din Buddhism.

Punctul cheie este că acești studenți nu pot încă să renunțe la lucrurile din Buddhism, deoarece ei nu-și dau seama că impresiile lor din Buddhism le afectează încă mințile și nici nu au o înțelegere suficientă asupra practicării unei singure căi de cultivare. De fapt, nu este asemănarea de suprafață percepută de cineva cea care cauzează interferența? Dacă îmi interpretați greșit cuvintele, nu practicați voi cultivare în Buddhism?

Li Hongzhi
21 decembrie, 1995


Liniștiți exteriorul prin cultivarea interiorului

Dacă oamenii nu apreciază virtutea, lumea va fi în mare haos și va fi scăpată de sub control; fiecare va deveni dușmanul celuilalt și vor trăi fără fericire. Trăind fără fericire, ei nu se vor teme de moarte. Lao Zi a spus; "Dacă populația nu se teme de moarte, la ce bun să-i ameninți cu moartea?" Acesta este un mare, iminent pericol. O lume pașnică este ceea ce oamenii nădăjduiesc. Dacă în acest moment un număr excesiv de legi și decrete sunt create pentru a asigura stabilitatea, vor sfârși prin a avea efectul opus. Pentru a rezolva această problemă, virtutea trebuie să fie cultivată peste tot în lume -- numai în felul acesta poate fi problema rezolvată în mod fundamental. Dacă oficialii sunt altruiști, statul nu va fi corupt. Dacă populația prețuiește cultivarea sinelui și creșterea virtuților și dacă atât oficialii cât și civilii exercită stăpânirea de sine în mințile lor, întreaga națiune va fi stabilă și susținută de popor. Fiind solidă și stabilă, națiunea va intimida în mod natural dușmanii din afară și pacea va domni astfel sub ceruri. Aceasta este munca unui înțelept.

Li Hongzhi
5 ianuarie, 1996


Eliminarea continuă a atașamentelor

Discipolii mei! Maestrul[1] este foarte îngrijorat, dar aceasta nu poate ajuta! De ce nu vă puteți abandona voi atașamentele umane obișnuite? De ce sunteți voi atât de șovăielnici în a avansa? Studenții noștri, incluzând personalul nostru, sunt invidioși unul pe celălalt chiar și în munca lor pentru Dafa. Puteți voi deveni un Buddha în felul acesta? Vreau să am o administrare liberă tocmai pentru că voi nu puteți abandona lucrurile umane obișnuite și altfel nu vă v-ați simți în largul vostru în munca voastră. Dafa aparține întregului univers și nu unui singur individ neînsemnat. Oricine face munca, răspândește Dafa. Nu este important dacă ar trebui făcută de tine sau de alții. Aveți de gând să aduceți cu voi în paradis acest atașament pe care nu-l puteți abandona și să vă întreceți cu Buddhas? Nimeni n-ar trebui să trateze Dafa ca pe propriul său lucru exclusiv. Scăpați de acel gând că ați fost tratat cu nedreptate! Când mintea voastră nu poate trece peste ceva, nu este aceasta cauzată de către atașamentul vostru? Studenții noștri nu ar trebui să gândească că aceasta nu are nimic de a face cu ei! Sper că fiecare se va examina pe sine, deoarece voi toți sunteți cultivatori, cu excepția mea, Li Hongzhi. Toți ar trebui să se gândească: De ce predau Eu o Fa atât de măreață în perioada Ultimului Dezastru?[2] Dacă ar fi să dezvălui adevărul, aș preda o practică malefică de vreme ce în mod sigur unii ar învăța Fa tocmai datorită acestui lucru. Aceasta ar fi studierea Fa urmărind ceva. Pentru a fi salvat, numai atunci când cauți virtutea pot fi atașamentele tale eliminate. Voi toți știți că o persoană nu va reuși în cultivare fără a scăpa de atașamente. De ce nu îndrăzniți să abandonați mai multe și să pășiți mai departe? De fapt, trebuie să existe un motiv de nerostit pentru care eu predau această Dafa. Odată ce adevărul este dezvăluit va fi prea târziu pentru regrete. Am văzut atașamentele în unii din voi, dar nu vi le pot spune în mod direct. Dacă aș face-o, ați păstra cuvintele Maestrului în minte și ați deveni atașați de ele pentru restul vieții voastre. Sper că niciunul din discipolii mei nu va fi ruinat. Salvarea oamenilor este atât de dificilă și a-i face să se ilumineze este chiar mai dificil. Mai important, fiecare ar trebui să se examineze pe sine cu grijă în această lumină. Voi toți știți că Dafa este bună, atunci de ce nu vă puteți voi abandona atașamentele?

Li Hongzhi
6 ianuarie, 1996

[1] Maestru - termenul chinezesc folosit aici este shifu, este compus din două caractere: una care înseamnă "învățător," și cealaltă care înseamnă "tată." Autorul folosește aceste termen deseori când se referă la sine însuși.

[2] Ultimul dezastru - în cercurile de cultivare se consideră că universul are trei faze de evoluție (dezastrul inițial, dezastrul mijlociu și ultimul dezastru), și că acuma ne aflăm în perioada ultimului dezastru.


Validare

Buddha Fa poate salva omenirea, dar nu pentru salvarea ființelor omenești a luat ființă Buddha Fa. Buddha Fa poate dezvălui misterele universului, vieții și științei. Ea permite omenirii să reia calea corectă în știință, dar nu pentru ghidarea științei omenirii a fost scoasă la iveală Buddha Fa.

Buddha Fa este natura universului. Este factorul care a creat originea materiei și este rațiunea pentru originea universului.

În viitor vor exista deci mulți experți și învățați a căror înțelepciune va fi lărgită prin Buddha Fa. Ei vor deveni pionierii noii omeniri în diferite domenii ale învățăturii. Totuși Buddha Fa nu ți-a dat înțelepciunea pentru ca tu să devii un pionier. Ai dobândit-o pentru că ești un cultivator. Adică, ești în primul rând un cultivator și apoi un expert. Apoi, ca și cultivator, ar trebui să folosești toate condițiile posibile pentru a răspândi Dafa și a valida Dafa mai degrabă ca pe o știință corectă și adevărată, decât ca pe o predică sau idealism -- aceasta este obligația fiecărui cultivator. Fără această enormă Buddha Fa nu ar exista nimic -- și asta include totul în univers, de la cel mai macroscopic până la cel mai microscopic, cât și toată cunoașterea societății umane.

Li Hongzhi
8 ianuarie, 1996


Un cultivator face parte din aceasta în mod firesc

Pentru un cultivator, toate frustrările pe care le întâlnește printre oamenii obișnuiți sunt încercări și toate complimentele pe care le primește sunt teste.

Li Hongzhi
14 ianuarie, 1996


Ce este toleranța (Ren)?

Toleranța (ren) este cheia pentru îmbunătățirea xinxing-ului. A îndura cu mânie, durere sau lacrimi este toleranța unei persoane obișnuite care este atașată de grijile sale. A îndura complet fără mânie sau durere este toleranța unui cultivator.

Li Hongzhi
21 ianuarie, 1996


Ce este Mi Xin?[1]

Chinezii de azi pălesc cu adevărat la simpla menționare a celor două caractere "mi xin", deoarece mulți oameni numesc "mi xin" tot ceea ce ei nu cred. De fapt, aceste două caractere, mi xin, au fost îmbrăcate cu un veșmânt extremist de stânga în timpul Marii Revoluții Culturale și au fost folosite la acea vreme drept cel mai destructiv termen împotriva culturii naționale și drept cea mai îngrozitoare etichetă. Astfel a devenit cea mai iresponsabilă expresie favorită a acelor oameni încăpățânați și simpli la minte. Chiar și acei auto-proclamați, așa-numiți "materialiști" etichetează tot ceea ce este dincolo de cunoștințele lor sau dincolo de înțelegerea științei, drept mi xin. Dacă lucrurile ar fi trebuit să fie înțelese conform acestei teorii, omenirea nu ar fi avansat deloc. Nici știința nu s-ar fi dezvoltat mai departe, deoarece toate noile progrese și descoperiri ale științei au depășit înțelegerea predecesorilor lor. Atunci nu practică acești oameni ei-înșiși idealismul? Odată ce o ființă umană crede în ceva, nu este asta, în sine o fixație? Nu este adevărat că încrederea unor oameni în știința modernă sau în medicina modernă este de asemenea mi xin? Nu este adevărat că venerarea idolilor de către oameni este de asemenea mi xin? De fapt, cele două caractere mi și xin formează un termen foarte comun. Odată ce oamenii cred cu stăruință în ceva -- incluzând adevărul -- aceasta devine "mi xin" (credință oarbă); ea nu denotă vreun înțeles peiorativ. Doar atunci când cei cu motive ascunse își lansează atacurile asupra altora, "mi xin" capătă înveliș cu conotație de feudalism[2] și astfel a devenit un termen greșit și combativ care poate incita mai departe oameni simpli la minte pentru a-l repeta.

De fapt, cele două caractere, mi xin, ele-însele nu ar trebui să fie utilizate în acest mod, nici nu ar trebui să existe conotația impusă. Ceea ce implică cele două caractere mi și xin nu este ceva negativ. Fără mi xin în disciplină, soldații nu ar avea capacități combative; fără mi xin în școlile lor și în profesori, studenții nu ar obține cunoaștere; fără mi xin în părinții lor, copiii nu ar fi crescuți manierați; fără mi xin în carierele lor, oamenii nu ar face o treabă bună în munca lor. Fără credință, ființele umane nu ar avea niciun standard moral; mintea omenească nu ar avea gânduri bune și ar fi copleșită de gânduri imorale. Valorile morale ale societății omenești în acel moment ar decădea rapid. Posedați de gânduri imorale, toți ar deveni dușmanii celorlalți și nu s-ar opri de la nimic pentru a-și satisface propriile dorințe egoiste. Deși acei oameni răi care au impus conotații negative asupra celor două caractere mi și xin și-au atins țelurile, ei au ruinat foarte probabil omenirea, pornind de la natura sa fundamentală.

Li Hongzhi
22 ianuarie, 1996

Revăzută pe 29 august, 1996

[1] mi xin (mee shin) - "superstiție" sau "credință oarbă."

[2] "feudalism" - în China continentală din zilele noastră, acesta este un termen foarte negativ care înseamnă înapoiere și superstiție.


Karma de boală

Cum se face că un student nou, unul care abia a început să studieze practica, sau un student veteran al cărui corp a fost ajustat, simte disconfort fizic în cultivarea sa, ca și cum ar fi grav bolnav? Și de ce se întâmplă asta din când în când? V-am spus în lecțiile despre Fa că asta este pentru a vă elimina karma și pentru a vă îmbunătăți calitatea de iluminare în timp ce vă eliminăm karma din diferitele voastre vieți anterioare. În plus, aceasta este de asemenea pentru a testa dacă sunteți hotărâți să urmați Dafa; asta va continua până când cultivarea voastră va atinge Legea-Deasupra-Lumii-Triple. Asta este spunând-o în termeni generali.

De fapt, o persoană nu știe prin cât de multe vieți a trecut - iar în fiecare dintre ele a acumulat o cantitate mare de karma. Când o persoană se reîncarnează după moarte, ceva din karma sa de boală este presat în corpul său la nivelul microscopic. Când se reîncarnează, materia din noul corp fizic nu are karma de boală la suprafață (dar există excepții pentru cei cu prea multă karma). Ceea ce a fost presat în corp în viața anterioară iese atunci la iveală și atunci când revine la suprafața acestui corp fizic persoana se îmbolnăvește. Însă de obicei boala pare să fi fost declanșată de către o cauză externă din lumea fizică. În acest mod se conformează superficial legilor obiective ale lumii noastre fizice. Adică, este în conformitate cu principiile acestei lumi umane. Drept rezultat, oamenii obișnuiți nu au nicio cale de cunoaștere a adevărului real în legătură cu cauza bolii și astfel sunt pierduți în iluzie fără a fi iluminați. Odată bolnavă, persoana ia medicamente sau caută variate tipuri de tratamente, care, ca efect, presează boala din nou înapoi în corp. În felul acesta, în loc să plătească pentru karma de boală cauzată de faptele sale greșite din viața anterioară, ea face în plus niște fapte rele în această viață și-i rănește pe ceilalți; aceasta aduce cu sine o nouă karma de boală și conduce spre diferite tipuri de boli. Cu toate acestea, ea ia din nou medicamente sau folosește diferite tratamente pentru a presa boala înapoi în corpul său. Operația poate numai să extirpe carnea din dimensiunea fizică superficială, pe când karma de boală din altă dimensiune nu a fost atinsă defel -- ea este pur și simplu dincolo de capacitatea la care a ajuns tehnologia medicală modernă. Când boala revine, persoana va căuta din nou un tratament. Când o persoană se reîncarnează după moarte, orice karma de boală care s-a acumulat va fi din nou presată înapoi în corpul său. Acest ciclu continuă de la o viață la alta; nu se știe câtă karma de boală se acumulează în corpul unei persoane. De aceea am spus că toată omenirea de azi a ajuns la acest punct cu karma ce se clădește peste altă karma; în afară de karma de boală, o persoană are de asemenea alte tipuri de karma. Așa că oamenii au greutăți, suferințe și tensiuni în viețile lor. Cum ar putea ei să urmărească numai fericirea fără a plăti pentru karma? Oamenii din ziua de astăzi au atât de multă karma încât sunt îmbibați în ea și vor întâlni lucruri neplăcute în orice moment și în orice situație. Lucruri rele așteaptă o persoană din clipa în care a ieșit pe ușă. Cu toate astea, când există neînțelegeri, oamenii nu le suportă și nu-și dau seama că plătesc pentru karma lor din trecut. Dacă o persoană nu este tratată bine de către ceilalți, ea îi va trata pe ceilalți chiar mai rău, producând astfel o nouă karma înainte de a [apuca] să plătească pentru cea veche. Asta face ca valorile morale ale societății să decadă zilnic și toți să devină dușmani între ei. Mulți oameni nu pot înțelege asta: Ce s-a întâmplat cu oamenii de azi? Ce se întâmplă cu societatea de azi? Va fi extrem de periculos dacă omenirea continuă în felul acesta!

Pentru noi cultivatorii, în plus față de karma care a fost eliminată de Maestru, mai avem de plătit și noi-înșine o porțiune. Astfel vă veți simți fizic neconfortabil, ca și când ați suferi de o boală. Practica de cultivare este pentru a vă curăța de la originea vieții voastre. Corpul omenesc este ca și inelele anuale ale copacului, în care fiecare inel conține karma de boală. Așa că, corpul vostru trebuie curățat chiar de la centru. Dacă karma ar fi împinsă afară dintr-o dată, oricum nu ați fi în stare s-o suportați, fiindcă v-ar pune viața în pericol. Numai o bucată sau două pot fi împinse afară din când în când, permițându-vă să o depășiți și să plătiți pentru karma prin suferință. Dar asta este numai acel puțin lăsat pentru voi înșivă ca să-l îndurați după ce eu am eliminat karma pentru voi. Asta va continua până când cultivarea voastră atinge cea mai înaltă formă din Legea-în-Lumea-Triplă (cum ar fi Corpul Alb Pur), când toată karma voatră va fi fost împinsă deja afară. Cu toate acestea există de asemenea unii oameni cu foarte puțină karma de boală și există alte cazuri speciale. Practica de cultivare în Legea-de-Deasupra--Lumii-Triple este cea a celui mai pur corp de Arhat -- un corp care nu are nicio karma de boală. Dar pentru o persoană care nu a atins încă Desăvârșirea și care practică încă cultivarea către niveluri mai înalte în Legea-de-Deasupra--Lumii-Triple, ea încă va suferi și va avea necazuri și încercări pentru a-și ridica nivelul. Acestea vor implica numai tensiuni interpersonale sau alte lucruri în domeniul xinxing-ului său și abandonarea în continuare a atașamentelor sale; ea nu va mai avea karma de boală în corp.

Karma de boală nu este ceva ce poate fi eliminat la întâmplare pentru o persoană obișnuită; asta este absolut imposibil pentru un nepracticant, care trebuie să se bazeze pe tratamentul medical. Făcând asta după bunul plac pentru o persoană obișnuită ar însemna de fapt subminarea principiilor cerului, pentru că ar însemna că o persoană poate să facă lucruri rele fără a trebui să plătească pentru karma. Este absolut de neacceptat ca o persoană să nu-și plătească datoriile -- principiile cerului nu o vor permite! Chiar și tratamentele qigong-ului obișnuit împing de asemenea karma în interiorul corpului persoanei. Când o persoană are prea multă karma și continuă să facă fapte rele, ea va fi supusă distrugerii la moartea sa -- completa distrugere atât a trupului cât și a sufletului -- care înseamnă distrugerea totală. Când o Mare Ființă Iluminată tratează o boală pentru o ființă umană, acesta poate să elimine complet cauza karmică a acelei boli, dar asta este făcută în principal cu scopul de a salva oameni.

Li Hongzhi
10 martie, 1996


Eschivările unor practicanți

Cei care sunt atașați de reputațiile lor practică o cale malefică, plină de intenție. Odată ce câștigă renume în această lume, ei sunt nevoiți să spună bine dar să intenționeze rău, inducând astfel publicul în eroare și subminând Legea.

Cei care sunt atașați de bani caută bogăția și își simulează cultivarea. Subminând practica și Fa, ei își irosesc viețile în loc să cultive natura de Buddha.

Cei care sunt atașați de senzualitate nu diferă de oamenii ticăloși. Pe când recită scripturile, ei aruncă chiar priviri pe furiș; sunt departe de Tao și sunt oameni obișnuiți imorali.

Cei care sunt atașați de afecțiunea pentru familie vor fi cu siguranță arși, înlănțuiți și chinuiți de ea. Trași de firele afecțiunii și răniți de ele de-a lungul vieților lor, va fi prea târziu pentru ei să regrete la sfârșitul vieților lor.

Li Hongzhi
15 aprilie, 1996


Armonie perfectă

(I)

Oameni din variatele medii de muncă sunt implicați în diferite aspecte ale omorului. Echilibrarea vieților se manifestă pe căi diferite. Ca și cultivator, ar trebui înainte de toate să renunți la fiecare atașament și să te conformezi căilor societății umane, deoarece asta înseamnă menținerea manifestării Fa la un anumit nivel. Dacă nimeni nu ar îndeplini slujbele umane Fa la acest nivel ar înceta să existe.

(II)

Viețile există și mor în mod natural în cadrul Fa. Universul trece prin formare, stagnare și degenerare, iar ființele umane trec prin naștere, îmbătrânire, boală și moarte. Există de asemenea nașteri și morți nenaturale în echilibrarea vieților. Există sacrificiu în stăpânirea de sine și un sacrificiu complet este un principiu mai înalt al non-omisiunii.

Li Hongzhi
19 aprilie, 1996


Neomitere

Există sacrificiu în stăpânirea de sine. A fi capabil să faci sacrificii este rezultatul îmbunătățirii în cultivarea cuiva. Legea are diferite niveluri. Fa pe care o înțelege un cultivator este înțelegerea pe care o are din Fa la nivelul său de cultivare. Diferiți cultivatori înțeleg Fa în mod diferit deoarece se află la niveluri diferite.

Fa are diferite cerințe pentru cultivatori la diferite niveluri. Sacrificiul este dovedit prin a fi detașat de atașamentele umane obișnuite. Dacă o persoană poate cu adevărat abandona cu calm totul fără ca inima sa să fie afectată, ea este de fapt deja la acel nivel. Totuși practica de cultivare este pentru a te îmbunătăți: Ești deja capabil să abandonezi atașamentul, atunci de ce să nu abandonezi și frica de atașament însăși? Nu este abandonarea fără omisiune un sacrificiu mai înalt? Totuși dacă un cultivator sau o persoană obișnuită care nu poate să facă nici măcar sacrificii fundamentale discută de asemenea despre acest principiu, el de fapt subminează Fa găsind scuze pentru atașamentele pe care nu le poate lăsa deoparte.

Li Hongzhi
26 aprilie, 1996


Cultivarea și munca

Cu excepția cultivatorilor profesioniști din temple, marea majoritate a discipolilor noștri Falun Dafa practică cultivarea în societatea oamenilor obișnuiți. Studiind și practicând Marea Lege, voi puteți acum să luați ușor faima și interesul personal. Totuși, lipsa de înțelegere în profunzime a Legii a generat o problemă: Un mic număr de discipoli și-au părăsit slujbele din rândul oamenilor obișnuiți sau refuză să fie promovați în posturi de conducere. Aceasta a creat multă interferență inutilă în munca și viețile lor, afectându-le în mod direct cultivarea. Unii oameni de afaceri onești gândesc că au luat banii ușor și, în același timp, că a face afaceri îi poate răni pe ceilalți și afecta propria lor cultivare. Ei au renunțat totodată la afacerile lor.

De fapt conținutul pe care o are Dafa este profund. Abandonarea atașamentelor oamenilor obișnuiți nu înseamnă a renunța la slujba unei persoane obișnuite. Renunțarea la faimă și la interesul de sine nu este pentru a te distanța de societatea oamenilor obișnuiți. Am accentuat de nenumărate ori că aceia care practică cultivarea în societatea oamenilor obișnuiți trebuie să se conformeze căilor societății oamenilor obișnuiți.

Privind dintr-un alt punct de vedere, dacă toate posturile de conducere în societatea oamenilor obișnuiți ar fi ocupate de oameni ca noi care pot lăsa deoparte grija față de propria lor reputație și interesul propriu, ce avantaje mari ar aduce asta oamenilor? Și ce s-ar aduce societății dacă oamenii lacomi ar prelua puterea? Dacă toți oamenii de afaceri ar fi cultivatori Dafa, cum ar arăta moralitatea societății?

Dafa universului (Buddha Fa) este coerentă și completă, de la cel mai înalt nivel până la nivelul cel mai de jos. Ar trebui să știți că societatea oamenilor obișnuiți constituie de asemenea un nivel al Fa. Dacă toți ar studia Dafa și ar renunța la slujbele lor din societate, societatea oamenilor obișnuiți ar înceta să existe și odată cu ea acest nivel al Fa. Societatea oamenilor obișnuiți este manifestarea Fa la nivelul cel mai de jos și este totodată forma de existență a vieții și a materiei pentru Buddha Fa la acest nivel.

Li Hongzhi
26 aprilie, 1996


Corecție

În prezent, următoarele, comunicate de Societatea de cercetare, sunt răspândite și studiate în diferite regiuni drept Fa sau ca fiind cuvintele mele:

Citiți Dafa cu meticulozitate,

Cultivați xinxing-ul cu adevărat,

Faceți exercițiile cu toată silința,

... etc.

În realitate, acelea nu sunt cuvintele mele și nici nu au un înțeles mai profund -- ele cu siguranță nu sunt Fa. Înțelesul cuvintelor "citind cu meticulozitate" diferă mult față de cerința mea în studierea Fa. De fapt, am fost foarte explicit asupra citirii cărților în articolul, "Învățând Fa", pe care l-am scris pe 9 Septembrie, 1995. În plus, înțelesul lui "citiți cu meticulozitate" a cauzat interferențe serioase cu "Învățând Fa." De acum încolo trebuie să fiți atenți la seriozitatea acestei probleme. Am vorbit despre motivul dispariției Budismului în India și despre lecția acestuia. Dacă nu se va lua nicio măsură de prevedere pe viitor, asta va fi începutul deformării Legii. Fiți atenți: Când apare o problemă, nu încercați să aflați cine ar trebui tras la răspundere. În schimb, ar trebui să vă examinați propria conduită. Nu încercați să aflați cine le-a scris. Învățați o lecție din ea și fiți atenți pe viitor.

Li Hongzhi
28 aprilie, 1996


Imuabil

Se pare că încă există o problemă [pe care trebuie să o rezolvăm] dacă e să păstrăm Dafa neschimbată pentru totdeauna. Adică, există mereu studenți care, împinși de dorința lor de a se lăuda și de intenția lor de a se diferenția, fac lucruri care interferează cu Dafa de îndată ce se ivește o ocazie. Aceasta este uneori cu adevărat grav. De exemplu, recent cineva a spus că eu personal am predat unui student esențialul exercițiilor (adevărul este că eu numai i-am corectat mișcările studentului când el m-a rugat). Aceasta de fapt invalidează mișcările exercițiilor pe care le-am predat în diferite regiuni în ultimii ani. În timp ce eu sunt încă aici și în situația în care caseta video cu instrucțiunile este încă disponibilă, această persoană a alterat chiar în mod public mișcările exercițiilor Dafa. El a spus studenților să nu practice conform cu caseta video ci să-l urmărească pe el, pretinzând că Învățătorul are gong de nivel înalt, și că este diferit de studenții săi și așa mai departe. El le-a mai spus studenților să practice mai întâi conform propriilor lor condiții, să facă schimbări gradate în viitor și așa mai departe.

De la bun început am predat exercițiile în întregime, pentru că am fost îngrijorat că unii studenți ar putea face schimbări arbitrare. Mecanismul energetic nu poate fi niciodată schimbat odată ce se formează. Această problemă poate părea nesemnificativă, dar ea este de fapt începutul unei grave deformări a Fa. Unii oameni iau mișcările de tranziție ca pe unele de sine stătătoare și le spun studenților să le execute standard. A face un lucru de acest fel înseamnă a încerca să fii diferit. La ora actuală aceasta a cauzat efecte foarte serioase în diferite regiuni. Discipolii mei! Casetele mele video cu instrucțiunile sunt încă disponibile -- de ce i-ați urma voi atât de prompt pe acești oameni?! Dafa este solemna mare Fa a universului. Chiar dacă deformați doar puțin din ea, ce păcat uriaș este acesta! Ca și cultivator, ar trebui să practici cultivarea într-o manieră deschisă și demnă și să privești la imaginea de ansamblu. Cum ar putea fi posibil ca mișcările fiecăruia să fie exact la fel, fără nici cea mai mică diferență? Nu te concentra asupra unor asemenea trivialități. Mișcările exercițiilor sunt un mod de a vă ajuta să atingeți Desăvârșirea și ele sunt cu siguranță importante. Dar în loc să coborâți într-o fundătură, ar trebui să dedicați mai mult efort pentru a vă îmbunătăți xinxing-ul. De fapt, cea mai mare interferență pentru Dafa vine din interior, de la practicanții înșiși. Factorii externi pot afecta numai puțini indivizi și nu pot schimba Fa. Fie că este în prezent sau în viitor, aceia care pot submina Fa a noastră nu sunt alții decât proprii noștri discipoli. Fiți atenți! Fa a noastră este tare ca diamantul și imuabilă. În nicio împrejurare și sub niciun motiv nu poate cineva schimba chiar puțin din mișcările cu care urmează să atingem Desăvârșirea. Altfel, această persoană subminează Fa, indiferent dacă motivele sale sunt bune sau nu.

Li Hongzhi
11 mai, 1996


Nu faceți afirmații nesăbuite

Recent circula o expresie. Anume, atunci când practicanții răspândesc Dafa și în consecință îi ajută pe unii oameni cu relații predestinate să obțină Fa și să înceapă practica de cultivare, unii dintre acești practicanți susțin că ei au salvat oameni. Ei spun: "Astăzi am salvat câțiva oameni și voi ați salvat mai mulți oameni," și așa mai departe. De fapt, Fa este cea care salvează oameni și numai Maestrul poate face acest lucru. Voi doar ajutați oameni cu relații predestinate să obțină Fa. Dacă ei pot fi salvați cu adevărat depinde în continuare dacă ei pot atinge Desăvârșirea prin cultivare. Aveți grijă: Un Buddha va fi șocat de astfel de afirmații nesăbuite, intenționate sau nu. Nu creați obstacole propriei voastre practici de cultivare. Trebuie să vă cultivați și vorbirea în această privință. Sper că voi puteți să înțelegeți.

Li Hongzhi
21 mai, 1996


Trezire

Timpul pentru cultivarea actuală în studierea Dafa este limitat. Mulți studenți și-au dat seama că trebuie să se grăbească și să progreseze continuu cu sârguință. Totuși unii studenți nu-și prețuiesc timpul și își concentrează mințile pe probleme tangențiale. De când această carte a Dafa, Zhuan Falun, a fost publicată, mulți oameni au comparat înregistrările lecturilor mele cu cartea, susținând că Societatea de Cercetare a schimbat cuvintele Învățătorului. Alții au spus despre carte că a fost scrisă cu ajutorul ăluia și a celuilalt și astfel ei au subminat Dafa. Eu vă spun acum vouă că Dafa îmi aparține mie, Li Hongzhi. Ea este predată pentru a vă salva și rostită de gura mea. Mai mult, când eu am predat Fa, nu am folosit nicio scriere ori alte materiale, ci doar o bucată de hârtie privind ceea ce voi preda studenților mei; conținutul său era destul de simplu, cu numai câteva puncte pe care nimeni altcineva nu le putea înțelege. De fiecare dată când am predat Fa, am prezentat-o dintr-un unghi diferit și am vorbit potrivit capacității de înțelegere a studenților. Deci de fiecare dată când am predat Fa, am abordat aceeași problemă dintr-un unghi diferit. În plus, această carte a Legii reprezintă natura universului și este adevărata manifestare a puternicei Buddha Fa. Este ce am avut eu la origine -- ceea ce mi-am amintit după ce am atins Iluminarea prin practica de cultivare. Am făcut-o apoi publică în limbaj uman obișnuit și v-am predat-o atât vouă cât și celor din ceruri, rectificând astfel universul cu Fa. Pentru a face cultivarea ușoară pentru studenți, am desemnat unii studenți să transcrie conținutul prelegerilor mele de pe înregistrările pe bandă fără a schimba vreunul din cuvintele mele originale. Apoi ei mi-au dat-o pentru revizuire. Studenții doar au copiat revizuirile mele sau le-au scris pe un calculator pentru ca eu să pot face revizuiri ulterioare. În privința lui Zhuan Falun, am revizuit-o personal de trei ori înainte de a fi finalizată și publicată.

Nimeni nu a făcut vreodată nici chiar vreo mică schimbare conținutului acestei cărți a Dafa. Mai mult, cine ar fi capabil s-o facă? Există trei motive pentru deosebirile față de înregistrările pe bandă. În primul rând, pentru a ajuta oamenii să practice cultivare am combinat multe din prelegerile mele asupra Fa când le-am revizuit. În al doilea rând, în timp ce am ținut prelegerile asupra Fa, eu am predat în funcție de diferitele capacități de înțelegere ale studenților și pentru a ține pasul cu situațiile și circumstanțele la acea vreme; astfel că, a trebuit să modific structura limbajului când le-am editat într-o carte. În al treilea rând, când cultivatorii o studiază, pot apare înțelegeri greșite drept rezultat al diferențelor dintre vorbire și limbajul scris, astfel că modificarea era necesară. Cu toate astea, forma și stilul colocvial al prelegerilor mele asupra Fa au fost încă păstrate. Zhuan Falun (volumul doi) și Explicând conținutul Falun Dafa au fost și ele revizuite de mine personal înainte de a fi publicate. Am încorporat gândire la diferite niveluri când am scris Zhuan Falun (volumul doi) astfel că unii oameni găsesc stilul scrierii diferit și sunt uimiți de el. Înainte de toate, acestea nu sunt lucruri omenești obișnuite! De fapt, Volumul doi va rămâne pentru generațiile viitoare să învețe despre proporțiile degenerării omenirii de azi, lăsând astfel oamenilor o profundă lecție istorică. Falun Gong China, incluzând versiunea sa revizuită, este numai un material de tranziție în formă de qigong pentru ca oamenii să înțeleagă la început.

Subminarea Fa ia multe forme, din care subminarea neintenționată a discipolilor înșiși este cel mai greu de detectat. Budismul lui Sakyamuni și-a început deteriorarea chiar în acest fel și lecția este profundă.

Discipolii trebuie să-și amintească: Toate textele Falun Dafa sunt Fa pe care eu am predat-o și ele sunt personal revizuite și editate de mine. De acum încolo, nimănui nu-i este permis să ia extrase de pe înregistrările pe bandă ale prelegerilor mele despre Fa și nici să le compileze în materiale scrise. Indiferent ce scuze aveți, aceasta este tot subminarea Legii; aceasta include așa-numitul "comparând diferențele dintre vorbire și forma sa scrisă" și așa mai departe.

Nimic din evoluția corpurilor cosmice sau din dezvoltarea omenirii nu este întâmplător. Dezvoltarea societății umane este aranjamentul istoriei și este condusă de către climatul cosmic. În viitor vor exista mai mulți oameni în lume care învață Fa. Aceasta nu este ceva care poate fi făcut de către o persoană înfierbântată la minte numai fiindcă o dorește. Cu un eveniment de o asemenea magnitudine, cum ar putea să nu existe diverse aranjamente în istorie? De fapt, tot ceea ce am făcut a fost aranjat cu nenumărați ani în urmă și aceasta include și cine va obține Fa -- nimic nu este întâmplător. Dar felul în care aceste lucruri se manifestă este în concordanță cu oamenii obișnuiți. De fapt, lucrurile împărtășite mie de câțiva maeștrii în această viață sunt de asemenea ceea ce am aranjat intenționat cu câteva vieți în urmă pentru ei să obțină. Când ocazia predestinată a sosit, era aranjat să-mi împărtășească acele lucruri mie înapoi astfel încât să pot să-mi reamintesc Fa a mea în întregimea sa. Așa că lăsați-mă să vă spun că această carte a Fa nu este studiată doar de cei de la nivelul uman, dar de asemenea și de ființele de la niveluri mai înalte. Deoarece un domeniu enorm al corpului cosmic a deviat de la natura universului, el trebuie să fie rectificat de către Fa. Omenirea este destul de nesemnificativă în vastul univers. Pământul este doar un fir de praf în univers. Dacă ființele umane vor să fie apreciate de ființe de nivel înalt, ele trebuie să practice cultivare și să devină de asemenea ființe de nivel înalt!

Li Hongzhi
27 mai, 1996


Stabilitatea Legii

În ultimii doi ani, au apărut unele probleme în cultivarea practicanților. Am observat situația cultivării studenților. Pentru a corecta cu promptitudine problemele apărute, eu scriu deseori unele articole scurte cu scopuri specifice (numite "scripturi" de studenții noștri) pentru a ghida practicanții în cultivarea lor. Scopul este de a lăsa o cale stabilă, sănătoasă și corectă pentru practica de cultivare Dafa. Generațiile viitoare pentru miile de ani ce vor veni, trebuie să cultive conform căii pe care eu personal le-am lăsat-o, pentru cazul în care ei ar urma să ajungă la Desăvârșire.

Cu toate acestea, recent, am văzut o colecție de materiale la un loc de practică în Hong Kong care au fost transmise acolo dintr-o altă regiune; ele includeau două articole scurte pe care nu am intenționat să le public. Asta a fost o încercare serioasă și intenționată de a face rău Marii Legi! Chiar și transcrierea înregistrărilor noastre de pe bandă, la propria voastră inițiativă este greșită! Am precizat cu claritate în articolul "Trezire" că nu există nicio scuză pentru transcrierea de către cineva a cuvintelor mele de pe înregistrările pe bandă în materiale scrise -- a face asta este subminarea Fa. Între timp, am accentuat în mod repetat că voi nu puteți circula notițele personale pe care le-ați luat în timpul prelegerilor mele. De ce mai faceți asta? Ce stare a minții v-a condus să le scrieți? Lăsați-mă să vă spun că excepție făcând cele câteva cărți ale mele publicate oficial și articolele scurte datate cu semnătura mea care sunt distribuite diferitelor regiuni de către Societatea de Cercetare, tot ce este transcris fără permisiune subminează Fa. Cultivarea este propria voastră problemă și este propria voastră decizie ceea ce urmăriți. Oamenii obișnuiți au atât natură demonică cât și natură de Buddha. Natura demonică va avea efect odată ce mintea unei persoane nu este dreaptă. Lăsați-mă să vă spun iarăși că cineva din afară nu poate niciodată dăuna Legii. Numai studenții pot dăuna Fa -- țineți minte aceasta!

Fiecare pas pe care eu, Li Hongzhi, îl fac este pentru a stabili o cale care nu se schimbă și nu se alterează pentru transmiterea Dafa generațiilor viitoare. O Fa atât de enormă nu se va sfârși după un moment de popularitate. Nu poate exista nici cea mai mică deviere în nenumărații ani viitori. Protejarea Dafa cu purtarea voastră este pentru totdeauna responsabilitatea discipolilor Dafa, pentru că Dafa aparține tuturor ființelor conștiente ale universului și asta vă include pe voi.

Li Hongzhi
11 iunie, 1996


Practica de cultivare și asumarea responsabilității

Scopul cultivării sârguincioase și solide este pentru a atinge Desăvârșirea cât mai curând posibil. Un cultivator este pur și simplu acela care elimină atașamentele unei persoane obișnuite. Discipoli, trebuie ca voi să fiți clari asupra a ceea ce faceți!

Pentru a fi responsabile față de Dafa, centrele de asistență, centrele generale de asistență din diferite regiuni și Societatea de Cercetare au dreptul să înlocuiască orice asistent sau persoană răspunzătoare de o sucursală. Astfel că există momente în care, persoane în poziții de răspundere pot fi înlocuite în funcție de situații diferite. Deoarece o persoană care organizează, este înainte de toate un cultivator care a venit aici pentru practică de cultivare și nu pentru a fi un organizator, [astfel că] ar trebui să fie capabil să se miște în sus și în jos în poziția sa. Fiindu-i desemnat o poziție de răspundere este pentru a practica cultivarea, însă o persoană poate să practice cultivarea la fel, fără a deține o poziție de răspundere. Dacă persoana care este înlocuită nu poate trece peste asta, nu este asta cauzată de către atașamentul său? Nu este o ocazie bună pentru el să scape de acel atașament? Fiind în felul acesta, dacă nu poate încă abandona acest atașament, asta indică cu claritate că este corect să se facă înlocuirea. Fiind atașat de o poziție de responsabilitate este în sine însuși un motiv impur pentru cultivare. Deci lăsați-mă să reamintesc discipolilor: Voi nu veți putea atinge Desăvârșirea fără a abandona acest atașament.

Li Hongzhi
12 iunie, 1996


Ce facem cu copiile manuscrise ale Scripturilor

Tot mai mulți oameni învață acum Dafa iar numărul se dublează săptămânal. Furnizarea cărții de către edituri este insuficientă, așa că ei nu pot să facă față cererii. Cărțile sunt deci de negăsit în unele regiuni sau la țară. Unii studenți m-au întrebat ce să facă cu copiile manuscriselor Dafa. Pot să vă spun că pentru moment este în ordine ca voi să dați copii ale Zhuan Falun sau alte scripturi pe care le-ați scris de mână în timpul studiului vostru al Dafa celor care merg în zonele rurale să răspândească practica și Fa; ducându-le fermierilor asta poate în același timp să le ușureze poverile economice. De aceea, asta cere ca să fie lizibile copiile manuscrisele studenților astfel încât fermierii cu educație limitată să le poată înțelege. Copiile manuscrise au aceeași putere a Fa ca și cărțile tipărite.

Li Hongzhi
26 iunie, 1996


Conferința Legii

Este necesar pentru discipoli să împărtășească unul cu celălalt ceea ce au trăit și învățat în cultivarea lor. Nu este nicio problemă ca ei să se ajute unul pe celălalt să facă progrese împreună, atâta timp cât dorința lor nu este să se laude. Unele conferințe de împărtășire a experiențelor de cultivare s-au ținut în regiuni diferite pentru a facilita răspândirea Dafa. Toate aceste conferințe au fost excelente și sănătoase, atât ca formă cât și ca și conținut. Dar discursurile studenților trebuie aprobate de centrele de asistență pentru a evita problemele politice -- care nu au nimic de a face cu practica de cultivare -- sau probleme care stabilesc direcții incorecte în practica de cultivare și în societate. Între timp, ar trebui să evităm practicarea superficială a laudei, ceva ce derivă din studiile teoretice ale oamenilor obișnuiți. Nimeni nu ar trebui să compileze, articole în stilul raporturilor oficiale,  cu intenția de a se lăuda și apoi să le transmită ca și discursuri publicului larg.

Conferințe mari de împărtășire a experiențelor care sunt organizate de centrele generale de asistență la nivel de provincie sau oraș nu ar trebui să se țină la nivel național. Una națională sau internațională ar trebui organizată de către Societatea de Cercetare și nu ar trebui să se țină prea frecvent. O dată pe an ar fi bine (cu excepția unor cazuri speciale). Nu le transformați într-o formalitate sau o competiție; în schimb, faceți o conferință solemnă a Legii care poate aduce cu adevărat progres în cultivare.

Li Hongzhi
26 iunie, 1996


O scrisoare către centrul general de asistență Dafa din Shijiazhuang

Centrului general de asistență Dafa din Shijiazhuang[1]:

Am aflat că ați întâlnit obstacole în conferința voastră de împărtășire a experiențelor de cultivare. Există trei motive pentru asta, din care cu siguranță veți învăța o lecție. De fapt, acest incident a afectat în mod direct activitățile Dafa din Beijing și din întreaga țară și va avea un oarecare impact negativ asupra activităților Dafa obișnuite de mai târziu. Cred că veți înțelege în întregime asta și veți face mai bine pe viitor.

În plus, lăsați-mă să vă spun încă câteva cuvinte despre seminarele lui Jing Zhanyi. În cazul lui Jing Zhanyi, acestea au fost pentru validarea naturii științifice a Dafa din perspectiva științei, permițând astfel comunității științifice și tehnologice, respectiv, a lumii academice să înțeleagă Dafa. El nu trebuia să țină discursuri studenților, [deoarece] făcând asta nu face deloc vreun bine și doar determină noii studenți sau pe discipolii fără o înțelegere solidă a Fa, să dezvolte atașamente. Acei discipoli care studiază Fa bine vor continua la fel cultivarea lor hotărâtă în Dafa, fără nicio nevoie să asculte asemenea discursuri.

Mai important, eu am predat Fa de doi ani și am dat discipolilor doi ani să practice cultivare. După doi ani [în care] discipolii au făcut cultivare reală, eu nu am permis nicio activitate care nu are de a face cu cultivarea reală să interfereze cu procesul ordonat de îmbunătățire pas cu pas aranjat pentru studenți. Dacă discursurile nu sunt ținute comunităților științifice și academice pentru a valida natura științifică a Dafa, ci mai degrabă discipolilor care cultivă, care au timpul limitat, gândiți-vă la asta: Ar putea exista o interferență mai mare pentru studenți? Eu nici măcar nu întâlnesc studenții pentru a evita să-i deranjez. Studenții nu se pot calma pentru cel puțin câteva zile după ce m-au văzut și asta subminează aranjamentele pe care corpurile mele ale Legii le-au făcut pentru ei. Am spus Societății de Cercetare despre această problemă, dar probabil că nu i-a fost clarificată lui Jing Zhanyi. Acum că treaba s-a terminat, niciunul din voi n-ar trebui să încerce să determine cine ar trebui făcut responsabil. Cred că motivul principal pentru care aceasta s-a întâmplat este pentru că voi n-ați înțeles-o. Dar trebuie să fiți atenți de acum încolo. Tot ceea ce facem azi este pentru a pune o fundație pentru transmiterea Dafa de-a lungul nenumăraților ani ce vor veni și de a lăsa o formă de practică de cultivare perfectă, corectă, fără greșeală. Azi evidențiez asta nu pentru a critica pe cineva, ci pentru a corecta forma practicii de cultivare și a o lăsa pentru generațiile viitoare.

Distribuiți această scrisoare centrelor de asistență din diferite regiuni.

Li Hongzhi
26 iunie, 1996

[1] Shijiazhuang (shr-jyah-jwahng) - un oraș aflat în provincia Hebei, nu departe de partea de sud al Beijing-ului.


Rectificarea caracterului cuiva

Cum Dafa este cultivată mai în profunzime, mulți discipoli au atins în mod succesiv Iluminarea sau au obținut Iluminarea gradată. Ei pot vedea scene reale, splendide și magnifice din alte dimensiuni. Discipolii care trec prin procesul de Iluminare sunt atât de emoționați încât ei numesc corpurile mele ale Legii "al doilea Maestru" sau consideră corpurile mele ale Legii drept un Maestru adevărat și independent -- aceasta e o înțelegere greșită. Corpurile Legii sunt manifestarea imaginii înțelepciunii mele omniprezente, dar nu este o ființă independentă. Alți discipoli numesc Falun-ul[1] "Maestrul Falun." Aceasta este în mod absolut grosolan greșit. Falun-ul este o altă formă de manifestare a puterii mele Fa și a înțelepciunii Dafa -- lucruri prea minunate pentru a fi descrise în cuvinte. Falun-ul este manifestarea naturii Fa a întregii materii din univers, de la nivelul macroscopic până la nivelul microscopic și nu este o ființă independentă.

Când voi vedeți corpurile mele ale Legii și Falun făcând acele mărețe, miraculoase și magnifice lucruri pentru voi, voi discipolii trebuie să vă reamintiți să nu priviți și să nu lăudați corpurile mele ale Legii sau Falun-ul cu gândirea umană obișnuită. Acest tip de gândire este expresia mixtă a calității inferioare de iluminare și a xinxing-ului inferior. De fapt, toate formele care se manifestă sunt manifestări concrete ale mele folosind puterea enormă a Fa pentru a rectifica-Fa și a salva oamenii.

Li Hongzhi
2 iulie, 1996

[1] Falun (fah-lun) - "Roata Legii" (vezi pagina colorata de la începutul cărții)


O scurtă explicație a Shan

Shan[1] este manifestarea naturii universului la diferite niveluri și în diferite dimensiuni. Este de asemenea natura fundamentală a Mărețelor Ființe Iluminate. De aceea, un cultivator trebuie să cultive Shan și să se asimileze naturii universului, Zhen-Shan-Ren.[2] Vastul corp cosmic a fost născut din natura universului, Zhen-Shan-Ren. Dafa fiind predată în mod public demonstrează din nou natura originală a ființelor universului. Dafa este în perfectă armonie: Dacă se separă cele trei caractere "Zhen-Shan-Ren", fiecare încă conține în întregime Zhen-Shan-Ren. Aceasta deoarece materia este compusă din materie microscopică, care la rândul ei este făcută din materie chiar mai microscopică -- aceasta continuă astfel până la sfârșit. De aceea, Zhen consistă din Zhen-Shan-Ren, Shan consistă din Zhen-Shan-Ren și Ren consistă de asemenea din Zhen-Shan-Ren. Nu este cultivarea Zhen din școala Dao cultivarea Zhen-Shan-Ren? Nu este cultivarea Shan din școala budistă de asemenea cultivarea Zhen-Shan-Ren? De fapt, ele diferă numai în formele lor de suprafață.

Referitor numai la Shan, când se manifestă în societatea umană unii oameni obișnuiți care sunt atașați societății oamenilor obișnuiți ar putea pune o întrebare socială a oamenilor obișnuiți: "Dacă fiecare ar învăța Dafa și ar practica Shan, cum am trata invaziile străine sau războaiele contra noastră?" De fapt, eu am spus-o deja în Zhuan Falun că dezvoltarea societății umane este condusă de evoluția climatului cosmic. Atunci sunt accidentale războaiele omenirii? O regiune cu o mulțime de karma sau o regiune unde mințile oamenilor au devenit rele este menită să fie instabilă. Dacă o națiune e să fie cu adevărat virtuoasă ea trebuie să aibă puțină karma; cu siguranță că nu vor exista războaie împotriva ei. Aceasta pentru că principiile Dafa o interzic, deoarece natura universului guvernează totul. Nu este nevoie să vă îngrijorați că o națiune virtuoasă va fi invadată. Natura universului -- Dafa -- este prezentă pretutindeni și cuprinde întregul corp cosmic, de la nivelul macroscopic la nivelul microscopic. Dafa pe care o predau eu azi nu este predată numai oamenilor din est, ci este de asemenea în același timp predată și oamenilor din vest. Oamenii lor ar trebui să fie de asemenea salvați. Toate naționalitățile care ar trebui să intre în următoarea, nouă eră istorică vor obține Fa și se vor îmbunătăți ca un întreg. Nu este doar o chestiune a unei naționalități. Standardul moral al omenirii se va întoarce de asemenea la acela al naturii umane originale.

Li Hongzhi
20 iulie, 1996

[1] Shan (shahn) - "Compasiune", "Benevolență", "Bunăvoință", "Bunătate".

[2] Zhen-Shan-Ren (juhn-shahn-ren) - Zhen însemnă adevăr sau veracitate; Shan: bunăvoință, compasiune sau bunătate; Ren: răbdare, toleranță, îndurare, sau control de sine.


Adendum la "Rectificarea caracterului"

După ce eu am spus despre "corpurile Legii și Falun [că] nu sunt ființe independente" unii studenți au întrebat dacă asta contrazice ce afirmă Zhuan Falun: "Conștiința și gândurile corpurilor Legii sunt controlate de către ființa maestrului. Totuși corpurile Legii sunt ele însele de asemenea ființe individuale complete, independente și reale." Eu cred că asta se datorează unei înțelegeri insuficiente a Fa. Corpurile Legii nu pot fi înțelese ca același concept de vieți complet independente, deoarece Corpurile Legii sunt manifestările voite ale puterii și înțelepciunii ale imaginii și gândurilor persoanei maestrului; ele sunt capabile să îndeplinească orice pe cont propriu, conform cu voința persoanei maestrului. Așa că studenții au observat numai a doua propoziție și le-a scăpat prima; "Conștiința și gândurile corpurilor Legii sunt controlate de ființa principală." Astfel corpurile Legii nu au numai imaginea independentă și completă a ființei principale, dar și caracterul acestuia. Ele pot realiza de asemenea singure tot ceea ce ființa principală ar vrea, pe când o ființă obișnuită nu este condusă de nimeni. Când oamenii văd corpurile Legii ei le găsesc a fi vieți complete, independente, reale, individuale. Ca să o spunem mai simplu, corpurile mele ale Legii sunt de fapt eu.

Li Hongzhi
21 iulie, 1996


Natura de Buddha și natura demonică

Într-o dimensiune foarte înaltă și foarte microscopică a universului există două tipuri diferite de substanțe. Ele sunt două forme de existență materială manifestate de către natura supremă a universului, Zhen-Shan-Ren, la anumite niveluri dimensionale în univers. Ele umplu anumite dimensiuni de sus până jos sau de la nivelul microscopic la nivelul macroscopic. Cu manifestările Fa la diferite niveluri, cu cât mai coborât nivelul, cu atât este mai mare diferența în manifestările și schimbările acestor două substanțe diferite. Ca rezultat, ea produce ceea ce școala Dao numește principiile lui yin și yang și Taiji. Coborând mai departe către niveluri mai joase, aceste două tipuri de materie cu proprietăți diferite devin tot mai mult opuse una alteia și asta dă nașterea apoi principiului de generare-mutuală și de inhibare-mutuală.

Prin generare-mutuală și inhibare-mutuală apar bunătatea și răutatea, corectul și greșitul și binele și răul. Apoi, în ceea ce le privește pe ființele vii, dacă există Buddhas, există demoni; dacă există oameni există fantome -- aceasta este mai evident și mai complicat în societatea oamenilor obișnuiți. Unde există oameni buni, există unii egoiști; unde există oameni deschiși la minte, există unii înguști la minte. În privința cultivării, unde există oameni care cred în ea, există oameni care nu cred; unde există oameni ce pot fi iluminați, există oameni care nu pot; unde există oameni pentru, există oameni contra -- asta este societatea omenească. Dacă fiecare ar putea să practice cultivarea, să se ilumineze la ea și să creadă în ea, societatea omenească s-ar transforma într-o societate de zei. Societatea omenească este numai o societate a ființelor umane și nu îi este permis să înceteze să existe. Societatea omenească va continua să existe pentru totdeauna. Este normal deci să existe oameni care i se opun. Ar fi anormal dacă în schimb nimeni nu ar obiecta. Fără fantome, cum ar putea oamenii să se reîncarneze ca oameni? Fără existența demonilor, nu s-ar putea cultiva natura de Buddha. Fără amărăciune, nu ar putea exista dulcele.

Când oameni încearcă să realizeze ceva, ei întâmpină dificultăți tocmai din cauza existenței principiului generării-reciproce și inhibării-reciproce. Numai când realizezi ceea ce vrei prin eforturi amare și depășești dificultăți [doar atunci] vei găsi că nu a fost câștigat cu ușurință, [și atunci] vei prețui ceea ce ai realizat și te vei simți fericit. Altfel, dacă nu ar exista principiul generării-reciproce și inhibării-reciproce și ai putea realiza totul fără efort, te-ai simți plictisit de viață și lipsit de un sens al fericirii și al bucuriei succesului.

Orice fel de materie sau viață în univers este compusă din particule microscopice care alcătuiesc particule mai mari și acestea formează apoi materia de suprafață. În cadrul domeniului acoperit de către aceste două tipuri de substanțe cu proprietăți diferite, toată materia și viețile posedă în mod identic natură duală. De exemplu, fierul și oțelul sunt dure, dar ele se oxidează și ruginesc când se îngroapă în pământ. Ceramica și porțelanul, pe de altă parte, nu oxidează când sunt îngropate în pământ, dar sunt fragile și ușor de spart. Același lucru se aplică ființelor umane, care posedă în același timp natură de Buddha și natură demonică. Ceea ce se face fără obligații și constrângeri morale aparține naturii demonice. Cultivarea naturii de Buddha înseamnă a elimina natura ta demonică și a-ți întări și crește natura ta de Buddha.

Natura de Buddha a cuiva este Shan și se manifestă prin compasiune, a te gândi la alții înainte să acționezi și abilitatea de a îndura suferință. Natura demonică a cuiva este răutate și se manifestă prin omor, furt și banditism, egoism, gânduri ticăloase, semănarea discordiei, generarea de necazuri prin răspândirea zvonurilor, invidia, răutatea, mânia, lenea, incestul și așa mai departe.

Natura universului, Zhen-Shan-Ren, se manifestă în moduri diferite la niveluri diferite. Cele două tipuri diferite de substanțe din cadrul anumitor niveluri ale universului au de asemenea forme diferite de manifestare la niveluri diferite. Cu cât este mai coborât nivelul, cu atât este mai accentuată opoziția-mutuală și astfel distincția dintre bine și rău. Virtuosul devine mai virtuos, pe când maleficul devine mai malefic. Natura duală din același subiect fizic devine de asemenea mai complicată și schimbătoare. Exact la asta s-a referit Buddha când a spus: "Totul are natură de Buddha." De fapt, totul are și natură demonică.

Cu toate astea, universul este caracterizat prin Zhen-Shan-Ren și așa este și societatea oamenilor obișnuiți. Aceste două feluri de substanțe pe care le-am discutat nu sunt altceva decât două tipuri de substanțe care există de sus în jos, de la nivelul microscopic la nivelul macroscopic, iar în societatea omenească sunt reflectate în ființele vii și în materie și pot cauza natură duală în ele. Dar viețile și materia de sus în jos, în societatea omenească, sunt compuse din nenumărate varietăți ale materiei de la nivelul microscopic la nivelul macroscopic.

Dacă omenirea nu respectă standardele morale umane, societatea va intra într-un haos de necontrolat, cu calamități naturale și dezastre cauzate de om. Dacă un cultivator nu scapă de natura sa demonică prin cultivare, gong-ul său va fi deranjat în mod grav iar el nu va obține nimic sau va urma o cale demonică.

Li Hongzhi
26 august, 1996


Dezvăluire uriașă

Un mare număr de studenți au atins sau sunt pe cale să atingă Desăvârșirea. Cât de solemn este pentru o ființă umană să atingă Desăvârșirea! Nimic în această lume nu ar putea fi mai minunat, mai glorios sau mai magnific! Acesta fiind cazul, trebuie aplicate cerințe stricte fiecărui cultivator în cursul cultivării. Mai mult, ridicarea la fiecare nivel mai înalt este realizată prin atingerea temeinică a standardelor lor. În termenii situației generale, discipolii sunt competenți în cultivarea Dafa, dar există și unii oameni care bâjbâie împreună cu diferite atașamente pe care ei nu le-au abandonat. La suprafață și ei spun că Dafa este bună, dar în realitate ei nu practică cultivarea. Aceasta este în mod special așa atunci când climatul general este unul în care toată lumea spune că Dafa este bună, pentru că toți -- de la clasele de sus ale societății la oamenii simpli -- vorbesc frumos despre ea. Unele guverne spun de asemenea lucruri bune despre ea care sunt repetate de public ca un ecou. Cine sunt atunci cei sinceri? Cine repetă doar ca un ecou vocile celorlalți? Cine îi cântă laude când în realitate o subminează? Dacă schimbăm situația în societatea umană și inversăm climatul general, atunci să vedem cine va mai spune încă despre Dafa că este bună și cine își va schimba părerea. În felul acesta, nu va deveni deodată totul limpede ca și cristalul?

De la incidentul cu Guanming Daily și până acum, fiecare discipol Dafa a jucat un rol: unii au fost hotărâți să cultive cu statornicie; unii au scris fără rezerve autorităților pentru reputația Dafa; unii au luat cuvântul contra nedreptății făcute de către acel raport iresponsabil. Dar există și unii care nu și-au cultivat sinele interior în mijlocul situațiilor dificile, ci s-au angajat în acțiuni de separare, făcând situația prezentă mai complicată. Unii chiar au încetat să cultive, de teamă că le vor fi afectate propriile reputații și interese. Mai sunt unii care au răspândit zvonuri fără nicio grijă față de stabilitatea Dafa, înrăutățind factorii care subminează Fa. Există de asemenea un număr de persoane de contact, [în poziții] cheie din diferite regiuni care au analizat situația Dafa cu obiceiul nesănătos de a observa orientări sociale, un obicei dezvoltat de-a lungul anilor de luptă politică. Făcând legătura între probleme izolate care au apărut în diferite regiuni, ei au tras concluzia că ieșeau la iveală unele tipuri de orientări sociale și astfel ei au comunicat asta studenților în mod intenționat. Deși existau diferite motive pentru asta, ar putea ceva să afecteze Fa mai grav? Mai rău, unii oameni au stârnit neplăceri creând zvonuri cu natura lor demonică, ca și când situația nu ar fi fost destul de haotică.

Dafa este a universului și pătrunde până jos în societatea umană. Când o Fa atât de măreață este predată, cum ar putea ceva să se afle în afara acestui aranjament? Nu este ceea ce s-a întâmplat un test pentru xinxing-ul discipolilor Dafa? Ce este cultivarea? Când voi spuneți că este bună, eu spun că este bună și fiecare spune că este bună, cum poți vedea inima unei persoane? Numai la momentul critic putem noi să-i vedem inima. Dacă nu abandonează anumite atașamente ar putea îndrăzni să trădeze chiar și un Buddha -- ar putea fi asta o problemă minoră? Unii oameni s-au speriat. Dar de ce vă era teamă? Discipolii mei! Nu m-ați auzit voi spunând că atunci când o persoană a reușit în cultivarea statusului de Arhat, el a căzut pentru că dezvoltase teamă în inima sa? Fiecare atașament uman trebuie eliminat, indiferent ce este el. Unii discipoli au spus: "De ce trebuie să mă tem? Corpul meu va fi încă acolo chiar dacă capul meu va fi tăiat." Când îi comparați este clar dintr-o privire cât de bine cultivă ei. Desigur, unele persoane de contact [în poziții] cheie sunt preocupate de protecția Dafa, dar asta este o altă poveste.

Noi vrem numai să-i facem pe acei discipoli care nu practică sârguincios să-și vadă propriile defecte, să-i facem pe cei care înaintează poticnindu-se să iasă la suprafață, să-i expunem pe cei care subminează Fa într-un mod deghizat și să le permitem celor care sunt discipoli adevărați să atingă Desăvârșirea.

Li Hongzhi
28 august, 1996


Practica de cultivare nu este politică

Unii studenți sunt nemulțumiți de societate și de politică; ei învață Dafa noastră cu acest atașament puternic pe care nu-l abandonează. Ei încearcă chiar să profite de Dafa noastră pentru a se implica în politică -- un act născut dintr-o stare murdară a minții care desacralizează Buddha și Fa. Ei cu siguranță nu vor atinge Desăvârșirea dacă nu vor abandona această mentalitate.

În prelegerile mele am subliniat în repetate rânduri că forma societății umane -- indiferent ce tip de sistem social sau politic -- este predestinată și hotărâtă de ceruri. Un cultivator nu trebuie să se preocupe de afacerile lumii umane, nemaivorbind de implicarea în lupte politice. Felul în care societatea ne tratează nu este testarea inimilor cultivatorilor? Nu ar trebui să ne implicăm în politică.

Așa este forma practicii noastre de cultivare a Dafa. Nu ne vom baza pe nicio putere politică acasă sau în străinătate. Acei oameni cu influență nu sunt cultivatori, așa că ei desigur nu pot deține nicio poziție de responsabilitate în Dafa noastră -- atât fictiv cât și în realitate.

Discipolii mei, trebuie să vă reamintiți că noi facem adevărată practică de cultivare! Noi ar trebui să abandonăm acele griji umane obișnuite pentru reputație, profit și emoție. Condițiile unui sistem social, au ceva de a face cu practica voastră de cultivare? Puteți atinge Desăvârșirea numai după ce ați abandonat toate atașamentele voastre și n-a mai rămas niciunul. Altfel decât să facă o treabă bună la serviciul său, un cultivator nu va fi interesat de politică sau de orice fel de putere politică; nereușind asta, el cu siguranță nu este discipolul meu.

Noi putem să-i facem pe cultivatori să obțină Fa și să realizeze Fructul Statusului, tot așa cum putem învăța oamenii să fie buni la inimă în societate -- aceasta este bună pentru stabilitatea societății umane. Totuși Dafa nu este predată de dragul societății umane, ci pentru ca voi să atingeți Desăvârșirea.

Li Hongzhi
3 septembrie, 1996


O persoană cu responsabilitate este de asemenea un cultivator

Persoanele răspunzătoare de centrele noastre de asistență din diferite regiuni sunt acelea care pot lucra din greu pentru Dafa fără să se plângă. Cu toate acestea, multe dintre aceste persoane, nu prea par că se pot înțelege bine una cu cealaltă și astfel că nu reușesc să coopereze în munca lor. Asta a pătat rău imaginea Dafa în mințile oamenilor. Unii m-au întrebat "Se întâmplă asta deoarece acele persoane sunt incapabile să-și facă munca?" Eu spun că așa ar pune [problema] un om obișnuit. Motivul crucial este că voi, în calitate de coordonatori și coordonatori asistenți ai centrelor, sunteți cultivatori care au de asemenea atașamente pe care nu le puteți abandona și aveți nevoie de un mediu pentru a scăpa de ele. Dar când tensiunile apar între cei cu responsabilitate, voi folosiți de obicei scuza de "nu cooperează în muncă" sau "lucrând pentru Dafa" pentru a o împinge deoparte, în loc să folosiți această ocazie bună pentru a căuta în interior și a vă îmbunătăți. Cum nu v-ați abandonat atașamentele și nu v-ați îmbunătățit, problema va apare din nou data viitoare. Aceasta va interfera cu siguranță cu lucrul vostru pentru Dafa. Nu știți că tensiunile dintre cei cu responsabilitate sunt aranjate de mine pentru ca voi să vă îmbunătățiți? Cu toate astea voi folosiți munca voastră pentru Dafa pentru a vă ascunde atașamentele asupra cărora ar fi trebuit să vă îmbunătățiți, dar nu ați făcut-o. Vă plângeți mie în mintea voastră când problemele devin prea serioase pentru a fi depășite. Știți voi ce simt eu despre asta în acel moment? Doar pentru că sunteți coordonatorul unui centru și lucrați pentru Dafa, voi nu puteți atinge Desăvârșirea fără să trebuiască să vă îmbunătățiți xinxing-ul. Chiar și un student poate înțelege că își îmbunătățește xinxing-ul în orice neînțelegere -- de ce nu poate coordonatorul unui centru? Ca să vă îmbunătățiți, inima voastră trebuie să fie provocată când apar problemele; altfel nu va fi în regulă. Lucrând pentru Dafa este de asemenea o ocazie bună pentru voi să vă îmbunătățiți xinxing-ul!

De ce scriu în mod special acest articol pentru voi? Deoarece fiecare faptă și fiecare expresie de-a vostră afectează studenții în mod direct. Dacă voi faceți bine în cultivarea voastră, veți face bine în răspândirea Fa în zona voastră locală și studenții vor face mai bine în cultivarea lor. Dacă nu faceți astfel, [atunci] veți dăuna Fa. Deoarece voi sunteți elita Dafa la nivelul oamenilor obișnuiți, eu nu vă pot lăsa doar să lucrați fără să atingeți Desăvârșirea.

Li Hongzhi
3 septembrie, 1996


Ce este practica de cultivare?

Când se vorbește de practica de cultivare, mulți oameni cred că practica de cultivare înseamnă numai a face unele exerciții, a sta în meditație și a învăța unele incantații care îi pot transforma apoi în Zei sau Buddha sau le vor permite să atingă Dao. De fapt, aceasta nu este practica de cultivare, ci a practica pentru abilități lumești.

În religie, cultivării i se acordă multă atenție și aceasta se cheamă "comportament de cultivare." Apoi se merge la extrema opusă. Un călugăr sau o călugăriță încearcă din greu să incanteze scripturile și el sau ea privește cunoașterea scripturilor de către o persoană drept mijloace pentru atingerea Desăvârșirii. De fapt, când Buddha Sakyamuni, Isus și Lao Zi au fost în această lume, nu existau scripturi de fel -- exista numai cultivare reală. Ceea ce venerabilii maeștri au predat era pentru a îndruma practica de cultivare. Mai târziu, discipolii și-au reamintit cuvintele lor, le-au pus în cărți și le-au numit scripturi. Ei au început treptat să studieze filozofia buddistă sau teoriile Dharmei. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în zilele acelor maeștri venerabili -- când oamenii practicau cultivarea cu adevărat și foloseau învățăturile lor drept ghid în cultivarea lor -- acești oameni iau în schimb studiul scripturilor religioase și erudiția drept practică de cultivare.

Aceasta este o lecție a istoriei. Discipolii care practică cultivarea în Falun Dafa trebuie să-și amintească că voi cu siguranță nu trebuie să luați Fa doar ca studii umane academice sau ca pe ceva de studiu pentru călugări, mai degrabă decât practicarea cultivării cu adevărat. De ce vă spun eu să studiați, să citiți și să memorați Zhuan Falun? Pentru a vă îndruma cultivarea! În privința celor care fac numai exercițiile, dar nu studiază Legea, ei nu sunt de fel discipoli Dafa. Numai când studiați Fa și vă cultivați inima și mintea în plus față de mijloacele de atingere a Desăvârșirii -- [doar atunci] exercițiile și schimbarea voastră fundamentală în timp ce vă îmbunătățiți xinxing-ul și vă ridicați nivelul -- pot fi numite adevărată practică de cultivare.`

Li Hongzhi
6 septembrie, 1996


Dafa va fi întotdeauna pură ca diamantul

Religia nu poate fi amestecată cu politica sau conducătorul ei va fi în mod necesar preocupat cu afacerile lumești. Contribuind doar verbal la învățarea inimilor oamenilor să fie buni și conducerea oamenilor înapoi către lumea pură, inimile acestor oameni sunt menite să fie malefice și ipocrite; ceea ce ei urmăresc este cu siguranță renume și interes propriu. Puterea este ceea ce oamenii obișnuiți râvnesc în timp ce faima este un mare obstacol în atingerea Desăvârșirii. Această persoană este menită să devină treptat conducătorul unei religii malefice. Deoarece scopul religiei este de a-i învăța pe oameni să fie buni astfel încât să se poată întoarce eventual la paradisul ceresc, principiile pe care le predică trebuie să fie mai înalte decât acelea din societatea omenească. Dacă ele sunt aplicate politicii din lumea umană, înseamnă coruperea cea mai serioasă a principiilor cerești. Cum pot fi Zeii și Buddhas conduși de atașamente umane pentru a se implica în afaceri politice murdare și lupte pentru putere ale societății umane? Aceasta este ceea ce face o ființă umană când este condusă de natura sa demonică. O astfel de religie este obligatoriu folosită de guverne pentru a începe acte violente și a lansa războaie religioase, devenind astfel o religie malefică care dăunează omenirii.

Dacă "toți oamenii practică religia" iar nu este bine. Întâi, aceasta poate schimba cu ușurință doctrinele religioase și să le reducă la teorii ale societății umane obișnuite. În al doilea rând, religia poate fi transformată cu ușurință într-o unealtă politică care va păta imaginea Buddha Fa. În al treilea rând, conducătorii religioși vor deveni politicieni și aceasta va duce la sfârșitul religiei, transformând-o astfel într-o religie malefică.

Falun Dafa nu este o religie, dar generațiile viitoare o vor privi drept una. Este predată ființelor umane pentru scopul practicii de cultivare, și nu pentru a înființa o religie. Poate exista un număr mare de oameni care învață Dafa, dar nu este permis să fie transformați toți cetățenii unei națiuni în adepți ai religiei și să-i faci pe toți să ia parte în acțiuni unite ale practicii de cultivare. Practica de cultivare Dafa este întotdeauna voluntară. Nu forțați niciodată pe cineva să participe la practica de cultivare.

Niciodată în viitor Dafa nu poate fi folosită pentru afaceri politice. Dafa poate face inimile oamenilor să devină bune, stabilizând astfel societatea. Dar în niciun caz nu este predată pentru scopul de a menține lucruri ale societății umane. Discipoli, țineți minte că indiferent cât de multă presiune s-ar putea exercita în viitor din partea forțelor politice și a altor puteri, Dafa nu va putea fi niciodată folosită de puteri politice.

Nu vă implicați niciodată în politică și nici nu interferați cu afacerile de stat. Cultivați cu adevărat și deveniți benevolenți. Păstrați Dafa pură, neschimbată și indestructibilă ca diamantul și ea va exista astfel pentru totdeauna.

Li Hongzhi
6 septembrie, 1996


Înțelegere în profunzime

Nu v-aș fi putut explica chestiunea naturii de Buddha și a naturii demonice mai clar. Testele pe care trebuie să le treceți sunt de fapt menite să vă elimine natura demonică. Cu toate acestea, din când în când voi ați folosit scuze variate sau chiar Dafa însăși pentru a o ascunde și nu ați reușit să vă îmbunătățiți xinxing-ul în timp ce ați pierdut ocaziile din nou și din nou.

Vă dați seama că atâta timp cât sunteți un cultivator, în orice mediu sau în orice circumstanțe, eu voi folosi orice neplăceri sau lucruri neplăcute care vă ies în cale -- chiar dacă ele implică muncă pentru Dafa sau indiferent cât de bune sau sacre credeți voi că sunt -- pentru a vă elimina atașamentele și a vă expune natura demonică astfel încât să poată fi eliminată, pentru că îmbunătățirea voastră este cea mai importantă.

Dacă sunteți capabili să reușiți să vă îmbunătățiți astfel, ce veți face atunci cu o inimă pură, va fi cel mai bun și mai sacru.

Li Hongzhi
9 septembrie, 1996


Sfat prevenitor

Au trecut patru ani de când am început să predau Dafa. Xinxing-ul și nivelul tărâmului unor studenți s-a îmbunătățit încet; ei rămân la stadiul perceptual în înțelegerea lor asupra mea și asupra Dafa, fiindu-mi întotdeauna recunoscători pentru schimbările din corpurile lor și pentru manifestarea abilităților supranormale -- aceasta este o mentalitate de om obișnuit. Dacă nu vreți să vă schimbați starea voastră umană și să vă ridicați în mod rațional la o adevărată înțelegere a Dafa, veți pierde ocazia. Dacă nu vă schimbați logica umană pe care voi, ca oameni obișnuiți, ați format-o în profunzimea oaselor voastre de-a lungul a mii de ani, veți fi incapabili să scăpați din această cochilie umană exterioară și să atingeți Desăvârșirea. Nu puteți conta mereu pe mine pentru a elimina karma pentru voi în timp ce voi nu reușiți să progresați cu adevărat în a înțelege Fa și în a vă ridica deasupra înțelegerilor și noțiunilor umane. Modul vostru de gândire, înțelegerea voastră și aprecierea voastră asupra mea și a Dafa sunt produsele gândirii umane obișnuite. Dar ceea ce vă învăț eu este de fapt să treceți dincolo de oamenii obișnuiți către o înțelegere rațională, adevărată a Dafa!

În practicarea cultivării, voi nu faceți un progres real, temeinic, de unii singuri, ceea ce ar avea ca efect schimbări fundamentale în interior. În schimb, voi vă bazați pe puterea mea și profitați de factori externi puternici. Asta nu poate niciodată să vă transforme natura voastră umană în natură de Buddha. Dacă fiecare din voi ar putea înțelege Fa din adâncurile minții sale, asta ar fi cu adevărat manifestarea Fa ale cărei puteri nu cunosc limite -- reapariția măreței Buddha Fa în lumea umană!

Li Hongzhi
10 septembrie, 1996


Dafa nu poate fi niciodată plagiată

Discipolii mei! Am spus în repetate rânduri că a împărtăși Dafa ființelor umane reprezintă deja cea mai măreață milă față de ele. Asta e ceva fără precedent în miliarde de ani! Cu toate astea unii oameni pur și simplu nu își dau seama că ar trebui s-o prețuiască. Există alții care vor chiar să schimbe Fa sau exercițiile făcându-le ceva care le aparține lor, etnicității lor sau națiunii lor. Gândiți-vă! Voi gândiți că asta e bine din cauza propriului interes de care sunteți atașați sau a intereselor naționalității voastre și altele -- asta este mentalitatea unui om obișnuit. Ar fi în ordine dacă ați fi avut de a face cu lucruri de ale societății umane obișnuite, dar aceasta nu este ceva de-al oamenilor obișnuiți! Fa nu este predată pentru naționalitatea voastră. Aceasta este Dafa universului, fundamentală Buddha Fa! Este comunicată ființelor umane pentru a le salva. Voi totuși schimbați o Fa atât de măreață...? A schimba doar puțin din ea reprezintă deja un păcat colosal. Fiți siguri că nu generați gânduri rele numai datorită atașamentelor voastre față de societatea umană obișnuită! Acest [gând] este extrem de periculos!

Știați că în ultimii ani unii studenți au murit subit? Unii din ei au murit tocmai pentru că au făcut astfel de lucruri. [Acuma] nu vă gândiți că Maestrul vostru v-ar putea face ceva. Ar trebui să știți că există numeroși zei păzitori ai Fa la diferite niveluri a căror datorie este de a proteja Fa. Mai mult, nici demonii nu vă vor cruța! Ați scăpat de karma voastră datorată din viețile precedente doar pentru că practicați cultivarea în dreapta Fa. Odată ce sunteți reduși la nivelul unei persoane obișnuite, nimeni nu vă va mai apăra și demonii vă vor omorî și ei. Este chiar inutil să căutați protecție la alți Buddhas, Daos și Zei, pentru că ei nu vor apăra pe cineva care subminează Fa. Mai mult, karma voastră va fi și ea returnată corpurilor voastre.

Este greu să practicați cultivarea, însă e foarte ușor să cădeți. Când o persoană nu trece un test sau nu poate abandona un puternic atașament uman, ea poate da înapoi sau trece în partea opusă. Există prea multe lecții în istorie. Numai după ce a căzut persoana va începe să regrete, însă atunci va fi prea târziu.

Li Hongzhi
22 septembrie, 1996 în Bangkok


Ce este Iluminarea?

Iluminarea este numită și Trezirea Înțelepciunii. În Dafa noastră se numește Eliberarea Gongului; adică, cineva a atins Desăvârșirea prin cultivare, a terminat întregul curs al cultivării și este gata să meargă într-un paradis ceresc.

Care este starea unei persoane după ce a atins Iluminarea? Cine a reușit în cultivarea naturii de Buddha va deveni un Buddha; cine a reușit în cultivarea naturii de Bodhisattva va deveni o Bodhisattva; cine a reușit în cultivarea naturii de Arhat va deveni un Arhat; cine cultivă Dao va atinge Dao; și cine a reușit în cultivarea naturii de Zeu va fi deja un Zeu. Deoarece după atingerea Desăvârșirii unele persoane Iluminate încă mai au ceva de făcut în societatea oamenilor obișnuiți sau unele dorințe de împlinit, ei trebuie să trăiască printre oamenii obișnuiți pentru o perioadă de timp. Dar să trăiască astfel printre oameni obișnuiți este greu pentru ei. Pentru că ei sunt mult prea diferiți de oamenii obișnuiți în tărâmurile gândului, ei sunt capabili să detecteze cu claritate toate gândurile rele din mințile oamenilor obișnuiți, incluzând atașamentele lor puternice, egoismul, murdăria și uneltirea împotriva altora. De asemenea, ei pot detecta simultan cele mai mici activități ale minții pentru mii de oameni. Mai mult, karma și virusurile sunt peste tot în societatea oamenilor obișnuiți; există de asemenea multe alte lucruri rele plutind în aer, necunoscute ființelor umane. Ei pot vedea cu claritate toate acestea. Karma din societatea umană prezentă, a ultimului Havoc, este enormă. În timp ce respiră, oamenii inhalează mari cantități de karma, viruși și gaze otrăvitoare. Este cu adevărat foarte greu pentru ei să stea în această lume umană obișnuită.

Deci cum sunt ei? Asta este ceea ce acei studenți care sunt atașați de această problemă încearcă să descifreze. Nu încercați să ghiciți dacă această persoană pare a fi iluminată sau dacă acea persoană arată ca cineva care a atins Desăvârșirea. Voi ar trebui să vă ocupați mintea cu cultivarea sârguincioasă și adevărată, și să atingeți Desăvârșirea mai repede. De ce să priviți la ceilalți? De fapt, acei oameni care s-au iluminat, sunt deseori discipoli care nu se laudă ci care cultivă în liniște și cu adevărat. Ei sunt de diferite vârste și arată la fel cu oamenii obișnuiți. Este foarte probabil ca ei să nu atragă multă atenție. Deși ei au toate puterile divine, transformarea, ei găsesc că ființele umane arată de fapt ca niște ființe mici, de nivel coborât care nu merită să le fie arătate aceste lucruri. Mai mult, ființele umane ar dezvolta diferite înțelegeri și gânduri omenești meschine dacă ar fi fost să vadă aceste lucruri, tratându-le cu atașamentul uman al fanatismului; persoanele iluminate nu pot să accepte asta. Este dificil pentru oamenii obișnuiți să înțeleagă unde se află adevărata semnificație a înțelesului profund al puterilor divine ale Buddha Fa.

În prezent, unii studenți cărora le pasă de prea multe alte lucruri în afară de a fi sârguincioși în cultivare caută peste tot oameni care au devenit iluminați și așa mai departe. Gândiți-vă la asta, cu toții: Persoanele Iluminate sunt deja Buddhas și posedă tot ceea ce un Buddha ar trebui să aibă. Cum ar putea ei permite la întâmplare oamenilor să știe despre ei? Cum ar putea oamenii să știe despre Buddhas? Când voi căutați peste tot după ei, atașamentele voastre, competitivitatea, curiozitatea, dorința de laudă și de a fi băgăcioși, combinată cu atașamentul urmăririi, interferează în același timp cu cultivarea liniștită a studenților. Știți atunci cum se simt ei în legătură cu asta? Fiecare act sau gând intenționat uman îi face să se simtă neconfortabil!

Deoarece unii studenți au venit din dimensiuni foarte înalte ca să obțină Fa, ei vor deveni Iluminați foarte curând. Cei doi ani pentru practica de cultivare pe care i-am menționat au fost pentru acești discipoli. Dar toți discipolii noștri Dafa au făcut cu adevărat progres rapid în cultivarea adevărată. Mulți dintre ei vor deveni în curând Iluminați, [fapt] care depășea, în trecut, imaginația cultivatorilor. Sper că toată lumea își va menține mintea liniștită și va progresa continuu cu perseverență. Pe măsură ce fiecare persoană atinge Desăvârșirea, eu îi voi primi și elibera pe fiecare.

Li Hongzhi
26 septembrie, 1996


Recreând omenirea

Realitatea cunoscută de ființele umane este o iluzie creată, de viziunea lor ignorantă asupra dezvoltării istoriei, și de științele empirice. Nu este adevărata manifestare a măreței realități din cadrul universului. Mai mult, adevărata realitate este menită să aducă cu sine o nouă știință și o nouă înțelegere. Legile și principiile universului vor apărea nou în lumea umană.

Egoismul, lăcomia, prostia și ignoranța oamenilor sunt întrețesute cu bunătatea inerentă din natura umană și oamenii creează fără să știe tot ceea ce vor trebui să îndure; la ora actuală aceasta îneacă societatea. Numeroase probleme sociale de diferite feluri ies la suprafață în lume și crizele pândesc peste tot. Totuși oamenii nu știu să găsească cauzele în propria lor natură. După degenerarea moralității, oamenii nu pot vedea că teribila inimă omenească este rădăcina otrăvitoare a problemelor sociale și astfel ei încearcă mereu să găsească scăparea în fenomenele sociale. Drept rezultat, ființele umane nu înțeleg niciodată că toate aceste așa numite "căi de scăpare" pe care și le creează, sunt exact pentru a se izola pe sine însuși. Și prin urmare, există chiar mai puține ieșiri, iar noile probleme care urmează sunt chiar mai rele. Astfel, cu multă dificultate oamenii găsesc din nou un spațiu minuscul și iau noi măsuri, închizând astfel încă odată acest puțin spațiu rămas. Cum aceasta se repetă o perioadă de timp, nu mai rămâne spațiu de fel și ei nu mai găsesc nicio ieșire și nici nu pot vedea adevărul dincolo de spațiul închis. Ființele umane încep să sufere datorită lucrurilor pe care și le-au creat pentru ele însele. Acesta este modul final prin care universul elimină vieți.

Regele Iluminaților Buddha, a cărui milă este incredibil de imensă, a lăsat Buddha Fa ființelor umane. Universul le dă oamenilor o nouă ocazie, permițând ca Buddha Fa să dezvăluie încă o dată lumii oamenilor realitatea adevărată a universului, să spele toată murdăria și ignoranța și să folosească limbajul uman pentru a recaptura strălucirea și splendoarea sa. Puteți s-o prețuiți! Buddha Fa este chiar în fața voastră.

Li Hongzhi
28 septembrie, 1996


Degenerare

Purtarea greșită a clerului violează în totalitate jurămintele de puritate pe care le-a făcut, face ca încrederea Domnului [în ei] să nu valoreze un sfanț, și-i uimește atât pe oameni cât și pe zei. Oamenii buni la suflet i-au privit drept singurii oameni pe care se pot sprijini pentru a se salva. Dezamăgirea i-a determinat tot mai mult pe oameni să nu creadă în religie și în final oamenii și-au pierdut cu totul credința lor în Dumnezeu, comițând astfel tot felul de fapte rele fără nicio opreliște. Aceasta a evoluat până la transformarea totală a oamenilor de azi în oameni depravați care își manifestă furia demonică și asta i-a făcut pe toți zeii să-și piardă în totalitate încrederea lor în om. Acesta este unul din motivele principale pentru care zeii nu mai au grijă de ființele umane.

Li Hongzhi
10 octombrie, 1996


Non-omitere în natura de Buddha

În predarea Fa, eu am menționat de multe ori că apariția scripturilor în Budismul lui Sakyamuni și în perioada de sfârșit a Dharmei a fost cauzată în principal deoarece unii oameni au adăugat în Dharma propriile lor cuvinte și înțelegeri -- aceasta este cea mai mare lecție din istorie. Cu toate astea, unii discipoli pur și simplu refuză să-și abandoneze atașamentele umane obișnuite. Conduși fiind de natura lor demonică de a fi atașați de etalarea elocvenței și a talentelor lor literare, ei subminează Buddha Fa fără să își dea seama.

Recent, unii oameni au numit-o "a vărsa apă murdară" atunci când studenții, după adâncirea înțelegerii lor în cultivarea lor, vorbesc despre defectele lor trecute în împărtășirea experiențelor lor. Aceasta a schimbat în totalitate conținutul practicii de cultivare. Practica de cultivare este sacră și nu este ceva ca o auto-examinare a unei persoane obișnuite sau căire. Discipoli! N-ar trebui ca voi să preluați cu nepăsare un termen folosit sau menționat de fiecare. Nu înseamnă asta a adăuga ceva omenesc la Dafa? Anul trecut, după ce a prezentat centrul de asistență din Beijing cele patru fraze, eu am scris un articol, "Corecție", special pentru asta. Ar trebui să-l luați în serios. Desigur, există încă alți termeni improprii care circulă. Ar trebui să vă gândiți la asta: Dacă se adaugă azi un cuvânt și poimâine altul, cu trecerea timpului generația viitoare de discipoli nu va fi capabilă să spună cui aparțin cuvintele și treptat Dafa va fi schimbată.

Trebuie să fiți clari că forma practicii de cultivare pe care v-o las eu nu poate fi niciodată schimbată. Nu faceți nimic ce nu fac eu și nu folosiți nimic ce eu nu folosesc. În cultivare ar trebui să spuneți lucruri în felul în care le spun eu. Fiți atenți! Schimbarea necugetată a Buddha Fa înseamnă de asemenea de a o submina!

Eu vreau de asemenea să vă spun că firea voastră în trecut se baza pe egotism și egoism. De acum încolo, orice ați face, ar trebui să vă gândiți la ceilalți înainte, pentru a atinge dreapta Iluminare al altruismului și al caracterului dezinteresat. Deci de acum încolo, orice faci sau orice spui, trebuie să te gândești la alții -- sau chiar la generațiile viitoare -- alături de stabilitatea eternă a Dafa.

Li Hongzhi
13 februarie, 1997


Cu mintea limpede

E timpul să facem câteva comentarii asupra metodelor curente de lucru folosite de coordonatorii centrelor de asistență din diferite regiuni. Este corect să se aplice cerințele Societății de Cercetare, dar ar trebui să aveți grijă cum o faceți. Eu spun deseori că dacă tot ceea ce dorește o persoană este bunăstarea celorlalți și dacă aceasta este lipsită de cea mai mică motivație personală sau înțelegere personală, ceea ce va spune ea îl va mișca pe ascultător până la lacrimi. Eu nu v-am învățat doar Dafa, ci v-am lăsat de asemenea și comportarea mea. În timp ce lucrați, tonul vocii voastre, bunătatea inimii voastre și judecata voastră poate schimba inima unei persoane, acolo unde ordinele nu ar putea niciodată! Dacă ceilalți nu sunt convinși în profunzime și sunt de acord numai de formă, ei se vor comporta cum vor dori când nu va fi în preajmă nimeni să-i vadă.

Orice muncă în Dafa are ca scop obținerea Fa de către oameni și îmbunătățirea de sine pentru discipoli. Orice altceva în afara acestor două puncte nu are sens. Astfel, toate activitățile ar trebui organizate conform condițiilor locale și situațiilor studenților, în loc de a fi făcute în mod absolut. Însăși învățarea Dafa este voluntară, ca să nu mai menționăm organizarea activităților! De fapt, persoana responsabilă de un centru este în primul rând un lider în studiul Fa. Dacă o persoană nu studiază Fa bine el însuși, nu va face o treabă bună în munca sa. Conferințele de împărtășire a experiențelor organizate de centrele de asistență din diferite regiuni nu ar trebui niciodată transformate în conferințe de auto-criticare. Astfel de conferințe Fa solemne pentru împărtășirea experiențelor de cultivare în Dafa nu ar trebui transformate niciodată în conferințe care expun partea întunecată a societății, cu atât mai puțin ar trebui să forțați studenții să-și dezvăluie defectele avute și greșelile făcute pe când erau oameni obișnuiți; ați cauza astfel efecte negative serioase, subminând reputația Dafa. Ar trebui să fiți clari asupra ceea ce ar trebui să faceți și ceea ce nu ar trebui să faceți. Aceasta este practică de cultivare solemnă. Conferințele de împărtășire a experiențelor au ca scop îmbunătățirea studenților și promovarea Dafa, dar nu pentru a face public cât de răi au fost odată studenții noștri. Ele sunt pentru a vorbi despre cum se face practica de cultivare în Dafa, nu pentru a vărsa așa numita "apă murdară"! Munca pe care o faceți pentru Dafa nu este irelevantă pentru practica voastră de cultivare. Factori care trebuie să vă îmbunătățească xinxing-ul apar peste tot în munca voastră. Nu ar trebui să vă faceți doar munca, ci și să atingeți Desăvârșirea. Eu știu că unii, care sunt puțini dintre voi, citesc rar cărțile și studiază puțin Fa și nici nu se examinează pe sine conform acelor câtorva articole pe care eu le-am scris pentru voi și pe care voi le numiți scripturi. Ce sunt "scripturile"? Ele sunt articole care trebuie să fie citite frecvent. Le citiți voi? Dacă studiați Fa mai mult, nu veți face o treabă proastă în munca voastră. Vă arăt defectele pentru a face ca Dafa să se dezvolte într-un mod mai sănătos, cu mai puține probleme. De fapt, Dafa îți îmbogățește de asemenea discernămintele și creează elita Dafa.

Li Hongzhi
13 iunie, 1997 în Hong Kong


Purtați în minte mereu

Societatea Dafa:

Propun ca fiecare discipol să distrugă imediat, pe loc, tot ce nu am publicat eu, dar este în circulație fără aprobare, cum ar fi: discursurile mele din Chengde; lucrurile discutate de un practicant din Beijing despre capacitățile supranormale; discursul unui coordonator al unui centru de asistență din Dalian; povestea peșterii a coordonatorului centrului de asistență din Guizhou și alte discursuri; fără să mai trebuiască să menționez inclusiv și discursurile ținute de responsabilii diferitelor regiuni; ceea ce a fost spus de studenți după ce m-au văzut; discursul ținut de responsabilii Societății de cercetare Dafa și așa mai departe, plus textele, înregistrările, casetele video, etc., care au fost transcrise după discursurile mele fără aprobare. Toate acestea trebuie distruse pe loc și nu pot fi păstrate indiferent de scuză. Ce înseamnă "protejarea Dafa"? Aceasta este protejarea meticuloasă a Dafa și un test dacă puteți urma ceea ce vă spun și dacă sunteți cu adevărat discipolii mei! Lăsați-mă să vă mai spun o dată tuturor că Dharma predată de Buddha Sakyamuni a fost sabotată în acest fel. Aceasta este o lecție în istorie. De acum încolo, nimeni nu ar trebui să înregistreze audio sau video discursuri ținute de oricare dintre responsabilii diferitelor regiuni sau de oricare discipoli; mai puțin să le editeze în texte sau să le răspândească oamenilor pentru a le citi. Aceasta nu este problema unei persoane în particular și nici nu este pentru a critica pe cineva aici în particular; de fapt aceasta este rectificarea Dafa. Țineți minte: Cu excepția conferințelor de împărtășire a experiențelor studenților pentru studierea Fa și a activităților organizate de către principalele centre de asistență cu aprobarea Societății de Cercetare, orice altceva ce nu aparține de Dafa dar circulă în Dafa subminează Dafa.

Li Hongzhi
18 iunie, 1997


O lovitură grea

Pentru a ușura practicarea cultivării pentru mai mulți oameni, în prezent, Dafa ia în principal forma practicii de cultivare în societatea oamenilor obișnuiți; practicanții temperându-se la locurile de muncă și în alte medii ale persoanelor obișnuite. Numai călugării și călugărițele trebuie să rătăcească de colo până colo. Cu toate astea unii oameni călătoresc acum prin toată țara, auto-întitulânduse discipoli Dafa. Ei trăiesc în casele discipolilor Dafa fără niciun motiv, mâncând, bând, luând și cerând lucruri. Escrocând și înșelând, ei profită de Dafa scoțând venituri din natura bună a studenților. Dar de ce nu-i pot distinge studenții noștri? Practicarea cultivării înseamnă cultivarea sinelui propriu. Gândiți-vă la asta: De ce nu cultivă acești oameni cu calm în propriile lor case? Un mediu dificil poate ajuta o persoană să se cultive mai bine. De ce acești oameni fac abstracție de cuvintele mele și se plimbă prin toată țara? De ce acești oameni mănâncă, iau și cer lucrurile studenților, în timp ce le cer acestora să-și abandoneze atașamentele? Este asta ceea ce i-am învățat eu? Chiar mai rău, unii stau în casele studenților pentru câteva luni consecutive. Nu înseamnă asta a interfera în mod flagrant cu ei și a le afecta practica de cultivare a studenților? Eu cred că acești oameni trebuie să ramburseze în totalitate ceea ce au mâncat și au luat prin escrocherie. Dafa nu va permite să fie în alt fel. Dacă acest fel de lucruri vor apare din nou pe viitor, puteți trata acea persoană ca pe un șarlatan obișnuit și să-l raportați la poliție, deoarece acea persoană cu siguranță nu este studentul nostru.

De asemenea, în unele regiuni oamenii au organizat așa-numitele "grupuri care predică Fa" fără permisiune, acționând cu pretențiozitate printre studenți și escrocând oameni peste tot. Există oameni care invită de asemenea indivizi să țină discursuri, subminând astfel și interferând cu cultivarea studenților. La suprafață acești oameni par a răspândi Dafa, dar în realitate ei se auto-promovează. Cultivarea unui student este aranjată sistematic de către Corpurile mele ale Legii. Doar că unii studenți nu știu asta sau rămân în necunoștință de cauză. Deci nu-i așa că acești oameni cauzează interferență? Este dificil să facă o distincție clară mai ales cei care abia au început să învețe Fa. Există și oameni care țin așa-zisele "cuvântări" la conferințele la care se participă cu miile. Ceea ce spun este în întregime doar despre ei înșiși. Ei chiar definesc unele propoziții din Dafa sau interpretează Dafa, în timp ce corpurile lor emit către studenți karma neagră și substanțe de atașamente. Eu am formulat explicit în Zhuan Falun că aceasta este interzis. De ce nu vă gândiți la asta? Este astfel în mod special pentru cei care găzduiesc și invită oameni să facă acele lucruri, pentru că voi se pare că ați cauzat un rău impalpabil discipolilor Dafa și nu mai sunteți calificați să fiți responsabili de discipolii Dafa. Fără a mă asculta sau fără a urma cerințele Dafa, cum ați putea să-mi fiți discipoli? Nu merge asta contra Dafa? Dacă ăsta nu este un act de vătămare a Dafa, atunci ce este? Discipolii mei, nu ar trebui să rămâneți mereu în necunoștință de cauză față de aceste lucruri până în momentul în care le semnalez eu. De fapt, totul este inclus în Fa. De ce să nu citiți cărțile mai mult? Vă propun ca fiecare să se hotărască să citească de zece ori cartea scrisă de mine, Esențiale pentru avansarea ulterioară, pe care voi o numiți scriptură. Când mintea voastră nu este liniștită, studiul Fa nu este efectiv. Ar trebui să o studiați cu o minte liniștită.

În câteva regiuni avem oameni responsabili care nu citesc cărțile și nu studiază Fa. Mai mult, ei susțin că îi doare capul de câte ori citesc Fa. Nu este evident că demonii interferează cu ei și cu toate astea ei nu vor să se smulgă de sub controlul lor? Chiar și un student nou poate înțelege asta. Cum pot fi astfel de oameni responsabili? Eu cred că este mai bine pentru astfel de oameni să devină studenți obișnuiți în mod voluntar și în momentul de față să practice cultivarea în pace pentru o perioadă de timp -- aceasta este bine atât pentru Dafa cât și pentru ei. Există de asemenea cineva care a înțeles greșit scrisoarea mea critică față de ea. Ea a făcut copii și le-a distribuit pentru a se lăuda, fără a-și înțelege greșeala. Ea susținea: "Învățătorul mi-a scris." De asemenea pentru a-i face pe studenți să le urmeze ordinele, unii oameni folosesc deseori în discursurile lor cuvinte ca: "În numele Învățătorului Li, eu ..." și așa mai departe. Nimeni nu mă poate reprezenta. Cum pot cuvintele voastre să devină cuvintele mele? Cuvintele mele sunt Fa. Pot cuvintele voastre să fie Fa? Discipolii mei! Vă propun ca întâi să deveniți studenți obișnuiți pentru o perioadă de timp și apoi să vă reluați lucrul după ce v-ați limpezit la minte. Nu contează cât de multă muncă a făcut o persoană responsabilă printre oamenii obișnuiți, ea lucrează pentru Dafa din propria sa dorință. Succesul muncii sale este numai o manifestare printre oamenii obișnuiți. Măreața putere a Dafa în sine și aranjamentele specifice făcute de Corpurile mele ale Legii sunt cele care le permit oamenilor să obțină Fa și să răspândească Fa pe scară largă. Fără corpurile mele ale Legii făcând aceste lucruri, până și protejarea oamenilor responsabili ar putea fi asigurată cu greu, lăsând la o parte răspândirea pe scară largă a Fa. Deci nu trebuie ca întotdeauna să aveți o părere prea bună despre voi înșivă. Nu există faimă, interes personal sau titluri în Dafa, ci doar practică de cultivare.

Li Hongzhi
18 iunie, 1997


Un alt comentariu asupra criteriilor de evaluare

Recent, a existat un număr mare de studenți noi care nu au obținut încă o înțelegere mai profundă a cerințelor Dafa. Există unele regiuni în particular unde practicanții Dafa responsabili sunt și ei noi. De aceea, într-o perioadă scurtă de timp vouă vi se cere să studiați Fa în profunzime, iar astfel întreaga voastră conduită și comportament se va conforma cu Dafa. Între timp, centrele generale de asistență din diferite regiuni trebuie să fie atente la selectarea oamenilor. Aceia care i-au condus în mod greșit pe studenți ar trebui să fie înlocuiți cât mai curând posibil și aceia care studiază Dafa bine ar trebui să fie selectați pentru a prelua responsabilitatea.

În ultima vreme, unele centre de asistență au cerut celor despre care se spune că au al treilea ochi (tianmu-ul) deschis să examineze cultivarea studenților. Tot ceea ce au văzut acei oameni este de fapt fals și iluzoriu. Eu am spus mai demult: criteriul de evaluare a unui discipol este numai xinxing-ul său, și nu voi permite nimănui care nu a atins Iluminarea sau Desăvârșirea să vadă cu claritate stările de cultivare actuale ale discipolilor mei. Ceea ce este vizibil acelora care pot vedea sunt doar manifestări arătate lor la nivelurile lor joase specifice și ei sunt incapabili să vadă lucruri la niveluri mai înalte. Dacă vreo persoană responsabilă folosește o asemenea persoană ca să examineze alți studenți, această persoană va dezvolta un atașament de laudă. Mai mult, natura sa demonică va cauza de asemenea interferență și vătămare, deci ceea ce vede el va fi transformat de activitățile minții sale. În primul rând a fost greșit din partea sa să examineze discipoli Dafa. Persoana responsabilă care l-a rugat să examineze studenți nu a urmat nici ea cuvintele mele. De ce nu ascultați la cuvintele Maestrului vostru: "Unicul criteriu de evaluare a cultivării unui student este xinxing-ul său."? Nu știți voi că toate dimensiunile există simultan în același loc? Ființele vii din orice dimensiune e probabil să se suprapună în parte cu corpuri omenești, și ele arată foarte mult ca niște spirite care posedă (futi). Totuși ele există în diferite dimensiuni și nu au nimic de a face cu oamenii. Pot cei al căror tianmu se spune că ar fi deschis înțelege aceste situații complexe?

De asemenea, unii oameni pot pretinde nepăsător că această persoană este posedată sau că acea persoană este posedată. Lăsați-mă să vă spun că problema stă în aceia care fac astfel de afirmații.

Dimensiunile acestui univers sunt extrem de complexe. Ce am spus eu a epuizat toate expresiile limbajului omenesc. Multe situații sunt dincolo de a putea fi descrise prin limbajul omenesc. Chiar dacă vorbim despre un discipol care a atins Desăvârșirea [acesta] poate vedea cu claritate doar lucrurile la care s-a iluminat la [nivelul] Fructul Statusului lui, ca să nu menționez o persoană care încă practică cultivarea.

Li Hongzhi
18 iunie, 1997


Concluzie finală

Discipoli Dafa, voi trebuie să purtați în minte că pe viitor orice comportament cum ar fi cel de a împărți Dafa în filiale, școli, secte sau confesiuni, de oricine, în orice moment și cu orice scuză, înseamnă subminarea Fa. Nu ar trebui să faceți niciodată ceea ce eu nu vă permit. Dorința de laudă plus atașamentul de fanatism sunt cel mai ușor exploatate de către partea demonică a minții voastre. Nu contează la ce v-ați iluminat în Dafa, aceasta este doar o mică parte a principiilor Fa la un anumit nivel în cadrul nemărginitelor principii Fa. Voi nu trebuie niciodată să definiți Fa sau o parte a Ei -- nici măcar o propoziție din Ea. Dacă faceți asta în public, în clipa în care ați rostit-o veți fi produs karma păcătoasă. În cazuri serioase, păcatul poate fi la fel de mare ca un munte sau ca cerul -- cum veți putea atunci să vă cultivați? Dacă cineva schimbă Dafa și creează un alt sistem, păcatul său va fi atât de mare încât devine nemărginit. Când o viață plătește pentru acea karma rea, durerea provenită din eliminarea ei strat după strat va fi eternă și fără sfârșit.

Dafa poate rectifica universul, deci cu siguranță are puterea Fa pentru a reprima maleficul, a elimina dezordinea, a armoniza totul și a rămâne invincibilă. De fapt, au existat multe lecții în această privință. Lucrurile care subminează Fa vor fi în mâinile zeilor care păzesc Fa. Când toate ființele conștiente prețuiesc Dafa, ele își prețuiesc viețile lor proprii și sunt benevolente față de toate ființele conștiente. Dafa este de neschimbat și de nezdruncinat. Ea va continua să trăiască veșnic și va exista mereu în lume. Cerul și pământul vor rămâne stabile pe veci.

Li Hongzhi
1 iulie, 1997


Un dialog cu timpul

Maestrul: Ce probleme ai descoperit că mai au încă discipolii mei?

Ființa Divină: Discipolii tăi pot fi împărțiți în două grupuri.

Maestrul: Care sunt cele două grupuri?

Ființa Divină: Un grup este capabil să progreseze în mod silitor în Fa, urmându-ți cerințele. Acest grup este destul de bun. Celălalt grup este atașat de lucrurile umane, nu dorește să renunțe la ele și nu este capabil să progreseze silitor.

Maestrul: Da, am văzut asta.

Ființa Divină: Le-ai acordat o perioadă de timp pentru a înțelege Fa, așa că unii oameni vin cu diverse intenții. După ce studiază Fa, cei mai mulți dintre ei sunt capabili să-și schimbe scopul inițial pentru care au venit să învețe Fa.

Maestrul: Unii dintre ei nu s-au schimbat încă.

Ființa Divină: Și totuși timpul a fost prea lung.

Maestrul: Da!

Ființa Divină: După părerea mea, nu este nevoie să aștepți după cei care nu pot deveni zei. De fapt, ei pot fi doar umani.

Maestrul: (vorbind pentru sine) În lumea umană, ei sunt într-adevăr pierduți prea adânc. S-ar putea să trebuiască să sfârșească în felul acesta. Mă tem că nu vor fi calificați să fie nici măcar ființe umane în final!

Ființa Divină: De fapt, nu este rău să devină ființe umane în noua lume. Față de acele nenumărate ființe de nivel înalt din univers care au fost eliminate de istorie, ei sunt deja incomparabil mai norocoși.

Maestrul: Vreau încă să mai aștept ceva timp, să văd cum sunt atunci când va fi fost curățată materia care dăunează omenirii la nivel mai microscopic și atunci să iau o hotărâre. Până la urmă, ei au venit să obțină Fa.

Ființa Divină: În privința acestui grup de oameni, în prezent, unii au venit să studieze Fa pentru că nu și-au putut găsi un scop în viață. Sunt atașați de aceste noțiuni pe care nu vor să le schimbe.

Maestrul: Sunt mai mulți astfel de oameni printre noii practicanți.

Ființa Divină: Unii dintre ei au venit căutând aspectul Legii pe care ei îl consideră bun, dar sunt incapabili să renunțe la aspectul care îi împiedică să aibă o înțelegere completă a Fa.

Maestrul: Sunt, de asemenea, astfel de oameni printre discipolii veterani. Și cea mai vizibilă dovadă a acestui lucru este faptul că se compară mereu cu ființele umane și cu propriul lor trecut, dar nu reușesc să se examineze cu cerințele Fa la diferite niveluri.

Ființa Divină: Aceste probleme au devenit deja foarte serioase. Ar fi bine dacă ar reuși să caute în ei înșiși lucrurile pe care le-au putut găsi în ceilalți.

Maestrul: Este timpul pentru ei să devină limpezi la minte, astfel încât mediul lor să se poată transforma într-unul pentru adevărata practică de cultivare și astfel vor putea deveni zei adevărați.

Li Hongzhi
3 iulie, 1997


Expunând Legea

Pentru o lungă perioadă de timp, ființele conștiente în Dafa, în special discipolii, au avut o înțelegere greșită a Fa la diferite niveluri în privința îmbunătățirii xinxing-ului. De câte ori apare un necaz, voi nu-l vedeți cu partea naturii voastre originare, ci îl observați în totalitate cu partea voastră umană. Demoni malefici profită atunci de acest punct și vă provoacă interferențe nesfârșite și vătămări, lăsând studenții în necazuri de lungă durată. De fapt, aceasta rezultă dintr-o înțelegere inadecvată a Fa de către partea voastră umană. Voi v-ați restrâns omenește natura voastră divină, cu alte cuvinte, voi ați restrâns părțile care au fost cultivate cu succes și le-ați împiedicat să facă rectificare Fa. Cum poate partea necultivată să vă restrângă principalele gânduri sau partea care a atins deja Fa? Cultivând omenește demonii malefici, voi le îngăduiți să profite de fisurile din Fa. Când apare un necaz, dacă tu, ca discipol, îți poți menține un calm cu adevărat de nezdruncinat sau să fi hotărât să faci față anumitor cerințe la diferite niveluri, aceasta ar trebui să fie suficient pentru tine ca să treci testul. Dacă continuă la nesfârșit și dacă nu există alte probleme în xinxing-ul sau în comportamentul tău, atunci trebuie să însemne că demonii malefici exploatează punctele slabe provenite din lipsa ta de control. Totuși, un cultivator nu este un om obișnuit. Deci de ce nu rectifică Fa partea din tine care este natura ta originară?

Există două motive pentru care Maestrul nu a predat această Fa până astăzi: una este că problema voastră în această privință a devenit evidentă; cealaltă este că voi ați căpătat o înțelegere foarte profundă a Fa și nu o veți înțelege într-un mod simplu.

Voi trebuie de asemenea să fiți clari că "natural" nu există și "inevitabilul" are motive care o cauzează. De fapt, "natural" este utilizat iresponsabil de oamenii obișnuiți pentru a găsi scuze atunci când nu pot explica fenomenele universului, vieții și materiei. Ei nu-și pot imagina ceea ce este "natura" în sine. Sub influența acestui tip de noțiune voi credeți că toate necazurile sunt inevitabile și că aceasta este situația, dezvoltând astfel o atitudine pasivă și pesimistă. Deci partea voastră umană trebuie să fie atentă. Mai important, partea voastră care a atins Fa trebuie să fie clară.

Fiți atenți: nu vă cer să faceți ceva în mod intenționat. Eu doar încerc să vă fac să înțelegeți principiile Fa astfel încât să aveți o înțelegere clară a acesteia. De fapt, Dafa nu este doar pentru a salva ființele umane -- este predată de asemenea tuturor ființelor din diferitele dimensiuni. Natura voastră originară iluminată va ști în mod automat ce să facă. Prețuindu-vă partea umană ea vă va permite să vă luminați și să vă ridicați în Fa. Dafa armonizează toate ființele conștiente și toate ființele conștiente armonizează și ele Dafa. V-am vorbit de solemnitatea și caracterul sacru al Fa pentru a vă elimina confuzia și înțelegerea greșită a Fa.

Li Hongzhi
5 iulie, 1997


Abandonarea atașamentelor umane și continuarea cultivării adevărate

Odată cu răspândirea Dafa, tot mai mulți oameni pot înțelege Dafa. Deci trebuie ca noi să fim atenți la un lucru: Nu aduceți conceptele umane de castă sau ierarhie în Dafa. Atât studenții veterani cât și cei noi trebuie să fie atenți la această chestiune. Oricine vine să studieze Fa -- indiferent cât de învățat este, cât de mari îi sunt afacerile, cât de înalt îi este rangul, ce talente speciale are sau ce capacități supranaturale posedă -- trebuie cu toate acestea să practice cultivarea. Practica de cultivare este magnifică și solemnă. Dacă vă puteți sau nu abandona noțiunile voastre specific umane este un test major pe care vă va fi greu să-l treceți, însă trebuie să-l treceți. Totuși, ca discipoli care practică cultivarea cu adevărat, voi trebuie să vă abandonați aceste atașamente deoarece nu puteți atinge niciodată Desăvârșirea fără abandonarea acestor noțiuni.

Discipolii veterani ar trebui să fie și ei atenți la această chestiune. Deoarece mai mulți oameni studiază Fa, voi ar trebui să fiți mai atenți la îndrumarea noilor studenți în practicarea cultivării în momentul de față. Între timp, voi înșivă nu ar trebui să lânceziți. Dacă împrejurările o permit, voi puteți crește timpul petrecut în studierea Fa și în practicarea exercițiilor. Menținerea tradiției Dafa, susținerea principiilor de cultivare Dafa și perseverarea în adevărata cultivare sunt teste pe termen lung pentru fiecare discipol Dafa.

Li Hongzhi
31 iulie, 1997


Luați calea de mijloc

Pentru a-i determina să evite devierea în practica lor de cultivare, de câte ori apare o problemă comună sau serioasă, eu scriu un articol pentru a o scoate în evidență în timp util, astfel încât discipolii s-o poată înțelege și Dafa să sufere mai puține pierderi. Aceasta deoarece dacă putem sau nu să urmăm calea cea dreaptă nu depinde numai de cultivarea dreaptă a discipolilor; dacă forma generală a Dafa este dreaptă, reprezintă de asemenea un factor cheie. Deci, ca Învățător al vostru, eu voi corecta deseori deviațiile ce apar.

Din cauza diferențelor în înțelegere ale discipolilor, unii discipoli trec de la o extremă la alta. De câte ori ei citesc Fa scrisă de mine ei întreprind acțiuni extreme, cauzând astfel probleme noi. Când eu vă spun să vă schimbați înțelegerile voastre umane, eu nu vă cer să păstrați o cale de înțelegere umană a Dafa. Însă nici nu ar trebui să fiți iraționali sau excentrici. Eu vreau să fiți limpezi la minte în înțelegerea Dafa.

Li Hongzhi
3 august, 1997


Fa rectifică inima omenească

Cum numărul discipolilor care practică cultivarea în Dafa crește, din ce în ce mai mulți oameni vor să învețe despre Dafa. Cu toate astea unii dintre ei nu vin aici să practice cultivarea. În schimb, ei vor să găsească soluții în Dafa, deoarece au descoperit că nu există nicio scăpare pentru societatea omenească; asta conduce la o structură impură a discipolilor Dafa ca întreg. În același timp, aceasta a interferat de asemenea cu Dafa dintr-un alt unghi. De exemplu, unii oameni se inspiră din Dafa și lansează în societate ceva asemănător unei mișcări civile. Acest tip de comportament care plagiază Fa, care își are originea în Dafa dar eșuează în validarea Dafa, lucrează împotriva Dafa dintr-o altă perspectivă. De fapt, nicio mișcare nu poate determina o schimbare în inima omenească. Și fenomenul acestor mișcări nici nu este de durată -- oamenii devin indiferenți cu trecerea timpului. După aceea, vor apare fenomene nesănătoase care sunt mai greu de abordat. Cu siguranță că Dafa nu poate cădea în acest tip de situație.

În prezent, media -- cum ar fi radioul, televizorul, ziarele, etc. -- tot vorbește despre cetățenii buni și faptele bune [făcute de aceștia], [însă] multe dintre aceste [fapte] au fost făcute de către practicanții noștri Dafa deoarece ei practică cultivare în Dafa și și-au îmbunătățit xinxing-ul. Reportajele, susțin totuși că acești oameni au procedat astfel deoarece reprezintă modele de urmat sau sunt personaje cheie, etc., neluând astfel deloc în seamă faptul că purtarea lor a fost un rezultat al practicării de către ei a cultivării în Dafa. Aceasta este în principal cauzată de către discipolii înșiși. Practica de cultivare este un lucru măreț și magnific. De ce nu puteți voi să le spuneți celor care vă intervievează, într-un mod deschis și demn, că voi faceți acele lucruri deoarece practicați cultivare în Dafa? Dacă reporterul nu vrea să menționeze Dafa, [atunci] noi nu trebuie să ajutăm nicio formă care plagiază Dafa dar nu reușește să o valideze. Noi toți încercăm să fim oameni buni și aceasta este în interesul societății și al omenirii. De ce nu putem avea un mediu drept și legitim? Discipoli, ar trebui să purtați în minte că Dafa vă armonizează și voi de asemenea armonizați Dafa.

Li Hongzhi
17 august, 1997


Principiile pentru discipolii care sunt călugări și călugărițe

Recent, un număr de discipoli care sunt călugări și călugărițe ai unei religii au început să practice cultivare Dafa. Pentru a-și da posibilitatea să se îmbunătățească cât mai curând posibil, ei ar trebui să-și abandoneze înclinațiile rele pe care religiile moderne le-au dezvoltat de-a lungul unei lungi perioade de timp. În acest sens, discipolii noștri Dafa care practică cultivarea printre oameni obișnuiți nu ar trebui să-i încurajeze pe acești oameni să dezvolte astfel de lucruri. Metoda de cultivare pe care Buddha Sakyamuni a lăsat-o pentru călugări și călugărițe a fost foarte bună. Dar călugării și călugărițele moderni au schimbat-o deoarece mulți dintre ei nu puteau renunța la atașamentul lor pentru bani. Ei au inventat chiar niște scuze pentru a se justifica asupra acestui fapt, cum ar fi renovarea templelor, construirea statuilor Buddha, tipărirea scripturilor buddiste, acoperirea cheltuielilor de întreținere a templelor, ș.a.m.d. Niciuna din acestea nu este practică de cultivare; în schimb, ele sunt acțiuni intenționate care nu au nimic de a face cu adevărata cultivare. O persoană cu siguranță că nu poate atinge Desăvârșirea prin intermediul lor.

Dacă vreți să cultivați în Dafa, trebuie să renunțați la atașamentele față de bani și posesiuni. Altfel, cum puteți atinge standardul pentru a fi un discipol Dafa? În plus, cu excepția unor situații speciale, discipolii care sunt călugări și călugărițe nu au voie să călătorească cu vehicule motorizate, avioane sau vapoare. Toți ar trebui să călătorească pe jos. Numai prin îndurarea greutăților poate cineva să-și plătească karma. Voi puteți să primiți pomeni cu un vas de pomeni când sunteți flămânzi (ar trebui doar să cerșiți mâncare, dar niciodată bani sau bunuri). Noaptea, voi puteți sta în casele discipolilor Dafa din diferite regiuni, dar nu pentru mult timp. Voi trebuie să vă fixați cerințe stricte pentru voi înșivă! Altfel, voi nu sunteți discipolii mei. Deoarece discipolii care sunt călugări și călugărițe au alte circumstanțe de cultivare față de acei discipoli care practică cultivarea acasă, nici societatea nu vă tratează ca pe oameni obișnuiți. Pentru a atinge curând Desăvârșirea, discipolii care sunt călugări și călugărițe ar trebui să se tempereze în lumea umană. Nu ar trebui niciodată să fiți atașați de confort sau plăcere și nici să folosiți vreo scuză pentru a căuta faima sau câștigul. Cu atât mai puțin ar trebui să cereți bani pentru a-i trimite acasă. Dacă nu puteți abandona gândurile lumești, nu ar fi trebuit să deveniți un călugăr sau o călugăriță. În timpuri antice existau cerințe foarte stricte pentru a deveni un călugăr sau o călugăriță. Discipolii Dafa care sunt călugări și călugărițe ar trebui să-și fixeze cerințe chiar mai stricte pentru ei înșiși. Din moment ce ați devenit un călugăr sau o călugăriță, de ce nu puteți voi renunța la gândurile lumești?

Discipoli! În ceea ce-i privește pe discipolii care practică cultivarea acasă, ei vor abandona treptat, cu amănunțire atașamentele față de lumea seculară. Dar pentru discipolii care sunt călugări și călugărițe, acesta constituie o condiție pe care ei trebuie s-o îndeplinească de la bun început, la fel ca și premisa pentru a deveni un călugăr sau o călugăriță.

Li Hongzhi
16 octombrie, 1997


Mediu

Forma practicii de cultivare pe care am lăsat-o pentru discipolii Dafa garantează că discipolii se pot îmbunătăți cu adevărat. De exemplu, eu vă cer să faceți exercițiile ca grup în parcuri cu scopul de a forma un mediu. Acest mediu este cea mai bună cale de a schimba suprafața unei persoane. Conduita elevată pe care discipolii Dafa au stabilit-o în acest mediu -- incluse fiind fiecare cuvânt și fiecare faptă -- pot face oamenii să-și recunoască propriile slăbiciuni și să-și identifice defectele; ea poate să le înduioșeze inimile, să le rafineze conduita și să-i facă capabili să progreseze mai rapid. Astfel, noii studenți sau discipolii autodidacți trebuie să meargă la locurile de practică pentru a face exercițiile. La ora actuală există aproximativ 40 de milioane de practicanți în China care participă zilnic la exerciții în grup la locurile de practică și există zeci de milioane de discipoli veterani care nu merg prea des la locurile de practică (pentru discipolii veterani, asta este normal, deoarece rezultă din starea lor din practica de cultivare). Cu toate astea, ca noi discipoli, nu ar trebui să ratați acest mediu. Asta deoarece toți aceia cu care veniți în contact în societate sunt oameni obișnuiți. Mai mult, ei sunt oameni obișnuiți care au trecut printr-un declin rapid în moralitatea umană. În această mare cuvă de vopsit, oamenii pot doar să se lase duși de curent.

Există de asemenea mulți noi practicanți Dafa care practică acasă în secret, temându-se de jena resimțită dacă ceilalți ar afla. Gândiți-vă la asta: Ce fel de gând este ăsta? Frica obișnuită este un atașament care trebuie eliminat prin practica de cultivare. Însă vouă vă este frică că alții vor afla că învățați Dafa? Practica de cultivare este o chestiune foarte serioasă. Cum ar trebui să vă priviți pe voi înșivă și Fa? Există de asemenea unii oameni în poziții de conducere care consideră stânjenitor să meargă să facă exercițiile afară. Dacă nu vă puteți depăși un sentiment atât de trivial, ce veți putea voi cultiva? De fapt, chiar dacă mergeți la locul de practică, s-ar putea ca acolo să nu fie oameni care vă cunosc. La unele locuri de muncă, aproape toată conducerea învață Dafa, dar nimeni nu știe că și ceilalți învață. Mediul este creat de voi înșivă și el este de asemenea esențial pentru îmbunătățirea voastră. Eu găsesc deseori că voi sunteți într-o stare bună de spirit când învățați Fa sau faceți exerciții, dar când veniți în contact cu cei de la lucru sau cu alți oameni, voi deveniți la fel ca oamenii obișnuiți. Uneori voi păreți chiar mai răi decât oamenii obișnuiți. Cum poate să fie asta conduita unui discipol Dafa?

Vreau să vă tratez ca pe discipolii mei, dar ce să fac dacă voi înșivă nu vreți să-mi fiți discipoli? Fiecare atașament pe care trebuie să-l eliminați în practica voastră de cultivare este un zid, care stă acolo și vă blochează calea în practica de cultivare. Dacă voi nu puteți fi hotărâți în însuși Fa, voi nu puteți practica cultivarea. Nu luați prea în serios poziția voastră printre oamenii obișnuiți. Nu credeți că ceilalți nu vor putea să vă înțeleagă dacă învățați Dafa. Gândiți-vă la asta: Chiar și pretenția oamenilor de a fi evoluat din maimuțe poate fi mult apreciată. Însă voi sunteți stânjeniți să-i acordați o poziție corectă acestei mărețe Dafa a universului -- asta este adevărata rușine a unei ființe umane.

Li Hongzhi
17 octombrie, 1997


Săpând pentru a scoate rădăcinile

Recent, câțiva ticăloși din cercurile literare, științifice și de qigong, care speraseră să devină celebri prin opoziția lor față de qigong, au creat probleme în mod constant, ca și cum ultimul lucru pe care ar dori să-l vadă este o lume pașnică. Unele ziare, stații radio și stații de televiziune din diferite părți ale țării au recurs în mod direct la aceste mijloace de propagandă pentru a leza Dafa noastră, având un impact foarte negativ asupra publicului. Aceasta a lezat Dafa în mod deliberat și nu poate fi trecut cu vederea. Date fiind aceste circumstanțe speciale, discipolii Dafa din Beijing au adoptat un tip special de abordare în a cere acelor oameni să înceteze să lezeze Dafa -- aceasta de fapt nu a fost greșit. Aceasta s-a făcut când nu exista nicio altă cale (alte regiuni nu ar trebui să le copieze abordarea). Dar când studenții au abordat de bunăvoie acele agenții media neinformate și iresponsabile și le-au explicat adevărata noastră situație, aceasta nu ar trebui considerată o greșeală.

Ce vreau eu să vă spun nu este dacă acest incident a fost sau nu corect. În schimb, eu vreau să subliniez că acest eveniment i-a demascat pe unii oameni. Ei nu și-au schimbat încă fundamental noțiunile lor umane și ei încă percep problemele cu mentalitatea umană în care ființele umane protejează ființele umane. Am spus că în niciun caz Dafa nu ar trebui să se implice în politică. Scopul în sine al acestui eveniment era de a ajuta media să ne înțeleagă situația și să învețe despre noi în mod pozitiv, astfel încât să nu ne tragă după ei în politică. Vorbind dintr-o altă perspectivă, Dafa poate învăța inima umană să fie bună și poate stabiliza societatea. Dar vouă trebuie să vă fie clar că Dafa cu siguranță nu este predată în aceste scopuri, ci mai degrabă pentru practică de cultivare.

Dafa a creat un mod de viață pentru nivelul cel mai coborât, omenirea. Apoi, printre diferite tipuri de comportament în cadrul formei umane de existență la acest nivel, care include prezentarea faptelor în mod colectiv cuiva și așa mai departe, nu este aceasta una din numeroasele forme de existență pe care Dafa le dă omenirii la cel mai coborât nivel? Atâta tot că atunci când oamenii fac lucruri, binele și răul coexistă. Astfel, există lupte și politică. În cazuri extreme, totuși discipolii Dafa au adoptat acea abordare a Fa de la nivelul cel mai de jos și și-au folosit în totalitate partea lor bună. Nu a fost acesta un act care a armonizat Fa la nivelul umanității? Cu excepția unor circumstanțe extreme, acest tip de abordare nu trebuie adoptat.

Am observat demult că puțini indivizi nu au curajul să apere Dafa, ci în schimb intenționează să apere unele lucruri din societatea umană. Dacă ați fi o persoană obișnuită nu aș avea obiecții -- este cu siguranță un lucru bun să fi o persoană bună care apără societatea umană. Dar acum tu ești un cultivator. Din ce punct de vedere privești Dafa este fundamental -- aceasta este de asemenea ce vreau să vă clarific. În timpul practicii voastre de cultivare, eu voi folosi toate mijloace pentru a vă demasca atașamentele și să le scot afară din rădăcină.

Voi nu puteți să vă bazați pe mine mereu pentru a vă aduce la un nivel mai ridicat pe când voi, înșivă nu vă mișcați. Voi faceți o mișcare doar după ce Fa vă este expusă cu claritate. Dacă nu este explicat cu claritate, voi nu vă mișcați sau dați înapoi. Eu nu pot recunoaște un asemenea comportament drept practică de cultivare. În momentul crucial când vă cer să vă rupeți de caracterul uman, voi nu mă urmați. Fiecare ocazie nu se va repeta. Practica de cultivare este o problemă serioasă. Distanța a devenit tot mai mare. Este foarte periculos să adăugați ceva omenesc practicii de cultivare. De fapt, este bine de asemenea să fii doar o persoană bună. Dar trebuie să fii clar că tu ți-ai ales propria ta cale.

Prin intermediul acestui eveniment, s-a observat că mai mulți indivizi au mers de la un discipol la altul, făcând rău. În loc să gândească în mod corect și să-și prezinte punctul de vedere cu bunăvoință centrelor de asistență, ei au răspândit zvonuri printre practicanți, au semănat discordie, au organizat facțiuni și au adoptat cele mai rele metode ale oamenilor obișnuiți. Mai mult, unii oameni chiar au încercat să-i facă pe studenți în mod irațional să muncească din greu. Unii din studenții pe care ați încercat să-i alungați s-au cultivat de multe ori mai bine decât ați făcut-o voi. V-ați gândit la asta? De ce ați acționat irațional cu atât de multă mânie? Nu a putut acea stare de spirit să vă permită să vă recunoașteți acel atașament puternic? Lăsați-mă să vă spun tuturor: Această Fa este incredibil de uriașă și voi niciodată nu îi veți cunoaște sau înțelege în totalitate legile și principiile.

Eu nu accentuez nicio abordare specifică; eu folosesc diferite mijloace pentru a vă expune atașamentele ascunse în adâncime pentru a vă scăpa de ele.

Li Hongzhi
6 iulie, 1998


Pentru cine existați voi?

Pentru oameni cele mai dificile lucruri de abandonat sunt noțiunile lor. Unii oameni nu se pot schimba, chiar dacă ei trebuie să renunțe la viețile lor pentru niște principii false. Cu toate astea noțiunile însele sunt dobândite după naștere. Oamenii au întotdeauna impresia că aceste idei de nezdruncinat -- idei care îi pot face să plătească orice preț fără a se gândi -- [au impresia că] sunt propriile lor gânduri. Chiar și atunci când văd adevărul ei îl refuză. De fapt, în afara purității și inocenței înnăscute ale persoanei, toate noțiunile sunt dobândite după naștere și nu sunt adevăratul sine al persoanei.

Dacă aceste noțiuni obținute devin prea puternice, rolul lor se va inversa dictând adevărata gândire și comportare a persoanei. În acest punct, acea persoană ar putea încă crede că ele sunt propriile sale idei. Acesta este cazul pentru aproape toți oamenii de azi.

În legătură cu chestiunile relevante și importante, dacă o viață poate aprecia lucrurile cu adevărat fără noțiuni preconcepute, atunci această persoană este cu adevărat capabilă să se controleze. Această claritate a minții este înțelepciune și este diferită de ceea ce oamenii obișnuiți numesc "inteligență." Dacă o persoană nu poate face asta, atunci ea este controlată de noțiuni dobândite sau de gânduri exterioare. Ea poate să-și devoteze întreaga viață luptei pentru ele; dar când îmbătrânește nici măcar nu va ști ce a făcut în timpul acestei vieți. Deși nu a realizat nimic în timpul vieții sale, ea a comis nenumărate greșeli în timp ce era condusă de aceste noțiuni dobândite. Astfel, în următoarea viață va trebui să plătească pentru karma în funcție de propriile sale fapte greșite.

Când o persoană devine agitată, ceea ce îi controlează gândurile și sentimentele nu este o rațiune, ci o emoție. Când diversele noțiuni ale unei persoane, cum ar fi credința sa în știință, religie sau într-o ideologie, etc., sunt puse sub semnul întrebării de către adevărul lui Buddha Fa, ea devine de asemenea agitată. Aceasta cauzează ca natura sa malefică, să predomine, făcând-o astfel să devină chiar mai irațională; [iar] acesta este rezultatul faptului de a fi controlat de noțiuni dobândite. Ea trage concluzii orbește sau complică lucrurile. Chiar și o persoană cu o relație predestinată poate să piardă o ocazie prestabilită din această cauză, preschimbându-și propriile sale acțiuni în regrete adânci și eterne.

Li Hongzhi
11 iulie, 1998


Topiți în Fa

În prezent, tot mai mulți oameni devin studenți Dafa și există o tendință în care nou-veniții au o înțelegere perceptibilă mai bună. Fără obstacolele gândirii ultra-stângiste care exista înainte în societate și fără a avea nevoie de un proces de acceptare conceptuală, ei nu au nevoie să piardă mult timp în discuții în timpul studiului de grup al Fa. Astfel că ei ar trebui să-și petreacă o mare parte din timp studiind Fa pentru a se ridica cât mai repede posibil. Cu cât mai mult cuprinde mintea voastră, cu atât mai repede [se produce] schimbarea.

Am vorbit odată despre ce este o persoană bună și ce este o persoană rea. Nu înseamnă că cel care pare să fi comis o faptă rea este o persoană rea și cel care a făcut ceva bun este o persoană bună. Mințile unor oameni sunt pline de gânduri rele -- doar că ei nu le arată sau le-au ascuns cu viclenie destul de bine; totuși aceștia sunt cu adevărat oameni răi. Unii oameni, pe de altă parte, nu sunt răi la origine dar uneori comit fapte greșite; acești oameni nu sunt în mod inevitabil oameni răi. Atunci cum ar trebui să înțelegem oameni buni și oameni răi?

O persoană este ca un vas și ea este ceea ce conține. Tot ceea ce o persoană vede cu ochii și aude cu urechile este: violență, desfrâu, lupte pentru putere în opere literare, lupte pentru profit în lumea concretă, adorarea banului, alte manifestări ale naturii demonice și așa mai departe. Cu capul plin de astea, acest tip de persoană este cu adevărat o persoană rea, indiferent cum pare ea a fi. Comportamentul unei persoane este dictată de gândurile sale. Cu o minte plină de asemenea lucruri, ce ar putea ea facă? Este numai din cauză că mintea fiecăruia este mai mult sau mai puțin contaminată într-o oarecare măsură, [și doar] din această cauză nu pot oamenii detecta problema care a ieșit la suprafață. Orientări sociale incorecte care se reflectă în fiecare aspect al societății schimbă imperceptibil oamenii, otrăvind omenirea și creând un număr mare de ființe umane cu natură demonică, pe care oamenii le numesc "anti-tradiție", "anti-integritate" și "anti-morale". Asta este ceva cu adevărat îngrijorător! Deși economia societății a progresat, ea va fi ruinată în mâinile acestor oameni deoarece ei nu au moduri umane de gândire.

Pe de altă parte, dacă o persoană acceptă gândurile tradiționale binevoitoare ale omenirii care au domnit de mii de ani, și crede într-un comportament omenesc corespunzător și în standarde [morale] și este plină de lucruri bune, [atunci] cum va fi comportamentul acestei persoane? Indiferent dacă această persoană o arată sau nu, ea este cu adevărat o persoană bună.

Ca student, dacă mintea îi este plină numai cu Dafa, această persoană este cu siguranță un practicant adevărat. Deci trebuie să aveți o înțelegere clară asupra chestiunii studierii Fa. Citind mai mult cărțile și studiind mai mult cărțile este cheia pentru a te eleva cu adevărat. Mai simplu spus, atâta timp cât citiți Dafa, voi vă schimbați; atâta timp cât citiți Dafa, voi vă elevați. Conținutul nelimitat al Dafa plus mijloacele suplimentare -- exercițiile -- vă vor permite să atingeți Desăvârșirea. Citirea în grup sau citirea de unul singur este același lucru.

Cei din antichitate aveau o vorbă, "Dacă ai auzit Dao dimineața, poți să mori seara". Nimeni dintre oamenii de astăzi nu poate înțelege cu adevărat înțelesul ei. Știați că atunci când mintea unei persoane acceptă Fa, acea parte a minții sale care acceptă Fa este asimilată la Fa? Unde va merge acea parte care a auzit Fa la moartea acelei persoane? Motivul pentru care vă cer să studiați Fa mai mult, să vă eliminați mai multe dintre atașamente și să abandonați variatele noțiuni umane, este pentru a vă permite nu numai să luați o porțiune cu voi, ci pentru a atinge Desăvârșirea.

Li Hongzhi
3 august, 1998


Buddha Fa și budismul

Mulți oameni se gândesc la budism oricând este menționat Buddha. De fapt, budismul este doar o formă a manifestărilor Buddha Fa în lumea umană. Buddha Fa se manifestă de asemenea în alte moduri în lumea umană. Cu alte cuvinte, budismul nu poate reprezenta întreaga Buddha Fa.

Nu totul din budism a fost predat de Buddha Sakyamuni. Există alte forme de budism în lume care nu-l venerează pe Buddha Sakyamuni ca maestru al lor. De fapt, unele nu au nimic de-a face cu Buddha Sakyamuni. De exemplu, ceea ce venerează Secta Galbenă a budismului tibetan este Marele Soare Tathagata și îl consideră pe Buddha Sakyamuni un Corp al Legii Buddha de-al Marelui Soare Tathagata. Cu Milerepa ca obiect al venerării ei, Secta Albă a budismului tibetan nu are nimic de-a face cu Buddha Sakyamuni și nici nu menționează budismul lui Sakyamuni. Credincioșii săi la acel timp nici măcar nu știau numele lui Buddha Sakyamuni, și nici măcar cine era Buddha Sakyamuni. Alte secte ale budismului tibetan l-au înțeles fiecare diferit pe Buddha Sakyamuni. Theravada s-a considerat pe sine întotdeauna ca budismul ortodox predat de Buddha Sakyamuni, pentru că a moștenit într-adevăr, în ceea ce privește forma, metoda de cultivare folosită în epoca lui Buddha Sakyamuni. A menținut preceptele originale și ținuta originală și îl venerează numai pe Buddha Sakyamuni. Budismul chinez a fost modificat înainte de a fi introdus în China. Metoda de cultivare a fost modificată drastic, cu venerarea multor Buddha în loc de exclusiv pe Buddha Sakyamuni. Între timp, preceptele s-au dublat la număr și au fost incorporate ritualuri ale religiilor populare din China antică. În timpul ceremoniilor lor religioase, instrumente muzicale chinezești -- cum ar fi pește de lemn, clopote, gonguri și tobe -- au fost utilizate și ei au schimbat stilul îmbrăcăminții lor cu aceea a ținutei populare chinezești antice. A fost redenumit "Mahayana" și a devenit foarte diferit de budismul de început al lui Buddha Sakyamuni. De aceea Theravada la acel timp nu a recunoscut Mahayana ca budismul lui Sakyamuni.

Am menționat cele de mai sus pentru a arăta relația dintre Buddha Fa și budism în contextul budismului. Acum lăsați-mă să o discut dintr-o perspectivă istorică. În societatea vestică, printre relicvele dezgropate ale culturii grecești antice, simbolul (wan) a fost de asemenea descoperit. De fapt, în vremurile îndepărtate dinainte de Potopul lui Noe, oamenii venerau de asemenea Buddha. În timpul Potopului, unii oameni aparținând de strămoșii grecilor antici ce trăiau în Asia vestică și în regiunea de sud-vest a Himalaya au supraviețuit. Ei au fost apoi numiți "Brahmani" și au devenit indienii albi de astăzi. De fapt, Brahmanismul îl venera inițial pe Buddha. Moștenise tradiția de adorare a Buddha de la grecii antici care, la acel timp, îi numeau pe Buddha, "zei." Aproximativ o mie de ani mai târziu, Brahmanismul și-a început transfigurația, exact ca modificările budismului în Mahayana modernă, modificările în budismul tibetan, modificările în budismul japonez și așa mai departe. La peste o mie de ani după aceasta în India antică, Brahmanismul și-a început perioada de sfârșit a Dharmei. Oamenii au început să venereze lucruri strâmbe, în locul lui Buddha. La acel timp oamenii brahmani nu mai credeau în Buddha. În schimb, ceea ce venerau ei erau toți demoni. Omorau și sacrificau animale ca ritual de venerare. În momentul în care s-a născut Buddha Sakyamuni, Brahmanismul devenise deja o religie complet malefică. Asta nu e pentru a spune că Buddha s-a schimbat, ci doar că acea religie a devenit malefică. Printre relicvele culturale rămase din India antică, se pot încă găsi statui în peșterile montane ale Brahmanismului de început. Statuile sculptate ale zeilor se aseamănă toate cu imaginile Buddha. Ele pot fi găsite de asemenea în budism printre sculpturile Buddha din China. De exemplu, în mai multe peșteri principale există statui ce reprezintă doi Buddha așezați față-n față, etc. Buddha era încă Buddha -- religia a fost cea care a devenit malefică. Religia nu reprezintă Zeu(i) sau Buddha. Depravarea inimii umane era cea care deformase religia.

Toate acestea demonstrează că Buddha Fa este eternă și că Buddha Fa este natura universului. Puternica Buddha Fa este cea care creează Buddhas și nu Buddha Sakyamuni [este] cel care a creat Buddha Fa. Buddha Sakyamuni s-a iluminat în Buddha Fa, iluminându-se până la nivelul Fructului Statusului său.

Lăsați-mă să mai fac câteva remarci privind acest ciclu al civilizației umane. Știați că Dao este un gen de zeu; Buddha este alt gen de zeu; Yahveh, Iisus și Fecioara Maria sunt de asemenea un gen de zeu? Fructul Statusului lor și formele trupești ale lor variază ca rezultat al diferențelor în obiectivele cultivării lor și în înțelegerile lor asupra Dafa a universului. Buddha Fa este cea care a creat imensul corp cosmic și nu acești Buddhas, Daos și Zei. Atât de mult le este cunoscut ființelor umane. Cât de mult mai rămâne necunoscut omenirii este încă enorm! Nu a spus Buddha Sakyamuni o dată că, în ceea ce-i privește doar pe Buddhas Tathagata, ei sunt atât de mulți precum grăunțele de nisip din râul Gange? Ar putea fi învățăturile acestor Buddhas la fel ca Dharma predată de Buddha Sakyamuni? Ar putea învățăturile pe care le-ar da ei, dacă și când ar veni în lumea umană, să se potrivească cu Dharma predată de Buddha Sakyamuni cuvânt cu cuvânt? Cei șase Buddha dinaintea lui Buddha Sakyamuni au predat Dharma pe care a predat-o Buddha Sakyamuni? Se menționează în budism că viitorul Buddha, Buddha Maitreya, va veni în această lume umană să-și predice învățăturile. Va repeta el atunci cuvintele lui Buddha Sakyamuni? Sunt trist să văd că budismul a atins astăzi acest stadiu, fiind obsedat prostește de religia însăși, în loc să practice cu adevărat cultivarea. Ipocriții și ticăloșii religioși corup grav atât locurile de cultivare cât și pe călugări. Dacă te gândești mai bine acest fapt nu este surprinzător. De fapt Buddha Sakyamuni a vorbit o dată despre situația din perioada de sfârșit a Dharmei. Cât de diferit este budismul modern de Brahmanismul din perioada sa târzie?

În prezent, eu vin în această lume să predau Legea încă o dată -- să predau direct Legea fundamentală a universului. Unii oameni nu îndrăznesc să admită acest fapt -- nu pentru că sunt îngrijorați de propria lor cultivare, dar mai degrabă cu scopul de a proteja religia însăși sau pentru că ei le permit emoțiilor lor umane obișnuite să le stea în cale. Ei egalează religia cu Buddha. Sunt alții care obiectează, folosind gândirea lor umană obișnuită, pentru că proeminența lor în budism este provocată. Este acesta un atașament mic? Aceia cu motive ascunse care îndrăznesc chiar să calomnieze Buddha Fa și Buddhas, au devenit deja strigoi în iad. Doar că viețile lor pe pământ nu s-au sfârșit încă. Ei se consideră mereu ca fiind un fel de savanți ai religiei. Totuși cât de mult știu ei într-adevăr despre Buddha Fa! Deseori, de îndată ce Buddha este menționat, ei fac legătura imediat cu budismul; de îndată ce școala budistă este menționată, ei cred că este budismul din categoria lor; de îndată ce Buddha Fa este menționată, ei o privesc ca ceea ce știu ei. Sunt mulți oameni de jur împrejurul lumii care practică cultivarea, adânc în munți de mult timp. Mulți dintre ei practică cultivarea urmărind diferite căi de cultivare din școala budistă, care au fost transmise de sute de ani. Ei nu au nimic de-a face cu religia lui Sakyamuni. Pentru acei ticăloși religioși care nu sunt nici măcar clari asupra acestor noțiuni sau termeni, ce fel de calificări au ei pentru a critica Falun Dafa? În trecut, apariția lui Iisus a deranjat iudaismul. Cu două mii cinci sute de ani în urmă, apariția lui Sakyamuni a zguduit brahmanismul. Se pare că oamenii nu pot învăța niciodată lecții pozitive din istorie. În schimb, ei învață mereu din lecțiile negative de dragul propriului lor interes. În univers există legea formării, stagnării și degenerării. Nimic nu e constant și fără schimbare. Există Buddhas în diferite perioade istorice care vin în această lume pentru a salva oameni. Istoria se dezvoltă în acest mod. Omenirea din viitor va auzi de asemenea de Buddha Fa.

Li Hongzhi
17 decembrie, 1998

[1] Milerepa - fondatorul Sectei Albe al Budismului Tibetan


Dafa nu poate fi folosită

Dafa poate salva toate ființele. Aflându-se în fața faptelor mărețe, chiar acele așa-numite "ființe de nivel înalt" care se salvează în cele Trei Tărâmuri și acelea din cele Trei Tărâmuri care au vătămat Dafa nu o mai pot nega. Chiar și așa, a apărut o problemă și s-a manifestat printre oamenii obișnuiți. De exemplu, unii oameni care obișnuiau să se opună Dafa sau nu credeau în Dafa au venit și ei să învețe să practice cultivare Dafa. Dafa poate salva toate ființele. Eu nu obiectez față de nimeni din cei veniți s-o învețe și de fapt eu am predat Dafa tuturor ființelor. Punctul cheie este că adânc în interior acești oameni nu mă privesc ca pe adevăratul lor Maestru. Scopul pentru care învață ei Dafa este pentru a o folosi ca să protejeze lucruri din adâncurile interioare pe care ei[1] nu le pot abandona, lucruri din religie sau Dumnezeu. Acesta este un act de plagiere a Dafa. Intenția de a folosi Dafa este în sine un păcat de neiertat. Pentru unii dintre ei, totuși, partea umană a minților lor nu este atât de conștientă; astfel că, eu i-am observat în tot acest timp. Deoarece mă gândesc că indiferent de motivul pentru care au luat calea Dafa, este totuși o ocazie rară pentru ei, eu le dau celor care greșesc încă o șansă. La urma urmei, el sau ea s-au născut într-un timp în care Dafa este răspândită larg și el sau ea se află de asemenea într-un corp uman. Eu am așteptat ca ei să ajungă să înțeleagă asta.

Există de fapt și un grup de oameni care au venit în felul acesta și și-au schimbat în totalitate înțelegerea lor de început, devenind determinați, adevărați discipoli Dafa. Dar încă există un alt grup de oameni care nu intenționează să se schimbe și care înaintează poticnindu-se de mult timp în Dafa. Pentru a fi responsabil pentru stabilitatea Dafa în lumea umană, eu nu pot să-i mai scuz și să-i las să continue mai departe. Prin urmare, ei își vor pierde cu adevărat șansa. După cum am spus, schimbările de suprafață sunt pentru a fi văzute de ceilalți. Dacă puteți sau nu fi salvați depinde de schimbarea și înălțarea propriei voastre inimi. Dacă acolo nu se produce nicio schimbare, [atunci] voi nu vă puteți îmbunătăți și nimic nu poate fi realizat. În realitate, corpul vostru a fost într-un fel binecuvântat la suprafață datorită faptului că ați citit Zhuan Falun. În afară de asta, voi nu ați atins nimic. Cu o minte atât de bolnavă, ați putea atinge altceva? Ființe umane! Gândiți-vă la asta! Ce ar trebui să credeți? Ce nu ar trebui să credeți? De ce practicați cultivarea? Pentru cine practicați cultivarea? Pentru cine există viața voastră? Eu am încredere că veți cântări astfel de întrebări așa cum trebuie. Altfel, voi nu veți fi niciodată capabili să compensați pentru ceea ce veți pierde. Când Dafa se dezvăluie omenirii, acestea nu sunt singurele lucruri pe care le veți pierde.

Li Hongzhi
16 martie, 1999

[1] Aici și în multe alte locuri în acest articol, se folosesc cuvintele "ei" sau "ele", iar Învățătorul folosește în mod specific al doilea caracter (în plus față de pronumele masculin) în paranteză pentru a include forma feminină al cuvintelor "ei" sau "ele" etc. în chineză.


Determinare și tărie

Practica de cultivare Buddha Fa este maiestuoasă. În același timp, este și serioasă. Discipoli, voi doar știți că există adevăr și falsitate în lumea seculară, dar voi nu știți că viețile din alte dimensiuni -- incluzând zeii -- variază mult de-a lungul universului, datorită diferitelor lor niveluri. Aceasta duce la diferențe în înțelegerea lor a lucrurilor și a adevărului. În special, datorită circumstanței în care ei nu sunt clari în ceea ce privește realitatea legată de rectificarea Fa, unii au cauzat serioase interferențe și rezistențe, provocând daune prin folosirea diferitelor metode de a veni în contact cu studenții. Ei au cauzat astfel ca unii studenți care au cel de-al treilea ochi deschis la niveluri coborâte să aibă dubii și confuzie despre Dafa. Printre aceste ființe din cele Trei Tărâmuri (așa-numiții "zei") și variatele așa-numite "ființe de nivel înalt" care au fugit din dimensiuni mai înalte pentru a scăpa de rectificarea Fa, cele mai multe dintre ele[1] nu știu adevărul despre rectificarea Fa și se împotrivesc rectificării Fa în sine. Ei subminează credința și determinarea dreaptă a studenților demonstrând sau spunând studenților unele din înțelegerile lor bazate pe propriile lor noțiuni sau împărțind anumite lucruri studenților și așa mai departe. De fapt, acelea sunt lucruri de nivel foarte jos și sunt minciuni înșelătoare. Deoarece sunt zei, ei par a fi foarte binevoitori, cauzând grupurilor de studenți care au o insuficientă înțelegere a Dafa să manifeste gânduri șovăielnice. În consecință, unii oameni au încetat să studieze Dafa și unii chiar au mers în partea opusă. În prezent, această problemă este foarte serioasă. Din această cauză, situația acestor oameni este extrem de lamentabilă. În același timp, ei nu vor recupera niciodată ceea ce au pierdut și acesta este un imens dezastru în viața lor.

V-am menționat deja toate aceste lucruri în Esențiale pentru avansarea ulterioară și în Zhuan Falun, în expunerile: "nicio altă cale de cultivare" și "cum să practici cultivarea cu cel de-al treilea ochi deschis." De ce nu puteți să vă purtați corespunzător atunci când îi vedeți pe acei așa-numiți "ființe mai înalte", care mimează bunăvoința, atunci când vă vorbesc? Pot ei să te facă să atingi Desăvârșirea? De ce nu vă gândiți la asta? De se v-au ignorat ei înainte să învățați Dafa? De ce au devenit atât de preocupați de voi după ce ați învățat Dafa? Cultivarea este serioasă. Eu v-am predat deja toate principiile Dafa. Toate aceste lucruri sunt ceva prin care trebuie să treceți și teste pe care trebuie să le treceți în practica voastră personală de cultivare. Dacă nu reușiți să le treceți este fapta voastră. În tot acest timp v-am dat ocazii să înțelegeți aceasta și să vă redresați. Pentru binele Dafa, nu am putut să mai aștept și a trebuit să scriu acest articol. Eu știu că atunci când citiți acest articol voi sunteți obligați să vă treziți; dar asta nu vine din propria voastră cultivare. De ce alții nu au fost interferați? Am spus că rectificarea Fa a început din afara celor Trei Tărâmuri și în consecință unii așa-numiți "zei" din cadrul celor Trei Tărâmuri nu au putut să o vadă. Astfel că, ei au îndrăznit să facă lucruri care au lezat Dafa. Când rectificarea Fa a intrat în cele Trei Tărâmuri și în lumea umană, ei nu au mai avut unde să evadeze. Totuși, există înregistrări a tot ceea ce au făcut, care apoi devin viitoarele poziții în care s-au plasat singuri. Unii își vor coborî nivelurile și unii vor deveni ființe umane. Unii vor deveni spirite în iad și unii vor fi distruși în totalitate prin distrugeri repetate și aproape nesfârșite drept plată pentru tot ce au făcut; asta fiindcă acelea sunt pozițiile pe care le obțin prin expunerea cea mai adevărată a propriului lor xinxing. În acest fel, toate viețile de deasupra își rearanjează de asemenea pozițiile în Dafa, ca să nu mai menționez aceste lucruri din lumea umană și ființele sale umane obișnuite. În rectificarea Fa, există aceia care se ridică, există aceia care coboară și există aceia care sunt distruși. Indiferent dacă sunt zei, oameni sau spirite, toți vor fi plasați din nou într-una din pozițiile din diferitele tărâmuri -- de la supraviețuire la eliminarea totală. Voi ființele umane sunteți prețuite pentru că sunteți capabile să practicați cultivarea; de aceea vi se predau vouă principii atât de elevate. Voi sunteți prețuiți pentru că prin cultivare sunteți capabili să deveniți adevărate Ființe Iluminate cu o iluminare virtuoasă și o Fa dreaptă.

Li Hongzhi
16 martie, 1999

[1] Ca și în nota de mai de sus, al doilea pronume este dat în paranteză, de această dată este folosit pentru pronumele impersonal.


Curățând natura demonică

În urma Conferinței de împărtășire a experienței din Vestul S.U.A., unii oameni care au ascultat Fa cu atașamente au pretins că practica de cultivare se va sfârși curând și că Maestrul va pleca, luând o parte dintre practicanți cu el. Acesta este un act care lezează în mod serios Dafa și este o masivă manifestare a naturii-demonice. Când am făcut eu asemenea afirmații? Aceasta vine din înțelegerea voastră greșită asupra lucrurilor datorită atașamentelor voastre. Cum știți voi că veți atinge Desăvârșirea? Cum puteți voi atinge Desăvârșirea când nu sunteți nici măcar în stare să vă abandonați propriile voastre atașamente? Dafa este serioasă. Cum ar putea imita ceea ce fac religiile malefice? Ce alte forme de natură demonică mai ascundeți voi? De ce trebuie să schimbați direcția către partea opusă a Dafa? Dacă vreți încă să-mi fiți discipoli, încetați imediat să vă lăsați folosiți de demoni atunci când vorbiți.

Discipoli, am spus-o în mod repetat că practica de cultivare este atât serioasă cât și sacră. În același timp, cultivarea noastră ar trebui să fie răspunzătoare față de societate, omenire și noi înșine. De ce nu puteți voi practica cultivarea cu noblețe și într-un mod care să fie în concordanță cu societatea oamenilor obișnuiți? Pentru toți aceia care au spus altora că nu mai este timp, și că ei își fac deja aranjamentele lor finale sau că Maestrul va pleca luând pe unii și alții cu el și așa mai departe, vă propun să reparați imediat impactul pe care l-ați cauzat atât direct cât și indirect. Demonii nu trebuie să profite nici măcar de o propoziție. Calea noastră de a atinge Desăvârșirea trebuie să fie deschisă și cinstită.

Li Hongzhi
30 martie, 1999