Predând Fa la San Francisco în 2005 (Partea prelegerii)

Predând Fa la San Francisco în 2005 (Partea prelegerii)

(Aplauze răsunătoare. Studenţii spun "Bună dimineaţa Maestre!")

Bună dimineaţa! (Aplauze. Studenţii: "Maestre, vă rugăm, luaţi loc.") Dacă stau în picioare mă puteţi vedea mai bine. Aţi muncit din greu. (Aplauze) Nu am mai venit în Vest de ceva timp, şi în tot acest timp mi-am dorit să vă văd. Acum este timpul discipolilor Dafa validând Fa şi salvând fiinţe simţitoare, şi voi aţi trudit din greu. Dar indiferent de situaţie, discipolii Dafa se maturizează acum chiar mai din plin. Şi în timp ce procesul general de rectificare Fa a înaintat continuu, situaţia generală s-a schimbat în mare măsură.

Voi aţi văzut că, judecând după atitudinile pe care oamenii le au faţă de Dafa şi faţă de discipolii Dafa, şi după capacitatea oamenilor de a vedea prin acţiunile neruşinate ale mass mediei defăimătoare a partidului comunist, totul s-a schimbat. Acesta fiind cazul, pentru discipolii Dafa echivalează cu a fi testaţi în noi circumstanţe şi condiţii. Şi astfel, când circumstanţele devin mai uşoare, unii sunt predispuşi să devină neglijenţi; atunci când presiunea slăbeşte, ea face ca unele persoane să se simtă mai relaxate şi să nu mai preţuiască fiecare minut ca înainte. Dar asta nu este admisibil. Adevărul este că voi sunteţi cultivatori, şi voi nu vă puteţi permite să încetaţi să fiţi silitori, indiferent ce fel de circumstanţe întâlniţi. Cu cât lucrurile devin mai relaxate şi mai confortabile, de fapt, cu atât mai serios este testul cu care vă confruntaţi. Indiferent cum se poate schimba situaţia, condiţiile de cultivare şi starea de cultivare ce vă sunt cerute nu se vor schimba niciodată, şi pentru acest motiv voi nu puteţi să vă lăsaţi. În plus, aşa cum aţi văzut, deşi situaţia se schimbă, spectrul malefic încă trebuie să fie curăţat, şi chiar acum el are încă un efect foarte negativ.

Să luăm, de exemplu, San Francisco. Am observat că mediul din zona centrului şi din întreaga arie a golfului încă nu sunt la standard; factorii malefici de aici sunt încă din belşug. Realitatea este că voi ar trebui să vă concentraţi mai mult pe aceste locuri. Voi ar trebui să mergeţi acolo unde sunt o mulţime de chinezi şi să clarificaţi adevărul, şi să salvaţi acele comunităţi chineze puternic otrăvite. Voi toţi aţi văzut că locurile în care grupurile de turişti din China continentală vin şi pleacă, sunt cele unde ei sunt concentraţi. Există, de asemenea, o mulţime de chinezi şi în alte părţi ale zonei golfului, dar ei sunt risipiţi. Ţinta voastră în clarificarea adevărului este să salvaţi fiinţe simţitoare, cât mai multe posibil şi cei care au fost otrăviţi cel mai puternic sunt nimeni altcineva decât chinezii. Vorbind superficial, ceea ce fac discipolii Dafa este să acţioneze contra persecuţiei, dar în realitate măreaţa voastră datorie este să salvaţi fiinţe simţitoare, şi aceasta este adevărata întrupare a validării Fa. Persecuţia care a fost înfăptuită asupra discipolilor Dafa şi asupra oamenilor din China a fost lansată de către ticălosul partid în China continentală, şi asta înseamnă că este nevoie ca voi să vă concentraţi asupra Chinei continentale, să vă concentraţi asupra oamenilor din China Continentală. Chinatown este exact genul de loc patronat cel mai mult de către chinezi, deci nu puteţi să vă lăsaţi şi să pierdeţi acel loc, un loc unde discipolii Dafa pot avea un efect imens. Pentru acest motiv voi toţi ar trebui să luaţi o pauză şi să vă întrebaţi pe voi înşivă serios: aţi simţit că acele locuri erau puţin prea malefice şi că voi eraţi puţin înspăimântaţi? Dar gândiţi-vă – cui ar trebui să îi fie de fapt frică şi de cine?

Sub cea mai crudă dintre persecuţii, discipolii Dafa din China Continentală nu s-au înspăimântat şi au trecut prin ea; de fapt, ei chiar au cultivat până în punctul de a se maturiza. De fapt, dacă aruncaţi o privire în urmă asupra lucrurilor, cu toate că persecuţia pare să nu aibă nici o ordine în ea, nu aţi fi de acord că schimbările în situaţie şi în diferitele circumstanţe care au apărut au toate un scop? Indiferent dacă ceva se datorează voinţei Maestrului sau controlului vechilor forţe, dincolo de asta scopul nu este cultivarea cu succes a discipolilor Dafa şi dezintegrarea maleficului? S-ar fi putut întâmpla toate acestea în mod arbitrar? Doar că oamenilor răi nu li se permite să vadă rânduiala din spatele ei. De câte ori ticălosul regim comunist a decis să distrugă pe cineva, cine a fost capabil să reziste chiar şi pentru trei zile? Voi, între timp, aţi reuşit să parcurgeţi şase sau şapte ani, şi asta este ceva ce sinistrul partid pur şi simplu nu l-a crezut vreodată posibil. Este asta ceva ce oamenii obişnuiţi ar putea face? Ar putea ei face faţă? Atunci, avem noi de-a face cu lucruri obişnuite? Sunt ele lucruri pe care oamenii obişnuiţi să le poată realiza? Numai oamenii care cultivă, numai cei de care zeii au grijă, pot să reuşească. Nu este adevărat? Deci nu există nimic de care discipolii Dafa să se teamă. Şi asta este în special pentru cei din afara Chinei continentale – relativ vorbind, nu este situaţia mai favorabilă? Atunci, de ce să vă fie teamă? Şi mai mult, voi salvaţi cu adevărat oameni, salvându-le cu demnitate şi în mod deschis însăşi fiinţa lor – şi ei vor fi capabili să simtă asta. Şi peste asta, în timp ce călătoriţi pentru a clarifica adevărul, bunăvoinţa pe care o emanaţi şi gândurile drepte pe care le proiectaţi dezintegrează maleficul, trezind acele vieţi pe care le salvaţi şi făcându-i să-şi recapete însuşi sinele, şi asta poate conduce o persoană să ajungă cu adevărat să vadă raţional ea însăşi aceste lucruri. Şi, desigur, de îndată ce oamenii se trezesc, lucrurile sunt imediat diferite.

Există de asemenea unii studenţi care nu au o bună înţelegere a schimbărilor ce au apărut datorită validării Fa, şi acest fenomen, valabil pentru câteva cazuri, poate fi văzut în fiecare regiune. Adică, de fiecare dată când progresul Dafa intră într-o nouă etapă, există unii studenţi care evaluează cultivarea Dafa cu gândire umană. Calea cultivării discipolilor Dafa este astfel încât cultivarea voastră nu implică ruperea de lumea seculară, este o cale de genul acesta. Deci, în timp ce cultivaţi în societatea oamenilor obişnuiţi, ori sunteţi murdăriţi de societatea obişnuită ori schimbaţi voi societatea obişnuită. Şi asta este sigur. Astfel, pe toată perioada rectificării Fa, Dafa transformă şi a transformat totul cu viteza luminii, în timp ce discipolii Dafa au validat Fa, salvând fiinţe simţitoare şi curăţând maleficul care persecută discipolii Dafa. Schimbările în situaţia generală vor continua fără încetare să aducă în prim plan în lumea umană diferite stări ale lucrurilor la diferite perioade de timp. La aceasta se referă studenţii când vorbesc despre "progresul rectificării Fa". Dar imediat ce se produc schimbări evidente în starea lucrurilor, unii studenţi nu pot continua. Şi de câte ori nu pot continua, ei vin cu cea mai bună scuză: "Nu ne implicăm în politică? Cum putem noi cultiva în felul acesta?" Dar adevărul este că cei care spun asta, la un nivel fundamental, privesc cultivarea şi se comportă bazându-se pe o gândire umană. Sursa fundamentală pentru acestea este frica care pune stăpânire pe ei.

Aşa cum am spus înainte, aceasta este forma pe care cultivarea discipolilor Dafa o ia astăzi – cultivarea este făcută între oamenii obişnuiţi, şi voi cultivaţi fără să vă rupeţi de lumea seculară. Am discutat asta înainte, în predarea Fa: exact pentru că discipolii Dafa cultivă în acest fel ei pot obţine ceva nemaivăzut vreodată în istorie – o fiinţă umană devine divină prin cultivare. (Aplauze) Deoarece este făcută în mijlocul realităţilor societăţii umane, este cu adevărat cultivatorul cel care se comportă bine în mijlocul ispitei câştigului lumesc, cel care sub intensa tentaţie lumească reuşeşte să-şi înlăture toate ataşamentele şi tot felul de complicaţii ce apar datorită emoţiilor. Această formă de cultivare ţinteşte direct la mintea umană, însemnând că ţinteşte la percepţiile senzoriale cele mai de suprafaţă ale cultivatorului şi la gândurile sale ca reacţie la ele, precum şi la acţiunile sale directe. Atunci, dacă această persoană, în cultivare, poate să se lepede de toate acestea, nu se cultivă pe sine însăşi? Nu se poziţionează pe sine însuşi printre interesele reale imediate? Pot oamenii obişnuiţi face asta? Ei nu pot. Şi ar fi putut cultivatorii din trecut? Nici ei nu ar fi putut. Deci metodele de cultivare din trecut, toate căile de cultivare variate lăsate în istoria societăţii umane, au ales calea părăsirii societăţii pentru a cultiva. Ei nu au îndrăznit să cultive în lumea seculară şi credeau că a cultiva acolo nu ar fi fost posibil. Asta pentru ca ei nu aveau Marea Lege (Dafa) – ei nu aveau Marea Lege pentru a le îndruma cultivarea. Astăzi există Marea Lege pentru a îndruma oamenii. Acum voi puteţi realiza asta şi, într-adevăr, asta este ceva ce voi aţi pus în practică şi aţi realizat. Cu alte cuvinte, nu numai că această cale de cultivare şi-a croit drum, dar de asemenea experienţa voastră actuală a dovedit cu prisosinţă corectitudinea acestei căi şi maturitatea discipolilor Dafa ca un rezultat al procesului de cultivare. Voi sunteţi acum în ultima etapă pe drumul către Desăvârşire, şi tot timpul, chiar până azi voi aţi făcut astfel într-o manieră extrem de fermă şi solidă. Chiar dacă lipsurile s-au arătat într-un fel sau altul, cert este că aşa va fi pentru toate formele de cultivare, deoarece pe fiecare cale există cei care au eşuat la mijlocul drumului – toate acestea sunt normale. Sub testele la care mintea umană este supusă, va apărea în cultivator o stare când înţelegerile născute atât din gândurile divine cât şi din cele umane sunt prezente şi se ciocnesc. Când gândirea umană obţine avantaj, acea persoană se îndreaptă către omenesc; când gândirea divină şi gândurile drepte ale unei persoane câştigă avantaj, el se îndreaptă către natura de zeu.

De fapt, haideţi să ne gândim: ce este "politica"? Unii oameni, când nu înţeleg acţiunile pe care le luăm împotriva persecuţiei, încep să spună că noi "ne implicăm în politică". După cum văd eu, acei anumiţi oameni printre discipolii noştri Dafa [pentru cei aflaţi în acest caz] au teama interioară. Fundamental, frica este cea care ne cauzează necazuri, ducând la neliniştea umană. Cât despre cum privesc oamenii obişnuiţi la [ce facem noi], discipolii Dafa nu trebuie să fie îngrijoraţi de asta. Atâta vreme cât tu, un discipol Dafa, faci lucruri drept, vei transforma mediul din jurul tău, şi vei schimba oamenii. Nu este nevoie să spuneţi atât de mult. Marea Lege a mea este predată discipolilor Dafa de astăzi, nu oamenilor obişnuiţi, şi voi nu ar trebui să deveniţi peste măsură de preocupaţi despre ceea ce gândesc oamenii. Atâta vreme cât voi păşiţi drept pe propria voastră cale de cultivare aici în lumea umană, toată lumea vă va vedea într-o lumină pozitivă.

Ce este "politica"? Există idei diferite despre asta chiar şi printre oamenii obişnuiţi. Am să vă spun că acest concept de "politică" pe care îl au chinezii înseamnă să consideri orice activitate pe care oamenii o fac ca răspuns la forma sistemului politic sau care are legătură cu politica statală şi o numesc "implicare politică". În societatea vestică este diferit. După cum gândesc ei, lucrurile pe care oamenii le fac în sfera publică, când ele nu implică bani sau religie, este considerat ca fiind politice. Dar indiferent cum este definit termenul sau oricum este el înţeles, ceea ce vreau să transmit este că forma pe care o ia cultivarea nu este limitată de mărginiri stricte. Cultivarea despre care voi ştiţi din istorie include Buddhism, Buddhism original, Taoism şi Taoism original şi formele lor de cultivare, împreună cu catolicismul, creştinismul etc. şi practicile lor religioase, şi apoi au fost religiile antice şi diferitele forme ale credinţei în divin. Credinţa religioasă este ea însăşi o formă de activitate de cultivare, şi în procesul de credinţă, o persoană îşi poate ridica tărâmul gândirii – este o astfel de practică. Fie că au sau nu conceptul de "cultivare" în cultura vestică, este totuşi considerată cultivare de asemenea şi cere în mod similar unei persoane să se îmbunătăţească pe sine. Nu este procesul unei vieţi ce se îndreaptă către divinitate unul al cultivării? Indiferent ce formă adoptă o persoană, totuşi, oricare ar putea fi ea dintre cele ce ne-au fost lăsate din trecut, vă voi spune, ele nu sunt singurele forme de cultivare, şi cu atât mai puţin toate vieţile din cosmos – în special rasa umană – trebuie să adere la aceste câteva forme. Deci ele nu sunt unicele căi către natura de zeu. Ele sunt doar câteva forme ale culturii de cultivare date omului de către nemăsuraţii, nenumăraţii zei, şi nimic mai mult de atât. Mai mult, ele nu pot permite cu adevărat persoanei însăşi, sau spiritului său principal, să cultive spre a deveni zeu. În trecut spiritul secundar era mereu cel care cultiva. Adevăratei persoane, indiferent cu ce metodă cultiva, i-ar fi plecat spiritul secundar şi persoana însăşi ar fi rămas în ciclul renaşterilor. Buddha Shakyamuni a declarat că erau 84000 de discipline de cultivare, dar aceea era o înţelegere transmisă, bazată pe tărâmul său şi în interiorul unui anumit orizont. Taoiştii susţin că există 3600 de discipline de cultivare, şi aceasta este de asemenea o înţelegere bazată pe tărâmul lor particular. Adevărul este că principiile Fa pe care ei le-au predat erau limitate. Atunci câte căi există în cosmos care permit unei vieţi să se înalţe, să se întoarcă la un tărâm mai înalt? Există nenumărate căi. Oricât de multe fiinţe simţitoare există, atât de multe căi există. Există atât de multe. Atunci, cu atât de multe forme de cultivare, bineînţeles ca ele nu pot fi aduse toate aici în societatea umană. Cosmosul are un număr nemăsurabil, incalculabil de Buddha, nenumăraţi Zei, şi mai mult, fiecărei multitudini de zei, cosmosul – din poziţia lor – le pare deja să fie la apogeul său, cu nici o viaţă existentă deasupra lor şi neexistând nimic deasupra locului unde ei sunt. Dar în realitate, în tărâmuri mai mari există încă tărâmuri incomparabil mai masive şi înalte, şi chiar mai mulţi Buddha şi zei care sunt nenumărabili, şi când ei privesc către zeii de sub ei, ei îi considera oameni obişnuiţi. Atunci câte căi există exact? Ele de asemenea sunt nenumărate. Ştiţi că Buddha Shakyamuni a validat şi s-a iluminat la disciplina sa de cultivare, care este rezumată prin cuvintele "percept, concentrare, înţelepciune"; aceasta este calea pe care a validat-o Shakyamuni şi la care el s-a iluminat. Există atât de mulţi Buddha în corpul cosmic, ei sunt pur şi simplu nemăsurabili, incalculabili, totuşi în cosmos nu există un al doilea Buddha a cărui validare şi iluminare să consiste din "percept, concentrare, înţelepciune". Cu alte cuvinte, fiecare zeu are propria sa cale, şi sistemul fiecărui zeu are pentru fiinţele sale simţitoare standarde unice propriului său tărâm şi propriile lui criterii bazate pe Legea sa pentru ridicarea sau căderea unei vieţi. Atunci nu aţi spune voi că există multe abordări în cultivare? Numărul este enorm.

Toate acestea fiind spuse, ar trebui să vă zic: de vreme ce există atât de multe forme de cultivare în acest cosmos, cineva privind asta dintr-o perspectivă umană [s-ar putea întreba], în rectificarea Fa există vreo formă de cultivare pe care eu nu i-aş fi putut face pe discipolilor Dafa ca să o adopte şi să o folosească pentru a cultiva? Pentru a fi explicit în privinţa asta, dacă eu, maestrul vostru, nu v-aş fi făcut să luaţi această cale pe care păşiţi astăzi şi aş fi folosit în loc o formă diferită, atunci voi aţi fi putut totuşi cultiva către Desăvârşire. Ştiţi că cosmosul trece prin rectificarea Fa şi totul este creat din nou, şi asta echivalează cu recrearea firmamentului cosmic, recrearea cosmosului. Cât despre ce formă o are de luat viitorul cosmos sau viitoarele vieţi, şi în ce manieră vor exista ele, sau ce fel de Fa şi ce mijloace pentru salvarea oamenilor vor fi lăsate viitorului – asta nu este ceva ce vieţile din trecut o pot determina, şi nu este ceva pe care orice fel de viaţă o poate determina, indiferent cât de înalt este nivelul acelei vieţi, pentru că este vorba despre ce are nevoie viitorul. De vreme ce nevoile viitorului sunt factorul determinant, gândiţi-vă, dacă Maestrul v-ar fi făcut să cultivaţi în interiorul cadrului politic al societăţii, ar funcţiona? (Aplauze) Da! Ar funcţiona cu siguranţă, în mod cert ar funcţiona. Atâta vreme cât avea standardele şi cerinţele Fa, atâta timp cât vieţile se puteau eleva, şi atâta vreme cât vieţile puteau să atingă tărâmuri înalte, atunci ar funcţiona cu siguranţă, pentru că asta ar fi alegerea viitorului, alegerea cosmosului viitor, alegerea formei de cultivare pe care trebuie să meargă discipolii Dafa. (Aplauze) Numai că Maestrul nu a ales ca voi să luaţi acea cale, să păşiţi pe calea cultivării în acel mod. Eu v-am împărtăşit o forma de cultivare mai vastă, mai mult decât ideală, deoarece "Marea Cale nu are formă"! (Aplauze) Fiecare dintre voi este o parte a societăţii, aparţinând unei diferite pături sociale, fiecare având propria slujbă sau profesie în societate, şi având propriile abilităţi pe care le-aţi dobândit. În fiecare din situaţiile respective, sub îndrumarea Dafa şi fără formă, toţi pot să cultive; nu există reguli sau reglementări, nici formalităţi religioase şi nici porunci. Aceasta este ceva ce nici măcar o singură fiinţă divină din trecut nu a îndrăznit să o facă, dar azi, discipolii Dafa şi eu am făcut-o. (Aplauze) De ce este aşa? Pentru că această Fa este imensă, şi Marea Lege a cosmosului salvează direct Discipoli ai Marii Legi. Numai în acest fel poate fi realizată.

De fapt, daţi-mi voie să merg un pas mai departe. Ce înseamnă "a fi implicat în politică" şi ce înseamnă "formă de cultivare"? Iată unde o mulţime de oameni greşesc. Presupunând că eu, Li Hongzhi, am ales în această viaţă să fiu un împărat şi să conduc un grup de supuşi pentru a cultiva. Ar funcţiona asta? (Aplauze) Da! Cu certitudine ar funcţiona! Atâta vreme cât Fa era dreaptă şi putea cu adevărat să asigure elevarea acelor vieţi, şi atâta vreme cât calea era străbătută corect, atunci cu siguranţă ar funcţiona! Dacă ar fi cu adevărat aşa cum am descris, atunci aceea de asemenea ar fi fost considerată ca alegerea viitorului, şi ar fi fost de asemenea cerinţa viitorului cosmos. Maestrul nu v-a făcut să luaţi acea cale, asta-i tot. Indiferent de alegere şi orice cale ar fi fost luată, asta are de-a face cu ceea ce viitorul are nevoie, şi este ceea ce Maestrul dă discipolilor Dafa. Am ales cea mai bună formă de cultivare pentru a o da vouă tuturor. (Aplauze) Ceea ce tocmai am discutat, fiind principii de niveluri înalte, pentru o persoană obişnuită va fi greu de înţeles. Ea pur şi simplu nu poate înţelege astfel de lucruri. Eu predau Fa discipolilor Dafa, şi voi sunteţi destul de clari în ce priveşte ceea ce fac discipolii Dafa. În trecut, în anii în care Maestrul răspândea Fa, am vorbit despre ceva, şi este ceva despre care mulţi studenţi au auzit înainte. Şi anume, lupta dintre sistemele Buddhist şi Daoist referitor la ce înfăţişare exterioară – Buddhistă sau Daoistă – voi alege. S-au certat cu înverşunare privind ce fel de formă externă de zeu îmi voi fi asumat pentru a răspândi Fa, de vreme ce orice înfăţişare de zeu ar fi fost aleasă ar fi conferit glorie şi onoare acelui grup de zei şi acelor vieţi. Gândiţi-vă toţi, la acea vreme Daoiştii voiau ca eu să folosesc o formă Daoistă pentru a răspândi Fa, şi tocmai pentru acest motiv în vremurile recente religia Daoistă a apărut în China. În trecut nu exista nici o religie Daoistă. A fost transmisă de un maestru unui singur discipol şi era făcută astfel în particular, aşa că nu putea salva pe scară largă fiinţe simţitoare, nu putea salva toate fiinţele simţitoare, nu putea înălţa atât de mulţi discipoli sau nu putea să facă toţi acei mulţi oameni să atingă Desăvârşirea. Iată de ce au întemeiat ei religia Daoistă. Toate acestea sunt trecut, totuşi, şi despre aceste lucruri am vorbit înainte, aşa că nu le voi mai repeta mai departe. Toate acestea sunt pentru a spune că era foarte important ce teorie pentru cultivare, ce metodă pentru a o înfăptui şi ce formă exterioară era adoptată pentru cultivarea discipolilor Dafa, şi în special era important ce metodă ar fi adoptat Maestrul. Asta pentru că în istorie ei ştiau bine dinainte că Dafa avea să fie răspândită aici în societatea umană, şi astfel vechile forţe, cu mult, mult înainte au început să facă aranjamente pentru lucruri. Şi de fapt, nu numai vechile forţe au făcut aranjamente de acest fel. Cu un cosmos atât de imens, indiferent cum vă explic lucrurile, eu o fac în interiorul unui orizont pe care voi îl puteţi înţelege. Indiferent cum se ridică această entitate materială şi ce tărâm atinge ea, este numai un sistem gigantic, şi vorbind în general este în raport cu acest sistem că vă explic lucruri. În realitate un sistem cosmic de acest fel, un sistem atât de enorm, pare fiinţelor simţitoare din interiorul lui ca fiind nemărginit şi nelimitat, şi chiar unui zeu gigantic îi pare a fi în felul acesta. Dar în contextul unui corp cosmic totuşi mai imens şi mai îndepărtat, el este de fapt doar un fir de praf. Şi în locuri chiar mai îndepărtate există totuşi alte nenumărate corpuri cosmice ca acela; şi în locuri prea îndepărtate pentru a fi atinse – locuri unde nici chiar zeii nu pot ajunge – există totuşi corpuri cosmice chiar mai imense. Cum sunt vieţile acolo? Cum discern ele nivelurile [vieţilor] şi cum se îmbunătăţesc acele vieţi ele însele? Zeii în alte sisteme nu au nici o cale de a şti asta, şi de fapt nici nu ar înţelege-o. Aceste lucruri pe care le discut sunt de nepătruns pentru zeii altor cosmosuri.

Ceea ce vă spun tuturor este că multe lucruri în societatea umană nu sunt nici ele simple. Voi ştiţi că în societatea de astăzi există o multitudine cu adevărat uimitoare de profesii diferite. Pare că această societate modernă este destul de prosperă şi are totul şi orice. De ce este aşa? De ce nu a fost aşa în societăţile antice? Este pentru că, aşa cum am spus mai devreme, multe vieţi din corpuri cosmice îndepărtate şi-au adus lucrurile aici în lumea umană. De ce au făcut ei asta? Tocmai am vorbit despre cum Maestrul a trebuit să aleagă între [imaginile] Buddhistă şi Daoistă, cum chiar înfăţişarea exterioară era cu adevărat importantă. Ei bine, cum putea fi limitat numai la acele lucruri? Căile de cultivare, diferitele feluri de căi de cultivare ce au fost create în istorie pentru omenire, şi chiar acele forme de existenţă ale multor etnii şi caracteristicile diferitelor culturi erau toate un rezultat al acelor zei din corpuri cosmice îndepărtate care au introdus partea lor şi au prezentat Marii Legi tot ceea ce ar fi fost implicat în căile lor. Scopul era ca să se aducă aici tot din ceea ce Li Hongzhi ar fi trebuit să aleagă, astfel încât să fie cinstit pentru toată lumea. Să vă dau câteva exemple simple. Toţi ştiţi că alături de pictură există muzică şi sculptură. Acele lucruri şi de asemenea ştiinţa modernă şi tehnologia sunt toate abilităţi diferite pentru diferite faţete ale vieţii umane. Pare că deşi fiinţele umane au creat aceste lucruri ele însele şi au făcut astfel pentru a îmbogăţi societatea umană, dar de fapt nu este acesta cazul deloc. Care este atunci motivul real? Daţi-mi voie să vă spun că acelea sunt de fapt [părţi] ale cultivării şi caracteristici unice ale tărâmurilor vieţilor din sisteme îndepărtate. Elevarea în acel fel de tărâm implică combinarea înţelegerii acelor abilităţi cu Fa. Cere elevarea înţelegerii cuiva, o ascensiune fără limită în sus. Particulele care alcătuiesc dimensiuni de nivel înalt sunt mai mici, şi câmpul sonor acolo este de asemenea compus din particule materiale microcosmice, astfel că muzica este mai plăcută la ascultat şi culorile sunt mai frumoase. Toată materia de acest fel este compusă din particule microcosmice de nivel înalt, ce nu pot fi găsite de vieţile din dimensiuni de nivel coborât. Lucrările şi abilităţile acolo sunt mai avansate şi magice, şi elevarea unei vieţi înseamnă elevarea dublă a tărâmului şi a abilităţii, şi îmbunătăţirea înţelegerii acelei vieţi în diferite tărâmuri. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să folosesc conceptele oamenilor de pe pământ pentru a o descrie, când voi sunteţi capabili să creaţi lucruri bune, este pentru că voi sunteţi o persoană bună sau pentru că aţi făcut ceva bun. Şi invers, numai atunci când zeii văd că voi sunteţi o persoană bună vă vor acorda înţelepciune şi vă vor permite să creaţi lucruri. (Aplauze). Nu este societatea umană controlată de zei? Aceste lucruri au de fapt în ele elemente ale Fa. Dacă v-aş fi făcut să adoptaţi acele metode, aţi mai fi fost voi totuşi capabili să cultivaţi? Da, aţi fi putut cultiva la fel. Doar că eu nu v-am făcut să urmaţi astfel de căi. Acelea sunt metode adoptate de către diferite corpuri cosmice şi vieţi diferite.

Pe parcursul procesului de rectificare Fa am descoperit o anumită situaţie. Ce situaţie, întrebaţi? Într-un corp cosmic enorm care este destul de departe, elevarea vieţilor acolo este foarte diferită de ceea ce este înţeles de vieţile din corpul cosmic în care sunteţi voi. Ele sunt susţinute de abilităţile lor şi de continua îmbunătăţire a acelor abilităţi. Atunci, Zeii la un nivel mai înalt, au condiţionat – dacă vieţile la niveluri mai coborâte pot inventa lucruri şi dacă pot produce lucruri – de elevarea tărâmurilor lor. Dacă tărâmul unei persoane este ridicat, înţelepciunea sa va fi deschisă, şi lui i se va permite să facă lucruri, să creeze lucruri şi să se înalţe. După ce el se înalţă, va înţelege iar şi iar că este capabil să realizeze acele lucruri numai datorită înălţării în moralitatea sa, şi înţelege că este capabil să se înalţe numai pentru că propriul său tărâm s-a ridicat. Acel întreg sistem incomparabil gigantic este în felul acesta, ridicându-se în timpul urmăririi unui anumit fel de abilitate. Asta este complet diferit de ceea ce fiinţele simţitoare din acest sistem cosmic, mai ales în vremurile moderne, înţeleg a fi cultivarea. Deci, firmamentul colosal gigantic este de fapt extrem de imens, complicat şi ordonat. Când vine vorba despre ceea ce este arătat omenirii, la ceea ce omenirii i se permite să ştie, şi chiar abilităţile şi diferitele tipuri de culturi şi diferitele căi de existenţă pentru omenire, fiinţele umane cred că aceste lucruri sunt menite pentru ca societatea umană să prospere. Fiinţele umane văd cunoştinţele şi diferitele abilităţi doar ca pe nişte lucruri care, prin dobândirea lor prin experienţa din viaţa reală, le-au îmbogăţit propriile vieţi şi au creat propriile lor culturi. Nimic din toate astea nu este adevărat. Fiinţele umane nu au creat nimic şi sunt incapabile să creeze ceva. Dacă ceva nu există în cosmos, atunci fiinţele umane nu au oricum nici o şansă să îl creeze. Chiar şi cele mai de nimic, cele mai degenerate lucruri din societate au fost aduse de către diverşi zei. Asta a fost făcut deoarece societatea umană merge conform principiului generării şi inhibiţiei mutuale, astfel că alături de bine este dat răul. Totuşi scopul aducerii lui nu a fost ca să devină rău. Motivul este că acele lucruri sunt atât de diferite de ideile omenirii şi diferenţele dintre formele de viaţă sunt atât de mari, şi unele sunt complet opuse formelor drepte. Desigur, unele lucruri au devenit chiar mai putrede de când au fost aduse pe aici printre oameni, pentru că în societatea umană există chestiunea emoţiei, şi sub efectul emoţiei aceste lucruri au devenit mai joase şi chiar foarte murdare. Ele au devenit cu mult mai rele decât au fost la origine, şi asta a fost cauzată de omenirea însăşi.

Tocmai am discutat despre chestiunea politicii şi ce înseamnă implicarea în politică, şi asta l-a determinat pe Maestru să vorbească despre aceste lucruri. Aceasta a fost pentru a ajuta la eliberarea gândirii voastre astfel încât să puteţi să priviţi la acest cosmos şi să ştiţi cum să priviţi diferitele lucruri ale omenirii. Ele nu sunt aşa cum omenirea şi le imaginează că ar fi, ele nu sunt atât de simple. Există multe metode diferite de cultivare. Această Dafa pe care eu v-am împărtăşit-o este atât de enormă, totuşi există foarte puţini oameni care pot cu adevărat să înţeleagă cât de uriaşa, cât de extraordinară şi cât de magnifică este ea în realitate. Numai cultivatori la diferite tărâmuri pot simţi cât de sacră este în acele tărâmuri, şi asta doar atât de puţin. Întrucât cultivatorii se îndreaptă către Desăvârşire, şi în special după ce ating Desăvârşirea, lucrurile care le vor fi înfăţişate cultivatorilor, vor fi atât de glorioase, magnifice şi minunate încât ele sunt pur şi simplu de nedescris. Chiar zeii care sunt capabili să izbutească prin rectificarea Fa se vor minuna cu o veneraţie fără seamăn după ce vor vedea toate astea. Noul cosmos este incomparabil de glorios, magnific şi sacru.

Ca şi cultivatori, voi puteţi înţelege şi cuprinde ceea ce spun aici. Nu este nevoie să spuneţi aceste lucruri oamenilor obişnuiţi. Când clarificaţi adevărul nu vorbiţi despre aceste lucruri. Dacă vorbiţi despre aceste lucruri îi veţi înspăimânta pe oameni şi le veţi arunca gândirea în confuzie. Va fi foarte greu pentru ei să înţeleagă. Dacă atunci când clarificaţi adevărul vorbiţi despre aceste lucruri la un nivel doar puţin prea înalt, daţi-mi voie să vă spun, nu veţi mai salva fiinţe simţitoare ci dimpotrivă le veţi împinge în jos. Nu puteţi vorbi despre lucruri la un nivel prea înalt. Vorbind despre lucruri la un nivel înalt sau coborât nu este doar o chestiune dacă voi exercitaţi o judecată bună [sau nu]. Este o chestiune dacă voi salvaţi fiinţele simţitoare sau le distrugeţi. Deci, când clarificaţi adevărul voi cu certitudine nu trebuie să vorbiţi despre lucruri la un nivel prea înalt. Chiar acum când clarificaţi adevărul e nevoie doar să vorbiţi despre persecuţia împotriva discipolilor Dafa, felul în care partidul malefic violează drepturile omului şi libertatea de credinţă a poporului chinez, cum de-a lungul istoriei partidul malefic a persecutat poporul chinez şi oamenii din ţările ce aparţineau ticălosului bloc comunist, şi cum persecută el în acelaşi mod discipolii Dafa astăzi. Şi asta este de ajuns. Cât despre cultivarea de nivel înalt şi zei, voi nu ar trebui să vorbiţi despre acele lucruri. Este foarte greu pentru oamenii obişnuiţi să le înţeleagă. Voi puteţi înţelege aceste lucruri, dar amintiţi-vă că aţi început de asemenea ca oameni obişnuiţi şi aţi ajuns să înţelegeţi şi să acceptaţi principiile Fa de nivel înalt după cultivarea pas cu pas până în ziua de azi. În predarea Fa, Maestrul tot astfel a început de la simplu şi a progresat către profund. Dacă v-aş fi spus aceste lucruri chiar la început, dacă v-aş fi predat aceste lucruri imediat acum şase sau şapte ani, sau şapte sau opt ani în urmă voi nu aţi fi fost capabili să le acceptaţi. Şi chiar dacă le-aţi fi putut accepta, voi nu aţi fi înţeles clar despre ce vorbesc. Acesta fiind cazul, voi nu trebuie doar să clarificaţi adevărul, voi trebuie de asemenea să fiţi înţelepţi în timp ce faceţi asta. Voi ar trebui să o faceţi cu înţelepciune şi să nu vorbiţi despre lucruri la un nivel prea înalt.

A trecut mult timp de când am venit aici ultima dată, aşa că probabil doriţi să vorbesc puţin mai mult. (Aplauze) (Mulţi practicanţi spun "Maestre, vă rugăm luaţi loc"). Haideţi să facem în felul acesta. Exact cum am făcut şi înainte, puteţi scrie întrebări pe bucăţele de hârtie şi să le transmiteţi sus, şi eu vă voi răspunde. Scrieţi cuvintele mare. Încercaţi pe cât posibil să nu puneţi întrebări ce nu au nimic de-a face cu cultivarea, şi daţi-vă silinţa să nu puneţi întrebări despre multele lucruri pe care voi le puteţi rezolva pe cont propriu în timpul cultivării, pentru că voi trebuie să păşiţi pe propria voastră cale. Este la fel pentru fiecare student. Dacă [este să reuşiţi] pentru că eu v-am adus acolo, atunci cu siguranţă nu puteţi fi consideraţi ca cineva care a cultivat, şi voi nu aţi fi cultivat. Este extraordinar numai atunci când voi înşivă învingeţi toate testele. Nu a validat şi s-a iluminat Buddha Shakyamuni la propria sa "percept, concentrare, înţelepciune"? El a reuşit de unul singur. La fel este şi cu voi: trebuie ca voi toţi să păşiţi pe propriile voastre căi. Bine, acum puteţi să transmiteţi biletele cu întrebări. (Aplauze)

Nu are nici o importanţă dacă aţi început devreme sau târziu în cultivare. Toată lumea care stă aici astăzi, indiferent dacă sunteţi studenţi noi sau veterani, când vine vorba de cultivare voi toţi sunteţi trataţi la fel. Maestrul nu te va trata diferit doar pentru că eşti student mai nou, şi nici nu îi va trata pe ceilalţi diferit pentru că sunt studenţi veterani. Dar fiind discipoli Dafa voi sunteţi cultivatori. [Şi de vreme ce sunteţi] cultivatori, voi trebuie să cultivaţi ca atare. Desigur, pentru studenţii mai noi există întotdeauna un proces de înţelegere a lucrurilor, şi asta nu este o problemă. Atâta vreme cât vă puteţi cultiva cu adevărat pe baza Fa şi studiaţi Fa cu regularitate, veţi fi capabili să recuperaţi repede.

Acum puteţi să începeţi şi să trimiteţi biletele cu întrebări.

Indiferent cât de multă putere are Maestrul în rectificarea Fa, la suprafaţă vechile forţe provoacă totuşi o separare, şi au separat enorma putere a Maestrului de suprafaţă. În circumstanţe normale nu ar fi capabile să creeze această separare, dar ele folosesc metoda alinierii unei mari mulţimi într-un curent constant, şi folosesc drept separare o masă gigantică şi lungul spaţiu-timp mărit, conţinut în interiorul acelei mase. Privind la asta de dincolo de corpurile cosmice, cineva poate vedea că foarte curând el va fi străpuns, dar pare că ar fi câţiva ani atunci când este măsurat cu timpul dimensiunii umane. Dar odată străpuns, atunci această rectificare Fa a întregului cosmos va fi completă. Deci în timp ce [eu trec] prin procesul de strivire a lui, ei fac câteva lucruri împotriva Maestrului şi au un oarecare efect asupra corpului de suprafaţă al Maestrului. Din 20 iulie 1999, maleficul a făcut o mulţime de lucruri rele, dar nu voi vorbi prea mult despre acele lucruri. Există atât de enormă cantitate de malefic pe care Maestrul o are de înlăturat, şi Maestrul are de purtat karma pentru mulţi studenţi, deci există o anumită cantitate de vătămare exercitată asupra corpului de suprafaţă [al Maestrului].

[NOTĂ: Partea cu întrebări și răspunsuri nu este tradus. Pentru a vedea traducerea completă puteți vizita traducerea engleză: http://en.falundafa.org/eng/lectures/20051105L.html


Li Hongzhi
5 Noiembrie 2005