Conferința Legii din timpul Festivalului Lanternelor din Los Angeles 2003

(Aplauze îndelungate) Stați jos.

Din nou a trecut mult timp de când nu ne-am mai întâlnit. Se pare că o mulțime de oameni știau că voi veni la această conferință a Legii. Știți destul de multe! Deveniți din ce în ce mai uimitori pe măsură ce cultivați. (Aplauze) Astăzi voi vorbi mai întâi despre starea rectificării Legii și despre situația mea, apoi voi menționa puțin despre unele chestiuni care au apărut printre studenții noștri, odată cu progresul rectificării Legii și cultivării voastre.

La ocazii diferite și din puncte de vedere diferite, am vorbit despre forța imensă a rectificării Legii întregului cosmos. Astăzi vă voi explica forma rectificării Legii dintr-un alt unghi. După cum știți, cosmosul acesta este extrem de imens, atât de imens încât nu poate fi măsurat — și aici nu mă refer la metodele de măsură ale ființelor umane, ci la cele ale zeilor. Am spus înainte că există nenumărate ființe simțitoare. Nici una dintre ele nu poate afla exact câte molecule alcătuiesc Pământul, și totuși fiecare particulă este o ființă. Iar în cosmos sunt atât de multe planete, imposibil de numărat. Atunci cât de imens este un corp cosmic? Chiar dacă vă lăsați imaginația liberă, va fi numai în spațiul unei particule a unui mic corp cosmic. În enormul cosmos nu numai ființele sunt nenumărate, ci și nivelurile. Sunt nenumărate chiar și pentru zei, și în felul acesta văd chiar și Regii și Domnii de la niveluri extrem de înalte. Din acest motiv, în etapele din urmă ale predării Legii, nu am mai vorbit despre cât este de mare cosmosul — era total imposibil de descris cu ajutorul limbajului omenesc. Dar cu cât nivelul este mai înalt, cu atât devin mai imense acele ființe și dimensiuni, ajung atât de imense încât devin de nedescris. Volumul unei ființe de acolo îl întrece pe cel al tuturor cosmosurilor de sub ea. Atât este de mare. Despre rectificarea Legii, 20% din ființele vechiului cosmos s-au implicat și au aranjat toate lucrurile pe care le-au vrut în timpul rectificării Legii; la fiecare nivel, un grup de ființe a intervenit direct în această rectificare a Legii. Nu și-au putut niciodată imagina că această implicare a lor era exact adevăratul obstacol demonic din calea acestei rectificării a Legii. Dar implicarea lor a creat un obstacol gigantic în calea rectificării Legii și a avut drept urmare distrugerea a nenumărate ființe simțitoare. “Nu este Maestrul milos? Iartă-i pur și simplu și va fi în ordine". Vechile forțe au profitat exact de marea mea milă și au jucat jocuri. Legea este miloasă față de toate ființele, dar în același timp este solemnă și plină de demnitate. Și Legea are standarde, în fața ființelor simțitoare este imuabilă și de nezdruncinat și nu este ceva care poate fi influențat la întâmplare. Pot avea milă față de ființele simțitoare, dar când o ființă a încălcat ceva într-un asemenea grad, Legea va fi acolo pentru a o judeca și orice fel de altă milă ar fi excesivă, ar duce la autodistrugere, așa că ființele de acest gen vor fi marcate pentru eliminare.

În timpul rectificării Legii, numărul de ființe simțitoare care au fost plivite datorită implicării vechilor forțe este nenumărat. Așa că metodele implicării lor, felul în care au făcut-o — și care este calea pe care ei o consideră drept cea mai bună pentru a-și atinge scopurile, calea cea mai tipică — este de a face astfel încât toate corpurile cosmice gigantice să pătrundă cu o parte în nivelul cel mai coborât al cosmosului — cele Trei Tărâmuri. Aceasta este doar o descriere figurativă. Cu alte cuvinte ele toate au o parte presată în cele Trei Tărâmuri. Gândiți-vă, atunci când asemenea corpuri cosmice enorme și ființe gigantice intră în cele Trei Tărâmuri, ce stare aduc celor Trei Tărâmuri? Omenirea de astăzi a degenerat într-un grad care nu poate fi asemănat cu cele din trecut. Chiar și zeii Pământului au simțit o presiune gigantică. I-am întrebat despre această schimbare, și mi-au răspuns “Credeam că se datorează stării cultivării noastre". Așa că nici puterile pe care le au zeitățile Pământului nu mai funcționează, din moment ce acele ființe gigantice au un efect de constrângere asupra tuturor lucrurilor din acest cel mai coborât nivel al cosmosului. Iar după ce au coborât aici, au cauzat o vătămare inimaginabilă din punctul de vedere al degenerării ființelor și materiei din cele Trei Tărâmuri. Dacă nu ar fi fost rectificarea Legii din lumea umană, care va ajusta lucrurile complet în final, acest loc ar fi de ne-răscumpărat, nimeni nu ar mai fi putut face nimic și ar fi trecut de linia de unde nu se mai poate întoarce nimic.

Metoda pe care o folosesc ei de obicei este de a comprima împreună corpuri cosmice enorme și firmamente nenumărate și a le înghesui în cele Trei Tărâmuri. Cu cât nivelul acelor ființe enorme este mai mare, cu atât volumul lor este mai mare, elementele din care sunt făcute sunt mai fine și mai dense, cu alte cuvinte, mai microscopice. Așa că atunci când ființe atât de enorme sunt toate presate și comprimate împreună, vă rog să vă gândiți cum va fi la cel mai coborât nivel al cosmosului? Este format un ecran mare și puternic. De fapt rectificarea Legii cosmosului se face la mișcarea unei mâini. Numai că în procesul acestui val, diferențele simțite de ființele din multele spații temporale din cosmos sunt imense. Dimensiunile nelimitate și nemăsurate au toate propriile lor timpuri, iar diferențele dintre aceste timpuri și numărul timpurilor sunt și ele nelimitate și nemăsurate, ele fiind cele care cauzează enormele diferențe în timp dintre diversele dimensiuni. Pe durata acestei mișcări de mâna, în unele locuri este aproape sincronizat, în timp ce în alte locuri au trecut decenii, sute sau mii de ani, sau zeci de mii de ani, iar în alte locuri au trecut sute de milioane de ani, sau chiar milioane de milioane de ani, sau niște cantități nelimitate și nemăsurate de ani. Aici unde sunt ființele umane nu este chiar atât de rău, sunt numai mai mult de zece ani. Ceea ce înseamnă aceasta este faptul că timpul a cauzat diferențele.

Să ne gândim: există această diferență între diversele dimensiuni și timpuri, așa că deși aceste corpuri cosmice enorme care au fost presate în cele Trei Tărâmuri au intrat în acest loc uman, ele sunt comprimate. Dacă o veți înțelege cu noțiunile gândurilor umane [veți înțelege că] volumul general al corpurilor lor s-a micșorat, dar asta nu înseamnă că structura lor internă s-a schimbat. Și dacă structurile lor interne nu s-au schimbat, vă rog să vă gândiți, dacă ați intra înăuntrul lor ați descoperi că ele sunt dimensiuni la fel de enorme ca înainte. Atunci când am început rectificarea Legii, am făcut lucruri din afara celor Trei Tărâmuri — m-am dus împrejurul celor Trei Tărâmuri. De ce m-am dus împrejurul lor? Dacă aș fi făcut-o înăuntrul celor Trei Tărâmuri, atunci cele Trei Tărâmuri, vorbind în termeni umani, ar fi devenit punctul focal al rectificării Legii cosmosului — ar fi devenit locul unde fuziunea și fisiunea nucleară a particulelor mai microscopice ar fi avut loc, ar fi fost câmpul de luptă al rectificării Legii și toate schimbările masive ale ființelor gigantice și ale corpurilor cosmice ar fi avut loc chiar aici. Gândiți-vă atunci: cele Trei Tărâmuri ar fi fost distruse până în punctul în care nu ar mai fi rămas nimic, nimic nu ar mai fi existat. Din acest motiv am mers împrejurul celor Trei Tărâmuri.

Am început să efectuez rectificarea Legii din afara celor Trei Tărâmuri, mergând în sus până la capăt, nu numai într-o direcție ci în toate, expandând și răspândind simultan în afară, înspre microcosmos și macrocosmos, mergând atât în sus cât și în jos, deoarece microcosmicul și macrocosmicul aparțin aceluiași concept. Oriunde am mers, am făcut-o într-o manieră care transcedea toate timpurile. Privind la acest lucru de sus, chiar și pentru zeii care văd, viteza enormă a expansiunii și impactul gigantic sunt uimitoare cum nu a mai fost nimic înainte. Oriunde am ajuns, toate corpurile cosmice explodează și se reformează, majoritatea sunt tratate cu soluții benevolente și unele sunt eliminate. Recent ați văzut descoperirile astronomice din Statele Unite, care au de a face cu fenomene ale reformării diferitelor galaxii și corpuri cerești. Acelea sunt scene ale reformării din spațiul care poate fi observat de ființele umane. În prezent omenirea încă nu știe că, deși diferențele dintre timpurile dimensiunilor care sunt la distanțe diferite sunt foarte mari, ele sunt de fapt înăuntrul unui timp mare, numai că diviziunile dimensiunilor au format sfere diferite de timp. Totuși în realitate lucrurile se petrec în același timp. Totul se petrece în această manieră uimitoare. Explozia acestei cantități enorme de energie, reformarea… procesul acestui gen de reformare este extrem de macrocosmic și extrem de microcosmic, minunăția detaliilor sale minuscule, caracterul intrinsec al gradului său microcosmic, enormitatea complexității sale, enormitatea firmamentului — chiar și zeii gigantici se minunează. În ciuda tuturor acestor lucruri, curentul rectificării Legii are loc și se sfârșește foarte repede, este făcut într-un moment, și totul este gata — terminat cu câtă perfecțiune se poate face. Dar partea care a fost presată în cele Trei Tărâmuri este asociată cu ceea ce se află mai sus ca o singură entitate, sunt conectate împreună și spațiul dinăuntrul corpurilor lor gigantice este extrem de vast. După cum am spus mai înainte, pentru a merge de la ceea ce constituie suprafața unei ființe enorme până la partea sa cea mai microscopică, sau distanța interiorului propriului său corp — este ceva atât de gigantic încât un zeu nu o poate parcurge în întreaga sa viață. Și gândiți-vă cât este de lungă viața unui zeu!—atâta sunt de gigantice acele ființe. Dar în rectificarea Legii se face într-un moment. Este extrem de rapid. În cele Trei Tărâmuri însă, pentru a înțelege din perspectiva umană: ei au fost comprimați și acum sunt atât de înguști și de mici încât este de nedescris, dar timpurile lor, dimensiunile și structurile sunt la fel cu cele de sus. Atunci când se trece de un strat gigantic sus, ceea ce este jos îi va corespunde, și în același interval de timp se va trece de un strat foarte subțire. Atât de multe firmamente și corpuri cosmice au fost presate în cele Trei Tărâmuri, iar numărul ființelor care au intrat în cele Trei Tărâmuri odată cu ele este nenumărat. Așa că rectificarea Legii se vede ca progresând furios sus, în cosmos și microcosmosul său. Folosind o analogie din înțelegerea de la acel nivel, viteza este chiar mai mare decât cea a exploziei unui laser la nivelul respectiv. O descriu numai folosind cuvintele pe care oamenii le înțeleg ca fiind cele mai rapide. Așa că atunci când un corp cosmic incomparabil mai imens a fost rectificat de Lege acolo sus, în lumea umană este numai un strat foarte subțire de piele care a fost dat jos. Înțelegeți ce vreau să spun?

Atunci de ce este atât de înceată străpungerea către suprafață, în cele Trei Tărâmuri, în timpul rectificării Legii? Acesta este motivul. Atunci când rectificarea Legii se va întoarce în lumea umană, se va fi avut grijă complet de toate elementele cosmice și ființele din cosmosurile de sus. Ele se întâmplă în paralel și se termină în același timp. Atunci când rectificarea Legii se va termina acolo sus, cele Trei Tărâmuri vor fi străpunse aici. Acum vorbesc dintr-un alt unghi, cu alte cuvinte vă explic de ce nu am făcut-o înăuntrul celor Trei Tărâmuri atunci când a început rectificarea Legii. Unii studenți se întreabă “Maestrul nu recunoaște aranjamentele vechilor forțe. Atunci de ce nu distruge Maestrul instantaneu vechile forțe?" Maestrul poate face acest lucru, și indiferent cât sunt de mari, Maestrul poate face acest lucru. Dar v-ați gândit la acest lucru: dacă eu aș redirecționa energia enormă, gigantică, a rectificării Legii înapoi în cele Trei Tărâmuri pentru a face lucruri, ar fi ca și cum aș folosi o bombă atomică pentru a lovi un țânțar, ar fi folosirea neîndemânatică a forței. Dacă mi-aș redirecționa energia imensă înapoi aici, ar fi ca și cum aș crea un câmp de luptă chiar aici, în cele Trei Tărâmuri. Chiar dacă ei au intrat în cele Trei Tărâmuri, corpurile lor gigantice sunt încă acolo sus. Ceea ce a fost comprimat aici este doar o parte. Așa că atunci când i-aș dezintegra și reforma [aici], masele asociate și mai mari de sus de acolo i-ar alimenta continuu aici, pe măsură ce eu i-aș dezintegra continuu ei ar presa continuu aici, iar celelalte corpuri cosmice ar face același lucru — corpurile cosmice care au presat ar continua să vină aici, transmise. Vă rog să vă gândiți, dacă nenumărate corpuri cosmice gigantice și ființe vin în continuu aici, acest loc ar deveni unul al fisiunii tuturor particulelor, ar deveni punctul focal al cosmosului. Forța mea este și ea o masă gigantică, așa că dacă o asemenea forță ar fi folosită într-un astfel de punct, ar fi o folosire ineficace a ei și în afară de aceasta ar dura mult timp. Chiar dacă în final aș trece de toți și aș termina totul, vă rog să vă gândiți, aici unde sunt oamenii, aici în cele Trei Tărâmuri nu ar mai rămâne nimic. După un asemenea impact gigantic nu ar mai exista nimic. Acesta este unul dintre motivele pentru care n-am făcut-o direct aici. Și de ce nu rezolv eu direct și imediat, într-un mod excepțional, situațiile care apar în cele Trei Tărâmuri? Pentru că dacă i-aș elimina, ar veni continuu să mă blocheze, și ar apare scenariul pe care tocmai l-am descris. Așa că în afara cazului în care apar probleme majore înăuntrul celor Trei Tărâmuri, nu pot face lucruri în acest loc. Rectificarea Legii în mare este făcută în mod cuprinzător, și nu se poate accentua numai acest loc uman. Deoarece dacă din acel motiv ar fi amânată salvarea tuturor elementelor finale ale firmamentului colosal, ar fi chiar mai groaznic.

Dar ați mai auzit acest lucru înainte, Maestrul v-a mai spus-o: pentru rectificarea generală a Legii am lăsat de asemenea o mare masă de gong aici printre oamenii obișnuiți. Nu este nici o problemă, păzește cultivarea studenților și validarea Legii, și poate absolut rezolva aceste lucruri. Dar mai este un lucru: de ce sunt capabile vechile forțe să afecteze lucruri? Motivul este că toate ființele care au fost presate în cele Trei Tărâmuri sunt vechi forțe și ele au format un ecran și ori de câte ori vreau să fac lucruri într-un mod special, ei se adună pentru a obstrucționa. Dacă insist să-l fac, își vor concentra toată puterea pentru a bloca.

Înainte, când am mers la Târgul de Sănătate Orientală în China, pentru a permite mai multor oameni să afle despre Dafa, am vindecat personal boli pentru oameni. Unii oameni aveau într-adevăr o mulțime de karma, și când îi tratam, vechile forțe nu mă lăsau să-i vindec. Metoda pe care o foloseau vechile forțe pentru a mă obstrucționa era să aranjeze nenumărați, extrem de mulți zei să blocheze instantaneu locul unde se afla rădăcina bolii persoanei. Deveneau foarte mici. Uneori câte un discipol Dafa vedea o scânteie strălucitoare aurie în fața ochilor, iar aceia erau ei. Deveneau foarte mici, dar densitatea lor era destul de mare, se strângeau toți dens și blocau locul rădăcinii bolii. Dar de fapt nu mă pot bloca. Îi pot lua și arunca deoparte și îi pot doborî. În rectificarea Legii există un principiu: în orice fel rezolv eu ceva, este drept. Să țineți minte aceste cuvinte ale Maestrului: indiferent cum rezolv eu ceva, este drept, iar cei cu care se are de a face sunt întotdeauna cei care greșesc. (Aplauze) Motivul este că aceea este alegerea cosmosului, alegerea viitorului. Totuși pentru a vindeca un om obișnuit, a trebuit să dobor acei zei, și imediat după ce îi doboram, Fructul Statusului lor este luat imediat și sunt aruncați jos. Dar pentru a susține vechile legi ale cosmosului — ei nu pot vedea legile noului cosmos — blocau acolo cu încăpățânare, și după ce îndepărtam un lot, venea altul, alimentând continuu. Maestrul n-a avut inimă să o facă, nu am putut distruge atât de mulți zei numai pentru a avea compasiune față de un om obișnuit, chiar dacă ei nu înțeleg rectificarea Legii.

Motivul pentru care am vorbit despre acest lucru este pentru a vă spune că în rectificarea Legii sunt multe lucruri care nu ies exact conform dorințelor — este efortul combinat al forțelor vechi de la niveluri coborâte și înalte; ei își folosesc densitatea enormă pentru a obstrucționa. Tocmai ce am spus că îi pot despărți, și că dacă aș vrea să-i despart ar trebui să aduc înapoi cantități enorme de energie pentru a-i șterge complet, însă ei ar acumula și ei cantități gigantice din toată materia cosmosului de acolo și asta ar cauza probleme care ar fi foarte dificil de rezolvat imediat. Bineînțeles, dacă în timpul acestei rectificări a Legii practicanții ar acționa drept, atunci aceste probleme n-ar exista. Atunci când gongul și energia pe care le-am lăsat în această parte a cosmosului, în cele Trei Tărâmuri, fac lucruri, iar dacă practicanții nu acționează drept, atunci vechile forțe depun rezistență și apare situația de obstrucție. Așa că le spun practicanților să se comporte drept și să nu le permită să se agațe de vreun principiu — o dată ce găsesc vreo scuză majoră, vă vor distruge. În special acum, la sfârșit, trec prin zbaterile morții. Atunci când nu se pot agăța de vreun principiu, nu îndrăznesc să vă persecute, pentru că ar acționa și ei încălcând principiile — înțeleg și ei asta, așa că nu ar mai fi nevoie de mine ca să-i elimin, ar face-o Legea vechiului cosmos, pentru că ei sunt ființe vechi care consideră absolut fundamental protejarea vechii Legi.

În acest moment voi vorbi despre o altă chestiune, despre situația Maestrului. Tocmai v-am spus că acele elemente finale ale corpurilor cerești ale cosmosului, atunci când am înconjurat cele Trei Tărâmuri, au profitat de șansă și au intrat. Așadar, chiar și între corpul meu de la suprafață și corpul meu divin și gong-ul enorm din partea cealaltă a fost creată o barieră de către aceste ființe gigantice și nenumărate care nu au fost rectificate de Lege. Acest gen de barieră nu este asemenea conceptului nostru de a pune ceva între două lucruri pentru a le separa — nu este așa — ci vine de la toate nivelurile mai microscopice, arată ca și cum este integrat în toate despărțiturile, dar ei au propriile lor niveluri și tărâmuri, nefiind amestecați cu particulele care sunt mai jos decât nivelul lor. Dar, deoarece distanța dintre particule este dependentă de existența dimensiunilor și timpului, și deoarece în momentul în care acele corpuri cerești de nivel cel mai înalt, enorme și foarte numeroase, au intrat în spațiul dintre toate particulele din cele Trei Tărâmuri, distanțele lor spațiale și lungimile timpului s-au schimbat — timpul și spațiul au fost crescute de nenumărate ori — au format un ecran de discrepanțe gigantice alcătuite din spațiu îndepărtat și timp extins, rezultatul fiind că vechile forțe sunt capabile să facă ceea ce vor sub protecția acestui ecran de discrepanță.

Vă spun că ei interferă cu oamenii și gândirea lor — nu numai extern — pot trece prin corpul uman. În timp ce elementele de nivel înalt constrâng suprafața corpului uman, acei zei ai vechilor forțe pot fi protejați și trec prin corpurile oamenilor obișnuiți. Vorbind dintr-o altă perspectivă, examinând cu ochi umani suprafața corpului nostru uman, forma umană și structura pielii și cărnii sunt foarte rafinate; însă examinând corpul uman cu microscoape mari, cu putere mare de mărire, se descoperă că particulele unei persoane și corpul alcătuit din aceste particule sunt grunjoase ca nisipul, existând multe despărțituri. Dacă oamenii ar avea tehnologia cu care să poată mări lucruri chiar mai mult, despărțiturile ar deveni șocant de mari. Examinând conținutul chiar mai microscopic, aceste despărțituri dintre particule ar fi aproape la fel de mari ca distanțele spațiale dintre molecule și planete. Cu o distanță atât de mare, nu este ușor pentru ființele și materiile, care sunt făcute din particule microscopice chiar mai mici, să treacă pe acolo fără nici o greutate? Așa că uneori, într-o clipită vor intra în suprafața unei persoane — la suprafață persoana va arăta neschimbată, iar la nivel microscopic va fi chiar persoana respectivă, dar la mijloc va fi adăugată o altă ființă.

În acest punct vă spun că această problemă nu există pentru voi — v-am sigilat total părțile care au fost complet cultivate. Dacă un discipol Dafa acționează drept, atunci nimic nu îndrăznește să pătrundă în părțile superficiale care nu au fost încă total cultivate — un motiv fiind că ființele vechi nu îndrăznesc să submineze Legea vechiului cosmos, iar altul fiind că îl aveți pe Maestru și pe zei gardieni ai Legii; dar dacă atașamentele suprafeței tale umane nu sunt abandonate, atunci Maestrul și zeii gardieni ai Legii sunt puși într-o situație dificilă. Dacă gândurile tale drepte sunt puternice, atunci Maestrul și zeii gardieni ai Legii pot face orice pentru tine.

Situația mea nu este ceva pe care ființele obișnuite o pot imagina. În timpul rectificării Legii, Maestrul a adunat toate ființele simțitoare ale cosmosului și diferitele elemente în corpul său. Un motiv a fost pentru siguranța rectificării Legii — toate viețile ființelor simțitoare sunt aici cu mine, așa că nimeni nu poate face ceva care amenință cosmosul; al doilea motiv este pentru a nu permite nici unei ființe sau element cosmic să scape de rectificarea Legii; al treilea este pentru a le proteja viețile în timpul rectificării Legii. Așa că peste tot prin corpul Maestrului sunt ființe ale cosmosului de la niveluri diferite, de diverse mărimi, de diverse feluri și varietăți, și imagini ale Dao, Zeilor și Buddha — oamenii sunt incluși și ei, unii mari și alții mici — dar nu pot interfera cu Maestrul sau exercita vreo influență, deoarece viețile ființelor simțitoare au fost adunate de mine. Unele pot fi văzute cu ochi umani, iar tianmu-ul practicanților poate și el vedea — aceasta este un lucru despre care nu am mai vorbit în trecut. Dacă au probleme de xinxing, unii practicanți își vor imagina lucruri sălbatice după ce văd aceste ființe.

Am spus că stările voastre diferite de cultivare creează niveluri diferite și diferite stări ale situațiilor în cultivare. Cei cu tianmu-ul închis se vor ilumina de la adevărurile Legii, iar cei cu tianmu-ul deschis vor întâlni interferența venită de la viziuni false. Pentru a-i testa pe studenții care văd, acele ființe de nivel cel mai înalt, forțele vechi finale, ce nu au fost rectificate de Lege, comandau în trecut forțe vechi de nivel coborât pentru a face lucruri rele în distanțele mărite din spațiu și timp. Faptele acestea ale lor în timpul rectificării Legii sunt păcate — aceste lucruri au zdruncinat sever credința dreaptă și gândurile drepte ale discipolilor Dafa.

Dar ar trebui să vă amintiți mereu un lucru: indiferent cine interferă, totul este temporar, toate iluzii, nu corpul principal, și este asemenea aerului care trece. Toate acestea sunt tot felul de elemente materiale și ființe pretutindeni în dimensiuni, există atât de multe încât sunt nenumărate. Sunt acolo cu sau fără imagine, fiind ființe din dimensiuni microcosmice și în dimensiuni diferite. Înainte ca rectificarea Legii să fie terminată zeii microcosmici în cosmos sunt toți în dimensiunile lor, care există în același timp și în același loc. Dacă ei stau aici sau nu stau aici, este numai un concept. Acele elemente, cu formă sau fără, există acolo natural, și nu au nici o influență asupra voastră. Nimeni nu poate manipula un discipol Dafa care are gânduri drepte și acționează drept.

Este și pentru a vă spune că deși ființele enorme, de nivel înalt, ale vechilor forțe și elementele par să mă separe de suprafața mea, ele nu [mă] pot separa niciodată de partea mea mai microscopică, pentru că nimeni nu mă poate întrece. (Aplauze) Este ceva ce nu vor putea vedea niciodată și ceva ce ființele simțitoare din cosmos nu vor vedea niciodată — numai eu pot controla asta. Cu alte cuvinte, fenomenul pe care tocmai l-am discutat a creat impresii false oamenilor și a cauzat unele înțelegeri greșite. Acum v-am spus despre ce este vorba.

Vă pot spune: "eu" pe care îl puteți vedea voi cu ochii umani, de carne, acum — cel mai superficial "eu" — este adevăratul meu sine, Li Hongzhi. Ceea ce vedeți în partea cealaltă este corpul meu de Buddha. "Eu"-ul meu de la suprafața cea mai externă, acum, pe care-l vedeți, este Corpul meu Principal, Li Hongzhi. (Aplauze) De ce? Deoarece pentru a face asta, pentru a salva toate ființele, am venit jos la cel mai coborât nivel. (Aplauze) Așa că nu vă îngrijorați de nimic ce ați văzut. Chiar dacă ați văzut Corpul Legii al meu, sau Corpul de Gong, sau vreo parte a corpului meu de la niveluri mai înalte, nu dezvoltați nici un atașament. Toate acelea există împreună cu acest "eu" de la suprafață, care este Corpul Principal. Pielea mea umană la suprafață cea mai exterioară este Corpul Principal. (Aplauze) Dar din moment ce Maestrul este printre oamenii obișnuiți, pentru a trăi aici trebuie să mă conformez regulilor pentru ființele umane ale acestei lumi. Dacă n-aș face-o, oamenii ar crede că sunt ciudat. Vechile forțe vor să-mi facă unele lucruri viclene, și au făcut în continuu unele lucruri rele. Pentru a nu afecta gândurile drepte ale discipolilor Dafa, nu folosesc nici un element străin altul decât acele vieți al tuturor ființelor din cosmos pe care le-am adus aici cu mine. Toate "eu"-rile false din cosmos au fost create intenționat de către vechile forțe. A face asta este un păcat, indiferent dacă a fost menit obținerii unui rezultat pozitiv sau negativ. Cred că v-am explicat amănunțit această chestiune de acum.

Chiar dacă am venit aici, nimeni nu poate vedea cât de microcosmic sunt până la urmă. Ei pot vedea numai partea cea mai superficială a particulelor corpului meu uman. Orice obiect și fiecare lucru din cosmos este compus de straturi după straturi de particule microcosmice diferite, mergând până la suprafață. Zeii le pot vedea pe toate acelea, le pot urmări până la rădăcină, le pot urmări până la origini. Exact ca o cărare, se întind în jos puțin câte puțin, înspre locul de unde provin. Eu am venit din interior, am venit din exterior; am venit din nimic, m-am întrupat în ceva, am apărut la vârful firmamentului colosal și de acolo am descins pas cu pas până la suprafața cea mai deplină, cele Trei Tărâmuri. Nici o ființă nu știe cine sunt.

Mai era o situație. Vechile forțe au jucat o mulțime de trucuri și jocuri cu rectificarea Legii mele. Nu numai că au aranjat acele lucruri, dar au mai vrut să arate ce fac și acelor ființe enorme din cosmos, care nu sunt implicate; așa că și-au dat silința să facă lucrurile într-o manieră și mai lingușitoare; au folosit unele din substanțele mele sau o parte din gong-ul meu, au adăugat influența lor și au creat imagini ale Maestrului, imagini de Buddha. Până acum nu v-am spus asta pentru a nu vă crea confuzii. Mai era un motiv, și anume că intenția lor nu era de a cauza distrugere, ci cu propriile lor cuvinte au vrut să mă ajute jucând un rol pozitiv. Acestea sunt cele două părți aranjate de vechile forțe: o parte joacă un rol negativ și cealaltă care joacă un rol pozitiv. Unii dintre ei au intrat în corpurile studenților pentru a face anumite lucruri — au fost câteva cazuri din acestea, izolate. Unii oameni care au putut vedea ziceau "Oh, ești Maestrul!" Apoi l-au considerat drept Maestrul. Dar asta nu a fost aranjat de mine și strict vorbind nu sunt eu și nu recunosc acest lucru, din moment ce a fost aranjat de vechile forțe. Acest lucru în sine arată degenerarea cosmosului. O dată ce oamenii au văzut, a cauzat impresii false pentru gândurile drepte ale studenților și au vătămat serios credința dreaptă și gândurile drepte ale studenților, așa că acele lucruri au trebuit distruse. Acum au fost toate aruncate în iad. Când vorbesc despre această chestiune astăzi, vă spun de asemenea tuturor: pentru acei foarte puțini studenți ai noștri, fiți absolut siguri că nu cădeți din această cauză. Nu este de glumă. Unii oameni sunt deja pe jumătate în aer și sunt deja puțin iraționali. Au fost câteva cazuri din acestea. Trebuie să aveți grijă la asta.

Tocmai ce am vorbit puțin despre situația mea. Mai este o problemă, și anume unii studenți au înfățișat de curând câteva stări incorecte. Problema aceasta este și ea foarte serioasă. Este rezultatul multor lucruri. Un motiv principal este că din moment ce nivelurile voastre s-au ridicat și cum Maestrul v-a spus ce Fruct al Statusului veți primi, sunteți mai plini de încredere și mai îndrăzneți acum, și vă simțiți destul de plini de încredere — o pot descrie numai cu aceste trei cuvinte joase ale oamenilor obișnuiți, din moment ce nu există cuvinte potrivite pentru asta. Așa că unii oameni au spus "Nu trebuie să-l mai respectăm pe Maestru. Trebuie doar să urmăm Legea și să luăm Legea drept învățător".

Bineînțeles, v-am spus să luați Legea drept învățător — nu este greșit. Dar nu din acest motiv v-am spus să luați Legea drept învățător. De ce v-am spus-o? După cum știți, am 100 de milioane de discipoli Dafa. Dacă Corpul meu Principal trebuia să spună fiecărui discipol în parte cum să cultive, avea grijă personal de voi, dacă voi toți mi-ați fi pus direct întrebările voastre și dacă transformarea gong-ului fiecărei persoane, desăvârșirea paradisurilor voastre, eliminarea karmei voastre și toate lucrurile ar fi fost făcute de acest Corp Principal al meu, vă rog să vă gândiți: ar fi fost imposibil de rezolvat. Nu ar fi putut fi făcute înainte ca Legea să rectifice lumea umană și să îndepărteze toate obstacolele finale. Așa că atunci când mulți studenți nu mă puteau vedea, cum puteau cultiva? Legea este acolo pentru ei, și acesta este motivul pentru care v-am spus să luați Legea drept învățător. Acesta era scopul esențial. V-am mai spus că această Lege este atât de puternică, și că am infuzat abilitățile mele imense în această Lege, astfel că această Lege poate face orice pentru voi. (Pauză. Aplauze) Mai sunt și studenți care… cu situația mea pe care v-am descris-o mai înainte, un număr foarte mic de studenți care nu sunt capabili să recunoască situația, și prin urmare au devenit nerespectuoși față de Maestru, și au început să îndrăznească să facă comentarii despre cât de înalt este nivelul acestei Legi și diferite lucruri despre mine, Maestrul lor. Această Lege făurește nenumărații Regi și Domni ai tuturor firmamentelor masive și colosale, și este factorul care asigură existența tuturor ființelor și a diferitelor elemente din cosmos, inclusiv pe tine, minusculul. Bineînțeles nu e vorba că eu nu vă las pe voi, studenții, să discutați aceste lucruri. Dar din vorbele voastre vă văd atașamentele și direcția îngrozitoare în care vă îndreptați. În afară de acest lucru, ceea ce ați văzut [sunt lucruri de nivel] atât de mic, unele lucruri nu sunt deloc ceea ce credeți voi că sunt, și o mulțime sunt apariții false care rezultă din gândurile voastre ce nu sunt drepte.

Un lucru pe care l-am menționat mai devreme este că, cosmosul are niveluri nenumărate și nelimitate. Dar sub influența celui mai înalt nivel, toate nivelurile nenumărate și nelimitate de dedesubt, până jos în acest loc uman, au toate manifestări la niveluri diferite. Gândiți-vă cât de complicate și de vaste pot fi manifestările. Manifestările fiecărui nivel sunt adevăruri ale acelui nivel și expresiile adevărului acelui nivel. Dar nici una dintre aceste scene pe care le vedeți la vreun nivel, nu este absolută.

Am permis multor studenți să vadă unele fenomene ale rectificării Legii la diferite niveluri, pentru a li se mări încrederea în rectificarea Legii, pentru a-i ajuta să studieze Legea bine, pentru a le crește încrederea în cultivarea sârguincioasă și pentru a le crește încrederea în clarificarea faptelor și încrederea în trimiterea de gânduri drepte. Fiți absolut siguri că nu considerați fenomenele pe care le vedeți la niveluri foarte coborâte, la diversele niveluri de jos ale nenumăratelor și nelimitatelor niveluri, drept situația absolută a rectificării Legii cosmosului, pentru că rectificarea Legii are manifestările sale diferite, concrete la fiecare nivel.

Știți ceva? Chiar și chestiunea cultivării este atât de complexă la nivelurile de jos ale cosmosului. Dar devine simplă la nivelurile mai înalte, unde nu mai există nici un concept de cultivare, ci numai cel de eliminare a karmei. La niveluri chiar mai înalte, toate greutățile sunt pentru a pava drumul ridicării spre paradis; la niveluri chiar mai superioare, conceptele de genul eliminării karmei, îndurării greutăților și cultivării nu mai există, ci este doar o alegere! Acesta este principiul la niveluri înalte ale cosmosului: crezi că cineva este suficient de bun, așa că îl alegi — acesta este principiul. "Cultivare? Noi n-am aranjat cultivare pentru el. Ce este cultivarea? Vrem doar să-l curățăm, să-l curățăm pas cu pas, până sus. Curățați-l — este atât de simplu!" Totuși atunci când se manifestă la niveluri diferite, devine pavarea drumului, a avea greutăți, îndurarea de suferințe, eliminarea karmei, cultivare, și așa mai departe, cultivarea unei căi, practicarea altei căi…

Cum vorbeam de acest lucru, am dezvăluit un adevăr major. În acest cosmos de fapt nu este important dacă ființele simțitoare știu cine sunt. Dar un lucru trebuie să fie clar: eu fac rectificarea Legii — indiferent cine sunt, eu sunt cel care o face. Am spus vechilor forțe înainte: "Este în regulă dacă nu știți cine sunt și nu este nici o problemă dacă nu credeți că sunt cine sunt, nu păcătuiți din această cauză. Dar unde mă duc eu — în concepția voastră eu cultiv de asemenea — sau ceea ce voi obține, asta voi știți. Așa că întoarceți-vă și uitați-vă înapoi la ce ați făcut — nu ați păcătuit?" De asemenea, la niveluri foarte înalte, conceptul de a vrea să faci ceva nu mai există nici el. Este numai o chestiune de alegere a cosmosului. Tot ceea ce am făcut în timpul rectificării Legii și tot ceea ce vreau, pentru a o spune clar, sunt alegerile cosmosului viitor și nevoile cosmosului viitor. (Aplauze) Cât despre ființele vechiului cosmos — asta include toate elementele ființelor — când vine vorba despre rectificarea Legii și de ceea ce aleg eu, toate ființele armonizează și execută lucruri conform dorințelor mele și contribuie cât de bine pot cu ideile și abordarea lor — nu pentru a schimba ceea ce am vrut, ci pentru a armoniza și completa lucrurile conform celor spuse de mine — acesta este cel mai bun gând pe care îl poate avea o ființă în cosmos. (Aplauze) Dar vechile forte nu au făcut lucruri în felul acesta. Ei și-au considerat propriile lor alegeri ca fiind cele mai esențiale și au crezut că tot ceea ce fac eu trebuie să armonizeze ceea ce vor ei — au inversat-o complet. Nu vreau să le numesc crimele prea dur, acum nu vreau să le rostesc crimele. Dar este absolut greșit, ei nu pot face în nici un caz în acest fel.

Toată Legea despre care am vorbit a fost pentru a vă spune un singur lucru: dacă mă respectați sau nu, ca Maestru al vostru, cu adevărat nu mă deranjează. În urmă, atunci când vă salvam, mulți dintre voi ma-ți înjurat. Existau oameni care mă înjurau chiar în timpul claselor mele. Nu mă supăr. Vreau numai să vă salvez. (Aplauze) Ce încerc să spun este că personal nu mă deranjează deloc cum îl tratați pe Maestru. Nu sunt afectat de nici un factor al vreunui nivel al cosmosului. Dar există o problemă, și anume, dacă nu vă respectați Maestrul, este greșit conform principiilor cosmosului, iar vechile forțe vor profita de această omisiune pentru a vă distruge din această cauză. Vor găsi cea mai bună scuză pentru a vă distruge, din moment ce au văzut întregul proces al salvării voastre de către mine.

De fapt rasa umană de astăzi ar fi fost distrusă de mult dacă nu era procesul de rectificare a Legii. Standardul gândirii rasei umane este deja la un nivel mai coborât decât cel al iadului. Datorită rectificării Legii, am plătit păcatele tuturor ființelor simțitoare din cele Trei Tărâmuri. (Aplauze) Așa că gândiți-vă, în ceea ce îi privește pe studenții noștri, în momentul acela a fost ca și cum v-am scos din iad. (Aplauze) Am purtat pentru voi cu adevărat păcatele pe care le-ați comis de sute și mii de ani. Și nu este limitat numai la asta. Din această cauză, de asemenea vă voi salva și vă voi transforma în zei. Cu voi nu am precupețit nici un efort în această privință. În același timp, din moment ce veți deveni zei la niveluri atât de înalte, trebuie să vă dau onorurile zeilor la nivelurile atât de înalte și toate binecuvântările pe care trebuie să le aveți la acele niveluri. (Aplauze) Niciodată, de la începutul timpului, nici un zeu nu a îndrăznit să facă așa ceva. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată.

Deși vechile forțe influențează această lucrare și vor să facă lucruri în felul lor, știți ceva? Toate ființele vechilor forțe mă respectă în mod absolut! (Aplauze) Deși au creat unele obstacole rectificării Legii mele, nu au făcut niciodată vre-un lucru rău direct împotriva mea, pentru că mă respectă (Aplauze prelungite). Așa că pentru acei studenți ai noștri care sunt momentan încețoșați și ale căror stări mentale nu sunt drepte, vă rog să vă gândiți, o dată ce deveniți lipsiți de respect față de mine, vechile forțe vă vor face lucruri fără milă, și vor crede că această persoană este pur și simplu îngrozitoare. Bineînțeles, ei absolut nu vă vor anihila imediat. Vă vor ghida, vă vor face să vedeți din ce în ce mai multe lucruri false, vă vor face mintea din ce în ce mai puțin dreaptă, vă schimbă inima către Maestru într-un fel tot mai demonic, vă conduc pe o cale malefică și făcând aceste lucruri comit păcate uriașe.

Știți după ce principiu mă călăuzesc în rectificarea Legii? Nu iau în seamă nici unul din păcatele pe care ființele le-au comis în trecut! (Aplauze) În această rectificare a Legii mă uit numai la atitudinea ființelor față de rectificarea Legii! (Aplauze) Am lăsat toate porțile deschise larg. După cum v-am spus, dacă nu m-aș uita nici măcar la atitudinea față de rectificarea Legii, atunci noul cosmos n-ar mai exista. Aceasta este cauza pentru care atitudinea față de rectificarea Legii este critică. Atunci când ați făcut într-adevăr o greșeală cu acest lucru, nici măcar nu pot spune ceva atunci când vechile forțe vă distrug.

Știți ce gândesc eu atunci când sunteți lipsiți de respect față de Maestru? Nu mă deranjează deloc. În acest moment, știți cine sunt? Știți numai imaginea umană pe care o înfățișez. Ceea ce se manifestă către voi în partea cealaltă sunt și ele imagini din cosmos. În viitor nu veți ști cine sunt de fapt. Nici o ființă din cosmos nu va ști cine sunt până la urmă. Dacă mă tratați bine sau nu, nu mă deranjează deloc, dar vechile forțe vă vor distruge în încercări. Aveți grijă!

Acum dacă am spus atâta, voi vorbi puțin despre ce vă rog să faceți în rectificarea-Fa După cum ați văzut, clarificați faptele, trimiteți gânduri drepte și vă cultivați. Acum acestea sunt cele mai importante trei lucruri pe care trebuie să le facă discipolii Dafa. Clarificarea faptelor atunci când este văzută în lumina adevărurilor nivelului acestuia uman, este expunerea persecuției malefice. Și trimiterea gândurilor drepte este eliminarea persecuției împotriva discipolilor Dafa dusă de acele ființe: cele mai lipsite de speranță și mai murdare. Atunci văzute în lumina adevărurilor nivelurilor puțin mai ridicate, adevăratul înțeles al clarificării faptelor este salvarea ființelor simțitoare și prevenirea eliminării rasei umane. Vechile forțe au folosit ființele malefice pentru a face lucruri rele împotriva discipolilor Dafa, cu scopul de: unu, a crea teste, și doi, de a mă face pe mine să șterg acest gunoi din cosmos. Trimiterea gândurilor drepte de către discipolii Dafa este respingerea fundamentală a aranjamentelor vechilor forțe și eliminarea persecuției malefice. Vă pot spune că toate acele lucruri pe care le faceți, le faceți de fapt pentru voi înșivă — nimic nu este făcut pentru mine. În același timp vă pot spune că din ziua în care ați început cultivarea, până astăzi, nimic din ce v-am spus sau v-am cerut să faceți nu a fost pentru alții. Cultivarea voastră poate face ca omenirea și societatea să beneficieze, în cultivare discipolii Dafa pot deveni mai maturi în relațiile lor dintre ei, și în timp ce sunt persecutați, discipolii Dafa pot reduce presiunea și pierderile cauzate de persecuția malefică. Dar toate acestea sunt efecte secundare. Scopul real al tuturor acestor lucruri este ca voi să reușiți. În viitor, vă veți putea uita înapoi la acestea. Acum nu e nevoie pentru nici unul dintre voi să spună cât de magnific sunt, una sau alta despre mine, Maestrul vostru. În viitor, uitați-vă înapoi și veți vedea că tot ceea ce am făcut a fost să stabilesc lucruri pentru voi. (Aplauze)

Faceți bine ce trebuie să faceți. Această șansă predestinată este foarte greu de întâlnit. Prețuiți toate acestea, nu va mai fi altă dată. Dezvoltarea oricărui atașament vă va ruina la jumătatea drumului. Nu hrăniți sau vă atașați de nici un gând uman, faceți numai ce trebuie să facă un discipol Dafa. Tot ceea ce este minunat, cel mai magnific și ceea ce este cel mai glorios vă așteaptă! (Aplauze)

Asta este tot ceea ce voi spune în această dimineață. Dacă nu plec, cred că voi răspunde unor întrebări de-ale voastre după-amiază. (Aplauze îndelungate)

Asta este tot ce voi spune. Vă mulțumesc. (Aplauze)

Acum că mă gândesc la asta, se pare că după 20 iulie 1999, nu m-am mai așezat la o conferință a Legii pentru a răspunde întrebărilor voastre, nu-i așa? (Aplauze călduroase) (Publicul răspunde: "Corect.") Atunci, astăzi în mod special voi răspunde întrebărilor voastre. (Aplauze) Să ne referim la lucrurile pe care n-ați fost capabili să le rezolvați mult timp în cultivarea voastră, sau în timpul procesului de validare Dafa, sau unele lucruri pe care le-ați întâlnit — puteți să mi le aduceți toate. Cum timpul este totuși limitat, nu este sigur că întrebările fiecărei persoane vor primi răspuns, dar Maestrul va face tot posibilul pentru a vă răspunde. (Aplauze)

Întrebare: Bună ziua Maestre. Noi vă transmitem salutări de la toți discipolii Dafa din Shenyang.

Învățătorul: Mulțumesc. (Aplauze) Știu totul despre situația practicanților din China.

Întrebare: Discipolii Dafa din Chengdu îl salută pe Maestru.

Învățătorul: Mulțumesc. (Aplauze)

Întrebare: Discipolii Dafa din Beijing salută Maestrul. (Aplauze) Vă rog să-mi îngăduiți să-i reprezint pe discipolii Dafa din Shanghai care transmit și ei salutări Maestrului.

Învățătorul: Mulțumesc. (Aplauze) Să trecem peste saluturi din moment ce am citit toate mesajele care-mi sunt adresate pe site-ul Minghui. (Aplauze)

Întrebare: În munca noastră noi întâlnim des înalți funcționari chinezi. Cum să facem mai bine pentru a le clarifica adevărul?

Învățătorul: De fapt, în ceea ce privește felul specific în care să fie, făcute lucrurile, le-ați mai făcut și cu toții ați procedat foarte bine. Este în funcție de voi, discipolii Dafa, când lucrurile ies sau nu ies bine, ce va alege însă o persoană din această lume depinde de ea. Dar în procesul salvării ființelor, oricum ați proceda totuși va exista un grup de ființe care nu pot fi salvate. În timp ce clarificați adevărul, când telefonați în China sau pe internet veți da de ființe care nu mai pot fi salvate. Dar nu trebuie să fiți afectați de loc de acest lucru, faceți cât mai bine puteți și salvați cât mai mulți posibil din cei care pot fi salvați.

În clarificarea adevărului, nu dați atenție statutului persoanei, nu aveți niciun atașament, ei sunt înainte de toate ființe umane, ei toți au o șansă de a face o alegere pentru propriul viitor. Puțin contează ce serviciu are, înainte de toate trebuie să aibe un viitor, și acesta este cel mai important lucru pentru fiecare persoană. Atunci când clarificând adevărul atingi problemele fundamentale ale persoanei și în același timp el va simții că discipolii Dafa sunt acolo într-adevăr pentru a-l salva, atunci eu cred că aceea partea lui care este clar asupra lucrurilor se va manifesta.

Chinezi din afara Chinei care au nenumărate legături cu China continentală din moment ce rudele și prietenii lor sunt toți în China și mulți oameni care călătoresc încolo și încoace. Când aceștia văd situația Dafa în lume, ei vor vorbi despre ceea ce se întâmplă când ajung în China, vor vorbi cu familia și cu prietenii lor — ei sunt o formă de mass media unu-la-unu. Puțin contează cât de mult au înțeles despre Dafa, dacă pot să o înțeleagă sau nu, ei vor merge înapoi și vor povesti oamenilor situația. Și când vine vorba mai ales de funcționarii din guvern, nu vă uitați la postul oficial al persoanei. În timpul în care Maestrul transmitea această mare Lege, eu de asemenea priveam numai omul, nu priveam la poziția lor în societate, nici la forma de organizare a vreunui grup, și nici dacă au un loc bun de muncă — eu nu mă uitam la nimic altceva decât la mintea omului. Voi nu trebuie să-i considerați ca pe niște "înalți funcționari", din moment ce voi le salvați viața. Acela este doar o slujbă în acest loc al ființelor umane obișnuite. Astăzi sunt lăsați s-o facă, iar dacă mâine nu sunt lăsați s-o facă, atunci vor fi un nimeni. Deci, când vine vorba de oferirea salvări oamenilor și când se salvează oamenii, nu privim la acele lucruri.

Întrebare: De ce vechile forțe în univers au aranjat în această lume două feluri de sisteme sociale complet diferite?

Învățătorul: Dacă abordăm această problemă atunci este un subiect foarte vast. Voi vorbi despre ea doar pe scurt sub un anumit unghi. Voi știți, că în urmă cu 2000 de ani, imperiul roman era foarte puternic. De fapt, când o națiune domină lumea, aceea este o onoare dată lor de către divinități. Totuși dacă ei se întorc împotriva Zeilor și îi persecută, atunci Zeii vor lua înapoi acea onoare și îi vor pedepsi sever. Vechile forțe în istorie au vrut să lase o declarație pentru Legea dreaptă a viitorului, de asemenea vroiau ca discipolii creștini de atunci să poată elimina karma în timpul tulburărilor, să poată să-și stabilească virtutea lor măreață pentru a deveni Zei și să lase în urmă acea cultură, astfel că ele au ales un om pe nume Nero pentru a fi regele Romei. El a distrus moralitatea ființelor umane, a comis multe lucruri prostești și rele și a comis cel mai mare rău, cel de a persecuta discipolii creștini. Astfel că puternicul Imperiu Roman care înflorea a început să intre în declin din acel moment.

Vechile forțe au crezut că acel Nero nu era destul pentru discipolii Dafa pentru rectificarea-Fa de astăzi, deci trebuia să găsească pe cineva chiar mai ticălos, stupid și criminal nerușinat, și în același timp trebuiau să fabrice ceva înainte ca Dafa să fie transmisă în lume, trebuiau să fabrice ceva pentru Dafa în viitor, iar acel lucru creat, ar fi trebuit să fie capabil să poată fi folosit până în acea măsură, astfel că acel lucru a fost Partidul ****. L-au creat, și trebuiau să îi permită, printr-un proces în istorie, să acumuleze experiență de a guverna cu un pumn de fier [în mod totalitar], și să îi permită să dezvolte diverse tactici de forțare într-un efort de a se susține în mijlocul crizelor constante. A fost făcut să desființeze credința în divinități pe baza ateismului, deoarece oamenii lumii care credeau în Zei nu ar fi putut niciodată să ajungă la acea stare dorită, unde oamenii nu au frică nici de Cer nici de vreo autoritate pe pământ, unde oamenii se luptă împotriva cerului, a pământului și împotriva colegilor lor ființelor umane. Acest proces a durat aproape o sută de ani, și ei au luat deja în considerare cum să îi pună capăt din momentul în care au început să lucreze la ea, astfel că în mod sigur nici începutul nu a fost glorios. În realitate noi știm cu toții, Comuna din Paris a fost o rebeliune a unei bande de huligani din societate.

Nu înseamnă aici că eu insult Partidul **** și asta deoarece ei de asemenea vorbesc despre sine însuși ca fiind "proletariatul huligan." Îmi aduc aminte că în perioada Revoluției Culturale, atunci când aveau loc studiile politice a existat discuția asupra acestei probleme; când lumea se întreba dacă conflictul cu acei "huligani" ai societății era unul cu dușmani sau între cetățeni. Discutând acest subiect, unii spuneau că problema cu acei "huligani" se poate ridica la un nivel de conflict cu un dușman în timp ce alții nu erau de acord. Motivul dezacordului lor a fost că ei au spus despre Comuna din Paris din 1871 ca a fost de fapt o revoltă a "huligani"-lor iar că acesta a fost strămoșul partidului nostru ****. Nu este o glumă, pentru că ei într-adevăr spuneau "proletariatul huligan", dar acum văzând că nu sună bine, au șters cuvântul "huligani", și spun numai "proletariat"

Este ceva ce este împotriva universului, în alți termeni, cele două elemente ale cosmosului, pozitiv și negativ, sunt toate împotriva lui. Acest univers este compus din două tipuri de elemente ale vieții, cele pozitive și cele negative, adică chiar și universul este împotriva acestuia. Așa că în univers acei Buddha, Tao, divinitățile și demonii vor toți să-i elimine, și astfel, acesta este tot timpul în fața eventualității de a fi încercuit din toate părțile și eliminat. Chiar și apariția acestuia nu a fost un lucru atât de simplu, iar faptul că a trebuit să fie lăsat să se mențină aproape 100 de ani, nu a fost nici asta o problemă simplă. Și asta deoarece vechile forțe trebuiau să-l aducă la maturitate, pentru ca astăzi ea să fie pregătită să tempereze Dafa și să o aducă la maturitate, și de asemenea, deaorece, nici o altă forță politică din această lume nu este capabilă să facă un asemenea lucru. Dar de ce au avut nevoie de un timp atât de îndelungat? Eu am spus, trebuia să fie capabilă să atingă gradul cerut, deci asta necesita un anume proces, dar în timpul acestui proces era de asemenea foarte periculos, pentru că tot universul i se opune. La urma urmei, ființele pe Terra corespund ființelor din corpurile cerești, astfel că de la Pământ până la Cer toate ființele din tot universul reprezintă un pericol pentru ea. Astfel că vechile forțe trebuiau să găsească un mijloc pentru a-l menține. Manifestarea oamenilor obișnuiți poate de asemenea să reflecte acest fenomen în Cer. Vechile forțe din Cer au controlat lucrurile în mod direct, iar oamenii pe pământ erau de asemenea destul de importanți și nu puteau fi eliminați la suprafață, astfel că i s-a permis să obțină un echilibru militar și în același timp să formeze un bloc mare.

Într-o societate normală, oamenii și guvernele trăiesc un mod de viață normal, care le-a fost dat oamenilor de Zeii din cosmos. Astfel că, pentru a limina acest element, care este partidul, multitudinea de Zei din cosmos, au făcut națiunile normale pe pământ să devină puternice militar. Dar această întărire a prezetat o amenințare pentru ea, așa că vechile forțe l-au făcut de asemenea puternic. Aceasta este cauza pentru care în anii șaizeci din secolul trecut a apărut o competiție militară, ființele umane au intrat în criza Războiului rece, ei erau în competiție la nivel militar, dezvoltând enorm industria militară, cercetările și producția asupra armelor avansate. Scopul vechilor forțe era ca să nu fie distrusă sau să își piardă capacitatea înainte să fie folosită, astfel că trebuia să fie susținută indiferent de preț și a trebuit să treacă prin acel proces al istoriei, și în același timp în mijlocul crizelor a fost făcut să devină mai autoritar. A fost cu adevărat greu să supraviețuiască atât cât a reușit. Dar nu i-a fost îngăduit să fie prea puternic în momentul când a venit timpul să fie folosit; dar în trecut, coaliția ei a fost foarte mare.

Aici, eu n-am intenția de a critica acest partid — eu spun numai despre cum a fost acest cosmos aranjat. Noi nu intervenim în politică, dar eu știu tot, și desigur, vorbesc despre motivele din spatele acestor lucruri doar pentru că ai persecutat discipolii Dafa. Lăsați-mă să spun mai multe despre întrebarea care a fost tocmai pusă. Deci când a venit timpul să fie pus în folosință, nu putea să fie atât de mare. Urmau să fie salvați toți oamenii din această lume, astfel că existând atât de multe țări care dețineau același sistem, cum puteau și aceștia să fie salvați? Atunci ce au făcut vechile forțe; ele au făcut ca economiile societăților normale să cadă vertiginos și în același timp s-au ocupat de dezmembrarea acelui sistem enorm care pentru un secol a fost susținut cu atâta efort. Acea formă de dezmembrare nu a dat naștere la un conflict armat — a fost o dezmembrare stabilă, lină. Numai China a fost lăsată în urmă, asta deoarece Dafa urma să fie răspândită acolo — acel partid a fost adus la un stagiu satisfăcător încât să fie folosit acolo, astfel că acela a fost singurul loc unde a mai fost lăsat să fie în timp ce s-a destrămat în toate celelalte locuri. Acestea sunt motivele pentru care acum, după 100 de ani după apariție partidul s-a prăbușit — a fost ceva ce nimeni nu-și putea imagina că se va întâmpla. Divinitățile controlează absolut tot ce are legătură cu rasa umană, omenirea nu a fost niciodată stăpână pe soarta ei — totul este controlat de sus. Apoi China ar fi arătat foarte izolată, astfel că au rămas câteva țări micuțe, ca și Coreea de Nord care nu pot face nimic pe scară largă, în termeni economici sau capacitate militară, dar au rolul de ai mai da puțină speranță de supraviețuire.

Atunci, voi ați văzut, că de zeci de ani SUA este foarte puternic militar, iar economic este de asemenea foarte puternică, SUA s-a implicat întotdeauna în probleme de genul încălcărilor drepturilor omului, încălcărilor dreptului la credință etc…, și astfel a menținut un anumit grad de justiție în comunitatea internațională. Acestea nu sunt lucruri pe care oamenii le pot explica clar. Grupul de huligani care persecută Dafa spun că Statele Unite sunt poliția internațională. De fapt, Statele Unite sunt într-adevăr poliția internațională, este aranjată astfel de vechile forțe. China este scena unde se derulează acest spectacol istoric, toate țările lumii sunt spectatorii și în același timp actorii. Dar, această ordine a societății trebuie să aibe pe cineva care s-o mențină — nu este permis să se desfășoare fără control. Înainte principiile oamenilor dictau că învingătorul administrează și domnește asupra țării, că lumea e cucerită de forța militară și acela care este puternic este un erou. Asta este opusul principiilor universului. Totuși motivul pentru care puteți face asta este pentru că Zeii vă permit să o faceți — dacă acționați bine, divinitățile vă acordă gloria și vă lasă să deveniți bogați și puternici. Aceasta a fost principiul omului în trecut. Iar dacă lumea întreagă va deveni pașnică, Statele Unite se vor retrage de la sine din rolul acesta istoric. Am vorbit despre aranjamentul vechilor forțe în această afacere, de acolo vine.

Întrebare: Recent am avut niște dificultăți și confuzii în relația mea [cu partenerul] (audiența râde) și am trecut prin multe greutăți în această privință.

Învățătorul: Eu, pot să vă răspund astfel. Atâta timp cât voi trăiți în acest mediu al societății oamenilor obișnuiți, cât timp voi sunteți o ființă umană, o piatră, o plantă, un animal, voi sunteți toți scăldați în sentimente și chiar și spațiile între particule sunt impregnate de sentiment. Așa că nu este posibil pentru o persoană obișnuită să scape de sentimente. Acest lucru se poate face doar prin cultivare. Iar în ceea ce privește forma pe care o ia astăzi cultivarea voastră, v-am spus deja ce fel de formă de cultivare este: faptul că mai aveți încă un pic din ceea ce au oamenii obișnuiți, vă permite să puteți valida Legea chiar acum. Fără acea parte minimă de om obișnuit din voi, vă spun, chiar nu ați mai fi în stare să validați Legea aici și să nu mai vorbim de faptul că nu ați putea să salvați nici alte ființe. Este imposibil să avem divinități pentru a rectifica Legea aici, este imposibil să vină divinitățile aici să salveze ființele — decalajul este prea mare. Divinitățile nu consideră în niciun caz că oamenii sunt atât de importanți. Doar voi care sunteți aici între oameni puteți să considerați oamenii ca pe ceva important, puteți face asta numai pentru că voi încă mai aveți la suprafață lucruri umane.

Voi știți că ființa umană este un nivel al universului, și este un nivel care nu poate fi omis, deci trebuie salvat și Legea trebuie să fie dreaptă. Deci când aveți acele puține lucruri umane, atunci sunteți capabili să lucrați pentru Dafa și să vă cultivați. Totuși dacă nu-i acordați suficientă atenție, va interfera cu voi — tocmai din această cauză. Recent, am citit câteva articole scrise de practicanți, și unul era fără adăpost și rătăcit. Spunea cum soția lui este un discipol Dafa și cât de minunată este, dar în acele cuvinte am văzut sentimentalitatea lui. O alta spunea cât de minunat este soțul său și eu de asemenea am văzut sentimentalitate acolo. Nu vă spun că ați făcut ceva greșit. Unii oameni obișnuiți citesc de asemenea acele articole, și în timpul rectificării-Fa au un efect când oamenii obișnuiți le citesc, deci nu pot nici să spun că nu este bine. Adevărul este că aceste lucruri sunt cauzate tocmai de aceea porțiune minusculă umană pe care încă o mai aveți.

Dar, după părerea mea în calitate de practicant voi nu trebuie să fiți atât de afectați de sentimente. Atunci, voi puteți gândi, "dacă eu am cultivat într-adevăr bine în această privință, și dacă într-adevăr nu voi mai fi atras de sentimente, [atunci] voi fi ca o stâncă." Nu este deloc așa — cultivatorii au compasiune, și când vă uitați la ființele simțitoare când gândurile voastre drepte sunt cu adevărat puternice, atunci gândiți-vă, acest gen de lucruri mai pot să aibe loc? Desigur uneori, voi spuneți că ați încercat din greu dar tot nu o puteți face. În acest caz eforturile voastre nu sunt conduse cumva numai de intenția de a rezolva această problemă? Starea voastră de cultivare a ajuns într-adevăr în acel punct? Desigur, eu nu vorbesc doar despre practicantul care a pus această întrebare. În orice caz, în calitate de practicant voi trebuie să tratați corect asta, altfel, vechile forțe vă pot cauza probleme. Cu excepția studenților noi, Maestrul, începând cu 20 iulie 1999, nu a creat pentru voi niciun test de cultivare personală, și asta deoarece per total cultivarea voastră personală s-a schimbat în toate privințele astfel că este orientată spre salvarea ființelor și validarea Dafa. (Aplauze)

Întrebare: Persoanele pe care le întâlnim în timpul clarificării adevărului sunt toate persoane care au o relație predestinată cu noi? Sunt ele ființe din lumile noastre?

Învățătorul: Fashen-ul meu va aranja în acest fel, și vechile forțe vor de asemenea să aranjeze astfel. Desigur, poate că sunteți foarte iscusiți în clarificarea adevărului, și sunteți capabili să atingeți inima mai multor oameni cu modul în care voi clarificați adevărul, astfel că poate veți fi rugați să salvați ființe simțitoare care nu au o legătură directă cu voi. Având compasiune, veți avea căi de ai schimba. O astfel de situație este posibilă. Asta mai înseamnă de asemenea că atunci când este vorba de a salva ființele, noi nu trebuie să facem o separare a responsabilităților între acelea care sunt ale mele versus acelea care nu sunt. Nu puteți să le distingeți. Acestea ar însemna a avea gândurile de a diferenția, iar asta nu este compasiunea unei Mari Ființe Iluminate. Nu este ca la oamenii obișnuiți, unde dacă cineva este din familia mea îl tratez deosebit de bine, iar dacă cineva nu este din familia mea este diferit. Cum ar putea funcționa astfel? Compasiunea… Compasiunea… Nu este un sentiment uman.

Întrebare: Discipolii Dafa din provincia Sichuan și familiile lor trimit salutări Maestrului.

Învățătorul: Mulțumesc. (Aplauze)

Întrebare: Discipolii Dafa persecutați în închisori, lagăre de reeducare prin muncă, centre de detenție, spitale psihiatrice din regiunea Sichuan transmit salutări Maestrului.

Învățătorul: Mulțumesc. (Aplauze) Eu sunt complet conștient și de situația din Sichuan. Maestrul este foarte conștient.

Întrebare: În fața persecuției vechilor forțe, coeziunea dintre discipolii Dafa este extrem de importantă. Cum am putea să ne îmbunătățim repede ca un întreg?

Învățătorul: Știți, nu vorbesc niciodată despre cuvântul "solidaritate" și asta pentru că este o exigență forțată a oamenilor obișnuiți, este o formă. Cultivatorii vorbesc despre îmbunătățirea xinxing-ului, despre îmbunătățirea fundamentală. Un practicant știe cum trebuie făcut un lucru, iar dacă nu l-a făcut bine, după părerea mea este pentru că n-a studiat bine Legea, corect? Ce trebuie făcut, ce nu trebuie făcut, nu suntem noi înșine clari? De fapt, noi trebuie să fim clari. Dar în fiecare regiune sunt persoane de contact, este Asociația Dafa, sunt asistenți, deci cu alte cuvinte asta înseamnă că ansamblul necesită o coordonare. Deci noi nu reușim încă chiar acum să ajungem în punctul în care, imediat ce o persoană se gândește să facă ceva sau se gândește că ar trebui făcut ceva, toată lumea deja imediat știe; astfel că am avut nevoie de oameni care să pășească înainte și să facă treaba ce ține de coordonare și comunicare, lucrurile de acest gen. La ora actuală, fie că discipolii Dafa validează Fa ca și grup sau o clarifică ca și indivizi, toate acelea sunt lucruri pe care le cere Dafa. Atâta timp cât rectificarea Fa o cere, voi trebuie s-o faceți bine și nu există loc de negociere. Voi nu trebuie să acordați multă importanță rolului vostru, nici să gândiți că sunteți diferiți unii de alți. Fiecare dintre voi este o particulă. În ochii mei, nimeni nu este mai bun ca celălalt, din moment ce v-am ales pe toți în același timp. (Aplauze) Unii sunt mai capabili când vine vorba de un lucru, alții sunt mai capabili cu alte lucruri — voi cu siguranță nu ar trebui să vă lăsați gândurile să salte sălbatic bazat pe asta. Voi spuneți cât de mari sunt capacitățile voastre și așa mai departe, dar Legea este cea care vi le-a acordat! De fapt nu ar funcționa dacă ați eșua în a atinge acel nivel de abilități. Exigențele rectificării-Fa face ca înțelepciunea voastră să atingă acel punct, deci cu siguranță nu ar trebui să vă gândiți că sunteți foarte capabili. Unii practicanți vor să îmi arate ce abilități și ce îndemânări au. Dar de fapt, eu mă gândesc, că toate acelea au fost date de mine, deci nu e nevoie să mă uit. (Publicul râde) (Aplauze)

Întrebare: Uneori eu mă simt cu adevărat șocat. Pe parcursul cultivării emoția (qing-ul) este foarte greu de lepădat și pare că de când am început cultivarea, fiecare test este despre emoție, ca și cum ar fi cel mai dificil test al vieții.

Învățătorul: Cred că ați auzit cu toți bine, da? Voi, considerați sentimentul ca un test, și asta pentru că nu l-ați abandonat, deci trebuie întotdeauna să-l treceți din nou. (Publicul râde) Dar, eu nu vă impun să-l abandonați astăzi, doar vă punctez asta în mod clar. Nu spun că puteți face asta imediat. Când vă spun care este situația, voi trebuie să studiați mai mult Legea. Când gândurile drepte au devenit din ce în ce mai puternice, când aveți compasiune adevărată față de ființe atunci nu vor mai fi sentimente pentru a vă perturba, în plus membrii familiilor voastre care sunt implicați în aceste sentimente nu vor mai spune că voi sunteți lipsiți de sentimente față de ei, și nu vor mai fi conflicte cauzate de problemele sentimentelor. Puteți vorbi cât vreți despre asta, dar până la urmă se ajunge la nevoia de a te îmbunătății.

Eu pot simți starea gândurilor voastre — "Este greu, într-adevăr greu." Dar nu ați așteptat voi mii și mii de ani pentru ca să ajungeți aici astăzi? Ar putea viitoarea voastră Desăvârșire să se compare cu acest puțin pe care o îndurați astăzi?! (Aplauze) Eh, da, uneori mă gândesc, că dacă astăzi eu nu eram aici ca să vă salvez, ci aș fi unul dintre voi, trebuie să spun, mi-ar fi ușor să abandonez acele lucruri mărunte! (Aplauze) Dar poate, că spun eu așa, doar pentru că Maestrul poate vedea prin toate astea, hah, hah. (Învățătorul râde)

Întrebare: Din cauza atașamentelor, sunt într-o stare proastă de mult timp. Vreau să fac bine munca pentru Dafa, dar în același timp mi-e frică deoarece starea mea ar putea să îi afecteze pe alți practicanți. Ar trebui să pun deoparte această treabă [pentru Dafa] și să depun un efort mai mare în a mă cultiva pentru o perioadă de timp?

Învățătorul: Nu va afecta nimic dacă studiezi Legea și în același timp faci treaba pentru Dafa. Maestrul nu are nici o obiecție în această privință. De asemenea, cei care sunteți aici, fie că sunteți studenți fie că aveți o profesie, nici care nu trebuie să neglijați rolul pe care-l jucați în societatea oamenilor obișnuiți. Voi toți trebuie să faceți bine în tot ceea ce ar trebui să faceți, iar în același timp asta poate să vă aducă condiții favorabile în munca de validare Dafa și de clarificare a adevărului. Altfel, dacă nu puteți fi stabili financiar, dacă în fiecare zi trebuie să vă îngrijorați de adăpost și hrană, dacă strictul necesar al vieții voastre nu poate fi asigurat, cum puteți avea energie în plus pentru a valida Legea? Nu este asta o interferență? [Ar fi bine să] nu vă creați greutăți în plus, greutăți care nu sunt necesare și nu urmați doar lucrurile fără să vă gândiți prea bine [la ele]. Dacă aveți surse financiare bune și vreți să vă schimbați modul de viață, eu nu sunt împotrivă. Ceea ce spun eu, este că este complet inacceptabil dacă vă opriți toți din a mai munci.

Știți voi cât de importantă este această formă de cultivare a discipolilor Dafa de astăzi? În vremea care vine, în acest loc al ființelor umane, nu va mai fi un mit pentru om să devină divinitate. Anterior, în acest loc al ființelor umane, când oamenii au vorbit despre cultivarea asta sau cealaltă, toate cultivau doar spiritul asistent — oamenii nu cultivau deloc. În viitor, adică în viitorul pe care voi îl creați, voi veți lăsa în urmă, în acest loc, calea pentru oameni să devină Divinități! Tot ceea ce faceți astăzi este de fapt practica care va fi folosită ca și exemplu în viitor, [inclusiv aspectul] de a fi capabil să cultivați în timp ce faceți munca oamenilor obișnuiți. Dacă voi acționați mult în extreme, veți distruge această cale, deci nu puteți merge la extreme. Trebuie pur și simplu ca voi să faceți ceea ce trebuie să faceți în societate, în mod deschis și nobil, iar apoi să cultivați. Și atunci în mod sigur veți atinge în întregime criteriul pe care un practicant trebuie să-l atingă, criteriul pentru Desăvârșire, deoarece aceasta va fi calea pe care o va lua omul în viitor.

Societatea umană din viitor este una fără religie, iar fiecare persoană va fi un element al societății; oamenii vor participa la toate în acea societate, și poate că adevărurile Fa de la acest nivel al ființelor umane și înțelesurile interioare de la niveluri mai înalte vor fi impregnate prin cărțile pe care le studiază elevii. Deci în această rectificare Fa se crează posibilitatea ca omul să devină Divinitate. Aceasta nu este o schimbare la acest nivel al ființelor umane — implică o armonizare sistematică și completă al întregului sistem cosmic, este armonizarea și perfecționarea Fa. Acest gen de lucruri, unde omul persecută Divinitățile care au venit să salveze oameni, nu va mai exista. În mod absolut nu se vor mai permite situații precum crucificarea lui Isus. Deci modul în care mergem pe calea noastră a cultivării în acest loc al ființelor umane obișnuite a devenit extrem de important.

Întrebare: Cum putem noi discipolii Dafa să facem partea noastră [împreună] ca un întreg în perioada rectificării-Fa?

Învățătorul: Coordonați-vă și cooperați unul cu altul. Când faceți lucrurile ca și un grup, de unul singur sau împreună cu câțiva oameni, voi trebuie să cooperați și să vă coordonați bine. Legea fiind aici cu voi, voi nu veți acționa greșit pentru că ați devenit mai maturi, și ar trebui să știți cum să faceți. În această perioadă recentă, nu am intervenit în niciuna din lucrurile pe care le făceați, dar am fost atent la toate problemele pe care mi le-ați semnalat. Și asta deoarece nu vă pot lăsa să vă bazați pe mine întotdeauna, și nu vă pot priva de toate șansele voastre pentru a vă stabili virtutea voastră măreață personală. Voi trebuie să mergeți pe propria voastră cale, și este în regulă să vă împiedicați și să picați, voi știți cum să vă ridicați din nou, și voi știți cum să apreciați tot ceea ce faceți încât după aceea să faceți totul și mai bine. Astfel că nu vă voi mai conduce de mână. Pe cât posibil încerc să vă fac să cugetați mai mult asupra lucrurilor, iar asta înseamnă că vă dau ocazii, vă dau ocazii să mergeți mai bine voi înșivă pe cale. Am să vorbesc când apar probleme la nivelul întregului corp, dar în ceea ce privește lucrurile specifice, nu le voi mai adresa în circumstanțe normale.

Întrebare: Când trimitem gânduri drepte, forma gestului mâinilor are vreun efect asupra rezultatului?

Învățătorul: Ei bine, în principiu, atâta timp cât sunteți raționali și cu gândirea clară, a face sau nu gestul cu mâna nu afectează nimic. Totuși, este vizibil prin gesturile voastre dacă ați intrat sau nu în starea de liniște sau dacă ați picat într-o stare încețoșată. (Învățătorul râde) Deci când trimiteți gânduri drepte trebuie să fiți vigilenți. Și cum va fi această stare? Este foarte agreabilă, ca și cum totul ar fi nemișcat și silențios, iar tot corpul este este învelit complet de energie.

Întrebare: În această perioadă specială a rectificării-Fa, unii discipoli în Statele Unite și-au pierdut locul de muncă din cauza contextului economic…

Învățătorul: Asta au făcut-o vechile forțe. Voi trebuie să vă amintiți întotdeauna asta, astăzi eu nu recunosc nici o interferență ce apare printre discipolii Dafa, tot ce nu trebuie să aibă loc sunt aranjamentele vechilor forțe. Ele consideră cultivarea voastră personală ca fiind prima prioritate. Desigur Desăvârșirea personală este prima prioritate, din moment ce nu putem vorbi despre nimic altceva dacă nu atingeți Desăvârșirea. Dar astăzi discipolii Dafa fac ceva diferit, în comparație cu căile de cultivare din oricare din perioadele istorice anterioare, iar asta se întâmplă deoarece purtați pe umeri o responsabilitate mai mare ce depășește Desăvârșirea voastră personală. A aduce salvarea ființelor și validarea Legii, acestea depășesc de departe cultivarea voastră personală, acestea sunt lucruri chiar mai mărețe. Asta este ceva ce vechile forțe nu pot cântări corect, și atunci ele interferează cu voi. Respingeți-le și tratați toate acestea cu gânduri drepte!

Întrebare: Pentru o vreme cât timp validam Legea, am fost în stare să rămân consecvent și să continui pe calea mea în timp ce treceam prin multe încercări și multe teste. Dar după ce am părăsit China și mai ales în ultimele lunii, karma gândurilor a devenit foarte puternică. Printre acestea au existat chiar și elemente de a fi nerespectuos față de Maestru, a renunța la cultivare și așa mai departe.

Învățătorul: Mă gândesc că atâta timp cât studiați mai mult Legea, gândurile voastre drepte vor fi puternice. Pentru unii practicanți, uneori sunteți cu adevărat prinși în a face lucruri pentru clarificarea adevărului și ați neglijat studiul Legii. Lucrurile discipolilor Dafa depășesc cultivarea personală, lucruri cum ar fi validarea Fa pe care o facem acuma, clarificarea adevărului și salvarea ființelor simțitoare, dar toate acestea se bazează de fapt pe o fundație al Desăvârșirii personale, deci dacă nu poți atinge Desăvârșirea personală atunci orice altceva este irelevant. Validarea Legii nu este un lucru pe care oamenii obișnuiți îl pot face, numai discipolii Dafa sunt demni s-o facă. Deci acuma mergeți și studiați mai mult Legea, studiați mai mult Legea. De asemenea, indiferent ce facem, noi trebuie să o facem într-o manieră dreaptă, să le facem într-adevăr ca și un cultivator. Nu lăsați vechile forțe să profite de nicio fisură. Când profită de fisurile voastre, atunci vor face acele lucruri [pe care le-ai menționat].

Știați asta? Când vechile forțe de la niveluri înalte au aranjat această încercare, motivul principal a fost să se curețe dintr-un foc acele ființe ale cosmosului care nu prea erau bune, în timp ce se făcea așa numita "forjare" a discipolilor Dafa în această perioadă, iar în același timp ar fi curățat universul. Asta este ceea ce vechile forțe au aranjat să fie făcut. Au făcut ceea ce au vrut ei ca și primă prioritate, în loc să ia obiectivul meu de rectificare-Fa ca fiind prima necesitate. Astfel că atunci când întâlniți acele dificultăți, verificați mai mult care sunt greșelile voastre, faceți lucrurile într-o manieră mai dreaptă, și nu lăsați vechile forțe să profite de lacunele voastre. Acele ființe ticăloase care sunt controlate de către vechile forțe au văzut deja sfârșitul lor iminent, astfel că ei sunt ca și cum ar fi în haos și acționează disperat precum șobolanii încolțiți — ei ar face orice, indiferent cât de rău. Acordați atenție acestor lucruri și nu îi lăsați să profite de nici o lacună de-a voastră.

Întrebare: Discipolii din Weifang, provincia Shandong îl salută pe Maestru!

Învățătorul: Mulțumesc. (Aplauze)

Întrebare: Un practicant Falun Gong care a trecut forțat prin spălarea creierului ar dori încă să cultive, dar spune că Maestrul nu se mai ocupă de el. Maestre, vă veți ocupa de el?

Învățătorul: Se gândește astfel deoarece simte că l-a dezamăgit pe Maestru și a dezamăgit Dafa iar acele gânduri au format un nou atașament. Și făcând lucrurile pe care le-a făcut, el încă se gândește la lucruri cu o minte umană și nu este clar în gândire — de asta a spus ceea ce a spus. Această afacere nu s-a terminat încă, iar înainte ca să se termine, nu cumva fac parte, tot ceea ce ați făcut bine și ceea ce nu ați făcut bine, din procesul vostru de cultivare? Da! Știți, în trecut a fost greu să se cultive în Dao. Când cineva trecea printr-un test, imediat ce avea un gând sub standard, pierdea pentru totdeauna șansa de a cultiva Dao, și asta era sigur. Vechile forțe gândesc că și eu privesc lucrurile în acest fel. "Bun, acum că l-am forțat să scrie acest fel de document, tu, Li Hongzhi, nu poți să-l mai ții din moment ce te-a trădat. Ați dat atât de mult ca să-l salvați, și cu toate acestea el v-a trădat. Cu siguranță nu-l poți accepta. Și ce mai rămâne de făcut dacă nu-l poți ține? Eliminați-l."

Astfel gândesc vechile forțe și, astfel au aranjat ele lucrurile. Eu însă nu am făcut lucrurile în felul acesta — eu am să-l salvez. El n-a putut face bine astăzi, dar voi, vechile forțe nu persecutați încă lumea? Am să-l fac să refacă lucrurile mâine și cu siguranță am să-l fac să le facă cum trebuie! (Aplauze) Practica dovedește că discipolii Dafa devin din ce în ce mai raționali, din ce în ce mai lucizi, fac din ce în ce mai bine, nu-i așa? Nu sunt ei din ce în ce mai hotărâți?! (Aplauze) Când în final deveniți într-adevăr hotărâți, atunci tot ce ați făcut înainte nu este decât un stadiu al comportamentului în timpul procesului cultivării voastre. De fapt așa este. Maestrul abordează aceste lucruri cu cea mai mare compasiune. (Aplauze)

Dar, sunt unele persoane care într-adevăr m-au dezamăgit, și adevărul este că a fost datorat complet acelui tip de gândire. Voi ați văzut pe site-ul Minghui știrile care ne-au fost trimise din China: unii au acționat demn și deschis, fără frică, astfel că ei nu au fost persecutați; și atunci când au fost trimiși în centre de reeducare prin muncă, demonii din alte dimensiuni, nu au putut suporta și a trebuit să îi lase liberi. Unii oameni au tot felul de frici și multe gânduri umane, așa că ei au fost persecutați sever. Chiar și atunci când au fost persecutați până la limita dintre viață și moarte, ei tot nu au putut să se elibereze de atașamentele umane, iar divinitățile care sunt Gardieni ai Legii sunt îngrijorate să vadă asta, dar nu pot face nimic. Cei care s-au dus, cramponându-se de atașamentul lor de frică, îi voi lăsa să atingă Desăvârșirea sau nu? Adevărul este că toate acelea sunt manifestări ale atașamentelor umane. Desigur este ușor să vorbim despre asta aici și acum, dar situația nu este ușoară în acea situație demonică în care se aflau. Aceasta este calea pe care o ființă umană se îndreaptă către a fi divin — de aceea este greu!

Întrebare: Eu sunt un practicant din Coreea și în timpul activităților de rectificare Fa și de cooperare, am intrat deseori în conflicte și contradicții cu colegii practicanți. Sigur este din cauza atașamentelor mele. Ce trebuie să fac?

Învățătorul: Asta nu se întâmplă numai în Coreea, pentru că în alte regiuni pot de asemenea să fie contradicții, iar acele probleme se întâmplau deseori de asemenea între practicanții din China continentală. Dacă fiecare găsește că el însuși este competent, găsește că el însuși are mari capacități, că ceea ce spune este just, și refuză să dea un pas înapoi, atunci, de fapt, în acel moment sunt probleme cu acei oameni care nu dau un pas înapoi. Ei gândesc că "Această idee a mea poate servi Legea mai bine", ei nu se gândesc niciodată că "mă laud." Dar vechile forțe se ancorează în faptul că niciodată nu dă un pas înapoi și îl întăresc constant — "Ai dreptate, ai dreptate, ceea ce faci este exact la țintă!" Astfel că în acel moment nu are mintea clară. Gândiți-vă cu adevărat rațional la persoana voastră și apoi gândiți-vă la ideile celorlalți, și atunci eu cred că lucrurile vor fi făcute bine. De ce oare în acele momente nimeni nu-și întoarce privirea spre sine? Nu vă fie frică că ați pierdut ocazia de a implementa ideile voastre personale, și chiar mai puțin ar trebui să refuzați să recunoașteți că alții sunt mai buni.

O Divinitate nu se uită la faptul că ideea ta a fost adoptată sau nu. În acele momente el se uită dacă ai putut renunța la atașamentul tău. Dacă ai putut să îi dai drumul și chiar dacă idea ta nu a fost implementată — în acea privință tu ai reușit să îi dai drumul, și chiar ai fost capabil să ajuți să îl facă mai bine — atunci te-ai îmbunătățit și ai fost în stare să îți ridici nivelul. Ce este cultivarea? Asta este cultivarea. Dacă insiști să îți ții poziția și să îți accentuezi idea ta proprie, atunci chiar dacă ar putea părea că este pentru Fa, în realitate este totuși irațional, și voi nu v-ați gândit într-adevăr mai profund la situație și nici nu ați considerat-o din toate unghiurile. Dar desigur nu va fi bine dacă [nu vei vorbi chiar și atunci când vezi că alții] nu iau deloc în considerare toată problema și aduc pierderi pentru Dafa, și cu siguranță nu va fi bine dacă vezi atașamente și gânduri impure. Deci trebuie să vă maturizați în Lege.

Am vorbit despre asta în timpul predării Fa în Philadelphia, astfel că oricând dați de această problemă, studenții pot s-o recitească. Deoarece această problemă este atât de proeminentă, fiți vigilenți de fiecare dată când apare. Desigur, când vă certați, motivele obiective sunt abundente, mediul și circumstanțele în care vă găsiți sunt toate diferite, iar circumstanțele particulare sunt de asemenea diferite. Iar în ceea ce privește cum le tratați în mod particular, iarăși ajungem la faptul că voi trebuie să faceți bine în cultivare.

Întrebare: Este adevărat că vechile forțe controlează sever în particular Europa?

Învățătorul: După cum văd eu, ele controlează sever numai China. (Publicul râde) Este cam ca atunci când în jurul datei de 20 iulie 1999, cerul se prăbușea, și strat după strat el a fost umplut cu malefic — doar că oamenii nu puteau să o vadă, însă fiecare strat dimensional era umplut de tot maleficul pe care vechile forțe le-au pregătit pentru Dafa. Eu v-am spus că am să fac asta în două etape — rectificarea-Fa și Fa rectificând lumea umană — iar dacă le-aș fi unit într-o singură etapă, atunci întreaga lume ar fi declanșat un atac împotriva discipolilor Dafa. Desigur, dacă o făceam dintr-odată dată discipolii Dafa ar fi fost mai numeroși, discipolii Dafa ar fi fost trei virgulă cinci miliarde. Eu am divizat-o în două etape: primul grup sunt discipolii Dafa în timpul rectificării-Fa, iar al doilea grup sunt cei din perioada când Legea rectifică lumea umană. La început când maleficul a venit, a acoperit deodată cerul și pământul, dar nu a putut să își desfășoare forța înafara Chinei. Deci a trebuit să-și concentreze acele forțe malefice împotriva tuturor discipolilor Dafa care existau atunci, iar pentru voi a fost cu adevărat înfricoșător. Astfel, pentru a reduce presiunea și persecuția asupra discipolilor Dafa, am separat discipolii Dafa și acele lucruri. Am pus acele lucruri malefice să vină la mine, iar eu i-am eliminat rapid și pe o scară mare în același timp, astfel că atunci mi s-au făcut multe daune la suprafața materială a corpului meu. Mai târziu aproape le-am eliminat în totalitate, mi-a luat un an să o fac, altfel discipolii mei Dafa n-ar fi avut capacitatea să le suporte. Eu le-am blocat pe toate. De fapt, ceea ce au îndurat discipolii Dafa nu se poate compara cu cantitatea enormă al acelor lucruri și cu cât de ticăloase erau. (Aplauze) Nu a spus Nostradamus cu secole în urmă că în a șaptea lună a anului 1999, marele rege al terorii va coborî din cer? Dacă asta ar fi făcut dintr-o dată, ar fi fost o mare interferență demonică de anvergură mondială, și atunci, toată lumea ar fi știut că a sosit. Astfel că vechile forțe erau de fapt bucuroase că am făcut-o în doi pași, din moment ce astfel oamenii din afara Chinei nu o puteau detecta. Deci în aceea perioadă a persecuției maleficul a răspândit minciuni imense, nerușinate, dar oamenii lumii au fost pur și simplu amorțiți, indiferenți la ele.

Întrebare: Care este semnificația particulară a acestui loc care este Statele Uite în timpul procesului de transmitere a Legii și a rectificării de către Lege?

Învățătorul: Eu, n-am spus niciodată că are o semnificație particulară. Eu pot să aleg să merg oriunde, și este adevărat că am ales să stau în Statele Unite. La început vechile forțe au aranjat ca eu să merg în Franța, ele chiar au menționat-o în profeții. Însă din mai multe motive am venit în Statele Unite. Dar, nu este pentru că am vre-o preferință specială pentru Statele Unite. Să vă spun acum, toate persoanele din această lume au fost cândva parte din familia mea, (aplauze) incluzându-i și pe cei mai răi, altfel dacă nu ar fi fost așa, atunci în acest moment ar fi fost imposibil pentru ei să aibă șansa să fie ființe umane. Ceea ce s-a întâmplat în istorie reprezintă lucrurile prin care au trecut și pe care le-au ales pentru ei înșiși. Cele mai detestabile sunt vechile forțe. Ele îndrăznesc să măcelărească oameni, deoarece aceștia nu le aparțin. Toți oamenii, sunt de fapt ceea ce este ținut, în inima Maestrului. (Aplauze)

Întrebare: Maestrul a spus la un moment dat că mai sunt unele persoane cu o puternică relație predestinată care încă n-au obținut Legea. Pot să-l întreb pe venerabilul Maestru care este situația actuală?

Învățătorul: Este greu de spus, datorită situației actuale. De ce vă cer eu să-i salvați? Voi nu știți câți din rudele voastre din trecut aveți acum în această lume. Faceți ce puteți mai bine pentru ai salva!

Întrebare: Câte persoane având o relație predestinată mai există?

Învățătorul: Vă pot spune că fără o relație predestinată nu poți să fi o ființă umană astăzi în această lume — nici un om nu poate fi fără o relație predestinată în această lume. (Aplauze) Numai că pe parcursul istoriei, și-au aranjat roluri diferite pentru ei însuși. Faptul că puteți deveni un discipol Dafa este de asemenea ceva ce voi v-ați ales pentru voi înșivă în istorie. Iar cei care sunt eliminați pentru că persecută Dafa, și acest lucru este de asemenea ceea ce au hotărât pentru ei înșiși în istorie. Când o ființă deviază, continuă să facă lucruri rele, devine atât de rea și în mod gradat avansează la acel stadiu, asta de fapt este o alegere.

Întrebare: Care este relația între: a nega aranjamentele vechilor forțe și a elimina atașamentele, a ne îmbunătăți continuu prin cultivare, și a nu oferi lipsurile vechilor forțe pentru a fi exploatate?

Învățătorul: Când ești capabil să urmezi o cale dreaptă, asta înseamnă că gândurile voastre drepte sunt puternice, că voi faceți lucrurile în conformitate cu exigențele Dafa, și că voi faceți lucruri după cerințele Maestrului, iar atunci voi negați vechile forțe, și pășiți într-un mod drept pe calea voastră. Acestor fantome putrede, care au intenția să deranjeze Fa, le place cu adevărat când ești în dezordine, deoarece tot scopul vechilor forțe este să ajungi în conformitate cu aranjamentele lor. Să vă spun: dacă tot ceea ce faceți astăzi este după cum v-am învățat eu, atunci asta înseamnă că nu îi veți lăsa să profite de lacunele voastre și înseamnă că nu îi lăsați să găsească pretexte să vă persecute. Astăzi, această persecuție care apare în China, este ceva ce eu nu recunosc, și din această cauză vechile forțe devin din ce în ce mai panicate. Pentru că ele știu că eu nu pot să le recunosc absolut deloc. Acum ele înfruntă acestea cu mare frică și trepidație. Viețile de la nivelurile ridicate ale vechilor forțe au fost deja distruse în timpul rectificări Legii, însă cele care sunt izolate de la început în cele Trei Lumi nu pot pentru moment să vadă situația reală — faptul că nivelul lor cel mai înalt a fost distrus — și asta este situația.

Întrebare: Încă de când a început perioada rectificării-Fa, starea mea a fost când mai bună când mai rea și în tot acest timp eu n-am fost în stare să mă detașez de acest atașament pentru confort așa că sunt destul de neliniștit.

Învățătorul: Maestrul vă poate ajuta, dar numai atâta timp cât știți să vă străduiți să faceți progrese. (Aplauze)

Întrebare: Când Legea rectifică lumea umană, cei mai mulți discipoli vor atinge Desăvârșirea și-și vor recâștiga pozițiile. În timpul ultimilor zece ani cine îl va ajuta pe Maestru să rectifice Legea?

Învățătorul: În ceea ce privește asta, (Învățătorul râde) voi încă gândiți cu mentalitate umană. Pe parcursul validării voastre a Legii sunt deja numeroase persoane care au obținut Legea, dar ele nu pot înțelege Legea în profunzime, deoarece odată ce ele înțeleg Legea, ele ar deveni deja discipoli Dafa în timpul perioadei de rectificare a Legii. Este o linie trasată acolo, așa că vechile forțe nu îndrăznesc să le lase să obțină Legea. Nu am împins acest lucru înainte, deoarece trebuie să mă ocup de lucrurile cuprinzătoare ale rectificării-Fa și să rezolv problemele pe parcursul rectificării-Fa, și în plus în viitor ei vor mai avea încă șanse. Dar, lucrurile pe care le faceți nu vor fi în zadar, ele sunt toate grandioase și admirabile, și asta pentru că ați pus o bază pentru practicanții cultivării din viitor, voi ați ales cultivatorii viitorului. Asta a fost făcut foarte bine.

În momentul clarificării adevărului, ați remarcat următorul lucru? Când le vorbim de persecuție contra oamenilor ei pot să accepte. Când vorbiți despre faptul că dreptul de a crede este călcat în picioare, că drepturile omului sunt încălcate, ș.a.m.d., ei pot să accepte toate acestea, dar imediat ce menționați principiile Legii ei se blochează. Probabil că sunteți toți conștienți de asta. Și asta deoarece atunci când cineva reușește să vă urmărească în a înțelege lucrurile pe baza principiilor-Fa, atunci el a obținut deja Fa și este pe punctul a cultiva, de aceea când el ar ajunge să obțină Legea, vechile forțe, sigur vor face un baraj pentru a-l bloca. Pentru el este un test. Dacă, el vrea într-adevăr s-o obțină, și orice s-ar întâmpla, el vrea pur și simplu s-o obțină. Atunci el poate s-o obțină. Adică, în prezent există într-adevăr un obstacol mare pentru cei care vor să vină și să fie unul dintre discipolii Dafa. Totuși mai există cazuri particulare care pot intra. Dacă pot să renunțe la tot atunci pot intra, dar altfel ei nu pot intra în acest moment. Totuși când ei învață exercițiile în timpul perioadei când Dafa este persecutată, chiar dacă n-a intrat în rândul discipolilor Dafa, în timpul perioadei de rectificare a Legii, el deja și-a creat o bază pentru cultivarea sa în viitor. Iată situația. (Aplauze)

Întrebare: Atunci când divinitățile și acei Buddha se vor manifesta în întreaga lor maiestate și când oamenii văzând adevărul vor cultiva cu toții, va mai conta ca și cultivare?

Învățătorul: Când voi clarificați adevărul, voi selectați cultivatorii viitorului, deci a putea să înveți acum este extrem de important. Pentru cei care rămân, nu putem spune că dacă nu pot să cultive acum, atunci vor fi eliminați, pentru că ființele umane vor deveni un nivel important în Univers și va fi o parte din ceea ce Dafa va cuprinde. De aceea în viitor pe pământ încă vor exista ființe umane. Desigur numai cei care sunt răi și complet inacceptabili, vor fi eliminați.

Întrebare: Discipolii din Shejiazhung și din Pekin transmit saluturile lor Maestrului!

Învățătorul: Mulțumesc!

Întrebare: Ce înseamnă "Se uită zâmbind, la divinitățile lipsite de înțelepciune"?

Învățătorul: Știți voi ce au făcut vechile forțe? La început ele au râs de mine, mai ales cele de niveluri inferioare. Acum ele nu mai îndrăznesc să râdă, deoarece au văzut tot adevărul, și au înțeles totul. Iar eu acum zâmbesc la lipsa lor de înțelepciune. (Publicul râde)

Întrebare: Cum să înțelegem faptul că Zhuan Falun va fi lăsat în viitor oamenilor și că toate celelalte lecturi explică Zhuan Falun, ar trebui să cultivăm cu strictețe numai după Zhuan Falun?

Învățătorul: Este adevărat, trebuie să vă cultivați cu strictețe numai după Zhuan Falun, iar celelalte cărți pot fi citite ca și referințe; ele sunt toate Fa. Oamenii din viitor nu vor avea o virtute măreață așa mare ca discipolii Dafa din timpul perioadei rectificării-Fa de azi, pentru că ei nu vor trece prin interferențe demonice cum întâlnesc azi discipolii Dafa din perioada rectificării-Fa, și desigur mai există încă și motive istorice. Deci manifestarea Fa nu va mai putea fi atât de mare ca cea azi. În spatele fiecărui cuvânt din Zhuan Falun sunt nenumărați Buddha, Dao și Zei. În viitor este probabil că nu se vor manifesta în acest fel. Asta nu înseamnă că Fa nu va mai fi bună, numai că nu se vor mai arăta atât de multe. Discipolii mei Dafa, în timp ce vă stabiliți virtutea voastră măreață acum, eu nu vă fixez un plafon. (Învățătorul râde) (Aplauze)

Întrebare: A nu recunoaște vechile forțe este important, vă rog venerabile Maestre puteți să ne spuneți cum să facem bine asta? Mulțumesc.

Învățătorul: Păi toate câte am spus până acum, toate au fost despre lucrurile acestea. Nu recunoașteți aranjamentele vechilor forțe, negați toate persecuțiile pe care le au aranjat. Ele voiau pe calea acestei persecuții să facă ca discipolii Dafa să se maturizeze — acesta este aspectul care a fost dezvăluit în fața tuturor. Aspectul care n-a fost dezvăluit, este că dacă tot ceea ce voiau să facă ar fi reușit, atunci ar fi fost ceva pe care viitorul nu putea să-l recunoască. Ceea ce este manifestat de latura umană obișnuită este foarte simplu. Latura voastră care a reușit în cultivare știe foarte bine ce se întâmplă, și eu nu recunosc niciun aranjament al vechilor forțe și nici această persecuție actuală.

Hai să luăm ca exemplu o ființă extrem de microscopică, ființă enormă din cosmos, una pe care nu o poate ști nicio Divinitate; aceasta a văzut corpurile celeste cosmice care se îndreptau spre dezintegrare într-o anumită perioadă de timp, și deoarece această ființă a avut un gând instinctiv prin care nu a vrut să se îndrepte spre distrugere, a declanșat în mișcare niveluri și niveluri de firmamente precum și straturile cosmice din interiorul acelor niveluri și niveluri de firmamente; toate până jos la niveluri și niveluri de universuri din interiorul multitudinilor de corpuri cosmice și niveluri peste niveluri ale ființelor din multitudinea de universuri, ceea ce a provocat ca Zei gigantici din diferite firmamente să aranjeze căi pentru ei înșiși să se salveze. De sus și până jos au fost Zei care au participat nivel după nivel, făcând aranjamente chiar mai detailate tot drumul până jos la cele Trei Tărâmuri. Din cauză că acel singur gând a venit de sus de la un nivel extrem de ridicat, ființele cosmosului toate au crezut că a fost voința Supremă Cerească și nu era nicio îndoială că se va termina cu succes și că în felul acesta se va salva acest imens firmament și acest corp cosmic de la distrugere. Din cauza meticulozității aranjamentelor făcute de Divinități la multe niveluri ale corpurilor cerești și din cauză că aranjamentele păreau atât de perfecte, a entuziasmat multitudinea de divinități, a făcut să le crească încrederea și le-a făcut să creadă că în sfârșit au o șansă de salvare. În acel timp 20% din Divinitățile din straturile de peste straturile ființelor au participat la această afacere, iar acesta este modul în care au luat ființă vechile forțe.

Ființele vii nu vor să fie distruse, iar asta este pur și simplu natural. Dar nivelurile peste niveluri de ființe sunt toate conținute în acest firmament imens, și pe parcursul istoriei lungi totul a avansat către sfârșit urmând principiile Legii a procesului de formare-stagnare-degenerare-distrugere, iar nicio ființă și niciun element nu poate scăpa. Pentru ființele vii, când totul se dezintegrează, și nu mai sunt condiții de existență pentru viață, atunci nici un singur lucru nu mai poate exista. Asta este mult mai înfricoșător decât recompoziția corpurilor celeste ale cosmosului. Principiile Legi de formare-stagnare-degenerare-distrugere a creat toate elementele, materia și viața în vechiul Univers, în același timp a stabilit principiul Legii care spune că totul merge către degenerare. Aceasta este deteriorarea internă tuturor elementelor care constituie universul, manifestându-se printre ființe ca fiind degenerarea standardului gândurilor și a comportamentului, și odată ce se deteriorează până la un anumit punct ei devin de nesalvat, iar de acolo se îndreaptă către ultimul stadiu de distrugere. Vechile forțe au împins până la limită puterea și înțelepciunea Divinităților în a aranja ceea ce ele credeau că este viitorul cel mai perfect; au devenit atât de entuziasmați încât au uitat complet de un punct crucial: care este că atunci când universul ajunge în stadiul de degenerare, toate ființele și toate elementele din cosmos, sunt fără excepție, în procesul degenerării — ființele, modurile de a gândi, elementele și standardele devin toate impure — iar în punctul în care standardele și tot ce ține de ființe au devenit rele, s-a ajuns [în acel punct] în mod gradat pe parcursul istoriei. Principiile Legii și standardele au pierdut toate pe parcursul unei lungi istorii splendoarea și puritatea lor dreaptă originală, astfel că ființele vii sunt și mai puțin în măsură să perceapă acest tip de schimbare. Este pentru că Divinităților de la niveluri foarte înalte nu le-a păsat niciodată de modul în care se comportă ființele sub ele, și chiar mai puțin mi-au ascultat avertismentul timpul rectificării-Fa. În alte cuvinte, când universul a atins acest punct, indiferent cât de bune au fost acele idei pe care ființele din cosmos le-au avut pentru a se salva pe ele însele, aceasta este încă tot o conduită al ființelor în stadiul degenerării și distrugerii, iar aceasta este încă foarte departe de standardul din timpul perioadei "formării-stagnării" perioadei de început și mijloc al cosmosului; iar acestea sunt chiar mai departe de standardul noului cosmos, care este de nenumărate ori mai înalt decât al vechiului cosmos. Deci nimic din tot ce au făcut multitudinea de Divinități nu este recunoscut de cei care se găsesc în exteriorul cosmosului. În timpul rectificării-Fa, am traversat toate firmamentele imense și am văzut că finalul aranjamentelor lor au toate omisiuni și nu pot fi completate sau armonizate. În timpul rectificării-Fa, de asemenea am traversat fiecare parte finală care are o legătură cu vechile forțe, și eu am descoperit că ființa gigantică care a avut acest singur gând, care a creat acest prejudiciu imens față de adevărata rectificare a Legii, nu este ființa supremă și că există multe, multe elemente care sunt mai înalte decât ea. Acolo, toate aranjamentele vechilor forțe au dispărut brusc — toate aranjamentele lor au rămas fără fundație, ei nu puteau rezolva nimic și totul a dispărut fără vreo concluzie. Cu toate acestea, toate acele aranjamente ale vechilor forțe au format un adevărat sabotaj și obstacole demonice în rectificarea-Fa, iar ei au devenit o enormă suferință profundă în rectificarea-Fa. În rectificarea Legii, a înșelat toți Domnii, Regii și toate ființele simțitoare, iar de asemenea, presiunea în rectificarea-Fa a provenit din manipularea directă a tuturor acelor ființe vii și vechi forțe. Când toate acestea au trecut, când ființele vii au văzut toate astea, deodată era ca și cum ei nu mai puteau să gândească. Ei au văzut în final că ceea ce am spus inițial și toate avertismentele mele în timpul rectificării-Fa erau toate adevărate, ei au fost șocați și au rămas fără vorbe — și-au dat seama imediat că ființele simțitoare au comis toate crime împotriva rectificării-Fa. Din totdeauna ei m-au considerat ca pe cineva care cultivă și practică, sau ei chiar gândeau că ei sunt cei care sunt pe cale să mă facă cultivator. Mă gândesc că din acest moment ei nu vor mai îndrăzni să gândească așa niciodată.

Această încercare pe care vechile forțe le-au aranjat în lumea umană, la suprafață pare că este pentru a fi responsabil față de cultivatori, față de rectificarea-Fa și față de mine, dar în realitate obiectivul aranjamentelor lor era de a fi responsabil față de ceea ce vroiau ele să facă, și în același timp a făcut o imensă stricăciune adevăratei rectificării-Fa. Numeroase lucruri din ceea ce eu voiam au fost distruse forțat de ele. Istoria a trecut deja iar ceea ce s-a pierdut este greu de refăcut. Cum ar putea ele să poarte responsabilitatea pentru toate astea?!

Iar acum voi în calitate de practicanți, dacă în aceste încercări puteți să reușiți să nu acceptați aranjamentele vechilor forțe, atunci voi puteți reuși. Iar pentru cei care nu au făcut bine, în final, nu acceptați voi aranjamentele vechilor forțe? Odată ce îi acceptați nu este ca și cum ați fi parte din ei? În timpul persecuției, faptul că n-ați făcut bine, a cauzat de asemenea o instabilitate printre practicanți și a agravat persecuția, iar în acest caz nu sunteți voi de asemenea cei care pun paie pe foc și ajută maleficul? Negați-le, negați tot ce ține de vechile forțe!

Întrebare: De ce îndrăznesc vechile forțe să persecute până la moarte discipolii Dafa?

Învățătorul: Există două situații aici. Una este că în trecut vechile forțe au simțit că se dezvoltă un tip de mentalitate între discipolii Dafa, și anume, că odată ce se cultivă în Dafa ei gândeau că au o asigurare, și nu mai au nimic de ce să se teamă, nu există boli sau moarte, asta sau cealaltă nu se va întâmpla și toată lumea va avea doar noroc. Dar, odată ce acea mentalitate ia naștere, se vor ivi probleme. Vechile forțe vor face ceea ce ei vor să facă, și odată ce accepți fără să știi aranjamentele lor, ele vor avea un pretext ca să te controleze și să îți creeze diferite tipuri de pericole. Desigur discipolii Dafa nu vor muri ca oamenii obișnuiți, și chiar și cei care au plecat înainte ca vremea lor să vină, ceea ce îi așteaptă este ce este cel mai bun — asta este sigur. (Aplauze) Deci în timpul acestei perioade, ceea ce fac este să ia câțiva mai devreme. Desigur printre cei morți sunt de asemenea și cei pentru care era aranjat asta în viețile lor anterioare. Care este obiectivul lor? Este de a vă arăta, că chiar și după ce ați studiat Dafa asta nu este o garanție, și că voi trebuie de asemenea să faceți bine și dacă nu puteți face bine, asta este atunci o problemă. Ele au fabricat deci acest gen de lucruri, și este deoarece ele consideră cultivarea personală mai importantă decât validarea Legii. În plus, ei fac asta în acest moment al rectificării-Fa când este nevoie urgentă de discipolii Dafa pentru a salva ființele simțitoare — [atunci] nu cauzează ele probleme serioase? Câte vieți poate salva un discipol Dafa cât timp se află în această lume, corect? Și atunci nu înseamnă asta a face ceva rău?

Vechile forțe vor interfera cu practicanții din când în când, dar gândiți-vă cât de importantă este salvarea ființelor! De ce trebuie să genereze toată acea interferență? Nu le recunoașteți! Fiindcă niciuna dintre ele nu sunt demne să participe, ceea ce eu vroiam era ca nicio ființă să nu interfereze, ca fiecare să aștepte acolo unde este, iar eu mergeam înainte să rectific lucrurile, chiar și ființele cele mai rele, oricât de rele ar fi și nu conta ce fel de greșeală au făcut de a lungul istoriei, toate ar fi putut să atingă Desăvârșirea pur și simplu stând pe loc. N-ar fi fost asta minunat? (Aplauze) Desigur asta nu se putea face fără principii, iar eu aș fi transformat toate datoriile discipolilor Dafa în recompense binevoitoare pentru ființele simțitoare și toată lumea ar fi primit cea mai bună compensație. Dacă nu ar fi putut să o facă, atunci Maestrul l-ar fi ajutat să o facă. Când cosmosul nu este la standardul cerut este deoarece nici o ființă nu este la standardul cerut și atunci eu aș fi ajutat toate ființele să facă bine; te-aș fi ajutat pe tine și l-aș fi ajutat pe el. În acest caz nu ar fi fost totul rezolvat cu bunăvoință? (Aplauze) [Deoarece] nici o ființă nu mai este curată, eu v-aș fi ajutat pe toți s-o faceți. În acest caz nu era echitabil? Voi vedeți logica acestui lucru, corect? Dar ei au insistat să facă lucrurile în conformitate cu ideile lor. Desigur chiar și așa în timpul rectificării-Fa ar fi fost totuși reacții inevitabile din partea ființelor care erau afectate în rectificarea-Fa, iar acestea ar fi generat probleme și interferențe. Asta este natural, iar de aici ar fi fost generate ceva greutăți și suferințe pentru mine în rectificarea-Fa, iar asta este de asemenea natural. Acelea le-aș fi recunoscut și le-aș fi acceptat. Totuși faptul că le-au făcut sistematic, a interferat grav cu rectificarea mea a Legii, și asta ceva ce eu nu pot recunoaște. Acesta este modul în care leagă toate lucrurile.

Vorbind dintr-un alt punct de vedere, discipolii mei, când vechile forțe sunt capabile să facă ceea ce vor să facă, nu este deoarece voi ați acceptat în tăcere la ceea ce vor ei să facă? Când vă spun să mergeți, voi mergeți, când vă spun să scrieți ceva, voi pur și simplu îl scrieți, când vă spun să faceți ceva, voi pur și simplu îl faceți, iar când vă arestează și vă condamnă, voi consimțiți neajutorați în tăcere. Desigur asta este deoarece aveți în interiorul vostru atașamente pe care nu puteți să le abandonați, dar cu cât mai puțin le puteți abandona, cu atât mai sever vă persecută, din moment ce ființele ticăloase care controlează și care ruinează discipolii Dafa pot să vă vadă atașamentele și lucrurile de care sunteți atașați. În contrast discipolilor, care au abandonat viața și moartea, nu le mai este frică de nimic și ființele demonice se tem de ele. Dar motivul pentru care ei pot să renunțe este deoarece au cultivat bine.

Întrebare: Eu vreau mult de tot, ca apropiații mei și prietenii mei să cultive în Dafa, dar rectificarea Legii se găsește deja în ultima fază, dumneavoastră veți aranja ca ei să ne urmeze în ceruri? Ori cazul va fi că ei vor cultiva în Dafa, atunci când Legea va rectifica lumea umană?

Învățătorul: Despre asta nu pot să vă spun nimic. În primul rând asta este ceva ce nu poate fi spus, în al doilea rând aveți atașamente. Unii spun "când voi atinge Desăvârșirea perfectă, ce ar fi dacă aș rezolva asta sau cealaltă?" Știți voi cum se uită Zeii la acei studenți care spun aceste cuvinte? (Publicul râde) Și voi mai vreți să atingeți Desăvârșirea? Dar știți ceva? Aceia care se gândesc la atingerea Desăvârșirii nu pot atinge Desăvârșirea, să nu mai vorbim de cei care vor să atingă Desăvârșirea dar nu pot renunța la atașamentele de genul emoției și bogăției. Nu urmării nimic și obține în mod natural! Tot ceea ce fac astăzi discipolii Dafa sunt de fapt responsabilitățile încredințate vouă de istorie. Voi nu aveți decât să faceți ce aveți de făcut demn și deschis, și atunci va fi inclus totul. (Aplauze) Atâta timp cât gândești că vrei să atingi Desăvârșirea nu vei fi capabil să atingi Desăvârșirea… Și dacă voi mai spuneți încă "Cum aș putea pleca când încă mai am de făcut asta sau cealaltă…" asta înseamnă că nu vreți să plecați încă. Uitați-vă numai la câte gânduri umane și atașamente sunt conținute în acele cuvinte.

Întrebare: Poemul este o formă a culturii umane. Maestre de ce folosiți în particular această formă care este poemul pentru a ne învăța Fa și a o folosi în parte ca și Fa?

Învățătorul: Aceste lucruri din cultura Chinei, ca și din alte culturi din lume sunt lăsate ființelor umane pentru a obține Legea. În ceea ce privește alegerea mea pentru a folosi această formă particulară, este o alegere de-a mea personală — nu are la bază nici un gând special, pur și simplu îl folosesc după dorința mea. Câteodată folosesc limba clasică să scriu niște lucruri câteodată folosesc poeme, rime, versuri; și sunt momente când folosesc limba modernă, adică cea cu gramatica actuală. De fapt, prefer să scriu cu expresii clasice, care pot exprima lucrurile în mod foarte clar și profund. Desigur, elevii de acum toți au învățat limba modernă, ei nu ar mai putea să înțeleagă dacă aș scrie astfel, astfel că o folosesc mai puțin sau nu o folosesc deloc. Vechile forțe au împins rasa umană în acest punct. În realitate ele au creat o mare dificultate pentru rectificarea-Fa a cosmosului și pentru viitor. Legea pe care o predau acum, eu v-o predau integrând lucruri din știință, care nu este cultură umană, iar atunci ce se va întâmpla dacă odată o vom lăsa moștenire viitorului? Știți voi de ce eu vreau mereu ca atunci când predau să folosesc acele proverbe clasice chinezești? Pentru că ele nu conțin acest gen de lucruri. Dar, acum este deja așa, iar ființele umane pot să înțeleagă aceste principii doar în cadrul acestei culturi, astfel că eu pot să predau doar în felul acesta. Iar în ceea ce privește cum se va întâmpla mai încolo, va trebui să așteptăm și să le considerăm în viitor.

Întrebare: Ați spus că tot ce este al societății umane este datorită gândurilor discipolilor Dafa. Eu am găsit deseori că atașamentele mele au cauzat lucrurile să înrăutățească. Pot să-l întreb pe Maestru, cum să mă debarasez de asta?

Învățătorul: Nu este grav dacă n-ați făcut bine. Faceți bine data viitoare și încercați să aflați unde a fost problema. În cultivarea voastră există un fenomen tipic, când n-ați făcut bine un lucru, sunteți copleșiți de regret și renunțați să-l faceți din nou. Dacă regretați prea mult atunci acesta este un alt atașament. După ce ați comis o greșeală, văzând unde a fost greșeala și recunoscând-o, faceți bine data viitoare, faceți din nou. Dacă te împiedici și cazi și rămâi așa culcat în loc să te ridici (publicul râde) atunci nu este în ordine.

Întrebare: După ce am ascultat Legea pe care Maestrul ne-a predat-o în această dimineață, m-am simțit foarte trist. Eu vreau să-l întreb pe Maestru, ne-ați predat unele principii din adevăruri ale Legi anticipând apariția lor?

Învățătorul: Nu, nu este în felul acesta. În acest moment sunt numeroase lucruri în care nu intervin acum, deoarece trebuie să mergeți bine pe calea voastră proprie. Asta este valabil pentru fiecare. Este ceea ce lăsați în urma voastră odată ce atingeți Desăvârșirea în viitor, și de asemenea o ocazie de a vă stabili virtutea măreață. Ceea ce faceți bine este tot ceea ce ați dovedit și la care v-ați iluminat. Puneți în ordine acea parte și scăpați de rezidurile nedorite, iar esența care rămâne este calea voastră spre succes. Iar în ceea ce privește adevărurile Legii pe care le-am predat azi dimineață, de fapt, eu le predau numai când în ansamblu este punctul să apară o deviație. Dacă acestea ar fi cazuri izolate și care nu au o influență mare, atunci nu le-aș menționa, iar practicanții ar remedia repede lucrurile. Chiar și pentru această problemă de care am vorbit în această dimineață, eu știu că în final voi puteți de asemenea să o înțelegeți bine, totuși pierderile ar fi fost enorme și aș fi pierdut câțiva discipoli Dafa. Astfel că am vrut să vorbesc despre acea situație. (Aplauze)

Întrebare: Venerabile Maestre, elevii folosesc internetul pentru schimba idei și a face schimburi de experiență. Este această formă bună sau nu?

Învățătorul: Mă gândesc că în afara Chinei continentale nu este o problemă, dar nu vorbiți de lucruri concrete din ceea ce faceți pentru a valida Dafa. Dacă este în China continentală, este mai bine să acordați importanță propriei voastre siguranțe și nu permiteți vechilor forțe să profite de lipsuri. Aici nu este vorba de faptul că vă este frică sau nu, este vorba de a nu lăsa maleficul să profite de vre-o lacună.

Întrebare: Dacă gândurile noastre sunt foarte pure și drepte, atunci vechile forțe nu au niciun mijloc prin care să interfereze. Deci dacă există interferențe, atunci aceasta este reflecția stării noastre de cultivare?

Învățătorul: Când există interferențe, de obicei sunt cauzate de acele vechi forțe. Și atunci când noi facem toate lucrurile drept, ar mai trebui să ne așteptăm la vre-o interferență? Asta poate doar reduce mult pierderile, deoarece lipsurile voastre ar fi exploatate datorită faptului că voi înșivă încă aveți elemente care nu pot fi detectate, iar vechile forțe insistă să introducă cu forța lucrurile pe care ei vor să le facă. În același timp, există încă o parte din studenți, mai ales a treia categorie, care încă au o anumită cantitate de karma, și atunci ei folosi aceste lucruri ca să exploateze acele lipsuri. Dar chiar și așa, Maestrul nu le recunoaște. Și nici voi nu trebuie să le recunoașteți. Faceți lucrurile bine, demn și deschis, negați-le, și întăriți ceva mai mult gândurile voastre drepte. "Eu sunt discipolul lui Li Hongzhi, eu refuz alte aranjamente, și nu le recunosc" — atunci nu vor îndrăzni să facă asta. Astfel poate fi totul rezolvat. Când voi puteți face asta cu adevărat, nu numai să o spuneți dar să o și puneți în acțiune, [atunci] Maestrul categoric vă va susține. În plus în jurul Maestrului sunt numeroși gardieni ai Legi, numeroși Buddha, Dao, Divinități, și mai sunt ființe chiar mai mărețe, și toți vor participa, pentru că persecuția impusă care nu este nerecunoscută este o crimă, și nici vechile legi ale cosmosului nu o permit — persecuția irațională este absolut interzisă, iar vechile forțe nu îndrăznesc să o facă în această situație. Așa că ar trebui să faceți lucrurile cât se poate de drept.

Cineva ar putea gândi: "Acum că am făcut lucrurile drept și le-am făcut bine, de acum înainte nu mai pot să existe deloc alte încercări." Poate tocmai acest gând al tău îi vor face să creeze încercări pentru tine, din moment ce vechile forțe cred că aceasta este o altă formă de ai accepta. "Ah, el vrea ca acele lucruri să nu existe, și el vrea să fie fără probleme. Asta nu funcționează. Acel gând al său trebuie să fie eliminat." Atunci nu înseamnă asta că vi se exploatează lipsurile? De fapt atâta timp cât voi puteți, în viața zilnică, să mențineți o stare a gândirii foarte dreaptă, ar trebui să fiți în regulă pentru majoritatea cazurilor.

Întrebare: După rectificarea-Fa îl vom mai cunoaște pe Maestru?

Învățătorul: Maestrul are un sistem independent. Voi sunteți toți vieți în interiorul cosmosului, și nu contează cât de mare este cosmosul, Maestrul nu se găsește în interiorul acestuia. Eu nu sunt printre toate astea, totuși am un sistem independent al meu, nu am nevoie de nimic din acest univers și nici nu este nevoie să pun ceva înăuntru, am un sistem al meu propriu independent, care se autosusține. Cu alte cuvinte, nu mă poate vedea nici o ființă din cosmos și nici o ființă nu este capabilă să mă cunoască. În realitate eu sunt fără formă și pentru orice element intern sau extern eu nu exist, ar fi ceva ca nonexistența; cu toate acestea eu sunt capabil să mă înfățișez la fiecare nivel al universului, care este elevarea la diferite niveluri al acestei imagini pe care o vedeți astăzi. Desigur, este în felul acesta aici printre oameni, iar în viitor ar putea fi foarte tânăr — corpul meu originar este foarte tânăr. Vorbind în termeni umani, la fiecare nivel există o imagine care s-a ridicat bazat pe această fundație, și fiecare imagine arată ca mine, doar că pare că cu cât îi sunt mai microscopice elementele care o formează, cu atât are volumul mai mare. Desigur eu pot să comprim fiecare nivel într-un singur corp și să devin mai mare sau mai mic simultan și pot de asemenea să divizez corpul la infinit. Aceasta este idea generală. (Aplauze)

Întrebare: După rectificarea-Fa și când discipolii ating Desăvârșirea, vor mai exista încă ocazii pentru îmbunătățire?

Învățătorul: Întrebi dacă — vor mai exista ocazii pentru îmbunătățire — după rectificarea-Fa când toți discipolii au ajuns la Desăvârșire? De fapt eu am vorbit deja despre toate acestea. Statutul vostru Dobândit este validat și iluminat în timpul cultivării, sau în alte cuvinte, oricare este Statutul Dobândit pe care îl poți obține este obținut prin procesul de cultivare. Tu vrei să întrebi dacă: "Odată ce am ajuns în ceruri, pot să continui să mă cultiv și să mă îmbunătățesc?" În acest scop există elemente și mecanisme, dar ca să vă îmbunătățiți chiar și un pic, este un proiect gigantic de o lungime considerabilă. Nu este atât de ușor ca pe Pământ. Totuși, nimeni nu îndrăznește să vină pe Pământ, deoarece după ce veniți aici voi s-ar putea să nu întâlniți Divinități sau Buddha care să vină în această lume pentru a salva oamenii. Odată coborât, acel creier al tău va fi spălat și nu vei mai ști nimic — există chiar și șansa că te vei împotrivi cultivări. De aceea nimeni nu îndrăznește să vină.

Întrebare: Pentru discipolii Dafa ca întreg, care sunt aspectele cele mai esențiale și lipsurile cele mai proeminente care ar trebui îmbunătățite?

Învățătorul: Pentru discipolii Dafa ca un întreg, în procesul validării Fa, când puteți lucra împreună în concert, puterea Legii este foarte mare. Indiferent dacă faceți ceva într-un grup sau individual, ceea ce faceți este același gen de lucru, iar asta este ceea ce înțelegem noi printr-o entitate. Voi toți clarificați adevărul, trimiteți gânduri drepte, studiați Fa, iar lucrurile specifice pe care le faceți sunt diferite dar [totuși] împărțirea rolurilor este ordonată, iar împreună există o formă, pe când separat există doar particule. Când aveți o problemă la nivel de corp întreg, Maestrul va vorbi cu siguranță despre ele, iar dacă nu sunt probleme evidente, Maestrul nu va spune nimic. Deci dacă nu afectează situația corpului întreg atunci eu nu voi spune nimic.

Întrebare: Venerabile și respectabile Maestru, vă rog salvați-mă. Eu am păcate mari, astfel că am un fiu înapoiat mintal.

Învățătorul: Maestrul cu siguranță va salva toate ființele simțitoare din această lume. (Aplauze) O să folosesc diferite forme de salvare în diferite perioade de timp și în diferite moduri.

Întrebare: Gândurile mele nu au fost foarte drepte în visele mele și mi-e frică ca poate am rănit o ființă.

Învățătorul: Nu îți fă griji, un vis nu este decât un vis, visul nu este cultivare, și nu se va întâmpla neapărat în modul în care v-ați imaginat. Atâta timp cât vă puteți finaliza cultivarea, Maestrul se va gândi la moduri de a rezolva perfect greșelile pe care le-ați făcut. (Aplauze) Nu vă gândiți la acele lucruri. Dacă vă gândiți mult la asta va deveni un atașament, și nu veți mai fi în stare să cultivați.

Întrebare: Pot să-l întreb pe venerabilul Maestru, dacă, în timpul rectificării-Fa, există problema echilibrării importanței și urgenței lucrurilor când le facem, respectiv cum ar trebui să le rezolvăm în modul corect?

Învățătorul: Ei bine, astea țin de lucruri concrete. Iar lucrurile concrete, fac toate parte din modul de a vă stabili propria virtute măreață, și fac partea din calea pe care trebuie să o parcurgeți și lucrurile pe care trebuie să le faceți voi înșivă. Desigur, trebuie să cântărești importanța și urgența lucrurilor și să le prioritizați voi înșivă. Dacă nu le prioritizați bine, atunci poate afecta lucrurile pe care trebuie să le faceți, din moment ce, lăsați-mă să vă spun, tot ceea ce faceți este pentru voi înșivă. A putea să prioritizați bine lucrurile este deja admirabil în sine, iar asta vă va face să mergeți bine pe calea voastră, iar aceasta este virtute măreață. Îmi este dificil să vă vorbesc de lucruri concrete. Maestrul nu vă poate priva de ocazia de a Desăvârși propria voastră cale.

Întrebare: Eu mă învinuiesc deseori pentru că nu sunt capabil să cultiv o inimă de compasiune, și mă simt descurajat și nepăsător, mai ales în legătură cu acei prieteni și acele cunoștințe din jurul meu care refuză materialele Dafa.

Învățătorul: Vă spun, noi suntem cultivatori, deci trebuie să tratați toate ființele simțitoare din jurul vostru cu cât de multă compasiune puteți. Poate că pentru unii, oportunitățile predestinate nu s-au maturizat încă. Poate că unii oameni au fost otrăviți cu adevărat adânc, dar încă pot fi salvați. Desigur sunt de asemenea unii care nu pot fi salvați, dar marea majoritate poate fi salvată. În momentul de față nu puteți să îi distingeți. Eu mă gândesc că în mod absolut nu trebuie să fiți descurajați și nepăsători. Fă asta cu compasiune indiferent cine este, iar cu o compasiune ce poate topi oțelul vei fi capabil să faci bine. (Aplauze)

Întrebare: În prezent sunt numeroase țări care sunt păcălite de iluzia economică al Chinei, iar asta a devenit un obstacol major când clarificăm adevărul guvernelor diferitelor țări și în comunitatea de afaceri. Sperăm că venerabilul Maestru poate să ne arate niște direcții în acest domeniu.

Învățătorul: Da, guvernul chinez a cheltuit un sfert din puterea financiară a economiei naționale din banii poporului pentru a persecuta Falun Gong. Dacă nu ar avea capacitate economică, ar reuși acesta să persecute Falun Gong? Ar asculta oamenii de comenzile ei în acea societate? Ar face ceva o persoană împotriva conștiinței ei numai fiindcă cineva îi cere asta? Toate astea sunt din cauză că este susținut cu bani. Și de ce oare în comunitatea internațională atât de multe unități mass-media și guverne nu spun nimic despre asta, și cum de sunt ei în stare să-și întoarcă privirea în fața acestei catastrofe? [Deoarece] în acest aspect au fost investite multe interese și multe câștiguri.

Pe durata acestei persecuții diabolice, totul în China, fie că este vorba de promovarea cuiva în guvern sau profitul financiar al întreprinderilor, totul este legat de Falun Gong. Și asta cuprinde notele unui elev pentru examenul de intrare și diploma sa, toate lucrurile trebuie să fie legate de Falun Gong. Pentru a persecuta Falun Gong, sunt alocate fonduri imense securității publice, poliției, instanțelor judiciare, afacerilor externe, biroului 610 ticălos, agenților speciali. Iar pentru a înșela lumea, au investit o mari sume în diferitele instrumente de propagandă, în radio, în televiziune, în ziare, în mediul literar și artistic, în evenimente culturale, și chiar și în blocarea televiziunilor, radiourilor și site-urilor de internet. Respectiv au trimis afară un număr mare de agenți speciali, în comunitatea internațională, pentru a persecuta Falun Gong. Dar aceste persoane iau banii cu ei în străinătate, și imediat ce banii sunt depuși în conturile lor bancare personale, ar începe procedurile de emigrare — "În mod normal, dacă vroiam să plec nu m-ar fi lăsat, iar acum mi s-au dat bani ca să fac asta… Este foarte bine. Dar cum aș putea să mă duc și să comit crime într-o asemenea societate? Mai bine să-mi păstrez o ieșire de urgență." Trucurile folosite în persecuție sunt cele mai stupide, dar nu se sfiesc să cheltuiască banii oamenilor care a fost obținut cu sudoarea și sângele poporului ca apoi să se întoarcă împotriva poporului și să-l persecute, iar cantitatea de bani pe care o cheltuiesc este imensă.

Se pare că atâta timp cât problema Falun Gong nu este rezolvată, această societate nu va avea nicio speranță să vadă o adevărată schimbare și nimic nu se poate stabiliza, din moment ce este complet concentrată asupra Falun Gong și nu se poate îngriji de nimic altceva. Totul există doar pentru Falun Gong. Acel sistem de mașinații fără valoare funcționează doar din cauza Falun Gong — ce altceva poate să facă?

Toate acestea au fost posibile doar din cauza investițiilor străine și a fost făcută de vechile forțe. Ele nu fac altceva decât să folosească banii pentru a susține răul. În timpul acestei perioade când acest malefic persecută Dafa voi investiți bani acolo. Este vorba aici de oamenii cu o mulțime de bani care își aleg viitorul, aceștia își aruncă cu bună știință banii. În această persecuție investind bani, este egal cu a oferii sprijin persecuției malefice și ați comis un păcat. Dacă în China nu ar fi nicio persecuție împotriva Dafa, nu ar conta câți bani investiți. La suprafață oamenii nu știu, dar oamenii toți au o latură care este lucidă. Voi cu adevărat nu puteți spune că nu știați.

Întrebare: Dacă asistenții și responsabili Asociației nu reușesc să urmeze procesul rectificării-Fa și nici nu pot să asculte criticile…

Învățătorul: Aceasta este situația cu centrele noastre de asistență și cu asociațiile Falun Dafa? Trebuie să vă uitați cu mâna pe inimă, în mod serios, să priviți adânc în interior și să ascultați sugestiile practicanților cu atitudine pozitivă. Iar dacă privim din alt unghi, nu-i așa că practicanților noștri le lipsește de asemenea ceva în modul de a considera o problemă? Dacă ai avea acel rol, cum ai face în final? Asta nu este critică, hai să lăsăm lucrurile deoparte și să aruncăm o privire — au ei într-adevăr o problemă, ori felul nostru de a o considera problemele este incomplet. Ori dacă ei au într-adevăr probleme mari, în acest caz, fiindcă ei sunt responsabili pentru centrele de asistență, atunci este un lucru de luat în considerare aici. Responsabilitatea lor este și mai mare, din moment ce dacă un discipol Dafa este eliminat din cauza greșelilor lor, atunci eu cred că păcatul este pur și simplu enorm. Desigur nu va fi atât de sever, din moment ce Maestrul mai urmărește lucrurile. Dar voi toți încă mai cultivați și în niciun caz nu puteți să vă duceți lipsurile, atașamentele și lucrurile pe care nu le puteți abandona la Desăvârșire. Deci oricare ar fi lucrurile pe care le faceți, voi trebuie să considerați Dafa în primul rând și nu trebuie să acordați prea multă importanță chestiunilor personale.

În trecere vreau să vă spun de asemenea, că de fapt responsabili din fiecare regiune sunt de asemenea practicanți, nu trebuie să-i luați drept Maestru, ori să credeți că sunt deosebiți. Cu unele lucruri este foarte ușor să faci greșeli, așa că stați de vorbă și discutați unii cu alții, atunci când se întâmplă asta. Dacă puteți într-adevăr să priviți lucrurile în perspectivă, puteți să fiți responsabili față de Fa și aveți într-adevăr o inimă care poate să topească oțelul, eu nu pot să cred că lucrurile nu vor fi rezolvate cum trebuie. Și nici nu insistați cu o prejudecată fixată că unii practicanți nu sunt buni — Eu, Maestrul vostru cred că este în regulă. Și nici nu trebuie să gândiți că este dificil să comunicați. Niciuna din părți nu a avut "marea compasiune" când a făcut lucrurile. Dacă poți cu adevărat să întrupezi marea compasiune, eu cred că acele lucrurile care nu sunt corecte vor fi cu siguranță rectificate.

Întrebare: Eforturile noastre de a clarifica adevărul la Chinezi de peste ocean suferă de lipsuri? Mai ales în vestul Statelor Unite, sunt numeroase asociații chineze și numeroși chinezi sunt veniți din China continentală. Faptul că ei sunt în afara Chinei, face parte din relația lor predestinată?

Învățătorul: Putem spune că este vorba de relație predestinată, dar sunt unele cu efecte negative și altele cu efecte pozitive, există în ambele sensuri și asta este doar modul în care vechile forțe le-au aranjat. Eu nu recunosc deloc asta. Tocmai am spus că toate persoanele din această lume au făcut parte din familia mea. Nu recunoaște-ți aranjamentele vechilor forțe și faceți cât mai mult posibil în clarificarea adevărului. Fie că este în vestul Statelor Unite sau în estul Statelor Unite, noi trebuie să facem cât mai bine putem. Dar asta nu înseamnă că Maestrul vă sugerează să lăsați totul la o parte și să nu vă ocupați de nimic altceva, nu ar funcționa dacă ați ignora toate celelalte. În schimb doar gestionați-vă bine timpul, și faceți tot posibilul pentru a merge să salvați oamenii. Un alt lucru este faptul că persoana Chineză pe care l-ați salva, va merge să vorbească de asemenea și cu alții, astfel că îi dați șansa să câștige ceva merit. Deoarece în această persecuție oamenii au comis păcate, și au ajutat la desfășurarea persecuției și au alimentat furia demonului, astfel că ei primesc șanse ca să își răscumpere păcatele. Odată ce descoperă și ei adevărul, vor vorbi despre asta peste tot și asta va însemna răscumpărarea păcatelor pe care le-au comis; astfel că voi ar trebui să faceți ce puteți mai bine.

Întrebare: Când în regiunea noastră s-au ținut alegeri parlamentare, unii s-au dus să-i ajute pe câțiva din candidații care au susținut Dafa. Dar unii se gândesc că nu trebuie să ne amestecăm în politică și că noi nu trebuie să ne bazăm pe oamenii obișnuiți pentru a face lucruri pentru Dafa. Este aceasta o înțelegere corectă?

Învățătorul: În principiu este corect, dar fiind vorba în special de această problemă voi ar trebui să priviți lucrurile astfel. Dacă spui că discipolii Dafa nu pot interveni în politica societății oamenilor obișnuiți, eu aș spune că asta este 100% corect. Ceea ce eu v-am spus este că Dafa nu intervine în politică. Mulți dintre discipolii noștri Dafa lucrează în domeniul politic, este serviciul lor. Atunci dacă sunt alegeri guvernamentale, ar trebui să participați la aceste alegeri? Dacă participați, dacă votați, atunci ei bine, ați intervenit în politică. În calitate de discipol Dafa care cultivă și practică în societatea oamenilor obișnuiți, faceți tot posibilul să cultivați conformându-vă societății oamenilor obișnuiți, și atunci nu vor fi probleme. Voi sunteți de asemenea un membru a-l societății obișnuite. Iar existența societății obișnuite este o necesitate pentru Dafa, pentru univers și pentru ființele conștiente. Noi putem doar să o menținem și nu putem să o distrugem. Dacă trebuie să mergeți să votați atunci mergeți și votați, nu va fi nicio problemă. Dacă spuneți că acest deputat este prietenul vostru personal, și vreți să-l ajutați să facă ceva, atunci desigur ar putea să fie lucruri care implică alegerile, iar voi veți face muncă voluntară — asta nu are importanță. Dar Dafa noastră la nivel global nu intervine în politică, iar noi nu putem face nimic politic în numele Dafa. Însă discipolii Dafa trebuie să dea prioritate validării Legii.

La ultimele alegeri din Taiwan, eu am cerut unui practicant veteran să-i telefoneze celui care răspunde de Asociația Dafa din Taiwan, pentru a clarifica că Asociațiile Dafa nu se exprimă asupra alegerilor diferitelor partide. Iar dacă un practicant individual vrea să susțină pe cineva, acest lucru este afacerea lui personală care nu reprezintă Dafa. Erau discipoli Dafa care au susținut ambele partide. Asociația Falun Dafa nu are nicio opinie politică asupra alegerilor diferitelor partide, și nu se amestecă. Individual, practicanții pot susține pe cine vor. Iată cum e treaba.

Întrebare: Recent simt că presiunea este foarte mare, în timp ce fac treaba în rectificarea-Fa. O simt ca pe o presiune invizibilă. Eu nu știu dacă această senzație are o legătură cu situația globală a rectificării-Fa.

Învățătorul: Eu cred că vechile forțe care nu au fost rectificate de Lege simt într-adevăr cum presiunea devine din ce în ce mai mare și cu cât se apropie mai mult sfârșitul, cu atât este mai mare presiunea pe partea pe care lucrează. De aceea uneori asta poate să ne creeze o situație complicată pentru noi, și este din această cauză. E suficiet să trimiteți mai multe gânduri drepte pentru eliminarea interferențelor, și nu trebuie să le vedeți ca fiind ceva semnificativ. De fapt chiar acum, văd ceva foarte clar și voi vedeți la fel de clar, nimeni nu poate prejudicia Dafa. Toate speranțele de a-i dăuna sunt degeaba și nimeni nu ar putea să o atingă chiar dacă eu, Li Hongzhi, nu aș fi prin împrejurimi. Fiecare dintre voi este ca un Asistent, fiecare este o particulă din Dafa, fiecare dintre voi este scufundat în Lege și este forjat de Lege, și fiecare știe ce să facă. Discipolii Dafa din China continentală au confirmat deja, în acțiunile lor și fără ca Maestrul să fie prezent, că Dafa este indestructibilă. Atâta timp cât faceți ceea ce discipolii Dafa trebuie să facă, toate pot fi rezolvate.

Întrebare: Maestre ne-ați spus că trebuie să avem o mare și imensă toleranță, dar uneori, eu încă mă împiedic de tot felul de lucruri mărunte.

Învățătorul: În acest caz, corectați asta. Trebuie să arăți compasiune și toleranță, și să îi considerați întâi pe ceilalți și asta va deveni, aici printre ființele umane, un obicei pentru tine. Nu-mi place când voi vă faceți reproșuri vouă înșivă, este complet inutil. O să mai repet odată: odată ce ați căzut la pământ, nu stați jos, ridicați-vă imediat!

Întrebare: Sunt oameni care se identifică cu Zhen Shan Ren, dar nu Falun Gong, care va fi destinul lor?

Învățătorul: În realitate, eu vă spun, nu trebuie să dați mare importanță la ceea ce spun oamenii obișnuiți, din cauză că mulți oameni obișnuiți sunt iraționali. Ființele umane în societatea oamenilor obișnuiți sunt influențați de tot felul de concepții, și fără încetare ei continuă să formeze tot felul de concepții, care influențează serios gândurile autentice provenite de la natura lor originală. De aceea când unii spun ceva, pare corect, dar defapt e greșit, nu este sincer sau sunt spuse fără să gândească. Să nu credeți că oamenii obișnuiți sunt la fel de raționali ca voi. În prezent sunt mulți oameni care sunt într-adevăr iraționali, și de fapt și voi ați fost așa la început. (Publicul râde) Voi ați devenit raționali doar după ce v-ați maturizat și lucrurile rele au fost înlăturate. Când o persoană obișnuită înțelege ceva sau decide dacă ceva este bun sau rău, este doar la un nivel foarte superficial. Chiar și ceea ce spune familiei și oamenilor care i-au făcut mult bine, pare corect dar defapt este greșit, nu este sincer, nu își îndeplinește promisiunile, și chiar evită responsabilitatea consecințelor. Astfel că nu credeți că este semnificativ. Dacă vrei să-l salvezi atunci trebuie să-l ajuți să devină rațional.

Întrebare: Când clarificăm adevărul față de Chinezi în China, pentru a ne conforma felului oamenilor obișnuiți, noi combinăm documente de clarificarea adevărului cu cele cu conținut care este conform atașamentelor oamenilor obișnuiți. Cum ar trebui să facem acest lucru în mod adecvat? Chiar dacă unele lucruri se conformează cu atașamentele oamenilor obișnuiți, ele tot nu ar trebui folosite.

Învățătorul: Unii studenți de fapt mi-au menționat acest lucru: Când unii studenți care nu au pășit înainte în trecut sau care nu au făcut bine și acum pășesc înainte, ei vor să facă dintr-odată mai multe acțiuni bune, cu scopul de a compensa greșelile lor prin acte meritorii. Dar ei înainte au căzut de la nivelul lor, iar acum este un decalaj în raport cu acei practicanți care au făcut mereu parte din rectificarea-Fa; dar acesta nu este un decalaj pe care persoana însăși o poate vedea, deși ceilalți discipoli pot să-l perceapă, și se vede mai ales în lucrurile făcute specific pentru rectificarea-Fa sau în înțelegeri. De aceea când face anumite lucruri în rectificarea-Fa sau spune anumite lucruri, discipolii Dafa pot să perceapă. Acum, nu spun că acești practicanți nu sunt deloc buni, ci am spus că dacă pici, ridică-te și mergi în continuare înainte — Maestrul nu te va abandona, iar tu nu trebuie să îți pierzi încrederea. Mai există încă ocazii, iar eu vă voi salva oricare ar fi situația. Acum, încă vă mai lipsește încrederea? (Aplauze) Astfel că acum ca și practicanți care ați făcut mereu bine, ar trebui să-i ajutați cu bunăvoință și să nu fiți la fel de severi în cuvinte ca și cu ceilalți practicanți. Chiar dacă unele lucruri sunt spuse fără intenție el ar putea să le audă diferit, de aceea trebuie să îi vorbiți și cu bunăvoință și să îi spuneți cum să facă lucrurile. Desigur nu trebuie să-l lăsați să simtă asta, deoarece odată ce detectează asta, el va simții că este tratat diferit și atunci va forma obstacole în mintea lui și va cauza probleme în gândirea lui. Unii practicanți de-ai noștrii care au pășit înainte recent trebuie și ei să fie atenți și ei la această problemă — este benefic să ascultați sfatul altora, la urma urmei este cultivare. Un sfat sincer poate părea dur, dar este spre binele tău.

Întrebare: Pe lângă producerea de numeroase filme despre clarificarea adevărului, putem produce câteva filme pozitive care pot satisface diferite cerințe a oamenilor obișnuiți?

Învățătorul: Trebuie să vă spun, cu adevărat noi nu avem timp pentru asta chiar acum, pentru că discipolii Dafa pun toate eforturile lor pentru validarea Legii. Dacă aceste lucruri sunt făcute, ele fără nici un dubiu ar ajuta oamenii obișnuiți — cultura normală a oamenilor alunecă în jos. Dar nu este ceva pe care voi trebuie să-l faceți astăzi. Asta va fi făcută în următoarea etapă în viitor. Deci acum discipolii Dafa trebuie să investească mai mult și să facă mai mult în domeniul clarificării adevărului.

Întrebare: Ar trebui să punem mari cantități de programe ce clarifică adevărul pe internet, pentru ca discipoli Dafa în China să poată fabrica cd-uri video?

Învățătorul: Desigur asta ar fi bine. Și nu numai că ar fi bine să o faceți, dacă puteți ar trebui să o faceți în cantități mari. Gândirea chinezilor a fost otrăvită foarte profund, iar voi trebuie să-i ajutați să cunoască adevărul. Aduceți-le la cunoștință că noi nu avem obiective politice și că noi suntem inocenți și cu toate acestea suntem persecutați. Din perspectiva unui om obișnuit, noi într-adevăr vrem să facem cunoscut oamenilor acestei lumi ce este cu noi. Iar din perspectiva Legii, noi într-adevăr îi salvăm, ca ei să nu fie eliminați din cauza asta.

Întrebare: Atunci când discipolii rectificării-Fa validează Legea, atunci în afară de propria Desăvârșire, mai validează Legea de asemenea și pentru alte vieți?

Învățătorul: Alte vieți… nu trebuie să vă îngrijorați de ei acum. (Învățătorul râde) Totuși, eu pot să vă spun că atunci în jurul lui 20 iulie 1999, când demonii care acopereau cerul și pământul presau în jos, atunci ei de fapt controlau toate persoanele rele din lume. Toți oamenii obișnuiți au fost de asemenea controlați; și nu numai oamenii, ci chiar și animalele și vegetația au fost controlate. Ați perceput-o ca și cum chiar fiecare fir de iarbă și fiecare copac avea răutate împotriva noastră. În anul care a urmat lucrurile s-au îmbunătățit, deoarece tot maleficul care a fost împins jos a fost curățat, iar în acel timp n-a rămas decât partea din China, care a fost de asemenea rapid și gradat curățată. În prezent cei mai importanți sunt oamenii acestei lumi, pentru că nimeni nu există azi în lume fără un motiv serios.

Întrebare: Am două întrebări. Deseori, am impresia că deși sunt ocupat în fiecare zi făcând tot felul de lucruri, rezultatul totuși nu este bun. Iar uneori devin insensibil față de unele sarcini din Dafa și în raport cu salvarea colegilor practicanți. Cum să schimb această stare?

Învățătorul: Eu nu pot să vă spun decât să vă organizați într-un mod rezonabil. Timpul fiecăruia este limitat, iar Maestrul o știe. Astfel că [voi ar trebui să găsiți soluția] pentru a vă organiza timpul rezonabil. Voi trebuie să vă eliberați colegii cultivatori și discipolii Dafa — nu putem lăsa maleficul să îi persecute sălbatic și fără reținere. De fapt, vă voi spune, toate mijloacele folosite pentru persecutarea Dafa sunt pe cât se poate de stupide, iar când priviți înapoi puteți vedea că este adevărat, din moment ce este aranjat în felul acesta de vechile forțe. Cum este posibil să arestezi un cetățean străin? Dar mai știți ceva? În clarificarea voastră a adevărului, când americanii află adevărul, poporul american este furios. Încă din timpul reformelor și deschiderii către Vest, guvernul Chinez și-a stors creierul pentru a arăta lumii cât de minunat este pentru ca oamenii să tolereze existența guvernării Partidului ****. Nu-i așa? Dar în ceea ce privește societatea occidentală, mai ales poporul american, ei deja au avut un sentiment de repulsie față de Partidul ****. Când fac acele lucruri ei fac Americanii să aibă chiar mai multe sentimente negative și face ca și alte națiuni din lumea întreagă să aibă sentimente extrem de negative împotriva lor. Acum, făcând acele lucruri ei pierd în mod constant inimile oamenilor din alte țări.

Întrebare: Noi încă nu am pus în valoare forța întregului corp, iar uneori simt că oamenii responsabili de Asociația Falun Dafa sau coordonatorii principali, nu fac lucrurile în conformitate cu Fa. Aceștia nu vor să lase frâiele din mână și să permită altora să facă lucruri, iar noi avem greutăți în a găsi un teren comun în timpul discuțiilor. În plus, am auzit că ei sunt numiți personal de venerabilul nostru Maestru, deci uneori chiar dacă știm că greșesc, noi încă trebuie să îi sprijinim. (Publicul râde)

Învățătorul: Anul trecut, foarte devreme, le-am spus practicanților din fiecare Asociație Falun Dafa să lase frâiele din mână când vine vorba de validarea individuală a Fa și am mai spus că fiecare persoană trebuie să își parcurgă propria cale în validarea Fa. Practicanții noștri nu pot fi 100% din timp corecți, dar în calitate de responsabili, voi ați auzit asta? Practicanții gândesc în felul acesta — ați auzit cu toții asta? Desigur, voi sunteți de asemenea practicanți, și Maestrul nu se poate aștepta ca voi să faceți lucrurile perfect fără nici o greșeală, dar acum când practicanții au aceste gânduri nu vă întoarceți să dați vina pe ei — ei o fac pentru beneficiul Fa, iar eu pot să văd mesajul lor în fiecare cuvânt și în fiecare linie. Nu o fac pentru beneficiul lor personal, ci pentru Lege. (Aplauze)

Întrebare: A investi în afaceri poate aduce bani. Dar unii discipoli gândesc că banii pe care-i vom câștiga în 2 sau 3 ani vor veni prea târziu pentru a putea fi folosiți, iar dacă avem ceva bani ar fi mai bine să-i folosim acum pentru a salva oamenii.

Învățătorul: În aparență asta pare rezonabil, dar în realitate înseamnă totuși a merge în extremă. Eu mă gândesc că nu vă puteți neglija viețile și ignora totul. Eu vă spun, ceea ce lăsați acum în urmă este calea cultivării pentru ființele umane în viitor. Dacă toate ființele umane din viitor merg astfel în extreme, nepăsându-le de locul lor de muncă și nici de afacerile lor, ori chiar cerșind pentru mâncare în timp ce validează Dafa, asta nu va funcționa absolut de loc.

Voi trebuie să vă asigurați că viața vă este în ordine, și să vă faceți bine munca. Lăsați-mă să vă spun, voi sunteți un membru al societății, și ar trebui să încercați să faceți cât mai bine în tot ceea ce ar trebui să faceți în munca voastră în societate, voi trebuie să fiți o persoană bună oriunde vă aflați, și astfel să îi conduceți pe oamenii din societate să spună cu toții că sunteți o persoană bună. (Aplauze) Nu mergeți în extremă când faceți lucrurile. Fiecare aspect al căii pe care o luăm trebuie să fie dreaptă.

Unii spun: "Eu fac ceva planuri să fac o sumă mare de bani ca mai târziu să poate fie folosite pentru Fa." Acea apă din depărtare s-ar putea să nu îți potolească setea de acum, dar nu este greșit ca tu să ai planuri de-ale oamenilor obișnuiți. Nu trebuie să vorbiți despre a face bani pentru a folosi pentru Dafa — nici nu trebuie să vă gândiți să o dați la Dafa. Dacă vreți să vorbiți despre a face afaceri mari, și să faceți mulți bani cu acea afacere mare, e de ajuns să o lăsați așa, (publicul râde), nu e nevoie ca voi să menționați Dafa. Eu găsesc întotdeauna că ultima frază este ca o exagerare. (Publicul râde) Asta deoarece, v-am spus că este în regulă pentru discipolii Dafa să facă mulți bani, iar voi puteți face orice gen de muncă — asta nu este o problemă. Numai că în tot ceea ce faceți trebuie să vă urmați conștiința și să fiți o persoană bună. (Aplauze)

Întrebare: Când vin energiile rele, eu pot să le simt și încerc să împiedic forțele rele prin trimiterea de gânduri drepte, dar simt că mă ia somnul și sunt într-o stare bolnăvicioasă. Cum pot să împiedic energia rea?

Învățătorul: Vă este prea frică de acea energie rea. Dacă vine, puteți s-o dizolvați, s-o transformați în Qi primordial și s-o puneți în serviciul vostru. Am să vă destăinui ceva: înainte de a transmite Legea, înainte ca aceste elemente de nivel înalt să ajungă aici, nu existau vechile forțe, iar pe atunci am avut alte căi pentru a rezolva frigul. Iată ce-am gândit: "Ești rece și încerci să mă răcești și pe mine — încerci să mă îngheți? Voi deveni chiar mai rece decât tine, te voi răci eu pe tine." (Publicul râde. Aplauze) Ori: "Vrei să mă încălzești. Am să o întorc spre tine și am să te încing eu pe tine — atât de tare că nu vei putea rezista." Vreau să vă explic doar principiul. Voi poate nu veți reuși să faceți asta. Dar ar trebui să le tratați cu gânduri drepte și nu ar trebui să vă fie frică de ea. Eu doar v-am exemplificat ceva, dar nu începeți să acționați irațional! Iar pentru studenții mai noi, nu vă fie frică dacă cineva chiar vă trimite niște lucruri rele. Voi sunteți discipoli Dafa — voi îl aveți pe Maestru și aveți Legea. Poate este din cauză că în trecut v-ați îndatorat lui și atunci îi înapoiați în acest mod. Dar voi sunteți practicanți, astfel că ar trebui să vă lăsați la o parte îngrijorările, iar Maestrul cu siguranță va avea grijă de voi. Chiar dacă ar fi capabil să pună anumite lucruri în voi, în scurt timp Maestrul îl va transforma în ceva bun pentru voi. (Aplauze) Maestrul va avea grijă de voi deoarece sunteți un cultivator. Dar dacă deveniți atașat, dacă atașamentul vostru de dezvoltă — "Acum nu-mi mai este frică. Îl am pe Maestru care se ocupă. Adu tot!" (publicul râde) — în acest caz mentalitatea voastră de dependență este din nou un atașament. Iar când Maestrul vede că aveți acest atașament, nu se va mai ocupa de voi, și va aștepta să renunțați mai întâi la atașament. Eu vă spun doar care este idea. Cultivarea… cultivarea este despre gândire, nu-i așa? Nu poți să îți slăbești standardele și să nu te comporți bine. Abordați totul cu gânduri drepte și nu vă fie frică de nimic — "Eu sunt cineva care cultivă într-o Lege dreaptă, și atunci de ce ar mai trebui să-mi fie frică?!"

Motivul pentru care mulți studenți din lagărul de muncă au fost sever persecutați este din cauza fricii lor. Este ușor să vorbești despre asta, dar lucrurile stau diferit în acel tip de circumstanță malefică și când sunteți sub acea presiune. Dar totuși orice se întâmplă, voi sunteți o persoană care merge spre a fi divin, și atunci ce trebuie să faceți? Desigur, pentru cei care au murit acolo, sunt de asemenea cazuri care au fost aranjate de vechile forțe în istorie. De exemplu în acel timp, în viața sa precedentă, vechile forțe poate i-au spus: "În viitor când se va transmite Marea Lege dacă veți vrea să obțineți Dafa trebuie să plecați în acest mod. Altfel noi nu vă vom lăsa să intrați." Fără nici un dubiu, la acel moment studenții ar fi fost deacord, ei au fost de acord să fie bătuți până la moarte când a sosit momentul. Desigur, eu dau numai un exemplu. De a lungul istoriei ele într-adevăr au profitat de numeroase lacune de genul acesta și au făcut multe aranjamente.

Mai este un motiv pentru care se întâmplă: istoria este atât de lungă. Voi ați văzut că unii polițiști malefici din lagărele de muncă au omorât atât de mulți discipoli Dafa de-ai noștri în această persecuție. Dacă asta nu s-ar fi întâmplat în perioada rectificării-Fa și dacă victimele persecuțiilor ar fi fost oameni obișnuiți, și dacă acești polițiști răi după moarte se reîncarnează și vin în această perioadă unde devin un discipol Dafa, atunci nu-i așa că persoanele care au fost bătute la moarte ar fi vrut să fie răsplătite cu o viață? Dacă această ființă spune: "Eu nu vreau nicio altă compensație, Eu vreau pur și simplu ca el să-mi răsplătească viața." — atunci este într-adevăr o situație dură. Eu pot să vă spun că Maestrul este capabil să dea tuturor o rezolvare binevoitoare. Oricare ar fi lucrurile pe care studentul îi datorează, eu pot să-l ajut pe studentul meu, compensându-l cu ce-i mai bun. Iar dacă studentul n-o are, eu, Maestru-l lui, pot să i-o dau — "Vă dau un destin bun. Din cauza morții tale, acum, vei obține o recompensă de a te înălța în Paradis, așa că nu este oare un deznodământ mai bun?" Dar acea ființă are prea multă ură, și ea pur și simplu nu vrea să renunțe — "Îmi oferiți să urc în Paradis? Chiar și dacă mă lăsați să devin un Zeu eu tot nu vreau. Eu vreau doar răzbunare." În această situație devine dificil. Nu este atât de simplu cum vă imaginați! Spuneți-mi, ce îi putem face? Numărul studenților care au datorat vieți din trecut nu este mic, dar Maestrul le-a dat tuturor acelora o rezolvare binevoitoare.

Totuși, indiferent ce se va întâmpla, chiar dacă plecați într-adevăr mai devreme, ceea ce vă așteaptă este Desăvârșirea! (Aplauze) Cam așa ar veni din această perspectivă. Deși v-am mai spus asta, atâta timp cât mergeți pe calea dreaptă, în realitate, eu pot să rezolv totul într-un mod binevoitor. Eu pot cu siguranță să fac ca acea inimă extremă să devină bună, eu pot să fac ca el să nu-și mai ceară viața, din moment ce pot să-i desfac nodul din mintea sa cu Legea — eu pot să fac orice. Însă când aveți un atașament pe care nu vreți să-l abandonați, atunci nu se poate deznoda și Maestrul este pus într-o situație grea.

Întrebare: Există acest fenomen: în unele locuri, când se citește Legea în colectiv, se citesc multe texte recent publicate de Maestru, dar de foarte puține ori citesc de la început la capăt Zhuan Falun. Iar când se studiază Fa într-un colectiv mare, unele persoane, deseori coordonatori, vorbesc despre Fa pe care Maestrul l-a predat unor grupuri mici.

Învățătorul: Aici este vorba de două probleme. Primul este că lucrurile pe care le-am predat în diferite perioade recente ajută și este suplimentar la Zhuan Falun. Este suficient ca voi să știți această relație și că ceea ce trebuie studiat des, este Zhuan Falun. În ceea ce privește a doua problemă, după ce unii elevi au auzit ceea ce am spus în circumstanțe particulare, au mers să răspândească aceste informații prin telefonul fără fir. Despre acest lucru eu am vorbit deja de multe ori. Ceea ce am spus în acele momente particulare, nu pot fi generalizate, și poate a fost țintit specific către acei oameni prezenți acolo. Dacă mergeți și le povestiți altora, când le spuneți poate nu va mai avea semnificația mai profundă care a fost inclusă în cuvintele mele, iar ei nu reprezintă audiența pentru care va fost rostită. Așa că își va pierde efectul, și când alții îl vor auzi se vor simți inconfortabil. În același timp când voi o rostiți voi puneți de asemenea și atașamentul vostru înăuntru. În majoritatea cazurilor, este o modalitate subtilă de a dori să ieși în evidență, ascunsă în subconștientul vostru. Mă gândesc că în viitor, voi nu trebuie să faceți să circule acest gen de lucruri. După ce auziți lucruri pe care le-am spus, lăsați-le așa. Voi știți că acei cultivatori, care au cultivat de o mie de ani, după ce au aflat un mic secret ei îl vor păstra doar pentru ei. Ei îl păstrează timp de sute de ani și chiar o mie de ani fără să-l spună altora (publicul râde) — "Dacă cineva vrea să cunoască aceste puține lucruri pe care le am, el va trebui să dea ceva în schimb!" În timp ce voi "yap, yap, yap…" Voi vă apucați și spuneți totul! (Învățătorul râde) Voi nu păstrați nimic înăuntru. (Publicul râde)

Întrebare: În ce formă, vor atinge Desăvârșirea, discipolii Dafa din interiorul țării?

Învățătorul: Va fi la fel, în ansamblu forma este aceeași. Dar este un punct de menționat, dacă persoana nu este întâmpinată de mine și este alungată de mine, atunci nu va funcționa. Cei care pleacă înainte, deși am decis că ei vor atinge Desăvârșirea, în realitate ei de asemenea așteaptă într-un anume loc. Trebuie ca eu să-i întâmpin. Aceia care nu sunt întâmpinați de mine nu sunt recunoscuți. Astfel că ei cu toții sunt în așteptarea concluziei finale. Desigur, cei care așteaptă nu mai au nici o suferință. Conștiința lor este perfect clară și sunt într-o stare divină, iar ceea ce urmează este numai reîntoarcerea la poziția inițială.

Întrebare: În acest moment crucial al rectificării-Fa, unii practicanți veterani întâlnesc în anumite momente tot felul de teste de diferite intensități. Cum să-i abordăm și să-i ajutăm pe acești practicanți care trec prin aceste teste?

Învățătorul: În cultivare nu contează dacă o persoană a început mai devreme sau mai târziu. Și dacă cineva cultivă bine sau nu, nu este determinat nici de faptul că a început mai devreme sau mia târziu. Dacă o persoană este în stare să aibe gânduri drepte și comportamentul drept și să abandoneze atașamentele, atunci el este diferit. Banda de huligani perverși care persecută discipolii Dafa în China continentală au gândit despre asta în acest mod: "Aha, el este un student veteran. Dacă îl convingem să scrie ceva, alții îl vor urma." Dar cum ar putea fi asta posibil? Când oamenii obișnuiți persecută practicanții, ei nu vor reuși niciodată să-i înțeleagă. Fiecare se cultivă pe el însuși, și merge pe propria cale, și nimeni nu se uită la nimeni altul, nu se uită că este bătrân sau tânăr și nici dacă a apucat să practice devreme sau târziu. Eu fiind Maestrul, îi ghidez pe toți discipolii mei la fel. Iar despre cum să ajutați persoana, ceea ce puteți face, în primul rând, este să îl ajutați să înțeleagă lucrurile prin Fa și să se îmbunătățească. Pe de altă parte să trimiteți gânduri drepte împreună și să faceți mai mult din ceea ce discipolii Dafa ar trebui să facă ca să salveze ființele simțitoare. Toate aceste lucruri pot să ajute persoana.

Întrebare: De fiecare dată când facem progrese în rectificarea-Fa, întotdeauna apar brusc unele evenimente ale societății obișnuite care interferează. De exemplu incidentul evenimentului din 11 septembrie, accidentul de la lansarea rachetei, problema Irakului, problema cu Coreea de Nord, etc. Cum să privim aceste interferențe?

Învățătorul: Exact așa este. De ce aceste țări care susțin justiția, închid ochii când vine vorba despre persecuția pe care guvernul chinez îl conduc împotriva unui număr atât de mare de localnici care fac parte din societatea de bază? De ce nu spun nimic? Au motivele lor, dar sunt și interferențe aranjate de vechile forțe, care îi țin ocupați cu acei teroriști. De aceea teroriști apar din când în când, ca din timp în timp să le distragă atenția, pentru ai împiedica să se concentreze asupra scopului adevărat al existenței lor.

Întrebare: Discipolii din Marea Britanie îl salută pe Maestru.

Învățătorul: Mulțumesc!

Întrebare: Pentru a salva membrii familiilor noastre deținuți în China, noi am creat mici scene pe care le prezentăm pe stradă. Unul dintre noi joacă rolul celui rău. Maestre este bine să facem un discipol să joace acest rol?

Învățătorul: Asta nu are importanță. Este în regulă pentru el dacă joacă acel rol. Dar când văd discipolul nostru Dafa jucând rolul celui rău, mă simt neconfortabil. Dacă trebuie să fie făcut atunci se poate face, nu este grav, în realitate nu afectează nimic. La urma urmei, ce altceva ați putea face — trebuie să fie discipolii Dafa care validează Fa. Înainte obișnuiam să-i ajut să găsim câteva idei, și le-am sugerat, că atunci când producem filme pentru televiziune, poate ar fi bine să le cerem prietenilor noștri să joace rolurile negative. (Publicul râde) Voi doar le-ați cere să fie ei actorii. Acum nu avem bani, dar în viitor când veți fi profitabili, veți putea să-i plătiți când aveți bani. (Publicul râde) Doar glumesc! În realitate este fără importanță.

Întrebare: Rasa umană și alte ființe vor exista în același timp simultan în viitor? Cum ar trebui discipolii să se gândească la asta?

Învățătorul: Vor exista alte ființe simultan cu ființele umane în viitor? Odată ce Fa rectifică lumea umană nu vor mai exista atât de multe schimbări. Iar despre ce va exista pe Pământ mai târziu, asta depinde de necesitățile rasei umane. Toate lucrurile din Ceruri sunt extrem de minunate, atât de minunate încât nu poate fi descris în cuvinte. Chiar și Divinitățile, adică Divinitățile care au intrat în noul cosmos după ce au fost rezolvate în mod binevoitor, sunt înmărmurite. (Aplauze) Oamenii cred că Divinitățile sunt minunate, și că lumea Divinităților este minunată, dar când ajung și o privesc, vor găsi că locurile vechi nu mai sunt atât de minunate — atât de mare este de fapt diferența. În ceea ce privește demonii, ei sunt de asemenea membrii universului. În univers nu poate lipsi relația dintre viețile pozitive și viețile negative.

Cât e ceasul? (Aplauze) Ar trebui să terminăm aici? Asta este tot ce am avut să spun. (Îndelungate aplauze cerând Maestrului să rămână) Atunci voi mai răspunde puțin la întrebări. (Aplauze)

Întrebare: Puteți să ne spuneți părerea dumneavoastră, ce credeți despre a-l da în judecată pe acel mizerabil demon principal din China? (Publicul râde)

Învățătorul: În China este imposibil ca fiecare persoană să cunoască adevărul și astfel să afle despre Falun Gong din surse pozitive, dar toată lumea critică acest mizerabil — situația este atât de rea. (Aplauze) Atunci n-ar trebui să-l trimitem la tribunal? (Aplauze) (Învățătorul râde) (Aplauze)

Întrebare: Vă rog venerabile Maestre lămuriți-mă, când noi manifestăm în fața consulatului chinez, maleficul controlează polițiștii pentru a ne crea necazuri. Eu mă gândesc că în conformitate cu ceea ce dumneavoastră, venerabilul nostru Maestru ați spus, noi ar trebui să facem bine cele trei lucruri, primul fiind clarificarea adevărului. Și dumneavoastră ne-ați spus că atunci când întâlnim o problemă nu trebuie s-o ocolim, trebuie să-i facem față…

Învățătorul: Asta este adevărat. Când întâlnim situații de genul acela, ar trebui să le rezolvăm. Rețineți asta: acolo unde apare o problemă, acolo este nevoie să clarificați adevărul. (Aplauze) Iar despre cât de bun este rezultatul, nu vă uitați la cealaltă parte, rezultatul vine din mințile voastre. Dacă voi vreți să fie bun atunci va fi bun. Dacă nu aveți intenția să o faceți bine, ori dacă mintea voastră nu este stabilă, atunci nu va fi ușor să rectificăm lucrurile. Adică cu alte cuvinte, trebuie ca gândurile drepte să fie puternice. Dacă vă gândiți "Eu te salvez cu adevărat. Eu îți spun cu adevărat despre realitatea faptelor", atunci rezultatul va fi bun. Încercați pe cât puteți să îi abordați pe oamenii din afara Chinei de asemenea cu bunătate. Desigur, cei care nu pot fi salvați există de asemenea și în afara Chinei continentale. Poate, îi veți întâlni, poate nu. Dar indiferent de situație, noi trebuie să acționăm corect și demn. Cel puțin nu trebuie să îi abandonăm, nu trebuie să abandonăm ființele simțitoare. Rezultatele multor lucruri depind de modul în care oamenii le tratează. Încercați să faceți lucruri cât puteți de bine, nu agravați lucrurile.

Întrebare: Soția mea și-a pierdut libertatea pentru că s-a dus să valideze Dafa. Fiindcă am un copil care are doar câțiva ani, eu nu voi merge să validez Legea așa cum o făcea soția mea, ci mai degrabă o să fac lucruri prin care o să fiu mai mult în siguranță. Este corect? De asemenea aș vrea să transmit salutări de la discipolii Dafa din Zhengzhou, Maestrului.

Învățătorul: Mulțumesc. În calitate de discipol Dafa, dacă voi credeți că ceea ce faceți este corect atunci faceți-o. În procesul cultivării oamenii au înțelegeri diferite și sunt în stări diferite. Acelea nu sunt o problemă. La ce nivel de înțelegere ajungeți în cultivarea voastră, și până unde reușiți să faceți lucrurile, ambele sunt manifestări ale stării voastre de cultivare. Altfel spus, dacă puteți face deosebit de bine, cu atât mai bine, dar lucrurile nu pot fi forțate. Eu nu am alte exigențe de la voi. Eu nu am spus niciodată că voi trebuie să reușiți să faceți bine în măsura aceia sau cealaltă. Întotdeauna ați fost voi înșivă care ați rezolvat lucrurile. Indiferent de cât de înalt a ajuns înțelegerea voastră bazată pe adevărurile-Fa, atâta este măsura în care puteți voi face lucrurile. Tot ceea ce ați făcut este făcut pentru voi înșivă și în mod absolut nu pentru mine. (Învățătorul râde) Hai să o spun în felul acesta: doar Maestrul este cel care vă ajută pe voi, voi niciodată nu îl ajutați pe Maestru. (Aplauze) În viitor când vedeți adevărata imagine, veți spune: "Uau, deci a fost în felul acesta!"

Întrebare: Astăzi este sărbătoarea Lanternelor. Mulțumim venerabilului Maestru pentru că ne-a predat Legea și pentru că ne salvează, și pentru că își petrece sărbătoarea Lanternelor cu noi. Elevii de aici nu vor ca Maestrul să plece. (Aplauze)

Învățătorul: Oh, nu m-am gândit la asta. Când vine vorba despre festivaluri și vacanțe, dacă nu mi le amintiți le uit, eu sunt astfel. Astăzi este sărbătoarea Lanternelor, așa că nu avem noi o mare reuniune aici? (Aplauze îndelungate)

Întrebare: Când trimitem materiale de clarificare către China continentală, putem să le trimitem de asemenea poemele dumneavoastră, textele dumneavoastră și cărțile Dafa?

Învățătorul: Asta nu este o problemă, nu este deloc o problemă. Puteți să le trimiteți și oamenilor obișnuiți. Asta nu este o problemă, cu condiția ca ei să vrea să le citească. Persecuția durează deja de mult timp, și mulți oameni vor într-adevăr să cunoască adevărul despre Falun Gong, dar nu reușesc să găsească cărți. Știți care a fost pretextul vechilor forțe când au folosit maleficul să ardă cărțile în trecut? De ce voiau ele să ardă cărțile? În acel timp în China continentală erau atâtea copii a le Zhuan Falun, că se găseau peste tot. Dar mulți studenți nu și-au dat seama că ar trebui să respecte cărțile, iar oamenii obișnuiți tratau cartea cu încă și mai puțin respect. Divinitățile nu puteau să suporte asta, pentru că este Legea cerească, aceea Lege care a creat universul! Deci vechile forțe voiau să ducem lipsă de cărți, pentru ca oamenii să caute Fa, să o respecte și să își dea seama din acel moment cât de prețioasă este Fa pentru ei. În acel timp aceasta era scuza pentru a comite acest act.

Întrebare: În regiunea noastră se pare că unii practicanți încă nu înțeleg rectificarea-Fa. Nici în alte privințe nu au o înțelegere foarte bună. Cum pot eu să-i ajut să se îmbunătățească?

Învățătorul: Nu poate fi forțat nimic. Depinde numai de persoană dacă vrea să cultive. Noi nu putem decât să-l sfătuim să facă ce este bine, și putem numai să facem tot posibilul să le explicăm principiile cu claritate, să le vorbim despre unele lucruri și să le explicăm principiile clar. Constrângerea nu funcționează. Când ți-ai expus punctul de vedere, poate vei avea rezultate sau poate că persoana are atașamente.

Întrebare: În munca noastră pentru Dafa, unii care sunt în poziții de responsabilitate, nu spun adevărul și fac lucrurile ca în societatea oamenilor obișnuiți. Asta este din cauză că nu au studiat Legea cu seriozitate, ori au interese personale, ori au alte motive?

Învățătorul: Motive? Nu se poate spune în felul acesta. Dintre toți cei care stați aici, poate că sunt unul sau doi care sunt puțin ciudați, dar Maestrul vă spune și vouă că nu vreau să mă lepăd de voi și vă voi urmări să văd dacă veți putea răzbate. (Aplauze) Dacă puteți, atunci am să am grijă de voi. Deci depinde de voi. Iar în ceea ce-i privește pe ceilalți, dacă voi spuneți că între cei care sunteți așezați aici, este cineva care vrea să prejudicieze Dafa, ori să facă cine știe ce, este imposibil. Cei care sunt pe poziții de responsabilitate și ei sunt cultivatori și de asemenea mai au gânduri umane, asta este sigur. Eu aș spune că nu trebuie să aveți așteptări prea mari de la ei. Dar desigur, ei având responsabilități ceea ce fac va avea un anume impact. Așa că atunci când vedeți probleme, semnalați-le. Iar dacă ei nu ascultă, atunci puteți să-i raportați la Asociația Dafa.

Întrebare: Eu sunt discipolul dumneavoastră, dar sunt încurcat în datorii. Pot eu să-mi spăl păcatele prin participarea mea la această formă a rectificării-Fa?

Învățătorul: Să folosești Dafa pentru afacerile personale… nu cred că acest mod de a gândi este bun. Fiind discipol Dafa, atunci când vei putea face cu adevărat bine, atunci eu cred că încurcăturile tale nu vor mai fi atât de grave după cum par acum. Aceasta deoarece atunci când nu poți să privești lucrurile prin prisma Legii, încurcăturile oamenilor obișnuiți sunt pur și simplu încurcăturile oamenilor obișnuiți. În ochii oamenilor obișnuiți lucrurile nu se schimbă, dar în ochii Divinităților toate acestea se schimbă. Tu ești îngrijorat și Maestrul este de asemenea îngrijorat pentru tine — eu sunt îngrijorat că nu te-ai debarasat de atașamente și că nu ai ajuns la o înțelegere de nivel înalt a Legii și că atunci când rezolvi o problemă, creezi altele noi. (Oftează) Dar asta nu este o critică! Tot ce spune Maestrul este Fa.

Întrebare: M-am mirat tot timpul, și poate că n-ar trebuie să folosim atât de multe resurse umane și materiale pentru cercetarea unui mod de a pătrunde prin blocada internet-ului. Poate că ar trebui să facem lucruri care necesită un timp scurt și sunt mult mai eficiente.

Învățătorul: Există mai multe păreri despre acest lucru. Atât pot să vă spun că părerile în această privință sunt împărțite. Desigur, trebuiesc făcute lucrurile care sunt foarte eficiente. Dar în ceea ce privește spargerea blocadei internetului, gândiți-vă, demonii ne persecută și răspândesc minciuni de nedescris — cum am putea să nu-i demascăm? Trebuie să lăsăm oamenii lumii să vadă natura lui malefică, să vadă faptele ticăloase și să vadă adevărul! Așa că trebuie să reușim s-o spargem. Există un număr mare de oameni de știință de renume mondial printre discipolii Dafa. Noi avem capacitatea s-o spargem. De exemplu ei nu au fost niciodată capabili să blocheze website-ul Minghui! (Aplauze călduroase) Dar de asemenea este corect să nu folosim prea multe din resursele noastre umane. Totuși, nu avem prea multă lume care participă la asta, nu-i așa?

Întrebare: Când Fa rectifică lumea umană atunci nu va mai fi nicio blocadă. Este adevărat că toate astea trebuiesc realizate prin căile discipolilor din lumea omenească?

Învățătorul: Când spargem această blocadă, noi negăm aranjamentele vechilor forțe. Noi pur și simplu nu acceptăm această persecuție ori această blocadă. Atunci când Fa rectifică lumea omenească și atunci când divinitățile și acei Buddha vor fi etalați maiestuos, lumea nu va mai avea de ales decât să asculte! Va fi o cu totul altă situație.

Întrebare: Discipolii vor ști din timp momentul când Legea rectifică lumea omenească? (Audiența râde)

Învățătorul: Diferă până unde ați cultivat fiecare și tot așa starea voastră a cultivării este diferită. Unii studenții vor fi în stare să știe din timp iar alții nu vor fi. Nu contează dacă tu vei fi sau nu în stare și nu-ți va afecta progresul Desăvârșirii tale și nici nivelul tău. Absolut deloc. De ce vă gândiți mereu la asta? Rectificarea-Fa a lumii umane de fapt, ca să o spun clar, nu are de-a face prea mult cu voi. Voi sunteți discipoli Dafa a perioadei rectificării-Fa! (Aplauze)

Întrebare: În prezent unii discipoli au simptome de boală foarte serioase. Ei cu greu pot citi cartea, ori să facă exercițiile, ori să trimită gânduri drepte.

Învățătorul: Aș spune că astea sunt probleme reale. Unii dintre studenți își arată atașamentele, iar alții nu; și ei sunt teribil de atașați de unele lucruri dar le țin ascunse, iar în final ei nu pot să le rezolve de unii singuri. Maleficul te va face din ce în ce mai anormal și te va face să cazi tare — atât de tare încât nu vei uita până la sfârșitul zilelor tale. Acesta este modul în care ei o fac, așa că nu vă atașați prea mult. Apoi când se ivesc probleme, voi veniți la Maestru și întrebați ce-i de făcut, cu toate că este de fapt din cauza atașamentului vostru. Maestrul va face ceva în legătură cu asta.

Mai există de asemenea unii care au auzul fals. Eu pot să îl numesc doar auz fals. Este drept că voi auziți cu adevărat ceva, numai că ceea ce auziți nu este Maestrul ci cineva care imită vocea Maestrului. Ei chiar imită și imaginea mea, profitând de atașamentele voastre, ca să vă înșele. Fiind discipoli Dafa, voi trebuie să înțelegeți lucrurile prin Lege. Voi sunteți discipoli Dafa care sunt demni și drepți. Voi ar trebui să vă gândiți cu rațiune dacă ceva este într-adevăr în acord cu Legea. Și apoi mai există studenți care sunt mereu interesați de capacități supranormale. Am lăsat pe unii studenți să vadă situația rectificării-Fa în diferite dimensiuni, având intenția să le măresc încrederea studenților în validarea Fa, totuși unii studenți nu pot să o asimileze bine, ei nu pot să cultive bazat pe Fa, iar atunci când se întâmplă ceva ei chiar se duc să întrebe un student care are capacități supranaturale să se uite la lucruri pentru ei, apoi ei consideră ceea ce au văzut drept un ghid pentru cum să facă lucrurile care țin de Dafa și cum să cultive. Asta este deja foarte periculos. Cine ar putea să vadă esența rectificării-Fa? Și cine ar putea să explice starea acelora care cultivă în Dafa? Manifestările de la nivelurile extrem de joase nu reprezintă situația decisivă, situația adevărată. Dacă tu nu cultivi bazat pe Lege, dacă tu nu te porți în acord cu Legea mai ești tu atunci un discipol Dafa? De câte ori se întâmplă ceva, tu mergi și întrebi cealaltă persoană să vadă despre ce este vorba, dar ce vede ea? Cine ar putea să vadă situația ta decisivă? Nici măcar copilul tău n-o poate vedea. V-am spus deja că nu vă este permis să vedeți nici măcar intern, între discipolii Dafa. Dacă adevărata stare a cultivării tale ar putea fi văzută, atunci ce ar mai exista pentru tine să cultivi? Dacă ți s-ar spune, totul ar fi rezolvat. Nu se poate vedea! Motivul este că la niveluri diferite există manifestări diferite, iar pentru o ființă la un anumit nivel manifestările de la acel nivel sunt adevărul, astfel că la fiecare nivel, nivel după nivel, există adevăruri. Dar acelea sunt manifestări diferite ale unui singur lucru la niveluri diferite, pe când manifestarea celui mai fundamental lucru este la vârf, iar când ajunge la final, doar atunci este găsit lucrul cel mai final cel mai esențial. Așa că de la care nivel crezi că ai putea să vezi situația decisivă, situația adevărată a unui discipol Dafa, situația adevărată a rectificării-Fa, sau situația adevărată a Maestrului? Dacă astăzi tu ai putea vedea situația adevărată finală a unui discipol Dafa și a Maestrului și adevărul despre Dafa, atunci astăzi tu ai fi Lordul acestui cosmos nelimitat! Vezi tu toate astea? Sunt toate lucrurile în fața ochilor tăi? Cum poți tu să fii atât de nesăbuit?! Am vorbit deja de multe ori despre asta în Fa. De ce este că voi trebuie neapărat să fiți interferați? (Învățătorul râde)

Întrebare: Dacă discipolii își folosesc locul de muncă să vorbească despre Zhen, Shan, Ren și adevărurile Legii universului, reușind astfel să vorbească cu cât mai mulți…

Învățătorul: Nu cred că există nicio problemă să faceți asta. Puteți face asta.

Întrebare: Cineva nu mai poate să dea în mod direct pentru Dafa atât cât a putut cu ceva vreme înainte. Vă rog să-mi spuneți dacă el se mai încadrează în definiția de discipol Dafa a perioadei rectificării-Fa?

Învățătorul: Ați făcut bine totul în toate privințele în ceea ce un discipol Dafa are de făcut? Dacă da, atunci ați făcut bine. (Învățătorul râde) Nu vă îngrijorați, asta vizează și pe cei care s-au împiedicat. Doar grăbiți-vă și ridicați-vă!

Întrebare: Ca student care mă aflu la doctorat, ca să pot să-mi fac bine cercetarea științifică, asta îmi cere o dăruire totală, dar eu am nevoie de asemenea să studiez Legea, să clarific faptele și să fac exercițiile. Mereu am impresia că nu-mi ajunge timpul.

Învățătorul: Mai există încă oameni care pune această întrebare. Maestrul a răspuns deja la această întrebare de multe ori pentru voi. Eu cred că fiind cultivator, voi trebuie să puneți Dafa pe primul loc, dar în același timp trebuie să vă faceți bine treaba. Trebuie să faceți tot ceea ce puteți ca să iasă bine lucrurile. Iar despre cum să cântăriți toate astea, când vine vorba de lucruri specifice voi încă trebuie ca voi înșivă să prioritizați lucrurile. Dacă spui: "sunt prea ocupat, n-am să citesc" atunci asta este echivalent cu a nu cultiva. Sau poate spui "am să mă dedic complect muncii mele", în acest caz vei fi numai o persoană obișnuită. E posibil că poate tu doar nu echilibrezi bine lucrurile? Atunci stabilește-ți bine prioritățile și planifică bine lucrurile. Este foarte simplu. De fapt am discutat deja despre asta foarte clar în Zhuan Falun. Studiul serios al Legii, în mod sigur nu va afecta nimic din ce lucrezi, ba dimpotrivă, te va ajuta să ajungi la rezultate duble, fie în munca ta fie în studiul tău și asta cu jumătate de efort.

Iar în ceea ce privește știința, s-a ajuns deja la acest stadiu. Omenirea nu poate funcționa fără știință, și cu toate acestea societatea încă încearcă din răsputeri să o împingă înainte. Dar nu va mai exista în societatea pe care oamenii din viitor o vor avea. În viitor nu va mai exista nici o știință. Totuși știința este produsul universului și de aceea eu nu l-am respins niciodată. Eu am spus numai că nu este în concordanță cu omenirea și că nu poate fi încredințată omenirii, mai ales în viitor când lumea va lua calea spre a deveni Divinități, aceasta va stabili chiar mai strict situația în care această știință nu va putea fi dată omenirii. De fapt știința este o blasfemie la adresa divinităților și joacă rolul de a încâlci materia și de a distruge mediul. Și nu numai că face ca materia să se încâlcească, dar de asemenea face să se încâlcească și conceptele ființelor umane, și multe alte elemente pe pământ; în plus rănește cosmosul într-o anumită măsură. Așa că în viitor nu va exista aici în acest loc al ființelor umane. Este așa cum este acum, și asta deoarece înainte ca rectificarea Legii în lumea omenească să ajungă aici, indiferent de cât de haotic ajunge omenirea, noi pur și simplu o lăsăm în pace. Dacă tu nu îți faci treaba științifică, asta nu va transforma știința în ceva bun doar pentru că tu nu o faci. Dacă o faci, e în regulă, și faptul că o faci nu se consideră ca fiind ceva rău, fiind că în general așa stau lucrurile. Așa că asta este relația dintre ele.

Întrebare: Eu sunt discipolul dumneavoastră și sunt ocupat cu multe treburi pentru Dafa. Fac rareori exercițiile și nici nu pot să mă asigur întotdeauna că studiez Legea. Mă simt îndurerat în sinea mea.

Învățătorul: Eu cred că tu trebuie totuși să găsești timp să studiezi Legea, excepție ar fi numai dacă traduci Dafa (audiența râde) caz în care cred că tu de asemenea studiezi. Altfel este nevoie să studiezi Fa.

Întrebare: Eu cred că rectificarea Legii a lumii omenești deja se desfășoară în liniște și că știința avansată a dus la recesiunea economică în timpurile moderne. Este asta începutul unei noi situații economice? Dacă discipolii Dafa înființează companii noi, vor avea ei perspective bune? (Audiența râde)

Învățătorul: Nu este după cum vă imaginați! Rectificarea Legii în lumea omenească nu are nimic de a face cu știința. Nu va exista niciun conflict între ei nici în manifestarea lor, dar nici nu va conduce la dezvoltarea științei. În ceea ce privește problema de a înființa companii noi, acelea sunt afaceri proprii și dacă ești în stare atunci fă-o!

Întrebare: M-am iluminat la faptul că nu am nicio problemă cu a fi interferat, am probleme numai cu faptul că eu însumi nu fac bine. Este această înțelegere corectă?

Învățătorul: Nu este nicio problemă să gândești în felul acela. Este foarte bine că nu ai interferențe. Fiind capabil să îți dai seama unde nu ai făcut bine și care sunt lipsurile tale este cultivare.

Întrebare: Maestre conținutul Legii pe care ne-ați predat-o azi dimineață este foarte grav. Ca discipol mă gândesc dacă este ceva care deja s-a întâmplat sau ceva care s-ar putea întâmpla în viitor?

Învățătorul: Eu am văzut niște indicații care sunt cu adevărat rele și că unii discipoli vor fi cu adevărat ruinați. Este atât de serios, așa că am vorbit despre acele lucruri. Se poate spune că se va întâmpla în viitor, dar începutul a ieșit deja la iveală. Despre asta era vorba.

Întrebare: Sunt discipolul dumneavoastră și m-am iluminat la următoarele: Maestrul este manifestarea Fa în lumea omenească, așa că Maestrul este Fa și asta este o parte a implicației de a-l lua pe Maestru ca dascăl.

Învățătorul: Lăsați-mă să vă mărturisesc într-un limbaj simplu: Legea a fost creată de mine. (Aplauze entuziaste) În colosalul firmament, atâta timp cât ești ceva în cosmos — anume asta include totul — indiferent dacă ai sau nu o formă, fie golul, fie inexistența, fie orice; atâta timp cât ești ceva, ai fost creat de Lege și ești în acest mediu al vieții create de Lege. Legea are standarde pentru ființe. Legea a creat toate ființele, și în reînnoirea ei, Fa face de asemenea ca toate ființele să fie asimilate și salvate. Fiindcă discipolii Dafa studiază Legea, ei se asimilează în mod activ în Fa. Nimic din corpul cosmic nu mai este destul de bun. Motivul pentru care mai este încă păstrat în prezent este pentru a asimila toate ființele din cosmos și de a da tuturor ființelor șansa să fie salvate. Altfel ar fi dispărut demult. Colosalul firmament ar fi fost reconstruit, iar Legea ar fi recreat toate nivelele și toate ființele. Totuși eu nu am luat această cale. Eu am făcut ca toate ființele din corpul cosmic să știe despre Lege și să se asimileze la Lege, cu gânduri drepte. Aceasta este soluția cea mai binevoitoare, iar această abordare arată compasiune pentru toate ființele. Toate ființele în fața istoriei au fost create de Fa, și nimeni nu este o excepție, toată lumea este inclusă. Dacă cineva vorbește despre cum Zhuan Falun ar fi la nivelul acesta sau la nivelul celălalt, atunci acesta vorbește cu cuvintele demonilor. În firmamentele colosale nenumărate și nemăsurate, în dimensiunile nenumărate și nemăsurate din corpul cosmic, există nenumărate și nemăsurate ființe în fiecare dimensiune! Toți au fost creați de Lege (Fa). Nicio ființă nu are cum să facă aprecieri asupra Fa (aplauze), și în același timp tot ce este al Legii este manifestat în această carte Zhuan Falun! Atât este de imensă această Lege.

Întrebare: Maestrul a menționat azi dimineață că în prezent vechile forțe au de gând să zdruncine credința dreaptă și gândurile drepte ale discipolilor Dafa pe care le au în Fa, folosindu-se de anumite materii pentru a forma imagini false ale Maestrului. Puteți vă rog să ne spuneți cum putem să le deosebim?

Învățătorul: Nu este necesar ca voi să încercați să le deosebiți. Ceea ce pot studenții să vadă sau să cunoască în prezent este limitat de nivelul lor. Vechile forțe sunt Divinități, iar acum pentru voi este ca și cum ei pot să se schimbe în nenumărate forme. Dacă studenții nu iau Fa ca și învățător, și își concentrează atenția la acele lucruri, atunci vechile forțe pot invoca pentru voi orice fel de imagini false vor. Astăzi am să vă clarific asta complet pentru voi: Ceea ce vezi tu — ceea ce vezi tu cu ochii tăi de om — este corpul principal al Maestrului. Chiar aici. Sunt eu. (Aplauze) Celelalte corpuri care sunt eu, indiferent cât de înalt este nivelul lor, acelea sunt doar corpurile mele de la diferite niveluri. Deși eu sunt la locul cel mai de jos, asta se întâmplă deoarece am venit în locul cel mai de jos; și chiar dacă acele corpuri ale mele la diferite nivele sunt în locuri înalte, asta este pentru că eu le-am făcut să fie în acele locuri înalte. Aș putea să iau înapoi toate [corpurile] mele de la toate nivelele și să le combin într-un singur corp așa încât cu toții să fie aici cu mine în același timp. Și aș putea să mă manifest într-un fel în care la fiecare din nivelurile întregului cosmos să fiu numai eu. (Aplauze) Dar câteodată vechile forțe intervin și când ei văd că un student într-adevăr a luat-o greșit atunci ei îi vor arăta imagini false, îi blochează vederea, nu-l lasă să-l vadă pe Maestru pe partea cealaltă, și dintr-un punct de vedere mintal nu-l lăsa să aibă credință dreaptă în Maestru care se află aici. Ei vor lua unul fals pe care-l vor face să călătorească înainte și înapoi în aceea dimensiune ori să stea chiar aici, și asta te va face s-o iei razna. Așa că voi nu trebuie să vă uitați la acele lucruri. Doar ignorați-le. Nu vă este destul că Maestrul este aici și că Legea este aici? (Aplauze)

Nu-i așa că Legea este predată acum aici chiar de mine? Vedeți, cu aceasta gură (arătând către gură)? (Audiența râde și aplaudă) Totul este predat de mine. Nimeni nu mă poate controla. Nu vă faceți griji. Vechile forțe nu pot deloc să vadă sursa de unde vine Legea pe care o predau. Nicio ființă nu poate vedea originea Legii pe care o predau. Chiar dacă o ființă ar fi să treacă nivel după nivel de viață și materie, nici așa nu ar putea să ajungă la origine. Unul dintre motivele pentru care v-am spus să luați Legea ca învățător este tocmai că nu vreau ca să aveți astfel de interferențe. V-am rugat să luați Legea ca învățător, iar această Lege este chiar aici, așa că faceți lucrurile în concordanță cu Legea și cultivați deschis și cu demnitate. Gândiți-vă, dacă nu ați avea Legea, ar fi posibil să cultivați făcând numai după cât de puțin puteți vedea voi singuri? Nu ați putea, nu-i așa?! Și atunci de ce nu vă nu țineți de ceea ce vă cere Legea? De fapt, toate acele apariții false sunt acum distruse.

Întrebare: Câțiva studenți străini au mers în China continentală și au fost arestați. Este adevărat că ei nu au acționat după cum a cerut Maestrul?

Învățătorul: Nu poți să spui asta. Discipolii Dafa toți încearcă să găsească căi pentru a face lucruri pentru Dafa, după abilitățile lor și cu cele mai bune intenții. Nu poți să spui că studenții făcând lucrurile într-un fel este bine și în altfel nu este bine. Fiecare merge pe calea proprie și nu putem să impunem nimănui conceptele noastre. Când apare o problemă nu începeți să vorbiți despre cine are dreptate și cine nu are dreptate. Când se ivește o problemă, voi toți ar trebui să vă ajutați unii pe alții și să încercați să vă gândiți la o metodă pentru a rezolva problema.

Întrebare: Cred că a fi bun nu înseamnă doar a avea o imagine prietenoasă și plăcută la suprafață. Eu simt că a opri maleficul este de asemenea o formă de bunătate. De exemplu atunci când noi am fost împotriva cerințelor nerezonabile a polițiștilor din Hong Kong și a polițiștilor germani, a fost de asemenea o etalare a bunătății și a fost etalarea virtuții și mărinimiei Dafa.

Învățătorul: Când aveți de a face cu ființe umane voi trebuie să fiți buni, iar când dați de ființe demonice atunci ar trebui să-i epurați. Iar în ceea ce privește acei polițiști ei nu erau conștienți și erau controlați. Dacă voi nu stăpâniți situația cum trebuie, atunci ei vă tratează cu răutate și ei sunt iraționali, iar voi suferiți pierderi în timp ce conflictele se intensifică, astfel că ar trebui să evitați pierderile. Fiți pe cât se poate de binevoitori cu oamenii, dar voi trebuie să tratați cu seriozitate când vine vorba de [ființa din] partea cealaltă. Atunci când ceva a afectat negativ sau a rănit Dafa, voi ar trebui de asemenea să o rezolvați serios folosind legile oamenilor obișnuiți. Maleficul a inoculat polițiștii germani cu multe lucruri rele, iar în acel moment ne-au tratat destul de nedrept. Care ar trebui să fie atitudinea unei națiuni față de Dafa, și cum trebuie să fie când li se înfățișează răul și binele. Ce ar trebui eu să fac cu viitorul lor?! După cele întâmplate voi trebuia, atunci imediat să faceți cele necesare și să apelați la sistemul lor legal. Țara lor este democratică, unde chiar și dacă președintele comite fărădelegi este dus în fața instanțelor, din moment ce a fost ales. Desigur, a trecut momentul, astfel că este greu să facem ceva acum.

Întrebare: Câteodată, eu simt că nu sunt demn de a fi salvat de Maestru. Cum pot să-mi constrâng egoismul încât să corespund standardului cerut?

Învățătorul: Nu fi atât de pesimist. Obiceiurile fiecărui individ sunt diferite și obiceiurile fiecărei națiuni sunt diferite. În medii diferite lumea are la bază culturi diferite care au ca rezultat obiceiuri diferite. Și unele aspecte negative ale culturii lor diferite afectează studenții noștri de diferite etnii. Dar nu este o problemă. Maestrul nu se uită la lucruri de genul acesta. Atâta timp cât cultivi, vei fi în stare să ajungi la înțelegerea cerută și în mod gradat vei fi în stare să le faci bine pe toate. Nu este realist să te gândești că vei putea face totul bine imediat, de la început. În timp ce în mod constant îți adâncești studiul Fa și în timp ce înțelegerea ta ajunge să fie din ce în ce mai bună, vei fi capabil să faci din ce în ce mai bine.

Întrebare: Cum putem noi să clarificăm mai bine faptele pentru guvernul Statelor Unite?

Învățătorul: Ați făcut tot timpul aceste lucruri și ați făcut destul de bine până acum. Pentru a merge mai înainte, este o chestiune de a face lucrurile la un nivel mai profund și la o scară mai largă.

Întrebare: Am trimis un e-mail multor colegi practicanți. Ceea ce am intenționat să spun era bine, dar felul în care am abordat problema a ieșit cam negativ. După asta practicanții nu m-au mai inclus în discuțiile lor. Am făcut ceva greșit?

Învățătorul: Deja ți-ai dat seama că felul în care ai abordat problema a fost oarecum negativ și din cauza asta ei nu au acceptat. Ei nu au acceptat și pentru că ei la rândul lor au gânduri omenești. Poate deoarece sunteți discipoli Dafa, ambele părți trebuie să privească lucrurile corect. Discipolii Dafa ar trebui să facă totul în mod pozitiv. Nu vă uitați la partea negativă a celorlalți. Trebuie să vă uitați mereu la partea lor pozitivă. De fapt știați că atunci când am început să predau Dafa, pe durata lecturilor, foarte multe gânduri omenești au fost trimise din partea audienței? Gândurile trimise de unii erau foarte negative, dar eu nu am ținut cont de ele. Eu mă uit numai la latura voastră pozitivă și astfel vă pot salva. Dacă m-aș uita mereu la latura voastră negativă cum aș putea eu să vă salvez? Cu cât m-aș uita mai mult cu atât m-ar deranja mai mult și atunci cum aș putea să vă salvez? (Aplauze) Așa că nu fiți afectați, în nicio situație, de acest tip de comportament uman, nu fiți afectați de gândurile umane și nici de sentimentele și emoțiile din lumea aceasta. Uitați-vă mai mult la partea pozitivă al celorlalți și mai puțin la cea negativă.

Întrebare: Când studiem Legea în grup și schimbăm opinii despre înțelegerea noastră, eu de obicei nu am nimic de spus și nu am nicio opinie de exprimat. Este asta în ordine?

Învățătorul: Poate că este datorită stării tale de cultivare. Dacă nu vrei să vorbești atunci nu vorbi. Iar când alții vorbesc și te simți încurcat că tu nu ai nimic de spus, atunci nu vorbi dacă nu poți, e în regulă. Dacă vrei să vorbești, îți va veni natural, și vei vorbi. Dar totuși nu lăsa ca acest obicei de a nu vorbi să te împiedice până la urmă.

Întrebare: Maestrul a spus că oamenii viitorului vor juca un rol major la acest nivel al cosmosului. Ce anume este mai exact acest rol important? Puteți să ne spuneți?

Învățătorul: În viitor acest loc al omenirii va fi un loc extrem de special. De ce spun eu asta? Nu are importanță cât de lungă este istoria omenirii, omenirea a fost creată să salveze toate ființele și pentru rectificarea-Fa; acesta este rolul pentru care a fost creat acest nivel al ființelor omenești. În trecut nu erau niciun fel de rase omenești. În acest loc unde este pământul, existau înainte alte planete, care planete aveau structuri diferite de cele ale pământului de astăzi. Pentru ca ființele umane să poată exista au fost create pe Pământ atât de multe lucruri ca apa, plantele, animalele, etc. Ființele și mediul care au existat înainte aici pe celelalte planete erau mai rele. Ființele de nivelul cel mai înalt erau ca extratereștri. Cu alte cuvinte nu existau niciun fel de ființe umane în acest loc. Indiferent de câte ori s-au distrus și au fost recreate planetele de pe locul acesta nu au avut deloc ființe umane. În toată istoria numai două planete au avut ființe umane: Pământul precedent și Pământul acesta de acum. Pământul precedent a fost un experiment de încercare aranjat de vechile forțe pentru a preda Fa acum. De data aceasta este totul real; rectificarea-Fa a început. Procesul acela a fost aranjat de vechile forțe.

Înainte ca eu să vin aici, am știut că vechile forțe vor face toate astea și eu am ales să fac ce și cum voiam eu în cadrul stabilit de ele. Dar când e vorba de multe lucruri de bază, vechile forțe nu sunt în stare să le schimbe. Chiar dacă lucrurile erau aranjate în felul acela, după ce rectificarea-Fa a început, vechile forțe totuși au schimbat mai mult de 80% din ceea ce a fost hotărât înainte de istorie. Eu nu pot să fiu de acord cu felul acela de comportament, când ele vor să mă folosească ca să își propriile interese, fără să țină cont de siguranța tuturor ființelor și de siguranța întregul firmament colosal. Acesta este una din motivele pentru care eu le epurez. Un alt motiv este că Eu mi-am propus să fac rectificarea Legii tocmai pentru că eu știam că toate acestea nu mai sunt satisfăcătoare, și nu contează câtă înțelepciune au ființele care iau parte, nu vor putea schimba soarta care le aduce dezintegrarea și doar atunci când lucrurile vor fi schimbate fundamental, doar atunci vor putea fi salvate. Dar tot ce ceea ce este vechi, nu ar înțelege felul meu de a face lucrurile astfel. Totuși eu am putut să o fac și indiferent dacă ei au putut să o înțeleagă sau nu, cel mai important este salvarea ființelor simțitoare. Așa că eu am străpuns toate obstacolele și am făcut totul ca să rezolv toate problemele nenumărate. Pe parcurs, ființele de la diferite niveluri au văzut că tot ceea ce fac eu este singura speranță pentru a putea salva totul. De asemenea, ajungând până la acest punct toate ființele au văzut de asemenea că tot ceea ce aveau de gând să facă vechile forțe nu puteau rezolva lucrurile, întrucât acele lucruri nu aveau rădăcini.

În timp ce rectificarea Legii progresează din ce în ce mai sus, vechile forțe nu mai există și nici factorii care aveau de a face cu aranjamentele vechilor forțe nu mai există — se sfârșesc fără nici o soluție. Vechile forțe sunt, în ceea ce privește procesul de reînnoire și salvare a tuturor ființelor, ca un obstacol, care este cel mai mare, cel mai dificil de îndepărtat, cel mai probabil să facă pe cineva să își piardă direcția, să îl facă incapabil să distingă cu ușurință între adevărat și fals, și cel mai dificil de înfrânt; ele sunt blocaj de viață-sau-moarte la momentul nașterii firmamentului colosal, și sunt un obstacol enorm pentru reînnoire. Dar atunci, în trecut, am ales acest loc pentru că am vrut să dau o șansă ființelor din cosmos care au căzut să poată să meargă înapoi, și în același timp să facă asta să fie o parte din capacitatea cosmosului care să permită ființelor să intre în mecanismul atotcuprinzător de armonizare și non-distrugere. Astfel, a fost cu adevărat deschisă, calea pentru ca lumea să devină Zei în viitor. De obicei lumea obișnuia să spună "O, am să-l văd pe Dumnezeu după ce mor." Tu spui că tu mergi să-l vezi pe Dumnezeu, dar Dumnezeu te va primi? De fapt se spune foarte clar în Biblie că doar atunci când vine la final timpul, care este Ziua Judecății, numai atunci îi va primi Dumnezeu și îi va trimite în Paradis pe acei oameni care au îndeplinit cu adevărat standardul. Astăzi, toate ființele simțitoare sunt în așteptare de-a lungul reîncarnărilor lor continue, viață după viață. În acest proces păcătoșii mergeau jos în iad. Totuși, ajunși în iad nu înseamnă că au fost distruși. Ei trebuie să-și plătească păcatele și să sufere, și după ce vor plăti pentru păcatele lor ei se reîntorc și încep să se reîncarneze din nou. Dar cei cu păcate în special enorme ajung în iad, iar aceștia sunt distruși direct și sunt trimiși în Iadul Fără Sfârșit, și odată ce cineva intră pe poarta non-vieții el nu mai poate trăi din nou. Astfel s-au întâmplat lucrurile în trecut.

După ce rasa umană a fost creată, zeii au apărut și ei pe scena umanității și astfel a început și cultivarea și credința dreaptă. Doar că niciodată nu s-a întâmplat ca persoana în sine să fie cea care cultivă, ci a fost spiritul său secundar care a cultivat. Motivul pentru care spiritul secundar putea cultiva era că acesta intra în așa zisele Cele Trei Tărâmuri fără ca de fapt acesta să intre cu adevărat. De ce s-a întâmplat astfel? De exemplu, după cum am spus mai devreme, atunci când unele ființe intrau în corpul uman, ele de fapt nu intrau cu adevărat în ființa umană, fiindcă acesta nu este decât o singură dimensiune. Eu am sigilat toate dimensiunile acelei părți a discipolilor Dafa care s-au cultivat în întregime. Nimeni nu mai poate intra. Prin partea care nu a fost cultivată în întregime oricine ar putea intra, dar Gardienii Legii și Maestrul urmăresc și nu îi lasă să treacă. Desigur, nici un element nu poate trece prin mine pe partea cealaltă. Situația Maestrului aici acum este că suprafața cea mai externă a corpului meu a ținut viețile tuturor Zeilor, tuturor ființelor și a tuturor elementelor din toate corpurile colosal de imense ale cosmosului. Aceasta este situația înainte ca rectificarea Legii să sosească în lumea umană. Dar acele elemente din golurile spațiale care mențin supraviețuirea ființelor, sunt de asemenea Zei, iar în acest timp ei pot trece prin corpurile oamenilor obișnuiți. De asemenea, este ca și cum ființele ar fi scufundate în ele — este ca și cum atunci când tu respiri, când tu respiri tu le-ai inhalat. În golurile dintre particule, ființele din microcosmos trec prin corpul unei persoane obișnuite când doresc. Acestea nu sunt spirite spirite care posedează. Asta este modul în care există cosmosul. Mulți oameni spun că au văzut asta sau cealaltă, când de fapt de cele mai multe ori ceea ce au văzut ei erau viziuni false, formate prin coincidența diferitelor dimensiuni. Nu erau chestii care au pătruns cu adevărat și nici nu s-au amestecat cu adevărat în particulele persoanei. Așa că acele spirite secundare cultivau în trecut în tărâmul lor microscopic original și în domeniul din raza potrivită lor. Ei nu s-au contopit în particulele adevărate ale corpului vostru. Dacă ar fi făcut asta, ar fi căzut și nu ar mai fi putut să se reîntoarcă niciodată. Înainte, nici măcar o singură ființă care a căzut din Paradis nu a fost capabilă să se întoarcă. Iar printre oameni, Socrate, înțeleptul grec din antichitate, a spus și de asemenea că nimeni din cei care au căzut din Paradis nu s-au mai putut întoarce. Deși lumea l-a considerat ca fiind un filozof, el era de fapt un profet.

Întrebare: Un practicant din regiunea noastră a avut simptoame de boală grea. Unii practicanți au sugerat ca noi să trimitem în grup pentru el gânduri drepte, în timp ce alții au pus problema că Maestrul nu ne-a spus niciodată să facem asta. Ar vătăma asta Dafa?

Învățătorul: Nu, voi vă ajutați astfel între voi și asta nu ar dăuna Legii. Dacă voi îi citiți toți împreună cartea pentru el, sau îi citiți Fa, trimiteți gânduri către el, și îl înconjurați ca un grup, atunci toate acestea vor avea efect pentru că a fi în apropiere este unul din factori. De ce este acesta un factor? Este pentru că această dimensiune a fost împărțită în diferite segmente de către elementele finale de la niveluri înalte și atunci încă există diferențe în această dimensiune a noastră. Însă dacă gândurile drepte ale unei persoane sunt puternice atunci acele diferențe pot fi eliminate. Iar dacă felul cum acționați este foarte drept atunci nimic nu vă va putea opri; a vă opri ar fi una cu a viola Legea. Este în felul acesta.

Întrebare: Odată Maestrul ne-a predat că ființele din firmamentul colosal al cosmosului au venit și au intrat în Cele Trei Tărâmuri, pas cu pas. Maestrul de asemenea ne-a spus că Shakyamuni s-a reîncarnat în Cele Trei Tărâmuri venind direct de la nivelul al șaselea al universului. Cum să înțelegem aceste două lucruri?

Învățătorul: Maestrul a mai spus de asemenea și că puterea Legii este fără de margini. Reîncarnarea directă de la nivelul al șaselea al universului la cel al celor Trei Tărâmuri a necesitat de asemenea un proces. Procesul a fost că a trebuit să străbată șase niveluri ale universului până a dat de Cele Trei Tărâmuri, și astfel el a trebuit să fie acoperit de un strat al fiecărui univers străbătut în mijloc precum și a fiecărei dimensiuni din ea, sau în alte cuvinte, de ori de câte ori mai cobora un nivel i se mai adăugau un start de particule de suprafață. Când cineva este gonit din Ceruri, nu-i așa că tot aceasta este metoda prin care cade? Această venire pas cu pas doar descrie oprirea față de a trece prin ele într-un mod instant. Desigur când un zeu vine jos și se reîncarnează nivel după nivel atunci semnificația și scopul este complet diferit. Când o ființă se reîncarnează aceasta formează relații karmice. Ea nu are doar părinți și copii la acel nivel, dar de asemenea mulți membri de familii și prieteni, care cu toții au relații karmice cu el.

Întrebare: Atunci când lucrurile nu se desfășoară cum trebuie în timp ce facem lucruri ce țin de rectificarea-Fa, este greu de văzut dacă sunt din cauza interferențelor vechilor forțe sau sunt numai o aluzie de la Maestru că nu trebuie să le facem astfel. Cum putem face distincție mai bine între cele două?

Învățătorul: Ar trebui să folosiți Fa pentru a evalua. De aceea vă tot spun mereu tuturor, să studiați Legea și că trebuie să folosiți Legea ca reper pentru a judeca orice. Trebuie să luați întotdeauna cu voi cartea pentru a compara ce urmează să faceți cu ceea ce este în carte. După ce ai studiat Legea, ar trebui să îți folosești gândirea rațională pentru a decide ca un discipol Dafa dacă este ceva ce ar trebui să faci. Dacă simți că ceva trebuie făcut, atunci nu există nici o problemă [cu al face]. Și chiar că dacă la urmă se adeverește că este greșit, este numai pentru că înțelegerea ta nu este încă destul de adâncă; și nu poate fi socotit ca fiind o mare greșeală făcută de tine, fiindcă tu într-adevăr te-ai gândit că o faci în acord cu Legea. Nu-i așa că funcționează astfel? Dar nu folosi asta ca pe o scuză. A fi responsabil față de Lege înseamnă a fi responsabil cu tine însuți.

Întrebare: În ultima vreme mulți dintre discipoli gândesc astfel: când un practicant trece prin încercări din cauza interferențelor vechilor forțe, alți practicanți gândesc că deși el are atașamente, persecuției nu i-ar fi permis să aibă loc și toată lumea ar trebui să trimită gânduri drepte. Întrebarea mea este, va funcționa asta, dacă el însuși nu se îmbunătățește?

Învățătorul: Aceasta ar însemna un impediment serios. Dacă el însuși nu este destul de rațional, ori ce am face noi ceilalți nu va schimba nimic. A trimite gânduri drepte poate elimina ce se află în exterior în jurul lui, dar nu și ce este în interiorul gândurilor sale. Indiferent ce vrea o persoană vine dintr-un singur gând de al lui — ea este cea care decide dacă vrea să facă ceva sau nu. Atunci când această situație apare, cred că există un nod în mintea lui ce rezultă din atașamente. Dacă într-adevăr nu este capabil să o facă, voi puteți merge să-l ajutați. Nu este nici o problemă cu asta. Încercați să-l ajutați să înțeleagă lucrurile bazate pe adevărurile Legii și prin studierea Legii mai mult.

Întrebare: Există acest punct de vedere, conform căruia unii cred că noi trebuie să ne împotrivim aranjamentelor vechilor forțe, să creăm o perioadă de pace înainte ca Legea să rectifice lumea umană, și să ajutăm poporul chinez să afle adevărul.

Învățătorul: A vrea să oprim persecuția, acum acest punct de vedere nu este greșit. A ajuta poporul chinez să afle adevărul și de asemenea a salva ființele, acestea sunt lucruri pe care discipolii Dafa trebuie să le facă. Numai că nu există așa ceva ca "o perioadă de timp în pace." Maleficul doar va deveni mai puțin și mai puțin, și va avea o audiență mai mică și mai mică, iar o mare cantitate de retribuție karmică se va derula.

Întrebare: Dacă un practicant în închisoare în loc să renunțe la Dafa, mai degrabă renunță să trăiască, nu înseamnă asta a comite sinucidere în contradicție cu Dafa?

Învățătorul: A comite sinucidere este o faptă greșită. Dacă în aceea situație ești cu adevărat solid și atât de nemișcat încât nu-ți mai este frică nici de moarte, de ce te-ai mai sinucide? Într-adevăr, faptul că ești ferm ar trebui să fie luat în considerare, dar cum ar trebui evaluat faptul că te-ai sinucis. Desigur, pentru un discipol Falun Dafa eu am să judec privind faptele în ansamblu, nu mă voi uita doar la un singur lucru și am să țin cont de întreaga istorie a persoanei. Dar chiar dacă acel act în sine nu are consecințe specifice, nu este totuși o pată? Asta deoarece, Maestrul a predat în Lege că a te sinucide este un păcat. Și atunci de ce nu te conduci după cerințele Legii? Aici nu avem de a face numai cu o problemă simplă de înțelegere, nu-i așa? Am spus deja că presiunea pe care o simți în mediul de genul acela este enormă, dar pe de altă parte, de ce ai venit pe lume? Ai venit aici numai ca să înduri încercări obișnuite? Atunci ce te așteaptă?

Întrebare: Ne-ați spus că dumneavoastră nu aveți niciun spirit secundar. Înainte ați avut spirite secundare? Dacă da în ce situație se află acestea acum?

Învățătorul: (Învățătorul râde) Eu în clipa de față nu am niciun spirit secundar. Atunci când m-am născut eram ca voi și a trebuit să am tot ce are o persoană obișnuită. Mai târziu însă pe durata cultivării au fost rând pe rând îndepărtate, iar eu am aranjat ca fiecare să ajungă la Desăvârșire. Dacă vă Desăvârșiți și veți ajunge la niveluri foarte înalte, spiritele voastre secundare vor ajunge cu toate să fie Zei, iar unii s-ar putea să ajungă să fie Zei de nivel foarte înalt; așa că toți trebuie să ajungă la Desăvârșire.

Întrebare: Venerabile Maestru, ne-ați spus că "Vechile forțe au de gând să realizeze ceea ce vor ele să realizeze." Ce înseamnă asta?

Învățătorul: Scopul pe care vor să-l atingă este că ei vor să refacă cosmosul în perioada rectificării-Fa, la starea în care a fost înainte de rectificarea-Fa, înapoi la acel sistem al lor — tot aceeași munți ai lor, tot apele lor, Zei lor, și tot așa stările în care erau înainte. Au făcut lucrurile în acest mod, așa că ei nu vor să facă schimbări. Ei vroiau doar ca aparent la suprafață să fie mai bine, ca și cum ar fi curățată o haină murdară. Ar rămâne totuși aceeași bucată de haină veche. Ei bine, acesta este sensul, deși analogia nu este complet corectă. Este singura cale de a o descrie. Așa că vechile forțe bazându-se pe ideea de a nu pierde nimic din ce aveau original, ele voiau numai ca prin aranjamente făcute cu grijă să poată să evite cu dibăcie această catastrofă. Dar acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. Asta au vrut ele. Dar eu le-am interzis de la început; pentru că altfel; chiar dacă nu intenționau să distrugă toate acestea, le-ar fi distrus totuși.

Întrebare: Îmi este clar și mie că timpul s-a accelerat din nou. În ceea ce privește clarificarea adevărului lumii întregi…

Învățătorul: Da este adevărat. Parcă aș fi răspuns numai la câteva întrebări și deja s-a făcut seară. (Audiența râde)

Întrebare: În ceea ce privește studiul Legii și a face lucruri ce țin de rectificarea Legii, într-adevăr timpul ne presează din ce în ce mai mult. Puteți, vă rugăm, să ne vorbiți despre asta puțin mai detailat?

Învățătorul: Chiar acum timpul accelerează în mod constant. Pot să vă spun că, cu cât fac eu lucrurile mai repede cu atât se accelerează timpul, întrucât elemente de la niveluri înalte din cosmos au conectat rectificarea Legii pe care o fac eu, cu timpul. Motivul este că, timpul este de asemenea o Divinitate din vechiul cosmos. Ei au conectat împreună totul în rectificarea-Fa. Când eu sunt rapid ei sunt rapizi, când eu fac lucrurile încet și ei fac lucrurile încet, iar atunci cu cât fac mai repede lucrurile cu atât devine timpul mai rapid. Dar eu, Maestrul vostru, nu am de ales decât să fac lucrurile repede. Dacă nu o ajung din urmă în timp, ar fi prea târziu ca în final să salvez totul. Voi știți că universul se dilată cu repeziciune, iar omenirea a văzut de asemenea că în raza [pe care o poate observa] universul se dilată. Oamenii de știință de astăzi deja știu asta, corect? Viteza de expansiune se accelerează din ce în ce mai mult. Și ce se va întâmpla la finalul expansiunii? Ați văzut ce se întâmplă cu un balon, nu-i așa? Sufli, sufli și iar sufli în el și când a ajuns la punctul maxim atunci "bang" — explodează. Oamenii de știință au înțeles deja asta și știu și că această expansiune este înfricoșătoare. Iar dacă eu nu pot să ajung din urmă, toate acestea, ori cel puțin locurile unde rectificarea-Fa încă nu s-a finalizat, vor fi distruse.

Eu trebuie să acționez repede. La început distanța era foarte îndepărtată, neimaginat de îndepărtată. Iar acum, imediat ce se ivește ceva eu sunt în stare imediat să apuc o parte din ea. Să spunem de exemplu că acesta are o sută de părți, dar în clipa în care se ivește eu sunt în stare s-o apuc și s-o rezolv instant. Lucrurile au ajuns în stadiul final al stadiului final de a ajunge complet acel punct. Nu mai contează dacă am terminat rectificarea-Fa sa nu, deoarece totul i-a întrecut deja, iar în timpul rectificării-Fa timpul și spațiul originar nu mai au nici o semnificație adevărată care ar putea să mă afecteze.

Întrebare: Maestre, ați vorbit deja trei ore… (Învățătorul râde) (Discipolii aplaudă)

Învățătorul: Aleg din hârtiile cu mai puține cuvinte în ele și vă răspund la acele întrebări.

Întrebare: Li Bai era un mare poet și un cultivator Dao. Ce fel de relație karmică are el cu Dafa?

Învățătorul: În ceea ce privește figurile istorice voi nu trebuie să vă gândiți la ele prea mult. Mulți dintre ei erau chiar voi și mulți eram chiar eu. (Aplauze) Dar nu vă exaltați când auziți asta! Abilitățile și talentele voastre nu s-au născut odată cu ei. Abilitățile și talentele v-au fost date de data aceasta de către Lege (aplauze) și nu au legătură cu ce a fost înainte.

Întrebare: Lumea din societatea oamenilor obișnuiți și în special cei care au poziții de bază în societate, inițial nu numai că nu au avut sentimente negative față de Dafa și despre Zhen-Shan-Ren, ci au avut de fapt sentimente pozitive. Dar ei nu sunt de acord cu felul în care mulți dintre discipolii Dafa fac lucrurile, ei au impresia că acționează la extremă și că le lipsește bunătatea.

Învățătorul: Discipolii Dafa trebuie să acorde atenție la asta. Dar pe de altă parte este posibil să fie cauzat de acel concept așa zis rafinat, de a avea un nivel de reținere, și a nu fi grăbit pe care oamenii obișnuiți l-au dezvoltat. Este oare pentru că ei nu pot gândi bine când trebuie făcut ceva repede? Maleficul ne persecută, iar oamenii mor. Noi nu suntem în starea în care să facem lucrurile cu lejeritate. Dar acestea fiind spuse, desigur că trebuie să observați și vă țineți pe cât posibil de eticheta socială. Discipolii noștri Dafa aleargă de colo colo salvând ființele, iar oamenii aceia mai au și pretenții. În orice caz discipoli Dafa, faceți cât puteți mai bine și conformați-vă chiar mai mult! Omenirea alunecă în cădere pe când noi ne ridicăm în sus, așa că trebuie să facem lucrurile în așa fel încât să-i salvăm.

Întrebare: Stimate Maestre salutări! Azi dimineață când ați predat Legea ați menționat că vechile forțe se folosesc de un număr mic de practicanți care au anumite manifestări. Este la fel ca în psihoza qigong, menționată în lecția a șasea din Zhuan Falun?

Învățătorul: De fapt, ei cauzează interferențe în diferite zone. Ceea ce am spus dimineață a fost conținut de Zhuan Falun și o sumplemeta. Zhuan Falun vorbește despre lucruri într-un sens general, dar conține semnificații foarte profunde. Dacă nu studiezi Legea des, atunci Legea pe care o predau chiar acum ți se va părea greu de înțeles. Profunzimea adevărurilor Legi, ale Dafa universului nu este ceva care poate fi înțeles în totalitate la nivele joase. Legea se poate manifesta pe sine la niveluri diferite, și tot așa se poate manifesta pe sine la același nivel în moduri specifice sau generale — este atotcuprinzătoare.

Întrebare: Libertate, democrație și drepturile omului par să fie principii drepte ale lumii omenești. Au fost acestea de asemenea aranjate de vechile forțe pentru rectificarea-Fa de astăzi?

Învățătorul: A doua jumătate din cele spuse este corect, dar prima nu este. Acele principii nu sunt omenești, mai de grabă, ele sunt aranjamente ale vechilor forțe. Principiile umane sunt foarte simple, iar democrația nu este de fapt un principiu uman. De a lungul milioanelor de ani de istorie umană, oamenii au fost conduși mereu de către regi. La apogeu, existau mai mult de zece mii de țări pe Pământ și mai mult de zece mii de regi, regine, prinți și prințese. Aceasta era civilizația trecutului și de aceea se spunea că "regele guvernează țara, cucerește lumea cu forțele militare și cei puternici sunt eroi." Dar în ochii Zeilor, cel puternic era un bandit. Și nu contează dacă oamenii credeau că el era drept, Zeii l-au văzut ca pe un bandit. Și atunci de ce l-au pus Zeii să se lupte în bătălii și să devină erou? Deoarece Zeii au vrut să realizeze ceva pe Pământ și au vrut ca o situație specifică să ia naștere printre oameni, și de aceea ei au trebuit să aleagă pe cineva să acționeze. Cel care la un moment dat era ales, făcea lucrurile în conformitate cu cerințele Zeilor. Chiar dacă o făcea cu forța, din moment ce a fost voința Zeilor, Zeii îi dădeau onoruri după ce termina treaba. Și ce fel de onoruri? Să-l facă un erou admirat de toată lumea și să aibe onoarea de a stăpâni pământul — asta era tot. (Învățătorul râde) Principiile oamenilor nu sunt considerate drepte în afara Celor Trei Tărâmuri, dar devin principii drepte aici printre oameni. Principiile oamenilor trecutului erau astfel.

Pe durata acestei perioade de timp recente, în care urma să aibe loc rectificarea Legii, mulți regi s-au reîncarnat în China și de acum nimeni nu se mai putea declara ca fiind rege. Mai este și o altă problemă. Au coborât jos aici și s-au reîncarnat ca oamenii multe ființe de diferite niveluri și din multe niveluri înalte, iar acest fapt a schimbat compoziția diferitelor grupuri etnice. Și atunci cine trebuia să fie făcut rege? Acest lucru a fost o problemă chiar și mai greu de rezolvat, astfel că vechile forțe i-au lăsat pur și simplu pe oameni să și-i aleagă singuri să-i reprezinte, iar asta este democrația. Deci democrația, când te uiți la esența ei din ceruri, a apărut datorită acestor două aspecte.

Iar în ceea ce privește drepturile omului, nu se oprește la drepturile omului — ci ține de asemenea de protecția animalelor. Nu au fost îndeajuns piei omenești, astfel că mulți s-au reîncarnat ca animale și mulți chiar ca plante. Toate acestea s-au întâmplat recent și au legătură cu rectificarea-Fa. Fiind că rectificarea-Fa urma să se întâmple, totul a venit pe pământ pentru Dafa, totul s-a născut pentru Dafa și totul a fost creat pentru Dafa. Dar în același timp nu tot a fost proiectat să joace un rol pozitiv. Aceasta este situația.

Întrebare: Maestrul a spus că acea parte a noastră care a fost complet cultivată, este desprinsă de rest pe durata cultivării noastre. Acum că suntem în faza finală a rectificării-Fa cum putem noi să străpungem această separare?

Învățătorul: Fiind că elementele finale sunt de asemenea și cele mai largi, golurile dintre ele sunt de asemenea mari și acestea pot fi eliminate complet numai când forța puternică a rectificării-Fa a Maestrului va sosi, în momentul când Legea va rectifica lumea omenească. Aceste lucruri vor putea fi rezolvate numai atunci când va sosi acea forță imensă. Imediat ce ajunge iar străpungerea este obținută, acela va fi momentul când va începe rectificarea Legii în lumea umană. Iar dacă privim dintr-un alt unghi, lucrurile pe care le faceți voi azi vor duce la mai puține pierderi printre colegii tăi practicanți și discipoli Dafa, însă nu acestea sunt acelea care pot rezolva problema fundamental. Totuși în acest proces de validare a Legii puteți să reușiți să ajungeți la o situație în care o porțiune a oamenilor din această lume devine mai bună, iar asta poate salva mai mulți oameni, și oprește maleficul să mai acționeze cu atâta răutate, dar asta nu înseamnă că s-a terminat.

Întrebare: Maestre când ne veți vorbi despre Zeii primari? În timpul perioadei de rectificare-Fa aceștia…

Învățătorul: Vechile forțe despre care v-am vorbit sunt Zei primari. Zeii despre care eu v-am vorbit sunt toți Zei primari. Pot să vă spun că acele forțe vechi erau ființele cele mai deosebite ale fiecărui nivel, iar ei au fost distruși. Cei care erau cei mai capabili au fost distruși ca rezultat al aranjamentului al acelei forțe vechi finale. Intenția lui a fost să obțină ce vroia, cu costul distrugerii acestei porțiuni. Cosmosul este atât de imens încât este fără de margini și fără de sfârșit. Astfel, ținând cont că este nemărginit și nesfârșit, atunci când urmează să fie dezintegrat vrea să se salveze din moment ce este un Zeu. Și de fapt, aranjamentele vechilor forțe sunt metodele pe care le-au adaptat pentru a se salva. Au făcut aranjamente cu mare atenție și foarte minuțios. Dar ei nu și-au dat seama că acest tip de auto-conservare a lor va rezulta exact în anihilarea lor. Dacă nu făceau lucrurile după cum au făcut ei puteau fi într-adevăr salvați de data asta. Dar făcând lucrurile în felul lor ei au distrus mulți pe care eu îi vroiam, iar în felul acesta păcatele lor au devenit enorme, datorită tuturor acelor ființe pe care le-au distrus.

Întrebare: Ne-ați spus că Statele Unite este fosta Dinastie Ming. În perioada Dinastiei Ming mulți oameni erau cultivatori Dao. Ar putea Maestrul să ne sfătuiască despre care este situația discipolilor Dafa de azi în SUA care clarifică faptele mergând la guvernul SUA? Discipolii în SUA sunt atât de ocupați încât par a fi devenit puțin apatici. Ce trebuie făcut pentru a inspira genul de compasiune care scutură cerul și pământul…

Învățătorul: Nu trebuie să spunem astfel de lucruri. Vă spun tuturor trebuie să faceți lucrurile în mod rațional. Atunci când clarificați faptele dacă treceți chiar și un pic peste principiile omenești, lumea nu va putea să accepte. Astfel că atunci când clarificați faptele, voi fiți siguri că nu vorbiți despre lucruri de nivel înalt. Ceea ce voi știți sunt lucruri pe care ar trebui să le știe Zeii. Acele lucruri vi le-am predat vouă și nu oamenilor din lumea asta. Așa că voi nu ar trebui să le spuneți oamenilor obișnuiți. Puteți vorbi numai despre faptul că suntem persecutați, despre situația noastră reală, despre faptul că suntem oameni buni care sunt persecutați nedrept, despre faptul că dreptul nostru la credință este negat brutal, despre faptul că drepturile omului ale noastre sunt violate. Ei vor putea accepta toate aceste lucruri, și atunci imediat îți vor oferi suportul și își vor exprima simpatia față de tine. Nu este asta suficient? De ce insistați voi în a-i face să cunoască principiile de la niveluri atât de înalte? Cunoscând acele fapte, întreaga lume v-a spune că Falun Gong este persecutată și că cei care o fac sunt atât de diabolici. Ei vor spune aceste lucruri, și nu este asta suficient? Desigur, intenția ta față de el este ca să devină discipol Dafa. Dar în prezent acest lucru este greu de făcut fiindcă vechile forțe crează blocaje. Maestrul va avea grijă de toți care sunt deosebiți. Dar persoana cu care vorbești poate nu are dorința necesară, și peste asta vine și obstrucționarea produsă de vechile forțe. În prezent sarcina noastră principală este să-i ajutăm să afle situația adevărată. Poate că vei întâlni și pe cineva din cale afară de bun, care poate accepta orice, nu contează ce lucruri de nivel înalt îi spui, desigur în acest caz tu poți să-i spui despre acele lucruri și nu va fi nicio problemă. Va fi în regulă și nu va fi nici o problemă acolo. Dar despre ce spuneam mai sus, este în special cazul cu unii dintre oficiali guvernamentali, fiindcă ei sunt până la urmă politicieni, iar ei nu au nimic altceva în cap decât politică, astfel că atunci când le spui despre aceste lucruri, ei nu le vor crede deloc. Și atunci nu este același lucru cu a eșua în salvarea lui, ba mai mult în a-l trage în jos în schimb? Nu-i așa că-i adevărat?

Întrebare: Chiar acum sunt unii care fac foarte multe în munca de a clarifica faptele dar studiază foarte rar Legea și fac rar exercițiile.

Învățătorul: Aceasta este o problemă foarte serioasă. Discipolii noștri Dafa nu au voie să neglijeze să se îmbunătățească individual. A salva ființele este sarcina măreață a discipolilor Dafa. Însă din cauză că nu studiezi Legea, calitatea muncii tale în clarificarea adevărului suferă și tu însuți ești limitat din această cauză. Asta nu este bine.

Întrebare: Este adevărat că numai cei care au obținut Legea înainte de sfârșitul anului 2002 sunt considerați "Discipoli Dafa a perioadei de rectificare-Fa"?

Învățătorul: Eu n-am spus niciodată așa ceva. Dintre cei buni… nu-i așa că au intrat unii în momente diferite în toată această perioadă? Și de fapt mai sunt încă aceia care mai vor să intre, dar n-au făcut-o încă și bineînțeles există și cei care au căzut.

Întrebare: Noi trebuie să clarificăm faptele poporului chinez. Dar părinții mei din China, nu mă lasă să clarific faptele despre Dafa prin telefon. Simt mereu că există ceva care nu este chiar în regulă, dar încă nu am reușit să trec de ea.

Învățătorul: Fă lucrurile cu înțelepciune. Este posibil să nu poți face nimic chiar dacă depui un efort mai mare. Și de asemenea este posibil ca cei din interiorul Chinei să o facă. Dacă tu nu vei reuși să o faci, ei o vor face. Discipolii Dafa din interiorul Chinei au făcut această muncă asemenea florilor care înfloresc pretutindeni. Corpul principal al discipolilor Dafa în perioada rectificării-Fa este în China. Eu pot să vă spun tuturor că cei 100 de milioane de oameni despre care am vorbit nu este același lucru cu cele 100 de milioane despre care vorbim astăzi, referindu-ne la cei din interiorul și exteriorul Chinei. Au existat într-adevăr 100 de milioane de oameni în China continentală care citeau Zhuan Falun înainte. Ei au obținut Legea atunci iar eu am avut grijă de ei. Nu poți să spui că ei nu erau discipoli Dafa. Au existat 70 de milioane care se cultivau cu adevărat, iar atunci au existat de fapt 100 de milioane de discipoli Dafa în total.

Întrebare: Când îi dau articolele noi ale Maestrului ea le acceptă. Dar în același timp ea refuză să participe la activitățile pentru răspândirea Legii. Mai este vreo speranță pentru un asemenea student.

Învățătorul: Probabil că ea este încă împotmolită într-un punct. Din moment ce continuă să le accepte înseamnă că mai are gânduri drepte. În cazul acesta încearcă să vezi unde s-a împotmolit și cei îi lipsește. Tu ești un discipol Dafa așa că du-te încearcă s-o înțelegi un pic și să o ajuți.

Întrebare: Opinia unui membru din Asociația Falun Dafa, ca de exemplu opinia sau concluziile în ceea ce privește un coleg practicant reprezintă opinia Asociației Falun Dafa ori chiar a Maestrului? Stimate Maestre vă rog să-mi clarificați asta.

Învățătorul: Nimeni nu mă poate reprezenta pe mine — asta este de la sine înțeles. Iar nici unul dintre voi nu poate reprezenta pe altcineva. Iar în ceea ce privește Asociația Dafa, am mai spus, coordonarea este foarte importantă. Există multe lucruri care nu pot fi spuse dintr-un alt unghi anume iar ei trebuie s-o spună. Dar sigur că sunt și lucruri pe care ei nu le-au făcut chiar bine, iar Maestrul este conștient de acest lucru. Iar pe de altă parte, ca și cu multe alte lucruri tu trebuie să consideri partea pe care ai jucat-o tu în această chestiune, și să îți dai seama cum mai exact s-a ajuns în această încurcătură. Un Zeu nu este afectat de nimic. Dacă ceva ar trebui făcut, atunci fă-o într-o manieră dreaptă și demnă.

Întrebare: Membrii de familie a unui discipol Dafa au vorbit de rău Dafa. Vor fi ei țintă pentru eliminare atunci când Legea va rectifica lumea umană? Ori situația va avea legătură și cu conduita acelui discipol?

Învățătorul: Va depinde de alegerile pe care ei înșiși le fac. Atunci când cineva a devenit foarte ticălos și a dăunat Legii, ai spune că ar trebui să ajungă la Desăvârșire și dus într-o lume a lui Buddha? Asta nu ar funcționa. Celor care au comis păcate majore nu li se va permite să rămână. Din moment ce tu cultivi Dafa ei vor avea în mod sigur binecuvântări. Li se vor da alte șanse, mai multe șanse, și chiar mai multe șanse. Dar în același timp, tu trebuie să faci tot posibilul să le clarifici faptele și să-i salvezi, și așa se vor crea binecuvântări în ceea ce-i privește.

Întrebare: Maestre, în numele tuturor discipolilor adevărați din orașul Heze, provincia Shandong — eu aș vrea să vă transmit salutările lor.

Învățătorul: Mulțumesc! (Aplauze)

Întrebare: Mulți discipoli din Heze au fost arestați și bătuți. Cei care au fost arestați în Heze cu toții refuză să fie transformați și atunci sunt trimiși în lagăre de muncă în orașul Jinan. Este acesta aranjamentul vechilor forțe?

Învățătorul: Eu nu recunosc lucruri ca "a fi transformat" ori "a nu fi transformat." Trebuie să ne uităm la ce este în gândul oamenilor. Eu încă mai cred că… Știți voi că pentru a-i transforma, vechile forțe i-au supus la persecuție mentală severă? Ei știu că eu nu recunosc asta, și atunci ce metode folosesc? Ele separă latura aceea care are gândire dreaptă, sau în alte cuvinte, partea care a fost pe de-a întregul cultivată, și blochează această parte ca să nu poată avea contact cu gândirea lor. Și apoi ele pun întrebări la partea umană de la suprafață. Dar suprafața umană conține prea multe treburi omenești și concepte căpătate după naștere, iar partea care a fost în întregime cultivată nu este lăsată să aibe deloc efect. Fiindcă ia-ți persecutat sub aceste circumstanțe, eu nu le recunosc indiferent ce ați reușit să-i faceți să scrie. Vechile forțe știu că nu le recunosc, și atunci de ce mai continuă să facă asta? Pentru că este ceva care ele încă îl mai pot obține, și anume ei vor să sfărâme voința studenților. Studenții care au făcut greșeala vor gândi astfel: "Oh nu, am scris acel lucru. Pentru mine totul s-a terminat. Maestrul nu mai poate să aibă grijă de mine. Am dezamăgit Dafa." Din acea clipă inima lor este grea și devin deprimați. Aceasta este tehnica pe care au folosit-o dar eu n-o recunosc. Nu contează că ai căzut, nu contează! Ridică-te repede! (Aplauze)

Întrebare: Discipolii Dafa din Harbin trimit salutări Maestrului!

Învățătorul: Mulțumesc! (Aplauze)

Întrebare: Discipolii Dafa care au fost deținuți ilegal în lagărul de muncă din **** trimit salutări Maestrului!

Învățătorul: Acel loc întunecat este foarte malefic, știu asta! Într-adevăr, este adevărat că studenții au devenit din ce în ce mai buni și sunt din ce în ce mai raționali. Hai să nu vorbim încă despre ce se întâmplă în China acum. (Aplauze) Odată ce începem să vorbim despre China va fi o poveste lungă. Indiferent ce urmează, ceea ce îi așteaptă pe acei răufăcători sunt păcate pe care ei nu vor putea să le plătească niciodată, iar ceea ce-i așteaptă pe discipolii Dafa este magnifica, măreața Desăvârșire! (Aplauze)

Întrebare: Eu am ajuns să înțeleg recent următoarele: De câte ori se ivește un conflict între discipolii Dafa, în ceea ce privește munca legată de Dafa, noi ar trebui să trimitem mai întâi gânduri drepte ca să eliminăm acele forțe malefice care folosesc atașamentele studenților și conceptele lor greșite ca să-i persecute pe discipolii Dafa ca un întreg, iar apoi să vorbim despre problemele specifice în legătură cu munca noastră. Este corect să facem astfel?

Învățătorul: Eu cred că atunci când discipolii Dafa intră în conflict, nu este neapărat rezultatul a ceva care poate fi controlat de demoni. Ei se vor amesteca și este bine să trimiteți gânduri drepte, dar voi ar trebui să studiați Fa mult. Dacă trimiți gânduri drepte înainte să faci lucruri, ei bine, este adevărat că poate elimina ceva interferențe.

Întrebare: Eu sunt un discipol care a obținut Legea după 20 iulie 1999. Pe parcursul cultivării am fost supus la multe interferențe din alte dimensiuni, chiar și la persecuție total nefondată de către forțele malefice. De ce chiar când folosesc gânduri drepte pentru a elimina persecuția, niciodată nu sunt în stare să fiu complet ferm și mereu pare că am lucruri pe care este nevoie să le îmbunătățesc?

Învățătorul: Cum să explic asta… Asta se întâmplă deoarece pentru acei discipoli care au obținut Legea după 20 iulie 1999, procesul de cultivare proprie și procesul de validare a Legii au fost unite. Pe când pentru cei care au obținut Legea mai devreme, perioada de timp pentru cultivare personală trecuse deja, și astfel chiar acum sarcina lor de bază este să salveze ființele, accentul s-a pus pe validarea Legii. Oamenii care au intrat mai târziu și s-a întâmplat să dea de situația în care să valideze Fa, ei trebuie să facă și asta, și în același timp sunt incluse și câteva treburi de cultivare în acest amestec. Astfel că vei simți că unele lucruri apar să fie destul de complexe, dar e în regulă, deoarece în ochii Maestrului lucrurile sunt ordonate, iar dacă gândurile voastre sunt drepte atunci nu vor fi probleme.

Întrebare: A trimite gânduri drepte pot înlocui în această fază exercițiile?

Învățătorul: Acelea sunt două lucruri diferite. (Învățătorul râde) A face exercițiile înseamnă a face exercițiile. A face exercițiile înseamnă a întări mecanismele și a transforma corpul înnăscut într-un corp divin. A trimite gânduri drepte înseamnă a folosi puteri divine, ori mai bine zis ați folosi abilitățile. Motivul fiind de a elimina fantomele malefice și putrede.

Întrebare: Stimate Maestre, salutări! Sunt mulți studenți care folosesc gândurile drepte pentru a elimina răul pentru cele mai neînsemnate lucruri. Chiar atunci când suferă de dureri minore sau de mici probleme de sănătate, ei trimit gânduri drepte.

Învățătorul: Poate nici tu însuți nu ai studiat suficient Fa? Dacă într-adevăr ai făcut ceva greșit și drept rezultat se ivește o problemă, apoi tu trimiți gânduri drepte, atunci nu pare să fie corect și vechile forțe vor provoca probleme. Acestea vor gândi că nu numai că tu nu ai acționat cum trebuie dar pe deasupra mai vrei să le și elimini. Cam așa se înțelege nu-i așa? Așa că trebuie tu însuți să încerci să vezi dacă ai făcut bine lucrurile sau nu. Dacă nu le-ai făcut bine, atunci du-te și corectează-le. Dar în întrebarea ta tu ai spus următoarele: "Chiar atunci când suferă de dureri minore sau de mici probleme de sănătate, ei trimit gânduri drepte." Ce înțelegi prin "dureri minore" sau "mici probleme de sănătate"? Acestea sunt seme ale karma care sunt eliminate, corect?

Întrebare: În perioada primei luni când am început inițial să trimit gânduri drepte, odată în timp ce trimiteam gânduri drepte am văzut clar prin ochiul celest că o lumină puternică de un roșu purpuriu care a anihilat într-o clipă tot ce era al demonului cel mare șef din China, care apărea că este uman dar de asemenea și non-uman. Puterea era imensă de nedescris. Ceea ce a fost anihilat era reprezentativ numai pentru dimensiunea noastră? Există un reprezentant ca acesta în fiecare dintre dimensiuni?

Învățătorul: Este foarte complicat. Uneori voi discipolii sunteți cu adevărat în stare să eliminați în mod direct putreziciunile din interiorul corpului acelui imens demon principal. În acele momente pare că este pe punctul să moară, dar apoi încep să îl reînvie, și apoi un un alt grup de putreziciuni le ia locul, astfel că revine, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De asemenea, în trecut, pentru a putea să controleze toate fantomele putrede, vechile forțe au sprijinit toate particulele celulelor lui care sunt sub suprafață până în punctul în care acele particule erau la fel de mari ca Cele Trei Tărâmuri. Tot ce era uman în interiorul celulelor erau extrase de către vechile forțe și aruncate în iad, și atunci celulele au fost umplute la loc cu acele fantome putrede. Din moment ce particulele unei ființe sunt în imaginea acelei persoane, toate dimensiunile din Cele Trei Tărâmuri au conținut celulele acelui demon șef în ele, și toate celulele aveau un număr mare de fantome putrede în ele. Așa că atunci când voi discipolii ați trimis gânduri drepte, pe vremea aceea, voi ați fost în stare să eliminați un număr mare de particule demonice ale corpului răului și totodată un număr mare de putreziciuni din Cele Trei Tărâmuri. În clipa în care voi l-ați anihilat și când exploda, voi ați văzut că acesta a fost distrus, iar asta a fost adevărat. În ce stare l-ați pus acum? Totul în afara particulelor care îi formează suprafața umană a fost eliminat, iar acum este gol. Nu a mai rămas nimic. Ceea ce a rămas este numai pielea umană formată dintr-un strat de celule de suprafață, care includ și organele interne. Și asta pentru că toate particulele celulare din cele Trei Tărâmuri a căpeteniei demonice care au fost sprijinite de către vechile forțe au fost anihilate și nu mai există nimic din ele, nici deasupra nici dedesubt; toate au fost eliminate. În prezent această piele umană este sprijinită de către acei ultimii și cei mai răi demoni ai vechilor forțe. Așa că, acum nu mai are niciuna din raționamentele normale pe care le are o ființă umană. Toate sunt rezultatul acelor putreziciuni care îi controlează pielea umană, care este de acum într-adevăr ca un strat de piele dat cu vopsea. Toate conceptele de persoană rea și de karma, pe care suprafața pielii umane le-a acumulat de a lungul vieții, pare că acum se tem foarte mult. Ceea ce afișează acum este pur și simplu frica. Îi este frică de consecința pierderii puterii, îi este frică că numele Falun Gong va fi curățat, îi este frică că va fi ucis, îi este frică de faptul că îi vor fi confiscate imensele cantități de bani și proprietăți pe care familia lui l-a delapidat — îi este frică de tot. Dar în același timp demonul de pe cealaltă latură al lui nu simte nimic altceva decât ură. Poate vedea că situația este fără speranță și simte ură, totuși nu mai este în stare să strângă multă energie. Știe că pentru el totul s-a sfârșit. Simte ură dar în același timp îi este frică și trebuie să se forțeze să acționeze energic, de ochii lumii, și încearcă să reziste ca să continue spectacolul. Așa stau lucrurile acum. În trecut când particulele celulelor lui au fost sprijinite atât de mult și interiorul lui a fost umplut cu fantome putrede, energia malefică a fost într-adevăr multă, iar corpul lui a fost umflat atât de mult încât simțea că se extinde și se extinde; simțea că are un corp sănătos și o energie puternică. A devenit de asemenea îndrăzneț și a avut o privire atât de feroce încât oamenii din jurul lui au devenit cu adevărat speriați de el. Acum este ca o vânătă după un îngheț, este zbârcit de tot și a fost eliminat totul din interiorul lui. Cu cât discipolii Dafa trimit mai multe gânduri drepte, cu atât vor rămâne mai puține putreziciuni în interiorul "corpului" său, se va usca și mai mult, și va deveni din ce în ce mai mic, pentru că nu a mai rămas nimic din particulele lui microscopice, în afară de pielea umană.

Întrebare: Discipolii din Universitatea Militară Comanda Secundară, Toronto, Pingxiang din Provincia Jiangxi, orașul Chongqing, Peru, China, Macao, SUA, orașul Harbin, provincia Shandong, orașul Jinan, orașul Kunming, Australia, orașul Dalian, discipolii care au fost eliberați din închisoare din orașul Jiamusi, discipolii din Germania, centru de detenție **** din orașul Shijiazhuang, Provincia Shandong, orașul Hezhe, Tianjin, provincia Xinjiang, orașul Hengyang și orașul Changchun — discipolii de mai sus trimit salutări Maestrului.

Învățătorul: Mulțumesc! (Aplauze)

Întrebare: În ultimul timp atunci când studiez Zhuan Falun nu mai simt ca înainte, când de fiecare dată când am terminat de citit cartea, ajungeam de fiecare dată la înțelegeri noi și făceam progrese.

Învățătorul: Pe cât de înalt este nivelul xinxing-ului unei persoane pe atât de mare este gong-ul. Trebuie să existe motive. Poate este fiindcă gândirea ta nu este liniștită? Eu mă gândesc că trebuie să existe motive. La niveluri mai înalte și cerințele sunt de asemenea mai înalte.

Întrebare: Puteți să ne spuneți care este procesul de bază atunci când se va face tranziția de la perioada rectificării-Fa la perioada când Legea rectifică lumea umană?

Învățătorul: Eu pot să vă spun că nu este un proces după cum vă imaginați, chiar deloc. Pot să vă spun că forța imensă a rectificării-Fa al lumii umane este ceva pe care vechile forțe nu puteau să le prevadă în trecut. Acum că au văzut-o le este nespus de frică. Așa că mulți dintre Zeii pe care vechile forțe i-au desemnat să facă unele lucruri, acum nu mai au curajul să le facă. Ceea ce se manifestă acum sunt fantomele putrede care continuă să facă lucruri rele. Odată ce rectificarea-Fa a lumii umane sosește, toate acele lucruri se vor termina. Nu va exista niciun proces. În momentul rectificării-Fa în momentul când gong-ul sosește, atunci se va întâmpla un anumit fenomen. Ce fenomen? V-am mai spus și înainte că tot ceea ce ființele umane pot vedea cu ochii omenești este compus din molecule. Așa că dacă în acest strat molecular s-ar face o gaură ori s-ar rupe — indiferent unde anume — ce vei vedea? Vei vedea cerurile, ar fi exact ca atunci când o perdea de o scenă ar fi brusc ruptă sau găurită, însă această dimensiune nu poate fi ruinată încât mai trebuie să aibă loc rectificarea-Fa lumii umane. Sau ar putea să se infiltreze din toate nivelele microcosmice.

Întrebare: Pe lângă că sunt atașate de aranjamentele lor, vechile forțe mai încă și alte zone în care au lipsuri?

Învățătorul: Ei nu mai au nimic altceva decât faptul că sunt atașați la tot ceea ce vor ei să se întâmple. Ei vor doar să mențină ceea ce au avut originar, iar ei au doar acest singur scop.

Întrebare: Va fi lăsat în urmă vreunul din discipolii Dafa a perioadei rectificării-Fa?

Învățătorul: Nu. (Aplauze puternice) Dacă te-aș lăsa în urmă ai fi ruinat, cu adevărat ruinat. Deoarece dacă o persoană nu înaintează, atunci ea merge înapoi. Odată ce ai fi atins brusc acea stare în acest mediu, și te-ai afla în acest mediu, atâta timp cât ai fi aici printre oameni și ai fi amestecat cu oamenii când ai face lucruri, atunci de fapt nivelul tău ar pica și treptat ai fi poluat de oameni. Nu v-am mai spus că acei Buddhas din ceruri și acei Buddha, Tao și Zeii din anumite dimensiuni, trebuiesc schimbați la anumite intervale? Asta deoarece este ușor pentru ei să fie poluați de către Cele Trei Tărâmuri, deci este nevoie să fie schimbați.

Întrebare: Venerabile Maestre vă rugăm spuneți-ne încotro trebuie să ne orientăm cu grădinițele Minghui?

Învățătorul: Ați făcut o treabă minunată! Știați că acel demon principal uriaș, injectează copii în grădinițele chinezești cu otravă, este atât de ticălos! Vrea să distrugă cu adevărat rasa umană! Când ne vede că facem lucrurile în acest fel se înfurie. De fapt în guvernul trecut, printre conducătorii de la centru, șase din cei șapte membri ai comitetului central, erau împotriva persecuției Falun Gong. Eu mai știu încă și că și șeful biroului 610 — care persecută Falun Gong — inițial a fost și el împotriva persecuției. Aproape toate agențiile guvernamentale centrale precum și diferitele ministere ale guvernului au fost împotriva persecuției Falun Gong.

Întrebare: În timp ce au luat parte în această rectificare-Fa, vechile forțe au făcut aranjamente din timp pentru două pământuri. De ce a mai fost nevoie ca experimentele duse pe cel de al doilea pământ să includă giganți, pitici și oameni de statură medie? Pot să vă întreb ce fel de oameni au aranjat pe primul pământ?

Învățătorul: Când experimentul era făcut aici unde suntem acum, s-au făcut aranjamente pentru trei tipuri de oameni. Pe primul Pământ a fost aranjat în așa fel încât să fie cinci tipuri de oameni. Dar când acel Pământ în final s-a sfârșit au mai rămas numai trei tipuri. Iar de data aceasta chiar de la început au existat numai trei tipuri. Aceștia au explorat continuu ce vroiau să se întâmple, și-au ajuns la decizia finală chiar înainte ca rectificarea-Fa să aibă loc.

Întrebare: Întrebarea mea este: Atunci când noi trimitem gânduri drepte, ființele demonice de niveluri joase pe care le eliminăm sunt de asemenea reumplute în timp ce sunt eliminate?

Învățătorul: Dimensiunile au fost făcute foarte complexe de către corpurile cosmice care au venit din afară. Ei au divizat chiar și particulele în diferite segmente. Iar voi într-adevăr le eliminați. Numai că ceea ce eliminați voi este doar o porțiune a segmentului. Pe durata rectificării-Fa, atunci când eu îndepărtez un strat de ființe gigantice, o altă serie de putreziciuni devin expuse și din cauza asta pare ca și cum nu pot fi niciodată îndepărtați în totalitate. Cu toate acestea noi le curățăm într-o mare măsură și cu o mare viteză. Și ce este și mai semnificativ este că numărul total al lucrurilor care au fost îndepărtate este imens. Noi putem să ne dăm seama de asta după situația generală a rectificării-Fa; în trecut fiecare fir de iarbă și fiecare copac era sub controlul ființelor demonice, s-a ajuns până acolo încât chiar și particulele de aer erau sub controlul lor. Chiar ai simțit cum îți este greu să respiri. Acum lucrurile stau diferit. Lumea se trezește și nu mai există multe putreziciuni rămase să-i controleze. Ce schimbare enormă!

Întrebare: Pe 22 ianuarie un discipol din SUA a fost arestat pe aeroportul din Guangzhou…

Învățătorul: Din moment ce sunteți discipoli Dafa, când apare o problemă, toată lumea ar trebui să lucreze ca unul. Din moment ce nu le este frică să aducă acțiunile lor murdare la lumina zilei, noi trebuie să-i demascăm și să arătăm lumi întregi, și să aducem la cunoștința tuturor americanilor faptul că un cetățean al SUA a fost arestat. Fiindcă nu le este frică să aducă acțiunile lor murdare în lumina zilei, noi trebuie să mergem să facem acele lucruri. Fiecare zi care trece până îl vor elibera înseamnă pentru noi o altă zi în care să îi expunem. (aplauze puternice)

Întrebare: Câteodată îmi este clar ce sunt vechile forțe iar câteodată nu.

Învățătorul: Ele sunt doar 20% din ființele din cosmos și ele au fost aranjate să intervină în afacerile mele. De a lungul istoriei ele au făcut sistematic multe aranjamente, iar eu am participat în multe dintre aranjamentele lor din istorie. Dacă eu nu participam atunci ele ar fi ales pe altcineva și ar fi existat chiar și mai multe probleme în timpul rectificării-Fa. Ele ar fi ales o altă persoană să rectifice-Fa. Și atunci când ar fi venit vremea rectificării-Fa și eu aș fi început să fac unele lucruri, atunci ele s-ar fi folosit de toate ființele din întregul cosmos să vină după mine. Dacă le-aș fi eliminat însă, atunci cum aș mai fi putut să le salvez? Modul în care arată cu adevărat rectificarea-Fa este ceva ce nu poate fi cunoscut de nicio ființă. Oricine ar fi știut-o ar fi scăpat de ea, iar asta a fost ceva ce cosmosul nu a putut permite. Chiar mai puțin putea să permită ființelor din cosmos să impună cum se desfășoară rectificarea-Fa.

Întrebare: Recent unui cuplu căsătorit, ambii discipoli Dafa, li s-a născut un copil care se pare că are multe probleme și s-a născut deformat. Cum să privim această situație?

Învățătorul: În această perioadă lucrurile sunt foarte complicate. Fiind copilul vostru, voi ar trebui să-i oferiți iubire și grijă și să faceți tot ce puteți ca să-i purtați de grijă. Dar pentru a vă liniști mințile. Atâta timp cât tu poți să te cultivi până la Desăvârșire, totul se va sfârși cât se poate de bine. (aplauze) — această situație este creată pentru cultivatori și pentru discipolii Dafa. Însă dacă voi nu puteți să ajungeți la Desăvârșire, atunci totul a fost în zadar.

Întrebare: Maestrul ne-a spus că corpul principal Dafa este în China. Există discipoli Dafa în multe locuri în China. Cum putem face mai bine să ne îmbunătățim împreună?

Învățătorul: Nu este nevoie să te îngrijorezi pentru asta. Ei sunt cu toții în stare să afle de website-ul Minghui. Iar discipolii Dafa, din regiunile îndepărtate țin legătura unii cu alții și se informează reciproc.

Întrebare: Venerabile Maestre ați spus mai devreme că cei care au scris declarații când erau persecutați până în punctul în care nu mai erau cu mintea clară, încă mai au o șansă. Eu totuși nu pot să-i iert pe cei din China care l-au trădat pe Maestru. Nu este cazul că au făcut lucruri pe care nu trebuiau să le facă, din cauză că nu au putut îndura persecuția. Ci ei de fapt au agravat situația trecând de partea demonică.

Învățătorul: Da este greu de spus ce se va întâmpla cu aceia care au mers atât de departe. Eu am spus că vreau să-i salvez pe toți. Dar dacă ai păcătuit atât de mult, atunci Legea va fi folosită pentru a te judeca, și nu este nimic mai mult ce poate fi făcut pentru tine. Compasiunea și demnitatea solemnă coexistă pentru protecția Legii. Numai că vechile forțe au aranjat deliberat ca unii oameni să vină și să facă lucrurile în acest fel, așa că este foarte complicat. Înainte de 20 iulie 1999 unii oameni păreau destul de activi dar când a început persecuția, ei au participat alături de persecutori cu chiar și mai mare vervă decât toți ceilalți. Acest lucru s-a întâmplat tocmai ca situația generală să fie mai complicată pentru studenți.

Întrebare: Maestre, spuneți-ne vă rugăm dacă sunt situații în care poza în chip de Buddha a Maestrului este de asemenea străpunsă.

Învățătorul: Eu pot să vă spun doar că ele nu încearcă să-mi facă nimic mie. Ele atacă atașamentele studenților. Dacă acționezi într-o manieră cu adevărat dreaptă atunci desigur nu vor îndrăzni să facă acele lucruri numai de dragul exercițiului, fiindcă corpul meu al Legii este prezent pe ea. Iar în ceea ce privește vechile forțe în particular, știați că: rectificarea Legii pe care o fac ele depinde întrutotul de mine, mă respectă, iar greutățile sunt create pentru voi nu pentru mine. Dar dacă puteți să abordați lucrurile cu gânduri drepte atunci nu te vor interfera. De fapt, de multe ori în motivele care stau în spatele [interferenței] este faptul că atașamentele voastre lucrează.

Chiar mai înainte am vorbit despre faptul că situația nu este că vechile forțe ar vrea să distrugă cosmosul. Ele vor numai să păstreze totul în forma originală. Astfel că din perspectiva corpurilor mele ale Legii, nu are importanță dacă sunt vechile forțe sau divinitățile benevolente, corpurile mele ale Legii au grijă de tot. Numai că atunci când voi, discipolii Dafa, nu vă purtați cum trebuie atunci ele îndrăznesc să facă acele lucruri. Atunci au ele o scuză ca să te atace. În circumstanțe normale ele nu îndrăznesc să facă lucruri de genul acela. Și chiar dacă situația pe care am descris-o mai devreme există, este un fenomen izolat, foarte izolat. Dacă fenomene de acest gen s-ar întâmpla numai odată sau de două ori, consecințele sunt destul de însemnate. De aceea eu am spus că imediat ce ei apar, vor fi distruși. Nu contează dacă au făcut-o intenționat sau neintenționat, imediat ce sunt văzute sunt distruse; fiindcă au comis păcatul de a persecuta credința dreaptă și gândurile drepte ale unui discipol Dafa. Așa că chiar dacă o pot justifica, ei totuși sunt destul de timizi când fac acele lucruri. De fapt, eu deja elimin lucrurile de acest gen și le pun opreliște.

Unii studenți au văzut cum vechile forțe fac unele lucruri rele și aduc lucruri rele pe corpul meu. Unii studenți sunt capabili să vadă asta. Ceea ce mă îngrijorează mai mult este că asta ar putea să vă afecteze! Asta deoarece atunci ai vedea că arată ca și cum ceva rău există pe corpul Maestrului. Dar, vă dați voi seama că acele lucruri sunt de fapt ale voastre? Eu sunt cel care suferă în locul vostru. (Aplauze zgomotoase) Altfel cine ar îndrăzni să aducă acele lucruri rele pe mine? Se întâmplă fiindcă eu vă protejez și cineva trebuie să le elimine.

Întrebare: Cum putem să clarificăm adevărul mai eficient pe scară mai largă încât să salvăm ființele? Cum putem face ca ziarele și televiziunea noastră să aibă un impact mai mare?

Învățătorul: Toate acelea sunt probleme specifice. Adevărul este că faceți destul de bine. Trebuie să continuați să faceți acele lucruri și să găsiți căi mereu pentru a le îmbunătății. Și aceasta face parte din a merge pe calea discipolilor Dafa și a vă stabili virtutea măreață salvând oamenii acestei lumi.

Întrebare: Atunci când trimitem gânduri drepte pentru a elimina probleme din noi înșine, în același timp noi eliminăm și vechile forțe care trec prin corpurile noastre?

Învățătorul: Atunci când tu trimiți gânduri drepte, acestea nu se opresc numai la ceea ce este în corpul vostru — va fi înlăturat tot ce se află în cadrul tărâmului vostru. Așa că este oare destul ca voi să trimiteți constant gânduri drepte încât să-i țineți departe și să nu faceți nimic altceva? Ce vreau să spun că în circumstanțe normale deja ele nu mai îndrăznesc să vină, dar dacă vă gândiți la ele prea mult devine un atașament. Alte dimensiuni există în mod simultan. Voi nu simțiți nimic când ființele din alte dimensiuni vin către voi și trec prin voi. Acesta este felul în care dimensiunile există. Cosmosul este pur și simplu structurat în acest fel și asta nu vă va afecta. Și acum fiindcă s-a ivit această temă despre structura cosmosului am să vă explic ceva care vă va face plăcere să auziți. (Aplauze îndelungate)

Voi știți că pe pământ există multe, multe feluri de plante, de animale și multe altele. Dacă vorbim și mai specific, știți că există mere, banane, portocale, struguri și mai știți că există tigrii, lei, iepuri, capre, mai există multe feluri de copaci, plante și flori. Alte dimensiuni au și ele aceste lucruri. Corpurile cosmice îndepărtate care sunt și ele la același nivel cu Pământul și similare cu Pământul au și ele aceste lucruri. Particule de nivel mai jos intră în compoziția particulelor de nivel mai înalt. Acele particule mai mari au de asemenea aceste animale, plante și tot felul de alte lucruri pe ele. Un măr în ceruri este atât de mare că poate este chiar mai mare decât o planetă. Este un măr din acele planete de nivel mai jos o particulă din interiorul mărului mare care este din particule de nivel înalt? Răspunsul este da. Există lei pe pământ, există lei în ceruri, există lei la niveluri și mai înalte. Există oameni pe pământ, există oameni în ceruri, există oameni atât de mari — atât de mari încât sunt incomparabili de gigantici. Iar ființele au regi, ori cu alte cuvinte fiecare ființă are un rege. Regele unei ființe este nivelul cel mai mare al acelei particule, și tot ceea ce este dedesubtul este răspândit pe particule de diferite dimensiuni, unele mari iar altele mici. Ființa care trăiește pe sfera celei mai mari particule este regele tuturor ființelor, iar particulele acestuia sunt înfățișate la toate nivelele de sub acesta.

Deci ce fel de entitate este acest cosmos? Nenumărate lucruri sunt împletite și se intersectează. Există atât de multe ființe pe pământ, dar vietățile nu aparțin deloc de același rege și nu aparțin nici aceluiași sistem de ființe. Și totuși ei trăiesc toți aici și s-au îmbinat împreună. Dar viețuitoarele sunt conectate la regele lor propriu și nu sunt conectate la alte ființe. Asta înseamnă că chiar dacă acestea se intersectează de-alungul spațiului din cosmos, au totuși sistemul lor independent guvernat de regele lor propriu. Așa că leii au regele lor, merele au regele lor, bananele au regele lor, copacii au regele lor, plantele, iarba, florile — toate câte există — fiecare au regele lor. Astfel se intersectează și se îmbină împreună toate ființele care există în dimensiuni care sunt la același nivel. Ființele umane trec prin ființele gigantice. În fiecare clipă elemente extrem de microcosmice plutesc prin corpul oamenilor obișnuiți. Suprafața voastră este în grija corpurilor mele ale Legii și a Gardienilor Legii. Iar partea voastră care s-a cultivat complet este sigilată. După ce un nivel este gata se sigilează. După ce un alt nivel este gata și acela este sigilat. Și nimic nu mai poate trece prin el. Cosmosul acesta este cu adevărat complicat. V-am descris deci încă mai o formă a structurii cosmosului. (Aplauze zgomotoase)

Întrebare: Eu simt că Maestrul este mai presus de orice și că calea noastră este deja aranjată de Maestru. Astfel că din această perspectivă se pare că aranjamentele vechilor forțe sunt folosite de Maestru având ca țel îmbunătățirea noastră. Astfel că se pare că aranjamentele vechilor forțe de fapt nu sunt cu adevărat reale. Este corectă această înțelegere?

Învățătorul: Pe jumătate este corect fiindcă eu nu le recunosc. Însă știam că ele vor face lucrurile astfel, astfel că nu am avut de ales decât să mă conformez cu aranjamentele lor și să le-o întorc împotriva lor. Aceasta este situația.

Întrebare: Discipolii Dafa din Provincia Liaoning, școala Minghui din Taiwan, parcul central din Suedia și orașul Chengdu din Provincia Sichuan trimit salutări Maestrului.

Învățătorul: Mulțumesc! (Aplauze zgomotoase)

Întrebare: Atunci când trimitem gânduri drepte ca să eliminăm probleme din noi înșine, eliminăm de asemenea vechile forțe care trec prin corpul de carne al discipolilor, și este în regulă pentru noi să copiem compasiunea Maestrului și să le clarificăm adevărul în mintea noastră?

Învățătorul: Se vede că ceea ce am vorbit mai sus a avut o impresie prea puternică asupra ta. Eu pot să îți spun că asta se întâmplă doar din cauza structurii spațiale iar voi nu ar trebui să fiți prea îngrijorați de asta. Dacă nu vrei ca ele să treacă prin tine atunci închide numai gura și nu respira astăzi. (Audiența râde) Este pentru că și aerul este de asemenea viu și tot așa, sunt ființe care încă nu au fost rectificate de Fa. Așa că nu fiți îngrijorați de aceste lucruri. Ființele umane au trăit în felul acesta de mii și zeci de mii de ani. De ce este atât de greu pentru o ființă umană să cultive și de ce este greu pentru o ființă umană să devină o Divinitate? Este deoarece cosmosul vechi nu are înțelepciunea necesară să rezolve aceste probleme. Pentru ca aceste probleme să fie rezolvate, cosmosul trebuia să fie perfecționat fundamental de sus până jos. A fost creată calea pentru ființele umane viitoare să devină Zei, iar asta s-a întâmplat deoarece această acțiune urmează să fie făcut aici până sus de tot. (Aplauze îndelungate) Așa că pentru ființele umane, formarea conceptelor postnatale, împreună cu interferențele de la aceste tipuri de elemente, face ca lucrurile să fie foarte complicate. Este cu adevărat greu să salvezi oamenii. Ființele divine ale trecutului au văzut salvarea oamenilor ca pe ceva foarte greu de făcut, fiindcă vedeau acest fenomen. Trebuie ca discipolilor Dafa să le fie frică de aceasta? Faceți tot ce faceți cu gândirea dreaptă! Eu doar v-am spus că acest fenomen este unul care există, că există ceva de genul acesta care se întâmplă. Aceasta este o parte a structurii cosmosului, este modul în care există lucrurile.

Întrebare: În ultimul timp atunci când trimit gânduri drepte îmi simt corpul incredibil de cald.

Învățătorul: Este un lucru bun. Când simți căldură înseamnă că ai o mai mare cantitate de energie. Unii oameni pot s-o simtă iar alții nu.

Întrebare: Eu simt valuri după valuri de presiune în cap. Este asta ceva normal ori este interferență demonică?

Învățătorul: În general este normal. Schimbările din corpul tău, reflecția gong-ului tău și creșterea nivelului tău poate avea ca rezultat acest fel de reacție.

Întrebare: Există o femeie în New Jersey care a venit din China. I-au fost amputate și mâinile și picioarele cu trei ani în urmă din cauza unei infecții bacteriene. Dar mintea ei este încă ascuțită. Mai jos de casa ei stă un discipol Dafa. Cum trebuie să o ajute acest discipol Dafa?

Învățătorul: Discipolii Dafa, lucrul cel mai important pe care îl aveți făcut astăzi este să clarificați situația și să salvați ființe. Mai întâi ar trebui să afli dacă este otrăvită sau nu, iar dacă te are pe tine ar trebui să mergi să vorbești cu ea. Dacă nu este otrăvită, atunci ar trebui să faci tot ceea ce ar trebui să faci. La urma urmei, guvernul oferă ajutor pentru oamenii handicapați, astfel că nu ar trebui să te gândești prea mult la asta. Dacă ești prea atașat de aceste lucruri, atunci pot să îți spun, poți să uiți de cultivare. Nenorocirile și nedreptățile în lumea oamenilor sunt foarte crunte, și sunt foarte multe nedreptăți în lumea umană. Poți tu să te atașezi de toate? Singura cale de a salva o persoană este s-o salvezi la nivel fundamental. (Aplauze)

Întrebare: Unii oameni spun că nu este nevoie ca discipolii Dafa să economisească bani.

Învățătorul: Asta iarăși înseamnă a merge la extremă. (Audiența râde) Fă ce crezi că ar trebui să faci. Dacă zici că vrei să economisești bani ca să cumperi o proprietate, atunci în acest caz ar trebui să mergi să faci asta, deoarece acesta va fi modul în care oamenii vor cultiva în viitor. Ori poate spui că nu vrei să faci nimic decât să stai și să aștepți aici, (audiența râde) ei bine în cazul acela nu te vei Desăvârși. Ce atașament puternic ar fi acesta! Iar când momentul Desăvârșirii ar veni de fapt voi nu ați putea să renunțați la acele lucruri, ați putea? Dacă poți să renunți la ele atunci nu sunt importante. Gândirea cuiva în acel moment este gândirea unui Zeu. Și atunci de ce să te mai preocupe acele lucruri? Nu vă îngrijorați de nimic. De fapt, pot să vă spun că în momentul final al rectificării-Fa în lumea umană, într-o clipă totul se va dezintegra. Ce bani? Nu va mai rămâne nici o bucată de hârtie. (Aplauze îndelungate) Dar aceasta nu va avea de a face nimic cu voi.

Întrebare: A economisi bani și ați planifica finanțele pentru educația și viitorul copiilor nu este ceva de care trebuie să ne îngrijorăm din moment ce ne vom Desăvârși pe viitor și nu avem nevoie să ne îngrijorăm de asta. (Audiența râde) Mai sunt și unii discipoli Dafa care spun că nu mai trebuie să avem grijă nici de părinți noștri din moment ce ei poate sunt dușmanii noștri din trecut. (Audiența râde)

Învățătorul: Aceste vorbe nu sună ca ceva ce ar fi spuse de un discipol Dafa. Atașamentul a crescut atât de puternic! Știți voi ce lucru magnific este pentru discipolii Dafa să ajungă la Desăvârșire? Maestrul trebuie să aibă grijă de tot ceea ce se află în jurul vostru. Mai este nevoie să vă îngrijorați voi de ceva? Aveți voi capacitatea să aveți grijă de acele lucruri? Se vor întâmpla lucrurile după cum doriți? Nu v-am mai explicat tuturor deja acest principiu? Dacă nu au un noroc bun, este complet inutil indiferent ce fel de planuri faceți. Dar Maestrul este capabil să aranjeze lucrurile pentru voi. Eu pot să fac aranjamente indiferent dacă ei au o soartă bună sau nu. De ce te mai îngrijorezi? Tu nu trebuie decât să cultivi și eu voi avea grijă de toate pentru tine. Nu am mai spus deja asta? Dar dacă tu nu cultivi cum trebuie, atunci eu nu pot să fac nimic. Cuvintele tale nu sună ca cele pe care le-ar rosti un discipol Dafa, asta cred eu!

Întrebare: Dimineața asta ați menționat că v-ați adunat din nimic în ceva și că în viitor nimeni nu vă va mai cunoaște. Aș vrea să știu dacă în viitor, după ce ajungem la Desăvârșire vom mai avea încă aceste ocazii să vă ascultăm predând Fa? Și dacă mai am întrebări vor mai fi și alte ocazii să-mi răspundeți la ele? (Audiența râde)

Învățătorul: Nu poți cultiva pentru totdeauna. (Audiența râde) Tu încă mai folosești încă gândirea omenească când consideri lucrurile. Divinitățile nu gândesc despre lucruri în felul acesta. Când vei avea nenumărate ființe de care să ai grijă, atunci vei fi destul de ocupat. Atunci probabil nici nu vei putea să te gândești la Maestru atât de des! (Învățătorul râde) Doar glumesc. Bineînțeles, poate că în viitor voi preda Legea la o scară mai largă, și tot așa poate că nu. Acestea sunt lucruri pentru viitor. Dar adevărul este că atunci când te gândești la acest lucru, la faptul dacă îl vei mai vedea sau nu pe Maestru în viitor, tu încă mai folosești gânduri umane care sunt încă prezente atunci când te gândești. Când acea zi va sosi, vei fi într-o stare diferită. Dar când vei avea cu adevărat nevoie de mine, atunci tu vei vedea acel aspect care este grația imensă atotcuprinzătoare a unui Buddha. (Aplauze răsunătoare) Asta pentru că voi sunteți speciali. Voi sunteți discipoli Dafa din perioada rectificării-Fa! (Aplauze răsunătoare) Odată ați existat alături de rectificarea-Fa! (Aplauze puternice)

Voi trebuie să prețuiți această șansă predestinată. Într-adevăr nu va mai fi încă una. În viitor veți vedea imaginea înfricoșătoare a rectificării-Fa care va fi acolo în trecutul istoriei. Unii discipoli Dafa au făcut într-adevăr inadecvat — la un moment dat făceau destul de bine iar în momentul următor nu mai făceau bine. De fapt, chiar și atunci când ființele cosmice uriașe au fost martorii puterii rectificării-Fa, atunci și ei au fost cu adevărat șocați.

Astăzi este prima dată după cele întâmplate în 20 iulie 1999, când eu am răspuns la întrebările discipolilor Dafa în cadrul, care este atât de larg, al unei conferințe și pentru un timp atât de îndelungat. (Aplauze puternice)

După cum ați pus întrebările de data aceasta, eu pot să-mi dau seama că sunt foarte diferite de cele pe care le puneați înainte. Cuvintele poate sunt similare, dar eu văd că ceea ceea ce cuprind ele este diferit. Și în plus cea mai mare diferență este că tenta de curiozitate și fascinație a fost înlocuită de gânduri drepte. Ați devenit raționali și astfel numai umblați după cunoștințe, scormonind la suprafață. Desigur, când am vorbit despre structura cosmosului ați fost cu toții interesați. Dar nu numai voi — chiar și divinitățile ascultau cu atenție fiindcă nici ele nu știau despre asta. (Aplauze) Așa că de a lungul acestei persecuții, chiar dacă discipolii Dafa au fost persecutați fără motiv și ați suferit pierderi imense, eu pot să spun că v-ați maturizat, de a lungul acestei persecuții și acum sunteți raționali și serioși. Acea atitudine veche de a spune ceva în timp ce gândești altceva și aceea de a nu fi atent la Lege s-a schimbat. De a lungul persecuției toată lumea a reflectat cu seriozitate la ce cale trebuie să aleagă și la ce anume are de făcut. De fapt vechile forțe au aranjat ca mulți oameni să vină în această lume și să joace roluri negative. Unii dintre aceștia au abandonat acele roluri înainte ca persecuția să înceapă, iar alții au abandonat-o pe durata persecuției. Și asta deoarece partea conștientă a acelei ființe știe. Așa că mulți oameni dintre cei care trebuiau să joace roluri negative s-au retras și acum ei cultivă drept și cu demnitate. Și asta deoarece eu absolut deloc nu recunosc pe cineva care joacă roluri negative. Vechile forțe nu s-au așteptat ca aranjamentele lor — acele aranjamente amănunțite care păreau să fie făcute pentru mine dar de fapt erau făcute pentru ei înșiși — precum și tot ceea ce au făcut, să devină adevăratul impediment pentru rectificarea-Fa, și că ei înșiși vor deveni adevăratul obstacol demonic în procesul rectificării-Fa.

Și venind vorba de demoni, eu nu m-am referit la demonii normali ai cosmosului. De fapt, Regele Demon al cosmosului este manifestarea unui alt aspect al vieților. Acesta este de asemenea un gardian al cosmosului, doar că folosește mijloace malefice. Deci eu nu m-am referit la aceștia. Eu mă refeream la ființele care rănesc rectificarea-Fa — ei sunt demonii care rănesc cu adevărat Dafa. Noi am trecut prin atât de multe. De multe ori cuvintele îmi stăteau pe vârful limbii dar a trebuit să le înghit, deoarece odată ce le-aș fi adus la lumina zilei ar fi fost într-adevăr atât de multe lucruri pe care ar fi trebuit să le spun. Noi am trecut prin atât de multe, iar voi cu toții ați devenit maturi. Trebuie să înfruntați calea pe care o aveți cu chiar mai multă rațiune, și voi ar trebui să faceți tot ceea ce aveți de făcut astăzi cu chiar mai multă rațiune. Nu mai fiți blocați în emoție și nu vă mai afundați în acel sentiment foarte puternic al sinelui. Voi aveți cu toții abilități și talente, Maestrul v-a recunoscut și nu mai este nevoie să vă etalați acele lucruri ale voastre Maestrului. (Aplauze)

Întrebarea despre cum să facem… este tocmai ca întrebarea pe care l-a adresat un student, cum să putem să facem o treabă bună în cooperare și coordonare unii cu ceilalți — asta este ceea ce rectificarea-Fa are nevoie cel mai mult de la discipolii Dafa. Noi nu ne mai pierdem timpul cu lucruri de suprafață. Atâta timp cât ați studiat bine Fa, veți fi capabili să faceți asta. Știți, în trecut înainte de practica în grup, toată lumea vorbea și făcea tot felul de lucruri, iar asta arăta foarte dezordonat. Dar imediat ce începea muzica — "Whoosh!" toată lumea se aduna la un loc și se așezau în formație mai ordonați ca niște soldați. Nu era nimeni care să te muștruluiască și nu era nimeni care să îți spună ce să faci. În schimb, venea de la voi înșivă. Asta înseamnă coordonare și cooperare, și asta înseamnă armonia discipolilor Dafa. Nu ar trebui să o afișați doar în aceste lucruri specifice, ar trebui să afișați acest tip de cooperare în toate domeniile rectificării-Fa.

Desigur se ivesc și unele probleme pe care eu nu le voi mai menționa acum aici. Nici nu vreau să le scot în evidență, fiindcă vorbele care-mi ies pe gură au o încărcătură grea. Asta deoarece multe probleme sunt tocmai cărora trebuie să le faceți față, și de asemenea sunt lucruri care, în timp ce te împiedici și cazi, îți cer să devii mai matur, te fac să le observi și să le recunoști pentru a putea să mergi cu bine pe calea ta mai departe.

De asemenea, nu vă gândiți că: "Rectificarea Legii a ajuns deja atât de departe, așa că pare că se va termina încurajând iar noi ar trebui să începem să facem planuri pentru viitor." Pot să vă spun că atașamentele vor aduce încercări îngrozitoare. Voi în mod absolut nu trebuie să formați nici un atașament! Voi ar trebui să cultivați într-o manieră dreaptă și demnă, și să rezolvați bine tot ce se află în fața voastră pe care voi ar trebui să o faceți. Dacă ar fi să ajungi mâine la Desăvârșire, încă tot trebuie să faci bine și ordonat ceea ce trebuie să faci astăzi. Asta deoarece tot ceea ce fac discipolii Dafa astăzi, trebuie să rămână oamenilor din viitor, iar acesta este calea de cultivare pentru oamenii viitorului. Acest lucru este extrem de important. Nu urmați o cale strâmbă. Dafa este cea mai bună la fiecare nivel, iar la acest nivel uman, discipolii Dafa trebuie s-o facă și mai perfectă și mai completă, și să nu-i aducă nici o pierdere.

Asta este tot ce vreau să spun. Eu sper că veți face bine tot ceea ce ar trebui să faceți. Dintre cele trei lucruri pe care trebuie să le faceți pentru a valida Fa, unul este să studiați Fa bine, unul este să clarificați faptele, și altul este să luați în serios trimiterea de gânduri drepte. Puse împreună, acestea sunt toate lucruri care validează Fa și sunt toate lucruri care salvează ființe, și ele sunt toate lucruri pe care discipolii Dafa ar trebui să le facă. Cu alte cuvinte, Desăvârșirea voastră, viitorul vostru și toată virtutea voastră măreață sunt stabilite în acestea. Adu-ți contribuția personală bazată pe abilitățile individuale și talentele tale specifice în diferite domenii. De exemplu, pentru clarificarea faptelor, unii dintre voi produc programe de televiziune, și unii publică ziare, sunt folosite multe metode diferite, iar unii distribuie materiale de clarificarea adevărului direct pe străzi, unii se duc la consulatele Chinei, iar unii lucrează cu guvernul. Nu trebuie neglijat nici măcar unul din aceste moduri de a aborda problema. Pot să vă spun, faptul că în acest moment Dafa a fost capabilă să străpungă persecuția malefică și să avem mai mulți oameni ai lumii care să cunoască lucrurile despre Dafa este inseparabil de lucrurile pe care le faceți voi astăzi. Situația generală de acum este ceea ce voi ați stabilit. (Aplauze îndelungate) Dacă nu ați făcut lucrurile bine, atunci ar trebui să prindeți azi ocazia. Nu ai nevoie de confirmarea nimănui, și nu ai nevoie să faci lucrurile ca să le arăți la cineva. Maestrul vede când ești capabil să trăiești după conștiința ta. (Aplauze)

Cred că am spus deja mult astăzi. Nu voi spune mai multe. Ezit un pic să plec — chiar îmi face plăcere să fiu cu voi. (Perioadă lungă de aplauze)


Li Hongzhi
15 februarie 2003

Puteți citi întreaga conferință în limba engleză la adresa: http://en.falundafa.org/eng/lectures/20030215L-full.html sau aici. Data ultimei actualizări: 2016-02-12